"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DESVERRE ER IKKE P/E TALLET DEN BESTE MÅTEN.....
DESVERRE ER IKKE P/E TALLET DEN BESTE MÅTEN.....
tomaso
29.08.2001 16:12
#19

Endre
P/E-tal är ett enkelt sätt att se om en aktie är högt eller lågt värderad. Tyvärr är P/E-talet inte det bästa sättet att värdera aktier på. Tillväxtbolag brukar ofta ha höga P/E-tal eftersom de förväntas växa kraftigt. De kan ofta se övervärderade ut. T.ex. har Nokia, Ericsson, H&M och Astra ansetts som övervärderade i många år. De har inte hindrat aktierna från mycket kraftiga uppgångar under tidigare år. Cykliska bolag kan under vissa perioder te sig som kraftigt över- eller undervärderade eftersom vinsten varierar kraftigt beroende tidpunkten i konjunkturcykeln. För dessa bolag måste man räkna ut den förväntade vinsten över en konjunkturcykel. Det går inte heller att använda P/E talet i t.ex. fastighetsbolag.

P/E-talet är mest användbart för jämförelse av två mer eller mindre mogna bolag inom samma bransch. Det är dock viktigt att man tänker på bolagens tillväxt. Ju större är den förväntade tillväxten under den kommande femårsperioden, desto högre motiverat P/E-tal ska åsättas aktien.

P/E-tal är inte användbart för bolag med negativ vinst och under perioder med onormalt små vinster. T.ex. kan Ericssons P/E-tal baserad på nästa års vinstprognos te sig som alltför högt men det kan motiveras om man bedömer att vinsttillväxten tar fart under de kommande åren. Vinsten per aktie uppskattas uppgå till mellan ca. 80 öre till 1:20, beroende på vilken analytiker man frågar. Om vi räknar på snittprognosen handlas nu Ericsson till ett P/E på 51-52. Historiskt sett är det mycket högt. Tidigare brukade tillväxtbolag åsättas ett P/E-tal på ca. 15 och i extrema fall uppemot 20. Under 90-talets börsboom har P/E-talet stigit kraftigt och tiden med 15 i P/E för tillväxtbolag är förbi. Efter normaliseringen av kurserna kommer förmodligen ett bolag som Ericsson att handlas runt 25-30 gånger årsvinsten även om det är högt, men det beror på det ökade börsintresset som har drivit upp de genomsnittliga värderingarna. Om man tror att nästa år blir ett normalår för bolaget är aktien nu övervärderad utifrån P/E-analysen. Men om man bedömer att nästa år bara blir början på en cykel med ökade vinster för Ericsson vilket är det mest sannolika scenariot är det höga P/E-talet motiverat och aktien kan t.o.m. vara undervärderad trots att P/E-talet ser högt ut.

Man brukar använda tumregeln att P/E-talet ska motsvara den långsiktiga vinsttillväxten. Så om ett bolag förväntas öka vinsten med 20% under de närmaste fem åren ska P/E-talet också vara 20. Nu är det dock så att P/E-talen har haft inflation under de senaste tio åren trots den senaste börskraschen. Enligt nuvarande regler är P/E-talet ofta 1,5 gånger tillväxten eller i vissa fall ännu mer. Denna höga värdering är förmodligen här för att stanna så länge räntorna är så låga och inget långsiktigt alternativ till aktiesparande.

P/E-talet ensamt är inget vi rekommenderar som analysmetod som man kan lita blint på. Däremot är P/E-talet ett hjälpmedel som man kan använda när man ska jämföra två ungefär likvärdiga bolag. P/E-talet är också snabbt och enkelt att använda. Det är den största fördelen med P/E-tal.

Här är tre exempel på hur det kan se ut:

Aktie ABC, (Ett verkstadsbolag med relativt stabil tillväxt, dock något varierande beroende på konjunkturen), Långsiktig tillväxt 11%, P/E 12

Aktie DEF, (Ett stort och internationellt IT-bolag), Långsiktig tillväxt 18%, P/E 26

Aktie WXY, (Ett starkt cykliskt bolag med kraftiga variationer i vinst och omsättning), Tillväxt över konjunkturcykel 10%, P/E-tal 4 (nära konjunkturtopp)

Enligt P/E-tal modellen framstår WXY-aktien som billigast medan DEF ser dyrast ut. Anledningen till det låga P/E-talet är att bolaget befinner sig ungefär vid konjunkturtoppen och aktien är inte alls så billig som den verkar vara. WXY ser dyrast ut och värderas högre än tumregeln.

Som placeringsalternativ av dessa tre är dock DEF det bästa valet på lång sikt. Eftersom tillväxten är så stark kommer aktien att fortsätta upp. Om DEF verkligen lyckas behålla sin tillväxt kommer den att premieras med en ihållande hög värdering. WXY kommer förmodligen att ha en tråkig utveckling trots den låga värderingen. Eftersom bolagets vinst befinner sig nära toppen i cykeln kommer den minskade vinsten att sätta press på aktien. ABC ser rimligt värderad ut och bör långsiktigt fortsätta upp.

Om vi räknar på hur det bör se ut om fem år kan vi anta följande:

Tillväxten hos ABC minskar något och värderingen sjunker till 11 ggr. vinsten p.g.a. en mer mättad marknad.
DEF växer som väntat men efter fem år minskar tillväxttakten till 14% och P/E-talet faller till 18-19
WXY noterar en tioprocentig vinstökning och värderingen behålls på samma nivå.

Vinsten för ABC har vuxit med 52% och aktien med 47,5%.
Vinsten för DEF har vuxit med 94% men samtidigt har värderingen fallit med 29% p.g.a. den lägre antagna vinsttillväxten. Därmed blir kursuppgången för aktien 67%.
WXY ökar med ca 10% över konjunkturcykeln men samtidigt delas större utdelningar ut under perioder med stora vinster vilket kompenserar den lägre kursökningen.

Utdelningen i förhållande till kursen kommer att vara lägst hos DEF medan en viss kompensation kommer att ske hos ABC också vilket troligen placerar ABC på andra plats som placeringsalternativ. DEFs avkastning kommer troligen att vara högst.

Som tumregel kan man säga att P/E-tal ger en viss vägledning men den berättar inte hela sanningen. I en perfekt marknad ska alla värderingar vara justerade efter tillväxten så att det egentligen inte spelar någon roll vilken aktie man väljer. Men det lönar sig oftast bäst att välja tillväxtbolag med rimliga P/E-tal. Det kan man se genom att titta på den historiska utvecklingen hos AstraZeneca, Ericsson, Nokia, Securitas m.fl. som sett 5 år tillbaka fortfarande ter sig som goda placeringar.


Bolean
29.08.2001 16:19
#2367

Endre
-


[Endret 29.08.01 20:34 av Bolean]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS