"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Customax over kneiken?
Customax over kneiken?
Recon
23.05.2001 00:52
#706

Endre
Hvor blir det av selgerne? Noen som har noen formening om Customax er over det verste nå og at lekkasjen har stoppet?

ReconRecon
23.05.2001 21:58
#715

Endre
Lite aktivitet, kanskje litt for dristig å gå inn i denne, he-he.

Recon

Recon
24.05.2001 19:09
#721

Endre
Er det ingen som interesserer seg for denne aksjen?

CMX opererer i et marked hvor de har forlatt ASP konseptet og gått tilbake til sin opprinnelige forretningsstrategi, nemlig å implementer ERP systemene Concorde XAL (Navision XAL) og Navision Axapta. Dette var de gode på før i alle fall. Noen som vet noe om driften nå??

Recon
Recon
24.05.2001 19:24
#722

Endre
Her uttdrag fra 1. kvartal. Legg merke til at 13,7 mill ikke er inntektsført (Salg av ASP drift til TCO) men at avviklingskostnadene på 7,2 mill er kosntadsført.

Balansen er kraftig slanket (84 mill) og Egenkapitalen er på ca 17 mill, dvs. 20%.


Fra selskapets børsmelding:

"Konsernets omsetning er redusert fra NOK 74,1 mill. i 1.
kvartal 2000 til NOK 67.0 mill. i 1. kvartal 2001, dvs. med
NOK 7,1 mill. svarende til en reduksjon på 9,6 %.
Reduksjonen i driftsinntektene skyldes færre konsulenter i
organisasjonen etter nedskalering samt reduserte
lisensinntekter. Bortfall og utsettelse av kontrakter som
følge av usikkerhet med hensyn til selskapets finansielle
fremtid har vært en medvirkende årsak til reduksjonen.

Customax hadde i første kvartal 2001 et driftsresultat på
minus NOK 23,4 mill. mot minus NOK 17,3 mill. for samme
periode i 2000. Selskapet har kostnadsført i første kvartal
et engangsbeløp på NOK 7,2 mill. i forbindelse med
terminering av samarbeidsavtalen med Hewlett-Packard Norge
AS om ASP-senteret i Nydalen.

Konsernets egenkapital er etter utløpet av 1. kvartal tapt.
Underbalansen er på NOK 22,9 mill. For selskapets ordinære
generalforsamling er det foreslått en emisjon som vil
tilføre selskapet brutto NOK 40 mill. Customax har i
forbindelse med etableringen av garantikonsortiet inngått
en avtale med selskapets bankforbindelse der banken
forplikter seg til å videreføre sitt eksisterende
engasjement frem til 31. mars 2002. Krav til egenkapital
fra bankens side er satt til 20% i denne perioden. Avtalen
er inngått under bankens forutsetning om at den offentlige
emisjonen på NOK 40 mill. vedtas av generalforsamlingen og
gjennomføres. Styret anser generalforsamlingens vedtak av
den foreslåtte emisjonen som en nødvendig forutsetning for
å kunne anbefale fortsatt drift i selskapet.

VIKTIGE HENDELSER 1 1. KVARTAL 2001

* Omstruktureringen av selskapet er i det vesentligste
sluttført; avhendelse/avvikling av forretningsområder
sluttført, betydelig nedbemanning gjennomført, ingen
ytterligere nedbemanning planlagt.

* Teknisk drift av selskapets ASP-kunder er avtalt overført
til driftssenteret hos TeleComputing ASA mot et avtalt
vederlag på NOK 13,7 mill. som etter forutsetningene vil
inntektsføres i 2. kvartal. Customax skal fortsatt ha
ansvaret for leveranse av applikasjonene og tilhørende
tjenester i denne sammenheng.

* Samarbeidet med Hewlett-Packard Norge AS vedrørende
Customax` ASP-driftssenter i Nydalen er besluttet avviklet.
I forbindelse med termineringen av denne avtalen ble
Customax påført en engangskostnad på NOK 7,2 mill. som er
kostnadssført i 1. kvartal.

* Avdelingen for salg av infrastrukturprodukter og
systemintegrasjonstjenester og installasjons- og
kablingsvirksomheten er overdratt til andre eiere.

Styret konstaterer at omstruktureringen av selskapet i det
vesentligste er sluttført. Selskapet har gjennomført en
strategisk refokusering av de tidligere
kjerneforretningsområdene ERP og CRM. Effektene av
kostnadsresuksjonen har begynt å melde seg i første kvartal
og vil materialisere seg ytterligere i 2. kvartal. Et
rekapitalisert Customax forventes å ville oppnå positiv
kontantstrøm igjen i løpet av 2. halvår inneværende år.
Styret forventer samtidig resultatmessig overskudd for
resten av 2001 under ett."

Recon

jack
07.06.2001 13:05
#277

Endre
Er det lurt og kjøpe Customax nå ????
dani
08.06.2001 13:02
#22

Endre
Det er sikkert lurt å kjøpe Customax nå før resultatet av omstruktureringene kommer. Enda lurere er det å kjøpe tegningsrettighetene da de er helt utbombet idag. Formidabel rabatt!!!
dani
08.06.2001 15:25
#23

Endre
Mere positivt! DS oppgraderer Customax til klart kjøp. Meldingen kom nå.
WLAN
14.06.2001 10:06
#39

Endre
14/06-2001 09:59:04: (CMX) OSE - CMX - MATCHING HALT

A matching halt has been imposed in anticipation of an
announcement from the company.


--------------------------------------------------------------------------------

Har det noe med emisjonen å gjøre???
Big Bill
14.06.2001 10:15
#19

Endre
Det ser ut å drøye med børsmeldingen men jeg vil tro Navison vil satse tyngre i Norge og er i ferd med å kjøpe CMX.

Tilbudet som gis blir på omkring 3 kroner pr. aksje.
Bas
14.06.2001 13:24
#334

Endre
Kanskje konkurs?
Big Bill
14.06.2001 13:50
#20

Endre
Nei, konkurs tviler jeg sterkt på. De henter jo inn 40 millioner på emisjonen og det er sterke partnere som har garantert for den.

Nei CMX er nok en sterk oppkjøpskandidat og de har verdifulle kunder for Navision som de gjerne kunne tenkt seg kloa i.

Hvis vi ser dagens trend med Visma og alle de oppkjøp de gjør i dag er det nok noe liknende som er på gang her i gården.

Mark my words!
MrWord
14.06.2001 13:51
#1326

Endre
Har resultatet av emisjonen kommet? Hvis ikke er det kanskje det børsmeldingen handler om...
Big Bill
14.06.2001 13:59
#21

Endre
Nå har nå Oslo Børs kommet med en forklaring. CMX er suspendert men hvorfor det er vel umulig å vite, er de kanskje på vei mot konkurs?

Oslo Exchanges has been in consecutive dialog with the
company regarding the information requirement in the Stock
Exchange regulations. On the basis of these discussions,
Oslo Exchanges has decided to suspend the shares in CMX.
Oslo Exchanges will continue to discuss the situation with
the company with the purpose to resume normal trading with
full disclosure of information.
Bas
14.06.2001 14:21
#335

Endre
Oki, meldingen virker ikke til å handle om konkurs, men jeg også tenker problemer med emisjonen. Se hvor elendig tegningsrettene har lagt seg i kurs...
mvh Bas
Big Bill
14.06.2001 14:27
#22

Endre
Emisjonen er garantert fultegnet så det er ikke noe problem:

Styret i Customax ønsker en offentlig
emisjon på 40 millioner kroner.
Ifølge en melding fra selskapet er
emisjonen garantert fulltegnet. Blant
garantistene er Reitan Invest, Centra
Invest, Vesta Liv og Alfred Berg
Norge.

Nei , det er nok noe annet i gjære men det må da være noen som har kontakter med selskapet. Finnes det ingen som er kunder av dem som kan ha hørt noe når de har ringt i dag?

larsenlarsen
14.06.2001 16:00
#1860

Endre
CMX - CUSTOMAX ASA
Customax ASA har i løpet av andre kvartal opplevd en
betydelig forverring i sine driftsresultater. Som en
konsekvens av dette har selskapets bankforbindelse trukket
sin brofinansiering, hvilket innbærer at emisjonen på NOK
40 mill. ikke vil bli gjennomført som forutsatt.

På dette grunnlag har styret vedtatt å begjære oppbud
hvilket vil innebære at selskapet blir tatt under
konkursbehandling.
Crom
14.06.2001 16:04
#2878

Endre
Hmmm..kan vi da si nei, Customax er trolig ikke over kneiken..?

Dette hørtes jo trist ut..:(


Crom
Mec Iver
14.06.2001 16:08
#2725

Endre
Da kan dere jo benytte akjsepapirene til dasspapir, noe som sikkert kommer godt med i en stund hvor til og med dasspapir er rådyrt.
kjempelei
14.06.2001 16:10
#129

Endre
Hva sier forståsegpåeren Big Bill nå?

"Mark my words"?!?
Big Bill
14.06.2001 16:12
#23

Endre
Det er bare en ting å si:

F...........

Moralen her er at en ikke må plukke aksjer som er på bunnnivå for det må jo gå bare en vei, oppover. Nei faresignalene har lyst hele tiden.

Dette er nok ikke første og siste selskap som trekker inn årene.

Slutt på spekulasjon for denne gang!
wow1
14.06.2001 16:13
#143

Endre
Solid støtte på kr 0..
Bas
15.06.2001 01:26
#336

Endre
Hehe Wow1, det der var dessverre fryktelig morsomt!!!

mvh Bas
Goodbuy
15.06.2001 06:32
#274

Endre
Var det ikke denne aksjen CM hausset i fjor.
De hadde papiret på anbefalingslisten sin i flere uker. Når de til slutt tok den ut anbefalte de investors å ikke selge. De mente at CMX var en god investering på sikt, men de så kanskje ikke den store kursutviklingen på kort sikt.

Ha ha.
(Synes synd på de som fulgte CM sitt råd, kondolerer)

Kvalitetsstempel dette her!!!!
Cardinal
15.06.2001 07:02
#358

Endre
Ramler en utfor stupet er en jo for såvidt over kneiken.
NILSERIK
15.06.2001 07:13
#2450

Endre


Første norske konkurs på Oslo Børs siden Media Holding stupte overende


Motbakken ble for bratt til at Customax kunne klare seg. I dag går selskapet til skifteretten med en samlet gjeld på 108 millioner kroner.

– Banken ville ikke stille opp, ingen andre ville stille opp. Vi har slitt med vesentlig dårligere drift i det siste. Det har vært en tung dag vi gjerne skulle vært foruten, sier nyvalgt styreformann Terje Christoffersen etter gårsdagens styremøte hvor beslutningen om å melde oppbud ble tatt. Snaut 100 ansatte i Norge, Sverige og Danmark mister jobben, skriver Finansavisen.

Customax hadde 108 millioner i samlet gjeld ved utgangen av første kvartal. Sparebanken NOR har 24 millioner i utestående gjeld. Videre har selskapet stor gjeld til det offentlige samt en rekke andre leverandører.

Ikke siden Media Holding stupte overende har noe børsnotert selskap gått konkurs på Oslo Børs. Men det er grunn til å frykte flere konkurser. En lang rekke IT-selskaper sliter med stor negativ kontantstrøm og lav egenkaptial, skriver avisen.

falitt
15.06.2001 08:30
#885

Endre
Har noen tenkt over hva dette får å si for andre som driver i ASP markedet ?
Det er neppe et godt signal til kunder og potensielle kunder som vurderer ASP at "provideren" kanskje går konkurs nede i løypa......
hunter
15.06.2001 09:04
#737

Endre
Det var trist. Cmx er et eksempel på hvordan gjøkhuer i fine dresser fra meglerhusene ikke har fletta peiling på annet enn å loppe enfoldige investorer for penger. Business skjønner de hvertfall ikke. Jeg håper at de som har svidd av innsatsen her gir AB og Nordea huden full og avslutter kundeforholdet sitt.
zaria
15.06.2001 09:11
#9

Endre
Dette er ikke den første konkursen innen ASP i Norge. Netaccess hadde en emisjon i slutten av oktober 2000 på 10 mill og slo seg konkurs i januar 2001. Vi hadde en 35% økning i antall konkurser i 1. kvartal med en verdi av 3072 mill. Vi ser nok mange konkurser innen IKT i tiden fremover, men det betyr at de som overlever får en sinnsyk opptur når trenden snur. ASP som driftmodell er meget bra og kommer til å vokse i tiden fremover. Mindre konkurrenter betyr at prisene ikke vil bli presset nedover. Marginene holder seg og ASP kan bli en meget god investering over tid.
hunter
15.06.2001 09:47
#738

Endre
ATTENTION! alle skrudde investorer. Denne er festlig. Jeg gikk inn på AB sin internett side og søkte etter noen tidligere analyser på CMX. De har fjernet alle spor etter CMX. Det finnes ingen ting. Snakk om å fjerne alle beviser.
Crom
15.06.2001 09:54
#2899

Endre
Tror ikke ASP er problemet, nei- det er bare så alvorlig mange som tilbyr det i et marked som er i sin spede start..

Konsolidering er dessverre en nødvendig og hard prosess- ofte oppkjøp, men noen ganger konkurs..

Alle store konsulentfirma driver stort sett også med ASP- samt Telenor har vel også en slik avdeling..ikke et lett marked..i tillegg kommer jo Telecomputing..


Crom
Camelon
15.06.2001 09:56
#1252

Endre
hunter

Bra detektivarbeid! Absolutt verdt å merke seg.
Boba Fett
15.06.2001 10:43
#106

Endre
Konkursen kom som en stor overraskelse. Også aksjeforum skriver at de ikke drømte om at det kunne gå konkurs.

Hvorfor? Emisjonen var garantert fulltegnet, og så tidspunktet for å melde opphør da? Akkurat da de skulle ha en emisjon? Var det garantistene som ikke ville likevel?
MrWord
15.06.2001 10:49
#1332

Endre
re hunter
Glimrende arbeid! Og fy f så patetisk og barnslig av AB! "I didn't do it" liksom. Men meglerbransjen er vel uansett på vei til skomaker- og dinosaurland.
Bolean
15.06.2001 10:53
#1247

Endre
Garantister har oftest visse minimumskrav for å stille opp. Det blir ikke alltid gjort rede for i media. Hvis disse minima ikke oppfylles, frafaller garantisten. F.eks. at et visst beløp må kunne plasseres i markedet.

Jeg tror CMX er et eksempel på at for mange kaster seg på et for umodent og lite marked. Noen er dømt til å gå under, i dette tilfelle CMX.
MrBurns
15.06.2001 10:58
#525

Endre
Og selvsagt nevner ikke CM dette med et ord i sin IT-
morgenrapport i dag...
NILSERIK
15.06.2001 12:35
#2463

Endre

Småsparerne er taperne på Customax konkursen

av Henrik Anders Skottvoll (e-post: henrik@aksjeforum.com)

Først publisert: 14.06.2001 21:13

IT selskapet Customax har begjært oppbud og nærmere 1000 småaksjonærer ser ut til å tape hele sitt innskytende beløp. Vi har ved flere anledninger advarte mot å investere i
selskapet.

Customax (CMX) er en leverandør av egenutviklede og /eller tredjeparts programløsninger med tilhørende rådgivningstjenester innenfor CRM/ERP.

Så kom den triste meldingen om at IT selskapet Customax er på vei mot skifteretten. Selskapet, som har slitt lenge siden den mislykkede ASP satsningen, har i dag bekjært oppbud med
påfølgende konkursbehandling. Foruten ansatte og kreditorer må nærmere 1000 småaksjonærer se langt etter pengene sine.

I pressemeldingen skriver Customax ASA at i løpet av andre kvartal har selskapet opplevd en betydelig forverring i sine driftsresultater. Som en konsekvens av dette har selskapets
bankforbindelse trukket sin brofinansiering, hvilket innebærer at emisjonen på 40 mill. ikke vil bli gjennomført som forutsatt.

På dette grunnlag har styret vedtatt å begjære oppbud hvilket vil innebære at selskapet blir tatt under
konkursbehandling.

Aksjeforum har vært negativ til Customax lenge og allerede i april anbefalte vi alle om å holde seg unna aksjen, selv om vi ikke kunne drømme om at det kunne ende med opphør.

Skygg unna CustomaxI prospektet i forbindelse med den planlagte emisjon opplyses det at selskapet i slutten av mai hadde nærmere 1000 aksjonærer, hvorav de fleste var småsparer.
Harry
07.07.2006 20:08
#3904

Endre
Tror Customax kommer sterkt tilbake. Ha is i magen! Hvor skal man ellers ha is? Det er for langt til Grønland.

Anonym skribent.
Harry
07.07.2006 20:08
#3905

Endre
Tror Customax kommer sterkt tilbake. Ha is i magen! Hvor skal man ellers ha is? Det er for langt til Grønland.

Anonym skribent.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS