"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DNO - Case is closing
DNO - Case is closing
juma
18.05.2001 02:19
#1326

Endre
Q1-2001
Bare en handledag igjen føre resultatet kommer. Estimatet fra analytikere spriker relativt mye. Alt fra 30-60 millioner på bunnlinjene har vært nevnt. På ST kan vi lese påstander om et resultat opp mot 100 millioner. Har nå gått gjennom all kjent informasjon og gjort mine egne betraktninger. Lagde deretter et minimum og et maksimum estimat med et relativt stort intervall i mellom. Basert på disse to estimatene har jeg forsøkt å komme frem til et sannsynlig resultat. Som alltid når det gjelder DNO hefter det store usikkerhet rundt tallene. Har basert estimatet på følgende forutsetninger.
1) Ingen ekstraordinære nedskrivninger
2) Ingen skatt utover skatt på norsk sektor (Jotun)
3) Ingen tap på aksjetransaksjoner (ser ikke ut til å vært noen salg)
4) Ingen andre overraskelser

Jeg kom frem til følgende
1) Totale inntekter på 295 millioner
2) Driftsresultat 102.5 millioner
3) Resultat før skatt 94.5 millioner
4) Resultat etter skatt 64.5 millioner
5) P/E på 4.4
6) P/CF på 2.23
7) Justert for PDR og olje produsert, men ikke solgt får vi bunnlinje på ca 82.5

Ved beregning av inntekter fra salg av olje har jeg lagt de forskjellige salgsavtalene til grunn samt daily close av Brent Blend i perioden. Verdt og merke seg er at all produsert Jotun olje befinner seg fortsatt på ”lager” og blir bokført etter Brend Blend per 31.mars. Denne prisen er lavere enn den prisen som faktisk vil bli oppnådd og lavere enn norm prisen satt av norske myndigheter. Med andre ord blir salgsinntektene lavere enn det reelt burde ha vært. Differansen (ca 10 millioner netto) får vi først glede av i Q2 resultatet.

Anslår inntekter fra offshore til å være litt lavere enn i Q4 (som var rekordstore)

Ved beregning av skatt har jeg benyttet normprisen på olje utgitt av finansdepartementet. For å komme frem til fornuftige kalkyler har jeg gått gjennom samtlige måneder og kvartaler i 2000, benyttet normprisen og produksjonsinformasjon samt informasjon gitt av OD og DNO. Ved bruk av kvartalsveide tall justert med en kalkulert break even på 18 dollar kommer jeg frem til omtrent samme tall som i Paretos sitt estimat. Med andre ord en skattekostnad på ca 30 millioner. Har lagt til grunn at DNO fortsatt nyter godt av fremførbare underskudd på Heather og for offshorevirksomhet forøvrig.

Resultatet til PDR indikerer en påvirking på ca minus 8 millioner for DNO.

Økning av driftsutgifter på Jotun har blitt beregnet på en lignende måte som for skatt bortsett fra at jeg antar at utgiftene er konstante. Kom frem til en økning på ca 16 millioner. Ellers anslår jeg at Tasour bidrar med økede driftsutgifter (pågrunn av full drift i hele kvartalet samt øket andel) på ca 5 millioner.


Videre har jeg beregnet øket avskrivingsøkninger for Jotun og Tasour til totalt 20 millioner.

Resultatet kommer da frem som følger. (i millioner kroner)

Inntekter olje/gass 265
Inntekter offshore 30
Sum inntekter 295

Driftskostnader olje/gass 93.5
Letekostander 0
Prosjektutviklingskostander 8
Sum driftskostnader olje/gass 101.5

Driftskostnader offshore 13
Personal og Adm kostnader 23
Sum driftskostnader 137.5

Driftsresultat før avskrivinger 157.5

Avskrivinger og goodwill 55

Driftsresultat 102.5

Tilknyttet selskap –8
Netto finans 0

Resultat før skatt 94.5
Skatt -30
Resultat etter skatt 64.5

Cashflow 127.5

May my God be with me
juma[Endret 18.05.01 02:21 av juma]
ptvendes
18.05.2001 05:15
#26

Endre
Hope your god are with you,Juma.
Jeg har vert dno-aksjonær i en del år og har sett en rimelig høy volatilitet i kursen på denne aksjen.Nå håper jeg at det er bygget et fundament for en fremtidig stabilitet og oppgang.
Personlig synes jeg det er riktig å låne inn penger for å investere i,og vokse,både i norsk sektor,i UK og i Jemen.
Økonomien i DNO taler for at dette er et riktig trekk.
Jeg tror dette skulle bli bra i fremtiden,og er smart av ledelsen å gjøre.
Håper ditt estimat er noenlunde riktig,det blir spennende å se den 21.
Stå på,Juma,det er interessant å lese dine innlegg.
falitt
18.05.2001 05:53
#814

Endre
Bra og gjennomarbeidet innlegg juma. Har selv regnet litt på dette og kommet frem til omtrent 60 mill. på bunnlinjen. Det kan nok også dette kvartalet komme inn uforutsette avskrivninger, etc, så jeg vil være fornøyd om bunnlinjen viser over 40 mill.....
Xena
18.05.2001 08:29
#578

Endre
Da ser det ut til at listen er lagt på 2,40. Jeg skal ikke påstå at Berge Larsen mangler spenst, men det skal bli interessant å se hvor høyt han hopper denne gang. Spenst er som prikken over i-en, alene kan den ikke gjøre så mye men hvis han blander den med god teknikk, bra koordinasjon og den rette vekten så har han det perfekte hopp. Berge Larsen klarte ikke 2,10 da han prøvde 19. februar og nå er listen enda høyere. Høyere og luftigere svev kan som sagt oppnås med god spenst. Normalt begynner en med å gjøre hindrene så enkle som mulig ved å begynne på laveste høyde. Om dette også er "for høyt" til å begynne med kan en få noen til å holde lista enda lavere. I aksjemarkedet har man ikke tid til dette. Kanskje Berge Larsen bør ta med seg trampoline?

the Warrior Princess
risky
18.05.2001 08:35
#527

Endre
Vil gjerne legge til at det ikke bare er BGL sine idrettsmessige prestasjoner som er viktige: Det må også stilles krav til oss aksjonærer - både gamle og nye. Krav i den forstand at vi opptrer "saklig" i ordreboken og ikke oppfører oss som konfirmanter. Det er tross alt kjøper og selger som fastsetter aksjens verdi - uavhengig av regnskapstallene. Vi har således et "ansvar" for å opptre "behersket". Har en mistanke om at nettopp dette kan bli et større problem enn selve 1q-rapporten.
arrow
18.05.2001 09:41
#250

Endre

Berge Gerdt Larsen ryktes å være i svært dårlig humør etter at fotballklubben han eier i England (via IOR), Hartlepool United, tapte 1-3 i Play-off-semifinalen mot Blackpool 16.mai. Klubben må dermed belage seg på et nytt år i 3.divisjon i den engelske ligaen. På bildet ser dere målscorer Henderson med DNOs stolte logo på brystet. Vi ønsker at både Hartlepool og DNO rykker opp en divisjon og to i årene som kommer.


[Endret 18.05.01 09:45 av arrow]
Akira
18.05.2001 09:49
#139

Endre
Juma,

meget bra oppsett og jeg følger deg (nesten) helt ut. Dette virker meget godt gjennomarbeidet og er på linje med de tallene jeg kommer fram til.

En liten bemerkning: For personal og adm. kostnader tror jeg du opererer med for høye tall. Q3 var her 12,8mill, mens Q4 hadde 21,0mill. Jeg mener Q4 innbefatter 7,3 mill som følge av aksjeopsjoner i DNO ASA til underkurs. Dette tallet burde således kunne settes til 14-15mill. i steden for 23.

-------------
Akira
juma
18.05.2001 10:04
#1327

Endre
re Akira,

Har antatt at avsetningen som ble gjort i Q4 ang. akjsjeopsjoner ble lagt inn i finansposten.

juma
neopren
18.05.2001 10:22
#357

Endre
Imponerende innlegg Juma.

Vil bare legge til at oljeprisen ligger på 28.80 nå.
Buckfinder
18.05.2001 10:25
#543

Endre
Ser ut til å bli en knalldag i dag ! Er fullastet, og selger ikke.
Cruise
18.05.2001 10:28
#98

Endre
Naa Cruiser det avgaarde her....
termin
18.05.2001 10:31
#2213

Endre
re, buckf...

Jeg sier som jeg har sagt før, enten tror du på caset til DNO og da selger man ikke på 20 tallet, men dersom de ikke klarer å levere tall på mandag så skal jeg personlig drepe aksjen den kommende uken det lover jeg
fastup
18.05.2001 10:40
#218

Endre
Uansett, DNO stiger mindre og mindre for hver gang i
forkant av kvartalstallene. Håper på mindre nedside denne
gang.
Buckfinder
18.05.2001 10:44
#544

Endre
re fastup
Nedsiden er vel ikke så liten hvis Termin blir missfornøyd og lemper ut 3 - 400k på mandag ?


[Endret 18.05.01 10:44 av Buckfinder]
termin
18.05.2001 10:48
#2214

Endre
re. buchf....

Ble du nevøs nå
Buckfinder
18.05.2001 10:50
#545

Endre
he he Føler meg vel rimelig trygg denne gangen.
janmarki
18.05.2001 10:52
#1287

Endre
Når på mandag 21. mai legges resultatet ut ?
neopren
18.05.2001 10:52
#358

Endre
Dagens oppgang fjerner enhver tvil, Q1 blir bra. Husk hva som skjedde foran sist resultat; nedsalg.

Oljeprisen (Brent 1M) 28.94 nå.
falitt
18.05.2001 10:55
#816

Endre
Energi knapphet lover det beste for oljeaksjer fremover. Alle er faktisk ikke like sikre på tallene. Så langt er småaksjonærene nettoselgere - NT og SA....
mad
18.05.2001 11:00
#3093

Endre
re neopren: dersom oppgangen varer dagen ut, er jeg enig!

dersom den selges kraftig ned mot slutten av dagen, er det kanskje grunn til bekymring?
oljemannen
18.05.2001 11:06
#261

Endre
Re Birgith
Hvor er dine pesimistiske innlegg nå!!!?? Leverer DNO gode tall på mandag, kan en ta ferie frem til neste år. Sikrere innvestering skal en lete lenge etter.

Ha en god dag alle DNO eiere, ikke fall for fristelsen å selge nå. Lett- tjente penger nå , kan hvis en er heldig bli millioninntekt om et år.
xgambler
18.05.2001 11:44
#134

Endre
Det er ikke noe viss denne gangen, DNO har allerede innformert markedet at tallene blir gode og da blir de det.
cito
18.05.2001 11:56
#526

Endre
Ingen som vet når resultatet slippes på mandag?
Siddis1
18.05.2001 11:57
#300

Endre
Det ser ut for at de tålmodige DNO'er endlig begynner å få lønn for tidligere frustrasjoner. Forventer videre oppgang på mandag hvis resultatet blir som antatt. Flott oppsett fra Juma
Birgith
18.05.2001 12:06
#156

Endre
olje......

Dersom vi ikke hadde fått denne lille oppgangen idag så hadde jeg blitt skikkelig betenkt!
Jeg gjør ellers oppmerksom på at min holdning til DNO - ikke har vært negativ, men preget av en viss skepsis!
Tror du jeg sitter 100% inne i DNO og er negativ - det rimer selvsagt ikke!
Det som nå blir interessant er reaksjonen når resultatet kommer mandag.
Jeg håper den blir positiv og håper på en kraftig volumøkning.
Lykke til!
Akira
18.05.2001 12:36
#140

Endre
juma,

mulig du har rett, men håper du tar feil, da dette bare gir et enda bedre tall på bunnlinja. Personal og adm. kost var i Q1/2000 på 11,1 mill, Q2 - 14,1 mill, og som sagt Q3 - 12,8 mill. Totalt for året 64,5 mill.

Jeg kan ikke se at disse utgiftene skal stige til nesten 100 mill. i 2001. Og så mange nyansettelser har man vel ikke hatt i Q4 som skulle gjøre at kostnadene steg til 21 mill.?

Slik jeg leser kommentarene til regnskapet for Q4/2000 så følger disse oppsettet av regnskapet kronologisk nedover. Vel, vel vi får se.

Forøvrig en hyggelig dag å være aksjonær i DNO. Satser på at mandagen blir enda bedre :)

------------
Akira
x
18.05.2001 12:41
#104

Endre
DNO - PRESENTASJON AV 1. KVARTAL 2001
DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med
fremleggelsen av resultat for 1. kvartal 2001.
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 tirsdag 22 mai 2001
i Oslo Børs? lokaler.

Tjenesten éFinancial Hearingsé vil ble benyttet i
forbindelse med presentasjonen, som vil bli sendt direkte
på internett.

For påmelding eller informasjon:

Irene Tabone - telefon 23 29 63 00 - e-post addresse
ireneÉhegnar.no.

Artikelnummer: 54036
janmarki
18.05.2001 12:43
#1290

Endre
Trodde dette skulle legges frem 21. mai, ikke 22. mai ?
Stemmer dette ? I så fall er det også en handle dag på mandag før resultatet.
neopren
18.05.2001 12:45
#359

Endre
Javel, da skal det bli spennende å se pretradebildet på tirsdag kl.1000.
Akira
18.05.2001 12:47
#141

Endre
Hyggelig at de legger tidspunktet før børsen åpner.
----------
Akira


[Endret 18.05.01 12:47 av Akira]
Hebbe
18.05.2001 12:47
#1037

Endre
Nå skal Eide ut å selge DNO. Direkte på internett og greier. Ved 4Q ble Eide litt sint fordi Imarkedet sende dette.

Hyggelig dag, men jeg forventer ytterligere klatring til 24.5

Så langt er det 3 komplette nettokjøpere (ingen salg), husene CS-CA-AB, kun PA og nettmeglere som er nettoselgere. Tror jeg vet hvem som har lagt inn blokken på 24 NOK.

Fortsatt hyggelig DNO dag. Å selge idag tror jeg er dumt og boka ser ut som den er stengt for hurtige trader. Så vi sitter stille en stund til, har man sittet helt til nå, så hvorfor gi seg før tallene? (som garantert blir bra)
oilman
18.05.2001 12:51
#21

Endre
Re Birgith

Har du hørt om diversifisering? Er det ikke litt risikabelt med alt i et selskap?
juma
18.05.2001 13:17
#1328

Endre
re Akira

Skal sjekke nøyere denne avsetningen på opsjoner i løpet av helgen. Hadde vært hyggelig om du hadde rett.

juma
hawk
18.05.2001 14:22
#466

Endre
Prisen på Oljen som leveres fra Yemen Fastsettes på en fast dato, Dette falt noe uheldig ut i 4Q-01. Etter som jeg ser utgjør dette mye på bunnlinjen. Tror dette bedrer seg i 1Q. Husker jeg ikke feil var datoen for denne fastsettelesen den 10 i hver mnd.
juma
18.05.2001 14:33
#1330

Endre
re hawk.

Slik jeg forstod Eide var prisen basert på et ukesgjennomsnitt. Uken kunne variere, men blir bestemt i forkant. Har derfor operert gjennomsnittspriser for måneden fratrukket ca 1 dollar (Masilla rabatt).

juma
neopren
18.05.2001 14:40
#360

Endre
Oljeprisen ca. 28.9 nå og kjøperne strømmer til.

Ser bra ut for avslutningen idag.
Birgith
18.05.2001 14:46
#157

Endre
oilman

kom.: ang. spredning

Det kommer an på sensitivitet.
Hadde nok vært forsiktig med å plassere alt i Opticom.
Men, har du en god feeling er dette greit. Satt ifjor sommer 100% i TAA.
Dude
18.05.2001 14:46
#127

Endre

Tror Pareto "rullerte" en opsjon på 50.000 aksjer idag. Denne hadde forfall 23/5

juma
18.05.2001 14:48
#1331

Endre
Vi håper alle på at Q1 blir bra,- og det blir det nok. Q2 ser derimot ut til å kunne bli gigantisk. Holder oljeprisen seg på dette nivået fremover samt at DNO etablerer en brukbar produksjon på Heather (6500-7000 fat/dag). Vil jeg gjette på at DNO kan produsere en bunnlinjer på 20-30 millioner mer enn Q1. I tillegg kommer 10-13 millioner i ekstra finansinntekter. Vær allikevek obs på at Yemen produksjonen skal ned ytterligere hvis det planlagte snittet på 7200 fat/dag ikke skal overstiges for året som helhet. Forventer derfor noe fallende produksjon i mai og juni før vi får et løft igjen i juli (Glitne) og nytt løft i Q4 (sharyoof)

juma
Mikro Midas
18.05.2001 14:58
#306

Endre
Arrrgh inne igjen med litt, ble en elendig utgang på den siste traden
Nå bør BGL helst vise smørsiden tirsdag
oljemannen
18.05.2001 14:59
#262

Endre
Alt over 30 millioner netto er meget bra. 2Q kommer til å sprenge alle grenser. DNO har selv sagt at de forventer nærmere 300 millioner netto for hele 2001. Hva skjer da med aksjekursen?, det er lov å håpe på nedgang, men særlig realistisk er det ikke. DNO over 40 kroner til nyttår, er nesten plankekjøring!!
juma
18.05.2001 15:08
#1333

Endre
Fin utvikling. Synes selgersiden viser tegn til mindre agressivitet. Hadde vært morsomt å sett 24 tallet i dag. Close over 23 er uansett bra.

juma
janmarki
18.05.2001 15:11
#1297

Endre
På mandag closer vi høyt opp på 24 tallet. Så kommer resultatet for Q1 på tirsdag før børs, og da closer vi på ....?????
oljemannen
18.05.2001 15:13
#263

Endre
Kan godt være DNO hopper til 26- 28 kroner på tirsdag. Om DNO kursen er 25 eller 30 neste uke betyr ikke så mye, bare den peker i riktig retning. Mange med meg har sittet med DNO aksjene lenge, og klarer nok å vente et år til.
TeDNO
18.05.2001 15:25
#1

Endre
Har fulgt med på denne aksjen i over ett år og fått med meg alle nedturene ved resultatfremleggelsene. Denne gangen avviker det meste fra tidligere kvartalsresultat. Oppgangen i forkant er denne gangen vesentlig mindre til tross for bedre utsikter enn på lenge. Dette skyldes at mange har brent seg, og vil avvente inntil resultatet foreligger. Det er følgelig ingen nedside igjen i aksjen samtidig som tilliten til ledelsen er for oppadgående med god informasjon. Handledagene i dag og på mandag vil i ettertid stå igjen som den siste store mulighet, og det er neppe lenge til aksjen beveger seg 50-øres intervallet og ikke i ti-øringer som nå.
janmarki
18.05.2001 15:33
#1299

Endre
Nå gikk det mange poster til selgerkurser. Ser vi 24 tallet i dag ?
hawk
18.05.2001 15:42
#467

Endre
Underlig nå kjøper pareto på 23.8
juma
18.05.2001 15:42
#1335

Endre
Det vi var vitne til nå var et klassisk trekk for å lokke frem selgere. Sundvall lå tidligere med stor kjøpsordre på 23.60. Da de ikke greide å få tak i noe trakk de orderen. Dette lokket frem selgere på 23.70 tallet. Når antallet aksjer til salgs på 23.70 var stort nok slo Sundvall til. Sundvall hadde nok håpet at selgerene skull ha lagt seg lengre ned.

juma


[Endret 18.05.01 22:58 av juma]
Siddis1
18.05.2001 16:04
#304

Endre
Birgith

Idag er du vel fornøyd?

Have a nice week-end

mvh Siddis1
oljemannen
18.05.2001 16:04
#264

Endre
Ha en god helg alle DNO eiere. Bedre avslutning på uken kunne en ikke fått. Har DERE is i magen, og ikke blir lurt til å selge neste uken, kan DERE kanskje oppleve et nytt Pan eller FRO ta form. Selv kommer jeg ikke til å selge DNO aksjer før kursen minst er 50 kroner aksjen, og da skal jeg pensjonere meg.
oljemannen
18.05.2001 16:05
#265

Endre
!


[Endret 18.05.01 16:05 av oljemannen]
neopren
18.05.2001 16:06
#361

Endre
Oljemannen har sannsynligvis rett.

God helg alle sammen.
juma
18.05.2001 16:06
#1336

Endre
Kjøperene begynte å bli svært utålmodig på slutten,- godt tegn. Selgersiden ble sterkt redusert,- godt. Fikk close på 23.90,- flott. Noen poster omsatt til 24,- psykologisk viktig.

Alt i alt virker DNO svært sterk nå. Over 600K omsatt. Tror mye av overhenget opp til 24.50 er tatt ut og veien opp til 26 er ikke lang med et brukbart resultat.

juma

hawk
18.05.2001 16:12
#468

Endre
Sjekk oljeprisen, og hvilke indekser som topper i usa.
juma
18.05.2001 16:16
#1337

Endre
Dette ser bra ut ja.

juma
Akira
18.05.2001 16:20
#142

Endre
Kan tyde på at mine spådommer om et brudd gjennom 29$ er nært forestående. Både Nymex crude og WTI er nå gått gjennom.

Fredag er en dag jeg liker. God helg alle sammen.

Nymex Crude 29.45 0.54
IPE Crude 28.95 0.49
Dated Brent $ 28.58 0.27
WTI Cushing $ 29.30 0.39

-----------
Akira
Birgith
18.05.2001 16:37
#158

Endre
Endelig et volum som lar seg høre!
Veldig positivt teknisk at aksjen nå bryter oppover på bra volum.
Mandag t.o.m. onsdag blir nå retningsgivende.
Ha en fornøyelig helg - alle som en!
Hebbe
18.05.2001 18:22
#1038

Endre
Mandag kommer til å bli som et eventyr. Spesiellt med utviklingen i USA nå. OIX bra opp og oljeprisen fortsetter klatringen. DNO i 30 før mai er over. Deilig å være 80% i DNO. Ja jeg var 100% i DNO helt til onsdagen, lettett litt og tok noe SME, SMEB og PRS. (ganske hyggelig det også). Alle er fundamentalt feilpriset.
Hebbe
18.05.2001 18:28
#1039

Endre
oljen i øyeblikket, tjener DNO penger ved 29$/bbl'en? Hvis noen på mandag synes 1QA blir noe i underkant og vil selge seg ut, tipper jeg det er flust av tilhengere som plukker etter å ha regnet litt på 2Q. Poenget er at resultat ved:
1Q<2Q<3Q<4Q<1Q-02<2Q-02<....etc.

DNO TAR EN FRO


Nymex Crude 29.55 0.64
IPE Crude 29.15 0.69
Dated Brent $ 29.02 0.71
WTI Cushing $ 29.38 0.47
Nymex Heating oil 79.85 1.46
Nymex Gasoline 105.50 3.38
Akira
18.05.2001 21:36
#143

Endre
Så kom bruddet:

Nymex Crude 29.99 1.08
IPE Crude 29.40 0.94
Dated Brent 29.36 1.05
WTI Cushing 29.38 0.47
Dude
18.05.2001 21:38
#128

Endre

Stiger fortsatt

Nymex Crude 29.85 0.94
IPE Crude 29.40 0.94
Dated Brent 29.36 1.05
WTI Cushing 29.38 0.47
Nymex Heating oil 80.85 2.46
Nymex Gasoline 107.00 4.88
juma
18.05.2001 21:40
#1340

Endre
OH MY GOD AKIRA, YOU ARE DEAD RIGHT !!!!!

Avsetningen for tildelte opsjoner har blitt belastet Adm og personal kostnader, ikke finans.

Med andre ord må jeg plusse på 7.3 millioner på mitt estimat. Synes selv at estimatet blir svært høyt nå (forsøker å være realtistisk), men jeg får jo stå for mine egne tall. Reviderte tall blir da som følger:

1) Driftsresultat 109.8 millioner
2) Resultat før skatt 101.1 millioner
3) Resultat etter skatt 71.8 millioner

Mitt minimumsresultatestimat har nå passert Pareto sitt estimat på 44mill. Maksimumsestimatet ligger rundt Tedd sitt hauseresultat på 100 millioner. Hvis jeg må krype til korset på grunn av Tedd en gang til (gammel sak rundt call opsjoner i Hydro) gjør jeg det med glede.

Ha en fortreffelig helg alle sammen
juma

tedd
18.05.2001 21:50
#353

Endre
Da blir du nok nødt til å krype Juma,
men det tjener vi vel alle på.

DNO leverer et resultat på over 100 mill, det tror jeg.

God helg.

Tedd
risky
18.05.2001 22:34
#529

Endre
Solgte DNO idag. Var det lurt? Nei det var det antagelig ikke, men jeg håper den alternative plasseringen ikke skal bli noe dårligere. Regner med at DNO kommer til å stige kraftig neste uke, men kanksje vil det by seg muligheter etter at den første gevinssikringen er unnagjort?

Har ikke nerver til å sitte over mandagen - av helsemessige årsaker solgte jeg likegodt alt idag. Lykke til alle på mandag.


[Endret 18.05.01 22:34 av risky]
NIKLAS
19.05.2001 11:46
#101

Endre
Kraftig oppgang i oljeprisen i natt.
Det, sammen med et godt resultat på tirsdag lover jo bra.
Men, er det noen som kan forklare meg hva de ulike oljeprisene betyr:
Nymex Crude
IPE Crude
Dated Brent $
WTI Cushing$
Nymex Heating oil
Nymex Casoline
gaupa
19.05.2001 11:56
#8

Endre
Kommer resultatet mandag 21.05 eller tirsdag 22.05?
Hvem vet sikkert??
Hilsen
Gnisten
19.05.2001 12:11
#309

Endre
re: gaupa

Published: 12:44 18.05.2001 GMT+2 /HUGIN /Source:

DNO /OSE: DNO
/ISIN: NO0003921009

PRESENTASJON AV 1. KVARTAL 2001 - DNO ASADNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av
resultat for 1. kvartal 2001. Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30
tirsdag 22 mai 2001 i Oslo Børs' lokaler.

Tjenesten 'Financial Hearings' vil ble benyttet i forbindelse med
presentasjonen, som vil bli sendt direkte på internett.

For påmelding eller informasjon:

Irene Tabone - telefon 23 29 63 00 - e-post addresse
irene@hegnar.no.


Oslo, 18 mai 2001

DNO ASA

Kontaktperson:

Helge Eide
Adm. Dir.

Telefon: 23 23 84 80
Denne pressemeldingen er sendt til deg av Hugin Online, distributør
av elektroniske pressemeldinger for selskaper notert på utvalgte
europeiske børser. Adresse:
http://www.huginonline.no/DNO

For å endre ditt abonnement eller for å avslutte abonnementet,
vennligst gå til:
http://www.huginonline.no/email

The Hugin Team


[Endret 19.05.01 12:11 av Gnisten]
juma
19.05.2001 12:32
#1345

Endre
Gjetter på at resultatet kommer rett etter klokka 1600 på mandag.

juma
tedd
19.05.2001 17:07
#354

Endre
Resultatet skal komme før børs.
100mill +
dingoto
19.05.2001 17:31
#58

Endre
Presentasjon i forbindelse med res. er på tirsdag før børs. Jeg tolker dette som om resultatet presenteres da.

Eller kan det tenkes at børsmelding med talloppstilling og rapport kommer før, f,eks, mandag, og at presentasjonen er noe annet ? Litt uklar børsmelding !

Har egentlig ikke tenkt å foreta med noe uansett, tror ikke aksjen faller mye tilbake pga. gevinstsikring etter et godt resultat denne gangen. Den har vært for daff i forkant. Oppgangen har kommet fra begynnelsen av april, og sammenfaller med vendepunktet i USA. Dessuten fordi det forventede fallet i oljeprisen mot sommersesongen ikke har slått til. Oppgangen fredag var jo heller ikke selskapspesifikk, eller knyttet til den forestående resultatpresentasjonene på noen måte, den samme oppgangen hadde det meste av olje/-relaterte aksjer pga. oljepris. 8 olje/-servicaksjer på OSE var opp > 4 %. Selv om en del indikatorer sier at DNO begynner å nærme seg overkjøpt i det korte bildet (er det ikke enda, har endel å gå på), vet vi at en aksje i sterk opptrend kan være overkjøpt i lange tider, ref. PAN i fjor f.eks. Fredagens oppgang var fra bunnen av stigende trendkanal, og det er langt til taket.Hebbe
19.05.2001 18:11
#1040

Endre
generaltabbe risky!!
mad
19.05.2001 18:21
#3115

Endre
Jeg har ikke selv aksjer i DNO, men følger spent med i utviklingen nå. Erfaringen fra tidligere resultatfremleggelser tilsier jo at å selge før fremleggelsen, slik risky har gjort, kanskje ikke er så dumt? Jeg har selvsagt fått med meg at mye tilsier at resultatet blir svært godt, men det trodde jo de fleste forrige gang også...

Håper at dere får full klaff, lykke til![Endret 19.05.01 18:21 av mad]
hawk
19.05.2001 18:23
#470

Endre
Mellom linjene leser jeg at tedd har solgt seg kraftig ned. Håper han må løpe etter på tirsdag
risky
19.05.2001 19:20
#530

Endre
Hebbe:

Ja, det er vel sikkert en generaltabbe, men gjort er gjort. Fikk bare en innskytelse - har tross alt litt gevinst i DNO, men er selvsagt ikke så altfor høy på pæra nå. Får ønske dere andre lykke til. Vil ikke prøve å løpe etter DNO - ei heller andre aksjer for den saks skyld.
dingoto
19.05.2001 20:20
#59

Endre
Risky
Trodde det var noe av det lureste man kan gjøre ved trading. Kjøp aldri en aksje på vei ned, løp etter på veien opp.
Shogun
19.05.2001 20:41
#1218

Endre
Ok Gutter
Shogun har vert på Samvirkelaget å kjøpt plastikk stamp, til å ha alle pengene i.
Grovsalt er også ervervet siden fortjenesten blir stor og siden grovsalt preserverer 1000 lapper best rimeligvis.

Så tipper jeg en DNO stigning på ca 15 %.

Modig eller tåpelig - hm , det vil tiden vise, jeg har fått olje i begge øynene og på hjernen da må det bare gå slik.

Fatt mot.
Shogun.


[Endret 19.05.01 20:42 av Shogun]
javelda
19.05.2001 22:41
#251

Endre
Shogun
Ikke rart du har problemer med å orientere deg i markedet når du har øynene full av olje.
oilman
20.05.2001 02:06
#22

Endre
Resulatet må bli godt!

Jeg kommer til å sitte videre fremover.

Men husk at kursutviklingen ikke bare avhenger av DNO, aksjonærene må også her være med på å få til en fin utvikling. Jevnt og trutt oppover istedet for i rykk og napp.

/AXEL
20.05.2001 02:19
#118

Endre
oi oi oi. Jeg er så paranoid ( jokke )

Når alle forventer en ting, pleier det skjelden slå til.

Les NHY, der alle forventet fall etter resultat.

For min egen del er dette en milepæl for DNO og for en evtuell inntreden fra meg. Forrige gang jeg var inne, ble det stor tap.


/axel
Birgith
20.05.2001 09:51
#159

Endre
Mens vi venter - Hva med en vits?

There once was a dog show to determine the world's smartest dog. Three dogs were in the finals. One dog belonged to a doctor. One belonged to an engineer. And one dog belonged to a lawyer.

For the finals each dog was given a bag of bones to see what it could make.

The doctor said, "Stethascope, go!". The dog built a human skelaton.

The judges were ready to award the trophy right then. But, they decided to give the other dogs a try..

The engineer said, "Slide-rule, go!" (So, its an old joke) The dog built a suspension bridge.

The judges were beside themselves. Which dog would they pick?

The lawyer said "Loop-hole, go!" The dog ate the bones, got a percentage of all the tolls from the bridge and screwed the other two dogs.
arrow
20.05.2001 10:10
#252

Endre
På Oslo Børs sine sider står det at DNO-resultatet skal foreligge i morgen 21.mai. Det er slett ikke uvanlig at en presentasjon kommer en dag eller flere etter resultatfremleggelse, Ref BLOM nå nylig. Hadde vært greit hvis noen kunne bekrefte at datoen 21.mai for resultatet er riktig. Ellers står det i børsmeldingen fra fredag at presentasjonen skal bli sendt direkte på internett (http://www.financialhearings.com/)
Akira
20.05.2001 10:52
#144

Endre
Arrow og andre,

jeg tror ikke man kan regne med at resultatet kommer i morgen og presentasjonen på tirsdag. Det gjør man bare ikke, om man vil ha noen som helst mediedekning av begivenheten. Og det tror jeg DNO vil ha, særlig tatt i betraktning valg av åsted for presentasjonen.

Det sies at det ikke er uvanlig å ha presentasjon og børsmelding på ulike tidspunkter, og det setmmer nok til en viss grad. Men å ha presentasjon og børsmelding på ulike dager - det er uvanlig det.

---------
Akira

falitt
20.05.2001 12:29
#818

Endre
Her var det virkelig euforia. Resultatet ligger nok rundt 55-65 mill. Når tedd snakker om 100 mill. + , har han sannsynligvis vikarierende motiv. Han brukte samme metode ved forrige res. framleggelse i feb. Som arrow sier har han nok allerede begynt nedsalget. Resten kommer nok mandag. Ser vi på de faktiske forholdene:

1. DNO produserer mer enn noen gang før.
2. Oljeprisen er sterk og stigende.
3. DNO har varslet om meget bra resultat for 1Q.

Allikevel er kursen nå like før 1Q adskillig lavere enn ved de to foregående res. presentasjoner. I forhold til da, burde kursen nå egentlig vært minst 30-35. Det igjen viser hvor mye psykologi som ligger i kursene. Å bygge opp tilliten igjen tar tid og om DNO fortsetter forbedringen vi har sett det siste kvartalet og samtidig leverer varene, vil kursene nå 40 før året er omme. Kanskje enda høyere om oljeprisen senhøstes nærmer seg ATH som jeg har mistanke om....[Endret 20.05.01 12:29 av falitt]
Shogun
20.05.2001 12:52
#1223

Endre
Gi gass karer, dere er jaggu treige dersom dere ikke skjønner hva som skal skje nå.
Det er klart for sene to tagning to.
Episoden heter:

Hvorfor BGL i grunnen fortjener å få opsjoner i et anntall langt in i det totalt uanstendige.
Det er slik han blir rik, forhåpentligvis vi oxo.

Alle blir happy
Shogun.
NIKLAS
20.05.2001 13:31
#102

Endre
Q1 blir sikkert ok. Men hva med Q2?
Vi er nå over halvveis inne i Q2. Så langt har produksjonen i april var god, og hadde økt i forhold til gjennomsnittet for Q1. Selskapet har ikke sendt ut noen meldinger om at produksjonen er sunket vesentlig i de første ukene av mai, og det er vel rimelig å anta at produksjonen går som forventet. Og, ikke minst, oljeprisen så langt i Q2 har vært høy, og det er ingen grunn til å tro at den skal falle dramatisk de nærmeste ukene eller månedene.
sjønnasen
20.05.2001 17:31
#75

Endre
Dno får vel ikke betalt all produksjonen sin til spotpris. Noe av produksjonen er vel sikret innenfor en viss prisleie?
comments?
Birgith
20.05.2001 18:32
#160

Endre
Jeg vil tro at DNO selger brorparten av oljen sin på "term" basis. De er altfor små til å selge drive større salg i "spot" markedet.
Sannsynligvis selger de oljen til andre og større partnere somde samløfter med for å få et jevnt uttak av olje.

Håper dette var klargjørende.
sjønnasen
20.05.2001 20:07
#76

Endre
re birgith

as crystal
Hvilken gjennomsnittspris på oljen kan vi regne på i Q1?
Har du selv regnet på resultat før og etter skatt?
Birgith
20.05.2001 21:20
#161

Endre
Jeg er veldig forsiktig med å spå resultatet for 1. kv.
Jeg tror resultatet vil ligge omkring 40 mill, muligens noe lavere. Men uansett tror jeg at et slikt resultat vil bli oppfattet positivt i markedet. Husk at det nå vil være vekstforventningene som teller.
Det som imidlertid kan utløse en negativ virkning, er om selskapet trekker fram flere "lik"!
Akira
21.05.2001 00:07
#146

Endre
I et av mine nylige innlegg snakket jeg om veiet OPEC olje.

OPEC-landene har som sagt budsjettert med en pris på 25$ inneværende år. Nåværende pris ligger derfor akkurat der OPEC-landene vil ha den - noe som også signaliseres ved at man ikke ser noen grunn til å endre produksjonsmengden ved neste OPEC-møte (slik ståa er i dag).Legger ved følgende graf:

--------
Akira

Gorodn
21.05.2001 01:11
#305

Endre
Husker jeg ikkw fwil har DNO en tendens til å skuffe markedet??


Siddis1
21.05.2001 08:11
#308

Endre
re Gorodn

Du husker ikke fwil. Det som har endret seg fra foregående resultater, er at ledelsen har uttalt at det blir et godt resultat for Q1.
FountainOil
21.05.2001 08:17
#119

Endre
Tatt i betraktning DNO's tidligere resultatfremleggelser (med lik og andre grufulle ting...), hvis DNO for en gangs skyld legger fram et resultat i overkant av forventningene (la oss si i området 50-100 mill.) skulle vel kursen gå uforholdsmessig mye? "Alle" forventer at DNO ikke leverer varene, og så gjør de det likevell, "alle" blir overrasket og løper og kjøper. Har jeg rett, eller er jeg i overkant optimistisk?
El Tomasso
21.05.2001 08:24
#595

Endre
Enten gambler man eller så gambler man ikke, men erfaringsmessig faller DNO på resultat. Erfaringsmessig faller egentlig alle selskaper på resultat. Det sitter stort sett alltid noen med skyhøye forventninger og masse aksjer.

El T
Bølle
21.05.2001 08:36
#185

Endre
Kommer ikke resultatet før i morgen ?
Tor1
21.05.2001 08:40
#35

Endre
DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 1. kvartal 2001. Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 tirsdag 22 mai 2001 i Oslo Børs? lokaler.
Tor1
21.05.2001 08:42
#36

Endre
Oljeprisen beveger seg nå over 30 dollar for første gang på tre måneder. Lave bensinlagre i USA og økt spenning i Midt-Østen bidrar.

Råolje for levering er blitt handlet rundt 30,20 dollar på New York Mercantile Exchange, etter at oljeprisen tok et byks oppover fredag.

I februar var oljeprisen såvidt over 30 dollar. Før det må vi tilbake til månedsskiftet november-desember for å finne en så høy pris, etter et toppnivå rundt 38 dollar i september.

Det er lave bensinlagre og høy bensinpris i USA som primært blir angitt som bakgrunn for oppgangen, men den økte spenningen i Midt-Østen, med israelske flyangrep mot palestinerne, bidrar også.

NILSERIK
21.05.2001 08:42
#2159

Endre
Re El T.....

Men denne gangen har ikke kursen steget like mye som ved de to foregående resultatfremleggelsene.
NILSERIK
21.05.2001 08:47
#2160

Endre
............oljeproduksjonen er også på et annet nivå.
DNO kan ikke prises som den gang da produksjonen var 2500 fat pr. dag. Det er på tide med en kraftig reprising, og den har startet.........?
[Endret 21.05.01 08:47 av NILSERIK]
Roy Rogers
21.05.2001 08:55
#136

Endre
Det står på Hegnar Online at resultatfremleggelsen er i dag.
Er dette tilfelle eller er det i morgen.
DNO er muligens den aksjen som er mest omtalt på ST siste mnd, og ingen vet når dei skal legge frem resultatet.


RRStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS