"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Opec møte i Wien - hvor går vi videre
Opec møte i Wien - hvor går vi videre
teo
03.06.2001 13:35
#175

Endre
Er det definitivt slutt på tiden med ”rimelig olje” ?

Til neste uke møtes igjen OPEC i Wien for sitt kvartalsmøte hvor den globale oljeforsyning igjen er på agendaen. Prisen på OPEC sin ”basket of crude” har siden sist møte holdt seg stabilt i området 24-28 $ /barrels (tilsvarende 26-30 $ / barrels for Brent Nordsjø olje). Med pris i dag på ca 28 $, og økende, OPEC har definitivt gjenvunnet sitt grep over verdens oljeforsyning og prissetting.

Spørsmålet er nå, hva ønsker OPEC av videre utvikling på kort og lengre sikt ? Her er det åpenbart en balangse gang mellom ønsket om en høyest mulig stabil pris på olje og faren for en global økonomisk resesjon dersom verdens økonomien ikke ”makter å absorbere” de høyere energi kostnadene.

Etter at oljeprisen falt til ca 10 $/barrel (1998), har OPEC blitt veldig effektive og samkjørt i en felles eksport politikk. Dette er hovedsaklig pga Saudi Arabia og Venezuela har innsett at man må ha en høyere pris på olje for at de skal kunne dekke sine løpende kostnader og framtidig vekst. Når man i tillegg blir bevisst på at man disponerer en begrenset ressurs som blir vanskeligere for hvert år å produsere til tidligere kost er det åpenbart at situasjonen utnyttes for hva den er verd.

Det store ”wild carded” er Irak og Saddam sine stadige konflikter med FN etc. Saddam truer igjen med å stoppe all export (ca 2,2 mill fat/dag) dersom FN gjennomfører sine såkalte ”smarte sanksjoner” mot Irak. Stans i eksporten fra Irak synes allerede å blitt gjennomført til lastehavnen i Tyrkia.
Siden Irak er OPECs tredje største eksportør, tiltross for FN salgsbegrensninger, vil en eksport stans ha potensiale til å true og de-stabilisere hele verdens olje marked.

Dette er i det korte perspektiv, i det lengre perspektiv OPEC’s ministre skal også diskutere økning av det tidligere vedtatte $22-$28 ”price band on OPEC oil” . Venezuela, som er en av de ledende OPEC medlemmer har forslått å sette en minimums pris på 25$/fat i framtiden. Selv om dette sannsynligvis ikke blir offisielt vedtatt til uken, viser Venezuela sitt utspill at OPEC i framtiden ser for seg en ennå høyere pris på Olje.

Olje prisen har vært blant de mest volatile råvarene i de siste år. I 1998 falt prisen til 10 $/fat i en periode hvor OPEC ”kranglet som verst” over kvoter og tilbudstrategi. I reell pris var olje i 1998 rimeligere enn den noen gang hadde vært siden økningen i begynnelsen av 1970 tallet. Prisen i 1998 kom så lavt at mange oljeselskap terminerte pågående prosjektet og ”la de på hyllen” inntil prisen på olje hadde økt til ”forsvarlig” nivå igjen.

Den lave oljeprisen i 1998-99 har uten tvil hatt positive konsekvenser for den globale økonomien. Mange tror i dag at den store økonomiske ”boomen” i slutten av 90 årene hadde mindre å gjøre med ”new-economi”, ” high-technology”, ”productivity miracles” etc, men rett å slett var forårsaket av nok og rimelig tilgang på energi. Kollapsen i oljeprisen medførte en kraftig overføring av velferd og ressurser fra de oljeproduserende land til energi forbrukende land. Dette medførte at konsumentene benyttet sine disponible midler til andre ting, presset ned kostnader for industri produksjonen og muliggjorde økonomien til å vokse mye fortere enn ”normalt” og uten galopperende inflasjon.
Dette er nok det riktige svaret på årsaken til den ”nye økonomien” i vesten. Vi skylder nok svakheten i OPEC vel så mye som ny teknologi fra Microsoft, Cisco og alle ”dot.com” selskapene.

Kollapsen i oljeprisen forårsaket en krise hos de fleste oljeproduserende land. Selv land som Saudi Arabia, det rikeste og største av landene, havnet i alvorlige finansielle problemer. Opec innså i 1998 at deres økonomi ikke i lengden ville tåle $10/fat. Ved å indre disiplin samt samarbeid med ikke Opec land som Mexico, Russland, Oman og Norge maktet Opec å redusere egen produksjon, skape likevekt mellom tilbud og etterspørsel samt gradvis øke prisen på olje til dagens nivå på 28-30$/fat.

Hva vil så framtiden bringe ? Jeg tror at OPEC i dag har så god marked kunnskap og styringsvilje/evne at videre gradvis økning i oljepris er å forvente. Dersom Opec gjennomfører minimumspris 25 $/fat på sin ”Opec basket of crude oil” er det sannsynlig at Brent med sin lettere komponenter og mindre svovel vil kunne ligge i området 30-35 $/fat i overskuelig framtid.

mvh
Teo
HOTSPUR
03.06.2001 14:21
#294

Endre
June 1, 2001

OPEC's June bug
D.V. Snieckus


Questions surrounding global crude production levels seem decidedly less clear-cut for the 10 voting members of the Organization of Petroleum Exporting Countries in the runup to this week's ministerial meeting in Vienna. Many of the organization's conferences over the last 2 years have been almost faits accomplis, closed-door sessions apparently spent fine-tuning the makeup of output adjustments instead of deciding whether or not to turn the spigot.

Things are different this time around. Having taken on the mantle of global oil "stockholder" by foiling industry attempts to rebuild stocks since 1999, OPEC has leveraged control of the oil price for the remainder of the year.

In doing so, however, it also has to shoulder the yoke of anticipating the market in order to avert setting off another wave of price volatility later this year.

Low gasoline stocks and high product prices in North America cannot legitimately persuade OPEC to raise output, following the organization's repeated avowals that its price target was a stable $25/bbl. At the same time, the potential upward pressure on price from a disruption to exports from Iraq-as it negotiates Phase 10 of its oil-for-aid deal with the United Nations this month-or from high-running Middle East tensions, will be hard for OPEC to read.

Output hike 'unlikely'
OPEC's predicament is spelled out by the London-based Centre for Global Energy Studies when it says it believes the organization is unlikely to increase its output targets at the June meeting-but should. By hiking production by 1 million b/d starting at the beginning of July, stated CGES, crude prices would be steadied at OPEC's target level on a quarterly-average basis.

"Because of the delay between any decision to raise its output and an increase in crude deliveries to refineries, OPEC needs to anticipate price squeezes and act well in advance," said CGES in its latest monthly oil report (see Newsletter, p. 5). "It cannot delay an increase until the start of the fourth quarter, for the longer it waits, the bigger the required output increase will be and the greater the price volatility it will cause.

"Should OPEC continue to react to existing market conditions, it will trigger a repeat of the extreme price volatility we witnessed last year," it noted.

Stock cover repercussions
According to CGES calculations, without an OPEC production hike in June, oil stocks will have to be drawn down during the third quarter by 1 million b/d to meet demand, leaving global stock cover wavering around 82 days-1 day less than at this time last year.

"If it waits until October, OPEC will need to raise output by 3 million b/d to keep Brent price flat in the second half of the year at around $27.50/bbl," said CGES.

The more likely scenario, it reckons, will see OPEC react to price signals sent out by East-West competition for crude in the third quarter with a 1 million b/d increase in September and another of the same volume in November. Together, these output hikes might just rein in dated Brent at under $27/bbl, but that would mean-once again-these increases must be undone during the first half of 2002 to prevent the price "from falling heavily."
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS