"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Nytt skattesystem fra 1.1.2002
Nytt skattesystem fra 1.1.2002
Radix
24.01.2001 17:46
#106

Endre
Guruen Gjølstad i Finansdepartementet skal ha kommet med antydninger om hvordan skattereformen fra 1.1.2001 skal være. Opplysningene skal være gitt i møte eller som svar på spørsmål fra Den norske Revisorforening.

Delingsmodellen skal forsøkes fjernet, og det som kommer i stedet er muligens værre. Modellen er i hovedsak som følger:

Selskapets totale resultat (overskudd)
- normert resultat ut i fra egenkapital etc. (vanlig skattesats)
= superresultat som skal beskattes høyt

Antar at det er de mindre selskapene som rammes her og ikke Hydro, Statoil og Telenor etc. - de har nok av anleggsmidler å regne grei teoretisk forrenting av.

Det som er genialt her er at forrige skattereform ble utredet over mange år og hadde den konsekvens at den ble full av muligheter for tilpasninger og vilkårlige utslag. På under et halvt år skal man nå finne opp kruttet nok en gang.

Høyre har allerede forlangt en offentlig debatt om forslagene i god tid før valgkampen, men departementet vil ikke ha dette før valget er ferdig. Dvs. etter valg, statsbudsjett for 2002 og så nær opp til jul/nyttår at parodien rundt konkjunkturavgiften kan ansees som et mikroskopisk forspill.

Det er kanskje på tide at det blir rammebetingelser i denne steinrøysa som gjør at folk gidder å drive virksomhet her, og slik at aksjemarkedet ikke blir skadeskutt nok en gang.

d'Artagnan
24.01.2001 20:04
#21

Endre
Det normerte resultatet skal også variere fra bransje til bransje. Hørte jeg ordet "Forskrift"? Her blir det nok en gang lagt opp til et hav av spekulasjoner og tilpasninger. Når resultatet blir for høyt, periodiserer en bare litt ekstra over til neste år så kommer en inn under "Normert resultat".

Vanlig (lavest) skattesats vil nok komme opp mellom 30-35 %, mens det for lønn vil bli omtrent uendret, men noe lavere marginalskatt.

Jakten på 100 % rettferdighet hos AP-folkene sikrer jobb til tusenvis av revisorer, regnskapsførere, advokater, ligningsfunksjonærer etc. I tillegg er de utrolig feige som ikke vil diskutere dette før valget, men politikere er veldig kortsiktige og er mest opptatt av å få flest representanter istedet for å prøve å forenkle hverdagen og ikke gjøre alt så forferdelig komplisert.

drivern
24.01.2001 20:33
#31

Endre
Foreløpig skal dere ta dette med stor ro. Gjøstad har tidligere antydet både det ene og andre uten at dette har gitt konkrete resultater.
Foreløpig er det kun delingsreglene og delingsmodellen som skal under revidering eller fjernes. Selv tror jeg mye på det siste. hva som kommer istedet er ennå ikke sagt noe offentlig om og jeg skal forsikre dere at det kommer jeg til å få tilgang til.
LEMEN
24.01.2001 20:42
#214

Endre
Dette er forsåvidt ikke noe nytt, dette kom jo frem i forbindelse med statsbudsjettfremleggelsen i høst, der Stoltenberg og hans kamerater antydet en omlegging av skattesystemet mer mot det svenske, og der har de en slik differensiert modell vistnok.

Radix
28.01.2001 15:55
#115

Endre
Ravnaas er på banen igjen. Han er neppe mer venn med finansdept. nå enn tidligere så da blir det ikke slik han foreslår...

http://www.imarkedet.no/index.php?object_id=17804&origin=aktuelt&file=show_object&template=show_object_nau
mad
03.02.2001 22:08
#1509

Endre
Røkke hjelper deg!
Tyren
04.02.2001 14:29
#411

Endre
"Normert resultat".... he,he... Det forslaget er så dumt at det må være en teoretiker/byråkrat som har laget det.

Å lage et enkelt og rettferdig(kapital vs. arbeid) skattesystem er ikke noe problem. Det er viljen det står på.

Et enkelt forslag ville være å fjerne toppskatten og i stedet legge en f.eks. 5% ekstra skatt på alminnelig inntekt over 1 mill..
MrWord
04.02.2001 15:06
#775

Endre
Er det noen som har en link til en artikkel e.a. som nevner dette med "normert resultat"? Snakk om spark i bjellene til it-gründere m. fl....
d'Artagnan
04.02.2001 20:38
#23

Endre
re Mr Word

Her er litt mer dokumentasjon, men fant det ikke i farten den gangen. Utrykket "normert resultat" er det jeg plukket opp på et kurs for 4 uker siden, mens jeg ser at departementet bruker uttrykket "normalavkastning på investert kapital".

* Klipper litt fra statsbudsjettet:

Departementet har derfor vurdert en alternativ modell for økt skatt på kapitalinntekter som bidrar til å styrke fordelingsegenskapene ved skattesystemet, uten at dette bryter med prinsippet om skattemessig nøytralitet. I en slik modell er det bare kapitalinntekter utover normalavkastningen på investert kapital som blir skattlagt hardere enn i dag. En slik skjerming av normalavkastningen kan skje ved at det gis et kapitalavkastningsfradrag (KAF) som tilsvarer en nærmere fastsatt normalavkastning på kapitalen som er bundet i virksomheten. Et slikt skille mellom normalavkastning og avkastning utover normalavkastning er trolig enklere å håndheve enn det skillet mellom arbeids- og kapitalinntekter som en er nødt til å håndheve i gjeldende regler.

Modellen innebærer at det innføres et progressivt element også i kapitalbeskatningen. Fordelen med en KAF-modell sammenliknet med en klassisk utbytteskatt, er at skatten virker nøytralt i forhold til investeringsbeslutninger, siden den høyere skatten kun ilegges når avkastningen overstiger normalavkastningen. Selv med en økt skattesats på avkastning utover normalavkastning, vil investorene likevel sitte igjen med en betydelig ekstrafortjeneste også etter skatt sammenliknet med å investere i noe som kun gir normalavkastning.

I et slikt system vil en dermed for det første opprettholde en lav, flat beskatning av investeringer som har en avkastning som er lik eller lavere enn den fastsatte normalavkastningen. Videre blir all avkastning utover normalavkastning skattlagt likt, uavhengig av om årsaken til at et selskap har ekstra høy avkastning er forhold knyttet til lokaliseringen, f.eks. ved bruk av naturressurser eller nærhet til kundene, eller andre forhold som markedsmakt e.l. Skatten er også uavhengig av om avkastningen skyldes at en investering er spesielt lønnsom, eller om det skyldes at aktive aksjonærer tar ut en lavere lønn enn den reelle arbeidsavkastningen deres skulle tilsi. En KAF-modell kan dermed gi grunnlag for å oppheve delingsmodellen helt eller delvis, noe som i så fall vil bidra til en vesentlig forenkling av skattesystemet. Dette forutsetter imidlertid at satsforskjellene mellom arbeidsinntekter og kapitalinntekter reduseres.
****
Dette er klippet fra Statsbudsjettet 2001 kap. 4

***
Det store spørsmålet ligger i denne setningen: "En slik skjerming av normalavkastningen kan skje ved at det gis et kapitalavkastningsfradrag (KAF) som tilsvarer en nærmere fastsatt normalavkastning på kapitalen som er bundet i virksomheten". Denne nærmere fastsatte normalavkastning skal vistnok vurderes forskjellig fra bransje til bransje.[Endret 04.02.01 20:39 av d'Artagnan]
Free Flyer
04.02.2001 20:45
#12

Endre
På tide med et skifte? Det nytter ikke å klage på skattesystemet hvis man ikke stemmer for et skifte av regjering. Eller sitter hjemme og stemmer på sofapartiet.
Mitt budskap er : Stem på et parti som er til høyre for Sentrum/Ap. Da blir det endringer til det bedre for næringslivet.
Utbytteskatten vil forsvinne raskt. God grunn nok for oss ikke sant?

Free Flyer
Radix
05.02.2001 00:24
#122

Endre
Re: d'Artagnan / Mr. Word

Svaden i teksten om kapitalavkastning etc. er vel i praksis det samme som ligger i delingsmodellen i dag. Mulig at det nå legges opp til at selskapet skal beskattes og ikke aksjonærene. Tilpasningene fremover vil kanskje mer og mer gå på om man skal leie eller eie driftsmidler. "Konstruksjon" av selskaper og dets innhold vil bli en stor næring.

Husker at det i forbindelse med forarbeidene til nåværende skattesystem også var et innspill om den danske uttaksmodellen. Kommentarene da gikk noe på at det var for vanskelig å fastsette en normalrentesats.

Tror mye av det som skjer på dette området dreier seg om gallup og saker som ruller av egen prestisje-tyngde. Har dessverre sett for mye til hestehandel med særinteresser at jeg tror det kan bli noe fornuftig ut av skattesystemet før vi får en stabil borgelig regjering.
invest30
05.02.2001 09:39
#204

Endre
Det er ikke flertall i Stortinget for progressiv inntektskatt på selskaper. Vi får håpe dette holder seg, kan ikke kun leve av oljeni framtiden.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS