"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Hexagon - OSEs mest interessante
Hexagon - OSEs mest interessante
BAFI
05.02.2001 19:46
#804

Endre
Hexagon Composite

"Windy money"

Selskapet er resultatet av en fusjon mellom tidligere Norwegian Applied Technology ASA og Devold AMT AS. Selskapet produserer piskeantenner og multiaksiale armeringer i glass- og karbonfiber. Produksjonen av antenner foregår på Tau ved Stavanger mens armeringene produseres ved selskapet anlegg i Ålesund.

Etter en turbulent periode for det gamle NAT er det i dag et fullstendig nytt selskap som reiser seg i asken. Virksomheten i NAT Compipe svarte ikke til forventningene og selskapet er nå i store trekk avviklet. Den gjenværende virksomheten er delt i to med Comrod, som produserer antenner til militære og marine kunder, og Devold AMT, som produserer multiaksiale armeringer i glass- og karbonfiber til vindmølleindustrien og til produsenter av militære og sivile fartøy.

Begge disse gjenværende virksomhetene opererer med gode driftsmarginer på henholdvis 14,4 prosent for Comrod og 8,8 prosent for Devold AMT per tredje kvartal 2000.

Samtidig har selskapet tidligere opplyst at ordresituasjonen for begge virksomheter skal være god, med reserver som gir grunnlag for vekst inn i 2001.

2000 tallene har i tillegg vært preget av omstrukturerings-, avviklings-, emisjons- og fusjonskostnader. Dette er elementer som selskapet nå kan legge bak seg.

Produkt områder
Størst potensiale synes det å ligge i videre satsing som underleverandør til vindmølleindustrien. Etter det vi har bragt på det rene er selskapet allerede inne som leverandør til de danske selskapene Vestas og NEG Micron. Dette er to av verdens ledende produsenter av vindmøller. Internasjonalt er dette en av de bransjene som er i kraftigst vekst. Utenfor Norge har dette vært en "hot"-investeringssektor i 2000.

Bruk av multiaksiale fiberarmeringer gir disse produsentene større effekt i forhold til vekten i møllene.

Både Vestas og NEG Micron har sikret seg flere store kontrakter i løpet av det året som nå er over og har av den grunn hatt en formidabel kursstigning på over 200 prosent det siste året. Vestas har gått over i tillig gått over 1400 % på tre år.

Markedet vil i løpet av 2001 får øynene opp for en ny underleverandør i en vekstbransje og at dette etterhvert vil gjenspeiles i aksjekursen. Potensialet for vekst er slik vi ser det betydelig.

Hexagon er på sammestade i produksjonssyklusen som f.eks Brocade som leverer chiper til switcher som de leverer til selskaper som Cisco, som igjen leverer til telcom opratører. På samme måte leverer HEX til vindmølleprodusentene som igjen selger møllene til kraftselskaper.

Det akutte behovet får mer el-strøm, og den høye oljeprisen, sammen med den økende trusselene for global oppvarming, vil sette igang en stor etterspørrsel etter vindmølleprodusert strøm.

Likviditeten i aksjen har til tider vært dårlig og kursutviklingen lider indirekte av at de to hovedaksjonærene sitter med nesten 69 prosent av aksjene. Dette kan medføre at markedet foreløpig er noe avventende.

Selskapet bør minimum sitte igjen med 10 millioner kroner etter skatt i 2001 kun basert på dagens omsetningstakt og uten å ta hensyn til videre vekst i omsetningen. Dette gir en implisitt P/E på under 20 basert på dagens kurs. Med de mulighetene for vekst som vi mener foreligger synes dette billig. Jeg mener selskapet har mulighet til å mangedobble omsetningen i løpet av få år, og har regnet frem til en neddiskontert fremtidig kontantstrøm for de neste 10 år, med en kalkulasjonsrente på 20 %, til 850 mill. kr. NNV er åltså 805 mill. og jeg mener dette er den prising selskapet fortjener. Dette tilsvarer er kurs på 8,58 kr.

NEG Micron
Den danske vindmølleleverandøren NEG Micron skal være i ferd med å inngå en avtale om leveranse av 325 vindmøller til en vindmøllepark i Nevada, USA.

Oppstilling av vindmøllene skal skje over en tre-års periode og samlet effekt er beregnet å være på 260 Megawatt. Av dette skal 85 Megawatt installeres allerede i inneværende år.

Kontrakten skal ha en samlet verdi på rundt 1 milliard danske kroner for NEG Micron, opplyser selskapet, og er inngått i et samarbeid mellom NEG Microns 35 prosent eide M&N Windpower og Siemens. Ledelsen forventer imidlertid at omsetning og resultat for NEG Micron i inneværende år kun i begrenset omfang vil bli berørt av avtalen.

M&N Windpower og Siemens forhandler nå om opprettelsen av et felleseid prosjektselskap, MNS Wind Company.

NEG Micron er sammen med den danske konkurrenten Vestas ledende i verden på leveranse av vindmøller.

Det norske selskapet Hexagon har kontakter både med Vestas og NEG Micron. Hexagon leverer såkalte multiaksiale komposittarmeringer som brukes i vindmøllevingene.

Forutsatt tilstrekkelig kapasitet er det naturlig at Hexagon, i konkurranse med 3-4 andre aktører, får forespørsel på de prosjektene Vestas og NEG Micron får i oppdrag å levere.

Hexagon investerer nå i økt kapasitet for å posisjonere seg ytterligere innenfor veksten som ventes innen vindmølleindustrien. Jeg mener det ville vært riktig av selskapet å spinne ut Comrod-delen, og kun satse på Devold og vindmølleindustrien.

Sektoren-alternative enrgikilder

Denne sektoren har vært den definitivt hotteste sektoren i USA og Europa, og selskaper som driver med vindmøller, brencelleteknologi har opplevd en eksplosjon i aksjekursen. Noen 24 mnd. Avkastning:

Vestas Wind 1400 %
Fuel Cell 1000 %
NEG Micron 100 %

Mitt kursmål per 6 mnd. er av de overnevnte grunner 9 kr aksjen. Og jeg ser en stabil stigning etter dette på ca. 20 % i året.

Mvh. Bjørn
---------------------------------------------
- the bear who became the bull


[Endret 05.02.01 20:11 av BAFI]
[Endret 05.02.01 20:33 av BAFI]
BAFI
05.02.2001 20:09
#805

Endre
Et annet veldig likt selskap er Huber&Suhner fra Sveits som leverer kompositter.

Disse har sett aksjekursen gått 8 gangeren på 3 år.

BAFI
05.02.2001 22:17
#807

Endre
altius
06.02.2001 09:09
#496

Endre
vel skrevet.
say no more.....

20 kroner aksjen i 2002, og jevn stigning fremover.
husk Tomra og Eltek!!!
BAFI
06.02.2001 18:01
#808

Endre
20 kr er et meget realistisk pris anslag.
X-Ray
06.02.2001 18:42
#107

Endre
re BAFI

Har du kjøpt aksjer i HEX, eller vil du avvente utviklingen noe før du evt gjør en inntreden?
knowhow
06.02.2001 19:26
#105

Endre
Det er ikke mye som skiller gamle Norwegian Applied Technology fra nye Hexagon. Og hva fikk NAT til? Ikke så veldig mye.

Men folk kjøper jo så mye rart (f.eks. iGroup, Kenor) - så kast dere uti ingenting dere også.
STockHero1
06.02.2001 19:53
#239

Endre
Det finnes alltid negative folk, som ikke ser lengre enn 1 uke frem i tid!

knowhow hva mente du om TOM da den stod i 4kr ?
knowhow
06.02.2001 20:22
#106

Endre
Dette sa jeg da TOM var i 4 kroner:
- Dette er et selskap med et utrolig potensiale. Jeg ser for meg en kurs på 159 rundt 6. februar 2001.

Det er helt sant, altså.
STockHero1
06.02.2001 20:25
#240

Endre
hehe jaja
Fremtiden
06.02.2001 22:15
#14

Endre
Spesielt til knowhow og andre som ønsker noen sanne ord om Hexagon.

Du kan nå ikke vite så meget når du sammenligner gamle NOA med Hexagon Composites.
Tidligere NOA-Norwegian Applied Tecnology ASA. Fusjon 10.august med Devold AMT AS.
Synes at dette må komme frem for evt. nye, når det strøs med usannheter/uvitenheter.

Gamle NOA er avviklet og har kvittet seg med divisjonen de ikke lykkes med.

2Q: Selskapet (NOA) haddde kun operativ drift i datterselskapet NAT Comrod AS. Arbeide
t med avvikling av NAT Compipe AS .
Solgte NAT Compipe AS for MNOK 9,5.

Hadde en negativ utvikling i driftsinntektene i forhold til 99, som forklares med
avviklingen av Compipe.
Driftsresultatet var likevel forbedret med MNOK 4,4 i forhold til 99.

3Q: Heter nå HEXagon, etter fusjonen med Devold AMT AS. Stikkord for 3Q.
- Inntektene på MNOK 9,5 ( 40 øre pr aksje) bokføres i 3Q.
- Devold hadde en forbedring i 2Q på 123% i forhold til 99
- Forventer forbedret resultat for Comrod
- Forbedret ordrereserve (MNOK 200) de neste år i Devold.

4Q ?

Startegi: - Bli ledende internasjonal selskap innen avansert anvendelse av kompositt.
- Comrod er ledende innenfor piskeantenner i maritimt og militært formål.
- Devold er en av ledende aktører innen multiaksiale armeringer i glass og
karbonfiber i Europa.
- Nye spennende prosjekter med Vestas og deres Vindmølleprogram
DS med NEG Micron.. Maskiner er kjøpt inn.
-Nytt spennende samarbeid med flyprodusendenter med hensikt å utvikle en ny
type karbonfiberduk. Maskin er kjøpt inn.

Lykke til alle investorer.
BAFI
06.02.2001 22:25
#810

Endre
Nå er det bare for markedet å få øynene opp for dette selskapet. Se ser man fort en mangedobbling.
iSoldi
07.02.2001 10:36
#83

Endre
Anbefaler å følge nøye med her fram til resultatfremleggelse 28.02.01.........
MrWord
07.02.2001 10:55
#789

Endre
Takker dem som tipset om denne. Ser ut som at 3 var en grei inngang i dag :-)
foerland
07.02.2001 11:11
#456

Endre

Endelig kommer oppturen for HEX, og vi får se om motstanden på kr. 3.50 brytes i dag. Jeg tror personlig at aksjen skal litt tilbake igjen før motstanden brytes.

Mye tyder på at HEX vil presentere et knallsterkt resultat for 4. kvartal 2000 og året 2000, og fremtidsutsiktene er meget gode for begge forretningsområder i selskapet. Dette er en aksje som fort kan doble seg meget raskt.

For de som fortsatt sammenligner HEX med NOA, må det presiseres at dette er en fullstendig feilaktig sammenligning.
Den svært tapsbringende komposittdivisjonen i NOA er avviklet og avskrevet, og det eneste gjenlevende fra NOA tiden er antennevirksomheten (Comrod-divisjonen). Denne divisjonen har tjent godt med penger i flere år, og den positive utviklingen har fortsatt etter at HEX overtok NOA.
MrWord
07.02.2001 11:48
#790

Endre
Ja disse skal ned på kistebunnen. Dvs. jeg skal ihvertfall ha dem i noen uker ;-)
foerland
07.02.2001 15:06
#457

Endre

Kan opplyse at flere meglerhus for tiden vurderer å ta HEX inn på listen over aksjer med STERK KJØPSANBEFALING.

For det andre ryktes det at Devold familien & Co. vurderer å selge seg ned i selskapet, og dette vil være svært positivt for aksjens likviditet (Devold familien & Co sitter p.t. på en kontrollerende aksjepost i HEX).

For det tredje tror jeg HEX vil offentliggjøre flere nye kontrakter i forkant av resultatfremleggelsen 28/2.

Ovennevnte vil, sammen med fremleggelsen av et kjempegodt resultat, løfte aksjekursen oppover. Jeg har et kursmål for HEX på kr. 5,- innen 1/7 2001. Forutsatt at den positive resultatutviklingen fortsetter, tror jeg at vi vil se aksjekurser opp mot kr. 8,- innen utgangen av inneværende år.
foerland
08.02.2001 09:18
#461

Endre

Jeg tror fremgangen for HEX fortsetter i dag, og fastholder at det kommer en eller flere meldinger fra selskapet om nye kontrakter før resultatfremleggelsen 28/2.

Her er det bare å feste sikkerhetsbeltet!
foerland
08.02.2001 10:06
#464

Endre

Interessen for HEX ser ut til å være stor på Oslo Børs i dag, og jeg tror det vil bli vanskelig å få kjøpt aksjer under kr. 3,50.
Tipper at sluttkursen i dag vil ligge i området 3,70 - 3,80. Mulighetene for å se aksjekurser for HEX på 4 tallet er absolutt til stede før vi tar helg i morgen ettermiddag.

Siden få her på Stock Talk synes å være opptatt av HEX, blir for øvrig dette mitt siste innlegg om selskapet på en stund.
foerland
08.02.2001 10:39
#466

Endre

HEX innfrir også i dag og dette kan bli gøy fremover, men nå skal jeg holde kjeft!
Free Flyer
08.02.2001 10:43
#34

Endre
Re foerland
Tror interessen for HEX er sterkt økende. Har sittet på gjerdet lenge nå og angrer fælt. Gratulere så mye til dere HEX aksjonærer. Jeg lurer på hvor dette skal ende! Er det bare å hive seg på toget eller får vi en liten knekk nå? Selv sitter jeg bare å venter på en liten knekk, men det kan se ut som om jeg må vente forgjeves. Har dere en oppdatert TA på HEX?

Vennlig Hilsen

Free Flyer
Gnisten
08.02.2001 10:55
#261

Endre
Ja, dette er noe annet enn stillingskrigen nede på 2 kroner, jeg fikk heldigvis kjøpt meg inn igjen til 2,50. men 5k hva f... er det. Skulle selvsagt ihvertfall doblet da de gikk ned rett etterpå. Håer jeg kan få igjen en del av det tapte fra NOA-tiden.
foerland
08.02.2001 11:13
#467

Endre

Re: Free Flyer,

TA indikerer videre kursoppgang, men aksjen møter motstand på kr. 3.50. Dersom mostanden brytes kan aksjen gå høyt.

Jeg tror at det bare er å hive seg på, og at det kun er snakk om dager før vi ser aksjekurser for HEX på 4 tallet.

Jeg ser ikke bort fra at HEX kan bli en av de store vinnerne på Oslo Børs inneværende år.
Free Flyer
08.02.2001 11:21
#36

Endre
Enig med deg foerland. Venter bare på en god inngang.
Tok selv initiativet til en reprisingsdebatt her på TA. Tror selv HEX vil bli repriset.
1.Den ene store eieren ønsker å selge seg ned: ikke lenger total kontroll. Det er bra.
2. Markedet for vindkraftverk vil ta av.
3. De ligger i front teknologisk og har gjort investeringer i nytt utstyr.

Har du flere argumenter?

Free Flyer
larspetter
08.02.2001 12:28
#1

Endre
Har hørt troverdige rykter om gode nyheter som ventes idag eller imorgen. Hva inneholder disse?
BAFI
08.02.2001 15:58
#815

Endre
Ikke begynne med tull om at det kommer nyheter, når du høyst sannsynlig bare finner det på.

HEX er et bunnsolid selskap med en lysende fremtid, og trenger ingen supernyheter for å dobble seg.
Fryden
08.02.2001 16:09
#50

Endre
Enig med BAFI!
Aksjen taler for seg selv.
God ettermiddag til alle Hexer!
iSoldi
08.02.2001 16:10
#93

Endre
Velkommen til ST larspetter. Hyggelig med nye "fjes". Ellers: Lytt og lær før du melder.....:-)))
Aquarius
08.02.2001 16:31
#116

Endre
Er det på tide å ta gevinst eller stiger vi videre i morgen?

Jeg for min del tror nok det er hold i ryktene om positiv melding. Et aller annet er iallefall i gjære, siden HEX har vært uforskammet likvid den siste tiden.

Jeg kjøpte aksjen på et tips for 2 mnd siden. En kjempeinvestering i en bransje jeg egentlig har lite peiling på.........

Vi får håpe på videre stigning.

Mvh Aquarius
BAFI
08.02.2001 19:40
#817

Endre
Jeg har tro på at aksjen skal stige mye mer. Markedet har nå først begynt å få øynene åpne for hvilket potensiale selskapet har. Volumet de siste dagene har vært mye høyere en gjennomsnittet.

Vindmølle industrien vil øke kraftig i sitt omfang, som også er nevnt i min analyse øverst på topicen.

Når HEX først begynner å få omsetning og skyte fart oppver vil den gå VELDIG langt, pga at kun 39 % av aksjene er i fritt omløp, og man vil da se samme effekt som i NTR når den gikk fra 17 til 100. Der er det også en aksjonær som sitter med 50 % av aksjene.

På litt lengere sikt vil det være fordelaktig om aksjonærbasen ble mer spredd, men kortsikitg vil det bare føre til en mye kraftigere oppgang.
Fremtiden
08.02.2001 20:31
#15

Endre
Hva skjedde med prisen rett før kl 16? (gikk fra 3.39 til 3.21)
Hvorfor ned 9 øre? Aksjen stod i 9+ rett før stenging, så slenges det ut over 40k.
har denne blitt slengt ut på Best? I så fall uhyre dumt med det store spriket på K/S, eller kanskje
var det et arbeidsuhell. Mest sansynlig er det NOA -aksjer (odd-lot) som dumpes. Tar derfor ikke dette som
noe negativt tegn.

Siden Hexagon ble introdusert på børsen i høst, har de ikke annonsert en eneste nyhet. Hva skjer med kursen
når/hvis de annonserer:

- Stor kontrakt inngått med Vestas ! (Kan komme fort ?)
- Stor kontrakt inngått med NEG Micron ! (Kan komme fort ?)
- Stor kontrakt inngått med nnFlyprodusent ! (På lenger sikt ?)
- Eller kontrakt med hvilket som helst firma, og da mest sansynlig internasjonalt ?
- Knallgodt 4Q-resultat (noe sansynlig)
- Knallgodt års-resultat (noe sansynlig)
- mm

Hvorfor har aksjen steget voldsomt uten en eneste nyhet? Her er noen som vet.
Får bare smøre seg med tolmodighet til 28.02 (Årsrapport 2000). Ellers følge
Generalforsamlingen 29 mars 2001.
BAFI
09.02.2001 15:52
#821

Endre
Bra oppgang i dag også. Har utrolig god magefølelse på denne, bedre enn jeg hadde på NTR i feb. i fjor.
Free Flyer
09.02.2001 15:55
#49

Endre
Får ikke kjøpt den på systemet til DNB. Hælvete. Skjønner **** ikke ka som e galt. Har noen opplevd dette?
Har dekning og alt.

FreeFlyer
Plomma
09.02.2001 17:48
#6

Endre
re. Fremtiden.
Takk for korreksjonen. Jeg er ganske fersk i dette gamet.
Helt enig i at det er greiest og ha alt samlet under en topic.

Ellers så ser jeg her på topicen at det er selve rotorbladene på disse vindmøllene som blir produsert hos Hexagon.
Vindmøllene på Horns Rev skal være av type V80 og disse har en trebladet propell med diameter på 80 meter. Hver av rotorene har en vekt på 34 tonn!! Det skal bygges 80 stk av disse vindmøllene nå i første fase. Er det noen som kjenner Hexagon's kapasitet og kan sette dette i perspektiv?
For en uinnvidd så virker dette ganske enormt når man pr i dag produserer antennepisker.
Fremtiden
09.02.2001 18:31
#17

Endre
RE:Plomma
Her må du nok skille mellom Plommer og Pærer. Før fusjonen i høst så hadde NOA en jevnt
fallende verdi. Det eneste de hadde igjen var divisjonen som produserte piskeantenner. Denne går
bra. Det er partneren Devold AMT AS som HELE tiden har produsert Multiaksiale armeringer i glass- og
karbonfiber. Selv om Comrod as(piskeantenner) går bra, så er det nok Devold sin utvikling som er spennende.

Til rotorbladene. Hvis du har hørt at ett blad veier 34 tonn, så er nok huden bare en del av vekten. Tenk på
en flyvinge. Du får lese tidligere innlegg for mere info. Har du aksjer, så får du 4Q rapporten.

Lykke til med dine investeringer.
BAFI
09.02.2001 18:37
#822

Endre
Free Flyer;

bare ring inn til dem og KLAG
Plomma
09.02.2001 19:22
#7

Endre
re.Fremtiden
Du misforsto meg. Det er hele rotordelen (nav og tre blader) som har vekten 34 tonn. Dette er iallefall det som er opplyst på Vestas hjemmesider. Det jeg prøvde og illustrere var at dimensjonene må jo være enorme.
Ellers så har jeg blakket meg helt på og kjøpe HEX-aksjer. Håper på en lottogevinst i helga slik at jeg kan vekte meg opp ytterligere :-) Jeg har en meget god magefølelse når det gjelder denne aksjen.
MVH.
BAFI
09.02.2001 23:16
#824

Endre
Jeg skal vekte meg helt ned i IT i løpet av neste uke, og opp i HEX. Må få et rundt antall aksjer (10',20',30' osv.) for snart blir det ny børspost på 2000 aksjer. Bør da bli bedre likviditet; kommer 14. feb.
BAFI
09.02.2001 23:20
#825

Endre
Hexagon som nevnt i analysen, økt kraftig sine investeringer i produsjonskapasitet til vindmølleindustrien, og bør være bra posisjonert før å møte en enorm etterspørrsel utover våren.

Tror også EU vil innføre strenge restriksjoner på bygging av forurensende kraftverk, og da er vindmølle sammen med vannkraft de eneste reelle mulighetene.
Free Flyer
11.02.2001 16:32
#58

Endre
Burde ikke HEX flyttes fra IT-indeksen?
På DNB sine aksjehandelssider står den under informasjonsteknologi.
Det jeg vet om selskapet tilsier at de burde listes under industri.
Tror på økt fokus på HEX denne våren. Selskapet er etter min mening klar for reprising.
Det eneste hindret er liberaliseringen av karftmarkedet i Europa. Frankrike har stort overskudd av kjernekraft som de ønsker å selge billig. Vindkraft er dyrt, men politisk korrekt. EU må forsvare vindkraft mot billigere kraft. Det hele er et politisk spørsmål.
En ting er sikkert. Miljøvennlig energi er framtidens energi. Så derfor reprising av HEX
BAFI
12.02.2001 08:04
#828

Endre
Er vel i tvil om det er IT; det er jo ikke INFO-teknologi, men bare teknologi.

Hvis likviditeten bedrer seg, noe den kommer til å gjøre nå det blir ny børspost på onsdag (2000), vil man kanskje se HEX over hovedlisten snart.

Jeg skal kjøpe mer HEX i dag hvertfall.
Tigern2
12.02.2001 08:59
#175

Endre
HEX er spennende, men jeg er overrasket over den lave omsetningen. Hvis vi regner med at en dagsomsetning i snitt ligger på 100 000 aksjer, blir dagsomsetningen drøye kr. 300 000. Har tidligere sittet i en aksje med dårlig likviditet, kommer ikke til å gjøre det igjen. Går trolig inn når volumet tar seg opp.
foerland
12.02.2001 10:25
#469

Endre

Re: Tigern2

Den lave omsetningen er ikke spesielt overraskende. Devold familien sitter på en kontrollerende aksjepost i selskapet, og de selger seg nok ikke ut/ned før kursen er adskillig høyere enn i dag (selv om de allerede har håvet inn flere titalls millioner på sine investeringer i NOA/HEX).

Det ryktes imidlertid at Devold familien vurderer å selge seg noe ned for å få opp omsetningen i aksjen på Oslo Børs, og dette vil slå meget positivt ut for aksjekursen i HEX.

Vi går uansett mot to meget spennende uker, og jeg tipper at aksjekursen skal godt over kr. 4,- før resultatet for 2000 presenteres 28/2.
MrWord
12.02.2001 10:30
#814

Endre
Hvilke kursmål har dere i forskjellige tidsperspektiver (2 mnd., 1 år, 2 år)?
foerland
12.02.2001 10:43
#470

Endre

Re: Mr World

HEX har igjen brutt motstanden på kr. 3,50, og dersom volumet tar seg opp kan aksjen stige meget raskt. Det er derfor vanskelig å gi eksakte kursestimater, og den videre kursutviklingen vil også påvirkes sterkt av resultatet for 2000 som fremlegges 28/2.

Med den driven HEX har nå og basert på selskapets svært gode fremtidsutsikter, er mitt kursestimat som følger:

01.04.01: 4,50
31.12.01: 7,50
31.12.02: 10,00

Med andre ord: HEX vil etter min vurdering bli en av vinnerne på Oslo Børs både inneværende år og i 2002.
foerland
12.02.2001 13:27
#475

Endre

HEX ser ut til å stablisere seg på kurser over kr. 3.50,- i dag, og det er positivt. Tror ikke at aksjen vil bryte ned gjennom denne motstanden med det første, og anser kurser opp mot kr. 4,- som mer realistisk.

Problemet for HEX er at omsetningen av aksjen på Oslo Børs er meget liten. Håper at Devold familien tar signalet og selger seg ned. Det vil både de og alle andre aksjonærer i HEX tjene godt på.
Fremtiden
12.02.2001 14:32
#19

Endre
Denne har et meget godt driv om dagen. Var fristet til å prøve litt salg/kjøp, men tør ikke.
Har 30k på 2,3 i snitt (handlet i leiet 2.01-2.44), så det var jo litt fristende. Selgerne er vel stort sett
gamle aksjonærer. Tipper den slutter på 3.60 idag (hvis ikke rare ting skjer p åslutten av dagen).


[Endret 12.02.01 14:39 av Fremtiden]
Bobba
12.02.2001 14:36
#93

Endre
Vs Fremtiden

Det skal skje ganske mange rare ting hvis den skal ned til 2,60 :)
BAFI
12.02.2001 19:48
#831

Endre
2,6 ? Fremtiden viser da ikke 2,6, men 3,6.
northsea
12.02.2001 19:56
#26

Endre
er HEX en ny boble på ose ???

Hva skal de produsere? tjener selskapet penger ?
selskapet har en markedsverdi nok 332 mill allerede ..
pålydende nok 0,12
Fremtiden
12.02.2001 22:17
#20

Endre
PS BAFI. Bobba hadde rett, jeg endret noe senere. Ser også at Northsea er bekymret, og mens han bekymrer
seg, så går toget.

OB ned og Hex`en stritter imot. Nye 14 øre i dag er igrunnen MEGET bra.
Det er merkelig stille rundt HEX fra firmaet. Det blir mye tomt prat hvis man ikke får mere kjøtt på beinet
Ikke en eneste børsmelding ang. kontrakter, el. andre strategiske meldinger. Er derfor spent på følgende:

- Siden selskapet ble notert på børsen i høst, hva ble utbyttet for regnskapsåret 99?
(vet at firmaet hadde en resultatsforbedring på 123 % sommeren 00 i forhold til 99).

- Siden firmaet har stort potensiale (internasjonalt). Har de etableringsplaner i utlandet?

- Kontrakter i anmarsj ?

- 4Q kommentarer!

Det må da være noen som jobber i HEX som leser ST og kan bira litte grann???????

OB sterkt ned idag (1,4 %). DJ mye opp i kveld (ca 1.5 % akkurat nå). Skal vi tro at OB er opp
1% i morgen ?. I så fall, ser vi 4-tallet på HEX for første gang i morgen?

BAFI
12.02.2001 22:23
#833

Endre
Jeg har prøvd å maile de flere ganger, men mailen dems virker ikke. Skal ringe til dem imorgen.
BAFI
12.02.2001 22:27
#834

Endre
Jeg skal vektemeg opp slik at jeg får en børspost; for nå sitter jeg med 15k, og fra onsdag er en børspost 2k istedenfor 5k.
BAFI
12.02.2001 22:34
#836

Endre
Kan være noe interssant her:
http://www.natwindpower.co.uk/homepage.htm
p928s
12.02.2001 22:35
#81

Endre
Vekte deg opp p.g.a. nye børsposter, forklar?
foerland
12.02.2001 23:43
#488

Endre

For dere som ønsker mer informasjon om HEX, vil jeg anbefale å følge med på presentasjonen i forbindelse med resultatet for 4. kvartal 2000 og regnskapsåret 2000. Presentasjonen finner sted 28/2, og i forbindelse med denne kommer det nok flere nyheter som vil påvirke aksjekursen positivt. Jeg forventer også minst 1 børsmelding fra selskapet før resultatet fremlegges. Ellers finnes det faktisk utrolig mye bra informasjon om HEX her på Stock Talk.

Så snart resultatet er fremlagt tror jeg interessen for HEX vil ta seg kraftig opp på Oslo Børs, og alt tyder på at kursen vil stige kraftig. Det som er helt sikkert er at HEX langt fra er noen ny børsboble, selv om slektskapet til NOA tynger.
HEX har det siste året fulgt leveregelen for Sunnmøringer - hardt arbeid + gode produkter + teft for internasjonal markedsføring = suksess. Minst mulig mediafokusering er ikke negativt, iallfall ikke på Sunnmøre.

I morgen tror jeg HEX stiger videre, og før uken er slutt ser vi nok aksjekurser på 4,- tallet.
MrWord
12.02.2001 23:53
#822

Endre
De kunne godt tatt seg bryet med å bruke ihvertfall et par timer på hjemmesiden. Det de har nå er veldig minimalistisk for å være diplomatisk.
Fremtiden
13.02.2001 00:18
#21

Endre
Er enig i misnøyen med hjemmesiden, som er en stor skam. Når jeg kontaktet dem (ca 2 uker siden) så
beklaget de akkurat dette, men de jobbet med saken. Hvis noen har tenkt å kontakte HEX, så venligst
presiser at de må få fortgang med utarbeidelsen av denne. PS! PRESS dem også til å si litt om de mange andre
ting vi etterlyser her på ST. Til meg var de meget tilbakeholden (har skrevet om dette tidligere her på ST).
foerland
13.02.2001 08:55
#489

Endre

Re: Mr Word

Jeg er helt enig med deg, og HEX bør snarest få på plass en profesjonell WEB side. Når dette er sagt vil jeg tilføye at en flott WEB side ikke er ensbetydende med suksess for en bedrift; det er nok å henvise til mange IT-selskaper. Flotte WEB sider har det, men penger tjener de ikke. En må også huske på at HEX er et nesten helt nytt firma, og utarbeidelse av egen WEB side er ikke det første man bruker tid og krefter på.

Ellers synes jeg det er på sin plass å presisere at det er nytteløst å ringe til et børsnotert selskap, og forsøke å få fatt i informasjon som kan påvirke aksjekursen. Det eneste selskapet på Oslo Børs der dette muligens gir resultater må være Opticom.
joker@forum
13.02.2001 10:04
#7

Endre
Endret da den ikke hadde noe for seg.


[Endret 13.02.01 11:11 av joker@forum]
MrWord
13.02.2001 10:27
#826

Endre
Hjemmeside eller ikke. HEX er uansett en deilig aksje :)
foerland
13.02.2001 11:08
#491

Endre

Re: Joker Forum

Den svenske pressemeldingen du referer til har nok ikke noe med Hexagon i Norge å gjøre.

Ellers tyder alt på at vi får nok en fin børsdag for HEX, og nå nærmer vi oss kr. 4,-. HEX-toget har hatt meget god fart den siste uken, og de som vil være med på oppturen bør ikke vente særlig lenge før de går ombord.
p928s
13.02.2001 15:05
#85

Endre
Drøyt 2 uker til 4q, det blir ikke poster å få under 4 etter denne uka tipper jeg.
aztek
13.02.2001 15:11
#86

Endre
Fra WIND POWER Monthly

Shareholders in two of the world's largest wind turbine manufacturers, Vestas Wind Systems and NEG Micon, both of Denmark, have over the last year seen their investments turn them into millionaires. The company directors and majority owners are not the only interested parties watching their investments skyrocket, however -- the shared wealth goes all the way down to the shop floor. At least on paper, that is. We take a look at an extraordinary year for the Danish wind turbine industry.
p928s
13.02.2001 15:17
#86

Endre
Vesta ligger meget godt posisjonert for meget store kontrakter, både i USA og Europa.
HEX er som kjent hovedleverandør og har investert i to nye maskiner rettet kun mot dette segmentet.
Dette kan bli et industrieventyr uten like.
p928s
13.02.2001 15:43
#87

Endre
Ser ut som det er fler som har våknet!
foerland
13.02.2001 16:22
#493

Endre

Re: p928s

Du har helt rett, og jeg er temmelig sikker på at HEX kommer med en svært hyggelig børsmelding før resultatfremleggelsen 28/2.

Når flere får øynene opp for det industrieventyret som er i ferd med å skje i HEX, vil interessen for selskapet ta seg kraftig opp på Oslo Børs. Slik jeg ser det er det vanskelig å finne bedre kjøp på Oslo Børs for tiden.
øw
13.02.2001 16:25
#4

Endre
Tross gode nyheter/rykter så stoppet den på 3,53 idag.
Det går ikke så fort opp som mange trodde.
Her gjelder det å være tålmodig...
altius
13.02.2001 16:52
#514

Endre
Som alltid: Ingentig går rett inn i himmelen, ei heller HEX.
Den stiger pent, og beveger seg SLIK SOM ET VEKSTSELSKAP SKAL.

For mye trykk, gir nesten alltid kraftig pullback. Det er ingen tjent med.
Aksjen er opp 75% fra kroner 2,- når jeg maste mye på denne aksjen. Markedet gjør jobben, dersom selskapet takler veksten omtrent slik det er forutsatt.

HUSK: Veksten kan (oge kommer til) å vare lenge.
Selskapet er i et segment som har fremtiden foran seg, og selskapet vokser i et tempo det kan og bør.
Da går tingene pent for seg, og vi kan alle bli glade og rike, istedet for sure og fattige.....

Færre kjøpere nå etter den passerte 3,50
samtidig høy RSI.
Det er et lite faremoment man alltid skal passe på i markedet.
Skal aksjen særlig mer opp på helt kort sikt, må selskapet levere gode resultater (noe jeg tror det gjør)
Hastverk er somregel lastverk...

HEX er for meg en strategisk plassering, som jeg ønsker å beholde i flere år. Det første halvåret har gitt meg 75%, noe jeg er MEGET fornøyd med.
Om tre år KAN jeg være millionær i flertall, dersom jeg er tålmodig og lar selskapet, sammen med markedet, gjøre jobben.
Jeg kjenner endel personer som solgte TOMRA på ca. kroner 10,- De var sikker på den hadde steget nok.
Nå, etter endel år og flere aksjesplitt, ja dere vet selv hvilke verdier som er bygget opp.

TÅLMODIGHET, folkens.

Det blir penger av slikt!!!
Fremtiden
13.02.2001 17:00
#22

Endre
Fikk rett i at OB greidde prosenten (og vel så det), men var vel optimistisk på Hexèn.
Men dagen ble blå med en 1-øring, og det holder kun til en pubrunde.

Legg merke til at denne aksjen, i senere tid, figurerer ofte på vinnerlisten uten å stå på
taperlisten neste dag, som de fleste andre gjør. Altså, stø kurs i riktig retning.

I morgen kommer vel den første dagen med `studentposter`( 1BP=2000). Har sett dette
omtalt tidligere her på ST. Er dette riktig? Hvis ja, kan vel kjøpersiden øke noe.
Vet ikke om jeg er så glad i disse, da det skal så lite til før de må på do! Men hjelper det
på omsetningen så er det greit nok.

Hørte på nyhetene at Ekornes går så det griner, og at ordrereserven var på imponerende
230 mill. HerreGud, Hexagon annonserte i høst at de besitter en ordrereserve på 200 mill,
og da var kursen rundt kr 2, og hva de har nå vet jeg ikke .

Kan noen hoste opp noen nyheter før 28?
aztek
13.02.2001 20:55
#87

Endre
Busy year for Hexagon Composites

Vindmølleboom i 2001 efter sløvt 2000 - AWEA
13-02-2001


Den amerikanske vindmølleorganisation, AWEA, har talt vindmølletårne internationalt og vurderer i foreløbige tal, at der blev opstillet omkring 3500 MW ny kapacitet i 2000 – noget under BTM Consults prognose, der lød på knap 4900 MW.

AWEA forklarer forskellen med at BTM Consults tal, der offentliggøres i marts, indeholder trækket fra salget af en række større projekter, der først stilles op i 2001, mens AWEA’s tal udelukkende inkluderer kapacitet, som er on-line.

Væksten i 2000 blev 26 pct. sammenlignet med 37 pct. året før, da især USA bidrog med en større andel. I 2000 blev kun opstillet 53 MW i USA mod 732 MW året før.

Det største marked i 2000 blev Tyskland med 1668 MW opstillet, efterfulgt af Spanien med 775 MW opstillet og Danmark med 400 MW.

I 2001 ventes væksten at vende tilbage til vindmøllemarkedet. AWEA forventer, at væksten overstiger 50 pct. og den samlede ny kapacitet ses løftet over 5000 MW, sådan af den totale globale kapacitet når over 20.000 MW.

USA-boom

AWEA vurderer, at det især vil være USA, der skal bidrage til væksten i år, hvilket også er tilfældet i BTM’s prognose, der blev løftet i sommer. Her sagde direktør Birger T. Madsen, at estimatet for USA om 300 MW i 2000 og 600 MW i 2001 blev erstattet af et estimat om 1500-2000 MW opstillet i USA i 2001. AWEA skønner at det kommer til at ligge i toppen af det tal:

- AWEA forventer et rekordår for vind, med så meget som 2000 MW ny kapacitet installeret i USA alene, skriver organisationen i pressemeddelelse.

For USA bliver 2001 en ”boom-and-bust-cycle” ordineret af kongressen, da den kun forlængede den amerikanske støtteordning (PTC) med to og et halvt år. Flere vurderer dog, at en forlængelse er i kortene i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2002.

- Kongressen har et presserende behov for at handle på flere lovforslag under behandling, der vil forlænge incitamentet i fem eller ti år eller permanent, udtalte Randall Swisher, som er executive direktør for AWEA.

De danske producenter Vestas og NEG Micon har allerede vundet en del amerikanske ordrer, og forventes at fortsætte deres dominans i markedet i de kommende år.
Fremtiden
14.02.2001 09:36
#23

Endre
Ja, idag kom `studentpostene`. 1BP redusert fra 5k til 2 k.


Ticker _______________ HEX
Name _______________ Hexagon Composites
Exchange____________ Oslo Stock Exchange
Update Date__________ 20010214
Update Clock_________ 82038
Sector_______________ Manufacturing
Subsector____________ S
Status_______________ Y
Last trade date________ 20010213
Previous price_________ 3.55
Tradeable size_________90 032 205
Market Cap___________319 614 328
Lot size______________2 000
ISIN_________________NO0003067902
Currency_____________NOK

Bare som en påminnelse.
p928s
14.02.2001 09:47
#90

Endre
re fremtiden
Det behøver ikke være bare negativt, blir nok en del "amatør" spekulering, men samtidig blir det mer fokus på aksjen.
Vi som sitter langsiktig bryr oss ikke om korte svingninger.
Laveste kursmål jeg har hørt for inneværende år er 10.
foerland
14.02.2001 10:25
#495

Endre

Re: Altius

Takk for et meget solid innlegg. Jeg er enig i alt du skriver.
HEX er ikke og vil aldri bli en favorittaksje for dagtradere. For de langsiktige tror jeg imidlertid det kan bli svært så hyggelig.

Den første bekreftelsen på selskapets videre ferd på Oslo Børs, får vi når resultatet for 2000 fremlegges 28/2. Jeg tror svært mange vil bli meget overrasket i positiv retning.
Free Flyer
14.02.2001 16:00
#67

Endre
Har HEX nå etablert seg med støtte på 3,5?
Dette selskapet er mdent for en skikkelig reprising.
Ser lyst på fremtiden for HEX.

Gleder med til resultatfremleggelsen.

FreeFlyer
BAFI
14.02.2001 16:20
#838

Endre
er den ikke favorittaksjen ?

Den er hvertfall min.

Sitter nå med 10 poster, og er fornøyd med det.
Free Flyer
14.02.2001 18:30
#68

Endre
Gikk inn i HEX i dag. Har fulgt med en stund og mener det ser lovende ut. Jeg har stor tro på produktene og at framtiden til bringe sterk vekst for disse spesielle produktene. Vindkraft er en vekstbransje og den kan vi nå ta del i.

Tror på reprising av HEX når omsetningen øker og den store aksjonæren selger seg ned.

Free Flyer
Fremtiden
15.02.2001 11:09
#25

Endre
Dette er da et merkelig handlibilde akkurat nå

Kjøper ___________ Selger
1 12 000__ 3.62 ... 3.65 __ 10 000 1
1 10 000__ 3.61 ... 3.70 __ 10 000 1
1 10 000__ 3.60 ... 3.80 __ 10 000 1
1 4 000__ 3.59 ... 3.85 __ 10 000 1
1 10 000__ 3.56 ... 3.90 __ 10 000 1


Er det kun en selger som sprer seg? Tror at dette er gamle aksjer?
Det virker som om nye aksjonærer holder.

(ps blir vel bare rot i tallene når jeg sender, men jeg prøver


[Endret 15.02.01 11:12 av Fremtiden]
Free Flyer
15.02.2001 11:33
#73

Endre
Har også observert det samme rare salgsbildet. 10 K på hver femøring oppover. Kan ikke være noe annet en samme selger.
Men det er godt. Selgeren har tydeligvis bestemt seg for hvor kursen skal, og det er oppover. Og da selges med mening.
Bra.

Free Flyer
altius
15.02.2001 12:13
#515

Endre
Det siste jeg så, var osatt på 3,75.

Denne skal BARE opp, ser det ut til.

Det MÅ være noe i gjær her.
Da tror jeg jammen at 5-kroningen dukker opp når som helst.
Ingen teknisk motstand å se.....
BAFI
17.02.2001 19:22
#844

Endre
Denne skal opp. Brytes 4 i neste uke ? Meget sannsynlig.
BAFI
20.02.2001 23:16
#846

Endre
falt noe tilbake mitt på dagen, men tok seg sterkt inn igjen. For de som kjpte på 3,5 er det bare å gratulere, jeg skulle ønske det var meg men macen min streiket.

HEX fremstår fremdeles som det klarest og beste kjøpet på OSE, og jeg tror HEX vil nærme seg 5 innen midten av mars, og bryter 5 i slutten av mars for å krabbe opp mot 8-9 kr innen sommeren. Dette er nnv på selskapet, men jeg mener selskapet bør prises med en premium pga enestående markedsposisjon, og en kurs på 10 mener jeg er fair ved des. 2001
aztek
20.02.2001 23:31
#98

Endre
Hva er galt med den andre topic?
Ellers er jeg enig at den skal videre opp.
BAFI
21.02.2001 07:18
#847

Endre
at det er ikke er jeg som har starten den.
BAFI
21.02.2001 12:34
#851

Endre
skjønner du det ?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS