"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SAS på vei mot nye høyder?
SAS på vei mot nye høyder?
vanHalen
28.12.2000 18:33
#371

Endre
Aksjeforum.com har en liten TA av SASB idag. Jeg tror SAS kan bli en bra aksje i et turbulent marked fremover. Det mest interesante kan allerede skje i 1Q 2001 hvis nå de Skandinaviske statseierene bestemmer seg for å selge seg ned samt slå sammen de tre aksjeklassen til en. Med tanke på at Oslo Børs holderpå å renovere indeksvektingen av totalindeksen vil en smmenslåing og redusert statlig eierskap føre til at mange fond må vekte seg opp i SAS.

artikkelen til aksjeforum.com her:

SAS på vei mot nye høyder?
av Henrik Anders Skottvoll
Først publisert: 28.12.2000 13:02

Flyselskapet SAS er iferd med bryte gjennom motstand som kan løfte aksjen mot nye høyder.

SAS utfører transport av passasjerer og flyfrakt. I tillegg driver selskapet en hotellkjede. Selskapet eies 2/7 av Danmark, 2/7 av Norge og 3/7 av Sverige. Private interesser utgjør ca 50% av de respektive land interesser

Det siste året har SAS aksjen vært i en trading-range mellom 70 og 90 kroner, men virker å bryte gjennom motstanden ved 90 kroner, selv om Aksjeforum.com skulle sett at volumet var høyere.

Et brudd opp vil indikerer en videre positiv trend. Neste motstand er i overkant av 100 NOK.


I skrivende stund er aksjen uforandret og er sist omsatt på 92,5 kroner

nili
02.01.2001 12:06
#36

Endre
SAS inn i Aksjeforums kjøpsportefølge
SAS Norge inn i kjøpsporteføljen

av Henrik Anders Skottvoll
Først publisert: 02.01.2001 10:55

Både fundamentalt og teknisk ser SAS sterk ut.
Aksjeforum.com velger å ta aksjen inn vår kjøpsportefølje på
kurs 95 NOK.

SAS utfører transport av passasjerer og flyfrakt. I tillegg
driver selskapet en hotellkjede. Selskapet eies 2/7 av
Danmark, 2/7 av Norge og 3/7 av Sverige. Private interesser
utgjør ca 50% av de respektive land interesser.

Aksjeforum.com er positive til flyselskapet SAS og velger å ta
aksjen inn i vår kjøpsportefølje på kurs 95,- NOK. Stopp loss
settes til 85 NOK som er noe i underkant av det teknisk
støttenivå. Target settes til 110 NOK.

Hvorfor tar vi SAS inn i vår portefølje?

Aksjeforum.com tror at det vil bli økt fokus på sektoren i sin
helhet etter at oljeprisen har falt kraftig de siste månedene.
Fallende oljepris er gode nyheter for flyselskapene hvor
drivstoffkostnadene utgjør en større andel av selskapenes
samlede kostnader.

Aksjeforum.com tror at restruktureringsprosessen av bransjen
vil fortsett i forbindelse med oppbyggingen av de forskjellige
globale flyalliansene. Allianseoppbyggingen tror vi vil bidra til å
fjerne eller allefall bidra til å redusere store deler av
overkapasiteten som har preget flybransjen de siste årene.
Ved å samarbeide tror vi at viljen til kapasitetsskutt er større
enn tidligere. SAS er en del av Star Alliance som pr. i dag
omfatter bl.a Lufthansa, United Airlines, Singapore Airlines,
Thai Airlines, All Nippon Airways, Varig, British Midland og
Mexicana Airlines.

Restruktureringen som foregår tror vi vil øke presset på de
nordiske politikerne i forbindelse med omstruktureringen av
dagenes 3 nasjonale selskaper til en felles SAS aksje. I dag er
SAS aksjen notert i både Norge, Sverige og Danmark og vi
mener at et positivt utfall av saken vil føre til en reprising av
aksjen. Fordelene med 1-en aksjeklasse er at aksjen blir mer
attraktiv for internasjonale fond og tradere fordi likviditeten i
aksjen vil øke og som igjen bidrar til at rabatten mot andre
europeiske flyselskap blir mindre. I tillegg vil 1-en aksjeklasse gi
lettere tilgang til egenkapitalmarkedet i forbindelse med
fremtidige vekst. En avklaring er ventet i løpet av første halvår
2001.

SAS har det siste året merket en positiv utvikling på
passasjersiden og har rapportert om økt kapasitetsutnyttelse
og flere fullprisbetalende på sine flyadganger.

Aksjeforum.com tror at nedsiden i aksjen er begrenset fra
dagens nivå basert på selskapet sterke balanse og at
selskapet prises lavt i forhold til bokførte verdier. Utover de
bokførte verdiene ligger også skjulte verdier i aktiviter som
defineres som ikke kjerneområde som kan bli avhendet med
betydelige gevinster. SAS forventer et resultat på ca 1 milliard
før skatt i 2000 (eks gevinster).

Teknisk ser også aksjen bra ut etter at SAS aksjen i fjor
befant seg i en trading-range mellom 70 og 90 kroner. Aksjen
har nå brutt opp som indikerer en videre positiv trend.

Chartet til SAS åpner du her.
vanHalen
04.01.2001 20:00
#386

Endre
Artikkel fra www.dn.no idag Danskene finner verdiene. Snart blir de belyst. (Har selv ikke aksjer i SASB)

SAS har store skjulte verdier
TDN Finans (11:55)

SAS Gruppen har skjulte verdier for minst åtte milliarder kroner, skriver Børsen. Avisen hevder at SAS milliardverdier langt fra kommer til uttrykk i aksjekursen.

Den danske avisen Børsens egne konservative anslag mener merverdien kan være dobbelt så stor som børsverdien på litt over 15 milliarder kroner.Merverdien i flyflåten utgjør 6,7 milliarder svenske kroner, mens selskapets opsjoner på kjøp av fly forsiktig verdsettes til et par milliarder svenske kroner. De skjulte verdiene skal nå frem i lyset.

- Vi vil løfte verdier frem i lyset oftere og bedre enn vi har gjort tidligere. Hvordan det vil skje, kan jeg av gode grunner ikke gå i detalj på, sier finansdirektør Gunnar Reitan i SAS i en kommentar.

Reitan poengterer at aksjemarkedet i dag er langt mer oppmerksomme på at det finnes store verdier i SAS Gruppen, i forhold til hva som er bokført.

Reitan vil ikke avvise en børsnotering av enkelte av gruppens datterselskaper. Det har blant annet tidligere vært spekulert i en børsnotering av SAS International Hotels (SIH), som ifølge investeringsbanker kan ha en mulig børsverdi på fem milliarder svenske kroner.

- Vi lufter tanker om alle mulige tenkbare utviklingsretninger for våre datterselskaper, men vi har ingen aktuelle planer, sier Reitan.

Basert på en sammenligning med børsnoterte hotellkjeder, vurderer Børsen SIH til få en markedsverdi på tre-fire milliarder svenske kroner. Verdier ligger også i eierskapet av reservasjonssystemetselskapet SMART, som årlig omsetter for 600 millioner svenske kroner.

SAS Flight Academy fikk et resultat før skatt på 100 millioner svenske kroner, av en omsetning på 600 millioner kroner, og har en målsetning om få inn ytterligere 35 prosent av sine inntekter utenfor SAS Gruppen. Dertil kommer eierskap i Spaniair med 49 prosent, Scandinavian IT group og SAS Cargo med 100 prosent, foruten SAS Trading og SAS Stations Services. SAS Gruppen er også deleier av Nordic Travel Hub, som på sikt planlegger børsnotering.
Slee
04.01.2001 23:52
#1

Endre
Hei på dere
Flyr i SAS og må bare komme med etpar comments. Har ingen aksjer i SAS, men det ser veldig bra ut for tiden.
Food for thoughts:
-Teknisk har det vært graut i årevis, men nå er bruddet der
-+/-1USD på oljeprisen gir +/-150 mill på bunnen i SAS
-"Det BLIR en aksje i løpet av 2001"(Stenberg)
- SASRadisson(SIH) gav 500 mill til overskuddet i fjor, og prises med det til ca 5 mrd
- Den danske og svenske regjering vil selge seg ned/ut. Den norske vil ikke
- Lufthansasjefen sa i et intervju for ca et år siden at de gjerne ville overta statens poster( vent til det blir 1 aksje..)
-Interne målinger viser at kundene er mer fornøyd med produktet vi leverer enn noensinne
- SAS er det ENESTE vellykkede store nordiske industriprosjekt
- SAS har en vanvittig sterk posisjon i Skandinavia/Baltikum, og tildels nordvestre Russland
- "SAS skal ekspandere 50% på 5 år"(Stenberg)
- Det har vært krig i luften i Skandinavia, og vinneren er..
- SAS er i verdens beste allianse
- SAS har verdens beste bonuskort
- "SAS er verdens beste flyselskap" (meg)

Litt malurt:
- Oljeprisen
- Det store stygge markedet
-SAS sliter med et høyt kostnadsnivå-bla a noen av de dyreste kabinansatte i verden( Dette gjelder ikke pilotene, de ligger 20-50% under de andre store selskapene..)
- De overnnevnte 50% kommer i etterkant av et investeringsprogram på over 25 stoore, noe som øker gearingen i selskapet betraktelig
- Altfor mange fagforeninger som kan stelle til altfor mye problemer gir en usikkerhet mht tilliten hos kundene.
Og til alle dere som leser dette-lykke til med investeringen i SAS, og fortsett å fly med oss!
vanHalen
15.01.2001 20:50
#401

Endre
www.aksjeforum.com
SAS venter resultatbedring i 2001
av Henrik Anders Skottvoll
Først publisert: 14.01.2001 20:40

Avtroppende konsernsjef i SAS, Jan Stenberg, forventer at resultat i år 2001 vil bli bedre enn fjorårets resultat.

SAS utfører transport av passasjerer og flyfrakt. I tillegg driver selskapet en hotellkjede. Selskapet eies 2/7 av Danmark, 2/7 av Norge og 3/7 av Sverige. Private interesser utgjør ca 50% av de respektive land interesser.

Konsernsjef Jan Stenberg i SAS, opprettholder tidligere uttalelser om at flyselskapet vil få de nødvendige nordiske departementenes godkjennelse til å omdanne selskapets aksjestruktur før utgangen av første halvår 2001.

Dette sier SAS-sjef Jan Stenberg til Financial Times søndag.

Ifølge Stenberg har de tre morselskapene Sverige, Norge og Danmark sagt ja til en omstrukturering av selskapet. De tre skandinaviske samferdsels- og transportministrene i Norge, Danmark og Sverige arbeider nå med sikte på å endre SAS-strukturen fra dagens situasjon med tre nasjonelle morselskaper og tre aksjer, til et holdingselskap med en aksje.

Begrunnelsen for omdannelsen er at handelen med SAS-aksjer i dag hemmes av dagens organisasjonskonstruksjon med tre nasjonale selskaper, hvor den svenske, norske og danske stat eier 50 prosent, og de private eierne er få. En aksjeklasse vil bidra til høyere likviditet som igjen kan føre til en høyere prising av selskapets aksjer. Det vil også bli lettere å innhente kapital i forbindelse med fremtidige ekspansjonsplaner.

Det er ventet at "den Nordiske Stat" etter omdannelsen fortsatt vil beholde en eierandel på omkring 50 prosent i SAS.

Jan Stenberg mener at nyheten som at SAS mest trolig blir omdannet til et holdingselskap og en aksje, allerede er priset inn i SAS aksjen.

- Etter at de skandinaviske samferdsels- og trafikkministrene i oktober uttalte seg positivt til etableringen av en SAS-aksje, har aksjekursen steget 28 prosent, så jeg tror at mye av denne nyheten er diskontert, sier Jan Stenberg til Dagens Industri.

Konsernsjef Jan Stenberg lover at resultatet i 2001 blir bedre enn i fjor.

- I fjor lovte jeg et resultat før skatt på 1 milliarder svenske kroner i 2000, tross høyere drivstoffkostnader. Nå gjør jeg det samme og lover et betydlig bedre resultat for 2001 enn 2000, sier han til DI. Hans positive resultatspådom for 2001 skyldes fornyelse av flyflåten, som vil øke kapasiteten med 40 prosent. Han forventer en vekst i trafikkinntektene på 10 prosent i år.

SAS Gruppen omsatte for 41,5 milliarder svenske kroner i 1999, hvorav passasjerinntektene var på 28,3 milliarder svenske kroner.

Danske Jørgen Lindegaard overtar som nye konsernsjef i SAS, når Jan Stenberg velger å trappe ned fra sommeren av.

turnaround
15.01.2001 20:58
#1570

Endre
Oppgangen i oljeprisen trigger ikke akkurat kursen, jeg ser også på selskapet, men vil vente til Opecmøtet er i gang.
Da klipper jeg til på 86+- håper jeg.

Turnaround
rvrvvs@online.no
vanHalen
30.01.2001 21:57
#414

Endre
S&P Transportations er en av vinner indeksene på NYSE idag og trekkes opp av blant annet Delta Airlines.

Det var kraftig bedring i volumet for SASB i dag på OSE etter at det har vært relativt liten handel den siste uken. Det kan tyde på at det er bra med støtte på mellom 85 og 87 nivå som var trading rangen idag.

Transport indeksen i USA har hatt en pen utvikling de siste 3 måneden med en stigning på drøye 20%. Dette kommer nok snart til å smitte over på SAS også som kun har steget vel 8% i samme tidsrom.
vanHalen
30.01.2001 22:24
#415

Endre
Minner forøvrig om at Skagene Fondene er positive til SAS og har for tiden et snitt på 93,50 på sine drøye 500.000 aksjer.
vanHalen
31.01.2001 08:47
#416

Endre
FRYKTER HARD LANDING. Analytikere frykter effektene av en mulig hard landing i USA for europeisk luftfart. En hard landing vil legge en demper på flyaksjer i andre halvår 2001. First Securities er imidlertid fortsatt positiv til SAS, og opprettholder sitt kursmål på 150 kroner pr aksje. (Finansavisen side 10)

vanHalen
06.02.2001 19:16
#421

Endre
artikkel på www.aksjeforum.no idag
Flyselskapet SAS påtroppende konsernsjef Jørgen Lindegaard, forventer sterkere bånd til samarbeidspartneren Lufthansa når SAS-aksjene blir slått sammen til én og samme aksje.

Lindegaard sier til den tyske utgaven av Financial Times at han ikke utelukker at Lufthansa vil kjøpe aksjer i SAS når aksjene blir omdannet til en aksje. Det er forventet at omdanningen skjer senere i år.

Han sier videre at det er hans mål å bevare SAS som et stort nordeuropeisk flyselskap.

SAS og Lufthansa inngår begge i Star Alliance, som er verdens største samarbeidsavtale mellom flyselskaper.

SAS forventer å få 12 millioner flere passasjer om året innen de neste fem årene, hvilket tilsvarer en økning på 50 prosent fra ca. 24 millioner passasjerer til omkring 36 millioner passasjer, skriver salgsdirektør Erik Strand i SAS medarbeiderblad Inside, ifølge Netposten.

Passasjerøkningen skyldes at selskapet skal investere stort i forbindelse med fornyelsen av flyflåten.

vanHalen
07.02.2001 13:08
#425

Endre
fra www.dn.no idag
SAS-sjefen avviser anklager
Siri Skaalmo (12:11)

SAS-sjef Jan Stenberg benekter alle anklager fra EU-kommisjonen om et kritikkverdig samarbeid mellom SAS og Maersk Air.


Jan Stenberg deltok i dag på et topplederseminar om e-commerce i Oslo. Han benekter overfor dn.no at SAS' samarbeid med det danske flyselskapet Maersk Air er kritikkverdig. SAS mistenkes også for kartellvirksomhet med flyselskapet Skyways.

- Det er absolutt ingen grobunn i stormen rundt SAS' samarbeid med Maersk, sier Stenberg til dn.no.

- Har SAS opptrått kritikkverdig?

- Nei, overhodet ikke, sier Stenberg bastant.

SAS-sjefen har brukt helgen på å lese gjennom anklagene fra EU-kommisjonen, men selskapet har foreløpig ikke vurdert hvordan de skal møte kritikken. SAS vil i løpet av kort tid utarbeide en rapport som skal hevde selskapets uskyld i forhold til EU-kommisjonens beskyldninger.

SAS og Maersk Air ba i mars 1999 EU om å godkjenne samarbeidsavtalen. EU-kommisjonen fant samarbeidet mer omfattende enn det flyselskapene hadde opplyst. EU-kommisjonen mener det er tale om markedsdeling.

Ifølge kritikken kan SAS ha tjent 300 millioner kroner på samarbeidet med Maersk Air. Gjennom alliansen hevdes de to selskapene å ha ryddet unna all konkurranse på strekningen København - New York. Dersom de to flyselskapene dømmes for kartellvirksomhet kan de risikere skyhøye bøter. Bøtene for kartellvirksomhet begynner på 20 millioner euro, over 160 millioner kroner.

vanHalen
09.02.2001 20:32
#429

Endre
3% opp idag og går mot det generelle markedet. På tide at dere tar en titt på denne. Selskapet tjener veldig bra med penger for tiden.
kaare
11.02.2001 12:35
#2

Endre
Den nye danske direktøren i SAS håper på at det skal bli en aksje, og at Lufthansa kommer inn som aksjonær.
Ser man på hva som har skjedde i SAS de siste årene:
SAS catering er solgt. LSG (lufthansa) leverer catering til SAS.
SAS har gitr fra seg cargo (mars 2000) til Lufthansa.
Spanair eid delvis av SAS, Lufthansa har kjøpt aksjene.
SAS kjøper Airbus, samme fly som Lufthansa har.
Det er en rød tråd gjennom dette. Lufthansa vil etterhvert overta alle oversjøsikse ruter, SAS vil bli et lite feederselskap til Lufthansa i Europa.
SAS er i ferd med i bli utradert. Årets regnskap er ikke særlig. Det er pyntet for at Stenberg skal få et godt ettermæle.
SAS har foir dyr drift i forhold til andre selskap. Det koster for mye å produsere en flytime i forhold til andre selskap.
vanHalen
12.02.2001 17:38
#433

Endre
kommentar til dagens børsmelding ang passasjer tall for Januar 2001 fra www.aksjeforum.com:

Total passasjertrafikk (RPK) for januar 2001 viste en vekst på 9.3% i forhold til januar 2000 (kom i dag). Oppsummert var tallene slik:

Totalt antall passasjerer i januar 2000 var 1,699 millioner som er opp 7.8% vs. januar 2000
Forretningsreisende økte med 18.7%, økonomiklasse økte 5.6%
Kabinfaktor økte fra 57.8% til 55.7%
Det må bemerkes at januar 2000 opplevde noe lavere trafikk pga millenium effekten.

SAS tallene viser at veksten innen forretningsreisende har vist fin tilvekst i de siste månedene. Dette er det viktigste segmentet av passasjerene, fordi denne gruppen legger igjen mest penger.

vanHalen
13.02.2001 16:27
#437

Endre
Dagens børsmeldinger

1.
SASB - FORELØPIG RESULTAT 2000 I
Januar - Desember 2000

- SAS Gruppens resultat før skatt er 2 773 (1 846) MSEK.
Fjerde kvartals resultat utgjør 1 705 (1 245) MSEK.

- Resultat eksklusive salgsgevinster er for hele året 1 235
(420) MSEK og for fjerde kvartal 457 (429) MSEK.

- SAS Gruppens omsetning økte med 8,7% til 47 540 MSEK.

- Passasjertrafikken (RPK) økte med 7,0%. Trafikken i
Business Class økte med 9%.

- Økte drivstoffkostnader påvirket resultatet negativt med
1 677 MSEK sammenlignet med foregående år.
Virksomhetsforbedringsprogrammet er gjennomført i samsvar
med plan og enhets-kostnaden er eksklusive økningen av
drivstoffkostnadene, redusert med 3,0%.

- Resultat før avskrivninger og kostnader for flyleasing
(EBITDAR) økte med 35% til 5 652 (4 199) MSEK.

- Resultat per aksje er for SAS Danmark A/S 15,48 (8,70)
SEK, SAS Norge ASA 12,49 (7,94) SEK samt SAS Sverige AB
11,79 (8,41) SEK. Utbytte foreslås til 3,80 DKK, 4,20 NOK,
respektive 4,50 SEK per aksje.

- Rapportert resultat etter skatt i SAS` morselskaper er:
SAS Danmark A/S 642 (345) MDKK
SAS Norge ASA 564 (352) MNOK
SAS Sverige AB 831 (593) MSEK

- Etter et år med god fremgang i SAS` virksomheter, selv
med høye drivstoffkostnader, forventer styret en vesentlig
forbedring i de operative resultat for år 2001. I tillegg
kommer forventede salgsgevinster med minst 500 MSEK.

SAS Gruppens årsrapport vil foreligge 8. mars 2001.
Hele rapporten er tilgjengelig på www.sas.no

VIKTIGE HENDELSER I DE SISTE KVARTALENE

FØRSTE KVARTAL 2000
- SAS lanserte WAP-tjeneste for billettbooking og
opplysninger via mobiltelefon.

- SAS ble kåret til beste innenriks flyselskap i Norge og
fikk `Grand Travel Award`.

- SAS EuroBonus fikk for fjerde året på rad
utmerkelsen `The Freddie Award`.

- SAS besluttet å kjøpe 12 Airbus A321 samt opsjoner for
totalt 4,5 milliarder SEK. Flyene, som møter høye krav til
lavt drivstofforbruk og støynivå, øker SAS`
transportkapasitet til/fra flere store byer i Europa og
mellom de tre skandinaviske hovedstedene.

- SAS Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines
intensiverte sine sam-arbeidsplaner på flyfraktområdet.

- SAS, British Midland og Lufthansa inngikk en joint
venture-avtale vedrørende trafikk på Europa til/fra London
Heathrow og Manchester.

- Star AllianceTM ble utvidet med ytterligere to medlemmer,
Singapore Airlines og Austrian Airlines Group.

- SAS inngikk avtale om økt distribusjon av SAS` produkter
og tjenester med Sabre, som er verdensledende på avanserte
IT-løsninger innenfor reise- og transportindustrien.

ANDRA KVARTAL 2000
- SAS testet Digital-TV i interaktiv kommunikasjon med
kunder.

- British Midland og Mexicana Airlines ble nye medlemmer i
Star AllianceTM.

- SAS lanserte tidtabellinformasjon via SMS.

- SAS International Hotels (SIH) solgte eiendommen Radisson
SAS Scandinavia Hotel i Oslo.

TREDJE KVARTAL 2000
- SAS etablerte i samarbeid med tolv andre flyselskap
flyindustriens største internettbaserte markedsplass for
business-to-business handel, Aeroxchange.

- Medlemmene i Star AllianceTM lanserte StarNet, en
sofistikert IT-løsning, som kobler sammen de 15
flyselskapenes datasystem med hverandre. Dette er gunstig
for integrasjonen av trafikksystemet.

- SIH inngikk avtale om å drive Malmaison-hotellene samt
ervervet varemerket Malmaison sammen med sin partner.

FJERDE KVARTAL 2000
- Til ny administrerende direktør og konsernsjef i SAS ble
Jørgen Lindegaard, 52 år, ansatt. Han tiltrer sin nye
stilling i første halvår 2001.

- SAS, Amadeus og Netcom lanserte en ny internettbasert
markedsplass for reiser med målsetning å ta en ledende
posisjon i Skandinavia.

- SIH solgte i oktober hotelleiendommen Radisson SAS
Scandinavia Hotel Düsseldorf. Hotellet drives videre
gjennom en langsiktig managementavtale.

- SAS ekspanderer internasjonalt med vinterens
trafikkprogram.

- De tre skandinaviske regjeringene uttrykte sin intensjon
om å omdanne SAS` aksjestruktur til én aksje i et
holdingselskap.

- SAS presenterte et multifunksjonskort, SAS Corporate
Card, som kan brukes som elektronisk billett og
betalingsmiddel. Kortet, som lanseres i løpet av våren
2001, er utviklet i samarbeid med Nordbanken Finans.

Vedlagt på www.ose.no er fullstendig pressemelding.

2.
SASB - FORELØPIG RESULTAT 2000 II
HENDELSER ETTER 1. JANUAR 2001
- SAS beslutter å innføre en ny klasse i den nye
langdistanseflåten.
- SAS tegner avtale med Telia og amerikanske Tenzing
Communications Inc om samarbeid vedrørende trådløs
internett og E-mail ombord på fly.
- SAS innleder forstudie gjennom Bluetooth teknologi ved å
tilby flyreisende fly-informasjon direkte til
mobiltelefonen.
- SAS er for andre året på rad, utpekt til beste
innenriksflyselskap i Norge og fikk utmerkelsen `The Grand
Travel Award`. SAS ble også utpekt til beste
utenriksflyselskap i Norge.

RESULTAT I SAMMENDRAG
OKTOBER-DESEMBER JANUAR-DESEMBER
(MSEK) 2000 1999 2000 1999
Omsetning 12 809 11 539 47 540 43 746
Personalkostnader -3 700 -3 675 -14 928 -14 825
Andre driftskostnader -7 801 -6 761 -28 889 -26 174

Dr.res. f.avskrivninger 1 308 1 103 3 723 2 747

Avskrivninger -749 -546 -2 192 -2 087
Res.and. i tilkn. selsk. -49 -40 -1 77
Resultat ved salg av aksjer i
datter- og tilkn. selsk. 1 016 -3 1 033 283
Res. v/salg av fly og bygn. 228 623 490 726

Driftsresultat 1 754 1 137 3 053 1 746

vanHalen
13.02.2001 16:33
#438

Endre
aksjeforum.com opprettholder kjøpsanbefaling på SAS etter resultatfremleggelsen:

Tirsdag 13.02.2001 16:28


Skjulte milliardverdier i SAS
av Henrik Anders Skottvoll
Først publisert: 13.02.2001 15:37

Årsresultatet i SAS var som forventet, men selskapet rapporterer om store merverdier på flyflåten. SAS tror på en felles aksje i løpet av 2001.

Flyselskapet SAS innfrir sine tidligere resultatprognoser og analytikerens forventninger.

SAS Gruppen fikk et resultat før skatt på 2 773 (1 846) millioner svenske kroner i 2000. Isolert i fjerde kvartal var resultat før skatt 1 705 millioner svenske kroner (1 245). Resultat eks. salgsgevinster er for hele året 1 235 millioner svenske kroner (420) og for fjerde kvartal 457 millioner svenske kroner (429). SAS Gruppens omsetning økte med 8,7% til 47 540 millioner svenske kroner i fjor. Resultat per aksje i 2000 er for SAS Norge 12,0 NOK.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt i 2000 på 2,71 milliarder svenske kroner og en omsetning på 44,6 milliarder kroner, ifølge Reuters.

Passasjertrafikken (RPK) økte med 7,0 prosent, mens trafikken i Business Class økte med 9 prosent. Økte drivstoffkostnader påvirket resultatet negativt med 1 677 millioner kroner sammenlignet med foregående år.

Selskapet foreslår et utbytte for 2000 på 4,20 NOK per aksje.

Selskapet har en bokført verdi på 104,33 NOK pr aksje. Utover dette opplyser selskapet at merverdien på flyflåten per 31.12.00 er ca. 5.500 millioner svenske kroner. SAS hadde ved utgangen av året en egenkapitalandel på 39,6%.

Selskapet skriver om utsiktene til 2001 at "flyindustrien oppnådde i 2000 bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som gir forventninger om positiv yieldutvikling i 2001. Det råder usikkerhet i om den amerikanske økonomiens utvikling og konsekvensene for SAS hovedmarkeder i Europa, men SAS forventer likevel at passasjertrafikken vil øke med 9 prosent, noe som er høyere enn den generelle markedsutviklingen.

Etter et år med god fremgang i SAS virksomheter, selv med høye drivstoffkostnader, forventer styret en vesentlig forbedring i det operative resultatet for år 2001. I tillegg kommer forventede salgsgevinster med minst 500 millioner svenske kroner.

SAS tror det vil bli en felles SAS aksje i løpet av 2001.

Aksjeforum opprettholder vår tro på SAS og velger å beholde aksjen i vår kjøpsportefølje.


vanHalen
14.02.2001 18:26
#441

Endre
SASB opp en prosent mens markedet er ned en prosent. Volumet tar seg opp. Spennende + morsomt.

vanHalen
20.02.2001 10:55
#451

Endre
Braathens fortsetter å tape store penger og forventer heller ikke å tjene penger i inneværende år. Et av argumentene som brukes for dette er de høye driftsutgiftene. Dette er jo noe som ikke rammer Braathens spesielt men fly bransjen generelt. Allikevel klarewr SAS å kjøre med overskudd selv med de høye drivstoff utgiftene.

fra www.dn.no idag ang resultatet til BRA
"Analytikere Dagens Næringsliv snakket med før dagens presentasjon ser likevel ikke lyst på Braathens fremtid. En analytiker mener selskapet har valget mellom rutekutt og konkurs. En dansk analytiker sier til avisen at Braathens er i en så vanskelig situasjon at spørsmålet er om det i det hele tatt er noe å gjøre.

Ordinært driftsunderskudd før skatt landet på minus 731 millioner kroner. Analytikerne DN snakket med i forkant av dagens resultatpresentasjon ventet et driftsunderskudd etter avskrivninger på 644 millioner kroner for fjoråret som helhet."

Tank-Andersen
20.02.2001 11:27
#551

Endre
Enig - fremtiden for BRA er ikke direkte positiv (se BRA topic under for details).

SAS har klar fordel av sine vel-betalende Business kunder (deriblant undertegnede) som legger igjen enormt med penger i kassen for å få flexibilitet og hazel-free flyvning. Sålenge SAS har det bonus-programmet de har og fortsetter i aliansen med de mulighetene det gir, så ser fremtiden lys ut for SAS i forhold til BRA. Lang-distanse rutene må jo være rene melkekuer for SAS. Har ikke kjennskap til marginer per route, men antar det er disse som drar godt sammen med Stockholm og London rutene.
MD90
21.02.2001 14:40
#11

Endre
Innlegg til "Kaare"

Hvor har du det fra at SAS har "gitt fra seg SAS Cargo?

Dokumenter dine påstander.
Tank-Andersen
21.02.2001 19:31
#581

Endre
Er det fortsatt Texas fra fagforeningene rundt dette?? Hva er ditt syn på det?
MD90
21.02.2001 20:31
#13

Endre
Alle som følger SAS bør ha fått med seg at det er FORHANDLINGER om utskillelse av SAS Cargo.

Cargo for SAS Gruppen er core business, og ikke på samme måte som cateringsitusjonen tilbake i tid. I tillegg ønsker SAS at Lufthansa skal komme inn som eier, da dette vil "dra" med seg mere volum, og tilgang til rutenettet til Lufthansa Cargo (Lufthansa og Lufthansa Cargo er to SEPARATE selskaper). Med tider kan også Singapore Airlines komme inn, ref. New Global Cargo prosjektet. Her er det imidlertid snakk om å grunnlegge et HELT NYTT FRAKTFLYSELSKAP (3 år inn i tiden).

Hvis det blir opprettet en aksjeklasse, vil rabatten på aksjen falle bort. Staten (NO, SV og DK) vil nok ikke selge seg helt ut, men ihvertfall redusere sin eierposisjon. I tillegg er det snakk om børsnotering av SAS Hotellene, som i dag har en verdi på mer enn 5 milliarder (SAS vurderte å selge i 1997, men fikk ingen gode bud, "bare" rundt 1 milliard. I dag er altså disse hotellene femdoblet seg i verdi).

I tillegg har SAS Gruppen en betydelig skjult balanse i form av flyflåten. Selskapet selv vurderer dette til ca. kr. 5.5 milliarder og har sin opprinnelse i bestilling av nye Boeing 737 New Generation i 1994. Boeing vant som kjent kontrakten over McDonnald Douglas og Airbus. Boeing 737-600, -700 og -800 serien ble bestilt i en tid da markedet for produksjon av fly var dårlig, og flyfabrikkene strakk seg langt for å få inn ordrer. Dette var rett etter Gulf krigen med terror-trusler i den vestlige verden.

SAS bestillte som kjent 55 stk. Boeing 737 og betalte i snitt USD 25 mill. pr. fly. Dagens verdi på denne type fly er USD 45-50 mill. pr. fly. Dette er altså den skjulte verdien SAS selv referer til.

Våren 2000 solgte SAS 5 stk. slike fly med en gevinst på ca. USD 100 mill. (sales-lease back). I tillegg har SAS utøvd sine opsjoner på bestillingen slik at alle fly vil bli levert.

SAS er også et selskap som går godt, med en betydelig andel av sine passasjerer på C-klasse. Januar viste +18% økning i denne klasse, som gir ca. 3 ganger mer i fortjeneste enn billigbillettene.

I tillegg innehar SAS som kjent 49% av Spanair, som SAS vil redusere sin eierandel i. Men SAS er også i samtaler om opprettelse av et nytt spansk flyselskap, med base i Palma, og er det noe ledelsen og SAS er kjent for er det god timing ved investeringer i andre flyselskaper i de siste 10 årene (BMI British Midland, Spanair, Widerøe). Alle disse selskapene går godt økonomisk.

SAS er derfor et godt langsiktig kjøp.
Tank-Andersen
21.02.2001 20:33
#582

Endre
Takk for klargjøring. Interessant.
vanHalen
22.02.2001 09:41
#461

Endre
SAS skjerper kampen mot Ryanair
TDN Finans (08:54)

SAS vil satse på flere avganger og prisreduksjoner "innen rimelighetens grenser" for å håndtere konkurransen fra Ryanair på flyvninger til London.

- Ryanair er et veldig dyktig lavprisselskap, og det er ingen tvil om at vi vil merke den økende konkurransen. Vi vil svare igjen med flere avganger til London, og prismessig vil vi også følge med innen for rimelighetens grenser, sier konserndirektør Vagn Sørensen i SAS til Jyllands-Posten torsdag.

Ryaniair lanserte onsdag nye ruter til London fra Esbjerg, Gøteborg og Væsterås. Det er spesielt de svenske rutene som er en utfordring for SAS. Ryaniar opplyser at det i dag har 300.000 passasjerer årlig fra flyplassen Skavstad syd for Stockholm til London.

- Vårt mål er å nå opp på 1 million passasjerer årlig ut at Skandinavia, sier Barry Barrable, som leder Ryanairs skandinaviske virksomhet. -Ryanair har foretatt en imponerende utbygging, og de er fantastisk flinke til å dyrke opp nye markeder. En stor del av passasjerene er folk som ellers ikke ville reise, men de tar også kunder fra vår økonomiklasse, sier Vagn Sørensen.
Blåmann, Dag
20.04.2001 11:59
#19

Endre
Melding som bør gi et løft.

Svenske, danske og norske myndigheter har sendt inn forslag om å danne en felles aksje i selskapet.

Aksjonærene i SAS tilbys en aksje i nye SAS AB for hver SAS aksje de har pr i dag.

SAS venter at tilbudet publiseres 8. Mai 2001 i forbindelse med SAS' resultat for første kvartal.
vanHalen
30.05.2001 12:09
#638

Endre
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=7956761
SisterBean
30.05.2001 12:14
#276

Endre

Dyr valutaspekulasjon for SAS
aarset
31.05.2001 08:17
#57

Endre
Hva er det egentlig "tilbudet" fra SAS AB går ut på? Kom i posten fra Nordea Markets i går... (Gadd ikke lese gjennom saken)
loco
26.06.2001 11:49
#247

Endre
Prøver meg her idag. SAS ligger på støtte 83. Mulighet for ett sprang oppover.
loco
27.06.2001 10:25
#250

Endre
Ingen interresse rundt dette selskapet ser jeg, men den følger fortsatt den stigende trenden. +3 kroner fra i går.
loco
03.07.2001 11:15
#260

Endre
Gir meg ikke.
Trekker denne frem i ett fåfengt forsøk på å hausse kursen, selv om det ikke trengs. Denne går av seg selv i slow motion på vei OPP.
Opp 5% nå fra den nedre trendlinjen på 83.
bno
03.07.2001 11:19
#1145

Endre
Tror på et løft etterhvert som handlen i sasb fases ut. Fredag er siste dag for handel der.
bno
Akskjell
18.07.2001 12:45
#102

Endre
hmmm, 310 mill i bot. Var dette ventet siden kursen holder seg?
1234
18.07.2001 17:27
#161

Endre
Ja. Boten kunne ha blitt høyere. SAS er også lettet, i og med at de uten å virvle opp noe støv legger seg fullstendig flate.
loco
24.07.2001 10:20
#271

Endre
Var positiv, men leser nå så mye dritt om SAS at jeg holder meg borte.
invest30
03.10.2001 22:53
#533

Endre
Short-kandidat. Changes hva sier du?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS