"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MSL - KRIGEN ER I GANG
MSL - KRIGEN ER I GANG
Shogun
26.04.2001 16:55
#1119

Endre
Yepp.
Det er ingen tvil lenger noe foregaar bak kulissene.
Vi aksjonerer haaper selfolgelig paa et konkurerende bud.
Hvor fornQid en type som Siem er med 5,5 nok som forovrig er strike for hans opsjoner sier seg selv.
Jeg synes at Future sin referering til RYKTET i World tankers er inntresann.
Han refererer at ett sansynligvis to oljeselskaper er intresert i de nye baatene til MSL..

At noen tallknusere som er Qkonomer har regnet ut vek pa selskapet noe over det som bys er taapelig.

Vi snakker tid, vi snakker marked og vi snakker monopol.
Alt dette er penger og kansje nettop derfor er noen olje selskaper inntresert i de nye baatene.
Et salg av de nye baatene samt den potensielle oppsiden som et salg av de velholdte gamle baatene til ombygning for offshore bruk, gir et senario som latterliggjQr en pris paa 5,5 nok/aksje.

Men fredriksen blaaste kampen i gang, han har definitivt ikke lykkes i det hele tatt saa langt.

Shogun.
enlace
26.04.2001 19:00
#34

Endre
Shogun
Denne gang er jeg nesten helt enig med deg. Så lenge kretsen omkring MSL som kontrollerer ca 25 % av aksjene mener omtrent det samme er det vel heller ingen rimelig grunn for tvil.

Tiden taler for "de gamle MSL" aksjonærer. Svingninger i ratenivået bør kun skremme dagtradere og kortsiktige. Krefter i shippingmiljøet er klar over at de som sitter på kvalitets tonnasje i dag har muligheter for å gjøre store penger i de nærmeste år. De to modne 27 og 28 åringene teller også, selv om Trøim i Frontline gir inntrykk av at de er verdiløse.

Future kommer stadig med påstander og spekulasjoner. Det er ingen hemmelighet at nybygget og hele rederiet ligger for salg. Det er derfor mulighet for alle med cash samt kalkulator å se hvilken godbit som tilbys markedet. Det være seg kjøpe en del, eller alt, for deretter selge ut for å få de nødvendige synergieffekter. Årsaken til at ingen tidligere har kommet med et konkret bud skal jeg ikke spekulere i. Sannsynligvis har det vært en modningsprosess, utviklingen i tankmarkedet har også styrket seg i det langsiktige perspektiv i løpet av det siste kvartal.

Frontline har, om de er så profesjonelle som det gis inntrykk av, gjort flere kalkyler og vet hvor høyt de kan gå i sin budgivning. Taktikken er kjent fra de to siste oppkjøp hvor de har øket sitt bud. Legge inn budet rett før regnskapsframleggelse og før IMO skal ta sin avgjørelse var kalkulert. De var klar over at gode regnskapstall ville virke kursdrivende.

Uansett må ingen tro at det er moral som hersker. Påstanden om at Frontline ikke vil heve tilbudet som ble nevnt under et intervju håper jeg ingen tar seriøst. Plutselig er situasjonen endret, eller nye forutsetninger har kommet inn i bildet osv.

enlace
Shogun
26.04.2001 22:17
#1121

Endre
Helt klart Enlace.
Forutsetningene endrer seg raskt.
Fristelsen ble stor for Fredreiksen, han saa at ku7rsen var baann i bQtta, men han har dog sikret seg 12 % til en hyggelig pris.
Det er penger det ogsaa.
Men Hauker er hauker og ikke duer, ingen god Shipping mann gir ham rederiet til innbrudspris.
De Qnsker at han maa taale samme kostnader som de selv, derfor tror jeg noen vil folge ham til dQra.

KjQper et Oljeselskap da faar vi en god deal.

Hang in there guys, dont quit on the payday.

Happy
Shogun.
Rune Hansen
26.04.2001 22:20
#79

Endre
Vi som er medlem av Klubb 7, legger vi ut våre aksjer til salgs i morgen også, eller skal vi se an litt før vi tar en ny vurdering på hva vi i fellesskap bør gjøre ?
Future
26.04.2001 22:41
#1124

Endre

Tror kort og godt at Fredriksen IKKE tilbyr nok til at det blir en handel. Så viktig er ikke Msl for han, men det kan nok være at andre sitter i kulissene og bruker regnemaskin. En ting er jeg sikker på - Msl blir ikke kjøpt opp til 5,50. Hva skjer med Msl hvis FRO sitt bud ikke går inn? - og det ikke forligger nytt bud? I første omgang et fall (med nye kjøpsmuligheter) - i neste omgang en kurs som ligger høyere enn 5.50. For en ting er sikkert - Msl er ikke Msl når vi skriver 2002.

Blueman
26.04.2001 22:44
#200

Endre
Gjelder budet fra FRO fra og med sist mandag og 14 dager, eller regner man fra og med førstkommende mandag da alle skal ha fått tilbudsdokumentene?

Det er relativt kort tid før noen må handle. Neste uke blir spennende etter at de store har fått pratet sammen i helga.
Blueman
26.04.2001 22:46
#201

Endre
Re Future

MSL er så viktig for FRO at de vil kjøpe det. Tror ikke FRo bare slenger inn et skambud og lar det blir med det. Har FRO gjort det før?
Pølsa
26.04.2001 23:39
#1265

Endre
Vi må ikkke undervurdere Fredriksen og hans medsammensvorene. Jeg påstår at Frontline har gjort en feilvurdering av fam. Mosvold, selskapets aktører og for ikke og glemme oss! Jeg tør påstå at Fredriksen kunne fått MSL på direkten ved og by 6,50. Nå må an sannsynligvis være nødt til og by kr 7,- for og få selskapet. Hvis Fredriksen hopper av etter denne budrunde får vi en omgang med tukt og svie, illikviditet og sperrer. Da gjelder det og være røff og ha bøtter med mage-is. For Fredriksen benytter da tiden til og drive ut aksjer for så og gjøre nytt fremstøt. Jeg er enig med Future at i år 2002 skal meget mye til for at selskapet heter Mosvold Shipping Ltd.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Pølsa
26.04.2001 23:44
#1266

Endre
Her er svaret for at det har vært litt stille den siste tiden i AG og andre lasteportaler. USA glemte og fylle tanken.......

"Crude opp over 4 prosent
Torsdag 26. april 2001 kl. 18:39
Skrevet av: Kaspar Zurhaar Meibom - iMarkedet

Førsteposisjons kontrakter på crude stiger nærmere 4,5 prosent på New York Merchantile Exchange, ledet an av utsiktene for et skarpt fall i de amerikanske oljereservene.

Det amerikanske petroleumsinstituttet meldte tirsdag om et fall i tilgangen på råolje på 0,5 prosent til 313,7 millioner fat for uken som endte forrige fredag. Det representerer det første fallet i tilgangen på råolje på syv uker.

Kontrakter med levering i juni er i dag opp 1,16 dollar, eller 4,3 prosent, til 28,45 dollar per fat. Også ferdigdestillert bensin med levering i mai stiger pent. 1,67 cent, eller 1,6 prosent, til 1,097 dollar per gallon, og 11 års høyeste notering.

På International Petroleum Exchange i London endte i dag førsteposisjons kontrakter på 27,81 dollar per fat. Opp 99 cent, eller 3,7 prosent."


Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

ekofisken
27.04.2001 05:03
#19

Endre
vedr. siste slutning av " Mosocean"
Den er lasteklar offshore nigeria 21-05-01 ifølge Tankerworld
Vanligvis blir det opplyst raten den har fått og destinasjon
for lossing.De to sistnevnte er i dette tilfelle ikke oppgitt.Vil
de kanskje hemmeligholde dette p.g.a. situasjonen rederiet
er i ? Er det noen som har noen formening?
Member of club 7,- Ekofisken
kdc
27.04.2001 09:50
#7

Endre
Ah, club 7 er på luften igjen. Jeg tror vi får en stille dag i dag også... Fredriksen vil bruke helgen til å legge planer for neste akt. Jeg tviler på 10,- men tror på 7, og mener 6,50 er for billig. Det hadde vært veldig bra om vi kunne få bort alle poster til salgs mellom 5,55 og 7 kroner, det hadde vært en ytterligere styrking av signalet, det er jo bare poster på 20k aksjer likevel, bare småtteri med andre ord...
Skogtroll
27.04.2001 10:18
#5

Endre
Jeg synes Club 7 viser litt svakhetstegn - antallet er nå litt over kl 10 litt over 800k. Det er uheldig at antallet flakser mye opp og ned - vi oppfattes da som nokså løst koordinert. Jeg har lagt mine aksjer inn som "Good till cancelled" og oppfordrer alle eksisterende og eventuelt nye Club 7 medlemmer å gjøre det samme.
boysen
27.04.2001 10:53
#120

Endre
Det ser ut som IMO kommer frem til enighet. Når endelig vedtak foreligger i løpet av dagen burde dette få betyning for verdifastsettelsen av nye skip. Som kjent har Msl 2,5 slike på beddingen som JF er "litt" interessert i.


Tank: Endelig IMO-kompromiss vedtas i dag - nye endringer
Fredag 27. april 2001 kl. 09:35
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Det er ventet at det nyeste utkastet til kompromiss mellom delegatene i IMO's miljøkomité vil bli klappet igjennom i dag. Det er kun noen EU-land som nå må få sine fullmakter i orden.

Dette sier direktør Terje C. Gløersen som er Norges Rederiforbunds repsresentant i den norske delegasjonen til iMarkedet i dag.

Det har skjedd noen endringer både i forhold til det opprinnelige forslaget og det kompromisset som ble utarbeidet på tirsdag.

- Det er gjort en endring for kategori 1-skipene, tankskip som er bygget før Marpol-bestemmelsen ble innført. Endringen betyr at et skip bygget i eksempelvis oktober 1979 kan seile frem til oktober 2006, og ikke bare til 31. desember 2006 slik det opprinnelig forslaget lød. Det er leveransetidspunktet som skal brukes som utfasingstidspunkt, sier Gløersen.

Videre har arbeidsgruppen utarbeidet visse tillegg til bestemmelsene for utfasingen av kategori 2 og 3-skip for å få til en løsning alle landene kan gå med på.

Foruten forslaget om at skip bygget etter Marpol-bestemmelsene som har dobbel bunn eller doble sider skal kunne seile til de er 25 år, selv om det innebærer at skipene seiler utover grensen på 2015, så er det gjort visse nasjonale unntaktsordninger for vanlige Marpol-skip.

- Det nyeste tillegg betyr at den enkelt flaggstat kan la Marpol-skip seile til de er 25 år selv om det betyr at de passerer 2015, men forlengelsen kan ikke gå utover 2017, sier Gløersen.

På den annen side skal andre land kunne forby slike skip å entre deres havner etter 2015. Dette er et tiltak som blant annet EU vil gjennomføre. EU har vært pådriveren for å få på plass de nye reglene i etterkant av Erika-ulykken utenfor Frankrike.

- Dette forslaget vil etter all sannsynlighet bli enstemmig vedtatt og blant annet Brasil, Liberia og India, samt USA og Kina har gått gode for denne kompromissløsningen. Grunnen til at vi ikke fikk det igjennom allerede i går, er at noen av de europeiske landene må innhente tillatelser hjemmefra siden forslaget lå utenfor delegasjonenes mandat, sier Gløersen.galikula
27.04.2001 11:20
#695

Endre
Tankratene bunner ut i mai

Meglerhuset Christiania Markets venter at tankratene vil nå bunnen i løpet av mai og stige til ny topp i september.

Av :Jan Petter Stiff
Fredag 27. april 2001 11:00

Christiania Markets mener at selv om råoljelagrene tilsynelatende virker høye i dag er de neppe tilstrekkelige til å møte etterspørselen i tredje kvartal.

Meglerhuset ser mulighet for økt produksjon fra OPEC i juni som følge av økt oljepris og behov for etterfylling av japanske og koreanske råoljelagre.

"OPEC har også utalt at de foreløpig ikke ser for seg en økning i produksjonen ved neste OPEC møte i juni, men dersom oljeprisen fortsetter en stigende trend mot 30 dollar per fat, vil vi anta at denne diskusjonen tar fart igjen", heter det i morgenrapporten.

"I tillegg må japanske og koreanske råoljelagre sannsynligvis etterfylles i løpet av sommeren", heter det videre.

Christiania Markets mener disse forholdene vil legge press på OPEC til å øke produskjonen i løpet av tredje kvartal, noe som vil være positivt for tankaksjene.

"Tankratene vil etter vårt syn bunne ut i løpet av mai og begynne en oppgang i mai/juni mot en ny topp i september", konkluderer meglerhuset.

Christiania Markets opprettholder en kjøpsanbefaling på Bergesen d. y. som ble tatt inn i ukeporteføljen for én uke siden.


Sitat slutt.

Det er nok ikke tilfeldig at Fredde valgte april for oppkjøp. Lave rater og "bunnsesong" skulle gi lav pris på MSL.
Det haster, for snart er oppturen her og da vil MSL forsvare 5,50 og vel så det uten Fredde sitt tilbud. I tillegg vil prisen på de nye skipene gå opp og pengekassa til MSL øke med gode rater.Det er nå eller aldri for Fredde.
Er han lur legger han 6,50 - 7,- på bordet og tar hele kaka nå.
Doffen
27.04.2001 11:36
#76

Endre
Club 7
Det er trolig få som benytter "good till cancelled".
De fleste av oss har tidsbegrensete ordres og da kan man raskt overse at en post som MSL på 7 går ut på dato.
KONTROLLER !!

Det er viktig at vi holder "Club 7" beløpet høyest mulig ved børsslutt i dag fordi vi står foran en langhelg som er ideell for strategiske møter på høyt plan.
Jo flere som markerer 7 kroner , desto mindre realisme blir det i Fredriksens opplegg som forutsetter
minst 95% tilslutning på 5.50.
Jeg ønsker alle en god og lønnsom helg.


Pølsa
27.04.2001 12:19
#1267

Endre
Langt igjen for Frontline i Mosvold
Fredag 27. april 2001 kl. 11:05
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

En fersk aksjonærutskrift viser at Frontline via meglerhusene Fearnleys og Orkla Enskilda før tilbudsdokumentet kommer i dag kun kontrollerer 13,63 prosent av aksjene i Mosvold Shipping.

Det inkluderer også aksjepostene til Fidelity-fondene, som allerede har godtatt skipsreder John Fredriksen og Frontlines bud på Mosvold Shipping.

Aksjonærutskriften har et etterslep på tre virkedager, og avspeiler derfor ikke omsetningen de siste dagene, men inkludere endringene som skjedd da budet kom på mandag.

Siden tirsdag har ikke Orkla Enskilda og Fearnleys fått plukket noen aksjer i det hele tatt på grunn av sterk kjøpsinteresser på kruser over budet på 5,50 kroner. Det er meglerhuset Sundal Collier som har vært den mest aggressive kjøperen av Mosvold-aksjer de siste dagene til kruser mellom 5,51 og 5,55 kroner.

Sundals meglerkonto står oppført med 1.524.000 Mosvold-aksjer, som tilsvarer omkring 2 prosent av Mosvolds utestående aksjer. Denne beholdning er noe større dersom de siste dagenes kjøp hadde vært inkludert.

Askjen omsettes akkurat nå på kurser på mellom 5,53 og 5,54 kroner, men det er kun omsatt knappe 50.00 aksjer hittil i dag.

Det er ventet at Frontline skal komme med sitt tilbudsdokument i løpet av dagen. Deretter vil Mosvold-styret vurdere tilbudet før de kommer med en endelig anbefaling overfor sine aksjonærer, men etter de signaler styret har sendt ut tidligere i uken, vil de sannsynligvis avvise budet som for lavt.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

xenon
27.04.2001 13:44
#120

Endre
Frontline-premie på 50%

Frontline prises i dag med en premie på rundt 50 prosent i forhold til underliggende verdier, og Bergesen med en rabatt på nærmere 40 prosent.

Av :Petter Narvestad
Fredag 27. april 2001 12:45

Det amerikanske shippingtidsskriftet Marine Money har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) i Frontline til 13,88 dollar per aksje, eller omlag 126 kroner med dagens dollarkurs. Aksjekursen ligger fredag på 186 kroner på Oslo Børs. Det betyr at aksjen prises med en premie på nesten 50 prosent i forhold til underliggende verdier.

Sammenligningen blir interessant hvis vi ser på Frontlines bud på Mosvold Shipping. Finanskanalen.no har innhentet synspunkter fra flere analytikere som mener at VEK i Mosvold Shipping ligger i området 6 kroner, pluss/minus noen øre.

Det er selvsagt store forskjeller mellom Mosvold Shipping og Frontline når det gjelder størrelse, likviditet, markedsmakt, stordriftsfordeler og risiko med mere, faktorer som reflekteres i markedets prising av aksjene. Likevel er det forståelig at Mosvold- aksjonærene også kan tenke seg en premie på de underliggende verdiene når de skal selge seg ut av rederiet. Man kommer dermed raskt opp i helt andre verdier enn det Frontline så langt har vært villig til å legge på bordet.

Komentar:

Vi priser Mosvold med en premie på 50% og får et oppkjøps-motbud på kr. 12.5,-? Hehe.

Frontline er ikke i nærheten med et skambud på 5.50,-!!!!!

Dette blir interessant fremover.

MVH

Xenon
JIPPI
27.04.2001 14:23
#176

Endre
Re xenon

Regnestykket blir vel heller 9,00 +/-

JIPPI går for 10
galikula
27.04.2001 15:40
#696

Endre
Drøye 1,5 mill påmeldte i Club 7 i dag, ikke dårlig.

Styret skal uttale seg om FRO's tilbud i dag......ser vi nytt tilbud på mandag?
ghille
29.04.2001 15:21
#104

Endre
Måtte på 3dje siden for å finne MSL strengen - uvanlig!!!

Jeg hadde ventet ett brev fra JF i løpet av lørdag - vi skulle vel også hørt noe fra styret vårt.

Er der forhandlinger på gang som gjør at utsendelse av tilbudspapirer er utsatt?

Dette ser vel egentlig lovende ut - det at JF ikke har fått ut mer enn 13% betyr nå at han etterhvert må innse at dette oppkjøpet ikke lykkes til denne prisen. Samtidig betyr det at han ikke har en så stor post at han kan gjøre rakkarskap for konkurenter. - Jeg tror vi ser ett nytt bud i løpet av få dager - Enten fra JF eller en konkurent.

Vi legger ut våre aksjer på 7,- mandag også.

ghille
MERCEDES
29.04.2001 21:01
#979

Endre
Hei!
ja her er det bare å sitte i ro og vente nye bud.
Med denne farten på utfasing er nok MSL mere attraktiv enn noen sinne.
Jeg tror at vi i løpet av neste uke vil få nye bud og da tror jeg vi lukter på 7 kroningen.
Men har vi lyst å selge MSL til 7 kr ??
Ikke jeg , jeg synes vi skulle strekke oss opp mot 10 tallet etter hvert, for det er jaggu på tide vi forstår hvilke selskap MSL er.
ekofisken
29.04.2001 21:28
#20

Endre
"Mosocean" skal på langtur , fra Nigeria til China med rate
WS:77.5 , ifølge Southport Maritime inc. Lastedato:20-05-01[Endret 29.04.01 21:53 av ekofisken]
galikula
29.04.2001 22:50
#700

Endre
Frontline vil snakke med Mosvold
Søndag 29. april 2001 kl. 20:15
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Frontlines tilbudsdokument er klart, og i forbindelse med dette har Frontline hevet to av forbeholdene, men vil ta kontakt med styret i Mosvold Shipping for å avklare de nå lettede forbeholdene direkte.

Fredag kveld var endelig tilbudsdokumentet fra Frontline på det lille tankrederiet Mosvold Shipping klart. Frontline opprettholder forbeholdene om at rederiet skal ha 95 prosent av aksjene i Mosvold for at budet fullbyrdes, og at alle detaljene i låneavtale mellom Mosvold og Skristian Siems's Siem Drilling er meddelt markedet.

Frontline forbeholder seg retten til å heve et eller begge forbeholden etter eget ønske.

De to andre forbeholdene som lå i den opprinnelige budmeldingen vil Frontline nå søke å få avklart direkte med styret i Mosvold i løpet av den kommende uken.

Det gjelder Mosvoldsstyrets mulighet til å nekte transportering av aksjer til Frontline, samt at Frontlines bud skal godkjennes som tilfredstillende etter Mosvolds vedtekter.

Med andre ord betyr lettelsene i forbeholdene lite av pratisk betydning.

Frontline forsøkte på torsdag å få være tilstede på generalforsamlingen i Mosvold Shipping, men ble nektet både å delta og å være tilstede i lokalet under henvisning til vedtektene til Mosvold Shipping. Det bekreftet finansdirektør Terje Sørensen i Mosvold overfor iMarkedet på fredag.

Ifølge shippingavisen Marine Money skal nektelsen ikke ha funnet sted uten en noe opphetet debatt mellom partene.

Det er ventet at styret i Mosvold vil forkaste budet fra Frontline som for lavt. Frontline har på sin side gitt uttrykk for at det ikke er aktuelt å heve budet.

Flere meglerhus har i løpet av forrige uke kjøpt aksjer på kurser over budkursen på 5,50 kroner. Frontline eier drøyt 14 prosent av Mosvold.

Pølsa
30.04.2001 08:45
#1268

Endre
Vel vi får nå håpe på et raskt svar fra Mosvold sin ledelse. Frontline har tross kjøp til overpris klart og vekte seg. Ut i fra kjente forhold skal det by på problemer for Frontline og ytterligere vekte seg så lenge de har kjøpere overseg i ordreboka.

Frontline benytter seg nå av sin gode markedsposisjon og meget god prising av et tankselskap ( Frontline ) for og gjøre et fremstøt mot et lite, underpriset og tildels ubetydelig men allikevel godt posisjonerte tankselskap ( Mosvold ). Pølsa vil minne om at Frontline omsettes med premie mens Mosvold omsettes med rabatt. Dette i seg selv er en kjensgjerning markedet og Mosvolds aksjonærer må ta stilling til og derfor ikke selge seg billig.

Frontline gav som grunnlag i sin pris for Mosvolds tradingrange. Pølsa med flere har i gjennom vinteren påpekt et betydelig press på aksjen som nå Frontline forsøker og benytte seg av. Nå får Mosvolds aksjonærer vise litt anstand og ikke la seg selge billig..... det samme gjelder for selskapet. Litt premie for innsatsen bør man ha. Frontlines bud på kr 5,50 er for lavt!

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

undervurdert
30.04.2001 08:59
#254

Endre
Jeg vurderer å selge meg ut nå, og heller prøve å komme inn på en lavere kurs...Tror sjansen er liten for at JF øker budet i første omgang, dermed er jeg stygt redd at vi får en nedgang etter avslaget.
Pølsa
30.04.2001 09:14
#1269

Endre
Det er en traders valg undervurdert!

Du står mellom hovedsakelig to valg:

1) Frontline hever ikke sitt bud. Ordreboka er tom etter utløpt tilbudsfrist. Aksjen synker i verdi og Frontline benytter nedgang for ytterligere og vekte seg. Du kan ha en mulig inngang da.

2) Frontline finner det problematisk og drive ut aksjer av volum til en tilsvarende tilbubudspris eller lavere. De hever sitt bud for derfor og komme rimelig ut av scenariet. Frontline har ingen interesse i Mosvold annet enn for og kjøpe de. Salg av Frontlines aksjer ut i markedet blir da en et tapsprosjekt for Frontline.

Andre scenarier er jo også mulig hvis andre interessenter kommer på banen. Man løper en risiko enten man selger eller blir i aksjen.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Pølsa
30.04.2001 09:16
#1270

Endre
Man skal ikke undrevurdere verdien i annenhåndsverdi for gammel tonnasje! Les melding fra Finanskanalen:

1975-bygget VLCC solgt til FPSO-konvertering for 16 millioner dollar

Turbintankeren ”Hellespont Paradise” (315.697 dwt, 1975) er solgt til nederlandske Bluewater for konvertering til flytende produksjonsskip (FPSO).
Salget er gjort med forbehold om en kontrakt med Petrobras for Albacora Leste-feltet i Brasil.

Bluewater skal betale hele 16 millioner dollar for skipet.

Av :RedaksjonenMosvold Shipping

Mvh. Pølsa

MERCEDES
30.04.2001 09:28
#981

Endre
Hei Pølsa!
Ja med slike priser på gammleskipene er jeg sikkrere enn noen sinne at prisen på MSL burde ligge nærmere 10 kr.
Blir spennende å se!
Doffen
30.04.2001 09:40
#80

Endre
Jeg anser at de siste tall som foreligger både når det gjelder sammenligning av premium og muligheter for eldre tonnasje,
klart underbygger at Fredriksen siktet mot å gjøre en god forretning da han forsøkte seg på et overtagelsesbud på 5.50.

Jeg blir meget forbauset dersom hans interesse har blitt mindre, men han er en av verdens beste kremmere og tar den tid han trenger før et nytt og høyere tilbud blir fremsatt.

Vi er nå inne i en periode der Fredriksen tester hvor mye han kan klare å få kjøpt til ca 5.50 - denne uken vil vise om det blir volumer som betyr noe for ham over eller under 5.50
Det første målet kan være å oppnå negativt flertall.

Det som har forvirret meg noe i denne saken er hans utbasunerte krav om hele 95% aksept og ikke 90,1.
TheBroker
30.04.2001 10:22
#802

Endre
Kjøper på 5.60
Har lagt inn salg i club 7
seaman
30.04.2001 10:42
#748

Endre
inne i club 7 igjen.
mvh seaman
Ammatør
30.04.2001 10:48
#261

Endre
Du fikk raskt dine til 5,60.....
Spennede fremover, det er i hvertfall helt sikkert
Blue
30.04.2001 12:38
#11

Endre
Hvor lenge gelder tilbudet til Frontline? Det har vært snakk om 2 uker, men fra hvilken dato?
Pølsa
30.04.2001 12:45
#1271

Endre
RE Blue

I følge børsmelding kom budet 24.04.2001, kl. 08:50.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Alf
30.04.2001 13:04
#420

Endre
Nå er det straks kun SU/Freddy igjen på kjøperlisten. Hvor er det blitt av konkurrentene?
STockHero1
30.04.2001 13:08
#346

Endre
finnes ikke konkrete konkurenter , det har det heller ikke gjort ennå....
undervurdert
30.04.2001 13:09
#256

Endre
Håper han ikke legger seg på 5,30 igjen da..
JIPPI
30.04.2001 13:15
#179

Endre
Re undervurdert

Han kommer sikkert med et bud på 4,00 for å riste ut truseskvetterene !

Ha en fin dag. JIPPI
Doffen
30.04.2001 13:15
#82

Endre
Undervurdert
Pokerspillet er igang så mye kan skje i denne mellomperioden.

Men - hvor mye vil FRO i tilfelle få kjøpt på
5.30 ?

Det er et godt stykke fra nåværende 12-15% eierandale og til 95 % som er det offisielle min krav fra denne kjøperen.
seaman
30.04.2001 13:16
#750

Endre
re undervurdert
hvis du er så bekymret burde du selge,mine får de ikke under 7,-.
mvh seaman
Pølsa
30.04.2001 13:45
#1272

Endre
Med et tankmarked som får en forsinket "April-nedgang" kan dette virke positivt for Fredriksen & Co. Man skal ikke se bort fra at dette også har vært en medregnet i en strategi for Frontlines tilbud på Mosvold. Det er da godt og vite at Mosocean er sluttet til en god rate sett ut fra markedet i dag.

Hold på hatten, for det kommer nok flere negative nyheter og mørke spådommer for tank. Slik er det gjerne før det dukes for sommer/høstrally. Mosvold er i en ren spekulativ fase nå og man må ikke la seg påvirke av ratefall. Det er Frontline og Mosvold Shipping som legger løpet her nå....... ikke tankmarkedet!

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Pølsa
30.04.2001 13:46
#1273

Endre
Nå er det ikke lenger kjøp til overpris! Aksjene som omsettes nå tilfaller Frontline.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Alf
30.04.2001 13:56
#421

Endre
Oops; Det er Orkla som ligger med kjøper (4,8 mill) på 5.5, ikke SU! SU kom på banen så fort Orkla begynte å kjøpe.


[Endret 30.04.01 13:58 av Alf]
Pølsa
30.04.2001 14:04
#1274

Endre
Jepp Alf!

Det er Orkla som handler for herr Fredriksen og Sundal som handler for mr. Nobody. Intet er endret i dette bildet bortsett fra at det var åpent en liten stund ned mot Frontline ( OR )

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Part timer
30.04.2001 14:04
#65

Endre
Re. Pølsa

Hva skjer nå. Hvor store er vi i 7 er klubben?

Kommer det nye bud?
tanken
30.04.2001 14:05
#37

Endre
Huh??

Det er da ingen som ligger på 5.5.. og det er SU som ligger på 5.51..

Pølsa
30.04.2001 14:11
#1275

Endre
RE tanken!

Det ligger da for svarte kjøpsordre på 4 836k på kr 5,50
Sundall liger med 194k på 5,51.

RE: parttimer

Sist jeg sjekket lå vi på 1 074k, hjemmesiden er oppdatert med 1 064k. Lavere enn i forrige uke men allikevel ikke verst. Kom igjen flere!!!!

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

beachboy
30.04.2001 14:12
#561

Endre
Re:Tanken

Nå ser du vel stort på det. Det ligger jo en post på 4.836.000 aksjer på kjøp på 5,50 og den tilhører OR som handler for Fredde. Det som var interessant var at straks denne begynte å plukke noen aksjer kom SU med en kjøper på 5,51 de ønsker altså ikke at OR skal få noen aksjer

BB
Pølsa
30.04.2001 14:14
#1276

Endre
1 084k i "Klubb-7"
tanken
30.04.2001 14:16
#39

Endre
re pølsa:

Sorry m8....... så helt i svima..... selvsagt gjør det det.. heheh...

re: bb:

Se over....
Pølsa
30.04.2001 14:20
#1277

Endre
He,he........ nesten like dumt som når jeg skrek og bar meg på en STENGT BØRSDAG!!!! Slå den!!!!

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

tanken
30.04.2001 14:27
#40

Endre
LOL...

anyhowway...... hvam handler Aros på vegne av??? De står jo for 60.47% av alle kjøpene i dag??
De har jo i tilegg vært villige til å legge seg ganske opp i pris..
Njord
30.04.2001 15:27
#1

Endre
Meget bra jobba gjennom lang tid Pølsa.

Jeg er nettop hjemme etter en tur i USA og ser du har fått valuta for innsatsen.
Mitt første kjøp av MSL var rett før toppen i fjor høst, men sitter nå med ett snittpå 4,44 og muligheter for en pen gevinst er inne.

Melder meg herved også inn i klubb-7(good til cancelled)

tvitvi.
Shogun
30.04.2001 19:35
#1124

Endre
Fredriksen vil prate!
Det er rart, han lQter klausuler og vil prate, merkelig han sa at slik var budet og thats it.
Naa er han kansje litt i sjokk over hvor lite respons han egentlig fikk.
Det er i grunnen rart for det har ikke manglet paa knQlsalg i denne aksjen.

Uansett dette lover virkelig bra.

Blid og glad
Shogun.


[Endret 30.04.01 19:35 av Shogun]
Blueman
30.04.2001 22:34
#203

Endre
Hva er det du prater om Shogun???
ekofisken
02.05.2001 04:58
#21

Endre
Legger ut igjen til kr. 7,-
Pølsa
02.05.2001 07:49
#1279

Endre
Hepp!

Klubb 7.- må forsette sit virke. Oppfordrer alle som kan krype og gå til og legge ut.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa
[Endret 02.05.01 07:49 av Pølsa]
Pølsa
02.05.2001 07:51
#1280

Endre
Frontline letter ikke på Mosvold-sløret
Onsdag 02. mai 2001 kl. 06:40
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

I et tynt tilbudsdokument tar Frontline en del av æren for kursoppgangen i Mosvold Shipping i forkant av budet som kom forrige mandag. Tankrederiet er derimot tilbakeholdent i forhold til en verdivurderingen av Mosvold.

Frontlines tilbudsdokument i forbindelse med Mosvold-budet på 5,50 kroner gjorde ikke Mosvolds aksjonærer noe klokere i forhold til hva de skal mene om verdien på det lille tankrederiet og rederiets to gamle tankskip og tre nybyggingskontrakter.

Frontline viser kun til at budet utgjøre en premie på 34 prosent i forhold til siste omsetningskurs før budet kom forrige mandag, og skriver videre:

"Tas det hensyn til at Frontline har vært en betydelig kjøper av aksjer i selskapet, hvilket har bidratt til at selskapets aksjekurs beveget seg fra NOK 3,80 den 21. mars 2001 til den 20 april 2001, er premien betydelig høyere.

Frontline nevner verken skipsverdier eller skrapverdier med et eneste ord i tilbudsdokumentet.

Begrunnelsen for budet er Frontlines ønske om videre konsolidering av tanksektoren.

Det er ventet at styret i Mosvold Shipping i dag eller i morgen vil komme med en uttalelse overfor aksjonærene om budet. Anbefalingen er ventet å være negativ.

Frontline har nå omkring 14,7 prosent av aksjene i tankrederiet Mosvold.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Arnie
02.05.2001 09:34
#73

Endre
Hmmm... ny utvikling på kjøpersiden:
To kjøpsordrer på 5.50 på mer enn 9M aksjer, tilsvarende nesten 12% av Mosvold.
kdc
02.05.2001 09:35
#8

Endre
Dette har dere kanskje fått med dere, men jeg legger den ut likevel:

Til tross for kraftig fall i tankratene i det siste, tror ekspertene på et godt tankmarked de neste årene.

VLCC-ratene har på en ukes tid falt fra 50.000 til 30.000 dollar per dag. Skipsmegler Morten Andvig i skipsmeglerfirmaet Nor-Ocean synes de neste tre-fem årene ser rimelig fornuftige ut for tankrederiene, skriver Aftenposten. Ifølge Andvig er mulighetene til å beholde et marked på 50.000-100.000 dollar per dag til stede. Daglig leder Sverre Bjørn Svenning i Fearnleys forskningsavdeling ser ikke noe tegn til at markedet skal knekke i år.

sakset fra Hegnar Online

Igjen et signal om å ha is i magen, jeg har lagt ut 18k på Club 7 i dag igjen!

Det er stille om dagen, tydelig at stillingskrigen er godt i gang. Kunsten er å ikke la seg skremme!

KDC
galikula
02.05.2001 09:37
#701

Endre
Tank: Chevron selger VLCC til skrap
Onsdag 02. mai 2001 kl. 09:04
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Oljeselskapet Chevron skal ha solgt en VLCC til opphuggere i Kina. Det er kun den tredje VLCC'en som blir solgt til skrap hittil i år.

Det kilder shippingavisen Loyd's List har snakket med som opplyser dette.

Det skal være supertankeren Charles Pigott bygget i 1973 som nå har blitt solgt til Kina for opphugging. Kineserne skal ha gitt 175 dollar pr. lettvekttonn for VLCC'en på 268.375 dødvekttonn.

- Det er fortsatt en god pris fra Kina, det skal være noe bunkers igjen ombord, men det er egentlig ingenting i markedet så skrapprisene er i bedring, sier en megler plassert i London til avisen.

Dett er kun den tredje VLCC som blir solgt til skrap i år. I Samme periode i fjor hadde det blitt solgt hele 17 VLCC til skrap
MERCEDES
02.05.2001 09:41
#988

Endre
Jeg solgte på Fredag.
Måtte ha penget til et annet selskap som etter min mening har større oppside.
Men vaker rundt MSL for å gå inn hvis det skjer noe.
!Neo!
02.05.2001 09:53
#82

Endre
Ser at "7,- club" har falt til 718 k. og at kjøps ordren på 5.5 er oppe i 9m. Jeg aner ugler i mosen og OPPFORDRER ALLE TIL Å HA IS I MAGEN.... IKKE SELG!!!! legg dere på minimum 7,- det er taktisk å legge ut en større kjøps ordre nå i desse "nervøse" tider for eierene av MSL. det kan for mange indikere en "aksept" fra de store MSL ere til FRO og at JF har lagt ut ordren -klar til å sope inn etter hvert som de legger ut. MEN,, det kan også være en måte å få de allerede "nervøse" MSLere enda mere nervøse, nå like før et eventuelt "negativt utsagn fra MSL overfor FRO..... HOLD! HOLD!

mvh
Neo
galikula
02.05.2001 09:58
#702

Endre
Tank: Concordia jobber med bestillinger
Onsdag 02. mai 2001 kl. 08:06
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Det svenske stortankrederiet jobber nå med ytterligere kontraheringer av VLCC'er. Sannsynligvis blir det plassert en ordre på ytterligere to VLCC'er.

Concordia er i ferd med å ta levering av det første av to VLCC'er bygget etter rederiets eget V-max-design på 315.000 dødvekttonn, men er nå i forhandlinger om ytterligere ordre.
- Vi holder på med å forhandle om nye skip og forhandler simultant med kontraktørene. Det finnes en stor sannsynlighet for at vi får en bestilling i år. Det blir vel flere enn et fartøy, minst to, sier konsernsjef Ulf Ryder i Stena Bulk til Dagens Industri i dag.

De to skipene som rederiet nå har hatt i ordre bygges ved Hyundai i Sør-Korea og Ryder mener det vil være naturlig å bestille der igjen.

Skip nummer to sjøsettes i juni.

Concordia hadde opprinnelig en opsjon på ytterligere seks skip ved Hyundai, men har latt denne løpe ut. Ifølge Ryder vil prisen på nye skip bli rundt 85 millioner dollar.

Concordia har i dag en flåte på fem VLCC'er og to ULCC'er alle bygget på 1970-tallet. To skip ble tidligere i år solgt til konvertering til flytende produksjon til meget gode priser. Rederiet er i likhet med Bergesen kjent for meget godt vedlikehold og høy standard på flåten.

Sitat slutt.

Merk prisen på nye VLCC'er : 85 MILL!!!
Concordias båter er marginalt større en MSL's 308 vs 315 tusen tonn, men 85 MILL da......skulle MSL's båter kunne selges for et slikt beløp....ja da er 5,50 gibort pris!

Med kostpris på 72 mill pr. båt vil jo det gi 13 mill USD i gevinst pr. båt!
(halvparten for den første).

Vi snakker da om over 30 MUSD i gevinst.
Kommentarer?

Det kan se ut som fallet i ratene har fått flere til å se på skraping som et alternativ.

Pølsa
02.05.2001 10:07
#1281

Endre
Så vidt jeg har fått med meg så er det ikke oppgitt noen form for leveringsdato på mulige Concordia-kontraheringer. Mulig har Mosvold sine 3 stk. nybygg enda større verdi med tanke på leveringstidspunkt.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Pølsa
02.05.2001 10:08
#1282

Endre
OK jeg leser nøyer og ser leveringen!
Alf
02.05.2001 10:13
#423

Endre
Og idag er det Norse som kjøper.
Pølsa
02.05.2001 11:58
#1283

Endre
Norse storkjøper i Mosvold
Onsdag 02. mai 2001 kl. 11:45
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Norse Securities har i dag overtatt Sundal Colliers rolle som storkjøper av Mosvold-aksjer. Norse har hittil i dag kjøpt over 370.000 aksjer i det lille tankrederiet.

Kjøpene er gjort stort sett på kruser rundt 5,56 kroner. Frontline la for en uke siden inn et bud på Mosvold til kurs 5,50 kroner, men har hittil kun klart å plukke opp 14,7 prosent av aksjene.

Allerede i begynnelsen av forrige uke begynt Sundal Collier å støvsuge markedet for Mosvold-aksjer til kruser mellom 5,51 og 5,60 kroner. Også et par av de andre meglerhusene har vært ute å kjøpt større poster på kurser over budet.

Foruten Norse-kjøpsinteresse på 5,56 kroner, ligger det en større kjøpsordre på 5,52 kroner.

Det er ventet at styret i Mosvold vil uttale seg om budet i løpet av dagen eller i morgen. Mye tyder på at det jobbes med å få frem en alternativ budgiver til Frontline, noe ledelsen i Mosvold langt på vei bekreftet overfor iMarkedet i forrige uke.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Pølsa
02.05.2001 12:01
#1284

Endre
Hvorfor skal Concordia kontrahere skip til $85 mill. når de kan kjøpe Mosvold-skip til $83 mill. I tillegg få 2 stk. gamle VLCC de kan selge til ombygging. Dette har de jo erfaring med.......

Pølsa har nevnt Concordia tidligere..... da ble jeg kontant avfeid. Jeg gjør det igjen..... så får vi se hva Mosvold sin ledelse kommer med...........

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

kdc
02.05.2001 13:41
#9

Endre
Nedenstående er jo til å bli enda mindre klok av, får dette noe å si for Frontlines oppkjøpstaktikk, kan det bli brukt som skviseargument?

"Meglerhus spår at aksje skal ned over 40 prosent det neste året.

First Securities anbefaler salg av Frontline-aksjer. Meglerhuset viser til at tankratene har falt kraftig de seneste dagene. Mens ratene var på over 100.000 dollar per dag på topp, ligger ratene nå under 30.000 dollar. Samtidig øker lagrene av både bensin og olje.
- Vi har sagt lenge at tankaksjer er overvurderte. Og vi har tatt feil, aksjekursene har steget til nye høyder. På dagens kurser ville vi imidlertid helt klart solgt denne sektoren. Det gjelder særlig Frontline. Vi gjentar derfor vår salgsanbefaling på Frontline. Vi har et 12 måneders kursmål på 100 kroner, skriver meglerhuset i dag.

Frontline-aksjen handles i dag for 170 kroner, som er et fall på 5,6 prosent i forhold til mandag."

Fra Hegnar

ghille
02.05.2001 13:58
#105

Endre

Vi ser nå en svikt i inntjeningen som har væ
rt annonsert lenge - den er midlertidig, og kom litt senere enn antatt.

Denne problemstillingen har nå ikke direkte innflytelse på MSL, fordi det er oppkjøpet som bestemmer prisen.

Det som undrer meg nå er at flere tunge aktører er villig til å betale en overpris fordi de regner med ett høyere bud. Pølsa har vart inne på problemstillingen tidligere - og der burde være åpenbare gevinster å hente for rederier som allikevel skal kontrahere nybygg.

Administrasjonen har nå ett overordna arbeidsmål. Det er å finne en budgiver som vil betale mer - helst innen utløp av budfrist 11/5.

Jeg hadde selv tenkt å selge i dag, men når jeg har tenkt meg om synes dette ikke å være riktig. Sansynligheten for ett høyere bud er fortsatt stor - og fram til neste fredag er fallhøyden minimal.

mvh. ghille
fortsatt medlem av club 7
Alf
02.05.2001 14:13
#425

Endre
ghille;
"Det som undrer meg nå er at flere tunge aktører er villig til å betale en overpris fordi de regner med ett høyere bud. Pølsa har vart inne på problemstillingen tidligere - og der burde være åpenbare gevinster å hente for rederier som allikevel skal kontrahere nybygg."

Da er det vel ikke så underlig likevel... :)

ghille
02.05.2001 14:21
#106

Endre
Hei Alf,
Jeg var kansje litt klønete i formuleringene - vi arbeider nå begge ut i fra at der kommer høyere bud. Det jeg egentlig undrer meg over er at de får rista ut så mange aksjer for så liten premie :-)
ghille
Alf
02.05.2001 14:25
#426

Endre
ghille,
Enig.
mvh Alf (også medlem av club 7)
JIPPI
02.05.2001 14:34
#183

Endre
En vanskelig tid for truseskvetterene !
Re alle MSL'ere

"Alle" vet at vi er i vårknipa mhp tank rater.
"Alle" er spekulanter ?
"Alle" vokter på kapitalen sin for mest mulig profit.

Hold ut til sommerrallyet har kommet godt igang ihvertfall. Jeg venter på høststormene som virkelig skal dra tank til nye høyder.

JIPPI går for 10
Alf
02.05.2001 15:06
#427

Endre
Nå har også Danske Securities meldt seg på som kjøper. Av ikke mindre enn 500K aksjer på 5.52.
JIPPI
02.05.2001 15:26
#184

Endre
På tide å kjøpe seg ytterligere opp ?

Jeg solgt ut FRO og BEA på mandag på dårlige nyheter, ratefall. Hadde tenkt å kjøpe mere MSL etter at budet fra FRO var ute, men nå må jeg kanskje sette fart tidligere ? Dette er kun morro !

JIPPI går for 10
Bois
02.05.2001 15:42
#212

Endre
Det er fortsatt for mange som gjir bort MSL så alt for billig.

Stopp med det og vent til du får ordentlig betalt om ikke så alt for lenge.

Bois
MERCEDES
02.05.2001 15:54
#994

Endre
Jeg tror FRO er så lur at de bruker flere meglere for å riste ut
det som er tilgjengelig.
FRO lurer oss atter en gang.
Ellers skulle nok kursen blitt en annen nå med slike volum!
ghille
02.05.2001 15:58
#107

Endre
MERCEDES,

Jeg tror ikke FRO har lov å kjøpe til mer enn 5,50, i så fall må de gi samme tilbud til alle.

ghille
MERCEDES
02.05.2001 16:02
#995

Endre
Nei men hva er forskjellen fra 5,50 og 5,60 for FRO??
Ingenting.
Han lopper billige aksjer hvær dag og tilslutt har han så mye at han kan tvangsinnløse resten ,
eller bruke de han har kjøpt til å dumpe prisen på aksjen slik at han kan få den enda billigere.
JIPPI
02.05.2001 16:04
#185

Endre
Re "LADA"

Kan du ikke utdype ?

Hilsen forundret og måpende
Bois
02.05.2001 18:23
#214

Endre
Når kommer MSL med uttalelse om oppkjøpet?

Kan ikke i min villeste fantasi forstå dem som selger kring 5,50. En ting er sikkert FRO får aldri kloa i MSL til den pris.

Bois


[Endret 02.05.01 18:23 av Bois]
JIPPI
02.05.2001 21:33
#187

Endre
Hva blir svaret fra MSL rederiet ?

NEI ! Selvfølgelig.

Håper rederiet synliggjør en realistisk verdi pr aksje.
De ba om fullmakt til å handle egne aksjer mellom 1,00 og 10,00 på GF. Hvis det forslaget skulle være til aksjonærenes fordel må den reelle verdien bak hver aksje være minimum 10,00 +. Dette blir spennende.
Fikk forresten tilbudet fra FRO i dag, bunken var så stor at jeg gidder ikke lese den.

JIPPI går for 10
Bois
02.05.2001 21:48
#215

Endre
I tilbudsdokumentet punkt 1,5 står følgende blant annet.

At det oppnås 95 % akseptgrad av de aksjer som omfattes av tilbudet.( dvs, 72,817,500 aksjer).Det resterende antall som da evt, kan bli tvangsinnløst er 3,832,500 aksjer.

Jeg tror ikke på julenissen, dette er ikke mulig til denne pris.

Det må komme et bedre bud!

Bois

foerland
02.05.2001 22:15
#765

Endre

Har akkurat mottatt et tips om at styret i MSL kommer med sin redegjørelse i morgen. Regner det som sikkert at styret anbefaler aksjonærene å svare NEI til Frontlines skambud.
Njord
02.05.2001 22:18
#2

Endre

Vi nærmer oss utbytte tid også for MSL. Er FRO's tilbud inkl. evt. utbytte?
Xena
02.05.2001 22:33
#522

Endre
Ratene for VLCC-skip på strekningen AG-Øst er i ferd med å stabilisere seg og det er tegn til økning i aktiviteten. Slutningen av "Lyria" til Sør-Korea (WS 47,50) ser ut til å representere bunnen i denne omgang.

Xena
JIPPI
02.05.2001 23:14
#188

Endre
Tank stuper i US

Trusesvetterene har det ikke godt. Ikke skvetterene heller.

Tank aksjene jeg har oppe ser ut til å ha falt drøyt 5 % i kveld. Inkludert TK på ettermarkedet. Vårknipa er her !

JIPPI går for 10


[Endret 02.05.01 23:19 av JIPPI]
Culpa
02.05.2001 23:26
#66

Endre
Ja, ja jeg fikk noe bra brenbart matriale i posten i dag. Sitter nå og varmer meg #:O)
JIPPI
02.05.2001 23:31
#190

Endre
Re Culpa

Jeg kan brette noen ****a bra papirfly, men dette papiret ga igrunnen dårlige flyegenskaper. Ikke engang en skarve loop! Nei det egnet seg nok best til kaminen ja.

JIPPI går for 10
seaman
02.05.2001 23:32
#755

Endre
re mercedes
så vidt meg bekjent "kan ikke bugiver erverve seg aksjer over tilbudet i tilbudsperiode"
din filosofi om at fro ligger og plukker på 5,51-60 er derfor forklaring på din uvitenhet om aksjer.
mvh seaman
enlace
03.05.2001 00:38
#38

Endre
RE Concordia
Ser dere tror at prisene på VLCC i størrelsen rundt 308000 dwt. har steget. Det fantaseres om at nå er prisen over 80 millioner USD som igjen fører til en reprising av
MSL.

Må nok skuffe dere litt. De skip som Concordia bygger er betydelig dyrere å konstruere. De bygges over et nytt konsept som kalles V max. Skipene har foruten dobbel bunn, to separate motorer, separate ror, bow trusthers ( baug propeller som øker manøvreringsevne) dobbelt styringssystem og kontrollsystem for å nevne noe. Selve skroget er også noe endret.

Concordia ønsker med dette å sikre seg et konkurransefortrinn ved at skipene vil kunne bort befraktes til bruk i "sensitive" farvann som for eksempel Alaska. Ved å videreutvikle konseptet er de i ferd med å skape seg en nisje innen tradisjonell tankfart. Konseptet er tenkt brukt også på andre skipstyper.

Jeg kjenner ikke detalj spesifikasjonene på MSL sine nybygg, men i om med de ikke bygges ved samme verft og dessuten ikke er markedsført under dette konseptet utelukkes det at det dreier seg om samme type skip

Til Pølsa,min mening er forsatt at Concordia ikke er aktuell i forbindelse med et oppkjøp. De har sitt program og ønsker å rendyrke sin profil.

Fint at du har solgt dine aksjer Mercedes. Du har dratt fordeler av andres kunnskaper over lengere tid i MSL. Din egen konstruktivitet har ligger i å sakse andres innlegg og drive usaklig kritikk. Ser at du ikke ønsker å fortelle oss om ditt nye "funn". Vi skal nok finne det ut. Selv om du skulle bytte navn skal jeg greie å røyke deg ut.


enlace - sitter forsatt og venter et nytt bud[Endret 03.05.01 00:39 av enlace]
Pølsa
03.05.2001 00:56
#1285

Endre
Fin informasjon du kommer med her enlace!

Var faktisk ikke klar over spekk. på Concordia - skipene, men er det slik du beskriver er jeg enig i at Mosvold ikke er en "case" for Concordia. Det blir uhyre spennende og se om Mosvold får andre tilbydere frem til utløpsperioden for Frontlines bud. En hvis form for konkurranse ville sette fortgang i prosessen.

Pølsa ser frem til og ikke være Mosvold aksjonær! Jeg er både sliten og lei tank!

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Nikolai
03.05.2001 10:56
#65

Endre
Var det idag MSL skulle komme med uttalelser vedrørende budet til Frontline?
Ammatør
03.05.2001 10:59
#262

Endre
Stadig noen som kvitter seg med småposter til 5.52

Legger ved denne fra First....

Tankratene har falt voldsomt de seneste dagene. Fra over 100.000 dollar dagen på topp til i underkant av 30.000 dollar dagen nå. Samtidig øker verdens lagre av både
bensin og olje. Vi har sagt lenge at tankaksjer er overvurderte. Og vi har tatt feil,
aksjekursene har steget til nye høyder. På dagens kurser ville vi imidlertid helt klart
solgt denne sektoren. Det gjelder særlig Frontline. Vi gjentar derfor vår
salgsanbefaling på Frontline. Vi har et tolv måneders kursmål på 100 kroner.
Alf
03.05.2001 11:42
#431

Endre
Club 7 er nær halvert idag, nå kun 742K. Har folk gitt opp pga fallende tankrater?
!Neo!
03.05.2001 11:56
#83

Endre
RE Enlace
"sitat"
Må nok skuffe dere litt. De skip som Concordia bygger er betydelig dyrere å konstruere. De bygges over et nytt konsept som kalles V max. Skipene har foruten dobbel bunn, to separate motorer, separate ror, bow trusthers ( baug propeller som øker manøvreringsevne) dobbelt styringssystem og kontrollsystem for å nevne noe. Selve skroget er også noe endret.

Der er ingen skip i dag (heller ikke MSL sine) som bygges på en annen måte enn dagens krav.... Dette omfatter bla dobble skrog, dobble styringssystemer (dvs MINIMUM ett "back up system") Bow thruster er ikke et krav, men er med å hjelpe til under manøvrering. og taubåt kostnadene ved annløp vil normalt kunne reduseres betraktelig. kostnadene for installering av baug thruster på nybygg er så pass liten i forhold til besparelsene at det villle forundre meg meget dersom MSL sine skip ikke har valgt denne løsningen. dette med dobble motorer (fremdrift) er inget krav, og mht sikkerhet, så er verken forsikrings selskaper eller klasseselskaper av den oppfatning av at to motorere umiddelbart vil gi en dobbelt så sikker båt...... så som svar til dette, så er nybyggene til MSL fullt på høyde med andre nybygg i denne klassen mht å møte fremtidens krav om sikkerhet.
Videre er det et krav om tilsterkkelig utstyr for å bekjempe eventuelle utslipp slik som godkjente slukkingsutstyr, SOPEP (Ships Oil Pollution Enviromental protection) eller noe i den dur.. dette er et eget krav mht utstyr og opplæring av de ansatte ombord i alle fartøy over en viss størrelse
Alle desse og mere til er garantert innbefattet i MSL sine nybygg. og de er således meget godt rustet for fremtidig befraktining også i "delikate" frakt områder.

mvh
Neo
Pølsa
03.05.2001 14:21
#1286

Endre
Det er stille i MSL topicen nå! Tipper det er noen ST´ere som har gitt Mosvold "på båten". Danske Securities og Sundal & Collier har vektet til overpris i dag også, men nå er det tomt for "overkjøpere". Selges det ned mot kjøper nå vil Fredriksen erverve fler aksjer mot utløpende budfrist og kan med dette trekke en fordel av sin posisjon.

Det er på tide med en redgjørelse fra selskapet, mendet overrasker ikke om dette kommer helt opp imot utløp av budet.

Pølsa er stille og tenksom.

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa

Pølsa
03.05.2001 14:23
#1287

Endre
Der fikk Frontline aksjer over børs igjen!

14:22:44 OR FO 5,50 200000

Mosvold Shipping

Mvh. Pølsa
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS