"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MED - fått nok juling nå?
MED - fått nok juling nå?
Blueboy
30.10.2000 16:44
#326

Endre
Christania Markets skriver i sin ukerapport:

Merkantildata: I mål med et nødskrik
Merkantildata rapporterte Q3 tall uten store overraskelser. Den rapporterte omsetningen ble NOK 1976m for kvartalet. selskapet har nå “outsourcet” store deler av hardwareomsetningen. Dette utgjør NOK 315m, som ville vært
med i rapporterte tall etter gammel rapportering. I tillegg er Merkantildata Applikasjon og Education ikke med i tallene ettersom de er solgt i løpet av kvartalet. Resultatet før goodwill ble NOK 17.5m. Ledelsen hadde lovet attallene for Q3 skulle bli svarte før goodwill og har således sine ord i behold.
Kosulentdelen Ementor gikk bedre enn forventet, mens kommunikasjon og nettverksdelen Eterra gikk litt dårligere enn forventet. Det er spesielt Sverige som er et problem for Eterra. Det svenske markedet har vært svakere enn resten av Norden og Merkantildatas organisasjon i Sverige har bestått av mye hardware. Omstillingsprosessen i Sverige har vært hardere og derfor har den også resultert i den del problemer. Ledelsen hevder at situasjonen i Sverige er under kontroll. Alt i alt vil vi si at selskapet kom i mål med et nødskrik. Markedet er i ferd med å snu og selskapet er i ferd med å snu. Utsiktene for Q4 er bra. Vi beholder vår Outperform anbefaling.

Etter at alle dårlige faktorer er regnet in, satser jeg på at dagens lave aksjenivå er klar for en korrigering.
Inn med snitt 43.51.
Kan det komme flere dårlige nyheter nå? Større sannsynlighet for at flere meglerhus kommer med anbefalinger p.g.a. lav kurs, selfølgelig etter at de selv har kjøpt aksjer på loppemarkedet.
Blueboy
31.10.2000 09:04
#327

Endre
Source: Oslo Børs
Date: October 26, 2000
Time: 8:29:12 AM
Title: MED - RESULTAT 3. KVARTAL 2000
Message:
ICT-markedet viste i tredje kvartal ingen betydelig generell bedring i etterspørselen. Sesongvariasjoner gjør normalt at siste kvartal er Merkantildatas beste kvartal. På denne bakgrunn forventer Merkantildatas styre fortsatt bedring av omsetning og resultat i fjerde kvartal for både Ementor og Eterra. De tidligere gjennomførte kostnadsreduksjonene begynner å gi resultater. Resultatet fra driften (EBITA) var positivt og kontantstrøm fra driften var positiv i tredje kvartal. Forretningsområdet Ementor hadde EBITA-marginer på 13,7% i 3. kvartal. Brand og profil lanseres i dag 26. oktober. Ementor opplevde god utvikling innen finanssegmentet. Eterra viste positive resultater i Danmark, Finland og Norge. Den svenske organisasjonen oppnådde imidlertid ikke forventet omsetning og fikk et negativt resultat i tredje kvartal. Resultatet for tredje kvartal er som tidligere varslet, belastet med mNOK 183,9 i spesielle poster. Samlet for året er dermed regnskapet belastet med mNOK 480 i spesielle kostnader. Merkantildata har i perioden solgt virksomhetene Application samt Opplæring. Samlet utgjør gevinst ved salget og resultat fra avviklede virksomheter mNOK 203,8. For å sikre verdiutviklingen på eierposisjoner som ikke inngår i kjernevirksomheten til Ementor og Eterra, har Merkantildata besluttet å samle disse eierposisjonene i selskapet Merkantildata Invest. Carl Espen Wollebekk vil ha ansvaret for å utvikle disse verdiene. Samtidig vil han ha ansvaret konsernets forretningsutvikling og oppkjøpsaktiviteter, samt for finansieringsvirksomheten i Merkantildata Finans. Gottfred Langseth som begynte i Merkantildata tidligere i år vil overta rollen som Chief Financial Officer for Merkantildata-konsernet. RESULTATREGNSKAP Siste kvartal 3. kvartaler MNOK 3-2000 Q3-1999 2000 1999 Driftsinntekter 1.975,7 1.841,4 5.639,0 5.926,7 Driftskostnader 1.938,8 1.744,8 5.707,1 5.615,3 Avskrivninger 19,3 10,2 59,6 28,1 Goodwill avskrivn. 81,2 7,6 140,7 14,7 Spesielle kostnad. 183,9 460,9 Driftsresultat 247,6 78,8 -729,4 268,6 Netto finansposter -6,1 2,4 -2,9 -0,1 Avviklede virksomh. 203,8 99,0 178,1 168,7 Resultat f. skattek.-50,0 180,1 -554,1 437,1 Skattekostnad 8,7 68,0 -115,8 139,9 Minoritetsinteresser 0,8 0,3 0,5 0,6 Ordinært resultat 59,4 111,9 -438,9 296,7 Gj.aksjer(mill.) 181,6 111,5 157,5 108,5 BALANSE MNOK 30.09.00 30.09.99 Anleggsmidler 7.001,1 730,8 Omløpsmidler 3.901,7 4.122,5 Sum eiendeler 10.902,8 4.853,2 Egenkapital og minor. 7.772,5 2.414,0 Langsiktig gjeld 68,3 55,9 Kortsiktig gjeld 3.062,0 2.383,3 Sum egenkap.og gjeld 10.902,8 4.853,2 SEGMENTER Omsetning Driftsresultat Q3-2000 Q3-1999 Q3-2000 Q3-1999 Ementor 255,5 31,0 34,9 0,0 Eterra 1.710,7 1.795,4 -11,8 93,5 MED Finans 23,8 15,0 8,9 5,4 Konsern/elim. ?14,3 -60,0 -14,5 -12,6 Goodwill avsk.1.975,7 1.841,4 17,5 86,3 Avskrivninger -81,3 -7,5 Spesielle poster -183,9 Netto finansposter -6,1 2,3 Avsluttet virks 160,4 203,8 99,0 Resultat f. skatt -50,0 180,1 Merkantildata har endret organisering siden rapportering i 1999. Sammenligningstallene er derfor basert på historikk og estimater.

I august ble MED priset til ca 58 kroner. For et selskap med omsetning på 2 milliarder pr. kvartal syntes jeg 43 kroner aksjen virker billig. Er der noe mer vi ikke har fått med oss som kan presse kursen ned? Hva med Getronics, vil de holde seg rolige på disse lave kurser eller foreta nye kjøp av aksjer som de også har vedtak på fra sin generalforsamling? Er som AMA, stykker du opp MED kommer verdiene frem.
Typisk på OSE at når et selskap ligger nede skal alle bort å sparke i det slik at det ser mye verre ut enn det er. Jeg mener at da er det tid for kjøp. Håper bare at alle er ferdig med å sparke slik at MED kan reise seg igjen.
Blueboy
31.10.2000 10:48
#329

Endre
Ja ja, jeg var tidlig ute ved kjøp av både bergesen og pgs og fikk noen pene gevinster. Og nå også når det gjelder med. Det er de store meglerhusene som skuffer inn i dag. 206.000 aksjer på 3 kvarter. Ser ut som andre også venter gevinst.
The man
31.10.2000 12:58
#85

Endre
Hey !!
Sjekk ordredybden !
Ekstremt god støtte ned.

Klar for oppgang!
or
31.10.2000 13:11
#105

Endre
USA blir enten å sende MED ned eller opp i dag! Forsatt så skal MED falle litt til før TT har bevist markedet at han er mannen til å rydde opp rotet som han har laget.

or
Blueboy
31.10.2000 13:52
#330

Endre
Denne meldingen kom på torsdag:

Bredbåndskontrakt til 60 mill.

Merkantildata Sverige har inngått en avtale om å bygge ut en bredbånds kommunikasjonsløsning i bydelen Hammarby Sjøstad i Stockholm. Rammeavtalen gjelder leveranse av tjenester og utstyr for 60 millioner svenske kroner over tre år.

Avtalen kan deretter utvides med ett år om gangen.

Dette opplyser selskapet i en børsmelding torsdag.

Bydelen vil når den er bygget ut ha over 15.000 innbyggere. Samtidig vil over 400 bedrifter med 10.000 ansatte være etablert i området.

"Ambisjonen med avtalen er å skape ett langsiktig samarbeid i utvikling og utbygging av IT-struktur- og intranett med tilhørende tjenester som suksessivt vokser frem i bydelen. Dette gjør kontrakten til en strategisk spennende oppgave for Merkantildata", heter det i meldingen.

"Den tekniske plattformen er basert på leveranser fra Dynarc som muliggjør et fleksibelt og fremtidssikkert nett", heter det videre fra selskapet.

Denne typen meldinger om kontrakter (her tidligere om store bankkontrakter) renner stadig inn og viser at Merkantildata er konkurransedyktige og flinke til å markedsføre seg. Etter hvert som denne typen meldinger, og det kommer nok flere, synker inn hos analytikerene, er det bare et spørsmål om tid før Med går fra negativ til positiv omtale. Ekstra positivt at denne siste kontrakten havnet i Sverige hvor Med har slitt i det siste. En gang må det snu, og jeg tror det er like før.
Blueboy
31.10.2000 14:07
#331

Endre
Når jeg først er i gang:

MED - IT FORNEBU KNOWATION - 27.10.2000 10:22
Merkantildata har nå undertegnet avtale om salg av kurs- og
opplæringsvirksomheten til IT Fornebu Knowation AS.

Virksomheten omfatter 160 ansatte i Norge, Sverige og
Danmark. IT Fornebu Knowation blir med overtakelsen et av
Nordens største opplærings- og kompetanseutviklingsselskap
med totalt 260 ansatte.

IT Fornebu har tilrettelegging for kompetanseutvikling som
kjerneaktivitet og vil bidra til å utvikle Merkantildatas
kurs- og opplæringsvirksomhet videre.

Salgsvederlaget er avtalt til mNOK 225, hvor oppgjør skjer
i form av mNOK 100 i kontanter og mNOK 125 i aksjer i IT
Fornebu Knowation. Avtalen er avhengig av at IT Fornebu
Knowation gjennomfører en planlagt emisjon som sikrer
Knowation tilstrekkelig driftsfinansiering og midler til
oppgjør av kontantelementet i transaksjonen. Merkantildata
vil etter transaksjonen og gjennomført emisjon få en
eierandel i IT Fornebu Knowation på ca 29% basert på
utvannet antall aksjer.

Brutto gevinst i transaksjonen utgjør mNOK 170. Etter
eliminering av salgsgevinst relatert til Merkantildatas
eierandel vil netto salgsgevinst bli 120 mNOK. Dette
beløpet inntektsføres ved closing av avtalen estimert til
slutten av fjerde kvartal og vil bli klassifisert som
resultat fra avsluttet virksomhet.

Ser ut som salgsgevinsten kommer i 4Q. Merkantildata har også sikret seg en bit i IT-satsingen på Fornebu. Våkn opp folkens, dette er ikke en liten pennystock. Når de som bestemte seg for å selge etter resultatfremmlegelsen er ferdig og nye har tatt plass som ser potensialet vil du ikke lenger få aksjer til 43 kroner.
Blueboy
31.10.2000 14:45
#332

Endre
Er det bare meg her på stocktalk som fikk kjøpt en haug av aksjer til 43. Forlater nå 43-tallet for godt?
or
31.10.2000 14:47
#106

Endre
Eg ventet på at USA skal falle!!! Da raser MED ned til under 40,-

knowhow
31.10.2000 15:00
#74

Endre
Jeg har også kjøpt noen tusen på 43. Er nok ikke lenge før bedringen i fjerde kvartal blir priset inn.
Blueboy
31.10.2000 15:04
#333

Endre
or

Har du brent deg på denne eller er du bare klovn. Jeg begrunner mine valg, kan ikke se annet enn at du lirer av deg sure miner.
AbIntra1
31.10.2000 16:55
#101

Endre
re blueboy,

fra 'or' kommer det bare gallesyre. Se tidligere topic.
hunter
31.10.2000 17:14
#305

Endre
blueboy,
Vi trenger flere som deg!

Medfange 90
naz
31.10.2000 20:26
#542

Endre
Nå bryter nasse seg oppover,og den negative trenden er brutt.
Prisingen av selskapene på nasse skal stige fremover.
Du har hatt flaks i tippingen din or, men du fikk for mye blod på tann og bommet til slutt noe ****ig. Ventet bare på at det skulle skje.
MED har nå vært på bunnen, og vil nå 50 raskt.
Har tenkt å shorttrade, men vet ikke om jeg skal velge NER eller MED eller kanskje OPC.
or
01.11.2000 11:25
#107

Endre
RE naz

Ser ut som det er litt mange som vil ut av MED i forhold til folk som vil kjøpe MED. Nasdaqen skal nedover. Merkelig at MED ikke stiger i dag etter oppgangen i USA. Tror jeg har brukbar oversikt over hva som skjer i MED. Artig at du forsatt tror jeg blir å bomme.... vi får seor
Svarteper
01.11.2000 11:32
#9

Endre
Endelig litt bevegelse i MED. Noen som pynter på ordrebildet for å komme seg ut? Håper ikke det. Sitter med inngang 42.9
Blueboy
01.11.2000 11:33
#334

Endre
Det går i bøtter og spann til 44.20 og er i 44.30 i skrivende stund. Varer nok ikke lenge før anbefalingene kommer fra flere enn bare Christania Markets. Det er nå flyttet opp et hakk, gikk nettopp 40.000 aksjer til 44.30. Hei og Hå mister or.
or
01.11.2000 11:37
#108

Endre
Til alle som er imot meg!!!

Ser ut som om dere er forbannet grunnet dere mangler info om MED eller at dere gikk inn på en alt for høy kurs!!!
Klart det er vondt å svelge når man har valgt feil hest i løpet.....

or
Blueboy
01.11.2000 11:43
#335

Endre
Gikk nettopp over 35.000 aksjer på 44.40. Noen må jo ha tro for denne aksjen. Snart får vi breakout signal fra negativ trendkanal og da går nok denne likvide, sterke substans aksje fart på seg!
or
01.11.2000 11:51
#109

Endre
Den går på tallene fra USA i går kveld!! Kommer det flere gode tall fra USA i ettermiddag/kveld vil MED forsette å stige, men kommer det en ny nedgang vil fi fort se 43,- - 43,5,- i ettermiddag.
Blueboy
01.11.2000 12:57
#336

Endre
Jeg solgte for 44.20. Men den kommer nok til å gå mere, bare gitt litt tid og rosende omtale fra meglerhusene. Holder øye med denne, kjøper igjen på dipp.
CRM
01.11.2000 14:18
#13

Endre
Gratulerar Blueboy!

Bra timing, nu är det utför igen.
Själv sitter jag med ett astronomiskt papirtap som borde realiserats för lääääänge sedan.

MED är nog fan min sämsta investering, he he.

Mvh

CRM
or
01.11.2000 14:22
#110

Endre
RE Blueboy.

Hvis du solgt så er du enig i at MED skal nedover? Ser jo at de faller igjen.... Tror folk der ute skal begynne å stikke fingeren i jorda. Er det ingen som fatter at de mangler kunnskap om hva som skjer? Alle roper opp opp, men ingenting skjer!!! MED skal ned!!!! Ferdig med den saken. Håper derre som vil tjene litt penger venter til jeg sier ifra så skal pengene deres vokse fort...

Mvh or
Profit warning
01.11.2000 14:28
#315

Endre
Re or.
Skal vi kjøpe calls samtidig or ?
More money
01.11.2000 14:28
#80

Endre
I dag solgte jeg mine MED akjser, med stort tap selvfølgelig.
Tror nok at de skal opp , men det tar nok noen måneder.

PS. Jeg har hatt aksjene i over 6 mnd.
or
01.11.2000 14:34
#111

Endre
re Profit warning

Jeg skal ikke inn med noe enda... går rykter i MED som jeg ikke har fått bekreftet enda, men vis dette stemmer så sier jeg bare ******. Da kan det nemlig ta lang tid for TT er oppe på beina igjen!!!
Aks
01.11.2000 14:38
#272

Endre
Re or

Da kan du, dersom du har hørt rykter, legge de ut her?
Så får jeg se hvor godt du kjenner MED?

Hepp
Profit warning
01.11.2000 14:39
#317

Endre
Re or.
Ut fra det som ble presentert på resultatfremleggelsen sist, er det ingen hastverk.
Men mot slutten av året kan det være greit å laste opp med calls, for aksjen vil være død en stund enda. Så hvorfor brenne tidsverdi med å kjøpe nå ?
Blueboy
01.11.2000 14:42
#337

Endre
Kjøpte meg inn igjen med snitt 42.70, de siste aksjene på 42.50.
naz
01.11.2000 14:44
#550

Endre
Har ligget på 42,3 en stund, men det ser ikke ut til at jeg får noe der.
Blueboy
01.11.2000 15:14
#338

Endre
Re Profit Warning:
Jeg er inn og ut for å trade. Noen ganger går det bra, andre ganger ikke. Men prøve må man om man vil tjene noen kroner.
Profit warning
01.11.2000 15:21
#318

Endre
Re Blueboy.
Helt riktig.
or
01.11.2000 15:25
#112

Endre
RE Blueboy

Har man den tanken så taper man i lengden...
Blueboy
01.11.2000 17:02
#339

Endre
or:
Du fikk rett når du nevnte at med ville reagere på futures. Jeg solgte på 44.20 fordi det ikke var skikkelig styrke i oppgangen samt negativ futures. Fikk presset ut ei god ukeslønn. Med virker veldig nervøs og tåler ikke negative omgivelser når den stiger opp mot 45. Jeg mener dagens lave kurs var en grei inngang når Nasdaq vil vise at den ikke reagerer så kraftig på warningen fra WorldCom. Husk at Nasdaq virker oversolgt og er klar for en rally bare oktober-depresjonen ristes av.
Blueboy
01.11.2000 17:05
#340

Endre
naz:
Synd du ikke fikk på 42.30, det var like før. Med snitt 42.70 regner jeg med å cashe inn i morgen også.
Profit warning
01.11.2000 17:10
#325

Endre
Re Blueboy.
Jeg er ikke enig i at vi står everfor et "huge rally" når det gjelder Nasdaq.
Det kan kanskje diskuteres hvorvidt Nasdaq er oversolgt eller ikke, men jeg ser ikke at finnes moment i markedet til å drive USA markedet videre opp det nærmeste kvartalet.
Ikke glem at det fortsatt prises veldig mye vekst i selskapene og at det her kan bli problemer når økonomien kjøles ned.
naz
01.11.2000 17:32
#552

Endre
Re.Blueboy
Ja, jeg satt knallhard og ventet som en av de aller første på 42,3. Den var nede på 42,4 to ganger. Irriterende!!!!!
Holdt nesten på å kjøpe OPC også, men der ble det til at jeg ikke la inn noe bud. Nervøst marked, så jeg turde ikke.
Tipper du får en fin trade på 42,7!!!
Derby
01.11.2000 22:43
#41

Endre
Vi får nok et løft i morgen, for med drøyt 1% nedgang på Nasdaq må vel denne være innkalkulert i dagens fall, eller?

Derby
Blueboy
02.11.2000 11:02
#341

Endre
Avslutter nå denne tråden når jeg på nytt har solgt med en god fortjeneste. Nå er det bare å hive seg på den nye tråden som vil prøve å få ned kursen igjen.
naz
02.11.2000 11:20
#555

Endre
Kjøpte på 43 i morges, og solgte på 43,8.
Angrer på at jeg ikke satte 42,4 i går.
Men det ble for mye selgere til at jeg turde å sitte lengre.
Rundve
02.11.2000 11:54
#5

Endre
Etter den lille nedgangen ned mot starten av 43-tallet igjen, virker de som om MED snur igjen pga av forv.
om at nasdaq går opp igjen i kveld. Kommer flere kjøpere nå.
Dagens motstand på 44 holder nok, men i starthandelen i morgen vil den nok gå opp mot 45.
Så de som vil være med på den lille oppgangen i morgen må nok kjøpe seg inn i dag.
Derby
02.11.2000 16:29
#42

Endre
Re Rundve.

Det var nok heller nyheten om kontrakten som var drivende i dag. At Nasdaq var forventet i + var ingen ulempe, men heller ikke utslagsgivende.

Med sluttkurs på 45.50 og stor omsettning de siste minuttene, noe som har vært gjengs denne uken, så kan vi komme opp i 50,- i morgen.

Nasdaq er forøvrig opp 2.46% i skrivende stund. Skal vi tippe åpning på 47.10 i morgen?

Derby
Profit warning
02.11.2000 16:52
#337

Endre
Wm-data er opp 8,5% i øyeblikket.
Spencer
02.11.2000 16:55
#198

Endre
Selv med dagens pene oppgang ligger MED kun noen lusne kroner over årets laveste kurs. Dette til tross for at det etter den verste depresjonen er meldt om en rekke kontrakter, og senest en kjempekontrakt idag. MED har vært omspunnet av rykter og vært vaksinert mot gode nyheter i lang tid. Salg av Hands og opplæringsdelen har i tillegg gitt penger i kassen. Rykter om likviditetsskvis synes derfor svært underlig. Trolig er det noen som har ønsket å holde kursen nede for selv å komme seg inn på rekordlave nivåer? Utviklingen i kursbildet idag var imidlertid meget interessant, fra klart negativt til ditto positivt. Forsterket av den fine utviklingen for konkurrerende utenlandske selskap de siste dager og forhåpentligvis en positiv dag på Nasdaq, bør det fortsatt være SVÆRT MYE å gå på både på kort og lang sikt!
Hansi
03.11.2000 09:25
#14

Endre
Ny dag og nye muligheter.
Etter en hyggelig dag over dammen med sterk økning av Cisco Systems ref siste børsmelding, ser vi forhåpentligvis blå tall idag og en hyggelig slutt på uken.
God Helg
Trademan
03.11.2000 09:31
#112

Endre
Ti mill. på tre år:
Tandberg Data kjøper drift av Merkantildata Eterra


Av Øystein Kvistad

Publisert 03.11.2000 08:40

Oslo (03.11.2000) - I et forsøk på å utnytte egne ressurser og konsentrere seg om eget FoU-arbeid og elektronikkproduksjon, velger Tandberg Data å sette ut driften av sin IT-infrastruktur til Eterra Driftssenter. Fjerndriftsavtalen på tre år er verdt omlag ti millioner kroner.

Einar Lønnum, direktør for IT og logistikk hos Tandberg Data, kan opplyse at driftsfasen startet 1. september

- Vi har omlag 300 brukere av systemer som spenner over alt fra PC-nettverk med NT og Novell som operativsystemer til HP-UX og Sun Solaris Unix-systemer og SCO Unix-servere. Vi kjører dessuten Lotus Notes og Domino. De siste to årene har vi brukt IBM på drifting av våre systemer, men fra 1. september i år er det altså Eterra Driftssenter som skal ta seg av drift og overvåking, sier Lønnum i en pressemelding.--------------------------------------------------------------------------------
Woow
03.11.2000 10:27
#7

Endre
MERKANTILDATA og PCTVnet i viktig sammarbeid, med egne kommentarer og uthevelser.

REDIGERT UTDRAG FRA BØRSMELDING MERKANTILDATA (MED) 2.11.2000.
MED: Inngått samarbeidsavtale om utbygging av bredbåndsnett for NextGen
Tel (NGT). Omfang ca 500 millioner kr i Norge, potensiale for utvidelse i Norden/Europa. Leveransen inkl. comutstyr, IT-utst., software (bla PCTVnets, set-top boks (STBX)m. homepilot + software, se bla MEDs hjemmesd. Sverige, feks.wwww.ibs.merkantildata.homepilot.se). Betydelige leveranser skjer allerede i år. Leveransen er (bla) basert på comuts. fra Cisco. Cisco leverer ikke STBX !!!- med multimedia/ funksjoner- som PCTVs avanserte/rimelige STBX har. MED har et betydelig markedsapparat/ integrasjonskompetanse, NGT er aggressiv utbygger av bredbåndsnett/ tjenst.

REDIGERT UTDRAG FRA TILKNYTTET ARTIKKEL FRA HEGNAR ONLINE SAMME DAG
NGT tilbyr et ADSL-basert bredbåndsnett i byområder basert på avtale med Telenor som gir NGT tilgang til kobbertråder i det eksisterende telenett.

REDIGERT UTDRAG FRA NEXTGENTELs HJEMMESIDE (www.nextgentel.no)
TILKOBLING TIL TV: Behøves en STBX så TV'en kan brukes til (bla)nettsurf,
e-mail. Noen STBX kan kobles direkte til ADSL modem. Bokser kommer nå på markedet, bl.a. fra norske PCTVnet. BroadPark (en "com-park") er velegnet for både husstander og bedrifter som bla ønsker tilgang på nye multimedia.

REDIGERT UTDRAG FRA MERKANTILDATAS (MED) HJEMMESIDE SVERIGE 26.10.2000
Merkantildata (MED): Inngått avtale om å bygge IT-infrastruktur til bydel Hammarby/Stockh. MED leverer tjenester/ utstyr for minst 60 mill kr. Blir teknisk mest avanserte bydel i Sv. IT-infrastrukturen gir folk i områd. mer energi/miljöeffektivt levesett/ arbeidsmåte. Eks tjenest: Internettaccess, telefoni, tv-kanaler, video on demand, videokonferanser, bildtelefoni. Det
blir et intranettsamfunn. Innbyggere, bedrifter, kommune, skole kan kommunisere med hverandra og sine intelligente hjem. IT-fundamentet gir også en E-handelsplass. Kunden får lavere pris/ mer utvalg av konkurrensutsatte tjenester. Teknisk plattformen er fra Dynarc (nettverks- produsent, de leverer ingen STBX !!! Se over ref: utstyrsløsninger fra MED-communication.
Jeg kjenner ingen annen set-top boks enn PCTVs med så mange funksjoner i en løsning, til så lav pris.


Kjent stoff.
Viser til at systemet allerede er utprøvd i pilotprosjekt i Modalen.

Derby
03.11.2000 12:15
#43

Endre
MED stanger mot 46.70-46.90. Jeg tror den vil bryte igjennom etterhvert, men kanskje ikke før i siste timen før stengning. Det ser ut til å være en teknisk sperre ved 47.50 - 47.80 som kan gå med i dragsuget.

Derby


[Endret 03.11.00 12:14 av Derby]
Sjonkel Dritt
03.11.2000 12:26
#340

Endre
sitter med MED calls, forventer oppgang mot 60 kr snart.....
Derby
03.11.2000 12:29
#44

Endre
Der brøt vi igjennom 47!

Kan vi se 50 i dag?


Derby
Sjonkel Dritt
03.11.2000 12:42
#341

Endre
ikke umulig derby, ikke umulig......
JUICEitUP
03.11.2000 12:44
#46

Endre
Re Derby

En oppgang til 50 (9,9%) er helt utelukket. At en så stor og tung aksje som MED går nesten 20% på to dager er umulig, selv med kjempe kontrakten de meldte om forleden dag. Jeg tror vi skal være fornøyd hvis vi ender opp 2 kroner til 47,50.
Derby
03.11.2000 13:58
#45

Endre
Tar ny sats....


Derby
Spencer
03.11.2000 14:00
#200

Endre
Se ny topic med svært positiv analyse etter gårsdagens avtale med NextGenTel fra Chr. Markets.
Profit warning
03.11.2000 14:04
#343

Endre
Er det virkelig noen som fortsatt har tillit til Christiania Markets ?
Gå noen måneder tilbake i ukerapport arkivet og les anbefalinger og kursmål.
Kan det gjøres dårligere ?
Hansi
08.11.2000 09:35
#15

Endre
Etter et hygelig valg i USA og tech race i Japan prøver/håper MEDistene på en hyggelig oppgang idag.
Skal vi spå en slutt på 47,90!Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS