"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > ------ XPipe --------- Utviklingsprosjekt --
------ XPipe --------- Utviklingsprosjekt --
DRAGON
15.02.2001 01:59
#754

Endre
XPipe...

Xpipe er et nytt designkonsept, patentert av Norsk Hydro, men der ALX har eksklusive rettigheter til utvikling og komersialisering av patentet. Xpipe muliggjør integrasjon av ledekanaler i rørvegg gjennom en unik kopling mellom rørene. Denne koplingen sikrer konyunitet i hver enkelt kopling i hele rørstrengens lengde. Kanalene kan benyttes til overføring av signaler, hydrauliske væsker.fiberoptikk eller elektriske ledere.

Innledende testing hvor en serie av rør ble koplet sammen i en brønn og kabler og væsker ble pumpet gjennom som planlagt er gjennomført og testen ble ansett som vellykket.

Systemet forventes å kunne utnyttes til overvåking av brønner, tilførsel av kjemikalier og inhibitorer,brønnanalyse mm.
Ingen av disse operasjonene medfører riggtid så lenge Xpipe er montert i brønnen.

Det er vel heller ingen tilfeldighet at Jan Løkling er valgt inn i det nye styret heller.
Løkling har 30 års erfaring fra Norsk Hydro hvor han har hatt direktørstillinger siden 1987, og er i dag leder for Divisjonen Hydro Business Partner. Videre har han hatt en rekke styreverv i norske industriselskaper inklusive styreformann i Altinex As, som var leverandør av teknologi og utstyr til offshoreindustrien..

Er det noen her som kan fortelle meg hvor langt de har kommet i denne prosessen og om der har blitt inngått kontrakter?....

DRAGON
ghe
15.02.2001 04:28
#544

Endre
Hei Dragon

"Er det noen her som kan fortelle meg hvor langt de har kommet i denne prosessen og om der har blitt inngått kontrakter?...."


Jeg vet ikke men jeg har studert Miljøet i Huston, det ser lovenes ut. ( et utrolig godt utv. miljø innen maritim sektor)


Spes. ODIMoki snakkes dragon du får et mer utfyllenes svar i morgen


O.J
20.02.2001 17:58
#363

Endre
Det forgår faktisk en utbyggings/opprustings boom både i nordsjøen og ellers i værden. Spesielt for subsea.

Dette er det noen som har vært klar over , men OSE generellt har visst gitt blaffen i dette.

Dette bekrefter NOK en gang at ALX er posisjonert for stor inntjening dette året!!(og framover)

MVH O.J

Limer inn noe fra Nettavisen.no
Markedet for flytende borerigger har bedret seg dramatisk den siste måneden, ifølge tall fra Global Marine. Framgangen er størst i Nordsjøen.

Global Marines månedlige SCORE-indeks (Summary of Current Offshore Rig Economics) for mobile offshore-rigger steg med 13,1 prosent på verdensbasis fra desember til januar. Det er et av de største byksene fra én måned til en annen noensinne.

– De store oljeselskapene er tilbake i manesjen! Etter å ha stått på sidelinja i to år, kan oljeselskapene gjøre 2001 til borekronas år, lyder det optimistisk fra Global Marines styreformann og konsernsjef Bob Rose.

NB Les og trekk konklusjon.

Breed
26.02.2001 08:35
#388

Endre
Hva sier du O.J til dette?
Noen som kjenner til ResLab?

ALX - INT.AVT. OM FUSJON MED RESLAB
ALTINEX SIGNERER INTENSJONSAVTALE OM FUSJON MED RESLAB

Styrene i Altinex ASA og Reservoir Laboratories AS (ResLab)
har inngått intensjonsavtale om fusjon mellom de to
selskapene med Altinex overtakende selskap.

Partene er enige om et bytteforhold som verdsetter ALX til
67,7% og ResLab til 32,3% av den sammenslåtte enhet.
Fusjonsvederlaget vil bestå av aksjer i Altinex ASA, med
mulighet for inntil 20% oppgjør i kontanter. Et eventuelt
kontant oppgjør vil utbetales over en periode på to år.

Altinex ASA er et børsnotert teknologi- og serviceselskap
med kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Aberdeen, Haag og
Houston og produksjonsverksted i Harstad. Selskapet tilbyr
teknologi og teknologitjenester til olje- og gass sektoren,
offshoretjenester knyttet til borevirksomhet og prøvetaking
av olje- og gassbrønner. Selskapet omsatte i 2000 for NOK
113 mill, med et resultat før skatt på NOK -1,3 mill.
Altinex har 120 ansatte.

ResLab AS er et internasjonalt anerkjent serviceselskap
innen oljeindustrien med hovedkontor i Trondheim. Selskapet
har moderne, velutstyrte laboratorier i Trondheim,Ø
Stavanger, London, Abu Dhabi og Oman. ResLab hadde i år 2000
en omsetning på ca. NOK 51 mill, med et resultat før skatt
på NOK -3,3 mill. ResLab har 70 ansatte.

Bakgrunn for fusjonen

Selskapene utfyller hverandre, både hva gjelder kompetanse,Ø
organisasjon og produkter. Altinex er et anerkjent selskap
innen petroleumsteknologi, bore- og brønnteknologi,Ø
prøvetaking og analyse av olje- og gassbrønner samt
risikostyring. ResLab utfører felt- og laboratorieanalyser
for å bestemme oljereservoarenes produksjonsevne. Dataene
blir blant annet brukt til å øke utnyttelsesgrad av
oljereservoaret. ResLab er i markedet kjent for innovativ
teknologi og kvalitet.

Målet med fusjonen er å integrere operativ erfaring,
avansert teknologi og teknisk kompetanse i tjenester som
optimaliserer verdien av olje og gassreservoarer.

Styrene forventer å realisere en betydelig synergieffekt,
primært ved vekst i aktivitet og omsetning gjennom en
styrket markedstilgang og samling av kompetanse og
tjenestetilbud innenfor reservoar, boring og brønn.

Altinex meldte i sitt foreløpige resultat for år 2000 om
betydelige ordrereserver som sikrer aktivitet og legger
grunnlag for økning av kapasiteten.

ResLab opplever betydelig vekst på grunn av oppgangen i
oljeaktiviteten og en systematisk satsning spesielt på
markedet i Midt-Østen. ResLab har ved inngangen til 2001
tredoblet ordrereserven fra samme tidspunkt i 2000.

De viktigste markedene vil være Nordsjøen, Midt-Østen,Ø
Mexicogulfen, USA og områdene rundt Det Kaspiske hav.

Partene tar sikte på fremforhandle og vedta en fusjonsplan
innen 31.3.2001.

Terra Fonds ASA er engasjert av Altinex ASA som
tilrettelegger av fusjonen.

Vedlagt på www.ose.no: Foreløpig årsresultat 2000 for
ResLab.

Artikelnummer: 12965
Brixer
26.02.2001 08:58
#320

Endre
Observerer at DN har en artikkel ang. dette der de sier at verdien på det nye (fusjonerte) selskapet blir 300 millioner.

ALX er ved 8 kr. verdt 173,2 (ref. OSE)
Og dette selskapet vokser raskere enn bønnestengelen i det eventyret vi alle kjenner.

Brixer
Amorphis
26.02.2001 09:39
#8

Endre
At selskapet har vert underpriset har jeg aldriv vert i tvil om ;)
Alx har utrolig mange ting på gang, bare spm. om tid før den rykker nå
Mikro Midas
26.02.2001 10:33
#224

Endre
Jaha hvor fører dette oss videre? +12.50% så langt på mini volum
ALX posisjonerer seg, tror de som tenker seg inn, bør ha det travelt

http://www.reslab.no/

skjei
26.02.2001 10:36
#290

Endre
Tålmodige nå

Kjøperne kommer :-)
Akira
26.02.2001 11:10
#87

Endre
Virker jo veldig bra dette her. Gleder meg til å motta prospektet.

Altinex begynner nå å bli ganske store innenfor prøvetaking og analyse av olje- og gassbrønner. WST hadde jo dette inne i sitt produktspekter (selskapet MSP fusjonerte med i fjor sommer). Etter dette har man overtatt en del av Maritme Wellservice Technology (datterselskap av Aker Maritime) som går inn på samme område - og nå altså ResLab. Tilsammen vil dette utgjøre en betydelig aktør i markedet. Altinex besitter med dette en spisskompetanse innenfor dette området, som de kan videreforedle samt dra synergier ut av.

Forøvrig vil jeg også nevne den gode ordresituasjonen aom ALX nevnte i sin foreløbige årsmelding (svært tilfredsstillende). ResLab har også en tredoblet ordrereserve i forhold til fjordåret. I og med at dette meldes halvveis inn i 1Q, kan vi med stor sannsynlighet vente oss et godt kvartalsresultat.

Vi er inne i en opptrend hva angår olje/ offshore, og som jeg har sagt tidligere vil Altinex få sine biter av denne kaka.

---------
Akira

Akira
26.02.2001 11:34
#88

Endre
Sitat fra Eric Evenson (styreformann i ALX) i DN i dag:

"Vi skal fortsette veksten gjennom oppkjøp. Den norske leverandørindustrien har behov for å konsolideres for å være konkurransedyktig. Vi vil samle selskaper som i dag har begrensede mulgheter alene."

---------
Akira
s2dy
26.02.2001 12:16
#18

Endre
Hvem er da så dumme at de selger 10k på 8.00 og ødelegger dagen for meg. Jaja, vedkommende kommer til å angre surt om ikke lenge..
ragtop
26.02.2001 12:21
#665

Endre
Dragon ? Er det systemet også beregnet på stress kontroll av røra ved hjelp av fiberoptikk ?
O.J
26.02.2001 14:26
#371

Endre
Hva gjør man når man har behov for å utvide arbeidsstyrken, og det ikke "finnes" folk med kompetanse???

Jo da kjøper man de selskapene der dette finnes !

I tillegg til kompetanse får jo ALX utfyllende produkter gjennom dette oppkjøpet, som igjen styrker dem som selskap.

Den årvåkne vil legge merke til at kjøpet vil kunne være basert på kontantoppgjør(20%). dette er i rene ord et utrykk for at ledelsen i ALX SER allerede nå at ALX vil tjene såpass mye penger at de vil kunne betale mye av oppkjøpet kontant!!

Dette gir en pekepinn på at inntjeningen/res vil bli GODT framover.

MVH O.J

Nemesis
26.02.2001 15:29
#3

Endre
O.J.
Husk å ta med at i tillegg til at de kjøper seg kompetanse, "får" de også fulle ordrebøker med på kjøpet.

Enig i at dette lover svært bra..............
DRAGON
27.02.2001 09:56
#760

Endre
Vedrørende ALX...Styret i Altinex ASA vedtok i går å gjennomføre en rettet emisjon på 2.050.000 aksjer til kurs 7,40 kroner per aksje.
Aksjekapitalforhøyelsen ble tegnet i protokollen for styremøtet den 26. februar 2001 og er basert på en fullmakt gitt av ekstraordinær generalforsamling 22. desember 2000. Emisjonen er plassert hos et mindre antall norske institusjonelle og private investorer, opplyser Altinex.

Emisjonen er gjennomført av Terra Fonds ASA

DRAGON
BRG
27.02.2001 10:00
#123

Endre
Det begynner å skje ganske mye her.
Tror vi ser positive tendenser av dette ganske snart.
Selskapet har skaffet seg mye i den siste tiden, samtidig som det ser ut til at inntjeningen går tritt.
Vi må få 1Q og kontrakt på rigg før det skjer mye med kursen.
Det som er positivt med utvidelsen av selskapet er an del synergieffekter, og kjapp tilgang på kompetanse.
ALX posjonerer seg godt med tanke på arbeidskraft når ordrene på rigg begynner å komme.
Kursen vil nok vake litt smått opp og ned en stund fremover, særlig nå når emisjonsprisen ligger på 7,4 kr.
Mye tyder på at pengene skal brukes til å betale 20% av oppgjøret for Reslab.

Mvh BRG
O.J
27.02.2001 12:23
#372

Endre
det som var helt nytt verd børsmeldinga om fusjon var dette :

De viktigste markedene vil være Nordsjøen, Midt-Østen,
Mexicogulfen, USA og områdene rundt Det Kaspiske hav.

Det er første gang at ALX nevner områdene rundt det kaspiske hav!!

Kan det være at ting begynner å skyte fart der??
Når det gjelder det Caspiske hav står Altinex en spesiell stilling , da de gjennom sitt deleide selskap Caspian Oil Tool tilbyr alt nødvendig personell, kompetanse, teknologi og driftsstøtte som et mindre og middeslsstort oljeselskap trenger. Dette spesiell innen reservoarbeskrivelser.

I tillegg til overnevnte vil jo ALX kunne tilby ennå mere gjennom sitt siste oppkjøp.
Som kjent er det funnet BETYDELIGE mengder olje i området .

MVH O.J

Ps. ved denne lave aksjekursen skal man ikke se bort fra at det kan komme oppkjøpsraid. ALX sin "portefølje" passer endel større selskaper svært bra!
Prismessig er jo selskapet bare "en munnfull".


O.J
08.03.2001 23:33
#402

Endre
OSX indexen(oilservise) og oilindexen går som "hakka møkk" i USA. Amerikanerne har antagelig skjønt at vi er inne i en boom for sektoren.
OSE vil nok komme etter. Tror at det er flere elskaper innen sektoren som vil få et løft?

Oljeselskapene søker fortvilt etter mannskap osv osv .

Denne boomen vil komme ALX tilgode! .
Tror meget bestemt at det oxo kommer ResLag(som jo ALX skal kjøpe , tilgode med ordrer og økt inntjening(høyere priser pga etterspørselen)

Nårtid vil denne aksjen bli repriset , til et nivå den fortjener ??
Kanskje før vi aner.

MVH O.J
MKane
10.06.2001 06:33
#82

Endre
Mye skjer i ALX
Mvh USMStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS