"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Og så var det Cappit da???!!
Og så var det Cappit da???!!
Maestro
06.06.2001 22:21
#723

Endre
Når blir selskapet notert??? Ikke mye info fra den kanten heller.

Noen som overhodet vet noe?????

Sitter nå med noen aksjer som det kunne være greit å følge med på.


Maestro
burnside
06.06.2001 22:54
#998

Endre
Wicom har en del problemer med å børsnotere Cappit. Oslo Børs har ikke godkjent selskapet.
Normalt så er slikt avklart lang tid i forveien og Cappit skulle normalt vært notert dagen etter fisjonen, men
som sagt Oslo Børs har ikke godkjent søknaden enda. Det stilles stadig strengere krav til egenkapital o.l. forhold.
Quest
06.06.2001 23:11
#711

Endre
Hmm..det finns da jaggu verre stilte selskaper som er notert.
En liten tanke:om Cappit mot formodning ikke skulle bli godkjent,hva med aksjene vi har i bedriften?Ingen børsnotering-ingen omsetning-mer rabalder.
gazza
06.06.2001 23:56
#43

Endre
Håper på et diplom fra WIC og Cappit slik at jeg kan ha et bevis på veggen for at jeg hadde disse om 20 år. De skal henge på siden av VIP Scandinavia, Midnight Sun, Bik Bok, Merkantildata, Alvern og Eltek.
naz
07.06.2001 00:02
#1182

Endre
OSE har ikke godkjent utkastet Cappit har sendt tenker jeg.
Men de har sendt tilbake og henvist til hvordan de vil ha det.
Det er vanlig prosedyre når et selskap blir notert.
Tenker vi får det på SMB iløpet av denne mnd.
cubor
07.06.2001 00:10
#300

Endre
re naz
er det ikke normalt at alt slik er iorden på forhånd,de har jo jobbet med denne fisjonen i hele år?det er jo faktisk det eneste de har jobbet med,De har jo vitterlig hatt så mye å gjøre med fisjon/fusjon omstukturering etc.at de ikke har hatt tid til å drive sjappa engang,bare halvert verdien på den,da.
og så har de ikke engang noteringen av halve resultatet av det de har jobbet med iorden,who are those guys?. :-))
burnside
07.06.2001 08:18
#999

Endre
Oslo Børs stiller meget strenge krav til egenkapital. Helt nylig måtte Consorte Group foreta en emisjon og hente inn 35 millioner i frisk egenkapital FØR børsen tillot notering på SMB listen, nå kjenner jeg ikke egenkapitalsituasjonen helt nøyaktig på krona i Cappit, men det er her "skoen trykker". Sannsynligvis så vil en større emisjon i Cappit medføre ytterligere utvanning av eksisterende aksjonær. Synes det er rart at ikke det er kommet melding om hva som egentlig skjer...
WLAN
07.06.2001 12:54
#32

Endre
Finansdirektør Nils-Kristian er på ferie fikk jeg vite. Er vel derfor det ikke kommer noe informasjon fra WiCom-siden. Han har vel jobbet ganske mye med dette, etter resultatene å dømme. ;+)
chriseh
07.06.2001 12:59
#23

Endre
litt av et tidspunkt å reise på ferie, du... men av en eller annen merkelig grunn er jeg ikke overrasket!
Crom
07.06.2001 13:27
#2766

Endre
Ikke bland Krogh inn i Cappit, er dere greie..:)

Nok tull som det er...

Syns også dette er ugreit, i kvartalsrapporten fra Cappit står det primo juni..er jo strengt tatt kun det som mangler nå..


Regnskap o.l. kan sjekkes her...


Crom
Crom
07.06.2001 13:31
#2767

Endre
Konsernets bokførte egenkapital pr 31.03.01 var MNOK 44,6 mot en total balanse på MNOK 89,7.

Utestående fordringer og varebeholdningen utgjorde hhv. MNOK 22,0 og MNOK 19,0 som er altfor høyt. Det er nå satt betydelig fokus på å redusere disse balansepostene, og det er etter kvartalsskiftet returnert varer til leverandøren for til sammen MNOK 5,6.

Av en total gjeld på MNOK 45,1 utgjorde rentebærende gjeld MNOK 13,0, hvorav MNOK 3,4 er langsiktig.

Selskapets likviditet er akseptabel.

------Fra 1.kvartal..


Crom
Gudolf
07.06.2001 13:32
#11

Endre
Hva er Cappit ?

Leste litt i prospektet, men ble ikke særlig klok av det.

Hva er innholdet i Cappit, og hva er innholdet i WiCom ?

Fint om noen gidder å gi en kort utredning.
Crom
07.06.2001 13:33
#2768

Endre
Kikk på hjemmesiden ovenfor- Wicom kan glemmes her, det finnes det en egen topic for.


Crom
Gudolf
07.06.2001 13:46
#12

Endre
Får ikke opp hverken kvartalstallene eller årsrapporten.

Finnes det noen proformatall for Cappit ?
Crom
07.06.2001 13:49
#2770

Endre
RESULTAT FØRSTE KVARTAL 2001

Omsetningen i første kvartal d.å. ble MNOK 28,3 som er en reduksjon på ca. 10 % i forhold til samme periode i fjor. Omsetningen er noe svakere enn normalt for denne perioden. Dette skyldes bl.a. at reorganiseringen av CAPPIT i forbindelse med fusjonen med Mandata AS har medført ekstra stor arbeidsbelastning for hele organisasjonen og spesielt ledelsen. Ledelsen har hatt mindre kapasitet til å fokusere på den ordinære driften, noe som har gått ut over omsetningen.

Ordreinngangen i perioden var MNOK 31,8 som er noe høyere enn omsetningen. Ordreinngangen anses for tilfredsstillende og ordrereserven har i perioden økt med MNOK 3,5 til MNOK 18,5 ved utgangen av mars måned. Ordrereserven har økt ytterligere etter kvartalsskiftet og utgjør pr 22. mai d.å. ca. MNOK 23,0 som er sammensatt som følger:


Hardware MNOK 17,4
Konsulenttjenester MNOK 4,5
Lisenser MNOK 0,9

Rammeavtalen med Posten Norge BA, som omtalt over, er ikke inkludert i ordrereserven.

Det er i dag inngått løpende software support avtaler og teknisk service avtaler på hardware som gir en årlig inntekt på hhv. MNOK 0,6 og MNOK 6,2, totalt MNOK 6,8.

Resultatet før skatt i første kvartal viser et underskudd på MNOK 6,5 mot et underskudd på MNOK 0,2 i samme periode i fjor.

Resultatet er belastet med kostnader av engangskarakter på til sammen MNOK 3,9. Dette er kostnader til advokater og revisorer i forbindelse med restruktureringen, nyansettelser, sluttvederlag til ansatte som har fratrådt, kick-off samling, navnendring, nye trykksaker, hjemmeside, avsetning for tap på leiekontrakt, flyttekostnader, kostnader til integrering av økonomisystemet og tap på et prosjekt.

I tillegg er det foretatt en nedskrivning av varelageret for ukurans med MNOK 1,6.

I resultatet er også inkludert ordinære avskrivninger og goodwill avskrivninger på hhv. MNOK 0,7 og MNOK 0,9, til sammen MNOK 1,6.

Korrigert for ovennevnte poster viser den ordinære driften i første kvartal at vi nådde vårt mål om driftsmessig balanse. Kontantstrømmen i perioden, korrigert for ovennevnte poster, var positiv med MNOK 0,6.

Konsernets bokførte egenkapital pr 31.03.01 var MNOK 44,6 mot en total balanse på MNOK 89,7.

Utestående fordringer og varebeholdningen utgjorde hhv. MNOK 22,0 og MNOK 19,0 som er altfor høyt. Det er nå satt betydelig fokus på å redusere disse balansepostene, og det er etter kvartalsskiftet returnert varer til leverandøren for til sammen MNOK 5,6.

Av en total gjeld på MNOK 45,1 utgjorde rentebærende gjeld MNOK 13,0, hvorav MNOK 3,4 er langsiktig.

Selskapets likviditet er akseptabel.


------

Crom
Quest
07.06.2001 13:49
#714

Endre
.


[Endret 07.06.01 13:51 av Quest]
Quest
07.06.2001 13:59
#716

Endre
Her ikke tallene i hodet, men noe umiddelbart emisjonspress mener jeg det ikke er.Noen poster som var for stor etter min mening:varelager og leverandørgjeld,samt utestående fordringer.De første to er det allerede begynt å slanke ned, skulle satse sterkere på å få ned fordringer også.Men merk at det var svak positiv kontantstrøm fra drift 1q,og det ventes å fortsette alle årets kvartaler.
De sa vel også at ALLE kostnader ifm fusjon/fisjonsprosessen ble tatt i 1.q.
Gudolf
07.06.2001 15:06
#13

Endre
Så vidt jeg kunne se har selskapet en egenkapital på 44 millioner kroner, hvorav 28 millioner er goodwill.
Vet ikke hvor goodwillen stammer fra, men jeg vil anta at den sett i lys av den senere tids utvikling vanskelig kan forsvares.

Det virker ikke helt overbevisende.

Regner med at Oslo Børs kan ha problemer med å ta opp et selskap i så dårlig finansiell befatning. Burde vel ha kommet en melding fra selskapet, men det er tyst som i graven...
Crom
07.06.2001 15:10
#2773

Endre
re. Gudolf

Sjekk litt før du skriver, er du grei..

Cappit skrev nettopp ned Goodwill..du aner ikke hvor den stammer fra, men går ut fra at den må nedskrives..?

Det virker heller ikke særlig betryggende..


Crom, som syns det er vel tidlig å snakke ned et selskap før det kommer på børs..
Crom
07.06.2001 15:14
#2774

Endre
Fremtidsutsikter
Markedet for mobile dataløsninger med tilhørende hardware produkter, som PDA og håndterminaler, og trådløse LAN er i betydelig vekst. CAPPIT er godt posisjonert for og har ambisjoner om å ta del i denne veksten. CAPPIT’s mål er en årlig organisk omsetningsvekst på 30%. Dette er realistisk, men ambisiøst.

Styret forventer en økning i omsetningen og en positiv kontantstrøm i hvert av kvartalene i inneværende år. Alle kostnader knyttet til restruktureringen og reorganiseringen er avsatt for i første kvartal. Resultatet før skatt for hele året forventes å bli svakt negativt som en følge av engangskostnadene i første kvartal.

Markedspotensialet i Sverige og Danmark er stort. Omsetningen i Cappit i år 2000 var ca MNOK 130,0, hvorav Sverige og Danmark stod for hhv. MNOK 16,0 og MNOK 26,0. Det arbeides nå aktivt med å vurdere flere oppkjøpskandidater i disse landene, og det utelukkes ikke at det kan bli behov for å gjøre emisjoner i den forbindelse.

-------


Crom
Gudolf
07.06.2001 15:22
#14

Endre
re: Crom

9 av 10 oppkjøp innen IT det siste året er skjedd til priser himmelhøyt over dagens. Goodwillen skal jo tross alt representere i merverdi i selskapet som er kjøpt, men når de fleste går med dundrende underskudd er det ikke tilfelle. Jeg antok at dette var tilfellet med Cappit også. Beklager hvis jeg såret deg.

Ivar Formoe "lovet" en børsnotering på fredag, og aner jeg ugler i mosen når selskapet ikke kommuniser med markedet i forkant av en så viktig begivenhet.
Crom
07.06.2001 15:27
#2775

Endre
Du sårer ingen, heller ikke meg..

Det er dog en fordel at utveksling av synspunkter foregår noenlunde saklig- du sitter trolig ikke med aksjer i Cappit, noen av oss andre gjør det..

Dersom du ikke aner hva goodwillen er basert på, så er det vel rimelig å anta at den er OK..nedskrivninger kommer normalt ved årsrapporten..

Kan du derimot dokumentere at den sannsynligvis er feil, OK..


Crom
chriseh
07.06.2001 15:36
#24

Endre
re: Gudolf

hvis de blir notert på fredag er det vel greit. hvis de ikke blir notert på fredag, da burde de vel kommet med informasjon?

det stod vel i meldingen at de skulle bli notert i løpet av denne uken.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS