"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > PAN FISH - stigningen mot 29.feb har startet!
PAN FISH - stigningen mot 29.feb har startet!
emilioa1
21.01.2000 14:21
#20

Endre
Nå begynner PAN aksjen sin stigning mot 100. Tipper vi ser dette tallet før resultatet legges frem. Med et akkumulert resultat på ca. 200 mill kr. vil aksjen fortsette oppover i det blå. Det blir vanskelig å stoppe dette lokomotivet nå!
Morten M
23.01.2000 22:26
#23

Endre
Flere har etterlyst en vurdering av de 2 første oppdrettsselskaper på OSE (PAN OG FJORD.)

Bør man kjøpe aksjer i FJORD SEAFOOD ????
++++++++++++++++++++++++++++++++
(En kortfattet analyse og sammenlikning mellom FJORD SEAFOOD og PANFISH)
Her kommer kortversjon:


Del 1.
======

Økonomisk analyse – noen nøkkeltall
+++++++++++++++++++++++++++
Mens man i tradisjonell økonomisk analyse beregner nøkkeltall ut fra
historiske regnskapstall, er vi i børssammenheng mer interessert i fremtidig verdi av selskapet.
Analysen er basert på soliditet, likviditet, rentabilitet, risiko og forventet fremtidig verdi.
Likviditet. og soliditet.
PAN har en Likviditetsgrad 1 på 1,85 og FJOR på 1,40.
PAN har en Likviditetsgrad 2 på 0,76 og FJOR på 0,43.Ingen av selskapene har noen god likviditet
i den forstand at de oppfyller standardkravene (2 på likv, 1 og 1 på likv 2) Selv om de er bedre enn
Mange andre oppdrettsselskaper, er ikke dette godt nok for børsnorterte/fremtidig børsnoterte selskaper.
Ingen av selskapene har noen derfor noen god soliditet da ikke mest likvide omløpsmidler er store nok til
Å dekke kortsiktig gjeld.(Likv.1)
Begge selskaper har riktignok en positiv arbeidskapital (PAN 443mill FJOR 98mill) og ikke noe
umiddelbart likviditetsproblem. PAN har en bedre likviditet enn FJOR, og har vært flinkere
til å forskyve gjeld mot mer langsiktig gjeld, men FJOR har en bedre
Egenkapitalandel (FJOR 32,3% og PAN 21,4%)
Risiko.
Det mange ikke er klar over er at det er en klart høyere risiko å investere i PAN enn FJOR.
(Uventet hva???)
FJOR har et risikotall på bare 1,4 men PAN har 4,7.(FJOR’S driftsinnt. er bare 1,4 ganger større enn EK)Dette betyr i praksis f.eks at mens PAN bare kan ha et underskudd på 21% for at hele EK er tapt
Kan FJOR tillate seg et underskudd på 70% før hele EK er tapt.
Jeg vil derfor si at FJOR er en klart mindre risikofylt investering enn PAN
ut fra en ren teknisk vurdering.
Er dette tatt høyde for i kursen til FJOR ?
Svaret her må være klart NEI!
I så måte er FJOR underpriset i forhold til PAN.


DEL 2.

Økonomiske vurderinger ang. fremtidig aksjekurs.

Ved beregning av det meget viktige nøkkeltall PE (Price/Earnings) er det forutsatt at ca 1/3 av salget (lik snittet for
Næringen) blir gjort i 4kv. Det forutsettes uforandret prosentvis driftsmargin.
Det vil si at salgspris er uendret.(Den har i virkeligheten økt.4kv.)Det forutsettes ingen økte renteinnt.(Tvilsomt forutsetting siden vi har økt postitiv cashflow)Det forutsettes ingen aksjegevinst på kjøp av egne aksjer.
Det forutsettes heller ingen økte overskudd grunnet oppkjøpene ennå. Heller ikke forutsettes rasjonalitets/effektivseringsgevinster siste kvartal.
Det forutsettes ingen økt res. fra foredlingsdelen (900mill i omsetting.)
Altså meget negativt pronose totalt sett.
Likevel får vi et
estimert 1999-resultat på kr 160mill før skatt for PAN og kr 73mill for FJOR.Ved børskurs kr 69 for PAN og kr 180 for FJOR skulle PAN’s PE være 10,4 og FJOR 6,9.
Ut fra en sikkerhetsrisiko (EK-vurdering) bør FJOR være minst like sikker som PAN som investering.Mao. bør
FJOR prises likt med PAN.
Det må også vurderes om ledelsens egenskaper opprettholder samme risikoprofil.
Dette betyr at FJOR rett og slett er underpriset i forhold til PAN.FJOR bør prises til kr 270 pr aksje (i dag kr 180)
for å ha samme relative verdi som PAN.

HVILKEN ÅRSRES. FOR 1999 og 2000 BØR FORVENTES?
Her er det mange så mange såfremt-såviss-ifall at man som ikke-insider bare må basere seg på kalkulert gjettverk.
LIKEVEL:
Iflg.SSB var snittpris i 4kv. 1,48kr over prisen i 3.kvartal. Ved full utnyttelse av denne prisøkingen basert på 1/3-årssalg i 4kv, vil res. For PAN øker res. med kr 26mill og FJOR kr 9mill (Det er estimert salg av 35430tonn (PAN) og 11982tonn FJOR 9 første mnd. Estiemrt salg 4kvartal er 17715tonn (PAN) og 6000 tonn (FJOR) )
PAN har ca 35% av sitt salg i USA/Canada.Der er det mye vanskeligere å øke prisen.PAN har kjøpt egne aksjer som
Er brukt som betalingsmiddel for kjøp av andre selskap. Verdien av denne aksjegevinsten er forsiktig anslått til 30 mill.

PAN’s res for 1999 kan ligge på kr 210mill. FJOR’s 1999-res kan ligge på 80mill før skatt.

PAN’s får økt sin produksjon med minst 30000 tonn i år 2000 tror jeg (Etter kjøpene av Norway Seafarms,Aukra Seafood og Delfa A/s) FJOR får økt sine konsesjoner fra 23 til ca 70 dvs. fra 17000 til 56000 tonn (inkl.økte forkvoter på 10,5%) og FJOR sier selv at de vil omsette for 1200mill,men 30kr pr. kg gir 1680mill.

Jeg tror at PAN’s 2000-res vil ligge på 300mill og FJOR på 100-150mill.
Dette betyr at PAN’s aksjekurs kan komme opp i 130 og FJOR’s 460 før årslutt evt. Innen res.framleggelse av
År 2000-res i feb 2001.
Jeg derfor vil sterkt anbefale kjøp av FJOR

HVA SÅ MED LEDELSEN?
Det er viktig å være klar over at i et selskap, spesielt børsnoterte, må ledelsen finne seg i å bli vurdert som ledere.
Jeg har aldri kommentert private forhold hos ledere, men utelukkende deres evne til å forvalte samfunnsverdier,(LÅN fra banker og aksjeonærenes interesser)
Både PAN og FJOR’s ledelse har vist at de takler sterk vekst kombinert med evne til res.forbedring.
Både Nore og P.B Torgnes inkl. deres styrer har vist at de så langt behersker gamet.De er begge meget vekstorientert og har spist formidable ”konsesjonsmiddager”.
De leder 2 av de mest spennede selskaper både innen globalt oppdrett og på OSE.(FJOR kommer på OSE i løpet av året.) Begge selskaper er i ferd med å bli store globale aktører innen oppdrett.
Spørmålet er om de klarer å rette nok fokus på inntjening eller bli en Ny Tønseth (Ex.Kverner).
Så lang ser det meget bra ut.Begge selskaper anbefales herved. Spesielt FJOR som etter min mening har
raskest vekstkurve.(VI får se om det blir endring hvis PAN spiser Hydro Seafood)
(Det presiseres at jeg har aksjer i begge selskaper)
Jeg tror ikke restruktureringen (les oppspisingen av andre oppdrettselskaper) er over.

KONKLUSJON:
Begge selsk

Goliat
23.01.2000 22:36
#40

Endre
Re emilioa1,
For meg ser det ut som prisene går ned på denne årstiden,
så jeg skjønner ikke ditt poeng?
http://intrafish.com/engelsk/prices/

Ha en fortsatt god dag!
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS