"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > OFFSHORE FORVENTNINGER OG KURSPOTENSIALER AV BORE SELSKAPER MED DYPVANNSEKSPONERING
OFFSHORE FORVENTNINGER OG KURSPOTENSIALER AV BORE SELSKAPER MED DYPVANNSEKSPONERING
georg
10.03.2000 09:56
#373

Endre
OFFSHORE FORVENTNINGER OG KURSPOTENSIALER AV BORE SELSKAPER MED DYPVANNSBORE EKSPONERING

A) INNLEDNING
Det som en del av de fremste bransjeanalytikere har sett i lang tid, deles etter hvert av flere og flere investorer og analytikere i vanlige meglerforetak. Offshorebransjen kommer til å gå inn i tidenes kraftigste og lengste boom , med dertil hørende kraftig vekst i inntjening og verdier for de fleste offshoreselskaper. De selskapene som er posisjonert mot offshore drilling på dypt vann er de som først vil merke boomen for fullt, mens de andre segmentene i bransjen vil følge etter.

Stolt Comex tok en liten tur til USA og fortalte litt om utsiktene til selskapet og verdien av selskapet steg umiddelbart med 30 %. Store kjente offshore boreselskaper med dypvanns eksponering, som Transocean og R&B Falcon er i ferd med å doble seg på relativt kort tid. Men dette er fortsatt bare begynnelsen på hva som kan forventes. Hvilke selskaper med dypvanns bore fokusering har vi så på Oslo Børs og hva er så potensialene i disse. Jo slike selskap er Ocean Rig, Petrolia Drilling, Navis og Smedvig. Ocean Rig har snart to ferdige rigger pluss to ferdige skrog rettet mot dette segmentet, Petrolia Drilling har en rigg og kan snart komme til å ha to. Navis har snart en og det samme har Smedvig.

B) ÅRSAKER TIL OFFSHOREBOOM.
Det er flere årsaker til at vi nå trolig står rett foran tidenes sterkeste og mest varige offshore boom. Noen av de viktigste er listet nedenfor:

1. Enorme nye dypvann’s offshoreområder har blitt gjort tilgjengelig på grunn av ny teknologi.
2. Disse nye dypvannsområdene har bevist sitt store potensiale og svært mange lovende store funn er gjort.
3. Den nye teknologien inkluderer at flyteriggene i stor grad vil brukes til lange produksjons borekontrakter i tillegg til rene letekontrakter som tidligere var den eneste anvendelsesmuligheten for riggne.
4. Som en konsekvens, må flyte riggne også måtte brukes til brønn vedlikeholdskontrakter.
5. Særlig i UK, men også andre steder vokser det frem svært mange tids kritisk prosjekter som må koples opp til eksisterende plattformer før disse må stenges og fjernes. Dette medfører mange rigg intensive feltutbygginger.
6. Ikke minst er oljeprisen for tiden langt over det som er nødvendig for at oljeselskapene’s investerings vilje vil komme. De er bare for tiden inne i et kortvarig sjokktilstand som følge av at oljemarkedet ble absolutt helt annerledes enn hva oljeselskapene hadde trodd for noen måneder siden. For et årsiden lå langtidssynet på oljepris på 10-12 usd per fat. Nå er dette synet i ferd med å legge seg på 18-20 usd per fat, med ”fare” for at den blir vesentlig høyere. Dette forandrer bransjen fra å være ulønnsom til å bli ren bonanza med knapphet på bl.a rigger.
7. Bransjen har til fulle erfart hvor tidkrevende dyrt og risikabelt det er å sette i gang å bygge nye moderne rigger for dypt vann. Kostnadsoverskridelser, forsinkelser på mer enn et år, verft som går over ende og egenkapital som er fordunstet. Dette er stort sett erfaringene høstet fra de siste års riggbyggingsprosjekter.

Ett tilleggsmoment som kan sende boomen helt ut av r kontroll er det forholdet at den fundamentale balansen i oljemarkedet kan bli så stram at markedet kan få problemer med å fremskaffe tilstrekkelig mengder olje og gass til å dekke etterspørselen. Dette representerer drømmesenariet for offshoreinvestorer. Det er ikke dette som foreløpig er lagt til grunn, men det representerer jo en oppside.

C) RATENIVÅER FREMOVER
Basert på disse og andre forhold begynner nå seriøse analysebyråer å se fremover med tanke på å vurdere hvilken konsekvens dette vil ha for riggrater i årene fremover. Rater opp mot 275000 usd/fat er realistisk for rigger som OCR sine Bingo rigger. For rigger som Valentin Shashin kan man tenke seg 175000-200000 usd/dag. Deep Sea Bergen vil etter hvert trekkes mot 150-200.000 usd/ dag. SS Petrolia kan ligge i området 115-150000 usd/ dag. Disse ratenivåene gjelder ikke i dag, men de ligger ikke langt frem i tid.

Ellers så finnes det knapt noe maksimum ratenivå slik som markedet nå kan utvikle seg. I en knapphet situasjon hvor det er snakk om boring av produksjonsbrønner ved god oljepris, så kan både 300.000 og 500.000 usd per dag rettferdiggjøres hvis en må og hvis konkurransen er tilstrekkelig. En ny type konkurranse som i større grad vil presse seg frem er konkurransen mellom de forskjellige nasjoner med dypvanns lete og produksjonsområder. Disse vil alle måtte kjempe om de samme riggene.

D) POTENSIALET TIL SELSKAPER MED DYPVANNSEKSPONERING

Hva er potensialet til de forskjellige selskapene med dypvanns bore eksponering. Altså OCR, PDR NIS og SME. Potensialet til disse selskapene er avhengig av særlig følgende forhold:


1. Situasjonen i dag
2. Kompetanse, muligheter og ambisjoner fremover.

Bare kort om de enkeltes potensialer slik jeg ser det nå og så kommer jeg tilbake med litt mer utfyllene om dette senere dersom ønskelig.

OCR.
Ocean Rig sin hovedeier vil være fornøyd og selge aksjene dersom han får et tilbud som er godt nok. Tilbudet må imidlertid være på minst 100 kr/per aksje. Potensialet bør derfor ligge minst på dette. Dersom det dukker opp konkurrenter så vil dette kunne dra aksjekursen opp mot 130-150 kr per aksje. Dersom det skulle oppstå kamp mellom flere eiere om den siste og avgjørende post kan denne posten få en strategisk prising som blir høyere. Potensialet i OCR bør derfor basert på oppkjøp være i området 100 til 150 kr. Nå kan det imidlertid godt være at FOE starter med et bud på 75 kr/aksje slik det i går ble spekulert i markedet. Så får man se hva man skal gjøre når en ser hva eventuelle premisser rundt et slikt bud måtte bli.

PDR
PDR har en aktiv eier som tidligere har bygget opp et vellykket offshoreselskap for andre. Nå skal han gjøre det for seg selv og sine aksjonærer og det er god hjelp i å ha et eget oljeselskap som eier i startfasen. Selskapet har uttrykkelig beskrevet sine vekstambisjoner og med den handlekraften som er vist hittil er det ingen grunn til å tvile på at dette

caligula
10.03.2000 10:04
#143

Endre
Og vi bøyer oss nok en gang i støvet for Georg! Utrolig bra! takker og bukker!

cal

ranger
10.03.2000 10:15
#104

Endre
Utrolig å prestere slikt vås om NIS. Ødelegger helhetsinntrykket av en ellers grei analyse. Har en mistanke om at du har tapt penger i sin tid på Arcade Drilling. Du må komme over din amerikaner-fobi. NIS er og blir en suksess. Dine råd når det gjelder PDR og og i noen grad DNO har vært en katastrofe for dem som lyttet til dine råd og handlet aksjer. Ranger
frithjof
10.03.2000 10:15
#215

Endre
Grattis Georg, nok en slår du tilbake. Litt pikete kanskje, men jeg ser at du glemte å sette opp en oversikt over kursutviklingen det siste 12 månedene mellom de ulike selskapene du nevner i din analyse, som en slags benchmark.

Det hadde vært morsomt bare slik at folk kunne danne seg opp en mening om de ulike selskapenes tillit i markedet....

Stå på....

vulkan
10.03.2000 11:59
#2

Endre
Kan tørt tilføye at Karl Johan Fonds har anbefalingen "løp og selg" for PDR og "increase" for NIS. Dagraten for NIS er da forutsatt til 150 000 første 18 mnd og 180 000 deretter. Noe som gir en en P/E på 7.5 i 2002. Et forsiktig estimat med andre ord. Eventuelt nye skip er ikke tatt med.
Future
10.03.2000 12:44
#36

Endre
Dette var en god og nyttig gjennomgang. Takker og bukker. Det som hadde vært gode tilleggsopplysninger er selvfølgelig noen tanker omkring det kurspotensialet som utløses i FOE når de går inn i dypvannsmarkedet og evt. kjøper opp OCR eller NAVIS. Mye taler vel for at det kommer til å skje raskt. Da snakker vi vel og i første omgang om et potensiale på kr. 100-150, og etterhvert som vi ser høyere priser i segmentet - en pris rundt kr. 200- i hver FOE aksje
KKK
10.03.2000 12:50
#37

Endre
KURSMÅL,INNEN 1 ÅR:
PDR - 10,90
NIS - 16
SME - 230
FOE - 140
PGS - 220
TGS - 130
SCS - 170
SFJ - 110
PRS - 130
OCR - 90

ENIG???

ranger
10.03.2000 12:56
#106

Endre
re:KKK
BRAVO!! Som jeg skulle sagt det selv. Hilsen Ranger
addict
10.03.2000 13:00
#36

Endre
Stadig nye oppdrag venter på norsk sokkel. Her kommer georg til å treffe blink. http://www.stavanger-aftenblad.no/nyheter/oekonomi/2000/0310/074406.html
driller
10.03.2000 13:03
#157

Endre
KKK:
Det er alltid spennende med kursmål. Hvis du har tenkt at noen skal oppfatte deg som troverdig burde du imidlertid begrunne dem.
akkamannen
10.03.2000 13:23
#218

Endre
Hva med NOF da??
skipper
10.03.2000 14:48
#24

Endre
georg
flott analyse. min konklusjon blir da, dersom FOE er på jakt etter
dypvannsrig(er) kan vi avskrive Navis og da blir det OCR rigger.
vulkan
10.03.2000 15:47
#3

Endre
skipper
Kan aldri tenke meg at R&B vil selge Navis til en komkurrent. Den har de bruk for selv.
R&B har nettopp boret ferdig et hull på 2700 i Brasil med Peregrine 4. Tror det er rekorddyp. Her har vi kunskap om dypvann.

Hvorfor all fokus om et så råttent selskap som FOE. De viser jo gjentatt udugelighet i drift av verft og vurdering av byggekostnader for rigger. Bingo riggene kan dessuten kun bore på grunntvann (2000m) sammenlignet med Explorer (3000m). Og i Brasil og Vest Afrika er det mange felt over 2000m dyp.

[This message has been edited by vulkan (edited 10-03-2000).]

skipper
10.03.2000 16:23
#25

Endre
vulcan
kanskje du har rett, men hvilket verksted har
levert rigger og FPSO til avtalt pris og tid
de siste årene.
foe har nå alt på charter og det må nå være
charter som var "stupid" når de kunne gå på
foe sine gamle rigger til de utrolige høye ratene som saga /statoil inngikk.
Gamle Fred er en av norges dyktigste forretningsmenn, han har alltid teft for fremtidens teknoligi.Så OCR riggene er noe for FOE selv om det "bare" er til 2000 m dyp
Håper vi bare ikke blir lurt. OCR= kr 100+++
gunder
10.03.2000 18:41
#55

Endre
re.. Georg

Hvordan kan du si at raten på Deepsea Bergen vil bli mellom 150 000$ og 200 000$ når ratene ved forrige utleie var 75 000$.
Hvorfor i all verden tror du PDR skal få over det dobbelte denne gang ?

Hvorfor komme med slike antydninger da dette bare vil gjøre at folk blir skuffet igjen når PDR "bare" får 100 000$.

Ellers bra analyse (da jeg har lært meg å slå litt av på det du skriver om favorittaksjene dine) !!

skipper
11.03.2000 14:27
#28

Endre
kkk
vi kan leve med det du antyder
flowline
11.03.2000 15:58
#3

Endre
Georg, vet du ikke har så mye til overs for Smedvig, men du glemte det heleide flaggskipet West Venture som nok blir riggen som kommer til å borre Ormen Lange brønner på vel 1000 meters dybde for Norsk Hydro.
Denne riggen med en byggepris på 330 mill USD, blir alene ett økonomisk eventyr for Smedvig. West Navion er det imidlertid ikke, foreløpig, med dobbel byggepris av Venture, men dette skipet blir meget attraktivt slik markedet ser ut til å bli i årene som kommer. Tror på rater godt over 200` USD pr. dag, og da blir også Navion god butikk.
Petrus
11.03.2000 19:03
#23

Endre
I februar var kun 26 rigger av totalt 44 semier i jobb. Ikke mye å skryte av. Positive takter finnes dog. Høykvalitetsrigger får nå 130.000 dagen mot under 80.000 i januar. I følge Petrodata vil vi se en økning i etterspørselen de neste 6 månedene være 10 rigger.

Platou er også optimistisk. Utnyttelsesgråd over 90 % allerede ved utgangen av året. De er forøvrig ikke overoptimistisk på vegne av Nordsjømarkedet.

Jeg tror tiden er inne til lå laste inn BON/GRO. En oppgang både i tankrater og riggrater vil være gull for disse selskapene. Selv med en rabatt grunnet Fred. Olsen vil den enorme inntjeningen før eller senere medvirke til kraftig stigning i kursene.

baastool
11.03.2000 22:43
#75

Endre
hei Lrsen.

Takk for bidraget, men! det er en ting som jeg lurer på og det er dine analyser og estimater på Navis. Kan du være så snill og sette opp den tidligere Highlenders analyse mot din egen, slik at jeg forstår dette?

------------------
hilsen
boh2

TOU
12.03.2000 21:18
#1

Endre
NAVIS

Siste nytt fra Navis - Korea:

Navis Explorer I skal døpes den 15.03.2000.

Uken etter vil det bli kjørt CAT - sluttesting for kunden BP/Amoco.

Navis Explorer I blir levert i rett tid og i.h.t. budsjett.

Noen andre selskaper som klarer dette for tiden?

Antar at vi får noen positive meldinger i forbindelse med dåpen.

Alle snakker positivt om hvem som skal kjøpe hvem.

Mitt tips er at NAVIS ender opp med ordrer for bygging av boreskip for andre aktører som enten er eller vil inn i dette markedet.

Det må da være billigere å kjøpe et fartøy til avtalt pris og leveringstid istedet for å kjøpe hele selskaper.

driller
13.03.2000 17:50
#164

Endre
Det er ikke bare georg som tror på en storhetstid for boreselskaper:

"RESEARCH ALERT-ABN AMRO touts offshore drillers
CHICAGO, March 10 (Reuters) - ABN AMRO on Friday raised its 2001 earnings estimates for several offshore drillers and said the oil service industry was in the early stages of a multiyear growth phase.
-- ``We are raising our 2000 and 2001 upstream capital spending growth estimates,'' analyst Asit Sen said in a research note. ``We note that our views are above the latest consensus expectations. To reflect higher-than-previously expected day rates/utilization rates, we are also raising our 2001 earnings estimates and price targets.''
-- ``We believe that the sector is in the early stages of a multiyear growth phase,'' Sen said. "Accordingly, we would use any periods of significant near-term weakness as buying opportunities.
-- ``Our favorites remain buy-rated GLM (Global Marine Inc. (NYSE:GLM - news)), NE (Noble Drilling Corp. (NYSE:NE - news)) and SDC (Santa Fe International Corp. (NYSE:SDC - news)), as well as outperform-rated RIG (Transocean Sedco Forex Inc. (NYSE:RIG - news)), DO (Diamond Offshore Drilling Inc. (NYSE DO - news)), and MRL (Marine Drilling Cos. Inc. (NYSE:MRL - news)),'' Sen said.
-- ABN AMRO raised its 2001 earnings estimate on Diamond Offshore to $1.75 per share from $1.55, and raised its six- to 12-month price target to $40 a share from $36.
-- raised Ensco International Inc. (NYSE:ESV - news) 2001 estimate to $1.35 per share from $1.30, and raised the price target to $33 per share from $30.
-- raised Global Marine 2001 EPS estimate to $1.20 from $1.15 and took the price target to $29 from $26.
-- raised Marine Drilling 2001 estimate to $1.15 from $1.10 a share, and raised the price target to $28 from $26.
-- increased Noble Drilling's 2001 EPS estimate to $1.85 from $1.80, and the price target to $44 from $41.
-- raised Transocean Sedco 2001 EPS view to $2.25 from $2.00, and took the price target to $49 from $44.
-- raised Santa Fe International 2001 EPS estimate to $1.90 from $1.75, and the price target to $40 from $36."

[This message has been edited by driller (edited 13-03-2000).]

Quest
14.03.2000 11:43
#102

Endre
dette hjelper til....limer inn pos.nyheter,det trengs..

21 oljeutbygginger i kø
Av: Bård Ove Molberg 14 mar 2000 10:07

Det rusler mot bedre tider for de kriserammede offshore-verftene langs kysten. 21 olje- og gassutbygginger til en samlet verdi av 150 milliarder kroner ligger klare på tegnebrettet.


Statoil har suverent flest utbyggings- og modifikasjonsprosjekter som etter planen skal starte opp i perioden 2000 - 2006, ifølge Dagens Næringsliv.

Må selge mer gass
Det foreligger konkrete utbyggingsplaner for fire av de ti planlagte prosjektene. Det gjelder Heidrun Nord, Kvitebjørn, Glitne og Mikkel. Oljeselskapene tenker å bruke 15-16 milliarder kroner på disse fire prosjektene. Statoil tror dessuten at både Snøhvit, Kristin, Gudrun, Dagny, Sleipner kompresjon og Troll A-ombyggingen kommer til å bli satt igang før 2006.

Forutsetningen er at Gassforhandlingsutvalget (GFU) greier å selge mer gass de neste årene. De norske gasselgerne har hittil inngått forpliktelser for salg av 72 milliarder kubikkmeter gass i 2005. Salget må økes med 10 - 15 milliarder kubikkmeter dersom det skal bli plass til alle de seks prosjektene som er nevnt over.

Hydro for 60 milliarder
Hydro har fem prosjekter til en samlet verdi av 60 milliarder kroner liggende klar på tegnebrettet. Det største av dem - Ormen Lange - er også avhengig av en gassavsetning.

Utbyggingen av det lille gassfeltet Tune er allerede igangsatt, mens det foreligger konkrete planer for tungoljefeltet Grane og olje- og gassfeltet Sogn. Hydro planlegger dessuten å bygge ut tre småfelter i Heimdal-området.

Aktive utlendinger
BP Amoco har tre utbyggingsprosjekter i sin portefølje. Selskapet planlegger å bruke 12 milliarder kroner på det lovende oljefunnet Skarv i Norskehavet, men prosjektstart ligger noen få år fram i tid. Utbyggingskontraktene for Tambar-feltet i Ula-området er allerede tildelt, mens kontraktene for Valhall Vanninjeksjon kan bli tildelt allerede til høsten.

Esso Mobil planlegger å bruke 10 milliarder kroner på de to oljefeltene Ringhorn og Sigyn. Ringhorn-utbyggingen er allerede igangsatt, mens Sigyn ventes å følge like bak.

Det siste planlagte prosjektet er videreutvikling av Draugen-feltet på Haltenbanken. Norske Shell regner med at det vil koste tre milliarder kroner å skvise ut de siste oljereservene i Draugen-området.

Ulltveit-Moe i godt humør
Vårløsningen i det norske offshore-markedet får leverandørindustrien til å se lysere på framtida. Industrien har sagt opp 5-6000 ansatte det siste året, mens nesten like mange er permitterte.

– Vi kommer til å trenge folk allerede neste år. Når du ser på oss, Kværner og Aker Maritime så tror jeg at disse ikke har nok kapasitet til å ta unna alle de utbyggingene som kommer i årene frem til 2006. Det blir et stramt marked eller et marked i balanse, sier konsernsjef Jens Ulltveit-Moe i Umoe til DN.

– Hadde noen spurt meg for bare noen måneder siden ville jeg trodd at Kværner Rosenberg i Stavanger ville blitt lagt ned, men det tror jeg ikke slik markedet ser ut nå, legger han til.

georg
14.03.2000 12:41
#392

Endre
Til seriøse investorer vil jeg gjøre oppmerksomme på at det er en risiko i OCR på disse nivåene. Riggene kan bli forsinket ut til neste år og det kan komme en mindre emisjon. Det kan være slike ting oppkjøpere venter på da selgerne vil være maksimalt møre i en slik situasjon. Så selv om det er oppside så er det også nedside. PDR på den annen side er det for alle praktiske formål kun oppside i nå. med like stor eller større oppside som OCR og med mindre eller ingen medside så er dette nå et meget godt alternativ. Markedet blir dessuten mer og mer hissige på både DSB og valentin Shashin og også ssPetrolia vil snart bli attraktiv. Et velmenende råd, men hvem kan vite sikkert noe som helst om OCR. UMOE rapporten kommer om ca tre uker og det er ingen gitt å si resultatet.Kun spekulasjon på dette tidspunktet.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS