"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Dow Jones
Dow Jones
mads
23.11.1999 09:53
#19

Endre
DJ var i går oppe ved et mulig kortsiktig toppområde ved 11112. Dette er basert på motstanden som ligger ved toppen fra mai 99 ved 11130 og toppene fra sept.99 ved 11117 og 11142.

Ved korreksjon ned vil DJ ha god støtte ved ca. 10800-10700 representert ved toppene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, toppen 11/10 ved 10719, samt nedre trendlinje fra sommerens trendkanal.

Et eventuelt brudd av støtten ved 10800-10700 og videre ned under 10535, kan være meget farlig. DJ kan da lett få en ny bunn under 10000.

Holder støtten ved 10800 vil dette nok være et nytt sunnhetstegn som igjen kan bringe DJ over dagens nivå.

På oppsiden ligger en kraftig motstand ved ca. 11300, representert ved ”all time high” ved 11365, samt en parallell linje til sommerens trendkanal som representerer fem mindre tidligere toppformasjons-vendepunkter i indeksen.

--------------------

Personlig tror jeg mest på en korreksjon tilbake til ca. 10800 og deretter en test av motstanden ved ca. 11300, så ny og kraftigere nedgang før årsskiftet.

Kortsiktig nedgang på grunn av negative signaler rundt den lange USA renten, høy yen kurs og kortsiktig relativt høy RSI verdi. Ny oppgang på grunn av at trenden fra oktober fortsatt er oppover og optimismen fortsatt er rådende. Deretter nedgang i desember på grunn av frykten for Y2K problemer.

Alternativt kan vi nok også få en nedgang nå som ikke stopper ved støtten.

Gordon
23.11.1999 18:58
#22

Endre
Akkurat nå er Dow Jones ned ca 60 poeng, mens S&P500 er ned ca 12 poeng.

Dersom indeksene slutter slik de er nå, vil dette signalisere svakere utvikling på kort sikt. Dette fordi

- S&P500 bryter den stigende trenden som går tilbake til 18. oktober. Dette er et forholdsvis sterkt signal om at negativ utvikling er i vente på kort sikt. Støtte: 1372.

- Dow Jones bryter den korte stigende trenden som har vart halvannen uke. Denne trenden er muligens litt på kanten av hva som bør tillegges særlig vekt, men et aldri så lite signal ligger det uansett i dette bruddet. Meget sterk støtte i området rundt 10800.

- RSI viser at begge indekser er overkjøpte. Dette er også et varsel om at nedtur kan forventes.

Dersom indeksene slutter omtrent på det nivå de er nå (eller lavere) vil dette være et klart signal om at Oslo Børs ikke kan regne med drahjelp fra NY den nærmeste tiden.

mads
25.11.1999 09:48
#20

Endre
En alternativ hypotese:

Skulle "ekstremisten" Nasdaq dra DJ videre opp nå på kort sikt, til ca. 11300, vil indeksen bli enda mer overkjøpt og da øker sannsynligheten for en mer bratt nedtur etterpå.

Dette vil da kunne gi en glimrende short mulighet, siden det er rimelig å anta at der fortsatt ligger noe Y2K frykt i markedet som kan bli utløst frem mot årsskiftet.

Selv om jeg tror mest på utviklingen slik som i mitt første innlegg, føler jeg at gårsdagens nye og kraftige oppgang i Nasdaq likevel kan gjøre denne hypotesen reell.

mads
30.11.1999 08:28
#29

Endre
DJ kan nå være ved et viktig veiskille.

Indeksen har en oppadgående trend fra bunnen i oktober. Den nedre trendlinjen ligger nå ved ca. 10850.

Brytes denne trendlinjen samt eventuelt støtten ved 10800 ser det betydelig mer negativt ut.

Gordon
30.11.1999 13:54
#33

Endre
re: mads

Jeg er enig i dine vurderinger av Dow Jones i innlegget ovenfor - dersom de aktuelle nivå definitivt brytes, vil det se mørkt ut på kort sikt for denne indeksen.

For min egen del legger jeg til grunn at støtten i området ca 10800-10890 er meget sterk.

Bunnen av siste stigende trend (nå ca 10800) viste seg å være meget sterk motstand da Dow Jones forsøkte å bryte gjennom nedenfra. Min erfaring er at dette impliserer tilsvarende styrke for nivået som støtte.

I tillegg har jeg tegnet inn støtte på ca 10890, som akkurat ble testet i går.

Skulle disse nivåene vise seg å ikke holde, vil 200 dagers glidende gjennomnsnitt gi betydelig støtte ved ca 10600.

Jeg tror derfor at sannsynligheten for en korreksjon av særlig omfang er liten. Risikoen er selvsagt til stede, men jeg vurderer det som mer sannsynlig at Dow Jones snart snur opp igjen enn at vi får se en nedgang på flere hundre poeng over noen dager.

---------------------------------------------

Jeg setter forøvrig stor pris på den støtte du og hemnigway ga i et annet innlegg tidligere i dag. Det virker som om turnaround har lagt meg for hat, noe som faktisk gjør det vanskelig for meg å delta i diskusjoner under "In the pit". Han benytter nesten enhver anledning til å spre løgner om de råd jeg har foretatt i et forsøk på å trykke meg ned i sølen. Jeg blir å lei av dette at jeg nesten spyr. Dersom dere eller andre har forslag til hvordan denne feiden kan løses, tar jeg gjerne imot det!

mads
05.12.1999 14:04
#44

Endre
Jeg refererer til mitt første innlegg under denne topic.

Korreksjonen som jeg omtalte kom ned til 10859. Deretter fikk vi en oppgang til 11341 nå på fredag.

Dermed tror jeg at DJ nå kan være i en toppformasjon for desember og at vi skal ned en del før årsskiftet. Min personlige frykt for en relativt kraftig nedgang de kommende uker er nå igjen like stor som den var tidligere i høst.

DJ er nå oppe og tester området like under ”all time high” fra august.

RSI (dag 14 og 21) er relativt høyt oppe men ikke i klart oversolgt område. RSI (uke 14 og 21) har fortsatt markant negativ divergens fra mai99.

Der er for øvrig betydelige likhetstrekk mellom utviklingen til DJ for tidsrommet mai-desember 99 og april-november 98. Bunnen i desember 98 tangerte så vidt 200 dager glidende gjennomsnitt. Dette glidende gjennomsnitt ligger nå like over 10600.

I tillegg til disse tekniske betraktninger kommer den ”vanvittige” oppgangen i Nasdaq fra oktober, Y2K frykten og muligheten for fortsatt høye lange renter i USA.

Jeg tror vi får en nedgang i DJ til minimum 10600 innen året.

---------------------------

Noen filosofiske teknisk betraktninger rundt 30 års renten i USA:

Fakta er at renten har gått motsatt vei (invertert) av DJ siden i sommer der kurvene har fulgt hverandre utrolig bra. Siden tre uker tilbake har både DJ og renten trendet oppover. Dette er et negativt signal.

Utviklingen fra i sommer gir et delta-forhold DJ/renten på ca. 1500/0,80. Det betyr at en økning av renten på 0,10% skulle medføre en teoretisk nedgang i DJ på 187 poeng.

Den nåværende renten på 6,26 gir en teoretisk DJ på 10262 og nåværende DJ på 11286 gir en teoretisk rente på 5,71% basert på nevnte trend.

Fredagens oppgang i DJ var på 247 og dette skulle da gitt en teoretisk nedgang i renten på 0,13%. Vi fikk 0,06%. Med andre ord økte den inverterte renteforskjellen med DJ på fredag med 0,07%!

Ubalansen i indeksen og renten bør snarlig komme tilbake i noenlunde likevekt, ellers kan pendeleffekten gjøre at indeksen får et tilbakefall som ingen ønsker.

Gordon
05.12.1999 17:17
#61

Endre
re: mads

Din sammenligning med i fjor er meget god.

Dersom vi får samme utvikling i år, vil prisbildet utvikle omvendt hode-skulder-formasjon. I så fall burde det ligge an til et glimrende 1. halvår. Og det kan vel stemme rent intuitivt - det er ingen stor bombe om optimismen er større enn på lenge i begynnelsen av et nytt årtusen.

Jeg ser med stor spenning frem til hva den helt nære fremtid bringer. Alt ser veldig bra ut nå, men jeg har likevel en følelse av at Dow'en vil slite med å etablere seg over all time high. Nå er alle veldig positive, og da er markedet kanskje nær toppen? Så da skal indeksen kanskje ned og lage den siste skulderen?

På den annen side er det få makrotall på kort sikt som vil kunne skremme investorene til å holde seg borte. I slike perioder pleier markedet gjerne å være bra. Dessuten er både Nasdaq og S&P500 all time high. Det er i seg selv signal om at positiv utvikling er i vente.

---------------------------------------------

Jeg er ikke like redd nedsiden som det du er. Jeg mener det er meget sterk støtte nedover, og vil bli svært overrasket dersom Dow'en faller gjennom 10 600 (mer enn eventuelt en dag eller to hvor den tester støtten). Jeg tror også det er sannsynlig at worst case er ca 10 800 (bunnen av den forrige stigende kanalen).

Men: Jeg har stor respekt for den psykologi Y2K kan skape. Det er imidlertid svært vanskelig å vite om dette allerede er tatt ut: Mange solgt seg ned i oktober for å være på den sikre side. Det er en del av disse som nå sender markedet videre opp. Kanskje har vi allerede sett børs-effekten av dette problemet? Jeg vet ikke, og jeg tror ikke det finnes et eneste menneske i hele verden som egentlig har noe lurt å si om dette.

---------------------------------------------

Hva blir så konklusjonen på dette innlegget? Jeg mener det ikke er riktig å satse på at Dow Jones faller ved f. eks. å kjøpe puts. Derimot mener jeg det kan ha mye for seg å redusere eksponeringen på kort sikt, rett og slett for å redusere risikoen. Eventuelt kan man sitte fullt investert og kjøpe noen salgsopsjoner som en forsikring i tilfelle det skulle bære galt av sted.

mads
07.12.1999 22:09
#52

Endre
Støtten representert ved toppen fra 22/11 ved 11112 ble testet flere ganger i løpet av kvelden og holdt til slutt.

Det kan nå tenkes at vi ser et nytt forsøk på løft i morgen og kanskje også på torsdag, men jeg tror at kveldens nedgang tross alt viste at fredagens kraftige oppgang ikke var sunn nok til å holde markedet oppe.

Fortsetter markedet ned i morgen er nok løpet kjørt for i år.

mads
07.12.1999 22:12
#53

Endre
Uff da, jeg var ca. to minutter for tidlig ute med innlegget:

DJ falt kraftig de siste to minuttene (ca.) og støtten ble brutt:

Gordon
08.12.1999 10:23
#69

Endre
re: mads

Svalestupet helt på tampen av gårsdagen har en enkel forklaring: Kjennelsen i Microsoft ble kjent akkurat da, og fallet i Microsoft sendte Dow'en 60 punkter ned helt på slutten. Dvs at ca halvparten av fallet i Dow'en er knyttet til denne kjennelsen, og at resten av markedet tok seg sterkt opp mot slutten av dagen.

mads
10.12.1999 12:33
#56

Endre
DJ har nå en sterk nedre trendlinje fra oktober som støtte. Denne ligger nå ved 11050. Et klart brudd av 11050 vil være negativt.
Gordon
11.12.1999 02:53
#85

Endre
Dow Jones sluttet fredag 11224.70, opp ca 89 poeng. Indeksen fortsetter dermed den stigende trenden etter å ha vært helt i bunnen av kanalen. Fortsatt positiv utvikling indikeres. Motstand ca 11240 og 11372.
mads
12.12.1999 17:03
#58

Endre
DJ ser kortsiktig sterk ut.

Jeg ser nå ikke bort fra at DJ kan gå i ny "all time high" innen kort tid.

Med den fortsatt vanvittige oppgangen på Nasdaq ser jeg heller ikke bort fra en ny toppnotering på 10400-10500 innen året.

Men, jeg har fortsatt tro på en korreksjon til min. 10600 før vi får en noe mer langsiktig oppgang. Jeg har tro på at dette kommer innen året eller senest innen første del av januar, og da som følge av frykten for Y2K. Husk at der faktisk kan oppstå enkelte mindre problemer rundt om i verden ved årsskifte som da kan utløse en frykt for noe mer de påfølgende dager. I så tilfelle blir det nok en kraftig men kort nedgang.

Gen
12.12.1999 17:57
#2

Endre
Re Gordon

Takker for svaret du ga under "Markedet videre"!

Har du el Mads el andre forresten noen synspunkter rundt alle de spørsmålene jeg linjerte opp under "Markedet videre (3)..irrational exuberance or Y2K paranoia"?

Ellers så er de tekniske analysene her meget bra, og har som regel et riktig på den nære utvikling.

mvh

"Gen"

Gordon
12.12.1999 18:11
#91

Endre
re: Gen

Angående Y2K: Jeg dropper faktisk dette som et tema. Mine opsjoner bortfaller torsdag førstkommende, jeg regner med det ikke blir noen Y2K-effekt før den tid. Denne dagen pakker jeg sammen etter et meget godt år, setter alle penger i banken, gjør ferdig alle bilag til selvangivelsen og feirer jul i ro og fred, vel vitende om at pengene overlever nyttår.

Jeg har gode kontakter i IT-bransjen, og de mener det er umulig for dem å si hvordan Y2K vil slå ut. I en slik situasjon ser jeg ingen grunn til å satse penger på hvordan utfallet skal bli i finansmarkedene - for meg virker det som vel mye gambling. Jeg gir gjerne fra meg litt oppside-mulighet mot å slippe dette usikkerhetsmomentet. Sikkert kjedelig for de fleste, men jeg ser ingen grunn til å gå for en liten oppside når nedsiden KAN være veldig stor.

Hvordan tenker andre - skal kontantandelen økes for nyttår, eller er det bånn gass?

Forøvrig er det hyggelig å se at du setter pris på de innlegg som er under "Teknisk analyse". Slike kommentarer gjør det lettere å motivere seg for skrive flere innlegg.

Ha en fortsatt fin helg!

[This message has been edited by Gordon (edited 12-12-1999).]

Gen
12.12.1999 18:55
#3

Endre
Dow Jones; fra en av de bedre ta-sidene http://tfc-charts.w2d.com/chart/DW/X
mads
14.12.1999 12:08
#63

Endre
CPI tallene som blir presentert i USA kl. 14.30 i dag kan gi store utslag i aksjemarkedet.

DJ viser nå litt mer "tretthet" og er på ny like over den meget viktige trendstøtten som nå ligger ved 11125.

Et brudd av 11125 og deretter en ny bunn under 11054 fra 9/12 vil kunne være meget negativt.

Snur DJ (og ikke minst Nasdaq) derimot opp kan vi lett se en ny årstopp på kort sikt.

Kortsiktig RSI divergerer negativt og denne trenden blir neppe brutt selv med en ny årstopp i DJ.

------------------------

Jeg tror som tidligere på en korreksjon til minimum 10600 innen året, eventuelt innen første del av januar.

Gordon
18.12.1999 11:34
#115

Endre
Dow Jones Industrial Average nådde fredag såvidt intraday all time high på 11383.74. Indeksen greide imidlertid ikke å etablere seg over motstanden ved forrige ATH. Den siste halvannen timen forsvant nesten hele dagens oppgang, sluttnoteringen ble 11257.43 som er bare så vidt over 10 poeng opp fra dagen før.

Indeksen er i en stigende trend, noe som isolert sett taler for at videre oppgang er sannsynlig. Jeg har likevel en følelse av at indeksen kan være nær toppen for en stund. Dette ut i fra følgende vurdering (i tilfeldig rekkefølge):

- At nesten hele oppgangen forsvant i løpet av fredagen er i seg selv et svakhetstegn.

- Den stigende trenden er så bratt at indeksen må stige med i gjennomsnitt ca 50 poeng pr dag for at trenden skal holde. Det er begrenset hvor lenge en slik utvikling kan fortsette.

- Indeksen sliter stadig mer med å nå toppen av kanalen, stigningen i hver ny topp er lavere enn ved forrige topp.

Særlig de to siste argumentene gir meg en følelse av at det muligens er klart for en liten nedtur snart. Når den stigende trenden brytes (det vil skje før eller senere) vil indeksen falle noe tilbake, noen få hundre poeng fordelt på flere dager vil være en sannsynlig utvikling.

Det er lett match å holde rede på om den stigende trenden er intakt. Mandag 20. desember vil bunnen av trendlinjen være ca 11275. Legg på 50 poeng for hver eneste dag New York-børsen er åpen, så har dere en god indikasjon på hvor trendlinjen er til enhver tid. Det innebærer f. eks. at indeksen må være over ca 11425 når børsen stenger torsdag kveld for at den stigende trenden skal være intakt.

Bare så det er sagt: Jeg tror ikke indeksen skal veldig langt ned. Men det kan muligens være klart for en periode med litt profit taking etter den lange oppgangsperioden. Snart er det jul og Y2K. Kanskje er det en ny frykt for Y2K eller et mindre likvid marked grunnet julefeiring og lukking av bøker som skal til for å avslutte den korte stigende trenden?

---------------------------------------------

Siste halvdel av desember og de første dagene av januar pleier vanligvis å være meget gode for aksjemarkedet. Det kan være verdt å ha i bakhodet som en motvekt til den vurdering jeg har foretatt ovenfor.

mads
19.12.1999 14:52
#65

Endre
Ed Downs oppdatering for mandag 20/12 synes jeg er meget interessant lesning. Her er der lite å tillegge:
http://www.signalwatch.com/signalwatch/index.htm

Se spesielt grafen som sammenligner med hva som skjedde i fjor høst.

mads
21.12.1999 07:56
#66

Endre
DJ tangerte (og penetrerte) støtten ved 11125 i går kveld flere ganger, men sluttet over støtten, på 11144.

Den positive trenden fra oktober er dermed brutt.

Holder den reviderte støtten ved 11110/11125 kan DJ konsolidere i intervallet ca. 11100-11400 fortsatt en stund. Brytes støtten er 10800 det første sannsynlige målområdet på nedsiden.

Det som blandt annet taler for en fortsatt konsolidering er styrken i Nasdaq.

Negativ divergens og svakhet i RSI (spesielt RSI dag 21) taler for en ytterligere nedgang.

mortimer
21.12.1999 18:25
#3

Endre
Interessant lesning. Fant også noe på "In the pit": "US crash index -10" http://www.wwfn.com/crashupdate.html

Vi står på kanten av stupet. Men der har vi kanskje vært før, og overlevd? Noen med erfaring og sterke nerver der ute? Skal ikke mye til nå, før verden raser sammen...?

mads
27.12.1999 21:27
#69

Endre
DJ ligger nå helt i øvre del av trendkanalen fra 3/12-99. Et klart brudd av 11450 må til for å gi nytt liv til indeksen og utsette nedgangen. En videre konsolidering innenfor trenden i området under 11450-11500 kan fort medføre redusert optimisme og nedgang som følge.

I skrivende stund er Nasdaq igjenn i pluss etter en nedgang på over 60 poeng, så det spørs om ikke Nasdaq klarer å holde markedet oppe ut året.

mads
28.12.1999 17:48
#75

Endre
DJ tangerte nettopp øvre trendlinje, som nå ligger ved 11480, uten å bryte.
mads
29.12.1999 20:49
#82

Endre
Det er nå tid for å fokusere på sommerens trendkanal igjenn.

Den øvre trendlinjen ligger nå ved ca. 11600. Denne linjen er en kraftig og meget viktig motstand.

Får vi et brudd av denne kan det fort bli et nytt rally av flere ukers varighet.

Jeg tror ikke at denne linjen brytes nå før vi har fått en korreksjon ned til ca. 10800. DJ har rimelig god "vanlig" støtte her pluss at 100 dagers glidende gjennomsnitt nå ligger ved 10820. 200 dagers glidende gjennomsnitt ligger også i nærheten, nemlig ved 10740.

Langsiktig RSI taler faktisk nå mest mot en videre oppgang fremover de neste månedene, men selvsakt med korreksjoner underveis.

Min subjektive vurdering er at korreksjonen blir større enn ned til 10800, alternativt at vi får en ny kraftig oppgang nå og en kraftig korreksjon senere til våren.

rolers
29.12.1999 22:13
#1

Endre
Re mads
Leser disse innleggene med stor interesse, og synes stadig jeg lærer litt.

Hvordan vurderer du kveldens avslutning på DJ, som såvidt karret seg i pluss på slutten? Og kanskje sett i lys av Nasdaqs videre himmelferd? Er du styrket i troen på en liten korreksjon i januar?

Et spørsmål til: Er det noen som følger OSX-indeksen teknisk? Den gikk opp 2,4 prosent i kveld og har steget kraftig de siste to-tre ukene. Nærmer seg årstopp igjen. Ligger det teknisk sett an til videre oppgang?

På forhånd takk for svar.
Mvh. rolers

mads
30.12.1999 10:18
#85

Endre
Re: rolers

Takker for tilbakemeldingen.

Kveldens avslutning var klart negativt, men dette har vi jo sett mangen ganger før i det siste uten at det har medført noen korreksjon av betydning.

Min følelse er at DJ vil ned men blir holdt oppe av stigningen i Nasdaq.

Og ja, jeg tror fortsatt på en korreksjon i januar.

Jeg vurderer å kjøpe putter på OMX'en men syns det blir for farlig nå før nyttår. USA holder jo åpent på fredag når vi har stengt. Jeg får vel vente til mandag og se hvordan verden ser ut da.

mads
02.01.2000 17:53
#90

Endre
Hvordan ser bildet ut for Dow Jones i begynnelsen av år 2000, for de kommende måneder?

DJ har siden mai 99 etablert et invertert triangel. Den øvre linjen ligger nå ved ca. 11600 og den nedre ved ca. 9750. Midtlinjen ligger ved ca. 10850.

Teorien for et invertert triangel beskriver denne som en ”kaos”-situasjon der det er umulig å forutsi videre retning før kursen eventuelt stabiliserer seg i øvre eller nedre del i forhold til triangelets midtlinje.

En tilsvarende formasjon ble etablert våren og sommeren 98, hvor kursen stabiliserte seg i nedre del av triangelets midtlinje gjennom august måned. 27. august 98 kom et markant brudd med påfølgende kraftig nedgang.

Nåværende øvre linje og forårets øvre linje er dessuten tilnærmet perfekt parallelle. Dette gjør linjen som nå ligger ved ca. 11600 enda mer interessant.

Så langt er ingen tekniske retningssignaler gitt for fjorårets formasjon.

Hvordan blir så utviklingen videre? Selvsagt er dette tilnærmet umulig å forutsi, men vi kan jo trekke visse konklusjoner basert på mulige alternativer.

Linjen for sommerens trend og øvre linje for den inverterte triangel ligger som nevnt nå ved ca. 11600. Dette nivå er teknisk sett meget viktig for videre utvikling.

Får vi et klart brudd på oppsiden kan nok indeksen fortsette et godt stykke videre i flere uker/måneder. Denne muligheten kan være aktuell dersom Nasdaq fortsetter sin vanvittige oppgang. Klarer ikke indeksen å bryte 11600-nivået innen få dager/uker vil den korrigere. Da er støtten ved triangelets midtlinje et mulig bunnområde. En videre konsolidering innenfor triangelets øvre del vil til slutt bringe indeksen til nye høyder.

Dersom midtlinjen ikke holder som støtte for korreksjonen kan indeksen korrigere ned til triangelets nedre linje som i februar/mars vil ligge ved ca. 9600. Her er det også interessant å studere trenden fra 1995 som har en støttelinje som ligger ved 9600. Dersom dette skulle skje vil vi nok få en markant reversering oppover med langsiktig oppgang som følge.

En kort oppsummering til slutt:
Meget viktig kortsiktig motstandsnivå ligger nå ved ca. 11600. Denne linjen er svakt stigende.
Viktig støttenivå ligger ved ca. 10800 (se også nivåer for 100- og 200-dagers glidende gjennomsnitt i innlegget over)
Meget kraftig langsiktig støtte ligger ved ca. 9600.

Personlig tror jeg Nasdaq vil ha en stor betydning for hvordan markedet i USA utvikler seg de nærmeste månedene. Nasdaq er slik jeg ser det i en akselerasjon/krakk situasjon, noe som betyr at dess lenger indeksen akselererer oppover, dess større vil fallet bli.

Gordon
02.01.2000 18:42
#143

Endre
re: mads

Takk for glimrende innlegg! Jeg hadde selv ikke registrert det inverse triangel du omtaler.

Det bilde du skisserer kan suppleres med en rask kommentar om S&P500, hvor 14-dagers RSI nå er i klart overkjøpt område. Denne er nå ca 85, noe som indikerer at indeksen i løpet av svært få dager trolig vil falle noe tilbake eller at indeksen i det minste vil konsolidere en periode. 16. november er forrige gang RSI var så høy, etter dette konsoliderte markedet ca 1 mnd før videre oppgang.

Basert på tidligere utvikling i perioder hvor RSI har vært så høy, er det nå lite sannsynlig at indeksen vil stige særlig lenge. En dag eller tre kan markedet utmerket godt stige selv om RSI er såpass høy, men vi står neppe foran et (jevnt) stigende marked de nærmeste par ukene.

mads
04.01.2000 21:38
#100

Endre
DJ hadde en meget viktig bølgeteknisk støtte ved 11098. Denne støtten er nå klart brutt.

Konklusjonen er at DJ sannsynligvis har mer negang i vente.

----------

PS - Jeg er for tiden meget irritert på Delphi IT som ikke har klart å oppdatere DJ kursene i Vikingen siden 29.12.99. Dette er en skandale! Fy skam!

Gordon
04.01.2000 21:43
#160

Endre
re: mads

Jeg sendte mail til Delphi i dag, nå har de rettet opp feilen. Amerikanske indekser virker nå som de skal. Jeg er forøvrig helt enig med deg: Dette er meget slett innsats!

mads
04.01.2000 22:05
#101

Endre
Re: Gordon

Takk for tipset. Fikk kjørt en oppdatering nå og det virket.

Jeg får vel se litt nærmere på DJ i morgen tidlig. Spørsmålet er nå om vi skal videre ned til ca. 10800 på direkten i morgen kveld.

mads
06.01.2000 18:11
#110

Endre
Jeg sitter her med DJ data i Vikingen fra 4/1-00 (for noe dritt). Men jeg får gjøre en liten vurdering likevel.

DJ toppet 30/12-99 ved 11568. Dette er like under den kraftige motstanden ved ca. 11600 som jeg beskrev tidligere.

Den 4/1-00 fikk DJ en sluttnotering under 11000. Dette er et markant brudd av den stigende trenden fra oktober 99 og en ny bunn under bunnene fra desember 99. Dette er klart negativt. Trenden er nå ned og første kraftige støtte finnes ved ca. 10800, ref tidligere innlegg.

Det er rimelig å anta at støtten skal testes innen relativt kort tid.

mads
07.01.2000 07:47
#112

Endre
Kort rapport fra en frustrert Viking-bruker uten oppdaterte data:

DJ var oppe ved ca. 11300 i kveld og møtte der kortsiktig motstand (Ed Downs’ grafer viser dette bra). Dette representerer ca. halvparten av den siste tids nedgang og kan dermed være et nytt toppområde for videre nedgang. En eventuell markant videre oppgang i kveld vil derimot være et klart fornyet styrketegn.

Nasdaq ble også teknisk sterkt svekket i går kveld og denne indeksen kan dra DJ videre ned i morgen eller om noen dager.

mads
08.01.2000 20:46
#124

Endre
DJ sluttet fredag kveld på 11522. Spenningen er nå knyttet til den nærliggende oppsiden i indeksen.

Får vi en ny ”ath” over 11568 vil det bølgetekniske bilde se noe mer positivt ut. Dette kan være nok til at indeksen blir fredet på nedsiden i noen dager/uker.

Men den massive motstanden ligger ikke ved 11568 men ved den øvre trendlinjen fra sommerens/høstens trend. Denne ligger nå ved 11590 eller 11630, avhengig av om man inkluderer parallelliteten til den nedre trendlinjen eller ikke.

Blir trendlinjen klart brutt og holder i minst tre dager kan vi stå foran en ny oppgangsfase i DJ.

Blir trendlinjen derimot ikke brutt har nedsiden begrenset støtte helt ned til området ved 10850-10800.

mads
10.01.2000 20:37
#130

Endre
DJ sin høyeste notering i kveld var ca. 11635. Dermed ble sannsynligvis det endelige punktet som definerer nåværende posisjon for den øvre trendlinje fra sommerens/høstens trend etablert.

Altså, den massive motstanden for DJ ligger nå ved 11635.

mads
16.01.2000 13:34
#144

Endre
Den markante motstanden representert ved den øvre trendlinje for sommerens/høstens trend kan defineres som kortsiktig nøyaktig etablert 11/1-00 ved 11663.

Fredag 14/1-00 ble denne linjen testet/penetrert med sluttnotering på 11722.

For at vi skal kunne kalle dette for et endelig brudd må sluttkursen holde seg over ca. 11650 i minimum tre dager. Faller DJ tilbake med sluttnotering under 10650 har indeksen kun hatt et falskt utbrudd.

I det korte perspektivet (fra nov.99) har DJ etablert en stigende trendkanal med stigningsgrad 17 poeng/dag. Utbruddene 3/12-99 og i begynnelsen av året kan regnes som falske. Indeksen tangerte nesten den øvre trendlinjen på fredag og denne motstanden vil ligge ved 11775 på mandag, 11792 på tirsdag og 11809 på onsdag. Den nedre trendlinjen ligger nå ved ca. 11400.

Gordon
16.01.2000 15:57
#256

Endre
Hei, mads

Jeg ser vi har litt ulike nivå for Dowens motstand. Ettersom indeksen nå tester motstanden, er det ikke uvesentlig hvor man ser denne. Jeg legger derfor ut mitt chart:

http://www.geocities.com/WallStreet/Highrise/3431/dow1.gif

Den stiplede linjen helt øverst er toppen i det inverse triangel. Slik jeg har tegnet denne linjen i mitt chart, er motstanden faktisk identisk med det nivå Dow sluttet på fredag.

I tillegg er gir den korte stigende trenden motstand på temmelig nøyaktig samme nivå. Summen av dette er forholdsvis sterk motstand. Jeg vurderer det som langt mer sannsynlig at motstanden på dette nivå holder i denne omgang enn at den blir brutt.

Jeg ser støtte på ca 11500 (ikke tegnet inn i chartet) og forholdsvis sterk støtte på ca 11350.

mads
16.01.2000 19:56
#146

Endre
Ja, Gordon, jeg støtter din versjon like mye som min egen.

Min lange versjon er kanskje noe mer basert på at også den nedre trendlinjen skal stemme best mulig. Jeg har da valgt å "skjære" av noen få poeng 24/8-99 og lagt linjen ned på den korte toppen som kom 11/1-00.

Ellers har vi også en litt forsjellig stigning på den korte trenden. Jeg benyttet toppene fra 22/11-99, 30/12-99 og 14/1-00.

I alle fall var ditt krysningspunkt mellom din lange og korte linje interessant.

Neste uke blir spennende. Kanskje USA har glemt CPI tallene på tirsdag siden de har fri på mandag. Kanskje de benytter langhelgen til å studere TA på DJ og da oppdager de nok motstanden

mads
19.01.2000 10:52
#152

Endre
DJ sluttet i går på 11560 og motstanden i området 11650-11750 er dermed intakt.

Kortsiktig horisontal støtte finnes ved 11500. Neste støtte ligger ved ca. 11450 representert ved den stigende trenden fra i høst. Dette nivået vil sannsynligvis være avgjørende for den videre kortsiktige utviklingen i DJ.

Får vi en ny nedgang i kveld til under disse nivåer kan det være en indikasjon på at en noe større korreksjon er underveis. Den kraftige nedgangen i begynnelsen av året har penetrert den kortsiktige støtten og indeksen vil neppe tåle enda en penetrering uten at dette får negative følger.

Holder støtten ved 11500 vil DJ kunne pendle innenfor 11500-11750 i noen dager til før den videre retningen blir avklart.

mads
19.01.2000 22:11
#155

Endre
DJ sluttet i kveld på 11489. Støtten ved 11450 holdt bra og 11500 ble heller ikke brutt med avskrekkende kraft.

Dette kan tale for en videre kortsiktig oppgang i henhold til de siste måneders trend.

Kondra Tieff
19.01.2000 22:47
#11

Endre
Ref. diskusjon under topic'en "Bullmarkedet ikke over - Lang korreksjon er slutt!":

Bilder med indikasjoner på at DJII ikke ligger så helt dårlig an på mellomlang sikt finnes på:
http://www.geocities.com/k_tieff/NYSE-cum-a-d.GIF
http://www.geocities.com/k_tieff/NYSE-new-hi-los.GIF
http://www.geocities.com/k_tieff/NYSE-cum-hi-los.gif
http://www.geocities.com/k_tieff/NYSE-vol-bal.gif

K.T.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS