"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Skal børsen opp må renta ned !
Skal børsen opp må renta ned !
skipper*
07.08.2001 13:21
#437

Endre
Skal OB ha noen mulighet til å snu , må renta kraftig ned, vi kan ikke holde på å være verdensmestere i høy rente...

Dagens AP-melding om skattereduksjoner sammen med de borgerlige partiene lover også godt for aksjemarkedet. Men norges bank må nå snart sette ned renten for å få litt fart i OB.

nå bør Sentralbanksjefen bør vise handlekraft.. og sette ned renten på onsdag..
Profit warning
07.08.2001 13:22
#2356

Endre
Vi fortjener ikke lavere rente.
skipper*
07.08.2001 13:33
#438

Endre
Rw
hvem har fortald deg det ????
[Endret 07.08.01 14:36 av skipper*]
Profit warning
07.08.2001 13:38
#2358

Endre
Hvis det er undertegnede RW er myntet på henviser jeg til produktivivitetsveksten Norge.
I tillegg har vi tilnærmet full sysselsetning.


[Endret 07.08.01 13:39 av Profit warning]
fimpen
07.08.2001 13:40
#1

Endre
Så lenge vi har en så lav arbeidsløshet som vi nå har, kombinert med valgløfter fra alle kanter om skattelettelser, er det ikke nå en evt. rentenedsettelse kommer!!
Georg Stark
07.08.2001 13:43
#195

Endre
Sett ned renten med 4%poeng. Gi **** i inflasjon, og svak krone.

Norge lever av eksport, ikke import. $ og olje. Ok, biler blir dyrere, men det får vi tale.

Profit warning
07.08.2001 13:43
#2359

Endre
Hver annen voksen person i dette landet er ikke i arbeid, det er et mye større problem en et noe høyere rentenivå .
x
07.08.2001 13:49
#179

Endre
PW

Tenker du på de offentlig ansatte?

:o)
Profit warning
07.08.2001 13:53
#2360

Endre
Nei.
skipper*
07.08.2001 14:36
#439

Endre
PW
det var nok deg det var myntet, på men å si at halve folket ikke er i arbeid er ingen unnskyldning for ikke å sette ned renta snarere tvert i mot...
Profit warning
07.08.2001 14:47
#2361

Endre
Flere i arbeid, færre å betale trygd til, og lavere renter.
Det betyr at vi kan produsere mer velferd uten økt inflasjon.

Jeg står fast ved at Norge er havnet i en tragisk situasjon uten sidestykke innen den industrialiserte verden med så mange voksne personer i dette landet som er utenom arbeidsmarkedet.

Når vi i tillegg ønsker å opprettholde et rekordyrt landbruk (som også legger beslag på menneskelige ressurser), er det da rart at pristigningen er høy, og veksten lav ?

Nei vi fortjener ikke lavere renter.

[Endret 07.08.01 14:49 av Profit warning]
skipper*
07.08.2001 14:54
#441

Endre
Pw
med en forspeilet kraftig rasjonalisering innen offentlig sektor innen et par måneders tid, i følge politiske prognoser, vil det bety flere i produktivt skapende arbeid...
Når det gjelder bøndene er det en utdøende rase så de få vi har igjen bør være for å holde norge i hevd som et vakkert land . det koster å holde den " vakre norske bondeheimen nyslått og velstelt" og det får vi ta oss råd til..

men renten må ned og det er nå meget mulig..
skipper*
07.08.2001 20:22
#442

Endre
Innlegg i en dagsavis i dag:

"Sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork:
En reduksjon av skattene og avgiftene vil gi folk arbeidslysten tilbake. Dette vil styrke økonomien. Inflasjonen vil dempes og Norges Bank kan sette ned renten.
Skatte- og avgiftsnivået i Norge er nå så høyt, at systemet er i ferd med å bryte sammen, under sin egen vekt"

Men dette har vi sagt her på ST i lange tider..
Skal vi tro han eller hva ?

Radix
07.08.2001 21:28
#189

Endre
K. A. Mork snakker alltid fornuft. Har hatt sans for ham siden jeg for ca. 10 år siden hadde ham som foreleser på et sos.øk-kurs på BI.

Husker jeg rett har fyren jobbet tett opp mot det amerikanske finansdept. i 10-15 år før han kom tilbake til Norge ca. 1990. Han er kanskje den eneste av de som uttaler seg om samfunnsøkonomi og som i dag forstår hva som skjer. Det er jo bare å se på hans tidligere uttalelser i forhold til resten av sauene.

Hadde bare politikerne også forstått hva som er i ferd med å skje.
Bruce Wayne
07.08.2001 21:41
#1183

Endre
Knut Anton Mork er blitt en populist han også. Frykter (og håper egentlig) at vi får en kraftig renteoppgang etter valget. Det som pågår nå, er egoisme på grensen til galskap, vi har aldri hatt det bedre, men det er selvfølgelig ikke nok.
MERCEDES
07.08.2001 22:54
#1257

Endre
Legg ned fylkes kommunene så har vi folk nok .
Samtidig sparer vi forferdelig mye penger.
Privatiser kommunene mye mere og vi får mye bedre produkter.

Få bort APene fra tinget.

Vi burde absolutt ligge med rente på Svensk nivå minimum.
Alt annet er bare tull.

Enkelt for Høyre å love 40 milliarder i skatte og avgiftslette:
Det er bare å ta bort alle avgifter og skatter som duste partiene har lagt på og funnet opp i de siste 3 årene.
tenops
08.08.2001 18:10
#136

Endre
Skipper*:
Skjønner du hvorfor renta er høy i Norge?
Kjenner du til noen av sammenhengene her?
"med en forspeilet kraftig rasjonalisering innen offentlig sektor innen et par måneders tid, i følge politiske prognoser, vil det bety flere i produktivt skapende arbeid..."
Du er direkte NAIV om du tror skuta kan snus på noen måneder, og mener du at vi kan sette ned renta før dette evt. skjer er du direkte uansvarlig. (men du henviser jo til K.A.Mork, som klart sier at en rentereduksjon må komme som en konsekvens, så du mener sikkert ikke det du skriver i ditt første innlegg.)George S:
Skivebom: Norge lever av import, ikke eksport.
Eksporten er derimot viktig for å finansiere de godene vi skal leve av, som vi ikke evner eller ønsker å produsere innenlands.

Med dagens valgkamp er jeg ikke i tvil at om løftene innfris i større grad vil Gjedrem raskt kunne sende renta over 10%.
(Det spådde forsåvidt Mork også når han var her på Dragvoll i vinter.)

Mercedes: Enkelt å fjerne avgiftene, riktig det...
Og i din privatøkonomi opplever du det som uproblematisk å fjerne inntektsgrunnlaget? Det vil neppe gi noe utslag på din velferd og velstand om du plutselig reduserte inntektene dramatisk, forbruk trenger jo strengt tatt ikke stå i forhold til inntekt...eller???skipper*
08.08.2001 18:55
#448

Endre
tenops
dersom du har følgt litt med i den politiske debatten har Høyre erklært som sin første oppgave etter valget å instruere alle departemag-sjeffene om å effektivisere og rasjonalisere i alle tenkelige etater og offentlige kontorer.

Effekten i statsforveltningen må bli mye bedre, så kommer avgiftskuttene på løpende bånd og skattelletten vil bli formidabel .
Alt dette skal starte rett etter valget 10. sept. 2001 ved den nye regjering hvor Høyre og Frp vil sitte med flertallet.

Følgelig vil dette væren en "golden" anledning for norges bank å sette ned renten.
Som et forstandig partier vil Høyre og FRP også stimulere til privat sparing, ser ikke bort fra at tidligere private pensjonsordninger kan bli aktuelle igjen osv. alle tiltak
som vil stimulere til lavere rente, noe annet blir det ikke snakk om.
Norges bank sitter der de sitter, men blir pent nødt til å vise samarbeidsvillige takter, i dag sitter de bare og grubler og er ikke sikker på hvor de skal gå, det er problemet der i huset...

ps:
håper du fikk ordne reisegodtgjørelsen din på ligningskontoret forresten, uten å skjelle ut ligningssjefen , men husk skal du ordne noe må det være i henhold til statens- reglene og ikke etter eget skjønn da blir det anarki... per i dag har staten alltid rett...
tenops
09.08.2001 16:35
#139

Endre
Vet ikke helt om jeg har slik kjempetro på at produktiviteten i offentlig produksjon spretter opp 10-15% samme dag som det kommer brev fra ny-regjeringa om at: "Nå MÅ dere være så snille å jobbe litt fortere...pleeeeaaaasssseeee!!!! Klem Jan P."

For noen uker siden leste jeg (NRK-teksttv) "record-listen" til Posten for år 2000. (Posten har jo vært gjennom en voldsom restrukturering og effektivisering.)

Av ca.33000 ansatte var det ca 1000 som ble uføretrygdet i år 2000. 3%!!!
Håper virkelig vi kan skylde på noe sviktende journalistisk presisjon, for 3% er et helt vannvittig tall!

Muligens kan dette fortelle oss at det ikke nødvendigvis er bare enkelt å "presse" mer produksjon ut av alle offentlige etater.
Nå har jeg selvsagt tro på at det er mange og store rom som er moden for forbedringer, men vil minne om to ting som er med å trekke i negativ retning, og som kanskje ikke er de enkleste å gjøre noe med.

1. Trolig verdens høyeste yrkesdeltagelse; dvs. at mennesker som ikke er blant "reserne" (lavere produktivitet enn gjennomsnittet), og som i mange andre land blir stående uten jobb, og som derfor ikke trekker ned snittproduktiviteten der, er i Norge i full jobb, og lønnes solidarisk (tilnærmet) likt de andre i samme stilling. Selv om de ikke står for en verdiskapning som svarer til lønna. (Nå er det mange årsaker til at dette forsvares, både politisk og økonomisk (forutsatt de politiske valg)).

2. Tallene fra Posten forteller oss om en fallgruve som er verdtå merke seg: Hvis kostnaden med å presse gjennom hardere krav er at mange falle av lasset, blir syk, og havner på trygd, KAN vinninga forvinne i spinninga.
En politisk og økonomisk avveining som jeg er glad jeg ikke skal være med på :-)

Jeg vil også minne om at en produktivitetsgevinst i offentlig sektor ikke gir veldig store rom for rentereduksjon om denne produktivitetsgevinsten direkte brukes til avgiftslette som igjen kanaliseres inn i konsum.
Brukes gevinsten derimot til skattelette som vil stimulere tilbudssiden i økonomien (da spesielt lønnskatt og arb.giveravgift.), vil en ytterligere produktivitetsgevinsgt oppnås, og multiplikatoreffekten trekker oss med lån i rett retning. Forutsatt sunne politiske disposisjoner altså...
Også sparestimulerende tiltak er sårt tiltrengte slik jeg ser økonomien i dag.

Når det gjelder Norges Bank´s individualitet tyder alle erfaringer på at det er av avgjørende viktighet at en nasjons sentralbank bevarer sin uavhengighet for å samtidig bevare sin tillit i markedet.
Dvs. at samarbeidsvilje er uinteressant, mens viljen til å utføre sitt mandat er essensiell.

Virker som om du har misforstått Sentralbankens oppgave når du sier at: ", i dag sitter de bare og grubler og er ikke sikker på hvor de skal gå, det er problemet der i huset... ".
Siste inflasjonsberegninger viser at de har truffet meget bra så langt, pengepolitikken er verktøyet, 2,5% inflasjon er målet. Ligger inflasjonen omkring 2,5% har Gjedrem, Bergo & co. gjort jobben sin...

Når det gjelder reisefradragene tror jeg Saltdal ligningskontor tok konsekvensen av egen kompetanse, etter følgende hilsen vedlagt selvangivelsen:
"Etter å ha møtt skremmende uvidenhet om eget regelverk de gangene jeg har vært i kontakt med dere på telefon har jeg lagt ved utskrift fra skatteloven, og streket under de paragrafer jeg baserer mine krav på, har også lagt ved utskrift fra deres egne brosjyrer hvor regelverket er klart eksemplifisert(!)"
De sendte ligninga mi til Bodø etter det...

Jeg har, som deg, mye større tro på en samfunnsstruktur som i dag enn på anarki, problemet vi må til livs er byråkratiets fundamentale svakheter. Offentlig ansatte som tror det er staten MOT folket må byttes ut med de som har skjønt at det er staten FOR folket...
Og så var det dette med kompetanse da :-)
skipper*
09.08.2001 18:15
#454

Endre
re:tenops

Motsatt til deg har jeg meget stor tro på at effektiviteten i offentlig sektor vi øke kraftig etter 10. sept.2001.

For hva mener jeg med produksjonen vil øke ? det er ikke at en sykesøster skal betjene 1,5 pasient mere... det er nesten helt umulig og de jobber det de makter alle sammen og trenger flere ansatte i den sektoren...

men i stedet for at det sitter 5 offentlige mennesker og behandler en sak som kan utføres av en person eller en datamaskin, med samme resultat og utfall ,vil det bli en formidabel produksjons økning i det offentlige..

men hva skal så disse 4 andre gjøre da ?
vel, det er der Posten ikke har vært flinke nok, de har sent disse menneskene ut i uførepensjonistenes rekker og det kan være berettiget, dersom ordningen blir slik at disse menneskene også får låv til å gjøre litt meningsfylt arbeid i en annen job uten å tape på sine rettigheter som trygdet.

Men istedet for at det sitter fullt udannede leger og helsepersonell og administrerer og skriver rapoerte etc, kan sikkert mange av disse offentlige overtallige omplasseres til adminsitrasjon i helsevesenet slik at leger og sykesøstre kan arbeide med det de er utdannet for, å hjelpe passientene og stelle disse...

Så har vi denne evindelige Fylkeskommunen som er en foreldet organisasjonsform og skal nedlegges når flertallet på stortinget sier det, enorm økonomisk rasjonaliserings givinst.

Så , ta for eksempel NRK-avgiften, bilavgiften og andre avgifter som er administrert og har en stor administrasjons stab for å hente inn avgiftene, de blir overflødige .. disse avgiftene kan hentes inn over selvangivelsen f.eks ( men dette har vi diskutert før.).

Slik kan vi fortsette i det uendelige.....

Men og så kommer rosinen i pølsen , som vil få folk til å få arbeidsgleden tilbake igjen ... Skatteletten..Skatteletten ....har du hørt slikt på lange tider .det norske folk skal få skatte og avgifts lette. !!!

Bare det vil gi opp til flere prosent produktivitetsøkning.. og her snakker eg av egen erfaring.
intet i denne verden gir større glede og inspirasjon til en hvilken som helst arbeidstaker, arbeidsgivere og investorer som mere penger i pungen... da jobber alle meget bedre, bedriftene ser lyst på fremtiden og innvestorene gnir seg i hendene ....... dog med meget få unntak av evige fødte pessimister.

Så til et vi diskuterer, nedsettels av renten, den kommer som en konsekvens av alle disse possetive tiltakene fra en ny borgerlig regjering... og norges bank og sentralbanksjefen får gode kort på hand for å sette ned renten med minst 1-2 % de neste 12 mndr.

[Endret 09.08.01 18:15 av skipper*]
[Endret 09.08.01 18:20 av skipper*]
skipper*
23.10.2001 15:32
#699

Endre
Rentekommentar:
Venter på Norges Bank
Sigurd Sveen, TDN Finans (16:34 22.10.2001)

All fokus i det norske rentemarkedet er rettet mot Norges Banks hovedstyremøte onsdag i neste uke og sentralbankens nye inflasjonsrapport samme dag. Sjefanalytiker Øystein Stephansen i Gjensidige NOR Equities har mest tro på et kutt på 50 punkter.

-Vi endret våre prognoser før Gjedrems taler i forrige uke, men man kan trygt si at vi ikke ble mindre optimistiske med hensyn til et mulig rentekutt etter det han sa, sier Stephansen til TDN Finans.

Stephansen tolker Gjedrems uttalelser dithen at det var et forvarsel om at inflasjonsprognosen, to år frem i tid, kan bli nedjustert. Blant annet sa Gjedrem at nedgangen ute, sammen med en styrking av den norske kronen det siste året, vil trolig slå ut i lavere priser på importerte matvarer og dermed lavere samlet prisvekst. Han ser derfor to mulige utfall for Norges Bank.

Hvis inflasjonsrapporten legges frem med en prognose på 2,25 prosent, eller lavere, så blir det rentekutt umiddelbart. Dette blir den naturlige konklusjonen basert på de kommentarer som Gjedrem har gitt tidligere.

Sentralbanksjefen har nemlig tidligere gjentatte ganger sagt at "ser det ut til at inflasjonen med uendret rente blir høyere enn 2,5 prosent, vil renten bli økt. Ser det ut til at inflasjonen med uendret rente vil bli lavere enn 2,5 prosent, vil renten bli satt ned".

Alternativt tror Stephansen at sentralbanken kan legge frem en inflasjonsrapport med en endret grunnholdning til pengepolitikken. Det vil si at sentralbanken mener det er større sannsynlighet for at inflasjonen kan bli lavere enn 2,5 prosent enn at den blir høyere. Da får Norges Bank mer informasjon om innrettingen på statsbudsjettet før man gjør noen endringer i pengepolitikken.

Stephansen tror Norges Bank etter et rentekutt på 50 punkter vil holde foliorenten uendret på 6,5 prosent de neste tre månedene.

Renten på det tiårige norske statsobligasjonslånet S469 endte uendret på 6,08 prosent, mens differansen til tilsvarende tyske endte uendret på 147 punkter. Tre måneders pengemarkedsrente endte ned 4 punkter til 6,86
prosent, mens kronen handles til 7,9771 euro.
rug_0573
08.10.2008 07:00
#6747

Endre
Tja, nå syssler USA med rentenedsettelse.
I Norge tiskes det om det.
I GB ditto.
Ett sted så jeg at det nå blir antatt en global rentenedgang for å hjelpe bankmarkedet OG kundene.
I Hong Kons satte "sentralbanken" igår ned noe rentegreier med 1%.
Hong Kong's HKMA cuts lending rate by 1%

By Chris Oliver, MarketWatch
Last update: 12:39 a.m. EDT Oct. 8, 2008HONG KONG (MarketWatch) -- The Hong Kong Monetary Authority said Wednesday it will cut the city's lending rate by 1.0% effective Thursday, adding its weight to the growing number of central banks unveiling monetary easing in response to the global credit turmoil
http://www.marketwatch.com/news/story/hong-kongs-hkma-cuts-lending/story.aspx?guid=%7BB83C0AB2%2D8EEB%2D442C%2DAE85%2D25B175441102%7D&dist=news

Siden inflasjonsfaren vel er over da oljen har trynet, USA er i full brems og veksten i Kina og India kuttes, er det vel strengt tatt bare fritt frem...

Eller?
georg
08.10.2008 07:55
#15684

Endre
En stor forskjell på USA og norge synes å være at i USA er politikere opptatt av å forsøke å beskytte folks sparepenger i verdipairer. I norge så synes det ikke være tilfelle. Høyeresiden har vært opptatt av å etablere gode spareordniger i norge men de rødgrønne har ikke hatt sans for det.

Det har blitt vaneligere etterhvert at vanlige mennesker i norge har sine sparepenger i aksjer og mange har satset så mye at det også er lånefinasiert.

Norsk økonomi er forandret de siste årene flere har sine midler i aksjer. De rødgrønne har ikke forandret seg. Hvilke tilbakseslag for familieøkonomien vil dette kollapset i aksjemarkedet medføre? Jeg tror det kan bli betydelig og dramatisk for mange. Dersom politikere skal være på høyde med situasjonen så må de også være opptatt av hvordan man beskytter verdier i verdipapirer. Høy rente, intet shortregister ingen spesielle stimuleringsordninger ellers er opskrift på å ruinere mange vanlige familier som har forsøkt å bruke sparepenger på annet enn rent forbruk.

Rentepolitikk bør bli ett middel også for å stabilisere finasmarkeder, ikke bare ett enøyet fokus på inflasjon. En målrettet politikk er nødvendig. Hvorforer dt ingen sjefsøkonomer som snakker om dette? Man kan undres. Personelig så tror jeg de rett og slett er for stive i tankegodset.

Vi står i fare for at det skapes en dyp krise i norge. Ikke fordi det er nødvendig, men grunnet for stivt tankegods.

Gjerdrems hitorie er at reaksjoner kommer basert på tall som er historie. Forebyggende agering krever skjønn. Skjønn synes ikke å være lov å bruke.

Norsk styringsrente ned mot 3,5 % er nå nødvendig i første omgang. Den har vært satt alt for langt opp alt for fort og er langt høyere enn hos naboer med langt dårligere forutsettninger. Det skyldes for enøyet rentepolitikk.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS