"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Hold fokus på CRU.....
Hold fokus på CRU.....
terminor
23.02.2001 11:57
#166

Endre
Innen 3 - 4 uker har vi neste reultatfremleggelse fra Crew. Vi vet noenlunde at tallene blir bra siden Metorex nå er tatt inn i regnskapene. Sannsynligvis vil dette hjelpe til å rette oppmerksomheten mot dette underprisete selskapet.
Vi vil også få siste informasjon vedr. Nalunaq og Mindoro. Her kan det være duket for gjennombrudd.
norlov
23.02.2001 19:05
#232

Endre
Crew i pluss ved dagens slutt. Mulig dette har sammenheng med at prisen på gull øker, samt kursoppgangen til Ken.
bjornmu
23.02.2001 19:15
#67

Endre
Og i Toronto har tydeligvis storkunden til BMO Nesbitt solgt seg ferdig.
norlov
23.02.2001 19:31
#233

Endre
Om Crew holder ruta skulle opplysninger om produksjon på Grønland være like om hjørnet.
norlov
25.02.2001 16:12
#235

Endre
Bare for å gjenta litt for de som ikke vet:


Siste analyse fra CM:

Med gode resultater fra Metorex, samt det faktum at Crew nå begynner å
konsolidere Metorex inn i sine regnskaper, er det håp om at flere investorer
begynner å få øynene opp for denne aksjen. Etter vår oppfatning tilsvarer
Metorex alene kursen på Crew.


Sakser denne på nytt igjen fra HOTSPUR:

Onsdag 14.02.2001 21:04


Crew datter på oppkjøpsjakt
av Henrik Anders Skottvoll
Først publisert: 14.02.2001 18:57

Det delvis Crew-eide gruveselskapet Metorex viser fortsatt resultatvekst. Metorex ønsker å vokse videre gjennom oppkjøp.

Se også:
Kurser: [CRU]
Charts: [CRU]
Relaterte artikler: Crew starter malmundersøkelser før påske
Crew i rute på Mindoro
Crew girer opp rundt Bergstaden
Bank of England - gullsalg
Hydro trapper ned produksjon i USA

Crew Development Corporation (CRU) er et internasjonalt gruveselskap med hovedkontor i Vancouver, Canada. Selskapet kontrollerer seks utviklingsprosjekter og har en majoritetsandel i det sør afrikanske gruveselskapet Metorex (MTX). Crew er aktive i Norge, Grønland, Filippinene og i Afrika. Selskapets hovednotering er på børsen i Toronto (TSE) og har vært notert på hovedlisten på Oslo Børs (OSE) siden januar 2000. Selskapets aksjer er også notert i Tyskland og USA.
Det delvis Crew-eide sør-afrikanske gruveselskapet Metorex, som er primærnotert på JSE (Johannesburg Stock Exchange) oppnådde et nettoresultat på 48,4 millioner sør afrikanske rand tilsvarende 54 millioner kroner i seksmånedersperioden som ble avsluttet 31. desember 2000. I samme periode i fjor tjente selskapet 20,7 millioner rand tilsvarende 18,5 millioner kroner. Resultat i perioden var 40,18 cents per aksje.

Det skriver Metorex i en pressemelding.

Metorex oppnådde i de siste seks måndene en bruttoomsetningen på 355,1 (400 mill) Metorex har hatt en omsetnings- og resultatvekst på henholdsvis 16 prosent og 133 prosent fra samme periode i fjor. Omsetningsveksten skyldes høyere råvarepriser, svakere lokal valuta og stabile driftskostnader i perioden.

Styret har foreslått et utbytte på 12 millioner rand (10 cents) tilsvarende 14,6 millioner kroner. Dette tilsvarer en utbytteøkning på 43%.

Metroex er sist omsatt på kurs 380 sør afrikanske rand (Rnd) som priser selskapet til 457 millioner rand tilsvarende 512 millioner norske kroner. Dette verdsetter Crews 52 % andel i Metorex til ca kr 266 mill, mens Crew på kurs 6,5 NOK prises til 649 millioner norske kroner.

Selskapet er fornøyd med virksomheten og dersom den vedvarende styrkingen i råvareprisene, forventer selskapet et godt resultat resten av regnskapsåret.
Metorex forsetter å evaluere potensielle oppkjøpskandidater som kan bidra til ytterligere vekst i selskapet.

HER ER MER OM CREW !
Crew Development Corporation
(skrevet av hotspur)


CREW,Det vil komme for en dag uansett
HOTSPUR

--------------------------------------------------------------------------------
Crew Development Corporation
EIER
52 % av Metorex (Gruveselskap i Sør Afrika)
100 % av Meager creek (British Colombia, Canada)
67 % av Nalunaq (Grønnland)
100 % av Mindoro (Filippinene)
100 % av Pamplona (Filippinene)
7 % av Asia Pacific Resources Ltd. (British Colombia, Canada)
100 % av Røros (Norge)
51 % av Hwini Butre (Ghana)

Undervurdert ?
Som eier 50,4 % av det Sør Afrikanske selskapet Metorex har nå et år foran seg som vil gi oss noen av svarene på om De er "verdens mest undervurderte selskap" (spesialrapporten av Brien Lundin , Juni 2000) www.crewgroup.com/cru2/norwe_goldnews_0600.htm
Restrukturering
Metorex er en gruve entreprenør med 25 års operasjonell erfaring, lav kostnadsstruktur og et meget godt kontaktnett i den Afrikanske gruveindustrien, som etter restrukturering i Juli 1999 og børsnotering i Desember 1999 i Johannesburg og London, har øket sine salgstall til 906 millioner kroner, tredobling siden Crew ble involvert i selskapet i 1997, og det i en periode med de laveste metall og mineralpriser på flere tiår. Ved regnskapsårets slutt 30.Juni 2000 opererte gruppen med en nettoinntekt på 91 millioner kroner, dette var en økning på 98 % fra året før og 11 % over prognosen.
Mineralpriser
Ikke nok med det, siden regnskapsårets slutt har mineralprisene steget, og første kvartal i år ble nettoinntekten
45 % !! høyere enn forrige kvartal. Husk at mineralpriser har vært lav i årevis.
Crew har skaffet seg verktøyet
De er som nevnt majoritets eier i denne "juvelen" og har dermed skaffet seg et høyst oppegående driftsselskap i en tid hvor slike selskaper har vært billige, og kan da følgelig føye inntektene fra Metorex inn i sitt eget regnskap.
Godt Håndverk
Et eksempel på hvorfor Metorex har gjort suksess siden Crew begynte å involvere seg i selskapet i 1997, innværende uke så har kursen steget 10-15 %, til 380 Rand, for et år siden stod aksjen i 225 Rand. Selskapet selv legger opp til en vekst på 15 % pr. år, dette er ikke optimistisk i det hele tatt i hvert fall de 3 neste år. Et godt eksempel på godt håndverk er gruven Consolidated Murchison som produserer 4800 tonn Antimon pr. år ( som er 8 % av verdens totale produksjon, Antimon brukes hovedsakelig til flammehemmelse, ca 45 % av produksjonen går med til det) gruven produserer også 32 000 unser med gull i året som biprodukt. I 1998 tapte denne gruven 4,5 millioner kroner, etter restrukturering av Metorex så tjente den 4 millioner kroner i 2000, tross !! lave priser på Antimon ( laveste på 40 år, og at gruven var oversvømt i 6 uker på grunn av ekstremt regn sier litt om hvilken effektivisering som har pågått innenfor Metroex) og gull, men operasjonskostnadene er blitt redusert med 22 % pga forandring i operasjonsfilosofien og innskrenkninger i operasjonskostnader og administrasjonskostnader. Murchison står da følgelig for 4-5 % av den totale nettoinntekt i Metorex. Det er da grunn til å fastslå at den samme prosess har funnet sted i alle Metorex sine
norlov
25.02.2001 16:17
#236

Endre
inntektene fra Metorex inn i sitt eget regnskap.
Godt Håndverk
Et eksempel på hvorfor Metorex har gjort suksess siden Crew begynte å involvere seg i selskapet i 1997, innværende uke så har kursen steget 10-15 %, til 380 Rand, for et år siden stod aksjen i 225 Rand. Selskapet selv legger opp til en vekst på 15 % pr. år, dette er ikke optimistisk i det hele tatt i hvert fall de 3 neste år. Et godt eksempel på godt håndverk er gruven Consolidated Murchison som produserer 4800 tonn Antimon pr. år ( som er 8 % av verdens totale produksjon, Antimon brukes hovedsakelig til flammehemmelse, ca 45 % av produksjonen går med til det) gruven produserer også 32 000 unser med gull i året som biprodukt. I 1998 tapte denne gruven 4,5 millioner kroner, etter restrukturering av Metorex så tjente den 4 millioner kroner i 2000, tross !! lave priser på Antimon ( laveste på 40 år, og at gruven var oversvømt i 6 uker på grunn av ekstremt regn sier litt om hvilken effektivisering som har pågått innenfor Metroex) og gull, men operasjonskostnadene er blitt redusert med 22 % pga forandring i operasjonsfilosofien og innskrenkninger i operasjonskostnader og administrasjonskostnader. Murchison står da følgelig for 4-5 % av den totale nettoinntekt i Metorex. Det er da grunn til å fastslå at den samme prosess har funnet sted i alle Metorex sine gruver.
Det er grunn til å tro at Metorex vil slå prognosene på ny og på ny.
Fordi de blant annet kommer til å doble sin kobberproduksjon til totalt 40000 tonn pr. år med sin oppstart av Chibuluma South i Zambia , den starter produksjonen i April 2001 og har en estimert levetid på 14 år, men det viser seg at denne levetiden ofte er lengre. De har også Perkoa (sink) i Burkina Faso å se frem til og fortsatt stigning av de lave mineralprisene.
Estimatene for Metorex sin produksjon sist regnskaps år avsluttet 30.Juni 2000 :
Chibuluma West
85 % Metorex eid, 15 % eid av ZCCM, (8.400 t kobber -100 t kobolt ) , produksjonskost. over halvert fra fjoråret.
Consolidated Murchion
100 % Metorex eid (4.800 t antimon -32000 unser gull ), produksjonskost. redusert med 22 %
Maranda Gruve
100 % Metorex eid ( 15.000 t sink - 1.500 t kobber ), meget lønnsom gruve.
O'okiep Gruve og smelteverk
100 % Metorex eid (14.400 t kobber ) Investert beløp var tilbakebetalt 3 mnd. etter oppkjøp !!,fortsatt lønnsom.
Wakefield Investments
100 % Metorex eid ( 1.370.000 t kull ), leverer 15 % av Sør Afrikas kull.
Vergenoeg
70 % Metorex eid, 15 % Minersa eid. ( 110.000 t flusspat ) 3 års tilbakebetalingstid, antatt levetid for gruven er + 50 år.
Metmin
100 % Metorex eid, ( 24.000 t mangan oksid ) produksjon kan økes for å møte økning i etterspørsel.
Utviklingsprosjekter :
Perkoa
100 % Metorex eid, 10 % eid av regjeringen i Burkina Faso. ( ressurs 7.000.000 t, 17,6 % sink!!! ), forstudie fullført
Chibuluma South
85 % Metorex eid, 15 % eid av ZCCM, ( ressurs 7.830.000 t, 4,3 % kobber og 0,03 % kobolt ) i produksjon tidlig i 2001
Dermed var estimatene for Metorex sist regnskapsks år fordelt slik med estimert årsresultat på 86 millioner kroner. (virkelig produksjon i parentes )
Kobber 42 % (42) , US$ 1.650/tonn
Storparten av kobber brukes til elektriske formål
Kull 16 % (14 ) ,
Brukes bl.a. til energiforsyning og i kjemisk industri
Sink 15 % (15), US$ 1190/tonn
Mesteparten blir brukt til forsinking av jern og stål til beskyttelse mot rust
Flusspat 11 % (12) , US$ 100/tonn
Mineral med glassglans, brukes bl.a. ved lodding og sveising
Gull 9 % (10), US$ 265/unse
Nyttes mest som valutareserve i form av gullbarrer
Antimon 5 % (4), US$ 13,75/mtu
Brukes mest til flammehemmelse, av antimon produser Metorex 8 % av verdens totale produksjon, brukes også til legering med myke metaller som bly og tinn for å øke hardheten.
Kobolt/Mangan oksid 4 % (3), kobolt US$ 12,50/ib
Kobolt brukes som legeringsmetall til fremstilling av harde, temperaturbestandige legeringer som skjære-og kutteverktøy, til farging av glass. Viktig metall siste hundre år.
Manganoksid brukes i prydgjenstander og legerinstilsatser.

Disse estimatene ble som kjent slått med 11 %,og årsresultatet ble på 91 (+ 98 % fra året før) millioner kroner av en omsetning på 906 millioner kroner . Noe som markedet satte pris på og sendte aksjekursen fra 225 Rand pr. aksje til dagens pris 380 Rand pr. aksje.
2001…. Stigende mineralpriser ? og økning av produksjon.
Det er grunn til å anta at den målsatte veksten også vil bli slått i 2001. Dette vil igjen øke verdien i Crew Development og sikre Crew kapital som kan nyttes til å øke verdien i selskapet ved at midler brukes til utvikling av prosjekter, kanskje de vekter seg mer opp i Asia Pacific Resources Ltd. For eksempel.
* 1. La oss si at Crew's eierandel i Metorex i dag svarer til dagens kurs i Crew

Men Crew har som kjent noen andre nøkkelprosjekter på gang:
Nalunaq (Grønnland)
Mindoro (Filippinene)
Meager Creek (British Colombia, Canada)

Meager Creek
Energikrise er vel det rette ordet å bruke på hva som foregår i dette området hvor Meager Creek befinner seg.
Snappet opp fra Aksjeforum av Ole Andreas Krohn, publisert 27.12.2000:
"På nordvestskysten av USA er strømmangelen prekær. Hydro har nå gjort en avtale om å trappe ned aluminiumproduksjonen for å lette presset på kraftleverandøren.
Norsk Hydro har gått inn på en avtale om reduksjon av produksjonen ved smelteverket Goldendale i Washington State på den amerikanske nordvestskysten. Hydro har en såkalt tolling-avtale med Goldendale.
Tiltaket er et ledd i arbeidet for å få gjort noe med den generelle knappheten på kraft i området.
Selskapet reduserte i Oktober produksjonen fra 157.000 tonn aluminium i året til 105.000 tonn aluminium i året. Nå gjennomføres ytterligere nedskjæringer til 27.000 tonn på årsbasis. Denne takten ønsker selskapet i første omgang å holde i en nimåneders periode.
Hydro har siden 1987 investert USD 55 millioner i anlegget.
Alle verkets kunder skal betjenes fra andre produksjonse
norlov
25.02.2001 16:19
#237

Endre
"Crew eier nå 100 % av Creek Geothermal Crew "Meager Project", som ligger 160 km nord av Vancouver, British Colombia. Omkring C$50 millioner er blitt brukt på studier som beviser at prosjektet kan produsere 250 megawatt med elektrisitet på en veldig økonomisk tilfredstillende måte. Det vil si at det varme vannet som kommer ut av grunnen vil besørge for en gratis energikilde som produserer nok elektrisitet til å forsyne strøm til en by med 400000 mennesker."
Crew kan selvfølgelig ikke håndtere dette prosjektet alene, de må finne seg en partner innenfor kraftforsyning, noe jeg mener kan skje forholdsvis raskt i og med at det presses på fra industri som har behov for stabil og nok elektrisk kraft for i det hele tatt og drive med næring i området.
* 2 Det er vanskelig å fastsette noen pris på dette før en partner er funnet til prosjektet, vi avventer i spenning, men drister meg til å si at dette nå er verd dagens aksjekurs i Crew (650 millioner kroner, synes dette er forsiktig)

Nalunaq (Grønnland)
Dette tror jeg på en måte vil bli et slags gjennombrudd for Crew, et "Norsk't" industri eventyr starter snart opp med Gullutvinning på Grønnland, hvor 27-32 gr. gull Pr. tonn masse er nok til å starte med utvinning, vi får snart svaret på når oppstart blir. Sist år har Crew øket andelen sin i prosjektet fra 50 til 67 %. Det er også under studien av prosjektet funnet helt ekstreme mengder gull, alt i fra 800 gr ! til 5000 gr !! pr tonn masse. Men vi får holde oss på jorden. På sommerens store utviklingsprogram brukte Crew 45 millioner kroner på en komplett forstudie for å sikre seg finansiering, slik at oppstart kan foretas så raskt som mulig. Beslutning om oppstart skal tas i 1. Kvartal 2001. Finansiering for de 175 millioner kroner som trengs ved oppstart blir finansiert med Hypo vereinsbank og gruven vil være tilbakebetalt etter 1,8 år og levetiden er satt til 7,2 år og den skal produsere 148 000 unser gull pr. år. Jeg tror timingen for oppstart blir god med tanke på gullprisen som jeg tror vil øke fra dagens nivå fremover slik at gruven minst kan produsere gullet etter estimatene på 300 USD/unse gull. Prosjektet er pr i dag verdsatt til 352 millioner kroner(10 %) .
*3 Pr. i dag er prosjektet verdsatt til 3 kroner i Crew, men hva med når svaret på forstudien foreligger, meldingene er så entydige og positive at jeg ikke har problemer med å tro at også her kan legge på en tiendel til for å kunne å si at det minst har en verdi som tilsvarer dagens aksjekurs i Crew.

MINDORO (Filippinene)
Er et gigantisk prosjekt på Filippinene, dette vil ingen ende ta ,hva ? Dette 2. generasjons HPAL (high-pressure acid leaching) nikkel lateritt prosjejektet ligger på øya Mindoro ca 200 km. Syd for Manilla . Fra forekomstene sentralt på øya er det 30 km til kysten.
Der planlegges en produksjon av 40000 tonn nikkel og 3000 tonn kobolt, og ut av utvinningen får man et biprodukt fra prosessen , 126000 tonn Ammonium sulfat, som dekker 30 % av landets årlige forbruk av ammonium sulfat som Filippinene i dag i sin helhet importerer.
Ved årsskifte 2001/2002 beregner Crew å være ferdig med de nødvendige studier av prosjektet og vil da finne seg en nødvendig strategisk partner for dette enorme prosjektet som innebærer en infrastruktur bestående av en havn, kraftverk og en landsby som vil huse alt operativt personell. Gruvens levetid er satt til 20 år.
Prosjektet har i dag en verdi på 4 milliarder kroner (10 %)ca 10 ganger Nalunaq !!, og der er det å si at det var basert på Kvaerner Metals Forstudie som da opererte med en nikkelpris på US$ 2,50/pund og en koboltpris på US$10/pund og ikke inntekter fra ammonium sulfat, dagens nikkelpris er US$ 3,7/pund og US$ 15/pund for kobolt.
*4 La oss si, for å være meget forsiktig, at dette prosjektet i dag har en verdi som samsvarer med dagens aksjekurs i Crew.

Det 4. Nøkkelprosjektet, ja vi hiver på en bonus.
Asia Pacific Resources Ltd.
Asia Pacific Potash Corporation (NordØst ,Thailand)
Her snakker vi om Crew's 7,3 % eierandel i APPC som er notert på Toronto Stock Exchange
Dette sier Brien Lundin :
"Det kan hende at noen kapitalinnsettere vil tvile på at et selskap av Crew sin størrelse har evnen til å samle inn et estimert beløp på US$665 millioner til å oppføre dette prosjektet. Men man trenger bare å se på et annet selskap som er ledet av Darch-Wright gruppen for å verdsette deres evne til å tiltrekke finansiering på stor målestokk.
Denne gruppen er, for eksempel, langt avansert i å arrangere mer enn US$600 millioner for å finansiere en oppføring av en stor pottaskegruve i Thailand, for Asia Pacific Resources Ltd.
Norsk Hydro, et kjempestort Norsk konglomerat og en av verdens største gjødselsforhandlere, har offisielt sagt seg villig til å ta 75% av produksjonen fra den første Asia Pacific gruven, over gruvens hele levetid til markedspris. Dette firma vil også besørge 22% av finansiering til prosjektet for å få en 20% eierandel til gjengjeld. Det store ingeniørfirmaet Bechtel har utført en anmerkningserklæring til også å besørge 22% av finansieringen, og nærmer seg sluttfasen av den formelle delen av prosjektskontrakten. Med 44% av finansieringen på plass, som egenkapital vil Asia Pacific nesten uten tvil være i stand til å arrangere resten av finansieringen med gjeld mot prosjektet. I realiteten vil dette lille firmaet tilbakeholde en 60% andel i et prosjekt av verdensklasse, finansiert helt til produksjonsfasen av store partnere.
Gruppen forventer en tilsvarende ordning for Mindoro. Gjennom anskaffelsen av et stort gruvedriftsselskap som partner, og sikring av en prosessgaranti fra Kvaerner, vil finansieringen av et tiltrekkende prosjekt som dette ikke være vanskelig"
Litt rått klippet, gå inn på crew.no for å studere for å finne mer!
Dette prosjektet har en nåverdi på (10 %) 4,75 milliarder kroner for APPC
Tar med siste børsmelding fra Asia Pacific Resources Ltd.

Wednesday January 17, 4:20 pm Eastern Time
Press Release
Asia Pacific Resources Ltd.: Company's Common Shares Begin Trading On Over The Counter Bulletin
norlov
25.02.2001 16:21
#238

Endre
Tar med siste børsmelding fra Asia Pacific Resources Ltd.

Wednesday January 17, 4:20 pm Eastern Time
Press Release
Asia Pacific Resources Ltd.: Company's Common Shares Begin Trading On Over The Counter Bulletin Board, Shares Cease Trading On Nasdaq Smallcap Market
VANCOUVER, B.C.--(BUSINESS WIRE)--Jan. 17, 2001--Further to the news release of December 5, 2000, Asia Pacific Resources Ltd.(TSE:APQ. - news; FRANKFURT:APQ) (OTCBB:APQCF - news) was informed on January 16, 2001, that, effective at the open of business January 17, 2001, its shares have ceased trading on the Nasdaq Small Cap Market.
The Company had failed to maintain a minimum bid price of $1.00 U.S. over 30 consecutive trading days as required by Nasdaq's Rules. The Company's shares will continue to trade on the Toronto, Stuttgart and Frankfurt Stock Exchanges under the symbol APQ.
As of January 17, 2001, the Company's shares are being quoted on the Over the Counter Bulletin Board (OTCBB) under the symbol APQCF. The Company will continue to make all the required regulatory filings to federal and state authorities in the U.S., ensuring its common shares continue to be available to U.S. investors.
Gerald D. Wright, Chairman and Chief Executive Officer
Contact:
Asia Pacific Resources Ltd.
Investor Relations
Tel: 604/681-8003
Tel: 800/444-9284
Website: www.asia-pacific-resources.com
Strenge krav !
*5 Crew eier 4000000 aksjer i selskapet, og den omsettes i dag for 1 CA$, som tilsvarer ca 6,6 nok
Crew må da sies å ha en andel som utgjør ca 27 millioner og da bør det prises inn som ca 37 øre i Crew aksjen,(egentlig så mener jeg at det er mer reelt med 3 kroner nå (nok om det) vi er forsiktige.

De parallelle prosjektene !
Røros (Norge )100 % Crew eid
Sink og kobber. Noranda har sagt fra seg opsjon til å opptjene 70 % av prosjektet, Crew/Noranda har vært i aktivitet i 18 Mnd. I området.
Pamplona (Filippinene) 100 % Crew eid
Svovel, et selvstendig prosjekt, en del av produksjonen kan brukes til Nikkel utvinningen i Mindoro, kreves til HPAL prosessen.

Hwini Butre (Ghana) 49 % Crew eid,51 % St. Jude Resources ( opsjon til 65 % )
Gull ,skjer lite akkurat nå venter på avklaring vedrørende en uoverensstemmelse i området, Crew mener de har sitt på det tørre, avventer.
*6 vi setter dette til "avrunding" og avventer flere opplysninger. Vi kan si 7 Øre for å flåse litt.
*1-6 gir en nåværende verdi på 6,14x 4+0,37 = 24,93+avrunding 7 Øre så skulle det bety at jeg mener Crew aksjen har en nåverdi på 25 kr.
Regnbuen ser ut som en optisk illusjon, men det er den ikke!
Heng Dere ikke opp i unøyaktigheter, dette er for å illustrere at jeg mener at hvert enkelt prosjekt Crew har i hende hver for seg har et potensial som minst tilsvarer dagens aksjekurs. Egentlig så kan jo ikke hvert enkelt prosjekt ha en nøyaktig lik "verdisetting". Potensialet på litt sikt er langt større, og det må være vanskelig å si til seg selv at å handle Crew til dagens ekstremt lave kurs skulle ha noen stor risiko.

VERDSETT ALLE DELENE TIL 1 KRONE SÅ HAR DU DAGENS KURS !

Jeg mener at gjennombruddet kommer med en melding om at Crew drar til Grønnland for å "hente" gullet, da blir det lettere å være Crew aksjonær !
Håper mange kjøper og selger denne godbiten, pump up the volume
John Darch ble spottet når han solgte 1 mill aksjer i julen til 0,9 Canadiske Dollar, men tok seg inn igjen Fredag når han betalte 1 dollar for de samme aksjene.
Dårlig Trade ?
WHITE HART


Nucleus
25.02.2001 18:15
#30

Endre
I følge Grønlands kringkasting (KNR) må Nuna Minerals, som eier 33% av Nalunaq forekomsten sammen med Crew, selge ut aksjer for å finansiere sin del av prosjektet.

http://www.knr.gl/NEWS/dansk/2.htm (nederst på siden)

Dette kan jo tyde på at besluting om drift er tatt. Det blir også interessant å se om Crew kjøper seg opp i Nuna Minerals.
HOTSPUR
25.02.2001 20:15
#133

Endre
RE Nucleus

Limte inn den delen av innlegget ditt som har intresse for oss

kanskje brikkene er i ferd med å falle på plass, ja.

Prisen fastlagt for Nuna Minerals aktier

Det tidligere 100 procent hjemmestyreejede mineralefterforskningsselskab Nuna Minerals har sat sine aktier til salg til en stykpris på 1000 kr. Med en salgskurs på 105 kommer hver aktie til at koste 1050 kr.

Nuna Minerals ejer i dag 33 procent af Nalunaq-guldprojektet i Nanortalik i Sydgrønland. For at kunne finansiere sin andel af projektet må selskabet nu sætter sine aktier til salg.

Alle kan købe aktier i firmaet, der har en aktiekapital på 28 millioner kroner. Nuna Minerals regner med at udbyde aktier for mindst to millioner kroner og højst 15 millioner kroner.

Selskabet forventer at være børsnoteret ved udgangen af dette år

WHITE HART


[Endret 25.02.01 20:15 av HOTSPUR]
dr. Stockman
26.02.2001 01:40
#798

Endre
Historien har vist at selv om Cru ikke kan betegnes som en gullaksje så har den vist seg som et gullavhengig papir. Nettopp av den grunn tror jeg vi nå går lysere tider i møte. Som jeg nhar betont tidligere i andre topicer så anser jeg at bunnen allerede har vært tangert for gullprisens del, og at vi nå er på vei opp.
norlov2
26.02.2001 07:56
#76

Endre
Ja, jeg har registrert det samme, dr. Stockman.

Dette med gull er jeg ikke så veldig inni. Har du noen formening om dette innlegget fra megleren:

Ser dårlig ut for gullprisen framover, hvis gullselskapet Kinross Gold Corp.(KGC) får klaff med sin restrukturering av sine forward salgskontrakter! Dette gjelder 500.000 ounces gull, og resulterte til $21 millioner mer i cash.

Details of the gold spot deferred forward sales program before and after the restructuring are summarized below:

Before
Year.Oz-Hedged.Average Price
2001 225,000 $310
2002 100,000 $315
2003 100,000 $320
2004 100,000 $320

After
Year.Oz-Hedged.Average Price
2001 225,000 $274
2002 100,000 $270
2003 100,000 $270
2004 100,000 $270

Dette beviser vel at det ventes en fortsatt nedgang eller stabil gullpris framover?

meglerdr. Stockman
26.02.2001 11:11
#801

Endre
Re. Norlov
Det er klart at man i vide kretser forventer fortsatt nedgang for gullprisen. Nettopp derfor har gull vært under så sterkt press at f.eks. Nasdaq kan halvere seg uten at det gjenspeiles i gullprisen (ihvertfall ikke i positiv retning).

Mange trodde at et nytt paradigme hadde oppstått, der gamle økonomiske lover hadde opphørt å eksistere. Dette skulle føre IT-aksjer stadig nærmere himmelen. Jeg advarte sterkt mot en slik tro for ett år siden. Solgte meg selv ut av Opc og kjøpe meg inn i gullaksjer.

Et lignende paradigme er at gull skal ha utspilt sin rolle på de fleste områder. At gull ikke skulle være attraktivt lenger har ihvertfall ikke medført at gullmedaljer er skiftet ut med platinamedaljer etc. Og i India er gull mer populært enn noensinne. Gull vil aldri bli avlegs, og den utbredte negative holdning til gull som investeringsobjekt er typisk for noe som nærmer seg et trendskifte. Jfr. hvor fort og dramatisk trendskiftet ble for IT-aksjer. Før fallet begynte ble de ledende amerikanske IT-selskapene ansett som "billige" av majoriteten av de analytikerne som hadde fokus mot IT. Nå når mange av de har falt med 75% anses de som dyre.
norlov2
26.02.2001 12:08
#77

Endre
Thanks, dr. Stockman
terminor
26.02.2001 12:28
#167

Endre
Det er sikkert mye riktig i at CRU har vært noe påvirket av gullprisene.
Men jeg tror ikke at dette vil være den viktigste faktoren fremover når prisen på CRU skal settes.
Når resultatet fra CRU nå snart blir lagt frem, vil Metorex være innkonsolidert i regnskapene. Av inntektene til Metorex er det kun ca. 10% som skriver seg fra gullsalg, og den er fallende.
Derimot kobber, kull og zink står for over 70% av inntektene til Metorex og er økende i nåværende gruver. I tillegg vet vi at Metorex i disse tider åpner ytterigere en kobbergruve.
Dette vil investorene se når resultatene kommer.
Nalunaq er gull, men Mindoro og Meager Creek betyr nok like mye når det fremtidige potensiale til CRU skal anslås.
Jeg tror derfor markedet vil bli mer nyansert og til CRU's fordel ikke kun bli vurdert utifra gullprisen, som egentlig ikke betyr "alt" for CRU.

I tillegg kan det se ut som både kobber og zink er på vei opp fra et bunnivå (men jeg er ingen ekspert på TA).[Endret 26.02.01 12:30 av terminor]
dr. Stockman
26.02.2001 12:38
#802

Endre
re. Terminor
Er i hovedsak enig. Cru burde ikke prises som en gullaksje, selv om Nalunaq jo er det av "de store" prosjektene som ligger nærmest i tid. Men historien har vist at gullprisen har hatt en ganske sterk psykologisk virkning på Cru. Når gullprisen stiger justeres først prisen på Kenor. Først når potensialet i Kenor er tatt ut slår gullprisen ut for Crus vedkommende. Følgelig forventer jeg at Cru kommer mot slutten av uken hvis omslaget i gullprisen holder seg.


[Endret 26.02.01 12:38 av dr. Stockman]
[Endret 26.02.01 12:39 av dr. Stockman]
joergen
26.02.2001 12:40
#464

Endre
Meldingen fra Nuna Minerals var oppløftende. Aksjene er tiltenkt befolkningen på Grønnland og det er lite trolig at man prøver å prakke på dem 'katta i sekken'.

Psykologien i gullmarkedet har fått en viss optimisme over seg:

Fra www.miningnews.net:

Market bullish over gold prices
26 February 2001 SPECULATION is mounting that a gold price rally is imminent, with lease rates climbing steadily since the beginning of the month.

Lease rates, the rates at which investors pay to borrow gold, often rise before spot prices: "At current high levels, it historically takes just one event, an economic one perhaps, for spot gold to spike," DJ Carmichael said in its weekly brief.

"Over the last 10 months each rise in lease rates has pre-empted a significant spike in the gold price. We now forecast spot gold to rally during the next few weeks."

SA speculators spend up on higher gold price expectations
26 February 2001
SPECULATORS in South Africa went on a buying spree late Friday on reports that higher gold prices are close. Stocks to move sharply higher included AngloGold, which stacked on 4.5% or 10 rand to hit a high of R230. Gold Fields added 4.3% to R29 and Harmony added 4.8% to R33.55.

Dealers said the buying had been driven by reports of an extremely short position in the physical gold market. They said the gold price was expected to move back above US$260 an ounce over the next few days.

norlov2
26.02.2001 13:43
#78

Endre
26.02.01 12:20 CRU PRESENTASJON AV CEW 02.03.01 finansiell kalender

Presentasjon av Crew 2. mars kl. 09.00 på Bristol Hotel

I forbindelse med offentliggjørelse av Crews resultat for
første halvår ( 1. juli - 31. desember 2000 ) inviteres med
dette analytikere og meglere til presentasjon og orientering
2. mars kl. 09.00 i Olavs Salen på Bristol Hotel, Kristian
IV`s gt. 7, Oslo.

Vi vil i tillegg orientere om Crews prosjekter og regjøre
for selskapets videre planer.

Fra Crew vil følgende personer være tilstede:

John M. Darch, Chairman & CEO
Jon Steen Petersen, Vice President, Exploration
Brian Ballou, Vice President, Operations
Andreas Qvale, Vice President, Corporate Affairs

Det vil bli servert en enkel frokost.
Påmelding til vårt kontor på Høvik innen 28. februar kl.
16.00.

Tlf. 67 59 24 24
Fax 67 59 24 25
e-post: crew@crew.no

Mort1
26.02.2001 16:26
#273

Endre
Fin stigning til slutt i dag!

Står vi endelig foran gjennombruddet??

dr. Stockman
26.02.2001 17:08
#803

Endre
Teknisk er Cru også i ferd med å slå til. 5 av 6 parametre sier nå kjøp. Presentasjonen i begynnelsen av mars vil nok også bidra når vi kommer så langt. Cru trenger mest av alt å få fokus rettet mot seg for at det kursmessige potensialet skal kunne innfris.
norlov
26.02.2001 20:53
#239

Endre
+0.06 (+5.50%) Toronto i kveld. Kurs 1.15 CAD

1.10 nå, får se hva det blir til slutt om en time.

Gull opp 5,25% til 266.35.


[Endret 26.02.01 21:08 av norlov]
[Endret 26.02.01 21:33 av norlov]
Mort1
26.02.2001 20:57
#275

Endre
1 CAD = 5,90 NOK

Hvilket gir CRU en kurs på kr 6,80 i CANADA

MVH

Mort1
norlov
26.02.2001 22:28
#241

Endre
Og Greenspan hjelper gullprisen videre opp i løpet av uken:
The only "inflation indicator" that was not moving was the $US Gold price. That is no longer the case. The $US Gold price regained the $US 260 level on Friday, Feb. 23. Still, that's nothing like as spectacular as a +1.1% PPI or a +0.7% CPI, not yet anyway. Can the U.S. "powers that be" continue to control the Gold price in the face of a THIRD (and obviously panic stricken) rate cut? We wonder if they can.

The straws that are now being grasped at on U.S. investment markets are not very robust these days. We don't know if Mr Angell drew the "short straw" and became the one to get the market's hopes up. We don't think he came up with the idea to predict another rate cut all on his own. Being an ex Fed Governor, he knew he has "credibility". AND SO DO ALL THE PRESENT FED GOVERNORS, AND THE FED CHAIRMAN.

This is the next best thing to PROMISING another 0.5% rate cut next week. Woe betide the markets if they don't get one. We shall see what happens. kilde: privateer


+0.07 (+6.42%) Toronto sluttkurs 1.16 CAD.

1.16 Canadian Dollar = 6.76666 Norwegian Kroner[Endret 26.02.01 22:32 av norlov]
Fremtiden
26.02.2001 23:41
#43

Endre
Vet ikke hvorfor jeg gidder å skrive om denne aksjen. Har hatt CRU omtrent siden den ble etablert i Norge
og gikk inn på 6,55. Siden den gang har det strømmet på med positive nyheter, uten at den har etablert et
høyere nivå. Når det refereres til Toronto, så skjønner jeg ikke helt vitsen med det på de lave
omsetningsvolumene. Det er heller en større fare for at den kan manipuleres.

Jeg ønsker denne høgt opp, men er snart lei av å vente. Har dere ikke heller vurdert HEX, her har jeg hatt
en stigning på 80 % på 1/2 år, og tror den skal meget langt. MERK dere oppgangen i morgen.
Kong Neptun
26.02.2001 23:43
#2

Endre
Blir det nok et rally fram til presentasjonen etterfulgt av gevinstsikring og "back to scratch"? Mine illusjoner om snarlig gjennombrudd har falmet de siste månedene....

Gi meg en god grunn til at Crew skal etablere seg mellom kr. 7-8 nå. (Vi er jo tross alt på OSE...)
HOTSPUR
27.02.2001 00:06
#134

Endre
Egentlig så er den eneste gode grunnen til å eie en aksje
at det gis et årlig utbytte !

da må selskapet ha noe å betale utbytte av.

Pr idag gir ikke crew utbytte, men der er de så absolutt ikke alene om på OSE

Crew er et selskap som har muligheten frem i tid, Metorex betaler idag ut stort utbytte.

Dette gjelder selvfølgelig alle aksjer generellt.

En ting er sikkert, ingen penger, intet utbytte !

Og da spiller det egentlig ingen rolle om kursen er 6 eller 8.

men jo bedre selskapet gjør det, jo dyrere blir det, som regel å eie disse.

WHITE HART


[Endret 27.02.01 00:08 av HOTSPUR]
[Endret 27.02.01 00:31 av HOTSPUR]
norlov
27.02.2001 06:25
#242

Endre
Studer chartet pluss informasjonen rundt Crew, så skjønner dere det.

30 kroner ved årets slutt? Vel, tiden får vise.
norlov
28.02.2001 18:45
#246

Endre
Så kom kjøpssignalet fra Investtech´s analyse:

Ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen ytterligere på kort sikt.
p928s
05.03.2001 13:45
#162

Endre
handles det i CRU igjen, Paerto er på kjøperen!
Ligger det nye meldinger i luften?
p928s
05.03.2001 14:58
#163

Endre
Klassisk!
Meglerhusene vekter seg opp og kommer med anbefaling senere i uken.
CRU går mot 7,- denne uken.
Kong Neptun
05.03.2001 20:10
#7

Endre
For det første så er det ingen fond som har vektet seg opp betydelig, og for det andre så er det evt. like mange som har vektet seg ned...........Det blir for dumt å hause på dette grunnlaget! 7 kr ila uken er ren ønsketenkning og har ingen rot i virkeligheten. Det hadde vært fint om vi kunne bygge opp en topic som konsentrerte seg om facts og TA og som kunne fremstå som litt seriøs. Ubegrunnede magefølelser kan legges på hegnar.no
norlov
05.03.2001 22:17
#262

Endre
Kong Neptun:

Det er nok riktig det du skriver. Fondene vektet seg opp for et par uker siden, men så har det liksom ikke skjedd noe mer.

Også merkelig at kursen i Toronto ligger å vaker i dette området:

1.16 Canadian Dollar = 6.60953 Norwegian Kroner
Cyclone
05.03.2001 23:40
#10

Endre
Re: Kong Neptun

Rent teknisk ser det ut for meg som at kursen i øyeblikket bryter ned gjennom 30 dagers glidende snitt, noe som i utgangspunktet indikerer at kursen skal ned og ikke opp. Hvis den allikevel klarer å stå imot en slik nedgang er det et sterkt tegn. HVIS den går ned et stykke nå, så vil den etter alt å dømme komme sterkt igjen når den tekniske utvikling ligger tilrette (om ca 2 uker?) fordi da ligger oppgangen på DOW, økniken i gullpris og de relativt gode nyhetene som vi nå kjenner, til grunn for at det blir en pen stigning, rent teknisk langt over de 6 kronene som den strir med nå. Kanskje helt opp til 7 kroner på 3 ukers sikt. Tipper jeg....

Hilsen nybegynner.
Babel
06.03.2001 00:00
#1

Endre
Crew - har foran morgendagen en positiv "gap" til Canada på hele11%. Det gi utslag på selgerene, på OSE.
Det er også i morgen at event. institusjonelle må begynne å kjøpe seg inn om res.frem ga dem et kjøpssignalement.

Uansett tror jeg på at Crew går i 7kroner innen de neste 4-5 trading dager!
Kong Neptun
06.03.2001 08:13
#8

Endre
Babel:
Hva mener du med at det er i morgen(i dag) evt. institusjonelle må kjøpe hvis de likte resultatet?
amac
06.03.2001 10:19
#56

Endre
Ser at kjøperne nå må krype oppover. De to siste dagene har Pareto stått for ca 70% av kjøpene. I går måtte de opp ca 4% for å få kjøpt det de var ute etter. Den siste mnd har KJ og Parato vært aktive kjøpere. Kommer anbefalingene denne uken? Med en sluttkus på ca kr 6,60 i Canada er det ingen grunn til at denne ikke skal få et pent løft i dagene framover. Selgerne skjønner etterhvert at billigsalget nå bør tar slutt.
amac
06.03.2001 10:29
#57

Endre
50 000 på kjøp over kr 6,00 det ser ut til at kjøperne nå har gitt opp å handle på 5 tallet. Regner med at gårsdagen var siste gang det var mulig å handle CRU nede på 5 tallet. Nå skal det handles før de positive meldingene kommer. Ha en fin CRU dag!!
Kong Neptun
06.03.2001 10:38
#9

Endre
Siste gang på 5 tallet...............hvis alt går etter vår plan!
Det er nok av fallgruver(godt ord for Crew) i tiden framover.
Det er ikke bare bare å fikse partnere og finansiering.
Blir det tommelen ned for gull på Grønland ser jeg ikke bort fra at vi får en kræsjlanding - hvertfall på kort sikt.
amac
06.03.2001 10:48
#58

Endre
Det er jo det som er det fine med CRU. Den har mange bein å stå på. Gull på Grønnland, Jordvarme i Canada, Nikkel på Filipinene og ny kobbergruve i Afrika som starter produksjonen i neste mnd. At dette ikke skal gi flere positive meldinger framover anser jeg som usansunlig. Men det ligger jo alltid usikkerhet i akjer, hadde ikke CRU hatt så mange bein å stå på, ville selvsagt usikkerheten vært større.


[Endret 06.03.01 10:48 av amac]
Kong Neptun
06.03.2001 11:54
#10

Endre
Men 5 tallet var tydeligvis ikke forlatt..................
ytsira
06.03.2001 14:23
#21

Endre
Her sprer mismotet seg.kl.14.25 har der ikke vært handlet på over 1 time. Bryter CRU triangelet på nedsiden?
Hvorfor kursforskjellen ,er det norske marked bedre informert om Crew enn Toronto - omvendt?
Selvfølgelig er der fallgruver i Crew, som det poetisk nevnes her - kanskje vi har vært for optimistiske i vurderingene og kun tatt høyde for oppsiden. Markedet har stort set hele tiden vært uenig med Stocktalkerne her.Vist er verdiene i selskabet, men de må synliggjøres/realiseres!
norlov2
06.03.2001 14:44
#79

Endre
Her er det en på Stockhouse Bullboard i Kanada som lurer på Crew kursen. Ja det gjør jeg også.

The price of Crew's shares are certainly low. The Company seems to be involved in profitable entities; ie coal, , Manganese, zinc, copper & gold in SOuth Africa; Zinc in Norway, copper in Zambia, nickle & cobalt in the philippines; and then they have areas to develop such as: in Greenland for gold, Ghana for gold, South Meager geothermal here in Canada for production of electricity and others. They seem to have the ability to secure the means to promote these enterprises to development. Why is the value of Crew's shares so low?

You ask "why is the share price so low", I had been asking the same question about Ivanhoe mines the last couple of years and now finally the share price has taken off. I believe these are similiar companies with strong assets. It takes time for some of these undervalued companies to be discovered but I believe there is a lot more money flowing into this sector now. This stock may move before too long.
Cyclone
07.03.2001 10:19
#11

Endre

Hvem er det som legger ut aksjer til 5,95 med kjøper på 6,00 ? Dette virker jo rimelig dustete på meg.

nybegynner...
ytsira
07.03.2001 13:47
#22

Endre
Frisk omsetning også i dag, her er åpenbart en del småfisk, der som jeg ønsker å redusere creweksponeringen. Teknisk er der lite som sier at kursen skal opp.Likevel - Pareto har igjen vært på kjøpern og plukket opp umoden nedfallsfrukt.Dette sår tvil i mit sind! Kan der være kursdrivende(opp) nyheter på vei (på kort sikt - selvfølgelig) . Omsetningen har vært relativt frisk og med gradvis økende volumen og en del større poster som går . Omsetningen i Toronto har også vært "stor" i det siste- dette er positivt i Crewaksjen. Jeg tror jeg trekker mit salg lidt tilbake. Faller den så kommer den helt sikkert opp igjen. Stiger den har du brent deg
norlov2
07.03.2001 14:14
#80

Endre
Kom til det samme selv også , ytsira
toram
07.03.2001 15:14
#2449

Endre
Fikk nettopp en sten fra nalunaq i hendene, den var full av gullkorn, ganske artig å se på. Men var visst ikke vanlig med så mye gull i stenen der oppe, dette var mer enn normalt.

Cru lever vel sitt eget liv, vil vel ikke gå spesielt opp de neste dagene, så lenge nasdaq skaper IT rally.
norlov2
07.03.2001 15:27
#81

Endre
Ikke akkurat noe IT rally, hvor har du det fra?Oslo Børs dras ned på rykter.

Rykter om nok en profit warning fra mobilgiganten Nokia samt en nedgradering fra Lehman Brothers, sender kalde gufs gjennom Europa og bidrar til å senke totalindeksen på Oslo Børs, melder Reuters. Indeksen er klokken 13.00 ned 1,2 prosent til 1.384 poeng. IT-indeksen faller med 2,5 prosent.
- Det som skjer er en korreksjon på oppgangen vi hadde i går, sier en aksjemegler til nyhetsbyrået. Telenor er ned over to prosent, til tross for at det ikke har kommet noen spesielle nyheter fra selskapet.

- Jeg tror ikke at dette har så mye å gjøre med Nokia, men mer å gjøre med at det går generelt dårlig for hele sektoren, sier en megler. Teknologitunge Nasdaq-futures peker nedover.

Raufoss faller 36 prosent på syltynt volum. Videre er Office Line ned 8 prosent og Unit4 seks prosent. StepStone, Fjord Seafood, Opticom og Nera følger på de neste plassene.

Intellinet, Jinhui Shipping og Otrum topper vinnerlisten, alle på moderat volum.

ytsira
07.03.2001 15:34
#24

Endre
Til Toram.: Vi lever i håpet! Ikke selg deg for billigt!
Atomic
07.03.2001 21:10
#67

Endre
CRU kraftig opp i Toronto i kveld, ca 8,5 % . Vil den ende der, eller vil den falle rett før børsslutt. Er positiv til at CRU tar imot på støtte hver dag nå, tror det bare er et tidsspørsmål før vi får neste "rykk" opp mot 6,80.
ytsira
07.03.2001 22:38
#25

Endre
hei Cruere
her går kursen opp i Toronto igjen helt av seg selv - uten hjelp fra Oslo og fortsat relativ god omsetning.Så vidt jeg kan se en enkelt "stor post" på 40000. Dette er positivt. "Gamle" Crew ville ha tikket stille og rolig nedover uten nyheter. Crew er blitt en mere spennende aksje. Noen som vet noe nytt?
norlov
07.03.2001 22:58
#263

Endre
Ja, lytt til Mr. Pitt, he, he :) Kursras i Toronto. Just a joke.
amac
07.03.2001 23:11
#59

Endre
Det er tydelig at flere store aktører nå plukker aksjer i CRU. De siste dagene har Pareto kjøpt over 400.000. I går kjøpte DN 80'. KJ har handlet 500' litt tidligere. Det lå ann til en pen stigning i går, men da var en større NT aktør som lettet seg for 150'. Støtten på kr 5,80 virker knallsterk. Positivt at omsetningen i Canada tar seg opp. Gjennomsnitts kursen den siste uken der borte har vært ca kr 6,40.Vi komme nok snart etter!!


[Endret 07.03.01 23:12 av amac]
joergen
07.03.2001 23:25
#471

Endre
Netfonds med storselger. Dr. Stockman, I presume?


[Endret 07.03.01 23:26 av joergen]
saturnus
07.03.2001 23:28
#1

Endre
Å satse på denne aksjen vil være lettjente penger. Er man ute etter den helt store gevinsten er det ikke umulig at man må påregne en viss tålmodighet.

Konklusjon: Strong buy (uansett tidshorisont)
HOTSPUR
07.03.2001 23:30
#139

Endre
Bra at volumet har tatt seg opp i Canada.

hvis stigning i aksje kurs skal markant opp "samtidig" i Norge og Canada, da ved hjelp av Meager Creek, Nalunaq etc....så er det jo verd å merke seg at Bank of Canada satte ned renten i går, noe som slår positivt ut for markedet der, verdt å nevne synes jeg.

WHITE HART
saturnus
07.03.2001 23:37
#2

Endre
.


[Endret 07.03.01 23:38 av saturnus]
norlov
07.03.2001 23:39
#264

Endre
Dr. Stockman har vel en snittpris på over 7 kroner, så jeg trodde ikke han selger?
dr. Stockman
07.03.2001 23:42
#806

Endre
re. Joergen

Storselger du liksom. Solgte mine første aksjer for året idag, og det var skarve 15.000 aksjer. Det skyldes på ingen måte svekket tro på Cru, men trengte penger til et kjøp av 30.000 Kenor. Ifølge rykter kan Kenor bli oppkjøpt i aller nærmeste fremtid (kurs 5-6 kroner), og etter det blir det frigjort mye penger til å øke sitsen i Cru formidabelt. Gullrally er heller ikke usannsynlig, og vil isåfall være svært behjelpelig for Kenor-kursen. Litt spredning er ikke å forakte, og jeg har mer enn dobbelt så mye Cru som Kenor. Regner med at Kenor-kursen nå stiger så raskt at jeg ikke får kjøpt mer på 2,80, så dagens handel var nok en engangsforeteelse.

For øvrig enig med saturnus i hans vurdering av Cru. Alt i alt det beste papir på OSE.
norlov
07.03.2001 23:50
#265

Endre
Kjøpte også litt KEN i dag for morro skyld, kanskje det ikke var så dumt da.
amac
07.03.2001 23:59
#60

Endre
Solgte noen ITE poster for å være med på Ken oppkjøpet jeg også, men hovedvektingen er CRU og det vil den være hele dette året. Denne vil vi få mye glede av i mnd framover!!
Asterix
08.03.2001 02:42
#14

Endre
Tror nok at Crew skal oppover, men nye resultater fra Crew gjengen er nødvendig for at denne aksjen skal gå nevneverdig over 6,tallet. Vi må nok vente et par måneder før noen reaksjon oppover kommer. Jfr.høsten 2000 stor hausing på rykter om et kursrally mot 30 NOK.
Vi må nok innse at resultater med stor inntjening må til før vi ser noen nevneverdig kursløft i denne aksjen.
Men det kommer nok!!
Er forøvrig ikke inne i Crew selv for tiden.
Men "time vil sjå"

mvh
Asterix
sqorpio
08.03.2001 02:51
#983

Endre
Som gammel MDX aksjonær, har jeg blitt lei av at inntektene alltid skal "komme om 2-3 år"!! Det gjelder forsåvidt alle gruveselskaper. Grunnen til at de henter penger i Norge og ikke f.eks Canada, Australia eller Syd-Afrika, er at i Norge kan man hente flere penger i en tidligere fase enn andre steder..

Selv hopper jeg kanskje inn i CRU om 2-3 år, mao. lenge før Mindoro eller Grønland er priset inn i aksjekursen!!

Mvh
sq

Endring gjelder et par ord. Jeg tror forresten at Mindoro er "gull" verdt og Grønland kan bli bra! Har vært på Nickelfeltet.


[Endret 08.03.01 02:51 av sqorpio]
[Endret 08.03.01 02:57 av sqorpio]
Asterix
08.03.2001 03:20
#15

Endre
re. sq

Det viser seg at gruveselskap ikke har noe stort potensiale på OSE, vet ikke hvorfor, men det må nok store nyheter til for at disse aksjene skal gjøre seg gjeldene.
Greit nok at det er stor omsetning av og til, men dog uten å kjøre kursen nevneverdig oppover.
Lykkes Crew med prosjektene (avtaler med andre investorer)
tror jeg nok at mulighetene er tilstede, men husk at Crew fortsatt er i startgropa!!

mvh
Asterix
norlov
08.03.2001 06:43
#266

Endre
Inntekter?

Second quarter Results - ending December 31, 2000

For the six months ended December 31, 2000, the Company is
pleased to report a net income of $1,408,000 ($0.01 per
share), compared with $3,078,000 ($0.09 per share) for the
six months ended December 31, 1999. Included in the 1999
net income are non-recurring gains on sale of assets of
$2,828,000 (December 2000 - $nil).

Crew?s share of the net profits of its African operating
subsidiary, Metorex, amounted to $3,844,000 ($0.04 per
share) for the six months, compared with $1,447,000 ($0.04
per share) for 1999. This 166% improvement reflects not
only stronger commodity prices and a depreciation of the
Rand, but also a reduction in unit operating costs and an
increased ownership position in Metorex.

Effective November 24, 2000, Crew increased its ownership
position in Metorex from 41% to 52%. As a result, Crew now
consolidates the full results of operations of Metorex in
its financial statements, effective that date. Prior to
November 24, 2000, Crew recorded its investment in Metorex
on the equity accounting basis. The cost of the additional
11% of the shares of Metorex acquired during November 2000,
amounted to $8,799,000.
ytsira
08.03.2001 08:08
#26

Endre
til Asterix som skriver: "Det viser seg at gruveselskap ikke har noe stort potensiale på OSE".
Det har vært mye spennende aktivitet i Kenor og Equanor i det siste. Den slags er smitsomt.! Spennende at dr. Stockman setter ut litt rykter om Kenor og at den igjen er inne i Stocklinkporteføljen. Skal vi kjøpe litt Kenor i tillegg??
amac
08.03.2001 08:51
#61

Endre
Scorpio’s sammenligning med MDX blir helt feil. Som norlov viser har CRU allerede i dag inntekter fra Metorex. Disse vil øke kraftig allerede i år med oppstart av ny kobbergruve i april. Grønnland vil også generer inntekter allerede om vel et år, dersom tidsplanen holder, slik den ser ut til. At ikke en bekreftelse på oppstart i Grønland, eller en melding om partner på Minodoro eller Meager Creek skulle få kursdrivende effekt vil være helt usannsynlig. Snakker vi om kurser over kr 25-30 kan jeg være enig at en tidshorisont på 2-3 år kan være aktuelt. Siden det er de store aktørene som kjøper og småtraiderne som selger, føler jeg meg meget komfortabel med hovedvekting i CRU dette året. Ytsira! ad KEN, om dette oppkjøpet er noe mer enn rykter vet jeg ikke, men Ken er meget lavt priset nå og ledelsen har lenge ønsket å bli kjøpt opp, det står blant annet mer om dette på en utmerket KEN toppic på TC.
amac
08.03.2001 10:26
#62

Endre
.
joergen
08.03.2001 11:13
#472

Endre
Integrated mines chartet i Toronto er verdt en titt. Rimelig sprekt, spør du meg.
Kanskje det er medvirkende årsak til kursdifferansen mellom OSE og TSE?
ytsira
08.03.2001 15:43
#27

Endre
Ikke så verst kursbilde/omsetning i dag heller !
Tidligere ble der her på Topicen spekulert mye i at meglerhusene kjøpte billige aksjer på den ene børs og solgte dem dyrt på den andre (Oslo og Toronto). På den måte skulle man jo med en slik spread som finnes i Crew kunne tjene gode penger.
Er det virkelig mulig å kjøpe billige aksjer på en børs for å selge de samme aksjene på en annen børs -til høyere pris forstås- .??
Vi ser ofte i Crew at enkelte meglerhus i perioder står for en stor del av omsetningen i en aksje og kjøper og selger et større antall aksjer samme dag uten at kursene endrer seg mye. Er der andre forklaringer på dette enn at de opptrer som representanter for både kjøpere og selgere??
termax
08.03.2001 16:44
#22

Endre
Re: Ytsira

Skal være fullt mulig å selge CRU i Toronto, men det er rart at ikke det skjer i større grad. Spreaden ville ganske raskt bli jevnet ut. Fjerner du 1 million aksjer fra OSE vil kursen her stige osv.

De store meglerhusene sitter vel med store poster i alle selskaper på OSE, og så vekter de seg opp eller ned avhengig av kundenes kjøps- og salgsønsker. Men de får jo et moralsk dilemma når kunde A ønsker å selge for 100,- og kunde B vil kjøpe for 110,-

Men norske meglere er jo så nøkterne, reale og høymoralske, at jeg kan ikke tenke meg at de ville utnytte seg av situasjonen.

Termax (har aksjer - 12-13 kr)
norlov
08.03.2001 18:06
#267

Endre
Interessant:

Mining Investment Show - Toronto, Canada - FREE ADMISSION
Sunday, March 11 - Wednesday, March 14, 2001
Exhibit Hall C, Upper Level, Metro Toronto Convention Centre, 255 Front
Street West (Front & Simcoe)

Here's a great opportunity for investors to learn firsthand about investing
opportunities in mineral exploration and development and to shop for the
great investment deals that the mining industry has to offer right now.
Learn what companies are doing, where they are exploring, their chances of
success and your chances of good returns.

The Investors Exchange, a show which runs in conjunction with the annual
international convention and trade show of the Prospectors and Developers
Association of Canada, will feature 180+ Canadian and foreign mining
company exhibits.

Come and hear about the really exciting developments in Canadian diamond
exploration. Find out too about the continuing search for platinum and
palladium. The demand for these commodities, used as catalysts to cut down
emissions in the automotive and chemical industries, is on the rise as
governments move towards tighter emission controls.

There's never been a better time for Canadians to invest in mineral
exploration, and now investors can benefit from some super new tax
shelters. Under these new programs, investors can qualify for the
equivalent of a 136.7% exploration expense deduction from their federal
income tax. Ontario residents do even better with an extra 30% deduction
from their provincial tax.

The Investors Exchange also includes 35 company presentations, spread over
three days and grouped by commodity. An investment forum on the last
morning of the show will feature internationally recognized industry
analysts presenting their views and insights on the sectors they cover,
companies to follow, plays to watch, and what lies ahead in mining
investment.

Click here for full program details
http://www.pdac.ca/pdac/conv/ie/index.html For more information about the
new tax shelters, contact Dave Comba, Prospectors & Developers Association
of Canada, Tel 416 362 1969; mailto:dcomba@pdac.ca


Visit StockHouse.com at http://www.stockhouse.comTo unsubscribe, visit
http://www.stockhouse.com/members/login.asp

jarjar
08.03.2001 19:07
#94

Endre
Crew har lagt ut en ny ekstern analyse, denne gang kun fokusert på Meager Creek:

http://www.crewgroup.com/cru2/dwa_05mar2001.htm

-JarJar
ytsira
08.03.2001 20:15
#28

Endre
De brukte litt tid i Toronto til å bestemme seg for retningen. Her går det kun een vei Opp 1.18 kl 20.14 i småposter mange småhandler. Artiklen om South Meager Geothermal Project på hjemmesiden likner mere enn reklame enn en seriøs vurdering.
norlov
08.03.2001 20:30
#268

Endre
Vel, denne biten er veldig interessant:

Crew has engaged consultants to re-evaluate all the existing data and will eventually seek a major partner to fund and advance the project. With confirmation of the commercial viability of the resource a 60MW plant, as originally engineered could be constructed, costing some C$200m. CREW HAS ALREADY RECEIVED OFFERS OF FINANCE AND PARTICIPATION FROM A NUMBER OF INSTITUTIONS AND INDUSTRY PARTICIPANTS AND IS NOW ACTIVELY CONSIDERING THE OPTIONS FOR DEVELOPMENT.
norlov
08.03.2001 20:48
#269

Endre
Hva er det som gjør den raske stigningen på gull i kveld. Opp 3.70 USD i løpet av noen timer?
ytsira
08.03.2001 20:50
#29

Endre
Til Termax: takk for et godt svar. Det er et interessant spill som drives, håber vi kan lære å lese "språket"

til Norlov- Du har rett!! Det er svært interessant med partnere til Meager creek, særlig hvis de kan håndplukke blant bejlere.

Til Joergen: Integrated mines chartet og crukursen følges parallelt oppover i Toronto de siste 3 måneder. Likner et rally

Jeg tror vi har funnet en årsaken til at enkelte meglerhus plukker Crewaksjer i både Oslo og Toronto.

Og gullprisen stiger i kveld ( $ 266)


[Endret 08.03.01 20:53 av ytsira]
joergen
08.03.2001 21:09
#473

Endre
Siden Yorkton Securities har vært hissige kjøpere den seneste tiden i Toronto passer det bra med artikkelen som omhandler bl.a. deres analytiker. Den ble trykket i Finansavisen 29/8-2000 rett etter Grønnlandsbesøket og er skrevet av journalist Kristian Flaten som også var med på turen.

Canadiske analytikere er imponert over Crews grønnlandske gulljakt.
De to geologutdannede analytikerne Douglas Leishman fra Yorkton Securities og Glenn Brown fra Haywood Securities besøkte Crews gullprosjekt på Grønnland (Nalunaq) for en uke siden og er begge meget komfortable med arbeidet ved gruven.

Stor varians
Nalunaq-fjellet preges av en såkalt "nugget-effekt" som betyr at fjellet er konsentrert rundt enkeltområder. Derfor vil det være store områder uten gull og mindre områder med mye gull. Da blir det store forskjeller mellom de ulike prøvene, og denne variansen gjorde de to analytiker/geologene svært usikre på prosjektet før besøket. I tillegg satte de spørsmålstegn ved Crews skifte av konsulenter midt i prosessen. Besøket på Nalunaq overbeviste analytikerne.

- Dette er meget spesielt analysearbeid der nøyaktighet og metodevalg er svært viktig. Det er viktig å klare å separere gode fra dårlige områder. Dette arbeidet har vært meget profesjonelt utført av Crew og de innleide gruvekonsulentene, sier Douglas A. Leishman.

Trenger mer tall
Leishman og Brown er begge meget erfarne analytikere på prosjekteringsselskaper innen gruveindustrien, og spesielt har Yorkton Securities et historisk renomme innen sektoren.

Begge analytikerne understreker at de ikke har analysert Crew Development og heller ikke har noen anbefaling på aksjen. De er likevel positive til prosjektet på Grønnland, men vil ikke gi noen karakter før det endelige prosjektstudiet er avsluttet en gang i første kvartal 2001. "Prosjektet er fortsatt på et teststadium. Vi trenger den endelige studien før vi vet noe mer," sier Glenn Brown.

Forstudiet på Nalunaq viste en gehalt på 27 g. pr. tonn i den ferdigknuste massen, og det er gode resultater i internasjonal sammenheng. Likevel mener analytikerne dette er nødvendig for lønnsom drift ved gruven. Douglas Leishman mener Crew trenger oppunder en unse (31 gram) pr. tonn for å drive feltet mens Glenn Brown mener feltet kan klare seg med noe lavere gehalt. " Jeg mener 20-25 gram er tilstrekkelig, bare vi kan få konsistente resultater," sier han.

Kanadierne tror strukturen fortsetter som indikert og Leishman er også positiv til selskapets bruk av sentrifugering for å skille ut opptil 78 prosent av gullet. "Dette gjør at man kan produsere effektivt til forholdsvis lave kostnader," sier Yorkton analytikeren.

Geloger vet best
Men i hvilken grad kan man stole på Crews at budsjetter for gehalt, produksjon, kostnader, ressurser og fremdriften holder? Douglas Leishman ønsker ikke å kommentere Crew spesielt, men mener generelt at større og etablerte selskaper holder budsjettene, mens det er større usikkerhet til mindre selskaper.

Han legger også til at det er avgjørende hvordan Crew velger å drive gruven. "Jeg tror Crew ender opp med å velge et eksternt selskap som også lærer opp Crews egne ansatte. Men dette er dyrt og derfor ønsker man så få utlendinger som mulig på prosjektet," sier Leishman.

Til forskjell fra de norske finansanalytikerne er både han og Glenn Brown utdannet geologer. Leishman kommer også med et lite spark til økonomiutdannede analytikere. "Foreløpig er dette vurderinger som må gjøres av geologer og ingeniører. Det er for tidlig med finansielle regnestykker," sier han.


[Endret 08.03.01 23:33 av joergen]
norlov
08.03.2001 23:25
#270

Endre
Klippet dette innlegget fra signaturen Pjonsen:

Jeg har gjort meg følgende observasjoner og er rimelig sikker i min sak, gullet er oversolgt delux og vil innen rimelig kort tid få sin fortjente verdi i forhold til egenvekt.
Observasjoner:

-Sentral banker og instutisjoner har som kjent finansiert gruveselskapene ved avtale om årlig hedge og forward sale, dette har tidligere vært eneste mulighet for gruveselskapene til å dekke inn produksjon kostnadene. Hedge og forward sale for gruveselskap med høye produksjonskostnader har medført en ond spiral, hvor forward sale har oversteget produksjonen med opptil 50-60%. M.a.o. store mengder gull eksisterer bare på papiret og flere sentral banker og Instutisjoner er derfor short i gull.

-I motsetning til Sentralbankene og Instustisjonene har Gruveselskapene klart å omstille seg, de har i de siste to år p.g.a altfor lav gullpris effektivisert produksjonen og redusert kostnadene med 30-50%. Behovet for hedging og forward sale for å finansiere produksjonen har således avtatt og flere selskap har stoppet hedge og forward sale, enkelte driver til og med med tilbakekjøp.

-BOE har som Finbeck kommenterer redusert sitt antatte salgsvolum for inneværende år.

-Russland skal doble sine innkjøp av gull til statskassen inneværende år.

-Flere og flere Sentralbanker og Instutisjoner ser behovet for å dekke seg inn.

-USA og Japan må øke sine statelige beholdninger ettersom det bærer lukt til h.... med økonomien.

Vær trygg, gullprisen kommer til å skyte i været..., de første tegn på dette er nettop stor fluktuasjon i gullets lease rate.

Er dette bare sludder, eller ligger de teknisk og fundamentale forhold til stede for en langvarig oppgang.

mvh pjons
langsiktig
09.03.2001 01:54
#2

Endre
Jeg studerer finans i Canada, og har naa faatt litt informasjon angaaende gruvesektoren. I 80 % av tilfellene er gruve og metallsektorene i Nord Amerika negativt relatert til banksektoren. Det betyr at mens finansaksjer stiger synker mineral/metall aksjer, og visa versa. Gruveindustrien har vert en av de daarligste sektorene i Canada de siste 7-8 aarene, men bildet er naa i ferd med aa snu. De siste ukene har mineralaksjer gaatt over 20 % i Toronto. Det kan bety at en lang negativ periode naa er over, og at den fremtidige syklusen er positiv. Crew har spennede framtidsutsikter, og dersom oynene naa i storre grad rettes mot denne sektoren, og sektoren opplever reprising, kan det bli riktig hyggelig aa vere Crew aksjoner.
norlov
09.03.2001 06:37
#271

Endre
langsiktig/heggheim:

Takk for informasjon. Kjekt om du fortsatt kan gi oss en del informasjon om utviklingen i Cananda.


hansloev@online.no
Kong Neptun
09.03.2001 09:41
#11

Endre
Kom hjem i går kveld etter et par dager på reise og ble forundret over hvordan det går an for et par meglerhus å støvsuge alt under kr 6. Har aldri sett et så ensidig handlebilde før. Skulle jo tro at alle andre har mistet troen. Her MÅ det jo være noen hyggelige anbefalinger på gang!
joergen
09.03.2001 10:49
#474

Endre
Snittet på de omsatte CRU aksjene i Toronto igår var tilsvarende kr. 6,60.
Haywood og Yorkton var de mest hissige kjøpere - altså de som hadde med sine geolog/analytikere på Grønnland ifjor høst.
amac
09.03.2001 10:56
#63

Endre
Enig med deg KN. Vi kan vel vente anbefalinger både fra PA og KJ med det første. Behagelig å sitte i CRU nå som PW'ene hagler på Nasdaq. Det ser ut til at gruveaksjer generelt er i ferd med å få et løft, med økt fokus internasjonalt. Da ligger jo CRU glimrende til. Utvilkingen på jordvarmeprosjektet ser også meget spennede ut. Kanskje kommer første positive melding her?? Canadierne ligger nå å handler CRU oppe på kr 6.50-6,60. Vi kommer nok snart etter!!
Kong Neptun
09.03.2001 11:44
#12

Endre
Ja, det er fint å sitte i Crew i disse ustabile tider - for de langsiktige vel å merke! Vi sitter jo fremdeles rimelig fast på perrongen i Crew mens trading mulighetene i Opticom, InFocus osv. er enorme om dagen. Må si at jeg misunner de som behersker TA i dette markedet.
norlov2
09.03.2001 11:58
#82

Endre
Har brukt litt på KEN også, og det ser ut til å være lurt.

Crew får bare fortsette å godgjøre seg. Det skal bli interessant å se hva som skjer i ukene som kommer.
dr. Stockman
09.03.2001 14:23
#811

Endre
Mens gullprisen sakte men sikkert nærmer seg 270 ligger Cru vaktsomt avventende. Ikke så rart, tatt i betraktning av at bunnen i den stigende trendkanalen (jfr. Investtech) befinner seg rett over hodet på Cru. Holder gullprisen seg tror jeg bestemt vi får omsetning over dette nivåeet mot slutten av dagen. Den høyere kurs på Toronto-børsen taler også for at det ligger an til et lite løft. Ellers er jeg selvsagt fornøyd så langt med å ha kjøpt 84.000 Kenor igår og i forgårs. Stiger gullprisen videre vil Kenor stige raskere enn Cru de nærmeste dagene. Og så var det ryktet om oppkjøp mellom 5 og 6 kroner da.


[Endret 09.03.01 14:24 av dr. Stockman]
Nucleus
09.03.2001 16:05
#35

Endre
Flere gode nyheter fra KNR http://www.knr.gl/NEWS/dansk/5.htm:

Interesse om aktie-salg i NunaMinerals

NunaMinerals holdte torsdag aften offentlig møde i Katuaq i Nuuk. Her kunne folk møde op og høre om selskabets privatiseringsplaner. Et af de interessante punkter er at man nu snart kan købe aktier i NunaMinerals.

Til mødet mødte ca. 40 folk op - en af dem var advokat Wilhelm Malling:

- Det er er enestående mulighed for at deltage i udviklingen af grønlandsk mineindustri, siger Wilhelm Malling, som mener at i modsætning til f.eks. KNI’s privatisering, hvor eventuelle aktionærer skal have meget store penge for at få indflydelse, så er det nemmere i NunaMinerals. Og så kan finansieringen klares fra Grønland.

- Og så syndes jeg, at vi folk i Grønland, har en forpligtigelse til at gå ind og hjælpe til med et sådan projekt, der kan skabe mange arbejdspladser, siger advokat Wilhelm Malling, som mener at de relativt billige aktier kan sælges til en del mere allerede til sommer.

NunaMinerals aktier er sat til salg for en pris på 1050 kr. per styk. Pengene skal bruges i forbindelse med guldminen i Kirkespirdalen, hvor NunaMinerals ejer 33 procent.
dr. Stockman
09.03.2001 16:20
#812

Endre
Cru er vel såvidt innenfor den stigende trendkanalen igjen da, men riktignok uten signifikant volum på det nivået. Nikkel steg i dag for første gang siden 27. februar. Kanskje er den fallende trenden for nikkel også i ferd med å snu? Alle monner drar som kjent.
joergen
11.03.2001 18:18
#475

Endre
Merrill Lynch 9/3-2001
Kopiert fra Research Headlines

Base Metals
Long-term bullish forecast is reaffirmed for copper.

In January the question was asked in the Commodity Market Trends publication-is a major bull market for copper in the works? The inquiry came up in relation to Merrill's Emerging Markets Group and their coverage of Chile, the world's largest copper producer. The answer was a resounding yes and since a few months have elapsed we thought it timely to revisit the subject and the current view. First, the answer to the question has not changed. At the time it was stated "copper is a developing bull market and we do not mean a modest one but a substantial bull market. The long-term supply/demand equation sets up for a major rally. Current stocks represent only about 3 weeks supply, which is well below the 5 to 6 week historical norm. This is particularly significant given that we are in a period of mostly global economic malaise. Combined LME and Comex stocks fell 55 percent in 2000 and while they are up slightly this year, it is doubtful that they will increase to any great extent this year given the limited availability of off warrant material.

The Chilean Central Bank is forecasting an average copper prices of 86 cents for this year (9/3 = 82 cents) and 95 cents for 2002 and we would regard these expectations as reasonable and fully expect copper will trade in excess of $1.00 in 2002 (tilsv. $ 2 200 pr. tonn, 1 800 i dag) . It is important to note that the mine expansion cycle has run its course for now and that there will be limited new mine production until late 2003 or early 2004. Thus any significant demand surge will be met with both low stocks and an inability to quickly ramp up production, a formula for a dynamic bull market. The above factors represent our expectations for the fourth quarter onward and should not be taken as a forecast for an imminent bull market.

For the near term, the outlook is more sanguine. Our 60-day trading range for copper is 78.0 to 87.0 cents. Dealer contacts still indicate that near term demand is mediocre which follows a lackluster last half of 2000 when we estimate that demand for copper fell 10 to 15 percent compared to a similar 1999 period and fourth quarter 2001 is the earliest that we can envision any major upturn in demand. Federal Reserve Governor Michael Moskow warned this week that it will take 6 to 9 months before rate cuts impact the US economy and New York Fed President William McDonough said that US growth in the first quarter is likely to be "fairly weak and only slightly positive." Japan presents the most depressed sector and Asian demand in general for all base meals seems destine to be lackluster into 2002. As Mr. Moskow put it, "there seems to be no bright light at the end of Japan's economic tunnel." ON the bright side he added the economies in Europe and Latin America were holding up fairly well. He sated that all things considered the picture seems to be stable in terms of our ability to export.

In summary, we reiterate that copper and base metals as a sector are likely to see sideways to possibly modestly lower prices over the short-term but the previously expressed forecast of a major price rally starting in the fourth quarter or first quarter 2002 is reaffirmed.

amac
12.03.2001 10:24
#64

Endre
Noe på gang i CRU i dag ?? AR kjøper 100' til kr 6,10 Tipper både CRU og KEN på vinnerlista i dag, Nasdaq og IT stuper, Gull stiger!!
amac
12.03.2001 11:15
#65

Endre
Mange vil inn, men lite til salgs på disse lave prisene. 157' på kjøp mellom kr 6,05 og 5,92. Kun 25' til salgs under kr 6,31. Benytt sjansen!
amac
12.03.2001 14:52
#66

Endre
Aros, Terra, Pareto og Danske Sec ligger å kjøper billige aksjer i dag. Nettmegelerne selger. Hold igjen folkens! Ikke noen vits å gi bort aksjer her, med den oppturen vi når står foran.
amac
12.03.2001 15:03
#67

Endre
Danske sec plukket de siste under kr 6,00. Ingen selger under kr 6,15 nå, det er bra folkens!


[Endret 12.03.01 15:03 av amac]
ytsira
12.03.2001 15:11
#31

Endre
Korrekt observert!- den gode utvikling fortsetter - flott omsetning over lengre tid både her og ikke mindst i Toronto. I dag er nye megleraktører inne.Disse småselgere må vel skjønne det etterhvert!
En liten korreksjon:Det forholdsvis ukjente meglerfirma AROS kjøpte rub og stub uten å skjele til prisen ( så "høy som 6.10).
Dette må skyldes noe selskabsspesifikt!!
amac
12.03.2001 15:29
#68

Endre
DS Danske sec er aktive nå, og plukker gjerne oppe på 6 tallet. Hold igjen folkens!
amac
12.03.2001 16:21
#69

Endre
Dette har vært en sterk dag for CRU. Sluttet opp på en meget RØD dag.
3 nye meglerhus meldte seg på i dag:
AR- Aros kjøpte 100' til kr 6,10
DS- Dansk sec. kjøpte 68' til kr 6,01 (meget aktive på slutten)
Te - Terra kjøpte 62' til kr 6,04
Kun Pareto drev bunnfiske, solgte og kjøpte litt for å holde kursen ned, kjøpte 42' til kr 5,90. Økt aktivitet og stigende kurs lover godt for ukene framover. Ha en fin CRU dag!
norlov
12.03.2001 17:30
#275

Endre
Hvorfor stiger gullprisen ?


[Endret 12.03.01 17:33 av norlov]
Kjell T. Ringen
12.03.2001 19:21
#224

Endre
amac,
og jeg kjøpte på 10k på 6.01.....
Bløff
12.03.2001 19:28
#6

Endre
Hvor kan jeg se hvilke meglerhus som kjøper og selger ?
Dansk meglerhus på kjøpern, min første tanke: Grønland (kun en tanke).
Dividenten
12.03.2001 19:41
#20

Endre
Veldig bra oversikt over handlene hos Imarkedet, der er hele tiden de forskjellige meglerhusene oppdatert i forhold til kjøp/salg.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS