"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > JINhui i oktober nr. 1
JINhui i oktober nr. 1
Skarven
03.10.2000 11:21
#21

Endre
Limer inn oversikt fra Morty i håp om at vi kan holde litt oversikt her på ST

SkarvenUndertegnede og flere andre ST'ere har klar kjøpsanbefaling på Jinhui basert på fundamentale forhold kombinert med teknisk analyse.
Kursmål kr 10,- innen 12/00 som kan forsvares utifra underliggende verdier samt antatt god fremtidig inntjening som vil gi edruelige P/E tall selv ved kurs +/- kr 10,-.

Undertegnede har finlest årsrapporten 1999 samt siste kvartalsrapporter uten å finne noe å utsette av betydning. Selskapets "slakteverdi" ser virkelig ut til å være ca. kr 10,- pr. aksje. Ergo ingen "bombe" i form av at verdijustert egenkapital er betydelig lavere enn bokført egenkapital. Eventuelt avvik er isåfall minimalt. JIN prises trolig til dagens lave +/- kr 2,75 pr. aksje utifra blir ansett som illikvid aksje av større investorer samt heller dårlig inntjening siden asiakrisen 1997, videre er den lave børsverdien på ca. NOK 265 millioner i seg selv nok til at tyngre investorer holder seg unna. Før eller siden vil imidlertid dette "gapet" innhentes, og undertegnede tror tiden nærmer seg!

For å gi ST'ere som ikke selv sitter posisjonert i Jinhui - samt mer ferske aksjonærer - litt mer "kjøtt" på beina følger nedenfor en kortfattet beskrivelse av virksomhet, skipsflåte, største aksjonærer, fraktrater og resultatestimat:

Beskrivelse virksomhet:

Jinhui har siste tid mer og mer blitt et rendyrket tørrlastrederi med hovedbase i Hong Kong. Av samlede inntekter på USD 21.5 millioner pr. 30.06.2000 stod selskapets egne skip for tilnærmet hele summen. Selskapet har nære forbindelser med Kina.
Skipene laster/losser hovedsaklig råvaren "coke" (malm?) over hele verden; dog foregår mesteparten av lasting i "råvareland" som Australia/USA/Canada/Afrika mens lossing for det meste foregår i "ferdigprodusentland" i Europa/Asia/Kina.
Basert på mer enn en dobling av skipsflåten i takt med at nye skip leveres vil årsomsetningen runde USD 100 mill. med god margin f.o.m. 2002 da siste skip av totalt 6 skip i et nybyggingsprogram leveres 3/2002.

Flåtebeskrivelse:

Navn skip Dwt Byggeår
1. M.V. Jin Bi 34.062 1983
2. M.V. Jin Da 41.346 1986
3. M.V. Jin Sheng 38.594 1985
4. M.V. Jin Shun 39.728 1984
5. M.V. Jin Yi 38.590 1985
6. M.V. Jin Hui 50.700 6/2000
7. M.V. Jin An 50.700 7/2000

I bestilling/Ikke levert:
8. M.V. Jin Li 50.700 2/2001
9. M.V. Jin Feng 50.700 3/2001
10 M.V. Jin Tai 74.000 1/2002
11 M.V. Jin Kang 74.000 3/2002

De to skipene levert 2000 samt de fire gjenværende har en total kjøpesum på ca. USD 145 mill. Dagens nybyggingspriser er trolig noe lavere, men antas gradvis stigende.
Selskapet vil ikke måtte hente ny egenkapital for å finansiere nybyggene. Selskapet har p.t. en meget høy egenkapitalandel som vil forbli høy selv ved lånefinansiering skip under bygging. Undertegnde antar et gjeld/EK forhold pr. 3/2002 ca. 60/40.

Største aksjonærer pr. 31.12.2000:
Prosent
Jinhui Holdings 50,90
Rich Reward Limited 11,29
Hafslund Invest AS 3,56
Odin Maritim 2,81
Skagen Vekst 1,98
Vital Forsikring 1,79
Morgan Guaranty Trust Co. NY 1,76
Bank of New York Europe Ltd 1,55
Chritiania Markets E 1,52
Gjensidige Nor 1,31
Part Invest AS 1,02
Tine Pensjonskasse 1,02
Sum kontrollert 12 største 80,51

Vet at Skagen Vekst er ute, trolig også noen øvrige endringer pr. 9/00 utifra +/- 15% av utestående aksjer omsatt for noen uker siden.
Totalt antall utestående aksjer 98.423.341 stk fordelt på ca. 1.600 aksjonærer.
Selskapet har en fot innenfor i USA og London-børsen som spesielt kan komme godt med om selskapet vokser gjennom oppkjøp/fusjoner. Jinhui er autorisert til å ha totalt 800 mill. utestående aksjer pålydende USD 0,5 mot dagens ca. 98 mill. aksjer! Skjer dette vil også likviditeten ta seg betraktelig opp i JIN.

Fraktrater:

Baltic Freight Index (BFI) - som daglig gjengis i FA og DN - har siden årsskiftet 99/00 steget med ca. 70% etter å ha vært meget lave helt siden Asiakrisen inntraff 1997. Ratene forventes å stige ytterligere. Det er denne/disse indeksene som gir et best bilde av ratene Jinhui oppnår. Jinhui har en blanding av T/C og spot. BFI-ratene kan gjerne tørrlastskipene's svar på tankskipene's WS-rater. Skipsmeglerfirmaet P.F. Bassøe skrev i sin seneste måedsrapport at tørrlastmarekedet akkurat nå lever i skyggen av det boomende tankmarkedet. Oppgangen i tørrlastratene fortsetter selv om veksttakten langt fra er på høyde med det som skjer i tankmarkedet. Bassøe mener at sentimentet for høstsesongen ser bra ut med en stødig vekst i de fleste geografiske områdene. Annenhåndsmarked for tørrlastskip har vært preget av liten aktivitet.

Resultatestimat/anslag pr. 9/2000:

Basert på en samlet egenkapital på USD 111 mill. iflg. regnskapstall pr. 30.06.2000 må en kunne anta at selskapet over tid bør kunne gi en avkastning på egenkapitalen på +/- 15% p.a. tilsvarende ca. USD 17 mill. årlig. I shipping svinger det som kjent mer enn i andre bransjer ved at man gjerne har flere magre år etterfulgt av flere tilsvarende gode år. Hensyntatt god timing kjøp/salg av tonnasje - hvilket det ser ut til at Jinhui har vært rimelig flinke til - bør selskapet gjennomsnittlig gi nevnte avkastning fremover. Hensyntatt dagens nybyggingsprogram, dagens brukbare og stigende rater med påfølgende antatt gradvis stigende nybyggings- og annenhåndspriser, antas Jinhui gradvis frem mot regnskapsåret 2002 å kunne presentere nevnte årsresultat på +/- USD 17 mill. som tilsvarer ca. NOK 153 mill. årlig.

Basert på antall utestående aksjer 98.428.341 gir dette et resultat pr. aksje på ca. NOK 1,55.

Basert på en edruelig P/E på 10 gir dette aksjekurs kr 15,50.

Stort bedre kjøp enn Jinhui skal en lete lenge etter på Oslo Børs og verdens børser forøvrig!

Undertegnede er selvsagt selv posisjonert i Jinhui.

Kursmål kr 10,- innen 12/00 opprettholdes!

Morty - "Riding the waves with Jinhui"

Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS