"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Røkke vs Kværner
Røkke vs Kværner
Foxtrot
08.10.2001 21:01
#2

Endre
De fleste har fått med seg at Røkke de siste ukene har kommet med generelt negative utspill i henhold til Kværner.
Merkelig...han er den største aksjonæren i Kværner og har mest å tape.
Men ikke så merkelig om man tenker på hva som ligger bak. Han vet selvfølgelig at det ikke er aktuelt med noen konlkurs, og er derfor interessert i å kjøpe opp store aksjeposter nå, til en billig penge.
Mål: Å oppnå 51% aksjer i Kværner.
Resultat: Det blir veldig lukruativt å sitte på KVI-aksjer.
Hebbe
08.10.2001 21:09
#1983

Endre
Tror du tar feil, mulig Røkke vil at de skal gå konk for så å legge inn bud til kreditorene på de delene han vil ha. Røkke er vel mulig kun den eneste som har cash for tiden etter salget ORK posten sin. Det er garanter mye i KVI Røkke ikke vil røre. Enten konk eller over 50% på emisjon 1 NOK.
MrPims
08.10.2001 22:39
#229

Endre
Hebbe

tror jeg deler din oppfatning. Men håper på det motsatte.
Tror Røkke ønsker en konkurs. Slik blir det billigere å få godbitene uten gjeld.


Røkke eier 17%. Dette var en dårlig investering. Hvorfor gjøre den ennå værre?
Nei denne røkke gutten tror jeg meler sin egen kake! Denne gangen kjøper han ikke mer gjeld, men satser på konkurs og oppkjøp av de komplimentære feltene rgi og kvi vil deler.


Til alle småfolk
hold dere unna til evt emisjon. Den blir billigere etter...

og lykke til
Gorodn
08.10.2001 22:44
#572

Endre
Skjønner at dere vil inn til en billig penge, men den skal nok ikke noe ned folkens.
Tror på 20 kroner denne uka.
cubor
08.10.2001 23:27
#407

Endre
ser av utskrift av top 20 aksjonærer for uke 41 at seb egenhandelkonto har kjøpt 3,8mill aksjer,euroclear clientkonto har kjøpt 2,5mill aksjer orkla enskilda egenhandel 700000 og goldman sachs og hydro pensjonskasse 500000 hver.gjør de dette fordi de tror kværner rakner og vill være med på taps-festen i solidaritet med oss andre/ønsker å begå økonomisk hara kiri eller noe sånn?,dette tilsammen er jo ca.6-7%av aksjene i kværner,eller kan en våge en slem påstand om att noen vet mer en andre?
Hebbe
08.10.2001 23:37
#1984

Endre
re: cubor

Jeg tror at du glemmer at det også er noen som selger. Det blir som i butikken...når du handler bananer.........noen har og selger.......andre kjøper.......selger vet at dersom han ikke selger så råtner de...........

Stay away godtfolk.
Blueman
08.10.2001 23:52
#243

Endre
.


[Endret 09.10.01 00:02 av Blueman]
[Endret 09.10.01 00:02 av Blueman]
treqken
08.10.2001 23:53
#5

Endre
Røkke kommer til å ta rotta på dere småspekulanter, Røkke er kongen på haugen, Røkke spiser røkla til frokost.
Hansemann
09.10.2001 00:24
#937

Endre
Hittil har Røkke kun betalt 650 millioner for Kværner-raidet, og han trenger to milliarder for å betale det Kværner-raidet har kostet . Innen 12. oktober må Aker Maritime ha skaffet 1 milliard til å betale aksjene de har kjøpt av rederiet Bergesen.

Det tynger, men pytt pytt, kongen på hauen fikk jo aksjene billig av Bergesen. Hva var prisen? Jeg tror ikke DNB liker situasjonen!


HOTSPUR
09.10.2001 00:59
#675

Endre
Stordalen og Tvenge sier nei til Kværner

Investorene Torstein Tvenge og Petter A. Stordalen er begge spurt om å delta i Kværner-emisjonen. Men ingen av dem går på tirsdagnes vekkelsesmøte, og de kommer ikke til å spytte inn penger.

hele sulamitten takker nei, Spetalen avventer
HOTSPUR
09.10.2001 01:15
#676

Endre
Kværner i krise:
Hemmelig Kværner-dokument
Halldor Hustadnes, Morten Ånestad, Dagens Næringsliv (01:05)

13. september møtte Kværner bankene som skulle redde selskapet. På område etter område ble det presentert tall som avslørte bom i forhold til budsjett. En hemmeligstemplet rapport gir bakgrunnen for den akutte krisen.


Klokken 09.00 i dag vil et 50-tall investorer spent innta konferansesalen på Felix Kino på Aker Brygge i Oslo. Kværner (KVI) har invitert dem, og målet er å få dem til å delta i et garantikonsortium for konsernets emisjon.

På møtet vil Kværner og dets finansielle rådgiver, Sundal Collier - for første gang siden krisen oppsto - legge frem detaljert informasjon om Kværners finansielle stilling og hvilke utsikter det kriserammede selskapet har.

Dramatisk virkelighet
En engere krets har imidlertid siden 13. september hatt tilgang på en rapport som viser hva Kværner tror om fremtiden. Dagens Næringsliv kan i dag presentere hovedinnholdet i denne rapporten, som har tittelen «Kvaerner Group, Information Memorandum, Bank Presentation 13th September 2001».

Rapporten ble presentert i et møte med banker denne datoen, og inneholder bakgrunnen for en dramatisk virkelighet: Kværner regnet på dette tidspunktet med å få hele 3,4 milliarder mindre inn i kassen enn budsjettert.

Tilbake i kassen lå bare 330 millioner kroner, inkludert 220 millioner i ubenyttede banklån. Selskapet mente selv å ha øyeblikkelig behov for en milliard kroner.

Pulp & Paper-salg
918 millioner kroner er Kværners eget anslag for driftsresultatet i år, slik selskapet vurderte situasjonen 13. september. Det er 352 millioner kroner bak det selskapet budsjetterte med ved inngangen av året. Ved halvårsskiftet lå Kværner 245 millioner kroner under budsjett.

Tallet på 918 millioner kroner innebærer at Kværner forventer bedrede resultater i andre halvår: Da det første halvåret var gått, rapporterte selskapet et driftsresultat på 432 millioner kroner.

Til tross for at forretningsområdet Pulp & Paper er forsøkt solgt uten hell i årevis, er en salgsgevinst på 150 millioner kroner inkludert i det anslåtte tallet. Nå regner Kværner med å selge deler av dette området i inneværende år.

Forverring
På flere områder regner Kværner med en forverring i forhold til budsjett:

Forretningsområdet Engineering & Construction (E&C) vil ved årsslutt ligge 326 millioner kroner bak budsjett, mot 123 millioner ved utgangen av første halvår.
Skipsverftene Warnow og Philadelphia ventes å gå dårligere enn budsjett i andre halvår.
På den positive siden regner Kværner med at Masa Yards og olje- og gassområdet innfrir budsjettet:

Masa Yards får et driftsresultat på 249 millioner kroner, mot 197 millioner i budsjettet.
Olje og gass går bedre enn budsjett, men resultatet ved årsslutt vil være mindre over budsjett enn ved halvårsslutt.
Underskuddet i finansielle poster øker til 484 millioner kroner, mot budsjettert 396 millioner kroner.
Tøffe tider
Siden rapporten ble utarbeidet er situasjonen blitt enda mer kritisk for Kværner. Selskapet har foreløpig ikke, som forutsatt 13. september, fått på plass en langsiktig finansieringspakke og kapitalutvidelse. Det kan bety at den anslåtte inntjeningen i år vil bli lavere enn rapporten antar.

Fremover, neste år og i 2003, er det særlig forretningsområdet Engineering & Construction som ikke innfrir tidligere mål. Området ventes neste år å få en driftsmargin på 2,6 prosent for siden å øke 3,6 prosent i 2003. Også det tyske Warnow-verftet må regne med tøffe tider fremover.

Rapporten melder imidlertid om en rekke positive utviklingstrekk fremover.

Olje og gassområdet ventes å fortsette forbedringen i driftsmarginene.
Masa Yards venter et driftsresultat på 542 millioner kroner i 2002.
Driftsmarginen på 5,6 prosent i 2002 ventes imidlertid å falle til 4,7 prosent i 2003.
undervurdert
09.10.2001 09:20
#1622

Endre
Føler det ramler inn med elendige KVI nyheter, men kursen rikker seg ikke!!..Jeg hadde vært livredd hadde jeg sittet i dette papiret.
Crom
09.10.2001 09:32
#4374

Endre
Legg merke til "en engere krets"...det er alltid noen som vet for mye..for de som vil overprøve kursutviklingen...problemene er ofte(alltid) større enn allmennheten får vite..

Vær forsiktig..alle sammen..

Crom
beachboy
09.10.2001 09:33
#1025

Endre
Sitter og leser i investorpresentasjonen KVI holder akkurat nå. Legger særlig merke til det strategiske punkt i starten:

Future expansion limited to organic growth - acquisitions a non-issue

Var det ikke akkurat dette punkt de var så uenige om på den berømmelige generalforsamling. Røkke ville først bli kretsmester altså satse på organisk vekst, mens KA skulle satse world-wide gjennom oppkjøp. Hvor er hylekoret til KA fra mai, håper dere har noen kommentarer fortsatt...

Tar med et punkt til som vel tyder på at emisjonen blir større enn 1 mrd...

Need to strengthen subordinated capital with NOK 1.5 – 2.0 billion and simultaneously establish a credible long-term debt structure

BB


[Endret 09.10.01 09:36 av beachboy]
undervurdert
09.10.2001 09:41
#1628

Endre
Idag tryner den!
Crom
09.10.2001 09:57
#4375

Endre
Ikke helt usannsynlig at det kan være lurt å komme seg ut tidlig i dag, nei..

Vil ikke folk være med på emisjon, så er Kværner konkurs..enten vi liker det eller ikke.


Crom
kfo
09.10.2001 09:58
#348

Endre

Matching Halt for KVI nå i påvente av en melding fra selskapet.
beachboy
09.10.2001 09:58
#1026

Endre
Suspendert fra start idag...
kfo
09.10.2001 10:04
#350

Endre

PW fra KVI. I meldingen opplyses blant annet følgende:

"En viktig del av de finansielle data som skal inngå i disse
analysene, er selskapets resultater for årets tredje
kvartal. Selv om tallene fortsatt befinner seg på et tidlig
stadium og en rekke vurderinger gjenstår, er det
identifisert noen forhold som etter styrets vurdering
tilsier at resultatene for tredje kvartal vil bli lavere
enn ventet. Dette gjelder spesielt konflikter i forbindelse
med to prosjekter innen Pulp & Paper samt fortsatt svakt
resultat i visse deler av E&C. Med en slik utvikling kan
det ikke utelukkes at selskapet bryter sine lånebetingelser
(financial covenants) ved utgangen av tredje kvartal. Det
er derfor innledet diskusjoner med konsernets lånegivere om
at det blir gitt nødvendig fravikelse dersom det skulle
oppstå brudd på lånebetingelsene".
beachboy
09.10.2001 10:04
#1027

Endre
--


[Endret 09.10.01 10:04 av beachboy]
Hot
09.10.2001 10:06
#567

Endre
det kan altså bli kroken på døra
Daffy
09.10.2001 10:13
#95

Endre
Prognosene deres for fremtiden så da svært lyse ut sett i forhold til Kværners verdi i dag...Høy gearing i Kværner, men kan bli veldig lønnsomt hvis dette slår til..
Daffy
09.10.2001 10:16
#96

Endre
Ser ut som markedet kan like det som kom ut ja, snur opp nå!
Crom
09.10.2001 10:17
#4376

Endre
Så spørs det hvilke forutsetninger det bygger på..sett i lys av at de bommet med 3,5 milliarder i år på budsjettene, så skal vel fremtidige prognoser fra Kværner fortsatt tas med ørlite salt..

Crom
Ydmyk
09.10.2001 10:18
#47

Endre
HE he

Dette er dere ikke mye flinke til.;-)

Hvem står forresten bak Norge-Invest??

Desinformasjon er tydeligvis den eneste sanne info på ST.

Tenk sjølv og ikke stol på noen.

Hvor høyt tror dere vi kommer på det høyeste idag?
Daffy
09.10.2001 10:22
#97

Endre
Mulig de har lært litt av sine feil også, tror styret vil unngå å lage falske forhåpninger nå, da de kan være ganske sikker på at tallmaterialet de bygger sine prognoser på vil bli grundig gjennomgått av mange analytikere.
Ydmyk
09.10.2001 10:29
#48

Endre
Er det noen av dere med tung kompetanse om subsea området, som kan forklare en uopplyst sjel som meg om det vil være noen "synergier" ved sammenslåing mellom SFJ og
KVI subsea????

Gjerne i en belærende tone takk :-)
Profitt
09.10.2001 10:29
#2360

Endre
Investorer sier nei til Kværner


Investorene Torstein Tvenge og Petter
A. Stordalen, som er spurt om å delta
i Kværner-emisjonen, sier begge at de
ikke kommer til å spytte inn penger.

Tirsdag samler meglerhusene Alfred
Berg og Sundal Collier private og
institusjonelle investorer fra fjern
og nær for å redde de finansielle
stumpene av industrilokomotivet
Kværner. Flere viktige investorer har
allerede takket nei til å delta i den
planlagte emisjonen, skriver
Aftenposten.Finansmannen Torstein Tvenge sier til
avisen at Kværner ikke er det papiret
han er mest opptatt av i disse
urolige tider. - Jeg tror jeg avstår
i denne omgang, sier Tvenge. Dersom
det er gjennomgangstonen også blant
andre investorer som er invitert, kan
det se mørkt ut for Kværner.


Tenker på annet enn Kværner
Hotell-konge Petter A. Stordalen
ønsker ikke å kommentere om han er
invitert til å delta eller ikke, men
lar det skinne igjennom at det har
blitt nevnt, ettersom han har mye
kontakt med minst ett av de aktuelle
meglerhusene.

- For en aktør i reiselivsbransjen er
det vel andre ting enn Kværner man
tenker på nu, sier Stordalen.

Det knytter seg stor spenning til den
finansielle informasjonen Kværner
legger frem i dag. Materialet blir
også offentliggjort over Oslo Børs,
selv om møtet i seg selv er lukket
for både analytikere og media.

Følg kursutviklingen på dn.nos sider
eller bli varslet på sms i sanntid
når Kværner-kursen endrer seg utover
kursrammene du fastsetter.

Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS