"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NOF- INN I OLJEPRODUKSJON I BRASIL
NOF- INN I OLJEPRODUKSJON I BRASIL
ORH
29.02.2000 21:58
#48

Endre

J Fredriksen har gjort det igjen.
Northern offshore har ervervet 74% av aksjene i Naftex.Derved kommer selskapet inn bakveien på Brasiliansk sokkel.
Naftex har en 27 % andel i Blokk BS-3
i Santos bassenget.Petrobras er operatør med en eierandel på 35%.Øvrige deltagere ER QGP
og Starfish(tidl Petrobras ansatte).

Det er oppdaget 2 oljefelter på lisensen så langt,nemlig Coral og Estrela do Mar med føreløpig påviste reserver på 25-30 mill fat.
Det skal bores en brønn til på Coral før en er produksjonsklar.Forventet platåproduksjon
er 15-20000 fat/dag.Oljen fra begge felt er lavsvovlig med en egenvekt på 42 API.
Dette betyr at Naftex får hånd om like mye olje som DNO i dag produserer på Heather feltet.
I lisensen ligger det også en gasstruktur kalt BSS-78 hvor det er boret en brønn.

Northern offshore har med dette fått en fot innenfor på Brasiliansk sokkel gjennom direkte samarbeid med Petrobras.En trenger ikke være noen spåmann for å se hvilke muligheter dette byr på for selskapet.

Den 15.4 vet vi om selskapet også vil erverve
62 % i Petrolex (can pxv).Dette selskapet
er 100% eier av et felt i Columbia med anslåtte reserver på 100 mill fat

for mere informasjon les: http://www.newswire.ca/releases/September1999/07/c1196.html

georg
29.02.2000 22:23
#317

Endre
ORH
Sats på Lotto. Da blir du i hvert fall ikke ranet!
ORH
29.02.2000 22:38
#49

Endre
Georg

I motsettning til deg som har fått en avkastning på 10% på din PDR investering siste år så har jeg fått en avkastning på 153%på min NOF investering.

georg
29.02.2000 22:56
#319

Endre
ORH
Jeg skal ikke ta noen diskusjon med deg om hvem som har tjent mest penger på offshoremarkedet de siste årene, men jeg kan jo bare opplyse om at jeg lider ingen nød. Det er altid lett å gjøre 150 % på noen småpenger i en konkurskandidat med høy risiko. NOF ble etablert ved at fredriksen solgte rigger til NOF aksjonærene for 160 millioner usd. Den reelle verdien da som nå kan gjerne være ca 5 millioner usd. Dersom en ikke lærer av å bli ranet så er det lite håp. Jeg skjønner godt at NOF flytter til Bærmuda. For å være nærmere det amerikandske kapital markedet sier NOF. Pøh. Dette markedet skyr NOF som pesten. Obligasjoneierne lar nå lånet gladelig gå til 50%. Men er man risikopervers så lykke til.
ORH
29.02.2000 23:29
#50

Endre
Georg

Alltid like usaklig sålenge det ikke gjelder DNO og PDR.
At NOF flytter til Bermuda har sine spesielle årsaker som du burde se.Det er forøvrig der Frontline også er registrert.
Du er den siste som må snakke om ran.Se på DNO sitt årsresultat hvor de har inntektsført 29 mill i offshoreinntekter.Hvor kommer disse fra Georg?
Jo fra PDR for utleie av boreutstyr.Larsenklanen i Bergen tapper dette selskapet hele tiden.Og neste episode får vi Når Petrolia skal sluttes inn til DNO i august.Da skal det bli spennende å se på både ratenivå og kommisjon.

Det kan godt tenkes at NOF i sin tid betalte dyrt for enhetene fra JF. Men ikke glem at markedet var et helt annet den gang.
Selskapet har nå redusert gjelden sin fra 340 mill usd til 215 mill usd på vel et år gjennom tilbakekjøp til ca 50%.
Northern Producer bærer galant i dag hele selskapet til en break even produksjon på ca 12000/fat dag.(etter finans)Utover dette har selskapet en ren netto på ca usd 1,5/fat. Gjennomsnittlig produksjon i januar var 40000 fat.Selskapet vil få et likviditetsmessig overskudd etter finans i 1 kv på 60-80 mill kr.Kan du si det samme om PDR.
Avtalen med Northern Producer går i 2 år til, deretter er det 6 års opsjoner.

Jeg skjønner det faller tungt at Nof nå går inn i oljeproduksjon.Det kan jo ta vekk noe av oppmerksomheten rundt DNO.
Gjennstående kostnader i brasil er beregnet til ca 50 mill usd før produksjon.
Enhver oppegående person kan regne ut hvilke verdier Nof her sitter på.

georg
29.02.2000 23:47
#320

Endre
ORH
Du isiunere at offshore inntektene til DNO kommer fra PDR. Du tar feil. Selvfølgelig! Jeg tror jeg må løfte opp en annen topic for deg slik at du kanskje skjønner hvilkenkvalitetsforskjell det er snakk om når det gjelder NOF og PDR. NB. jeg skal gi deg rett i at Northern Producer kan redde selskapet.
ORH
01.03.2000 00:21
#51

Endre

Med inngangen i Brasil får selskapet et helt nytt bein å stå på samtidig som det kan åpne for muligheter for kjernevirksomheten til selskapet.Mere info finnes på http://www.northern.no
driller
01.03.2000 07:33
#127

Endre
Interessant å følge kamphanene georg og ORH fra sidelinjen. Hittil har begge fått inn noen reale svingslag. Tilskueren driller vil bare stille ett spørsmål til hver av dere:

ORH: Hvorfor har det canadiske markedet priset eierandelen i Naftex til bare USD 3,9 mill?

georg: Tror du ikke det er en viss sjanse for at NOF her har gjort et varp, de har som et alternativ til en "død" fordring fått en mulig dagsproduksjon på 5-10.000 fat i tillegg til samarbeide med Petrobras?

[This message has been edited by driller (edited 01-03-2000).]

georg
01.03.2000 07:49
#322

Endre
Det finnes massevis av små oljefelt rundt omkring i verden som for alle praktiske formål er verdiløse.Dette kan skyldes flere forhold men strømmningsegenskaper,tett med forkastninger,oljekvalitet, størrelse, beliggenhet etc er ofte slike grunner. Det er mange små ukjente såkalte oljeselskaper så flakser rundt omkring og flagrer med slike for å innbille investorer at det er verdifullt. Når det gjelder NOF så mener jeg
de skylder markedet å bevise verdien av det de tilbyr markedet før markedet bør svelge agnet rått. Dette er bare på generell basis og jeg skal dersom jeg får tid sette meg bedre inn i hva det er NOF her kommer med på et senere tidspunkt.

Dersom i det hele tatt det er mulig å fremskaffe informasjon som kan benyttes til å ta stilling til om det er verdiløst eller ikke. Dette er ofte ett ptroblem. Uansett så synes det jo som det her er snakk om er oppgjør for et krav på 13 mill usd. Dette tyder jo på dette i best fall er verdien altså ingen merverdi.

En god start for NOF å vinne tilbake tillitt på ville være at hovedaksjonær betaler tilbake ca 1 milliard kroner til de opprinnlige aksjonærer fra børsintroduksjonen. Videre at de betaler tilbake lånet til obligasjonseierne til pari pris. Dette ville bidra til å rette opp tillitt til aksjonærer og lånegivere. Videre bør Pareto be kundene pent om unskyldning for at de tjener penger på prakke denne dritten på investorer.Jeg tror vi kan ta det for gitt att dette ikke kommer til å skje.

PS. jeg er ikke en bitter aksjonær som har tapt masse penger på NOF. Med litt innsikt i dette markedet så har den utviklingen som har skjedd siden børsintroduksjon vært helt åpenbar og 100% forutsett hele veien. Det er for *****g at slike børsintroduksjoner skal være gjennomførbare. Det bidrar til å gjøre markedet useriøst og ødlegger for seriøse satsinger for småselskaper.

driller
01.03.2000 07:54
#128

Endre
Enig med det meste av dette georg, men dette feltet har Petrobras som operatør, jeg mente at du har hatt høye tanker om dem, f.eks i forbindelse med PDR?
trokol
01.03.2000 09:28
#65

Endre
Jada, jada alle dere tvilere....Ser vi 4 tallet i dag, tror nok det ja
akkamannen
01.03.2000 11:56
#197

Endre
Tror nok ikke vi ser 4-tallet trokol! Som jeg antydet i går tror jeg vi får en sluttkurs rundt 3,80. Nof skal bygges opp sakte men sikkert nå, slik at vi får en sunn utvikling på aksjekursen!
Det begynner å bygge seg opp et "floor" på 3,60. Aksjer for salg ned mot 3,70 blir fort røsket vekk. 4-tallet ser vi nok i løpet av uken, men vi må nok smøre oss med litt tolmodighetssalve inntil da!
ORH
02.03.2000 02:45
#53

Endre
Driller

Coplex(australia)har vært konkurs og styrt av bobestyrer i ca et år nå.Nof er eneste kreditor med et krav på ca usd 12,5 mill.
Coplex sitter med 75 % av aksjene i Naftex.
Naftex har et datterselskap i Brasil som heter Coplex Petroleo do Brasil.Dette selskapet har sittet på en opsjon til å overta 27/35 av Starfish sin 35% andel i lisens BS-3.Denne opsjonen ble først nylig erklært og undertegnet.Nof har således overtatt 75% av aksjene i et selskap med en kassebeholding på ca usd 3 mill pluss en nylig erklært opsjon på å overta 27% i blokken.I følge børsmelding fra Naftex den 17.2 er T.O.Trøim innsatt som direktør i Naftex.Dette vil nok etterhvert gjenspeiles i kursen på Naftex som imidlertid er notert på det uoffisielle markedet i Can.(Canadien dealiing network).

Georg

Hadde du giddet å lese under henvisningen i innledningen så haddee du fått svar i stedet for å kaste ut mistenkelige påstander.
Jeg skal i stedet gjennta det her:

"OIL PHASE"

The oil phase contemplates an initial three well development plan for the Coral and Estrtella do Mar fields.The development plan involves the drilling of one more well on the Coral field and the recompletiton of existing wells on the both fields.All three wells will be sub.sea completed with horizontal wet christmas trees and the single well on the Estrello do Mar field will be tied back with flow lines to the platform anchored at the Coral Field.
Petrobas Production platform p14 will be moved to the Coral field upon completion of the three well development program".

Når det gjelder reservoarene så, sies det følgene:
"The production reservoirs are Albian limestones overlying pre-cretaceos salt swells.Although the reservoirs lie at around 15500 feet porosity and permeability are exellent giving rise to high sustained flowrates.The layered limestone reservoirs are similar in many respects to the highly productive limetone reservoirs in the Arabian Gulf Region.The production is expected to be in the order of 15-18000 bopd.

Når det gjelder Nof sitt tilbakekjøp av obligasjonsgjeld så er dette et helt legalt foretagende som mange selskaper benytter seg av.At vi har vært nede i en dyp bølgedal innenfor offshorebransjen har medført at selskapet har fått obligasjonne billig.
Nof har i løpet av vel et år kjøpt tilbake gjeld pålydende usd 125 mill.Dette har de betalt ca usd 62,5 mill for.Dette er penger som selskapet har tatt fra den ordinære driften og viser således klart hvilke likviditetsoverskudd selskaspet driver med.
Dette i motsettning til PDR som er nødt til
å emittere for å betale ned på gjeld.
Nof betalte forøvrig NOK 12,60/aksje tilbake til aksjonærene tilsvarende ca 900 mill kr.

driller
02.03.2000 08:01
#131

Endre
ORH:
Interessante opplysninger. Jeg har ikke studert bakrunnsmaterialet så nøye foreløpig, men det ser absolutt ut som at NOF har gjort en bra deal i forhold til den potensielt verdiløse fordringen de hadde.

Når det gjelder midler til tilbakekjøp av deler av gjelden må det tilføyes at NOF fikk et betydelig likviditetsoverskudd i 1998 på grunn av rategarantien fra John Fredriksens private selskap. Uten denne og med riggen + to boreskip i opplag har de ikke store ressurser å kjøpe tilbake gjeld for. Med et stadig sterkere offshoremarked kan det muligens være håp for å få noen av enhetene i drift igjen. Det feltet de nå deltar i utenfor Brasil ligger såvidt jeg kan se på grunt vann, så her trengs ingen dypvannsrigg. Dypden er f.eks innenfor rekkevidde for NOF's enheter.

georg
02.03.2000 08:30
#336

Endre
ORH
Jeg synes du her gjør et prisverdig og godt forsøk på å skape nye forventninger for eksisterende og potensielle nye NOF aksjonærer. God jobb og det skal du ha for.

Mitt utgangspunkt her er som følger:

* Hele oppkapitaliseringen og til og med den senere opplåningen for NOF er slik jeg ser det basert på falske premisser. Det hele baserte seg på på en kortvarig "sale lease back avtale" som skulle gi inntrykk av at selskapet hadde god kontantstrøm at riggene hadde høy verdi og at selskapet var lånedyktig.

* Min vurdering er at selskapet for alle praktiske forhold er teknisk konkurs da gjeld overstiger verdier. Selskapet har måtte ta ekstraordinære nedskrivninger i milliardklassen og tilsynelatende har de fått lov å beholde nok verdi til at de akkurat holder nesa over vannet.

* Er dette årsaken til at de nå stikker halen mellom bena og pigger av til Bermuda? Så får de inn noe nye asset i balansen fra et selskap på den andre siden av jordkloden som det er umulig å vurdere den reelle verdien av. Da kan man vel holde revisorer med godt snakk en stund til?

* Så nå skal investorer forføres på nytt. De har liksom nå fått ett oljereservoar i Brasil som er av den type som egentlig hører hjemme i Saudi Arabia. Dette er fryktelig verdifullt, men selskapet som eidet det gikk konkurs fordi det ikke kunne betjene en fillegjeld.

Lykke til på ferden jeg skal ikke utelukke hverken det ene eller det andre. I dette tilfellet kan jeg for min del ikke basere en investering på tillitt. Her må jeg nok se noen resultater først, og selv det kan faktisk ikke vise seg å være tilstrekkelig.For hvor havner resultatet hen?

Selskapet trenger en skikkelig oppryddning innklusive oppkapitalisering. Så trengs en meningsfyllt strategi som kan gi tillitt og fredriksen må ut som dominerende eier.

driller
02.03.2000 09:08
#134

Endre
georg:
Nå skal jeg være litt stygg med deg: (jeg tror du tåler det)

Hva hadde du sagt dersom det var DNO som hadde kjøpt en andel i denne blokken i Brasil for 3-4 millioner USD og dermed inngått samarbeid med Petrobras? Jeg mistenker deg for å ha brukt helt andre ord enn det du har brukt her. Er det forskjellen på din tillit til GBL og JF som er årsaken?

georg
02.03.2000 11:49
#338

Endre
Driller
Jeg synes spørsmålet ditt er godt og relevant. Hvis jeg vet så lite om en sak at det er umulig å gjøre en egen vurdering av et prosjekt, så har en i utgangspunktet ikke annet enn tillitt å bygge på. Ellers så er du sikkert enig med meg driller at et oljeprosjekt med en kapasitet på 15-18000 fat per dag og som ikke kan nyttigjøre seg en subsea tilknytting til en eksisternde plattform som har egen produksjon sjelden har vært noen gullgruve. Jeg vil gjerne se litt mer hvordan dette skal gjøres før det er mulig å ta stilling til om det er noe i det. Hele fremstillingen med Saudi arabia reservoar virker på meg bare useriøs og latterlig i utgangspunktet. men folk som har blitt bondefanget før kan sikkert bli det igjen.
ORH
03.03.2000 05:58
#54

Endre

Driller

Likviditetstilskudd etter finans var i 1999
ca 80 mill NOK. Dette forventes å bli større i år p g a redusert gjeld/større produksjon.

Georg

Jeg setter pris på at diskusjonen kan føres på et normalt nivå.Jeg har lang erfaring fra bransjen og vet endel om hva son rører seg.
Informasjonen om feltet i Brasil er hentet fra Naftex den 7 sept i fjor. Dette er lenge før Nof kom inn i bildet.

Nof vil i løpet av året bli splittett i 2 børnoterte selskaper.Begge på OSB.Kjernevirksomheten går til Bermuda (riggselskap).Nytt selskap opprettes her med en betydelig "regnskapsmessig" fordel.Innholdet i dette selskapet burde ikke være vanskelig å se.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS