"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > BBC World – Et dokumentarprogram om verdens oljesi
BBC World – Et dokumentarprogram om verdens oljesi
Per ulv
12.11.2000 14:26
#1671

Endre
BBC World hadde Torsdag morgen et omfattende dokumentarprogram om verdens oljesituasjon. I programmet medvirket en rekke kjente personer hvorav Dr. Campel og Prof. Disweld var to av disse. Programmet tok i detalj for seg verdens nåværende og kommende oljeforbruk relatert til produksjonskapasitet og nye funn.

Verdens oljeproduksjon…

Det ble i programmet hevdet at Midt Østen nå produserer med full kapasitet. Om denne skall kunne økes må man i gang med milliardinvesteringer i ny infrastruktur. Videre ble det rettet fokus mot Nordsjøen og at produksjonen fra dette området er fallende. Raten på nye funn er sterkt fallende på verdensbasis statistisk de fem siste år. (Fikk ikke notert tallene) Med nye felt under utbygging samt kommende planlagte felt hevdet man at man vill få et ”peak” i oljeproduksjonen i år 2005 uten at dagens produksjonsnivå vil kunne okes. Om jeg oppfattet det riktig vil man fra dette tidspunkt ha en 3% fallende kurve pr. år hvoretter den prosentvise reduksjon vil akselerer fra år 2010. Man relaterte det hele til verdens nåværende forbruk og fremtidig vekst i dette med konklusjon om at oljeprisen vil vedvare høy og stige videre til nivåer verden aldri tidligere har opplevd.

Nye oljefelt..

Programmet tok for seg nye oljefelt. Konklusjonen på dette var at disse var små og at sannsynligheten for funn av større felt er minimal. Utfra dette ble det fokusert på teknologi for utnytelse av mindre oljefelt samt haleproduksjon. (midt i blinken for DNO)

Andre energi kilder..

Det ble fokusert på alternative energi kilder. Her ble det imidlertid konkludert med at dette er av mindre betydning relatert til hvilke industri olje er benyttet. Man fokuserte på at biler vil benytte hydrogen i fremtiden. Dette vil imidlertid ta mange år selv om bilprodusenter har prototyper ferdig på alfa test. Før hydrogen drevende biler kan komme på markedet vil man måtte bygge opp en helt ny infrastruktur.

Man gikk også igjennom hvilke industrier som fortsatt vil være avhengig av olje. Dette er faktisk ner sakt alle.

Konklusjon..

Konklusjonen var den samme som Georg har hevdet her på ST. Verden er på vei inn i en ny oljekrise. Denne vil imidlertid, i motsetning til tidligere oljekriser, ikke la seg løse.. Selv om oljeprisen i perioder kan fluktuerer vil prisen fortsette opp. Programmet fokuserte spesielt på teknologi for utnytelse av mindre oljefelt og haleproduksjon. Selskaper med dette i fokus vil bli fremtidens vinnere innen oljeproduksjon. Klarere kan det vel neppe sies?..

PU
dammerud
12.11.2000 15:52
#1860

Endre
Hei på deg Per U.

Så på det samme programmet. Få elefanter igjen.

La merke til nedgangen i USA. Nikkedukkene(nikkepumpene)
redusert prod. fra 100 fat til ca 10 fat pr. dag.
USA er den største forbrukeren med ca 10 mill fat/d.

(Prudhoe Bay i Alaske beregnet 10 milliard fat, nå produsert 12 milliard ,egne kommentarer)

Så ikke lovende ut for forbrukerne.

Må snart arbeide med marginale oljefelt ala DNO -felt! og i Kaspiaregionen. og langt til havs.

Programmet var interessant.

Fortsatt god helg.

I følge min venstre lilletå vil været snu ca 20. november!! i Europa.
teo
12.11.2000 23:30
#1

Endre
Det er med stor interesse jeg i den senere tid har fulgt de forskjellige tema ang. olje og olje-relaterte aksjer her på ST. Kunnskap og engasjement er uten tvil stor hos mange av deltakerne. Selv har jeg lang erfaring fra offshore levrandør industrien og vært en ”hobby investor” siden begynnelsen av 80 årene. Denne interessen har imidlertid tatt seg betydelig opp jo mer jeg har fulgt med på de enkelte aksjeforumene i den senere tid.
I forbindelse med ”verdens oljesituasjon” som her bringes på bane av PU har jeg selv gjennom den senere tid gjort meg opp en del vurderinger som jeg kunne tenke meg å dele med dere andre på forumet :
Det som her presenteres av BBC World er slettes ikke noe nytt ”tankegods” ang vår framtidige olje & energi forsyning. Mr Campbel og ikke minst M.R.Simmons har predikert dette i årevis og flere, bla Georg, har her på ST videreformidlet deres framtids betraktninger ang. minimal ekstra OPEC kapasitet og ”depletion” på eksisterende felt.

Etter mitt syn er det imidlertid ikke spesielt produksjonskapasiteten av olje som i dag og i den nærmeste framtid vil være begrensende og prisdrivende, men derimot den totale og altomfattende situasjonen vi har satt oss i i forbindelse med den globale planlegging og produksjon av energi.
Mitt spørsmål er derfor ; Er vi i ferd med å gå inn i en global energi krise ?
Det kan i dag synes som om tilbud av råolje er tilstrekkelig, men allikevel holder prisen seg historisk høy. Vi må derfor lete etter andre grunner for at råoljeprisen tilsynelatende ikke lar seg presse ned tiltross for tilsynelatende nok tilgang på råolje. Her kan nevnes kapasitetsbegrensninger i transport, logistikk, lagring og raffineri kapasitet som vil utgjøre ”flaskehalsen” de kommende år. De samme betraktninger kan også gjøres i forbindelse med andre energikilder som gas, vannkraft, atomkraft etc.
Et annet moment som også vil ha stor innvirkning er Koyoto - og kommende globale CO2 begrensnings avtaler og de krav dette vil sette til prosessering og bruk av olje og gass som energi kilde. Allerede i dag ser vi en stor etterspørsel etter ”sweet-oil” fra Nordsjøen og Vest Afrika, mens det som tilbys som ekstra olje på markedet er i hovedsak ”sour-oil” fra Saudi Arabia etc. De fleste raffinerier i ”emerging markets” som Kina, India etc. kan ikke benytte denne ekstra oljen og vil derfor legge en vedvarende etterspørsel og prispress på olje av Brent kvalitet i årene framover.
Mitt postulat blir derfor ; vi er i sannhet i ferd med å kunne gå inn i en energikrise, ikke bare en oljekrise.
Håper at det er andre som også har synspunkter på dette og som vi kan diskutere videre.
georg
13.11.2000 00:15
#1129

Endre
PU
Meget interessant at denne type betrakninger er i ferd med å få slik publisitet.Verden står virkelig foran store utfordringer når det gjelder å kunne vedlikeholde og endog øke et daglig forbruk på 77 millioner fat/dag. I en slik situasjon er det ikke særlig vanskelig å konkludere at verdens riggflåte vil bli gull verdt i årene fremover.
joergen
13.11.2000 04:00
#296

Endre
Inneholdet (artikkel) i BBC programmet finner man her: The last oil shock.

Siden verdens gigantiske velstandsutvikling de siste 100 år primært skyldes (etter min mening) og er avhengig av denne utrolig billige og fleksible energikilden, vil man når panikken brer seg tom. hente SS Petrolia ut av bøyene under mottoet: 'Every drop counts'.
camel
13.11.2000 08:13
#54

Endre
Teo har helt rett i at dette er ikke nytt tankegods. Jeg husker godt tilsvarende TV-programmer fra 1973/74. Konklusjonen var da at verden ville gaa tom for olje omkring 1990, og det var ikke maate paa dystre utsikter for den tidsperioden vi naa befinner oss i. Vi ville vel naermest gaa tilbake til steinalderstadiet. Faktisk har det helt siden verden ble storforbruker av olje vaert en horisont paa 15-20 aar foer de kjente reserver ville vaere oppbrukt, saa dette er ikke noe nytt. Dommedagsprofeter har det ogsaa hele tiden vaert nok av.

Paa den annen side er det en kjennsgjerning at verdens oljereserver er begrenset, og bare man roper ulv lenge nok maa man til slutt faa rett. Jeg tror derimot ikke dette vil skje i loepet av de neste 10 aar. Tvert imot tror jeg vi vil faa et kollaps i oljeprisen til neste vaar/sommer hvis OPEC ikke setter ned produksjonen i tide.

PU sier at Midt-Oesten for tiden produserer med full kapasitet og at en oekning vil kreve milliardinvesteringer. Hva saa? Det har nesten ikke vaert drevet leting og utbygging i og rundt den Arabiske Gulf de senere aarene p.g.a lave oljepriser. Selvsagt vil det kreve milliardinvesteringer for aa doble produksjonen i Saudi, men hva saa? Det er det ikke noe i veien for aa gjoere det innen 2010 hvis oljeselskaper og andre som sitter paa kapitalen, tror at dette er en fornuftig investering, med andre ord at det vil vaere et marked for oljen til en fornuftig pris, og vel aa merke forutsatt at de styrende regimer oensker aa gjennomfoere dette.

Godt forsoek, PU, men hvis du vil hausse opp kursen paa DNO, boer du finne litt mer naerliggende og saklige argumenter enn sitater fra dommedagsprofeter!

Mvh
camelStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS