"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Kapital og oljepriser
Kapital og oljepriser
georg
15.12.2000 08:56
#1346

Endre
I siste nummer av Kapital intervjues Rilwanu Lukman generalsekretær i OPEC og intervjuet anbefales å leses. Kapital benytter imidlertid noen begreper knyttet til produksjonskostnader for olje som er feil og villedende.

Gjennom intervjuet så fremgår det at kapitals journalist forstår det slik at produksjonskostnadene for olje i OPEC ligger i området 2-4 usd/fat mens det i andre områder f.eks nordsjøen så ligger kostnadene 15 usd/fat høyere. Denne sammenlikningen er feil og jeg vil derfor kommentere dette litt.

For det første så er det slik at når det snakkes om produksjonskostnader i OPEC så snakkes det om driftskostnader fra eksisterende felt og det forholder seg ikke til investeringer og avkastning på kapitalen.

I Nordsjøen, Brasil og andre steder offshore så ligger de rene driftskostnadene for bra oljefelt i området 1-2 usd per fat.Når en snakker om break even priser så må i tillegg investeringene legges til og break even defineres gjerne i miljøet som den oljepris som gir en reell avkastning på 10%.

Break even priser basert på moderne teknologi ligger gjerne i dag i området 6 til 14 usd/fat avhengig av reservoarets beskaffenhet og om eksisterende infrastruktur kan benyttes.
Men produksjonskostnadene dersom en definerer disse som rene operasjonskostnader så ligger de gjerne i området 1-2usd/fat.

Så ville det interessante være å vite noe om hva break even pris for ny kapasitet i de forskjellige OPEC land vil være for så å sammenlikne med gode offshore områder.En slik vurdering vil åpenbart gi svært forskjellig resultat for de forskjellige Opec land. I de områder hvor oljen er relativt tung og forurenset og det trenges mange brønner så er nok ikke break-even priser særlig attraktive. Når det gjelder de bedre mulighetene onshore i Saudi Arabia og andre steder så er nok heller ikke bildet så enkelt som en ofte blir ledet til å tro.Jeg kan tenke meg at situasjonen er omtrent som følger:

Break even priser for nye prosjekter offshore Nordsjøen GOM Afrika Brasil etc. 6-14 usd/fat

Break even priser for OPEC olje 5-12 usd/fat

Men så er det slik at OPEC sitter på mer olje som kan produseres i det lavere segmentet enn det som finnes offshore. Det er også slik at både OPEC og offshore områdene sitter på en del olje som må ha høyere priser en dette.

Så langt har vi vert vant til at OPEC kan øke sin produksjon ved å ta i bruk eksisterende kapasitet og da har det vært relevant å snakke om produksjonskostnader rundt 2 usd/fat. Dette er i ferd med å bli slutt og da blir det slik at også OPEC må ut med enorme investeringer for å øke produksjonen med volumer som monner.

Å gjennomføre denne type investeringer dersom dette fører til stor risiko for oljepriser langt under 20 usd/fat så vil disse nye investeringene gi OPEC en negativ avkastning på sine nye investeringer.

Dette er selvfølgelig OPEC klar over og ser som et problem.


[Endret 15.12.00 08:56 av georg]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS