"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Pan til himmels 35
Pan til himmels 35
MUDLOSFG
03.10.2000 13:23
#76

Endre
Pan viser gode gamle takter, og da er det vel på tide å fortsette med vår gamle "topic trend".
Etter en liten periode med negativ omtale/fokusering, virker det nå som "fisk er in igjen"
Vi ser nok 80++ før 3q nå!
termin
03.10.2000 13:29
#1623

Endre
Der var endelig det rette topic navnet tilbake.

termin= fremdeles 100 % sikker på at det bare er en skikkelig kongeaksje på OSE selv om jeg til tider er mer utro enn tidligere og for tiden kun har mine gamle nedstøvete post på 7500 aksjer på vps for øyeblikket.

!smoked !
03.10.2000 13:35
#89

Endre
Hei igjen!
Som vanlig når smoked har reist så må jo noen betale! Selv om Paris er dyr og tilbudene mange så klarte jeg ikke å bruke nevneverdig av siste oppgangen!
Hadde en stopp i Oslo og fikk levert 20kg røykalaks til diverse kompiser, tilbakemeldingene tyder på nok en kurstigning!

vidar

TheBroker
03.10.2000 14:02
#572

Endre
Fallet i lakseprisen fortsetter og dette avkrefter forrige ukes meldinger om stabilisering av lakseprisen. Enkelte lakseeksportører tror lakseprisen vil falle ytterligere før den igjen stiger.
Det sies på imarkedet.no
Jeg avventer litt til jeg går inn i Pan.
sunncon
03.10.2000 14:29
#257

Endre
Har vært på Shetland en stund. Som jeg har nevnt tidligere er Lasinger til salg.Mange trodde det var Fjord som var på banen, men jeg vet at det er PAN som er på banen. Pris ca. £100 mill.
Har vært ute og inne, Trodde vi skulle få en liten koreksjon etter oppgangen i siste uke, den kom ikke, kjøpte i dag 50K til 70. Jeg personligt har ikke tro på at laksepriserne skal meget lengere ned, det er nu de begynder å gå opp.

MVH.
sunncon

TorEK
03.10.2000 15:08
#207

Endre

Pan Fish-sjefen har ikke endret syn på andre halvår. Tror på stabile laksepriser.

Pan Fish-sjef Arne Nore tror høy etterspørsel etter sjømat og befolkningsvekst vil holde prisene oppe, skriver Reuters. Han tror ikke på noen langsiktig svak laksepris i tiden fremover.
- Vår oppfatning er at det er en betydelig mangel på sjømat i alle vesentlige markeder og det har drevet prisene opp de siste årene. Vi ser ikke noen endring i dette. Konsum av sjømat øker fortsatt per capita, og befolkningen øker, sier administrerende direktør Arne Nore til nyhetsbyrået. Han sier man ikke har forandret oppfatning av markedet.

De lave lakseprisene i Norge har ikke fått Pan Fish til å endre syn på andre halvår.

- Vi er ikke avhengig av lakseprisene i Norge alene og det er i Norge prisene har falt. Vi har jo hoveddelene av vår produksjon og salg utenfor Norge, så vi har ikke endret oppfatning som følge av dette, sier Nore til Reuters.

Pan Fish-aksjen er en av dagens vinnere på Oslo Børs. Klokken 12.10 omsettes aksjen for 71,50 kroner, opp 5,2 prosent i forhold til i går.TorEK
03.10.2000 17:50
#208

Endre

Det er noen som solgte for 71 helt på slutten

Det er godt gjort så lenge det var kjøpere på 71,50.

Noen lærer aldri!!!

71,00 600 15:59:20
71,50 1 600 15:59:17
71,50 7 000 15:59:01
71,00 700 15:56:

Smooth
03.10.2000 18:32
#51

Endre
Yes - PAN er på gang igjen og det er vi PAN aksjonærer glade for.

Jeg har hele tiden vært sikker på at PAN leverer kjempereultat i 3Q. Mine kurs estimater for PAN er 80++ for 3 kvaratal og 120 + for år 2000. Dette er bankers og forsiktige kursestimat.

Meget sterk kursutvikling i PAN siste uken. Selskapet har ryddet vekk 40 % av egne aksjer i selskapet i forbindelse med kjøp og oppgjør av 100% i Global Fish. Selskapet har med andre ord posisjonert seg for ytterligere kjøp av egne aksjer, noe som også vil dra opp kursen fremover.

Jeg venter spent på når melding om neste oppkjøp kommer.

Smooth = PAN er en vinner aksje på OSE

------------------

MatrixM
03.10.2000 21:06
#36

Endre
Jeg skal ikke ta gleden fra alle PAN-aksjonærene, men det er grunn til å minne om at lakseprisene (bl. annet i Europa) har fallt betydelig...Dette skyldes økt salgsvolum, og en forventet økning i utbudet w.w. på +/- 20% de neste månedene..

Selv om Nore hevder at de har liten prod. i Norge påvirker det gen. fallet i prisene både prisene som PAN får i fra sin prod. i UK og i USA/CANADA.

Jeg tror derfor at marginene til PAN kan bli markert lavere for de kommende månedene, og da er det en viss fare for liten up-side i denne aksjen.

Hilsen MatrixM

Tor Divel
03.10.2000 21:22
#24

Endre
Når kommer 3Q for PAN ?
Hva kan vi forvente, på høyde med 2Q ?
Noen formeninger ?

Tor

kongegribben
03.10.2000 22:02
#8

Endre
Vet ikke om eksakt dato for 3q er fastsatt ennå, men jeg tror resultatet blir bra med tanke på at slaktevolumet er større nå. Selv med dagens priser i Norge, tjener oppdretterne 10 kr/kg.
Godt å se at en del av "gamlegutta" er tilbake. Dette lover bra.
Etter bruddet på 70 (som mange, inkludert meg selv har sittet og ventet på)går det fort mot gamle høyder igjen.
Smooth
04.10.2000 07:28
#52

Endre
Selv på dagens lave priser så tjener PAN 10-11 kr pr. kilo, hvilket gjør selskapet til en gullgruve med de volumene som produseres.

Prisene bl.a. i Nord-Amerika ligger på mellom 35-40 kr pr. kilo, noe som gjør at prisnedgangen i Norge bare merkes i liten grad siden PAN kun har 30 % av produksjonen her.

I tillegg går produksjonskostnadene stadig nedover og idag ligger det på ca. 19 kr pr. kilo.

PAN sin resultatfremleggelse for 3Q er 16. november ifølge OSE.

PAN har upside på +100% de neste 6 måneder.
Derfor sitter jeg rolig i PAN aksjen fortsatt.

------------------

fnoper
04.10.2000 07:40
#58

Endre
Pan kontrolerer alle ledd i kjeden, prisnedgangen i europa kommer ikke til å slå vesentlig ut på resultatet den 16 november.
Innsidere kjøper oppsjoner, det må bety at de tror på en høyere kurs på 2-3 månedrs sikt.
Pan kommer også til å kjøpe 4-5 mill egne aksjer.
Det som er mest spennende for kursen er når
utlendingene begynner å kjøpe.
Presentasjoner foregår i disse dager.
Res 3 kvarta 300+. Kurs 80+
TorEK
04.10.2000 11:00
#213

Endre
- Prisnivået vil holde seg
Publisert: 04.10.2000 10:43

- Jo, det er nok mulig å snakke ned lakseprisene, men jeg mener dagens nivå på 26-27 kroner kiloet til oppdretter vil holde seg før prisene igjen vil stige, sier daglig leder i Midnor, Ole Haugen.

Han er så langt enig med daglig leder Helge Fiskerstrand i Pan Fish Sales. Fiskerstrand kritiserer IntraFish-artikkelen "Snakker prisene ned" der anonyme kilder påstår at prisene vil falle ytterligere.

- Frykter du at prisene vil falle ned mot EUs minstepris for import av laks?

- Nei, det er fullstendig unødvendig. Markededet aksepterer dagens nivå. Men hvis prisen likevel skulle falle, vil ikke volumet øke. Det er viktig å stabilisere prisene, sier Haugen, som også leder produksjonsutvalget i Norske Fiskeoppdretteres Forening.

- Vil du oppfordre oppdretterne til å holde tilbake på slaktinga til prisene igjen blir bedre?

- De bør i hvert fall ikke selge til under dagens nivå. Erfaring tilsier dessuten at lakseprisene vil stige utover høsten, sier Haugen.

Håvard Bakke i Rolf Olsen Havbruk mener at det er i laveste laget å operere med en kilopris så langt nede som 25.50, slik IntraFishs anonyme kilder gjør, men i snitt ligger denne ukes kilopris ei krone under forrige ukes.

- Mange oppdrettere begynner nå å gå tom for fôr og ønsker derfor å ta opp fisk. Før var det likviditetsslakting - nå er det fôrkvote-slakting. Det er dyrt å drive vedlikeholdsfôring i påvente av en prisoppgang. Derfor velger mange å slakte nå og heller bruke fôret på småfisken, sier Bakke.

Han mener at nåværende kilopris på 26-27 kroner til oppdretter må karakteriseres som god - i påvente av høstens sedvanlige prisoppgang.


Kaper
05.10.2000 16:28
#22

Endre
Hva fikk kursen til å falle i dag? Lavt volum riktignok. Er det en kollektiv avstraffelse av hele bransjen siden det er funnet flere bakterier hos Dåfjord i Troms?
termin
05.10.2000 16:42
#1647

Endre
re. Ka..

Rykter om eierbegrensninger på konsesjoner.

nili
05.10.2000 17:50
#25

Endre
Re. Termin

Einig, dette kan nok vera årsaka. Rekner med at med at denne evt. begrensninga som måtte kome kun gjeld norske konsesjonar. Har oppfatta det slik at PAN er etablert med storparten av sin produksjon i utlandet og det ser ut til at det er der satsinga vil kome i framtida.
Andre årsaker kan nok også vera gevinstsikring pga gen.uroleg marknad (kurs 58 for 10 dagar sidan), usikker laksepris samt fare for streik innan transport.
Sit langsiktig, PAN er framtida.

Ammatør
05.10.2000 19:49
#36

Endre
Er det noen TA folk her som kunne tenke seg å se litt på denne?
For en amatør ser det ut som et fint tidspunkt å gå inn nå.
Kommentar??
nili
05.10.2000 20:00
#26

Endre
http://www.aksjeforum.com/charts/view/?type=short&tick=pan
Tor Divel
05.10.2000 20:48
#27

Endre
Etter det jeg har forstått skal det være et tak på hvor mange konsesjoner de store kan ha samtidig skal nye konsesjoner auksjoneres bort ????
Her blr det litt uklart for meg ....

Tor

kongegribben
05.10.2000 21:48
#10

Endre
Det er viktyig å presisere at dette kun er et forslag fra fiskeriministeren, det er ikke sikkert at det går gjennom.
Det er heller ikke sagt noe om hvor høyt dette taket eventuelt blir satt, dvs at det fortsatt kan være mulig for PAN å vokse i Norge.Dette forslaget vil det vel også ta litt tid å vedta,kanskje skjer dette eventuelt etter at konsesjoner er auksjonert bort. Ausksjoneringen er en fordel for PAN, da selskapet har store ressurser, og derfor bra mulighet til å by og kjøpe flere konsesjoner.
Uansett har Pan gode ekspansjonsmuligheter i utlandet.
Smooth
08.10.2000 13:46
#53

Endre

Sjekk denne nyheten på Intrafish idag:


Pan Fish inn i Vestlax
Publisert: 07.10.2000 09:00

Pan Fish sitter nå på mesteparten av den landbaserte virksomheten til det største oppdrettsselskapet på Færøyene, Vestlax.

Pan Fish og Vestlax hadde tidligere i sommer en avtale om at Pan Fish skulle gå inn i Vestlax med 49 prosent av aksjene på oppdrettssiden. Denne avtalen ble stoppet av færøyiske myndigheter. De henviste til loven som sier at utenlandsk kapital ikke kan eie mer enn en tredjedel av et færøyisk oppdrettsselskap. Samme lov gjelder for fiskefartøy.

Men Vestlax og Pan Fish ønsket et tettere samarbeid, og i et par måneder har det vært klart at de ville prøve å finne et smutthull i den færøyiske lovgivningen. Dette har de nå funnet.

Ifølge avisen Dimmalætting har partene inngått en avtale som omfatter den landbaserte virksomheten, mens Vestlax fortsatt alene skal eie fisken som svømmer i mærene.

I stedet for å kanalisere penger inn på oppdrettssiden har partene inngått en samarbeidsavtale der PanFish går inn som eier av 67 prosent av aksjene i fabrikkene i Hirtshals i Danmark og i Kollafirdi på Færøyene.

Hvor mye Pan Fish har måtte gi for Vestlax-aksjene, er ikke kjent, men Pan Fish skulle tidligere i år gi rundt 110 millioner danske kroner for de 49 prosentene i Vestlax.
Når nå gullegget i Vestlax - fabrikken i Hirtshals - er med på kjøpet, regner man med at salgssummen er høyere. Deler av avtalen går ut på at man bytter aksjer hos hverandre.


Smooth:
- PAN hviler ikke på laurberene ! Nok et kjøp finansiert med billige PAN aksjer. Jeg er meget imponert over en handlingsdyktig PAN ledelse med Nore i spissen.

Flere oppkjøp kommer utover høsten. Gled dere kjære PAN-aksjonærer !

------------------

Frode Pedersen
08.10.2000 15:54
#399

Endre
Denne nyheten kom faktisk igår ettermiddag/kveld. Men folk er vel opptatt med div. helgesysler som rett skal være, og kommentarer uteble. Men jeg bevilget meg en ekstra lille en....
Ha en god mandag.
nili
08.10.2000 17:43
#30

Endre
Truleg går også oppkjøp av Egersund Sildeoljefabrikk i boks. PAN er nok ei trygg hamn i desse turbulente tider. Me såg det same i vår, PAN gjekk opp i eit fallande makded.
Frode Pedersen
08.10.2000 18:10
#400

Endre
posted 21-02-2000 23:46
--------------------------------------------------------------------------------
Kan ikke dy meg, må ta fram denne.
Etter at flere hadde kjøpt og kjøpt og Bulltrader hadde "dublet", hadde jeg dette hjertesukket:

"Fanken så mye gryn dere har da. Greidde bare å få lurpet til meg litt ekstra på 82 idag.
Bortsett fra det, så er det godt å se en aksje presentert med så mange gode og informative innlegg.
Uten å hausse, (for det trengs ikke), håper jeg bare, til alles beste, at mange på ST har innsett hvilken kvalitetsinnvestering denne aksjen er.
Jeg har to ganger tidligere hatt akkumuleringsstrategi som har gitt meget tilfredsstillende gevinst.(TGS, SFJ). Denne gangen tror jeg PAN blir flaggskipet i porteføljen ....... lenge."

Alle gode ting er tre ????

Kaper
09.10.2000 08:46
#23

Endre
Spekulasjon rundt konsesjons tildelinger og auksjon av disse, er spørsmålet som jeg syntes er vanskelig å vurdere i disse tider i forhold til kursen både i PAN og FJORD. Er det noen som kan ta tak i dette spørsmålet? Jeg for min del finner ikke klarhet i dette.
Roy Rogers
09.10.2000 17:38
#2

Endre
Pan har alltid hatt fin stigning frem mot 1Q, 2Q ....., vil dette skje igjen mot 3Q i år?.
Jeg tror dette, og håpet derfor at den ville gått opp i dag.
kongegribben
09.10.2000 19:08
#13

Endre
Skjønner meg ikke på markedet som sender PAN ned i dag etter meldingen om at PAN og Vestlax har funnet et smutthull for å få avtalen på Færøyene i boks.
Kaper: når det gjelder konsesjoner, så er dette en todelt problemstilling for tiden :
Positivt:En auksjon kan føre til at store ressurssterke selskap slik som PAN får en fordel (disse har store ressurser, og kan derfor gi relativt høye/mange bud.)
Negativt: et tak for konsesjoner kan hindre at slike selskap kan vokse (i Norge vel og merke. I utlandet kan PAN fortsatt ha en organisk vekst).
Jeg tviler på at taket på konsesjoner blir satt så lavt at PAN ikke får sjanse til å kjøpe mer i Norge. Fjord eier jo allerede mer en PAN i Norge, så vi PAN aksjonerer går nok en lys og spennende fremtid i møte. Det er bare å sitte i ro og vente.


Kaper
09.10.2000 19:44
#24

Endre
Takk for utredningen kongegribben!
Godt at noen kan berolige en. Teknisk var vel ikke kursfallet i dag overraskede, men jeg husker PAN oktober i fjor. Kursen gikk opp og ned som taggene på ei skogs sag før den skjøt rygg omk den 19 okt. og da ble vi alle glade igjen. Regner med vi ser det samme, kanskje i morgen, men en de nærmeste dagene skjer noe hyggelig. Derfor følger jeg ditt råd fullt ut. Jeg tør ikke dag trade lenger, noe jeg lekte litt med i forrige uke.
Smooth
10.10.2000 20:33
#54

Endre
Kommentar fra Smooth:

- Helt enig gutter.

PAN kommer til å stige kraftig før 3 Q resultatet kommer 16. nov.

Jeg sitter helt rolig og venter på at markedet skjønner hvilket potensial som ligger i PAN. Da vil PAN-toget ta av igjen.

Her er det penger å tjene. Stay cool !

------------------

rocketer
10.10.2000 23:25
#61

Endre
Ser ikke ut som Nore har fått rett m.h.p. lakseprisene da... nå ligger lakseprisen bare 1 kr over det den lå på samme tid ifjor, og da hadde PAN helt andre kursnivåer (som selvsagt var latterlig lavt)
http://www.intrafish.no/norsk/sak.php3?ID=8098
Frode Pedersen
11.10.2000 12:24
#402

Endre
www.intrafish.com/norsk

Forklarer KJF`s tidligere ringerunde.... Sakset fra overstående adresse:

"Potensialet er enormt. Pan Fish har ikke hentet inn ei eneste ny krone siden 1997. Det har ikke vært behov for det."

Den beste langsiktige investering? Snakkes....

TorEK
12.10.2000 15:09
#220

Endre
Pan Fish kjøper Egersund Fisk
Ifølge nettstedet til Dalane Tidende har 98 prosent av aksjonærene i Egersund Fisk AS sagt ja til salg av selskapet til børsnoterte Pan Fish.
(13:00 12/10-2000)

Skrevet av: Karl-Inge Eidsvik


Prislappen skal være omtrent 140 millioner kroner.

Egesund Fisk består av Egersund Sildoljefabrikk, Egersund Seafood, Egersund Isfabrikk AS og Sør Canning AS i Lyngdal.

- I forhold til den salgssummen det har vært på aksjer tidligere, vurderer vi tilbudet fra Pan Fish som godt, sier styreformann Torhild Kielland i Egersund Fisk AS til Dalane Tidende.

Hele 98 prosent har sagt ja til å selge. Ingen skal ha avslått tilbudet og styreformannen ventet på svar fra de tre siste aksjonærene.

areb
12.10.2000 15:25
#35

Endre
Kanskje er det verre en gyrodactulus
(ref annen topic)

Hørtes ikke ut som en sånn veldig kjempesum de har handlet for men jeg har jo ikke sett hverken silda eller oljen ....

Areb

Kaper
13.10.2000 12:52
#25

Endre
Klippet fra Hegnar Online
Administrerende direktør Arne Nore i Pan Fish ASA har i dag kjøpt 100.000 aksjer i Pan Fish ASA til kurs 60,29. Etter dette eier han 10.796.889 aksjer i Pan Fish ASA. I tillegg eier Nore 57,1 prosent av Alpha Salmon AS som eier 25.889.903 aksjer i Pan Fish ASA, opplyser selskapet i en børsmelding. Nore kontrollerer dermed Pan Fish-aksjer verdt pene 1,54 milliarder kroner.
dow
13.10.2000 12:57
#376

Endre
Arne Nore fornekter seg ikke. Kjøper 100.000 aksjer privat i dag. Ser ikke bort fra at han er norges rikeste mann om et par år. Har stor tro på fiskebåtene og sildeoljefabrikkene han kjøper for tiden. Det har vært vanvittig god inntjening i pelagiske fiskeri siden midten av 90 tallet. Det jeg er mest skeptisk til er forproduksjonen men han hanker vel inn noen eksperter fra evos, skretting o.l. Oppsiden er fremdeles stor i norges vekst konsern nr 1.
Spider
13.10.2000 13:03
#4

Endre
I en børsmelding i dag forteller styret i Pan Fish at de vil avvente en utskilling og børsnotering av Pan Pelagic.

Stocklink refererte denne nyheten der de blant annet skriver:

”Pan Pelagic ville på proforma basis hatt en samlet balanse på rundt 1,5 milliarder kroner pr 30. juni 2000. Ventet omsetning i 2001, som er selskapets første hele driftsår, er rundt to milliarder kroner, og driftsresultatet ventes i størrelsesorden 120-150 kroner”

Med et slikt driftsresultat er det vel ikke så rart at PAN utsetter noteringen.

Spøk til side, noen som har synspunkter om hvordan denne utsettelsen vil virke inn på PAN kursen på litt sikt.
Er oppgangen i dag et resultat på utsettelsen eller på Nores innsidekjøp?

dow
13.10.2000 13:10
#377

Endre
Hvorfor skille det ut dersom det tjener penger som gress. Selvfølgelig smart å vente til de har noen gode tall å slenge i bordet pga prisen ved et nedsalg. Investering på vel 500 mill og driftsresultat på 100-120 mill - det må jo være gode kjøp.

Har forøvrig ikke aksjer i PAN nå men vurderer å kjøpe meg inn igjen.

areb
13.10.2000 13:15
#37

Endre
Jeg skjønner heller ikke helt vitsen med å skille ut pelagisk, PAN trenger jo ikke penger heller slik som pengene renner inn dit.

Skal de skille ut noe er mitt forslag at de gir det til PAN aksjonærer i form av utbytte. Emisjoner kan skape kurspress!!

Areb

svartfjellet
13.10.2000 18:13
#151

Endre
Lakseprisene forsetter ned neste uke, prisen vil nærme seg 23 kr./kg. Dette er langt lavere enn hva som er ventet,og som det er tatt høyde for i kursen på Pan. Dessverre betyr dette at kursen skal ned i neste uke, og kursen vil ikke snu før prisene snur.
Ha en god helg alle oss i Panfamilen
dingoto
13.10.2000 23:30
#21

Endre
og de snur neste uke der igjen -frem til jul blir det fryd og gammen (hva nå det er for noe)
Smooth
14.10.2000 12:38
#55

Endre
Re: kommentar til lave laksepriser

Prisene vil snu oppigjen i løpet av kort tid, pga. høyere etterspørsel enn tilbud.

Smooth minner om at PAN bare har 30% av lakseproduksjonen i Norge, og 70% i utlandet, hvor selskapet oppnår priser på rundt 40 kr i gjennomsnitt.

Det betyr at PAN også idag tjener penger i bøtter og spann.

Det er kun 1 måned igjen til presentasjon av 3Q tallene til PAN.

PAN-toget begynner å gå innen noen få dager.

Smooth gleder seg veldig !

------------------

MrBurns
14.10.2000 12:53
#267

Endre
... "bare" 30% i Norge... De 30% er nok ikke
akkurat neglisjerbare... 1/3 er sjelden det.
Ellers dropper/utsetter de tidligere
notering av Pelagic-opplegget, sulteforer
fisken i steden for aa slakte, og eksporten
til viktige markeder var lavere i Sept. 00
enn 99. Dette er ikke akkurat kursdrivende.
Andre har nok samme problem, saa hva skjer
naar alle *maa* slakte fisken samtidig paa
et senere tidspunkt? Neppe noen pris-
eksplosjon. Samtidig er det allerede priset
inn kraftig vekst i PAN. Den store jokeren
er selvsagt PANs egne fremtidige tilbake-
kjoepe. Tror man skal vaere ganske blindet
av kjaerlighet for aa tro paa sterk stigning
i den naermeste tiden.
Vel... Ville bare faa med et par realistiske
(?) synspunkt mitt oppe i haugen av
fanbrev...

Smooth
14.10.2000 17:45
#56

Endre
Re: Kaper

30% er 30%. Poenget mitt er at for mange glemmer at det er i utlandet at PAN produserer 2/3 av fisken sin.

Ingen venter en priseksplosjon, men jeg tror på høyere priser på sikt.

Uansett er PAN også idag en pengemaskin, og jeg er heller ikke enig i at PAN er priset som en vekstaksje idag.

Men PAN bør absolutt prises som en vekstaksje, noe som burde tilsi en kurs på mellom 80 og 100.

Driftsresultatet til PAN i år vil ligge på ca. 900 mill. til 1 mrd. kr.

PAN på dagens nivå er veldig billig.

------------------

røyka
14.10.2000 23:58
#7

Endre
Tror noen er på jordet her.
Lakseprisen er selvsagt lavere enn ventet, men det er også produksjonskostnadene.
Om man utsetter slaktingen vil det ikke si at alle må slakte alt på samme tid, all slakting kan bli utsatt i like lang tid, omså hvor lenge som helst. Fortsatt selges det laks til gpde priser på kontrakter som er ingått tidligere.
Husk også på at vi DILTER etter børsene i Europa og USA uansett hvor bra vi gjør det her i landet.
Se også på omsettningen sist fredag, her er det noen vet vet noe dere ST-folk ikke får vite rundt 20. nov. Tross alt, dere er alltid noen dager forsent ute i forhold til nyhetene som kommer.
Jeg ser lyst på fremtiden uansett hav dere skriver og om lakseprisen går ned i 20,-.
Tror nok at vi ser et vendepunkt til uken og at prisen ikke bare vil stabelisere seg, men øke jevnt utover mot jul. Det vil helt klar ta litt tid før vi ser priser som vi har hatt iår. Vi vet at förprisene har en avgjørende betydning i fremtiden. dette blir for omfattene så det skal vi ikke prate om ikvld.
Om dere ser på prisingen av PAN så er den pr idag farget av børsene i EU. Normal prising kan man fort vurder utfra en P/E, denne burde minst være 14 + utfra den vekst selskapet er i. (prøv å se på prisingen av div. IT selskap som ikke tjener penger, og aldri vil gjøre det)
PAN vil lever et resultat som er bedre enn forventet i 3,q. Årsresultatet vil være min. 1,2 - 1,4 milliad. So long..
Frode Pedersen
15.10.2000 01:24
#410

Endre
Hysh da "røyka".
Ikke nevn det der med fòrkostnadene enda, da.
Noen kan begynne og regne på dekningsbidraget vet du. Når Pan nærmest er selvforsynt, mens andre kanskje må følge fòrskruen..... for den kommer......
Frode Pedersen
16.10.2000 14:49
#411

Endre
Legger denne opp ved siden av den andre topic.
Les fra første innlegg, og få svar på deres spørsmål. Hei.
Smooth
16.10.2000 17:51
#57

Endre
PAN sluttet på 64 idag og + 2,50.

Snakk om å vise styrke. Nore putter på 200 000 aksjer til. Dette lover godt.

------------------

kongegribben
16.10.2000 19:40
#16

Endre
Nore vet at det er lurt å possisjonere seg før resultatfremleggelse.
Dette vil nok slå til denne gangen også.
Roy Rogers
17.10.2000 14:37
#5

Endre
Hva skjer??

Anser PAN som et mye mer seriøst og fremtidsrettet selskap enn Fjord Seafood,
og synst det er merkelig at PAN detter i kurs mens Fjord stiger.

Kan noen forklare dette???

Roy Rogers.

Roy Rogers
19.10.2000 10:01
#6

Endre
Hovedoppslaget i Vesterålen i går var at PAN skal starte med kråkebolle produksjon i Lofoten. Dette med tanke med på salg i Japan.
PAN har jo meget gode kontakter i Japan så dette må jo være bra.
Det skal vist være bedre enn Viagra.

Roy Rogers

Roy Rogers
19.10.2000 10:58
#7

Endre
Rettelse.

Det var i Lofotposten det sto om kråkeboller
Beklager så mye.
http://www.lofotposten.no/0/03/04/4.html

Roy Rogers

Smooth
19.10.2000 14:03
#58

Endre
Pan på 65,50 og + 2,50 idag meget bra.

18. nov. er resultatfremleggelsen for 3Q. Jeg sier ikke mer.

Det er nå bare å feste sikkerhetsbeltene, kjære PAN-eiere, for i løpet av 2 uker tar PAN av - garantert !

------------------

TorEK
19.10.2000 15:00
#229

Endre
Pan tjener på egne aksjer
Publisert: 19.10.2000 09:25

I tredje kvartal 2000 har salg av egne aksjer gitt en gevinst på 184,6 millioner kroner i Pan Fish ASA.

Pan Fish ASA opplyser at selskapets kjøp av egne aksjer de siste 15 månedene løpende er blitt solgt ut igjen ved at egne aksjer hovedsakelig er benyttet som betaling i forbindelse med oppkjøp innenfor fiskeoppdrett og pelagisk industri.

Kjøp og salg av egne aksjer er en egenkapitaltransaksjon og føres således ikke over resultatregnskapet, melder selskapet.


Piggvar
19.10.2000 15:43
#1

Endre
Hei!
Ville bare påpeke at produksjon av kråkebollerogn er forsøkt tidligere i Norge med lite hell. Innsamling med dykkere er svært kostbart, og gonadeinnholdet i "ville" boller er lavt.

Det ser ikke ut til at selskapet har tenkt å ta i bruk nyutviklet teknologi for oppforing av de innsamlede bollene. Dette dobler gonadeinnholdet, og dermed salgsverdien.

Håper som PAN-aksjonær at selskapet får øynene opp for de nyvinninger som er gjort på denne fronten. Fangst kombinert med oppdrett av kråkeboller og andre rariteter i havet har et enormt potensiale.

svartfjellet
19.10.2000 17:48
#153

Endre
KOMMENTAR: Arne Nore - en luring? (07:00 19.10.2000)
Har Pan Fish-sjef Arne Nore en krystallkule han ser klart i? Spørsmålet må stilles at sildekvoten for neste år er fastsatt til 850.000 tonn, ned 30 prosent fra i år.

Den viktigste konsekvensen av at kvotene kuttes så kraftig, er at mel- og oljeindustrien i Norge får mindre råstoff. Fiskemelfabrikkene er den viktigste levrandøren til fôrindustrien. En velfungerende fôrindustri er en forutsetning for fortsatt vekst innen oppdrett.
Sildemelindstrien taper andeler av sildekvantumet når kvotene går ned. Det er dessuten verdt å merke seg at Norge er i heftig diskusjon med våre naboer om hvordan kolmulekvota skal forvaltes. Våre naboer mener at den norske andelen er altfor høg. Taper Norge denne saken, kan totalkvantumet med fisk til mel- og oljeindustrien gå kraftig ned de kommende år.
Har Arne Nore og Pan Fish-ledelsen sett lyset og derfor kjøpt seg kraftig opp i pelagisk sektor. Til nå har Nore & co. svidd av over en halv milliard kroner i oppkjøp i pelagisk sektor. Blant annet har Pan Fish sikret seg kontrollen over følgende mel- og oljefabrikker:
Måløy Sildoljefabrikk (66%), Ulvesund, Måløy Sildoljefabrikk (66%) og Egersund Sildolje (ca. 95%). Disse tre fabrikkene kan produsere 150.000 tonn fiskefôr. Det er trolig nok til å dekke hele behovet fôrbehovet til Pan Fish. I tillegg investerer Pan Fish i Sea Grain-prosjektet på Karmøy sammen med sildelaget og Møkster-familien. Selskapet tar sikte på å utvikle en teknologi som produserer oppdrettsfôr direkte fra fisk i stedet for å gå omveien via produksjon av mel- og olje.
Dermed kan det se ut som om Nore & co. er rustet til kamp. Likevel er Pan Fish bare marginalt bedre stilt enn de øvrige konkurrentene. Tilgangen av råstoff kontrolleres fortsatt av auksjoner. Den som byr mest for silda og kolmula får kjøpe den. Selv om Nores Pan Pelagic er minoritetseiere i sju fiskebåter, antar vi at fiskerne ikke har stilt seg slik at de må selge til Nores fabrikker til en lavere pris en markedsprisen? Dette til tross: Akkurat i dag, når meldingene om neste års sildekvote tikker inn, kan det virke som om Pan Fish-sjefen har lagt et gullegg i sin pelagiske satsing.


Trenger amn å si noe mere ???

--------------------------------------------------------------------------------

MrBurns
19.10.2000 18:01
#283

Endre
Ja, hvis du har limt det inn fra et annet sted, kunne du jo si hvor... Mener ikke aa beskylde deg for tyveri, men med den dato-angivelsen oeverst kunne det se ut som noe fra en internettavis eller noe slikt...?!
Frode Pedersen
19.10.2000 19:51
#414

Endre
"En avis dør med dagen", gammelt mediaord.
Derfor, å "stjele" denne på denne tid av døgnet, var helt OK.
Å gi noen kommentar til innlegget er jo helt unødvendig. Tommelen i været bare!
Men jeg skulle også likt å vite hvor den ble sakset fra.
Eller, hvilket er enda bedre; selvkomponert på bakgrunn av opplysninger......?
Morrada`n blir sikkert hyggelig ...
Smooth
19.10.2000 21:15
#59

Endre
Smooth bare gliser. Nore er en smarting.

PAN skal videre oppover.

------------------

TorEK
19.10.2000 21:28
#232

Endre

Her finner du artikkelen.

http://www.fiskaren.no/

Kaper
19.10.2000 21:29
#27

Endre
For ordens skyld; den meldingen som svartfjellet har klippet inn stammer fra Fiskaren i dag publisert kl 07:00
Jeg skrev for en tid siden om 19 oktober i fjor. Ser ut som denne datoen er blitt magisk for PAN-aksjen. Håper ikke jeg er blitt synsk. Da vil denne spekulasjon hobbyen bli kjedelig for meg.
Kaper
20.10.2000 08:00
#28

Endre
Er det noen som hjelpe med link og ticker til Nutreco Stock
på Amsterdam børsen?
Piggvar
20.10.2000 10:50
#2

Endre
Nutreco finner du på www.norge-invest.com i ruten for de internasjonale børsene
Ticker er NUO

Bla finansiell info finnes på www.nutreco.com

Smooth
21.10.2000 09:23
#60

Endre
PAN endte på 67 ved børsslutt, og på bra volum.

Vi nærmer oss resultatfremleggelsen for PAN 3. kvartal som ifølge OSE er 16. november.

Over 10% stigning siste uken for PAN. Dette lover meget godt.

Jeg tipper PAN er i 80+ før resultatet kommer.

------------------

Tor Divel
21.10.2000 11:10
#38

Endre
Tror PAN kan bli knallsterk frem mot årsskifte. Når aksjen holder seg så godt med de lakseprisene vi har i dag er mye som tyder på at den skal videre opp 'når' prisen stiger.
Alle tegn tyder på at prisen snur i løpet av et par uker. Utsatt slakting og økt etterspørsel tror jeg vil drive lakseprisen 'hyggelig' oppover. Når en i tillegg vet at kostnadene pr. kilo stadig går nedover må dette bli bra !
Kursmål ved årsskifte opp mot 100,-
TD
Smooth
21.10.2000 15:01
#61

Endre
Re: Tor Divel

Helt enig.

PAN har bare up-side i forhold til dagens situasjon og kursen kommer til å fyke til værs utover høsten.

Spørsmålet er bare hvor fort det skjer og hvor mye kursen går. Det blir iallefall moro å være PAN aksjonær.

Smooth sitter fortsatt rolig i PAN, fordi her vil det fortsatt være mye penger å tjene.

------------------

svartfjellet
22.10.2000 21:48
#154

Endre
er det noen som tør tippe lakseprisen til uken ?[Endret 22.10.00 21:49 av svartfjellet]
Smooth
22.10.2000 22:12
#62

Endre
Tipper prisene på samme nivå som forrige uke. Litt psykologi dette her.

Lavere slaktevolum og økt etterspørsel i markedet vil gi økte priser relativt raskt. Hvilket i så tilfelle er helt perfekt timing mot 3Q tallene for PAN.

Smooth
kongegribben
23.10.2000 16:51
#18

Endre
Lav omsetning idag. Tror vi nå ser en konsolidering, der PAN samler krefter til oppgangen før 3q.
80++ innen 3q er mitt kursmål.
For dem som har tro på fisk, tror jeg det er lurt å possisjonere seg i PAN nå.
svartfjellet
23.10.2000 19:53
#155

Endre
prisen blir over 24 kr/kg
svartfjellet
24.10.2000 12:04
#156

Endre
prisen ble over 24, og det står mere enn 47000 tonn i sjøen enn i fjor. næringa får ett gullår
Kaper
24.10.2000 21:55
#33

Endre
Slår denne anbefalingen til for ”klokkeren” FJORD, skal vel det også slå til for ”presten” PAN ganske snart!
FOKUS: Anbefaler kjøp av Fjord Seafood Fokus Kaitalmarked anbefaler i en fersk analyse kjøp av Fjord Seafood. Meglerhuset mener at kjøpet av det chilenske oppdrettsselskapet Salmones Techmar var et smart trekk, og har et kursmål på 70 kroner per aksje. HELE SAKEN 24.10.2000 15:57
norwave
25.10.2000 09:09
#5

Endre
Langvarig sulting av laks er lovstridig
24. oktober 2000 16:40
Lakseprisene holder seg fortsatt på et lavt nivå, og oppdretterne langs kysten svarer nå med å utsette slaktingen og i stedet sultefôre laksen.

kjell.herskedal@ntb.no

Molde (NTB-Kjell Herskedal): Systematisk sulting av fisken som produksjonsregulerende tiltak er lovstridig, sier seksjonssjef i Statens Dyrehelsetilsyn, Inger Eithun, til NTB.

Fra et toppnivå på 36-37 kroner per kilo for fersk laks i mai-juni har lakseprisene stupt til kr.27,73 per kilo forrige uke. De tre siste ukene har også eksporten gått ned fra godt over 9.000 tonn totalt til ca. 8.000 tonn forrige uke. Av dette utgjorde fersk laks 5.657 tonn. Eksportnedgangen kan ikke forklares med annet enn at eksportørene holder tilbake slaktingen i påvente av at prisene skal bli bedre.

Ingen panikk
Analytikere og eksportører har vært like uforstående til det kraftige prisfallet, som de i mai-juni var til de høye prisene i markedet.

Prisene til forbruker på det europeiske markedet har holdt seg stabilt, og erfarne analytikere tror det er kjøperne som er avventende i håp om at prisene skal falle enda mer, slik at de selv skal sikre seg gode marginer.

Det at oppdretterne har en solid økonomi gjør at de også har råd til å la være å slakte laks når prisene faller til et lavt nivå, og det er dette som skjer akkurat nå.

Det er ingen panikk blant oppdretterne. Vi kan vente med slaktingen og vi kan slakte for nedfrysing, sier Tarald Sivertsen som er styreleder i Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF) til NTB. Og han legger til: – Vi lar oss ikke presse.

Han sier at laksen i praksis kan sultefôres i flere måneder. Laksen vil tape vekt, men klarer seg godt. – Fisk kan ikke sammenlignes med varmblodige dyr når det gjelder sulting. Biologisk klarer den seg lenge uten mat, sier Sivertsen som tror prisene nå vil stabilisere seg og gå noe opp igjen fram mot jul.

Kan overleve
Fisk omfattes av dyrevernloven, men det finnes likevel ingen spesifikke regler for sultefôring, sier seksjonssjef Inger Eithun i Statens dyrehelsetilsyn til NTB.

Hun sier at fisk kan overleve i lang tid uten mat, men at det må skilles mellom vill fisk og fisk i fangenskap. Den siste gruppen er vant til å få mat daglig, og da er det ikke uproblematisk å gjennomføre sultefôring over lengre tid, sier hun.

Dyrehelsetilsynet skaffet seg noe erfaring med dette under den forrige perioden sultefôring var aktuelt. Det viste seg da at fisk som var i godt hold klarte seg godt gjennom en seks uker lang sulteperiode, mens svakere fisk ikke klarte påkjenningen. Dette viser at lang tids sulting er en belastning for fisken.

Lovstridig
Etter vår vurdering er systematisk sulting som et produksjonsregulerende tiltak i strid med dyrevernlovens intensjon om at dyr ikke skal komme i fare for å utsettes for unødig lidelse, sier Eithun.

Er fisk B-individer i forhold til dyrevern ettersom myndighetene tillater at fôringen kan variere såpass kraftig med markedsprisene på laks?

Fisk er absolutt ikke B-individer i forhold til dyrehelse. Når det gjelder dyrevern har vi ikke like god kunnskap om fisk som landdyr.

Historisk sett har vi også en annen tradisjon og kultur i forhold til fisk enn i forhold til landdyr. Likevel vil jeg si at næringen selv er opptatt av dyrevernsiden, sier Eithun. Innenfor Europarådet arbeides det nå også med retningslinjer for hold av oppdrettsfisk, hvor Norge er en aktiv deltaker og bidragsyter.


laks
25.10.2000 12:05
#1

Endre
Laksepriser:
Jeg sier ikke mer.
Sunshare
25.10.2000 13:27
#14

Endre
Skal vi ikke snart få noen gode analyser/tips på hvordan 3.Q vil bli. USD er for tiden svært høy, hvor mye av laksen selges i denne valuta? Dette må jo eventuelt ha et svært positiv utslag på den lave lakseprisen.
svartfjellet
25.10.2000 22:38
#157

Endre
Lave laksepriser, hva er lave laksepriser ? Er ett dekningsbidrag på over 30 % med dagens priser LAVE PRISER?
Jeg skulle gjerne sett en kurve over DB med dagens priser sammenlignet med de to foregående år. Tror nok mange ville fått en aha opplevelse. At de store i dag prøver å presse prisene, er vel naturlig.
Mvh
Svartfjellet som sover som en stein.
Kaper
26.10.2000 09:22
#34

Endre
Gode nyheter om PAN i Fiskaren i dag!
http://www.fiskaren.no/


[Endret 26.10.00 09:23 av Kaper]
Sir G
26.10.2000 13:57
#288

Endre
Jepp. Da kom jeg meg inn igjen. Var lurt å selge før forrige q-rapport. Nå blir jeg langsiktig igjen.
Inside Out
26.10.2000 16:11
#45

Endre
Endelig slapp innsiderne taket slik at det gikk an å komme inn til en fornuftig pris. Håper de legger sperrene sine høyere imorgen. Egentlig er det jæsla irriterende at de holder på slik.
eikk
26.10.2000 16:26
#10

Endre
Du har sikkert en god beveggrunn for denne betraktningen. Men jeg hadde satt pris på om du ville utdypere det noe mer presist. Vurderer morgendagen....
Inside Out
26.10.2000 16:44
#46

Endre
Jeg har fulgt PAN over de siste ukene.

Det er åpenbart at noen oppfører seg nærmest som en marketmaker. Kjøper på et nivå, og selger på et annet. Samtidig.

Det virker innlysende at dette er styrt av ledelsen i bedriften.
Først kjøper direktøren seg opp, deretter kjøper bedriften seg opp på høyere nivåer.

Etterhvert som det har gått opp for dem at ikke bare er dem selv trader aksjen aktivt, har de snevret inn avstanden mellom kjøperen og selgeren sin, slik at det ikke blir plass til andre.

F.eks. idag, da de lå med kjøper på 64 og selger på 65. Som utenforstående må du kjøpe deg inn på 64,5-65 og selge deg ut på 64-64,5. Mot slutten av dagen trakk de kjøperen, og det ble mulig å komme seg inn på lavere kurser. Sannsynligvis fikk de kjøpt mer enn de hadde lyst på.

Jeg tror også at børsmeldingene bare viser netto omsatt ved dagens slutt. De driver med både kjøp og salg uten å melde dette spesifikt.

Dette spillet kan selvfølgelig alle med mye penger drive med.
eikk
26.10.2000 17:35
#11

Endre
Aha.....er litt tett, så skjønner ikke helt vitsen, men hvis dette er tilfelle, (netto omsatt), bør en eller annen komme med en god forklaring.....
Inside Out
26.10.2000 17:40
#49

Endre
Du skjønner ikke vitsen med f.eks. å kjøpe på 64 og selge på 65 ?
eikk
26.10.2000 17:52
#12

Endre
En god slump kjøpt på 64... samme slump solgt på 65. Netto omsatt = 0.
Dermed altså ikke nødvendig med noen børsmelding ????
Inside Out
26.10.2000 18:30
#50

Endre
Noe i den duren, tror jeg.

Men kursen svinger jo opp og ned så lenge det finnes tosker som oss, så det er vel mer sannsynlig at de kjøper f.eks. 200k på 64, og selger 170k på 65. Børsmeldingen blir da at de har kjøpt 30k.

På noen timer.

Slik driver de på til direktøren har fått noen millioner aksjer gratis, og selskapet eier 10% av aksjene sine selv (kjøpt med rabatt og fortjeneste underveis). Deretter kjøper de opp et eller annet selskap, betaler med aksjer, og kan følgelig kjøpe mer i eget selskap og sirkuset fortsetter.
eikk
26.10.2000 18:50
#13

Endre
Hm... har selv aksjer i selskapet. Må innrømme at dette ikke akkurat øker goodwill, selv om det er meget, meget smart(?).
Hvis ingen imøtegår dette, må jeg velge å tro det er sant.
TorEK
26.10.2000 19:17
#252

Endre
Kjøpsanbefaling av Pan.http://www.aksjesiden.no/


[Endret 26.10.00 19:18 av TorEK]
Inside Out
26.10.2000 19:34
#51

Endre
Jeg påstår ikke at det er sant. Jeg prøver bare å finne en forklaring på det jeg ser mens jeg følger kursutviklingen på enkelte aksjer.

Det samme fenomenet ser ut til å gjelde i NER, skjønt der er det nok mer kapitalkrevende pga volumet.

En annen ting : når slikt som dette ser ut til å skje gjentatte ganger, kan det jo selvfølgelig like gjerne være en megler eller en privatperson med mye penger som driver på.

Det som gjør at jeg tror det er innsiderne i dette tilfellet, er sammenfallet mellom sperringene og børsmeldinger om innsidekjøp i det siste. Samt at direktøren eier aksjer for halvannen milliard og fortsatt er på kjøperen - hvordan finansierer han dette, mon tro ?

Sjansen for at noen skal klage er minimal - for før eller siden slipper de kursen opp eller ned, og de fleste aksjonærene ser jo da kun på utviklingen totalt sett.

Jeg er også PAN-aksjonær nå. Men det vil neppe vare lenge.
G_Gekko
26.10.2000 22:20
#671

Endre
Jeg skjønner ikke at det er så galt om selskapet kjøper egne aksjer så lenge det også er mulig for vanlige aksjonærer å tjene bra penger på aksjene. Når PAN bruker av sitt overskudd til å kjøpe egne aksjer så kan man se på det som at overskuddet distribueres til andre aksjonærer ved at kursen på alle aksjene øker.

Jeg kan ikke se at dette er noe annet enn en WIN-WIN situasjon. Dvs. at både selskapet og aksjonærene tjener på det.
Inside Out
26.10.2000 22:33
#54

Endre
Re: GG

Tror du overser at det er akkurat dette de håper på. Aksjonærer som godtar det lettvinte salgsargumentet at 'alle tjener på dette'. Faktum er jo at innsiderne sitter igjen med milliarder. Hvem tror du har betalt dette ?

Foreslår forøvrig at vi fortsetter denne diskusjonen under temaet Something's rotten at OSE ? som jeg har opprettet i håp om å få innspill fra flere enn PAN-aksjonærer.

peddien
30.10.2000 10:17
#27

Endre
Om Pan's Pelagiske satsning er smart...

Dyreplankton kan bli ny fôrkilde (07:00 30.10.2000)
Havforskningsdirektør ved senter for havbruk, Ole Torrisen, mener Arne Nore er smart som sikrer seg råstoff til eget laksefôr ved å kjøpe seg inn i pelagisk sektor. Men han løser ikke næringens problem med at det vil være for lite råstoff til fôr i framtiden. Det må forskerne gjøre.Og svaret kan ligge i dyreplankton.

- Nore tar det som allerede eksisterer, men hvis vi skal løse problemet med å få nok råstoff til fôr i framtiden, må det også investeres i å utvikle nye fôrkilder, sier Torrisen.

Han mener det er mulig å lage fôr av dyreplankton i sjøen. Både som kilde til marine oljer og proteiner. Det finnes omtrent 200 millioner tonn plankton i norske farvann. Pelagisk fisk beiter på denne planktonen, men målet er å utnytte overskuddet.

Det er vanskeligere å lage oljer, enn proteiner, som passer til fôr til laksen. Blant annet fordi ulike fettkilder smaker forskjellig og varierer i karakter. Torrisen mener det er umulig å kopiere fiskeoljer ut fra vegetabilske oljer. Proteiner er det derimot lettere å kopiere. De har ikke så mye å si for fiskens smak og karakter. Det er derfor lettere å dyrke proteiner til fiskefôr, enn å finne alternative oljer.

For å produsere en kilo laks trengs cirka 2,5 kilo pelagisk-råstoff. Torrisen synes ikke dette er problematisk, så lenge det er fôr til husdyr som konkurrerer om disse råstoffene.
- Det er bedre å bruke sildemel og olje til å lage laksefôr enn fôr til kylling og gris. Laksen utnytter dessuten proteinene dobbelt så godt som kylling og andre husdyr, sier Torrisen.
Han mener det kun blir problematisk å bruke fisk til å fôre fisk med, hvis sildemel- og oljeindustrien konkurrerer om råstoffet med mat til befolkningen.
peddien
30.10.2000 16:23
#28

Endre
Fiskaren:

Etterspørselen etter laks er økende etter tunge uker med lave priser. Siste lakserapport fra FnL viiser at det ble solgt 9444 tonn laks i forrige uke. Høyeste markedspris oppnådd DDP-Padborg var 32 kroner, mens laveste var kroner 27.
Smooth
31.10.2000 21:21
#63

Endre
Lakseprisen stiger igjen - INTRA Fish
Publisert: 31.10.2000 14:28

Nå er det bekreftet det som IntraFish skrev i forrige uke: eksportprisen for fersk laks stiger. I forrige uke var prisen 27,11 kroner, noe som er 12 øre opp i forhold til uka før.

Statistikken fra Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå forteller samtidig at eksportvolumet øker. Forrige uke ble det eksportert 6.036 tonn fersk laks. Det er 300 tonn mer enn uka før.

Mengden fryst laks har gått noe ned, fra 853 tonn i uke 42 til 634 tonn i forrige uke. Også prismessig er det nedgang. Et kilo fryst laks gikk for 34,41 kroner mot 35,08 kroner uka før.


Kommentar fra Smooth:
Tipper vi ser økende priser frem til jul.

PAN 3 Q er 16. nov. i flg. OSE, jeg sier ikke mer.


(Ingen signatur tilgjengelig)
odd
03.11.2000 11:05
#15

Endre
Uventet skattesmell for selgende PAN-aksjonærer?

Hvis regjeringens forslag til skatt på utbytte blir vedtatt vil aksjonærer som uhenldigvis har solgt etter 5 september 2000 og hvor kjøper har vært Pan Fish, så vil selgende aksjoneærer skattepliktig til Norge bli rammet med 14 % ekstra skatt (eventuelt 14 % mindre skattefradrag hvis tap).
Tilsvarende kan en i tiden fremover være uheldig hvis kjøper er Pan Fish. Problem kan være at selgere ikke vet hvem som blir kjøper. En som uheldigvi selger aksjene sine og motparten er Pan Fish vil bli skattlagt dobbelt så hardt (28 +14%) enn en som samme dag og hvor motpart ikke er Pan Fish.
Dvs et kjempeteit forslag som kan ramme tilfeldige aksjonærer. Viser til melding fra NHY i dag om at deres fremtidige tilbakekjøp skal kjøpes fra utenlandske aksjonærer for å spare selgende aksjonærer fra denne skattesmellen

Er det andre som har noen utdypende kommentarer rundt forståelsen rundt denne skattemessige tilbakekjøpsfellen?
Fisk
03.11.2000 15:27
#59

Endre
PAN aksjonærer blir ikke rammet av dette fordi selskapet har en RISK-justering på null.
Men i fremtiden blir vel dette aktuelt for PAN også, regner med at det blir ryddet opp i dette til da.
eikk
03.11.2000 16:57
#19

Endre
Jeg synes denne er så herlig at jeg bare måtte ha den inn i Pan-topicen....

"Meglerhuset Christiania Markets mener det ligger for høye forventninger til lakseprisen i Pan Fish-kursen. Meglerhuset er også usikker på produksjonsnivået neste år, melder Finanskanalen.
Meglerhuset Christiania Markets er nå åpenbart skeptisk til prisingen av Pan Fish. I onsdagens morgenrapport het det at "Vi erfarer at mange analytikere fremdeles opererer med svært spenstige prisforventninger for 2001, samtidig som vi nå begynner å stille spørsmålstegn til Pan Fish' produksjonsmål for 2001." "

Tidligere når Chr. Markets "mener" noe og har vært "åpenbart" opptimistiske ved anbefaling av et eller annet til himmels, vet vi alle hvorfor...., og hvordan det har gått.
Når de nå igjen "mener" noe, og denne gang "åpenbart" er skeptiske til noe, er det all grunn til å spisse ører og stille spørsmålstegn ved hvorfor......
Bedre kjøpsincitament finnes ikke på OB.
Inside Out
03.11.2000 17:38
#88

Endre
Jeg synes at det ville være bra om det ble ekstraskatt når PAN var motpart. Dermed ville mange slutte å handle PAN, og PAN ville bli tvunget slutte med den snuskete tradingen de driver med. Se forøvrig Something's rotten at OSE ?...
eikk
03.11.2000 18:17
#22

Endre
Det er heldigvis full ytringsfrihet i landet vårt. Likevel/derfor synes jeg personlig du burde rulle inn dette tøvet ditt.
Slå deg heller sammen med et par herværende meglerhus om du så absolutt liker the smell of crap.


[Endret 03.11.00 18:22 av eikk]
Inside Out
03.11.2000 19:51
#90

Endre
Hvis du har noen saklige innvendinger, så kom med dem - ditt kjøtthue...
Kaper
03.11.2000 21:28
#39

Endre
eikk: takk for innlegget ditt om CM’s forhold til PAN. Morsomt at du skrev det du skrev. Jeg hadde den samme følelsen selv i dag.
NB: Synd man ikke kan diskutere med Inside Out. Han blir jo potte sur for det minste.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS