"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Kommer det bud på 110-120 kr?`Jeg tror det
Kommer det bud på 110-120 kr?`Jeg tror det
Jackson
29.06.2001 14:03
#823

Endre
THS er som kjent i budkrig.
Den verdijusterte EK er 135-140 pr aksje, og det er denne prisen styret vil akseptere.
Budene på 92 og 92,5 ble blankt avvist.
Nå mener imarkedet at det kommer et utenlandsk selskap og legger inn bud. Jeg tror, siden utlendinger er seriøse og ikke leker butikk, at dem vil legge inn bud på mellom 110 og 120 kr.
I følge TSH er markedet for kjemiprodukttankere i sterk vekst.
jonnyjonny
29.06.2001 14:44
#1

Endre
Det jeg ikke kan forstå er at de kan selge selskapet for verdier under verdijustert EK. Dersom eierne (dvs aksjonærene) vil ha maksimalt ut av investert kapital kan en jo bare selge alle skipene. I tillegg har jo Team Tankers en verdi. Så priser under 150 vil si å gi gratis penger vekk. En slakt blir det jo uansett, enten ved oppkjøp eller ved salg av asset.
Jeg tror de største aksjonærene er avventene bare for å få opp kursen uten å ville selge. Legg merke til TSH sin aktive tilbakekjøp i det siste. De viste nok at det kom bud. Men det erjo greit nok for aksjænerene. Nå tjener en penger å innsidehandel i eget selskap i tillegg til gode rater på skipene.
Maestro
31.10.2001 10:10
#1371

Endre
31/10-2001 10:06:45: (TSH) TSH - TVANGSINNLØSNING I TSH

Det vises til børsmelding av 28. oktober 2001 hvor det ble
meddelt at Blystad Shipping Invest AS (BSI) har blitt eier
av 95,7 % av aksjene i Team Shipping ASA (TSH). I henhold
til allmennaksjeloven § 4-25 har eier av mer enn 90 % av
aksjene i et norsk selskap rett til å begjære
tvangsinnløsning av de utestående aksjene.

Styret i BSI har den 30. oktober 2001, besluttet å begjære
tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærenes aksjer i TSH.
Erklæring om tvangsinnløsning vil bli sendt aksjonærene i
TSH med det første. Minoritetsaksjonærene vil bli tilbudt
en løsningssum på NOK 97,50 per aksje, tilsvarende den pris
som ble tilbudt av BSI i det nylig gjennomførte pliktige
tilbudet om kjøp av samtlige aksjer i TSH.
Tvangsinnløsningen vil bli kunngjort i Norsk Lysingsblad og
Dagens Næringsliv.

BSI vil ikke begjære tvangsinnløsning av TSH`s egne aksjer
(142.317) som utgjør 3,97 prosent av aksjekapitalen.

Minoritetsaksjonærene har en frist på to måneder etter at
kunngjøring om tvangsinnløsning er gjennomført i Norsk
Lysingsblad og Dagens Næringsliv til å komme med
innsigelser eller avslå den tilbudte løsningssum. Dersom
slik innsigelse ikke kommer frem til TSH innen utløpet av
fristen, anses minoritetsaksjonærene for å ha akseptert den
tilbudte løsningssum.

Hvis BSI mottar innsigelser til den tilbudte løsningssummen
fra enkeltaksjonærer vil denne, i forhold til disse, bli
fastsatt ved skjønn. BSI vil ved en slik skjønnsbehandling
ta forbehold om å hevde at aksjene har en lavere
markedsverdi enn den løsningssum som tilbys. Selv om lovens
hovedregel er at BSI skal dekke omkostningene ved et slikt
skjønn, tas det videre forbehold om å påstå at utgiftene
til det rettslige skjønn skal dekkes av de aksjonærer som
eventuelt ikke aksepterer den tilbudte løsningssum, jfr.
allmennaksjeloven § 4-25 annet ledd.

Dersom det ikke innkommer innsigelser mot den tilbudte
løsningssum for enkeltaksjonær innen fristen, vil
tvangsinnløsning for samtlige ubeheftede aksjer
gjennomføres senest én måned etter fristen. Dersom det
innkommer innsigelser mot den tilbudte løsningssum innen
fristen og skjønnsforretning må avholdes, vil
oppgjørstidspunktet bli utsatt for den eller de
enkeltaksjonærer som har kommet med innsigelser, til én
måned etter at behandlingen av skjønnssaken er avsluttet.

Når aksjene i TSH er registrert overført til BSI i
Verdipapirsentralen, vil BSI besørge avholdt
generalforsamling i TSH for å beslutte å anmode Oslo børs
om strykning av TSH fra børsnotering.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med ovennevnte kan rettes
til Nordea Securities ved Alexander Åbyholm telefon: 22 48
59 20.


--------------------------------------------------------------------------------

31/10-2001 10:07:17: (TSH) OSE - TSH - SPECIAL OBSERVATION

Oslo Børs has decided to place the shares of TSH under
special observation cf. Stock Exchange Regulations
(paragraph 23-9) on the basis of the expected compulsory
redemption of the company?s shares and subsequent
cancellation of their listing. The technical status in the
Trading System is «frozen» and all the orders have been
withdrawn. This has been done to avoid incorrect
registration of orders and trades in a situation where the
company will no longer have any shares outstanding for
trading. If a notification requirement for a member
appears, Oslo Børs must be contacted for advice.


--------------------------------------------------------------------------------

Maestro


[Endret 31.10.01 10:10 av Maestro]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS