"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > ENI søksmål?
ENI søksmål?
banan123
05.10.2001 23:43
#4

Endre
I media virker det som om Styret og ledelsen har villedet aksjonærene. Det kan jo også virke som om det i tillegg har skjedd et gravrøveri på bekostning av småaksjonærene. Riulf Rustad tjente grovt med penger på Enitels død. Hadde han bare engasjert seg like mye i regnskapet til MED.

Uansett Bobestyrern gjør sitt beste - kundene er mer eller mindre gitt bort - skulle jeg også ha klart. Infrastrukturen solgt til Banetele for en slikk og ingen ting. Fibernettet til Utfors er verdsatt til 2,5 Milliarder kroner leste jeg på et annet innlegg her. Tror ikke Enitel nettet er/var så mye dårligere. El. selskapene har jo når alt kommer til alt ikke tapt så mye av pengene da det de invisterte ble invistert i et fiber nett som i utgangspunktet var eid av dem selv, men leid tilbake til Enitel på langtidskontrakter. Ikke rart de var villige til å bidra til å redde selskapet. Er det ingen som rydder opp i slike forhold. Hva med Kredittilsynet? Skal storkarer kværne sitt eget mel på bekostning av småaksjonærene. F... heller.
Ofus
06.10.2001 11:27
#491

Endre
Er litt usikker............
på hva som foregår / har foregått i ENI, men Enitel ASA er, så langt jeg kan forstå, ikke konkurs.
Aksjene jeg har i ENI står fortsatt hos megler oppført i porteføljen med en verdi på 0,70 (siste notering).
Enn videre er Enitels hjemmeside oppegående og siste artikkel som ble oppdatert der var datert 04. Oktober 2001.
De søker fortsatt etter ansatte med åpen søknad der søknadsfristen er satt til 01.Jan.2002.
Kan ikke se fra meldinger fra Brønnøysundregistrene at Enitel ASA er konkurs.
Ved telefonisk henvendelse til Enitel var det Bane Tele som svarte og etter mye frem og tilbake ble jeg satt over til en herremann som kort og konsist fortalte at aksjene i ENI var verdiløse siden Enitel ASA var konkurs.
Har sendt mail til Enitel ASA (Knut Østensjø) med spørsmål om hva som er situasjonen i Enitel ASA for tiden men har til nå ikke mottatt svar.
Er det noen der ute som vet hvordan situasjonen er i Enitel ASA. Er det i Skifteretten, er det konkurs, er det oppegående, er det sovende med planer for senere drift i samme eller annet segment, er verdien på aksjene null, kort sagt er det strøket og vekke eller eksisterer det ennå?

ofus
guffen gaas
06.10.2001 13:26
#366

Endre
Du er sikkert ikke den eneste som er usikker, etter rabalderet i Kværner er liksom Enitel blitt en fillesak i forhold. Men Enitel ASA er vel ikke formelt konkurs, da hadde jo det blitt kunngjort i media. Men hvor mye verdier som blir igjen til aksjonærene er jo helt usikkert. Ville ikke satset penger på å kjøpe ENI privat, nå som vi antagelig står på terskelen til et bull-market er det mye lurere å satse pengene på børsen, det tror nå jeg !
Ofus
06.10.2001 18:25
#492

Endre
Børsverdi av ENI er 27 mill NOK..................
ifølge OSE. Dette er fordelt på 38,6 mill aksjer og tilsvarer siste kurs omsatt. Aksjen er riktig nok strøket fra notering av forståelige grunner.
Da jeg regner det som sikkert at OSE ikke opererer med villedende info, anser jeg ENI til ikke å være konkurs.
Ryktene vet å fortelle at ENI skal opp igjen til notering om 4 mndr, noe jeg forøvrig ikke har fått bekreftet noe sted.
Kanskje andre kan sjekke hos sine meglere?
Ha en herlig helg.
ofus
RR=taper
07.10.2001 16:54
#46

Endre
Hei,
den 20/9 sendte jeg en mail til Knut Øversjøen med spørsmål om hva som var i ferd med å skje med ENI ASA og om hvordan man skulle forholde seg vedr. skattefradrag,
jeg mottok dette svaret på mail fra Knut Øversjøen på mail den 21/9:

Hei!

I prinsippet kan du vel ikke føre tapet før du har realisert din aksjepost.
En realisasjon vil i dette tilfelle sannsynligvis ikke formelt skje før en
eventuell konkurs.

Styret er i dag i ferd med å se på konsekvensen av konkursen i Enitel AS.
Det er mulig at det vil kunne oppstå et skattemessig stort underskudd i ASA
dersom man gjør de riktige tingene med obligasjonslånet og de underliggende
datterselskaper. Når de ulike vurderinger blir gjort er usikkert, men det
skal vel mye til før at det ikke er kalrt før årsskifte.

Håper dette var svar på dine spørsmål.

Dette svaret ble sendt den 21/9, ryktene sier at ASA ble slått konkurs den 25. det har jeg vondt for å tro, da ENI`s hjemmeside har vært aktiv så sent som den 4/10 men forteller ikke om noe så vesentlig som en konkurs. Øversjøen nevner også skattefordelen ved det store underskuddet (skattefordelen faller vel bort ved konkurs?)samt en avklaring før årsskiftet, en konkurs 4 dager etter et slikt svar er nok ikke mulig.
pusis
07.10.2001 18:16
#63

Endre
Det er fullt skattefradrag ved konkurs. 100% sikkert!
RR=taper
07.10.2001 22:40
#47

Endre
poenget her er ikke skattefradraget, poenget er at denne mailen kom fra ENI`s finansdirektør 4 dager før det blir hevdet at selskapet ble slått konkurs. Det Øversjøen skriver om skattefradrag er svært interessant, og jeg tror ikke at disse vurderingene kan ha vært klare så fort, han skriver tross alt at han regner med en avklaring før jul. Et slikt underskud må ha en stor verdi for aksjonærene, og hvis ledelse/styre har gitt blaffen i det og valgt den enkle veien med en rask konkurs slik at man har kunnet hoppe inn i nye jobber så er det svært kritikkverdig, og vi aksjonærer vil stille sterkt i et søksmål, man må også huske at dette obligasjonslånet ikke var misligholt så her har det skjedd mye som ikke tåler dagens lys.
HOTSPUR
12.10.2001 22:57
#687

Endre
Rustad seiret i Enitel
Fredag 12. oktober 2001 kl. 16:13
Skrevet av: Karl-Inge Eidsvik - iMarkedet

Rolf Rustad og de andre investorene i Enitels obligasjonslån får utbetalt 25 prosent av pålydende. Aksjonærene må ta til takke med skattefradrag.

Konkursboet i Enitel har besluttet å ikke ta opp kampen mot 238 millioner kroner som var avsatt av for renteutbetalinger til obligasjonslånsinnehaverne og kontrolleres av Chase Manhattan i New York melder Nettavisen.

– De pengene står i New York hos Chase Manhattan. Jeg forventer ikke at vi får tak i de pengene. Bare tanken på å saksøke i New York viser at det ikke er lønnsomt, sier bobestyrer Knut Ro til Nettavisen.

Dette innebærer at andelseiere i Enitels obligasjonslån får tilbake 25 prosent av pålydende. Andre kreditorer får trolig 17 til 18 prosent av fordringene.

De fleste taper dermed stort på Enitel-konkursen men investorer som kom inn på lave kurser i obligasjonslånet får gevinst. Blant de heldige Rolf Rustad, mens aksjonærene må trøste seg med skattefradrag for tapet.

snuffen
13.10.2001 17:36
#663

Endre
De aksjonærene som gikk in i ENI de siste ukene før konkursen synes jeg ikke spesielt synd på. Informasjonen om ENI gav et intrykk at konkurs langt fra kunne utelukkes og de alminderlige oppegående spekulantene gjorde en kalkulert risk.

Det ble konkurs, så det er bare å ta det som en mann..... ikke skyld på andre.

De som satset på ENI og ikke begriper hvordan en kunne tape alle pengene bør gå tilbake til tippekupongene sine og ikke prøve på noe mer avansert før en vet hva en holder på med.

(føler meg som en moralist nå!)
RR=taper
15.10.2001 01:06
#49

Endre
når ledelsen så sent som noen uker før konkursen sier at selskapet er fullfinansiert så har man blitt lurt og ledelsen burde saksøkes av aksjonærene, problemet er at mange av de større aksjonærene også eide deler av lånet og har bestemt seg for å saksøke den veien, men det gjør ikke et søksmål fra aksjonærene mindre aktuellt.
rollingstones
15.10.2001 09:19
#71

Endre
Prøv å få dere en advokat på "no cure - no pay" prinsippet, så vil dere samtidig få en god indikasjon på hvor stor sansynligheten er for å lykkes i en rettsak.
hunter
15.10.2001 11:05
#905

Endre
Det ville ikke forbause meg om de samme som kjøpte i ENI uken før skifteretten og som nå sitter og klager på ledelsen har noen spekulasjonsposter i KVI også. Når du spekulerer med konkurskandidater må man tåle å tape 100%
RR=taper
15.10.2001 12:44
#50

Endre
når man siser at en emisjon ikke er nødvendig for så å slås konkurs 1 mnd senere så har man begått en handling som burde ende med fengsel, man må kunne stole på ledelsen i et børsnotert selskap!
SisterBean
15.10.2001 12:58
#494

Endre

Det er fortsatt ikke en forbrytelse å være DUM i dette landet.

Mye tyder på at ledelsen og aksjonærene i ENI var like dumme.
RR=taper
16.10.2001 19:54
#51

Endre
RO, SOMMERNES & CO.
DA – M.N.A
I N N B E R E T N I N GTILASKER OG BÆRUM SKIFTERETTISAK NR. 01-1775 S: ENITEL ASA

Innberetningen kan bli tilsendt pr. e-post i word-format ved å sende e-postmelding til mail@rosom.no eller pr. post ved skriftlig henvendelse til bostyrers kontor.


INNHOLDSFORTEGNELSE:1 ADRESSATER FOR REDEGJØRELSEN. 3

2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER. 3

2.1 Navn. 3

2.2 Forretningssted. 3

2.3 Organisasjonsnummer 3

2.4 Bransje. 3

2.5 Konsern. 3

3 KONKURSEN. 5

3.1 Skifterett, kjennelsesdato og klokkeslett 5

3.2 Grunnlaget for å innstille gjeldsforhandlingene. 5

3.3 Fristdag. 5

3.4 Fordringsfrist 5

3.5 Berammede skiftesamlinger 6

4 BOBESTYRELSEN. 6

4.1 Bobestyrer 6

4.2 Borevisor 6

4.3 Kreditorutvalg. 6

5 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR. 6

5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato. 6

5.2 Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning. 6

5.3 Stifteren og deres aksjeandeler 7

5.4 Styreformann og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år 7

5.5 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper 8

5.6 Revisor 8

5.7 Regnskapsfører 9

6 KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET. 9

6.1 Oversikt over virksomheten. 9

6.1.1 Børs. 9

6.1.2 Obligasjonslån. 9

6.2 Regnskap og regnskapsførsel 9

6.2.1 Regnskapssystem.. 9

6.2.2 Nøkkeltall 10

6.3 Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning. 11

6.4 Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning M.v. 11

6.5 Årsaker til konkursen. 11

7 BOETS STILLING OG STATUS. 11

7.1 Boets aktiva. 11

7.1.1 Kontanter / Bankinnskudd. 11

7.1.2 Utestående fordringer 11

7.1.3 Aksjer 12

7.2 Omstøtelige disposisjoner 12

7.3 Virksomhet etter konkursåpning. 12

7.4 Salg. 12

7.5 Boets passiva. 12

7.6 Særlig om tvister 12

7.7 Påløpte og pådratte omkostninger 12

8 KREDITORENES STILLING.. 12

8.1 Dekningsmuligheter 12

8.2 Fordringsprøvelse. 13

8.3 Ytterligere underretning til kreditorene. 13

9 MULIGE ERSTATNINGSBETINGEDE FORHOLD OG/ELLER STRAFFBARE FORHOLD. 13

9.1 Overføring av NOK 75 millioner 13

9.2 Overføring av NOK 210 millioner 14

9.3 Salg av Broadband Mobile ASA. 14

9.4 Informasjon til OSLO Børs og informasjon til markedet 14

10 MULIGE KARANTENEBETINGENDE FORHOLD. 14

11 UTFØRT BOBEHANDLING – FREMDRIFTSPLAN. 14

11.1 Arbeid under gjeldsforhandlingene. 14

11.2 Den foretatte bobehandling. 15

11.3 Videre bobehandling. 15

11.4 Garanti for boomkostninger m.v. 15

1 ADRESSATER FOR REDEGJØRELSEN


· Asker og Bærum skifterett

· De kreditorer som har innsendt fordring

· Selskapets ledelse

· Konkursregisteret

2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER
2.1 Navn
Skyldneren er Enitel ASA. Skyldneren blir i innberetningen også benevnt som ”Selskapet”.Selskapet har tidligere drevet virksomhet under navnet Enitel AS inntil Selskapet den 12. desember 1997 ble omdannet til Enitel ASA.

2.2 Forretningssted
Selskapets registrerte forretningsadresse er Lysaker Torg 5, 1366 LYSAKER.

2.3 Organisasjonsnummer
Selskapets organisasjonsnummer er 976 721 454.

2.4 Bransje
I henhold til vedtektene var Selskapets formål på forretningsmessig basis å etablere og drive televirksomhet samt virksomhet som har sammenheng med dette.

2.5 Konsern
Selskapet inngår i et konsern som følge av omorganiseringen av Enitel ASA den 1. januar 2000. Konsernet består av Enitel ASA (Selskapet) som eier Enitel Holding AS. Enitel Holding AS eier datterselskapene Enitel AS, Enitel Nett AS og Enitel Offshore Communications AS. Enitel AS eier datterselskapet ID ComNet AS.

Hovedvirksomheten i konsernet ligger i Enitel AS, mens Enitel ASA og Enitel Holding AS fremstår som rene holdingselskaper. Enitel Nett AS og Enitel Offshore Communications AS hadde ingen virksomhet ved konkursåpning.I forbindelse med opprettelse av konsernmodellen ble selskapene Enitel Nett AS og Enitel Offshore Communications AS opprettet med sikte på å legge carriervirksomheten i Enitel Nett AS og nordsjøvirksomheten i Enitel Offshore Communications AS. Disse planene var ikke gjennomført ved konkursåpningen.Samtidig med Selskapet ble Enitel AS og Enitel Holding AS den 29. august tatt under gjeldsforhandlinger ved Asker og Bærum skifterett. Den 17. september 2001 ble det åpnet konkurs i Enitel AS med advokat Knut Ro som bobestyrer. Det vil bli åpnet konkurs i Enitel Holding AS innen kort tid.Foruten ovennevnte selskaper er ytterligere to selskaper knyttet til konStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS