"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > CANARGO i desember 2000 nr. 2
CANARGO i desember 2000 nr. 2
dammerud
05.12.2000 08:32
#1964

Endre
God morgen
Vel møtt til Canargo i desember 2000 nr. 2.
Etter en miserabel november og ditto desemberdager ser det lysere ut og for nye og gamle lesere her har je redigert og limt inn en del redigert bakgrunnstoff
Noe n av de siste innleggene fra nr 1 er med. Etter min diskresjon har jeg utelatt mye.
Her er siste bakgrunnsanalyse fra en våre medarbeidere: 08-09-2000
Canargo analyse av Driller:

Jeg har «lovet» Dammerud en ny analyse av CanArgo. Dette blir ingen selskapsanalyse i tradisjonell forstand. I stedet vil jeg forsøke å se for meg hvordan CanArgo ser ut om et år fra nå. Den kritiske leser vil nok få vann på mølla, fordi de kanskje vil synes at jeg legger et forholdsvis optimistisk syn til grunn. Det gjorde jeg også i fjor høst når jeg antydet at kursen ville kunne være tre til fire ganger høyere i dag enn den var på det tidspunktet jeg skrev det. Den gang fikk jeg noenlunde klaff med mine spådommer. Hvorvidt jeg får rett denne gangen er det et års tid før vi vet.
Som jeg har skrevet tidligere anser jeg den boringen etter gass som CanArgo nå er i gang med sammen med AES som den mest kritiske fasen i CanArgo’s historie når vi ser bort fra sommeren 99 når de var avhengig av en emisjon for å få finansiert utbyggingen av Ninotsminda-feltet. Grunnen til dette er at denne boringen er en test av den første av de mange mulige oppsidene for CanArgo. Det er første gang det er stilt forventninger til resultatene, derfor anser jeg dette som en meget avgjørende fase for hvilken grad av tillit markedet vil ha til de neste prosjektene. Jeg legger i denne analysen til grunn at de finner like mye gass som det DNB antar i sitt base-case, nemlig 29 milliarder kubikkmeter. Dermed antar jeg at de neste år på denne tiden har etablert en platå-produksjon på 5 millioner kubikkmeter pr dag. Dersom vi meget forsiktig antyder at CanArgo’s netto cashflow blir på USD 15 pr 1000 kubikkmeter vil de ha en årlig cashflow fra dette prosjektet på USD 27 milllioner. I tillegg antar jeg at cf fra eksisterende oljeproduksjon ligger på USD 12 millioner, slik at de fra neste år har et «gulv» på snaut USD 40 millioner i årlig cashflow. Denne produksjonstakten kan de forøvrig opprettholde i 13-14 år uten å finne nye reserver. Dette vil forsvare en prising på 25-30 kroner pr aksje uten å ta hensyn til andre prosjekter. Dersom det skulle vise seg at gasslommen strekker seg helt fra Ninotsminda til Manavi i en sammenhengende forekomst vil reservene være nesten 3 ganger så store som antatt ovenfor. Jeg minner om at AES som er kjent som et forsiktig og nøkternt selskap opererer med et base-case som er betydelig høyere enn det DNB bruker. AES brukte mange måneder på å analysere seismiske data og mulighetene for funn før de endelig godkjente avtalen med CanArgo på sensommeren. Jeg blir veldig forbauset dersom de ikke finner gass i cretaceous-sonen, da det også er funnet gass i denne sonen i flere brønner på tilgrensende felt.
Hvis dette «gulvet» på ca USD 40 millioner i årlig cashflow er på plass bør prisingen jeg har nevnt ovenfor også representere et «gulv», mens fokus da vil bli rettet mot de andre mulige oppsidene.
Av øvrige prosjekter vil jeg i første omgang konsentrere meg om Norio-feltet og West Rustavi/Kumisi. Norio-feltet er et felt som er så attraktivt at CanArgo har vært ute etter å sikre seg det i flere år. Feltet har ifølge opprinnelige estimater fra Georgian Oil utvinnbare reserver på ca 250-300 millioner fat olje. Antar vi f.eks at CanArgo slipper inn en partner som får 50 % andel i feltet mot å dekke 2/3 av kostnader ved ny seismikk og noen letebrønner vil de for en rimelig penge kunne verifisere reserver som for CanArgo’s del vil kunne utgjøre verdier for flere hundre millioner dollar. Infrastruktur er i stor grad tilstede, og utbygging av dette feltet vil kunne gjøres uten alt for store investeringer. Det samme gjelder forøvrig for alle CanArgo’s felt i Georgia.
West Rustavi som også inkluderer gassfeltet Kumisi ligger tett ved industriområdet Rustavi. Oljeproduksjonen vil de forsøke å få i gang ved hjelp av workovers på tre brønner allerede i høst. Den store mulig oppsiden her er imidlertid gassforekomsten i cretaceous-sonen i Kumisi. Opprinnelige estimater antyder en størrelse omtrent som det base-case man opererer med i Ninotsminda, d vs ca 30 milliarder kubikkmeter. Selv om AES også har vært interessert i å delta på dette feltet har CanArgo valgt å kjøre dette prosjektet alene. En brønn har allerede testet positivt på gass i cretaceous. De har i sommer innhentet nye seismiske data som skal analyseres i løpet av høsten, og som vil gi grunnlag for en plan for letebrønner neste år. 30 milliarder kubikkmeter gass vil i tilfelle representere verdier for bortimot en milliard dollar. Derfor er dette et av de mest spennende prosjektene CanArgo har i sin portefølje. Gassen kan selges i Georgia, eller eksporteres via Tyrkia gjennom eksisterende rørledninger.
Lisensene i det Kaspiske hav har vært flittig diskutert på StockTalk. Jeg skal i denne omgang bare konstatere at dette representerer enda en mulig stor oppside for CanArgo. Lukoils funn på det tilliggende Yalama-feltet, samt andre gigantfunn i det Kaspiske hav gjør at dette kan vise seg å bli svært verdifulle lisenser for CanArgo. Når jeg ikke konsentrerer meg så mye om dette foreløpig er det fordi CanArgo her er minoritetseier, slik at de ikke i samme grad kan styre fremdriften selv. Her vil det være Rosneft/Dagneft som kjører løpet. Ny seismikk blir nå innhentet, og vi kan håpe på å få resultater fra dette i løpet av vinteren. Den første letebrønnen kan bores neste år, men det er sannsynlig at de først forsøker å få inn et større oljeselskap som partner og operatør.
I tillegg til disse feltene har CanArgo flere lisenser i Georgia, men utvikling av disse ligger nok lenger frem i tid. Imidlertid venter jeg som nevnt tidligere at de i løpet av høsten har sikret seg minst et nytt prosjekt, muligens i form av eierandel i et felt som allerede er satt i produksjon. Det er imidlertid vanskelig å kvantifisere dette før vi vet mer. Jeg tror at de i løpet av det neste år
driller
05.12.2000 08:41
#720

Endre
God morgen Dammerud. Spennende å se hvilken reaksjon vi får på en etter min mening positiv melding i går kveld. Det negative er som vfl sier at de nå tydelig har gitt opp å fortsette med N97 til cretaceous, siden den nå er omdøpt til N97Z. Jeg tror ikke "tidsskjemaet" du lanserer er så galt vfl. Vi får altså mer olje, men må vente lenger på den store brikken, nemlig gassen i cretaceous. Ellers er en økning på 500 fat isolert sett ikke mye, men for CanArgo er dette en pen produksjonsøkning. For oss som er langsiktige er dette "good news".

En annen ting jeg lurte litt på er at de ikke nevner N53H. Denne skulle komme før N48H, og skal etter planen være ferdigboret i desember. Jeg antar dog at denne er i rute, ellers ville de vel nevnt det i meldingen. De langsiktige planene ser også ut til å følge det skjemaet vi har fått signaler om tidligere. 2001 blir et meget spennende (og avgjørende) år for CanArgo.
dammerud
05.12.2000 08:42
#1965

Endre
Del 2
tillegg til disse feltene har CanArgo flere lisenser i Georgia, men utvikling av disse ligger nok lenger frem i tid. Imidlertid venter jeg som nevnt tidligere at de i løpet av høsten har sikret seg minst et nytt prosjekt, muligens i form av eierandel i et felt som allerede er satt i produksjon. Det er imidlertid vanskelig å kvantifisere dette før vi vet mer. Jeg tror at de i løpet av det neste året tilfører flere nye prosjekter som vil være med og bestemme prisingen av aksjen. Jeg har heller ikke glemt raffineriet og bensinstasjonskjeden som allerede er kjente «brikker».
Kritiske forhold:
Vellykket boring etter gass i Ninotsminda/Manavi.
Politisk stabilitet i Georgia.
Noenlunde stabil oljepris, dvs i båndet 22-35 dollar.
Kursmål basert på ovenstående «bri kke"
Mitt kursmål er 50 innen 31.10.2001.
Til slutt vil jeg tilføye at dette ikke er tenkt å være noen utfyllende analyse av CanArgo. Det er en rask nedskribling av mine personlige vurderinger basert på den informasjon jeg har tilgjengelig. Jeg vil ikke anbefale noen å kjøpe eller selge aksjer uten på selvstendig grunnlag å ha vurdert selskapenes sterke og svake sider i tillegg til å vurdere risiko for generell nedgang i aksjemarkedene.
[This message has been edited by driller (edited 08-09-2000).]
Her siste børsmelding.
December 4, 2000 -- CanArgo announces new oil discovery in Georgia

London, England, Oslo, Norway -- CanArgo Energy Corporation (OSE: CNR, OTCBB: GUSH) today announced the discovery of a new oil zone in the Ninotsminda area of Georgia.

Well N97 tested an interval of Sarmatian sandstones from 1,900 - 1,923 metres (6,234 - 6,309') at an initial production rate of 515 barrels of oil per day through an 8 mm (20/64") choke with a flowing tubing head pressure of 33 atmospheres (485 psi). The oil is light, with a gravity of 42 degree API. Multi-rate flow testing and pressure surveys are now underway to determine reservoir parameters and optimum production rate prior to placing the well on production. In addition to the oil production, the well flowed considerable amounts of gas, the volumes of which will be measured during
the next testing phase, and which will be co-mingled with existing gas production for sale to AES.

This is the first oil test of the Sarmatian in the Ninotsminda area, and has proved a new reservoir above the currently productive Middle Eocene zone. Several wells drilled in the Soviet era have penetrated this zone but shows were masked by heavy mud weights, and these were not tested or fully
evaluated. CanArgo believes that based on the results of N97Z, some of these wells have potential for production, as well as providing data for the evaluation of the Sarmatian discovery and the extent of the sands. Work is currently underway to quantify the reserve and production potential of this reservoir. CanArgo believes that this discovery opens up new potential in the upper sequences in the Ninotsminda area, as well as the Nazvrevi and Norio blocks. The relatively shallow level of the Sarmatian reservoir is also positive with regard to the potential costs of any development drilling.

Murray Chancellor, Chief Operating Officer commented, "Clearly we are delighted to announce the discovery of a potentially significant new oil reserve in the Ninotsminda area. Production from this Sarmatian sand will
commence immediately, adding to existing production. We are now planning an appraisal programme to confirm the extent of these added reserves. Together with the imminent test of the Upper Eocene, and the on-going programme of
drilling to the Cretaceous, we are excited about the long term prospects for development in the Ninotsminda area".

CanArgo also outlined plans for exploration, appraisal and development activity for the next 12 months.

On the Ninotsminda Middle Eocene reservoir, the next horizontal well N48H is about to commence, and further horizontal re-entries are planned for next year in addition to the ongoing workover programme.
The Upper Eocene reservoir in Ninotsminda is currently been evaluated by the N78Z well. This well has now completed drilling and a testing programme for this well is being prepared which should commence before the end of this
year.

The Ninotsminda area Cretaceous exploration programme, partly funded by AES, is continuing. Well N100 should commence before the end of the year, this well being located in the central part of the Ninotsminda. Site preparation
for the second Cretaceous well, M11, located in the Manavi prospect, has commenced, and it is expected that this well will be spudded in early April 2001.

Seismic acquisition on the Kumisi prospect is now complete, and given positive results from the interpretation an appraisal well on the Kumisi R16 gas discovery is planned to commence in May / June 2001. In addition seismic acquisition is now complete on the Norio block, on which a
Production Sharing Contract is currently being negotiated. Given positive results from the seismic and a successful conclusion to the negotiations it is likely that a Norio well would be drilled next year to test the very significant potential of this block.

Dr David Robson, Chief Executive Officer commenting on next year's programme said, " Our exploration and production programme for 2001 is aimed at increasing Ninotsminda area production, together with an extensive exploration programme with high reserve upside. The resources are already in place to progress this programme which has the potential to significantly enhance shareholder value".

Her er VFLS kommentar og henvisning til CAP2
Noen som lurte på hvorfor vi fikk oppgangen over there i kveld?
[Endret 04.12.00 23:57 av vfl]
En rask nattlig oppdatering av CanArgos Prosjektprogram pr 2000-12-05. ( CAP2)

Aktivitet nr 1 (avsluttet):
Boreresultat første horisontale brønn
Forventet: September 2000
Viktighet: Passe viktig
Resultat: Positivt, se pressemelding fra CanArgo 01.09.00 og DnB Markets Newsflash 05.10.00

Aktivitet nr 2:
dammerud
05.12.2000 08:44
#1966

Endre
Del 3En rask nattlig oppdatering av CanArgos Prosjektprogram pr 2000-12-05. ( CAP2)

Aktivitet nr 1 (avsluttet):
Boreresultat første horisontale brønn
Forventet: September 2000
Viktighet: Passe viktig
Resultat: Positivt, se pressemelding fra CanArgo 01.09.00 og DnB Markets Newsflash 05.10.00

Aktivitet nr 2:
Øvre Eocene vertikal boring N78Z (W78)
Forventet: Desember
Viktighet: Passe viktig
Kommentar 00-12-04: The Upper Eocene reservoir in Ninotsminda is currently been evaluated by the N78Z well. This well has now completed drilling and a testing programme for this well is being prepared which should commence before the end of this year.

Aktivitet nr 3:
Boreresultat første Kritt gassbrønn (N100)
Forventet: medio Januar eller Mars/April
Viktighet: Ekstremt viktig
Kommentar 00-12-04: The Ninotsminda area Cretaceous exploration programme, partly funded by AES, is continuing. Well N100 should commence before the end of the year, this well being located in the central part of the Ninotsminda. Site preparation for the second Cretaceous well, M11, located in the Manavi prospect, has commenced, and it is expected that this well will be spudded in early April 2001.

Nr 3b – NYHET 12.10.00 (N97Z):
Uventet funn i sarmatian- og de øvre eocenelagene på rundt 2.000 meter (N97 C1)
Result: Initial production rate 515 barrels per day (as well as considerable amounts of gas)
Viktighet: Viktig
Kommentar 00-12-04: Production will commence immediately.

Nr 4:
Resultat andre horisontale brønn N53H (W53)
Forventet: medio Januar
Viktighet: Viktig
Fra DnB's ukerapport Uke 45: ”… Baker Hughes er nå iferd med å starte boring av horisontalbrønn nr 2 og planlegger nr 3. Horisontalbrønnene er viktige da de er nøkkelen til å øke utvinningsgraden fra dagens 4% til 20% på lang sikt. En økning fra 4% til 8-10% på kort sikt vil øke vår nåverdi på 30 kroner per aksje med 5-10 kroner.”

Nr 5:
Resultat tredje horisontale brønn (N48H)
Forventet: Februar (oppstart nr 3 planlagt før nyttår)
Viktighet: Viktig
(Se for øvrig kommentaren under nr 4)

Nr 6:
Mulig oppkjøp av nytt oljefelt/feltandel (”early cf”)
Forventet: Usikkert
Viktighet: Viktig
Fra NilsErik 17.10.00: ”Når det gjelder kjøp av felt som er i produksjon eller nær produksjon så
vurderer CNR flere mulige prosjekter.”
Fra driller 19.10.00: ” …vurderer de for tiden flere aktuelle oljefelt med tanke på å kjøpe seg inn i disse.”

Nr 7:
Seismiske resultater Norio+Kumisi
Forventet: Desember-Januar
Viktighet: Veldig viktig
Kommentar 00-12-04: Seismic acquisition on the Kumisi prospect is now complete, and given positive results from the interpretation an appraisal well on the Kumisi R16 gas discovery is planned to commence in May / June 2001. In addition seismic acquisition is now complete on the Norio block, on which a Production Sharing Contract is currently being negotiated. Given positive results from the seismic and a successful conclusion to the negotiations it is likely that a Norio well would be drilled next year to test the very significant potential of this block.

Nr 8:
Seismiske resultater Kaspiahavet Blokk 1 (Derbentskoye)
Forventet: Desember-Januar
Viktighet: Veldig viktig
Det er dette som regnes som den mest interessante av de to blokkene i det Kaspiske hav som CanArgo har eierandeler i. Årsaken til det er at blokken grenser mot Lukoils Yalama-blokk som man mener inneholder flere milliarder fat olje, og hvor strukturen fortsetter inn i Blokk 1.
Fra driller 19.10.00: ”I det Kaspiske hav har majoritetseieren Rosneft drevet med seismikk-skyting siden august, noe de forventer blir ferdig før årsskiftet.”

Nr 9
West Rustavi / Brønnvedlikehold på brønn R51
Forventet: Muligens allerede før nyttår?
Viktighet: Viktig
Fra driller 19.10.00: ”På West Rustavi skal de igang med brønnvedlikehold på brønn R51. Dette er en Middle Eocene-brønn som først og fremst er tenkt å produsere olje. (De forventer senere å bore etter gass i de dypere Cretaceous-lagene også her). De skal fortsette med to andre Middle Eocene-brønner etterpå, og målsettingen er å etablere produksjon også fra dette feltet i løpet av vinteren.”

Nr 9b
Ninotsminda / Several rehabilitations of existing wells
Forventet: slutten av 2001
Viktighet: Viktig
Fra 3Q-resultat Form 10-Q: ” … several rehabilitations of existing wells, with a view towards increasing oil and gas production. The development plan is scheduled to be implemented in 2000 and the first half of 2001, but that timing is dependent upon key supplies and other equipment for the development being available promptly.”

Nr 10 (avsluttet)
Økt eierandel i raffineriet i Georgia
Pressemelding: 13.11.00 ”This brings CanArgo's total interest in GAOR to 51%.”
Forventet: November/Desember (se artikkel fra GT nedenfor)
Viktighet: Viktig
Fra DnB Markets 9.11: ” CanArgo vil oppgradere kapasiteten på raffineriet, slik at CanArgo kan sende olje dit og dermed spare store deler av transportkostnadene som i dag utgjør hele 6 dollar pr fat.”

Nr 11 (avsluttet)
Økt eierandel i bensinstasjonskjede (nedstrøms aktiviteter)
Pressemelding: 03.12.00 ”CanArgo expands retail gasoline business in Georgia.”
Viktighet: Passe viktig

Og så avslutter vi med nattens ferskeste sitat fra Dr David Robson:

”Our exploration and production programme for 2001 is aimed at increasing Ninotsminda area production, together with an extensive exploration programme with high reserve upside. The resources are already in place to progress this programme which has the potential to significantly enhance shareholder value.”

Og her er de siste innleggene.
vfl [161]
05.12.00 07:47

EditMsg.asp?ItemID=234982Endre Re NilsErik

Det ”negative” ligger antakelig i beslutningen om å starte Cretaceous-boringen (aktivitet nr 3) gjennom en ny brønn, N100. Når resultatet da kan foreligge? Vet ikke, kanskje april, pluss/minus. Hva sier vår lokale ekspert, driller?

For de
NILSERIK
05.12.2000 08:50
#782

Endre
Re driller

Og i tillegg en betydelig (considerable amount) mengde gass.
Hvor mye dette er får vi vel svaret på etter hvert.
janmarki
05.12.2000 08:51
#255

Endre
Jeg legger inn en god melding ifra selskapet i dag (ifra iMarkedet):

CanArgo med nytt Georgia-funn
Tirsdag 05. desember 2000 kl. 08:22
Skrevet av: Inge Berge

CanArgo har gjort et funn av en ny olje-sone i Georgia.

I Ninotsminda-området i Georgia harCanArgo Energy Corporation gjort et nytt oljefunn.

CanArgo-sjef David Robson skriver i en melding:
"Vårt lete- og produksjonsprogram for 2001 er rettet mot en økning produksjonen i Ninotsminda-området, sammen med en utvidet leting med store muligheter. Ressursene er allerede på plass for å gjennomføre dette opplegget, som har et stort potensial til å øke aksjonærenes verdier".

driller
05.12.2000 09:05
#721

Endre
Nils Erik:
Ja, jeg glemte å nevne gassen. Det er utrolig viktig å få økt gassleveransene til AES nå mot vinteren, så dette er en av de mest positive sidene av meldingen. Hvor mye dette utgjør får vi forhåpentligvis vite i løpet av inneværende måned.
blueSky
05.12.2000 09:21
#304

Endre
yes, ordreboka ser skikkelig poitiv ut for første gang på lang tid. det er eneste jeg er redd for nå er folk benytter anledningen til å "komme seg ut". vi får se !!
Finnmarkingen
05.12.2000 09:28
#286

Endre
Skal inn ..........blir mange folk nå som er lettet over å få solgt seg ut på nyhet.
janmarki
05.12.2000 09:45
#256

Endre
Husk at det kommer flere nyheter fremover mot nyttår, dette ifølge DnB Markets. De sa at det vil komme en jevnstrøm med nyheter, så her er det bare å sitte og bli med på oppgang fremover. Hvis nå i tillegg markedet snur, ja da går det den rette veien.
dammerud
05.12.2000 09:56
#1967

Endre
Tok en kort joggetur først i dag. 3dje dagen med opphold hos oss..
Noen vil ut og noen vil inn.

Tipper taktiske sperrer på 8,50 ,9 og 9,50. hvis det kommer så høyt !!!
Ha en meget god dag.

Blir det 20 % opp i dag.

Optimist.
Får se.
atob
05.12.2000 10:00
#194

Endre
Glad idag for at jeg ikke fikk solgt igår, men bør kansje vekte meg opp idag.

Kan noen med realtid kurs legge ut åpingkursen?
Helena
05.12.2000 10:00
#365

Endre
Rolig Dammerud

CNR topicene har jo vært kjemisk fri for haussing. Med 20% idag har jeg kun 80% igjen til nullpunktet (ja ja jeg vet det - mildt sagt en forenklet form for prosentregning) men tragisk nok likevel.

Hilsen en langsiktig Helena
dammerud
05.12.2000 10:02
#1968

Endre
Til helena.
Den startet på 20,6 %.
Men så dat den ned til under 8.
Får håpe det kommer seg.
Det er noen som på død og liv vil ut.
MVH


[Endret 05.12.00 10:04 av dammerud]
blueSky
05.12.2000 10:08
#305

Endre
vi ser jo gang på gang at cnr ofte går hardt ut for så å falle tilbake. tipper vi ender dagen på 7,5-8
NILSERIK
05.12.2000 10:08
#783

Endre
Dersom vi ser på nedgangen de siste dagene så kan en forsvare både 20 og 30% oppgang i dag.


[Endret 05.12.00 10:10 av NILSERIK]
Helena
05.12.2000 10:14
#366

Endre
En kraftig oppgang på lavt volum er ikke nok. Følges en slik oppgang av et relativt stort volum (2mill+ aksjer) ja da kanskje ser vi en ny trend mot gamle høyder. Men ha nå litt tålmodighet, underveis er det mange som vil ut pga tynnslitte nerver og liten tålmodighet.

Helena
atob
05.12.2000 10:14
#195

Endre
Jeg tror at etter så lang tid med negativ utvikling så er det mange som vil ut i den tro at trenden vil fortsette etter et kort blaff opp.

Det er først nå nyheten får kommet i riktig perspektiv at trenden blir snudd. Innen kort tid blir oljeproduksjonen økt med 550 fat/d. Dette alene er en økning på neste 40 % i forhold til dagens oljeutvinning på 1400 fat/d. Eller en 20 % økning i forhold til totalproduksjonen på 2400 fat oljeekvivalenter.
dammerud
05.12.2000 10:21
#1969

Endre
For de som vil ut,er det nå mulighet på 7,60.
Å vente på at den skal gå under tror jeg er dumt.
Tror det kan bli storhandel på 7,60.
freshman
05.12.2000 10:24
#713

Endre
Du sier mye fornuftig Helena, jeg er helt enig med deg.
I tilegg så er det bra for aksjen å få ut de med tynnslitte nerver og pengetrøbbel.
For oss som kan sitte år med denne uten at det går ut over den daglige levestandarden vår har en vinner her selv med ditt snitt Helena.
Robsen virker i hvert fall meget positiv skal vi tolke tilbakemeldinger fra DNB og artikkel her på Norge Invest.
rakafant
05.12.2000 10:41
#295

Endre
Det var da en bedriten kursutviklings; ser ikke ut til at noe biter på'n !
blueSky
05.12.2000 10:48
#306

Endre
API degree 42 tilsvarer en tetthet på 815 kg/m3 for de som måtte lure på det. en relativt lett og fin olje i det nye funnet med andre ord !!
NILSERIK
05.12.2000 11:03
#785

Endre
Takk bluesky

De likte tydeligvis nyheten bedre på den andre siden av "fjorden".
Der prises nå CNR til ca. 8,30,-

Så var det 1000 kroners spørsmålet:
Vil selgerene på 7.60 selge eller presse ned prisen????
dammerud
05.12.2000 11:06
#1970

Endre
Sperren kom på 7,60
Jaja.

Hvor gode nyheter må komme før noe positivt skjer.

Funn med fin olje,gass + eget raff. + eget distrubisjonsnett for gass og raffprodukter + enormt behov for alle produktene ikke minst re byggingen av ledningen til Ceunhan.
For en synergi.

Markedets tolkning er et langt gjesp.

JAJA.


[Endret 05.12.00 11:06 av dammerud]
JUICEitUP
05.12.2000 11:13
#130

Endre
Tolmodiget Dammerud, tolmodighet. Dette kommer til å løsne. Vi må bare la truseskvetterne bli ferdig først så vil ting virkelig begynne å skje. Jeg deler vel ikke helt drillers optimisme med kursmål på 50 kroner innen slutten av 2001, men at aksjen skal kraftig opp er det ingen tvil om.
blueSky
05.12.2000 11:14
#307

Endre
Dammerud

ikke glem at det nye funnet hadde en "initial rate" på 500 b/d.
om de klarer å oprettholde dette er muligens usikkert, ikke vet jeg. Forøvrig må nok cnr begynne å viste til inntjening etterhvert før det virklig tar av. med 500 ekstra fat per dag umiddelbart så kan jo 1Q 2001 bli spennende. vi får se !
vfl
05.12.2000 11:14
#162

Endre
Til de langsiktige (frivillige og ufrivillige)

Jeg forsøker meg på en liten spådom – og imøteser med spenning evt reaksjoner!

Jeg antar at CNR-kursen kommer til å holde seg relativt rolig på dagens nivå (pluss/minus!), muligens med en svak stigning (gjennomsnitt) i noen måneder framover. Hvorfor? Fordi de større aktørene vil være tjent med dette. Kursen kan muligens stige noe utover i første kvartal, kanskje til nivået rundt 9-10 kroner. Ingenting dramatisk kommer til å skje før vi nærmer oss tidspunkt for nyheter mht Cretaceous-boringen. Ved positivt Cretaceous-resultat (ca april 2001?) får vi en rask og meget bratt stigning, og etterpå stabilisering på et vesentlig høyere nivå. Ved negativt resultat får vi et tilsvarende bratt kortsiktig fall, før kursen igjen reetablerer seg og finner en naturlig stigning framover. Dvs en stigning som reflekterer selskapets møysommelige ”brikkelegging” og vekst i lønnsomheten. (Alle forutsetningene mht eksterne påvirkningsfaktorer kan dere tenke ut selv.)

Jeg tror at det vi ser så langt i dag, kan være en bekreftelse på dette. Ingen betydelige aktører stormer (foreløpig) etter denne aksjen bare fordi selskapet bygger et grunnsolid fundament for lønnsomhet og framtidig vekst. Jeg tror fortsatt at investeringen langsiktig (mer enn 6 mnd framover) vil vise seg å være et meget godt papir. Men den som eventuelt venter at enhver positiv børsmelding skal reflekteres i en markert økning i aksjekursen vil bli skuffet gang på gang.

Det tar nok noen måneder, Helena, før mitt og ditt snitt passeres! I mellomtiden holder jeg fast ved freshmans ord:

”For oss som kan sitte år med denne uten at det går ut over den daglige levestandarden vår har vi en vinner her ...”
Finnmarkingen
05.12.2000 11:52
#289

Endre
Venter med kjøpe meg inn...sjekka salget på tot og...det merkelig er at fonda står for alt salg i dag med Sundal Collier & Co ASA i spissen med 40% av salget.
vfl
05.12.2000 12:08
#163

Endre
Ingen reaksjoner på forrige innlegg?

La oss ta med en liten godbit(?) ekstra da:

Dagens investeringsråd fra DnB Markets
Kjøp Canargo

Selskapet annonserte idag en brønntest av N97 på Ninotsmindafeltet som viste positive olje- og gassresultater.
Dette bekrefter den betydelige oppsiden i Ninotsmindafeltet, ettersom brønntesten ble gjennomført i en grunn sone, hvor selskapet ikke har registrert reserver tidligere.
Brønntesten bekrefter også våre forsiktige produksjonsestimater til neste år. Justert for cash handles selskapet idag på 2 ganger 2001 kontantstrøm fra Ninotsminda basert på oljepris på 24 dollar per fat.[Endret 05.12.00 12:08 av vfl]
UFO
05.12.2000 12:22
#59

Endre
Mange av de "store" aktørene i markedet følger nok CNR veldig nøye, men de vurderer vel andre aksjer for å ha større potensiale på kort sikt. Om gode nyheter fortsetter å strømme inn (liker ordet strømme..0:) vil forhåpentligvis kursen en dag ta av og stige kraftig, men vi trenger nok litt mere "kjøtt på beinet" for at så skal skje.

bill mrk: "tell me the goood news"
NILSERIK
05.12.2000 12:36
#786

Endre
Re vfl

Det er ikke umulig at du får rett, men en spådom hvordan CNR vil
oppføre seg frem mot resultatet av "gassboringen" tørr jeg ikke spå.
Mest sansynlig vilCNR stige en del fra dagens nivå og vi har bl.a.
ennå ikke fått noen nyhet ang. oppkjøp av felt i drift.
I "værste" tilfelle kan CNR bli oppkjøpt selv.
NILSERIK
05.12.2000 12:55
#787

Endre
Kjøperene ligger nok på lur (det gjør sikkert selgerene også.
De lå en på 7.30 (100k) men den forsvant raskt.


[Endret 05.12.00 12:55 av NILSERIK]
Helena
05.12.2000 12:57
#367

Endre
Re NILSERIK

Minimumspris kr 14,28 - pluss renter

Volumet er for lavt til at man kan trekke noen særlige konklusjoner, bortsett fra at gladmeldingen i natt ikke er nok til "å drive" kursen..
Når det gjelder DnB Markets tror jeg faktisk de hadde de varmeste anbefalinger dagen før jeg kjøpte meg inn. Og dere vet alle hvordan det gikk. Ikke ta denne kommentaren så tungt vfl, jeg har stor sans for dine betraktninger rundt CNR.

For å være litt negativ på en regnværsdag i Bergen (nr 250 iår): Ikke forstod vi noe særlig hvorfor kursen raste igår, saken er den at kursen nå faktisk fortsatt er lavere enn iforgårs (7,45).

Ha en ellers god dag.

Helena


[Endret 05.12.00 12:59 av Helena]
AIBO
05.12.2000 13:07
#565

Endre
Hei
Brukt litt tid på telefonen og snakket med en del meglere i dag som kunne opplyse at mesteparten av gårsdagens fall, og noe av dagens nedsalg fra topp skyldes en del tvangssalg av CNR.

Folka hos DNB/KJF er nå meget posetive til aksjen

GOOOOOOOOOOOOOO

UFO
05.12.2000 13:11
#60

Endre
Re: AIBO

Jeg er en enkel småaksjonær. Tvangssalg hva er det i denne sammenheng?


På forhånd takk for hjelpen.

bill mrk: tell me the good news"
janmarki
05.12.2000 13:14
#258

Endre
Re: OFO.
Tvangssalg = du må selge akjsene pga. at kjerringa har oppdaget at du har lånt penger for å kjøpe aksjer og at aksjene har stupt. Du er rett og slett i dipshit.
dammerud
05.12.2000 13:15
#1971

Endre
Ja,ja.
Slik er det. Nok en gladmelding som får kursen ned..

Dagen før var det stasjonskjeden som ga 2 millioner i cashflow.

Da gikk den ned til 6,95
Så kom nyfunnet:


500 fat x 20 dollar gir 10 000 dollar dagen i 365 dager =
3millioner 650 000 dollar på årsbasis.
Her har jeg tatt i lite. Georgia skal vel ha 30 % av dette,så det blir et par millioner dollar igjen.
Jaja.

Når noen ser dette panikkselger de.
Nå er sperren på 7,30.

Håper ikke at det blir gode nyheter på lenge.

MVH
janmarki
05.12.2000 13:16
#259

Endre
Ser ut til at en tidlig oppgang på over 20% snart er historie, nå opp ca. 4,5%. Skulle ikke forundre meg at aksjen ender ned i dag igjen. Møkkamarked.
Rimihagen
05.12.2000 13:27
#6

Endre
Problemet er skal vi kjøpe idag, eller vente til imorgen for å se om den faller mer, eller er dette bunnen? Et vanskelig valg.
NILSERIK
05.12.2000 13:40
#788

Endre
Re Dammerud

I tillegg kan vi få 2-300 fat ekstra omregnet fra gass til olje fra dette feltet.
Dette er tall tatt ut fra løse luften siden CNR holder på med uttesting av
gassprod.
blueSky
05.12.2000 13:44
#308

Endre
ser at det er stocknet og netfonds kunder som kjøpte på 8,3 og 8,4. typisk at der er småkundene som kjøper på topp. må være litt bittert å tape 10% intradag !!
janmarki
05.12.2000 14:10
#260

Endre
Det har gått en del store poster i det siste på ca. 7,40, så det er en viss interesse for CNR nå. Ser vi en videre oppgang nå eller var dette en liten fis i hverdagen.
Synspunkter ?
UFO
05.12.2000 14:12
#61

Endre
sorry


[Endret 05.12.00 14:13 av UFO]
UFO
05.12.2000 14:12
#62

Endre
Magefølelsen min, og den skal man ta alvorlig, sier meg at kursen er nær 8kr kl 16:00...0:)).

bill mrk: "tell me the good news"
NILSERIK
05.12.2000 14:14
#789

Endre
Han gjøken på 7,60 ligger der ennå.
Er det noen kapitalister her som kan gi ham en på nesen?
NILSERIK
05.12.2000 14:18
#790

Endre
Re janmarki

Med det trykket som var i denne brønnen så må jeg si at dette
var en stoooooooooooooooooooooooooooooor fis.
pelaris
05.12.2000 14:18
#216

Endre
Hei dammerud: Du er vel noe optimistisk når du ganger initiell testproduksjon på 500fat pr. dag med 365 dager i året.
1. Trykket faller ofte raskt i "åpne" brønner. Det er nok for tidling å estimere noe produksjon ut fra de første fatene.

2. Det er også viktig å huske at eventuell inntjening for bensinstasjonene er engang i fremtiden ikke i dag.
Idag representerer investeringen ca. 12 mill. NOK kapitalinnsprøyting i CSOP.
Ellers så er vel aksjen så smadret nå, at når markedet kommer over sjokket med altfor mange tildelte telenoraksjer går den oppover igjen uansett.
blueSky
05.12.2000 14:26
#309

Endre
Nils Erik

200-300 fat ekstra som følge av gass høres litt mye ut.

her kommer forresten noen omregnings faktorer for de som ikke er helt kjent med begrepene :
(o.e står for oil equivalents)

 1000 Sm3 of gas corresponds to 1 Sm3 o.e.
 1 Sm3 of oil corresponds to 1 Sm3 o.e.
 1 ton of NGL corresponds to 1.3 Sm3 o.e.
 1 Sm3 = 6.293 barrels
 1 Sm3 = 35.3 cubic feet

med andre ord: veldig grovt regnet så tilsvarer 100 fat olje ca. en halv million Sm3 (standard kubikk)
NILSERIK
05.12.2000 14:30
#791

Endre
Der ble gjøken oppspist.
Ha!
stockboy
05.12.2000 14:32
#171

Endre
hmmm.... cnr er i alle fall en aksje hvor man kan ta inn mye av tapet på å selge seg ut når gode nyheter dukker opp...da får den jo alltid en fin sving oppover,,og så bærer det nedover igjen... glimrende å selge tidlig på dagen og så komme seg inn igjen senere. eller hva??
janmarki
05.12.2000 14:33
#261

Endre
Ha gaukene ble spist opp og snart er vi på 8 tallet igjen. Nå 7,80 og det har gått mange 10.000 poster i det siste. Nå går det veien.
dammerud
05.12.2000 14:56
#1972

Endre
Til Pelaris.

Helt enig, utregningen min var sånn ca. regning med bare 20 dollar fatet og regnet ikke med gassen.
vanskelig å si noe før den er kommet i produksjon.

Men hvis denne oljen går til raff., deretter at de videreforedlete produkter går videre i CANARGO -kjeden, så kan det for hvert ledd videre gi en ekstra merverdiøkning som faktisk kan gå op i tosifrede prosent for hvert ledd.

Ellers har det snudd og kanskje Helena får 20 % + - opp i dag.UFO
05.12.2000 15:01
#63

Endre
Fortsatt mange småposter ute og går. Det kan bety at den like lett kan falle tilbake mot 7.5 kr. Ingen tyngde bak oppgangen ennå..
freshman
05.12.2000 15:14
#714

Endre
Re. UFO
Vi får se hvis ordrebildet holder seg så kjøper jeg 10k på 7.65.
Jeg legger inn ordren etter at dette er skrevet så får vi håpe at noen vil selge til meg. Det ble fristende nå å kjøpe litt til.
Mvh. Freshman (Der spratt den opp gitt, men jeg prøver på 7,65 lell)
stockboy
05.12.2000 15:14
#174

Endre
sitter her og håper på 25 % mer i oppgang,, da er jeg på break even.
stockboy
05.12.2000 15:22
#176

Endre
ahh... på 8.. nå får vi se hvor mange av disse som blir plukket.
janmarki
05.12.2000 15:24
#263

Endre
Neste stopp blir ca. 9 kr., der er det motstand. Vi får se.
dammerud
05.12.2000 15:25
#1973

Endre
Ser ut som vi kan gå opp bra i dag og med over 1 million i volum.

Blir det + - 20 %.
Det fortjener Helena.

Spørs om noen tradere går ut og tar ut 10-15 % fortjeneste i dag?
Halv time igjen
Få aksjer igjen i dybdebildet til salgs.


[Endret 05.12.00 15:31 av dammerud]
blueSky
05.12.2000 15:53
#310

Endre
skal vi si fire dager til med +15% ?

da er vi oppe i 14 og jeg i break-even : )
TRAVEn
05.12.2000 16:04
#222

Endre
På vikingen børs har det ihvertfall kommet en grønn K..
stockboy
05.12.2000 16:06
#185

Endre
re; bluesky... jeg kjøper den..;) 14 høres ut som et fint tall..
UFO
05.12.2000 16:08
#64

Endre
En fin dag for oss som sitter i CNR..o:))
Bare for å sette det hele litt i perspektiv:
Jeg kjøpte en post på 9k til 8.1 for seks dager siden. Jeg syntes det var et godt og "billig" kjøp den dagen. Kursen måtte altså stige 16.5% i dag bare for å komme igjen til det nivået !
Verden er full av slike som meg...
AIBO
05.12.2000 16:09
#567

Endre
Yes dette hjalp..........

Teknisk ser*e bedre ut med ok volum....(Ingen signatur tilgjengelig)(Ingen signatur tilgjengelig)(Ingen signatur tilgjengelig)
falcon
05.12.2000 18:16
#10

Endre
Endelig en blå dag med fin oppgang. Håper dette kan være signal om at bunnen er passert. Bra volum og relativ sterk ratio kan tyde på at mange begynner å få øynene opp for at aksjen er billig.
Meldinger om at selskapet innfrir sine planer, og bygger sten for sten styrker troen på bedre tider.

Skal ut å snekre litt på garasjen. Litt lettere til sinns og litt mer optimist enn på lenge. Kanskje MC'en overlever dumpingssalg midtvinters.

mvh
FALCON

skipper
05.12.2000 18:41
#1304

Endre
det går så det suser i USA

får vi noengang se dette på ose
Helena
05.12.2000 22:43
#368

Endre
Canargo topic henvist til side 2 - nei det holder ikke!

For ikke lenge siden uttalte jeg at jeg ikke hadde trodd at jeg skulle bli lykkelig for å se CNR i 10,20 - vel det er historie. I kveld bevilget Helena seg en lille XO - nå er vi på vei tilbake!
Klarer vi nå å doble dagens volum et par handledager har vi etablert ny bunn (støtte).
Vår gamle venn Turnaround på BA / Imarkedet mener at bunnen er nådd for denne gang. Skal vi tilbake til 6 tallet senere - nei tror Helena. Hvorfor: Jo Canargo vil levere nye brikker etter programmet og futen blir nok en gang holdt på avstand he he.
Spøk til side - OSE vil vel gå ned imorgen i påvente av at NYSE korrigerer etter rallyet ikveld. Og som Dammerud sier; CNR tåler ikke alltid gode nyheter.
Gutter, ikke se dere tilbake, tenk positivt og en eller annen gang er selv Helena i pluss i denne aksjen.

Klem fra Helena
fuglen
05.12.2000 22:53
#263

Endre
Helena.
Ikke stol for for mye på Turn sin TA. Har sett hans analyser og de er rent diagramtekniske. Med det mener jeg at han har bommet mye og ofte fordi han ikke tar med markedsforholdene, eller ikke ser selskapet i et helikopterperspektiv, men kun på de diagramtekniske detaljene. Selv om jeg sier dette, har jeg stor tro på CNR og sitter selv med et tap som flere andre her.
Tror bare ike særlig på Turn sine analyser (se hans analyser av SFJ så skjønner du hva keg mener). Lykke til...
vfl
06.12.2000 00:38
#166

Endre
Re Helena, fuglen og blueSky, samt info til alle eventuelle nykommere på topicen!

For min egen del hadde jeg aldri – aldri – aldri trodd at jeg skulle bli glad for å se CanArgo avslutte en børsdag på kroner 8.10!!! Men det ble jeg i dag, og man lærer. Mitt snitt ligger nok litt i underkant av Helenas og blueSky’s, men når kursen forsvant i fritt fall ned til 7 kroner (og under!!) så kjentes det i magen!

De siste børsmeldingene har nok vært av størst verdi for de langsiktige blant oss! For meg er disse meldingene ytterligere bevis på at CanArgo faktisk klarer å bygge sten på sten ut fra en definert vekststrategi med fokus på lønnsomheten. Det er jo prestasjonen og de faktiske resultater som teller! Heldigvis - slik jeg oppfatter det - har CanArgos ledelse et meget sterkt fokus rettet mot å styrke og øke lønnsomheten kvartal for kvartal.

I forbindelse med den siste oppgangen har det sikkert tilkommet en del nye aksjonærer og nye interesserte. Disse kan muligens være interessert i å få dette med langsiktigheten (og byggestener/brikker) belyst med noen mer konkrete eksempler.

Konkrete eksempler på resultatet av byggestener eller "brikker" i CanArgo langsiktige strategie (eller "puslespill") finner du ved å sjekke børsmeldinger fra de siste måneder vedrørende:
- 2000-05-22 CanArgo overtar hele Ninotsminda Oil Company
- 2000-08-02 CanArgo startet boringen etter gass på Ninotsminda-feltet
- 2000-10-11 CanArgo announces discovery of new hydrocarbon zones in N97 Well
- 2000-11-12 CanArgo acquires controlling interest in Georgian Refinery
- 2000-12-03 CanArgo expands retail gasoline business in Georgia
- 2000-12-04 CanArgo announces new oil discovery in Georgia
(Jeg garanterer ikke at listen er helt komplett, men dette var hva jeg har notert meg i denne perioden.)

Ellers har både Sundal Collier (mai 2000), Sundvall (september 2000) og ikke minst DnB (august 2000 m/oppdatering i oktober 2000) tidligere gitt meget positive analyser av CanArgo.

I forbindelse med årets to emisjoner (juni 2000 og august 2000) er CanArgo tilført kapital (over 300MNOK) som er tilstrekkelig til å finansiere drift og operasjoner fram til ca september 2001. Det som er spesielt hyggelig med de siste børsmeldingene er at de sannsynliggjør at selskapet framover vil vise positive resultater kvartal for kvartal, og antakelig også vil få en jevn økning i lønnsomheten. Økt oljeproduksjon fra N97Z (det uventede funnet som utsatte Cretaceous boringen) gir antakelig positiv effekt på kort sikt. Oppkjøpet i bensinkjeden og raffineriet vil slå positivt ut på litt lengre sikt, og mer desto lenger fram man ser. I tillegg vet vi at det jobbes med overhaling/optimalisering på en rekke forskjellige produksjonsbrønner for å øke produksjonen. Ytterligere produksjonsøkninger ventes som resultat av de horisontale boringene som foregår i Ninotsminda området.

Dette er alt sammen aktiviteter som forsvarer kurser vesentlig over dagens nivå. (I følge analysene lå CanArgos såkalte ”fair value” allerede på ettersommeren 2000 på ca 10-11 kroner pr aksje.)

I tillegg kommer de mer kvantesprang pregede aktivitetene som Cretaceous boringen og prospektet i Dagestan/Kaspiske Hav (blokk 1). Dersom disse skulle finne på å slå til, vil det bli som å vinne en større gevinst i Lotto. For min egen del er dette forhold jeg kun tenker på når det pøsregner og jeg går den daglige kveldsturen med bikkja. (Nyyyydelig irsk-setter!)

Det er min personlige mening at en inntreden i aksjen på dagens nivå, dvs +/- 8 kroner, kan gi en meget hyggelig inntjening på sikt. Analysene (Sundal Collier, Sundvall, DnB) ovenfor opererer med langsiktige (> 1 år) kursmål som ligger langt over dagens nivå, fra 25-30 kroner og oppover i stratosfæren (dvs f.eks. 100 kroner). Men her utstedes overhode ingen garantier. Dessverre.

Risikomomenter finnes selvsagt - dette er forhold du selv som investor må ha et forhold til. Dette kan være risiki som du selv overhodet ikke kan påvirke (negative boreresultater, politiske uroligheter, makroøkonomiske forhold, jordskjelv, meteornedslag og vennene deres), og det kan være former for selvvalgt risiko. De siste dagers tvangssalg av cnr-aksjer kan være triste eksempler på det siste!

Du finner utrolig mye interessant informasjon på disse CanArgo topicene til Dammerud ved å bla litt rundt. Men vær klar over at valget er kun ditt eget!

(Dersom du synes at jeg rosemaler for mye i dette innlegget, så er nok forklaringen at jeg faktisk er positiv til min egen langsiktige investering i CanArgo. Korrigere må du ta ansvaret for å gjøre selv.)
[Endret 06.12.00 00:45 av vfl]
freshman
06.12.2000 01:29
#717

Endre
Det er gått å se at du holder ut i de små nattetimer VFL.
Når Canargo når Norsk Hydro priser så får vi vurdere et salg.:):):)
snapp
06.12.2000 02:22
#214

Endre
Vi er endelig på rett vei igjen. Et selskap som CNR er først og fremst en langsiktig investering. Et stort potensiale som det må ta tid å utvikle vil bli utsatt for irrasjonelle svingninger bl.a. pga. generell usikkerhet (presidentvalg mm.). Jeg har ikke valgt denne aksjen for kortsiktige gevinster, men venter til flere brikker er lagt og til det generelle markedet er mer positivt.
Canargo kommer.....3x,4x,5x ....
dammerud
06.12.2000 06:49
#1974

Endre
God morgen Helena,Vfl og hele Canargogjengen.

Godt at man begynner å komme i bedre humør.

Godt vi har Helena til å bakke oss opp.

VFL har gitt oss CAP2 og nå via retrospect viser hvordan brikkene blir lagt systematisk.

Det er en brikke som jeg antydningsvis har kommet inn på og som jeg tror logisk vil komme før eller senere. Så langt er jeg den eneste som har "oppdaget" denne.Jeg nevnte i et tidligere innlegg om noen glupe Totninger som omgjorde den gamle Hamar-Kapp ferja til arbeidslekter og fikk avtale med brobyggerne til Mjøsbrua. Ja ,de var uundværlige.

Det samme føler jeg nå at Canargo står overfor samme situasjon til selskapet som skal bygge oljeledningen.

Hvis det sto opp til meg ville jeg få alt det moderne utstyret på plass og så komme i en samarbeidsposisjon med rørbyggerne og med flaks få en samarbeidsavtale med dem.
En slik avtale vil være gull vært for både utbyggerne og Canargo.
Derfor er utbyggingen av stasjonskjeden og økt satsing på GAOR meget strategiske brikker .

Da disse nyhetene kom, sank kursen.!!!!

Håper på noen kommentarer til denne brikken.

Ha en meget god dag..


[Endret 06.12.00 06:51 av dammerud]
Meisen
06.12.2000 08:16
#80

Endre
ja,ja.....jeg henger fortsatt med!

Ingen dårlige nyheter på nedadgående tar jeg som et særdeles godt tegn ettersom vi fikk en liten rekyl nå.
De siste positive nyhetene skulle vel være en god rakett i baken på CNR!?
De 3 meget positive momentene fra USA vil jo også bidra sterkt !
Nå ønsker vi en god strategisk planlegging av de positive nyhetene/meldingene fremover (evt dårlige må IKKE sminkes!)
Tvi,tvi!
Helena
06.12.2000 08:35
#369

Endre
Oljeprisens innvirkning på Canargokursen

Går vi noen måneder tilbake i tid mente alle at en oljepris rundt 22 - 25 USD/fat var bra for hele markedet og i særdeleshet olje/offshore relaterte papirer. Psykologien gjør dessverre at når vi først får en enorm stigning til USD 35+, så vil et mindre fall ned mot normale verdier virke negativt. At vi fortsatt er langt over prisen vi "alle" var fornøyd med er forlengst glemt.

Nå er det vel slik at oljeprisen ikke nødvendigvis er av største betydning for CNR, men i markedet synes jeg å oppfatte at så likevel er tilfelle i noen grad.

Lottogevinsten som vfl jakter på ligger i nye store (enorme) gassfunn.

Synspunkter?

PS: Antall regnværsdager i Bergen hittil iår er nå 256, det positive er at vi ligger etter fjoråret he he. Dammerud, dine profetier om oljepris relatert til klima og vær er fin lesning. Vi får glede oss over at prisen ikke styres av vintertemperaturen i Bergen (10 grader pluss).

Hilsen Helena (med skrivekløe...)
NILSERIK
06.12.2000 08:53
#792

Endre
Re Helena

Jeg synes du sa god jul for noen dager siden?
Er julen ferdig i Bergen (hehe)?
Litt lenger nord (M&R) har vi nesten ikke hatt en regndråpe siden sommeren.

I Finansavisen står det i dag: Kan vi vente oljepriser på 50 dollar neste år?
atob
06.12.2000 08:58
#196

Endre
Re Helena
Oljeprisutviklingen:
Som jeg har beskrevet tidligere i en annen topic må vi forvente at oljeprisen kommer til å gå nedover i Desember. Dette fordi det siden November har vært overflod av olje i markedet. At dette ikke har gitt seg utslag i Oljeprisen før skyldes det forhold at USA har vært bekymret for om oljelagrene i USA vil være tilstrekkelig for vinterens oppvarmingsbehov. Signalene fra USA i dag (Blomberg) tyder på at denne frykten nå er borte og vi vil se en gradevis redusert oljepris inntil OPEC begynner å stenge noen kraner. Oljeprisen er redusert med $5/fat de siste dagene og er nå $28/fat. I og med at det et etterslep på 4-6 uker før endringer i OPEC produksjon gir seg utslag i oljepris kan vi oppleve oljepris ned mot $22-24 i løpet av januar, selv om OPEC skulle redusere eksporten idag. Som du sier Helena så er kursen på CNR også påvirket av oljepris, vi vil derfor komme til å se CNR fluktuere i takt med oljprisen, i mangel av andre faktorer (nyheter).


[Endret 06.12.00 09:07 av atob]
dammerud
06.12.2000 09:13
#1975

Endre
Til Atob.

Som du vet,tror jeg,har jeg vært en olje/vær bikkje når det gjelder verdens største oljeforbrukende nasjon.

At det er kaldt i Chicago på denne tida,det er normalt og man har planlagt deretter. Se dagens temperatur fra Chicago

Men når kulda slår til i sør,da er det ille, for her er lagrene minimale. Se dagens varsel fra Talahassee.
Dette bedrer ikke lagersituasjonen og jeg tror problemet er der hele tida.
Derfor tror jeg oljeprisen fortsatt vil ligge i et høyt leie.

MVH.

Dagens vær fra utvalgte steder i USA.
Her er for Alabama.Florida og Georgia(USA)

AREA FORECAST DISCUSSION...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL 830 PM EST TUE DEC 5 2000
AL...FREEZE WARNING TONIGHT ALL ZONES.

GA...HARD FREEZE WARNING TONIGHT ALL ZONES

FL...HARD FREEZE WARNING TONIGHT INLAND ZONES. FREEZE WARNING TONIGHT INLAND SECTIONS OF COASTAL ZONES. FIRE WEATHER WATCH ON WEDNESDAY FOR INLAND ZONES.

NORTH CAROLINA STATE FORECAST

WEDNESDAY...INCREASING CLOUDINESS. COLDER. A CHANCE OF SNOW FLURRIES IN THE AFTERNOON WEST. HIGHS 35 TO 45 EXCEPT NEAR 30 NORTHERN MOUNTAINS AND UPPER 40S OUTER BANKS. .WEDNESDAY NIGHT...EVENING SNOW FLURRIES. OTHERWISE VARIABLE CLOUDINESS. LOWS IN THE 20S EXCEPT TEENS NORTHERN MOUNTAINS...AND 30S COAST

Her er Chicago. 2:56am CST Wed Dec 6, 2000 Partly Cloudy
Temperature: 11°F
Wind chill: 7°F

Dewpoint: 2°F
Relative humidity: 66%
Wind: WSW 5 mph
Barometer: 30.29 in

The forecast... Overnight...Mostly cloudy. Cold. Lows ranging from zero to 5 above well inland to around 10 downtown Chicago. West winds 5 to 10 mph.

Wednesday...Variable cloudiness. Flurries possible. Continued cold. high around 20. West winds 5 to 10 mph. THU FRI SAT SUN Chance of
Snow

Pretraden lover fint vær for Canargo med morgentemperaturer over 8.50 og sannsynlig i 9 kroners klassen, dog med enkelte redningsbyger som skaper litt nedbør(nedgang) . Disse vil forhåpentlig minske utover dagen og temperaturen vil muligens komme over 9 ++.[Endret 06.12.00 09:17 av dammerud]
[Endret 06.12.00 09:20 av dammerud]
janmarki
06.12.2000 09:20
#265

Endre
Ikke glem at det er motstand ved 9 kroner, gutter. Men om kursen fiser forbi denne, blir jeg veldig glad.
Det ligger kjøper på 8,65 allerede kl. 09:19.
atob
06.12.2000 09:25
#197

Endre
Re Dammerud
Hvordan vil du forklare en reduksjon i oljepris på $5/fat de siste dagene, som skjer samtid som USA opplever rekord aktig kulde i Chicago. Tyder ikke det på at man i USA føler at man har kontroll over situasjonen?

Været i USA vil ikke lenger være en faktor i oljeprisen internasjonalt denne vinteren.

Men jeg synes vær er interessant så bare fortsett med å poste innlegg om vær. Har du forresten lagt merke til at når det er ekstremt kaldt i USA så er det mildt i Norden/Europa?
driller
06.12.2000 09:31
#729

Endre
atob:
Jeg ville være forsiktig med å trekke så bastant konklusjon som du gjør i det midterste avsnittet av innlegget ditt.

Oljemeglernes begrunnelser for opp- og nedgang svinger fra dag til dag. I dag sier de at de har kontroll tross kaldt vær, om et par dager kan deres fokus igjen være rettet mot frykt for at en kald vinter tapper lagrene. Bloombergs energisider kan egentlig være ganske underholdende lesning.
GEIERN
06.12.2000 09:51
#9

Endre
Fra Georgian Times

GAOR Starts Operating This Week
Georgian-American oil refinery (GAOR) will start operating this week, says one of the GAOR founders Nico Tevzadze. He said a few days ago that Georgia imported 1000 tons of pyrolysed resin from Azerbaijan. GAOR renews operating by experimental rule and in result it will prove that benzol content in petrol will not exceed 5%.

dammerud
06.12.2000 10:09
#1976

Endre
Fortsatt god morgen.

Canargoværvarslet mitt slo til 100 % fra morgenen.
Så langt ser det ut til at vi vil få temperaturstigning muligens over 9.

Re lagerbeholdning i Usa så har de vise menn ikke lest mine innlegg og er overasket over at lagrene minsker.

Den er sterkest som står alene.

Markedet har trodd på disse vise menn og derfor sank oljeprisen.

Her ATOB er siste bom fra spesialistene.

Singapore, Dec. 6 (Bloomberg) -- Crude oil was little changed, halting a four-day drop, as U.S. inventories unexpectedly fell, easing concern supply is exceeding demand.

Crude inventories fell by 3.7 million barrels to 287.77 million barrels last week, the American Petroleum Institute reported after the close of New York trading yesterday. Analysts had expected an increase of as much as 1.9 million barrels.

The report helped halt a 15 percent decline in oil prices in the last four trading sessions. Oil tumbled 5.4 percent yesterday to its lowest level since Aug. 9 on expectation the API would report inventories rose.

``The draw-down in U.S. crude oil inventories has put the brakes on the fall'' in crude oil prices, said Don Haley, general manager of oil trading at Caltex Corp. ``People were expecting a rise'' in stockpiles.

Crude oil for January delivery rose as much as 22 cents, or 0.75 percent, to $29.75 a barrel in after-hours electronic trading on the New York Mercantile Exchange. It recently traded at $29.60, 7 cents above yesterday's close.

At the end of last week crude oil inventories were 13.8 million barrels, or 4.6 percent, lower than year-earlier levels, a wider margin than the previous week's 2.7 percent deficit, though narrower than a 13.6 percent deficit in early August.

``The numbers were a surprise,'' said Hank Edwards, a trader at Fimat USA Inc. in New York. ``Still, the consensus among people in the industry is that there is plenty of oil in the market.''

Still, prices may decline again as the drop in the past few days prompts many institutional investors in the U.S. and Europe sell before they go for Christmas holidays, said Haley.

Crude prices fell below $30 yesterday for the first time since August 25. Prices had rallied from $25 at the start of the year to a near 10-year high of $37.80 a barrel in September.

Mild Weather

Mild weather in the past week in the U.S. Northeast, the largest energy consuming region in the country, helped offset concern about the decline in inventories. Most heating oil retailers had built stockpiles in the run-up to the winter in the expectation U.S. temperatures may be lower than normal.

``It's still autumn-like here in New York,'' said Edwards. ``I don't think there's going to be so much usage of heating oil'' as retailers had expected earlier, he said.

Inventories of distillate fuels, including heating oil and diesel, rose 3.3 million barrels to 120.13 million last week, the API report said. Analysts' forecasts averaged between unchanged and a rise of 500,000 barrels.

``It's a hefty buildup,'' said Haley. ``But most of it is in the U.S. Gulf Coast whereas it's needed mostly in the Northeast.''

Heating oil for January delivery fell as much 1.66 cents, or 1.7 percent, to a one-month low of 96 cents a gallon. It was last trading at 97.30 cents.

Supplies of heating oil were 25.2 percent lower than a year earlier compared with a 24.3 percent deficit in the previous week's report.

Krafer
06.12.2000 10:34
#197

Endre
Så var Canargos vanlige morgenoptimisme over. Følger vanlig kursutvikling i dag også. Mye opp og så ned igjen. Tipper det nå er bare å smøre seg med tolmodighet en 3-5 timer før Canargo igjen får en oppsving.
vfl
06.12.2000 10:40
#167

Endre
Re GEIERN

”GAOR Starts Operating This Week”

Dersom denne artikkelen i GT medfører riktighet, kan dette være den neste store nyheten fra CanArgo! Nesten for godt til å være sant hvis det har kommet så raskt på plass. Jeg har vel sett så ymse mht etterretteligheten i nyheter fra GT, men vi kan jo håpe. La oss nå se om vi får en pressemelding på dette i løpet av kort tid. Muligens er det kun testproduksjon som starter nå?
dammerud
06.12.2000 10:40
#1977

Endre
Re dagens handel.
Starten fin, men så kom de inn som ville ut og redde en del av kapitalen(mine redningsbyger) .Får se hvor mange det er igjen av de som har minimaliserer tapet.

Vi andre håper på å redusere papirtapet i et lengere tidsperspektiv.
Så langt er det hele 130 k på kjøperlisten(5 nivåer) i pretradebildet.
Re oljepris.
Nedgangen er stanset og Usa minker lagrene sine.


[Endret 06.12.00 10:44 av dammerud]
UFO
06.12.2000 10:47
#67

Endre
Hyggelig og god innformasjon i denne topicen.
Noen som kan gi meg nyttige linker slik at jeg kan begynne "å grave litt" selv ? Tenker da på relevant politikk og selskapsnyheter fra Georgia.
NILSERIK
06.12.2000 10:57
#793

Endre
Re UFO

Her er hjemmesiden til CanArgo

http://www.canargo.com/
NILSERIK
06.12.2000 10:58
#794

Endre
og

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/georgia.html
dammerud
06.12.2000 11:09
#1978

Endre
Nå kursen krabber oppover igjen begynner klare sperrer å bli satt opp på + - 8,50 på begge sider.
Vil ta tid til eventuelt å få vekk disse sperrene.
Men avstanden er bare noen få øre mellom selgere og kjøpere.

Men re infoflommen de siste dagene, må det snart bli en skikkelig rekyl.

En god nyhet hver dag takk.

UFO
06.12.2000 11:20
#70

Endre
Takker for hjelpen NILSERIK !

Skal vi tro at vi avslutter dagen på 8.5+...??


bill mrk: "tell me the good news"
stockboy
06.12.2000 11:29
#189

Endre
nok en gang viser det seg... lurt å selge om morgenen på cnr.. og så legge inn kjøpsordre igjen rundt 40-50 øre lavere.
dammerud
06.12.2000 11:40
#1979

Endre
Nå avtegner sperrene seg bra ,tilsammen hundre k på 8,47, 8,48, 8,50 og 8,53.
Litt av et beite å komme forbi.
Ellers har oljeprisen gått opp 49 cent så langt idag.
stockboy
06.12.2000 11:50
#192

Endre
re: dammerud. sant nok det du sier, men det var noen som nettopp gresset litt på 8,47, og det er ikke mye igjen av den "sperren" om man kan kalle 30 k aksjer for en sperre.. Virker som om kjøperne vil inn billigst mulig (noe som ikke er så usannsynlig) + at vi har noen selgere som mer enn gjerne vil ut, men helst ikke på lavere nivåer enn nå. Fortsetter det som nå tipper jeg at kjøperne kommer til å sette kursene sakte men sikkert oppover, og plukke aksjer fra "sperrene", så får vi noen tilbakefall, og så bygger dem seg opp igjen. Sluttkurs,,,rundt 8,6-8,70
MVH. stockboy.
dammerud
06.12.2000 12:09
#1980

Endre
kl. 12.06 kom det en "regnbyge" som fikk kursen ned til 8,30
på 21 k.
Men kjøperne kom raskt inn igjen, forhåpentlig siste regnbyge under 8,50.

ellers på dybdebildet,så er sperrene på + - 8,50 relativt små og sperren på 8,53 trakk seg og så er det bare 27 k igjen på 8,50 tallet..[Endret 06.12.00 12:10 av dammerud]
[Endret 06.12.00 12:14 av dammerud]
dammerud
06.12.2000 12:25
#1981

Endre
Sitrapp kl. 12.27. Kun 27 k igjen på 8,48 -8,60 på salg men over 100k på kjøpet over 8,30.
Med en slik ratio er det ikke lenge før det virkelig løsner, hvis da noen ikke sitter i kulissene og lager nye sperrer(tipper på + - 9
Der var vi oppe på 8,50 og strake veien opp til ?


[Endret 06.12.00 12:27 av dammerud]
freshman
06.12.2000 12:30
#718

Endre
Du har nok rett at 9 blir en baug Dammerud, men jo flere salg og kjøp vi får her jo sterkere blir momentet i aksjen. les: volum er viktig. Min oppfordring til dere som er i tvil: selg, selg selg, dette er fortsatt en risikoaksje og selv med to gode dager så ser vi nok snart 6-tallet. Glimmrende muligheter til å komme seg ut nå da det er mange tomsinger som vil ha denne aksjen til 8 kroner + kanskje til og med 8,5 kroner.
Mvh Freshman
stockboy
06.12.2000 12:37
#194

Endre
Re;freshman... hva er det man har SL for. Jeg for min del håper at dette holder seg i dag, og at vi kanskje får en slutt mot 8,7 tallet. Forhåpentligvis åpner det pos. i morgen, og da er jeg historie i cnr for denne gang. venter som du sier til jeg kan komme meg inn lenger nede. Dog er det vel risiko for at det kan komme en god del med meldinger i tiden framover. da kan vi fort se 10 tallet igjen. Eller er du uenig??

mvh stockboy
dammerud
06.12.2000 13:07
#1982

Endre
Det kom en kulisseselger og laget en sperre på 8,60.
Jaja.

Blir den plukket så er 8,65 og + -8,70 små sperrebommer
som må vekk før ferden fortsetter oppover


[Endret 06.12.00 13:08 av dammerud]
UFO
06.12.2000 13:09
#72

Endre
Nå har den gått mye på to dager synes jeg. Hyggelig men, en reaksjon ned på slutten av dagen eller i morgen tidlig kan vel forventes ?


[Endret 06.12.00 13:13 av UFO]
Heimdall
06.12.2000 13:48
#6

Endre
Det ser ikke ut til at noen har limt inn informasjon i NewsFlash angående CNR. Litt sent, men her kommer den.

Etter vellykket testing av en ny del av reservoaret på Ninotsminda-feltet, har vi oppgradert våre produksjonsestimater betydelig. På dagens aksjekurs rundt 8,20 kroner, ser vi betydelig oppside i nåværende produksjons-portefølje.
Vi tror CanArgo vil være blant vinnerene på Oslo Børs i 2001.
Vi har økt vårt produksjonsestimat betydelig etter at testproduksjonenen på brønn N97 på Ninotsminda-feltet ga positive resultater. Det er også gjort olje- og gassfunn i de øvre lag av reservoaret ellers. Våre tidligere estimater har kun omfattet produksjon fra det midre laget på Ninotsminda-feltet.

• Estimatet for kontantstrøm per aksje for 2001 og 2002 er oppjustert til henholdsvis
2,10 kroner (+0,80) og 3,30 kroner (+1,80). Det er viktig å merke seg at disse
anslagene ikke inkluderer oppsidepotensialet i leteporteføljen. Dagens
kontantbeholdning på 3,50 kroner per aksje vil benyttes i prosjekter i leteporteføljen,
hvor vi i tidligere analyser har antydet en nåverdi på rundt 20 kroner per aksje.
• Vi har økt vårt verdianslag på eksisterende produksjonsplaner og –utstyr fra 10 til 13 kroner per aksje.
• Vi opprettholder vårt tidligere 12 måneders kursmål på 30 kroner per aksje.

Viktige nyheter på kort sikt:
• Testing av brønn N78 på Ninotsminda-feltet i slutten av desember
• Seismiske resultater fra Noria, Kumisi og Dagestablokken i desember/januar
• Ferdigstillelse av produksjon i henhold til Sharin-kontrakten på Norio-feltet.
• Resultater fra andre horisontale brønnboring i januar/februar.

Finansanalytiker Martin Mølsæter i DnB Markets eier 25.000 aksjer i CanArgo.


Forøvrig: Ikke glem at Robson har en presentasjon i DnB's lokaler i Oslo idag, kl 14.00. Der vil det også være en del kunder.

Ha en fin sluttspurt!
driller
06.12.2000 14:00
#730

Endre
Står det virkelig:
"Ferdigstillelse av produksjon i henhold til Sharin-kontrakten på Norio-feltet." ??

Det minner meg litt om en liten oversettelsesfeil fra engelsk. Jeg lurer litt på om ikke den engelske versjonen er :

Completion of a Production Sharing Contract for the Norio field.

Jeg håper ikke DNB har slurvet slik og at det dreier seg om noe helt annet. Jeg bare fikk en liten aha-opplevelse.

Forøvrig blir det spennende å høre referat fra presentasjonen i dag hvis noen kunne hoste opp noe slik.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS