"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Bergesen. Neste børsrakett
Bergesen. Neste børsrakett
Brain_Guru
28.11.2001 15:50
#42

Endre
BEA sklir lett gjennom 150. Vi har fått en ny høyere topp enn forige topp. Dette lover bra. Ser for med 180 før jul.
Brain_Guru
28.11.2001 17:09
#43

Endre
Bergesens flåte består av

Gas carriers 82 4.35 million cbm
Crude oil tankers 19 5.95 million dwt
FPSOs/FSOs 4 0.88 million dwt
Dry bulk vessels 8 1.91 million dwt

Da sier det seg selv at bergesen ikke vil bli rammet like hard som FRO med tanke på OPECs produksjonskutt.
Maestro
28.11.2001 17:10
#1673

Endre
Hvor lange kontrakter kjøres skipene på?Maestro
Brain_Guru
29.11.2001 10:18
#44

Endre
god morgen.
Brain_Guru
29.11.2001 11:01
#45

Endre
1# JPMORGAN CHASE BANK BGI TREATY LENDING, 2# STATE STREET BANK & A/C, 3# HSBC INVESTMENT BANK CLIENTS SAFE CUSTODY, 4# FOLKETRYGDFONDET, 5# SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT og 6# BERGESEN MORTEN SIG vekter seg for tiden opp i Bergesen.
Brain_Guru
29.11.2001 13:10
#46

Endre
Opp 2,3% til nå i dag. Lite selgere. Nå må småaksjonærene våkne og få med seg oppturen.
Brain_Guru
29.11.2001 13:28
#47

Endre
Hvis en tar en titt på BEA chartet, ser en at enten så går det bratt oppover eller så går det nesten loddrett nedover. Nå går det OPP. Slik har det vært med BEA de siste 15 årene.
Brain_Guru
29.11.2001 14:21
#48

Endre
Volumet tar seg opp. Det er duket for et rally.
enlace
29.11.2001 16:38
#200

Endre
Brain_Guru


Gas carriers 82 4.35 million cbm
Crude oil tankers 19 5.95 million dwt
FPSOs/FSOs 4 0.88 million dwt
Dry bulk vessels 8 1.91 million dwt

Da sier det seg selv at Bergesen ikke vil bli rammet like hard som FRO med tanke på OPECs produksjonskutt, men vær klar over at Frontline også har bulk samt gass skip. Den vesentligste forskjellen ligger i at Bergesen har en feit bankkonto. Samtidig har Frontline bedret sin likviditet ved salg av 3 relativt nye VLCC sist uke.

Første del med flåten er rikftig, men resten du skriver i dine innlegg Brain_Guru har du ingen dekning for. Du fantaserer om et rally på Bergesen i dag. Alle forstår at det er vås, hvorfor skal det komme noen rally hos Bergesen i dag? Bulkratene dekker ikke utgiftene, tankratene dekker ikke utgiftene. Gasskipene har hatt en stor nedgang i ratenivået.

Det bygges flere tankskip en noen gang, skrapingen har økt noe, men forsatt er tilsiget betydelig større en avgangen. Samtidig er det resesjon og redusert industriproduksjon i de viktigste avtakere av bulk og oljeprodukter.

Det faktum at bulk og tank vil være i ubalanse i minst 6 til 12 måneder er vel ikke grunnlag for noe rally? Det at langsiktige investorer kjøper seg opp i dag, borger ikke for noen oppgang i nærmeste tid. Muligheten for at aksjekursen skal ned til 130 er betydelig større enn at den skal til 180. Mitt råd er kjøp heller opsjoner..
enlace
Brain_Guru
29.11.2001 17:13
#49

Endre
re enlace
Det du sier virker riktig. Jeg innser nå at jeg har tatt fullstendig feil.
theTheory
07.12.2001 11:08
#17

Endre
re enlace

du skrev:
Det faktum at bulk og tank vil være i ubalanse i minst 6 til 12 måneder er vel ikke grunnlag for noe rally? Det at langsiktige investorer kjøper seg opp i dag, borger ikke for noen oppgang i nærmeste tid. Muligheten for at aksjekursen skal ned til 130 er betydelig større enn at den skal til 180. Mitt råd er kjøp heller opsjoner..
enlace

Kjøpte du disse opsjonene?

Så fullstendig feil går det an å ta.
theTheory
10.12.2001 15:02
#24

Endre
Bergesen klatrer videre.
togga66
07.02.2002 23:43
#208

Endre
Svakt kjøpssignal på BEA i dag iflg. investtech. Får vi et løft de nærmeste dagene ?
enlace
08.02.2002 09:35
#305

Endre
The theory
Hadde jeg feil? Det hadde jeg da ikke. Dagens aksjekurs på Bergesen er kr 145. Jeg har spådd den til kr 130,- 29.11 når jeg skrev mitt innlegg var kursen 151. En opsjon ville ikke vært god butikk det er sant, men det hele ville kommet ann på tiden i opsjonen.
togga66
13.02.2002 11:56
#211

Endre
Ser vi brukbare tall i morgen til tross for nedskriving ? Mye kjøpere og lite selgere nå, 10,5 i ratio. Ser at aktiviteten også tar seg opp i Suez traktene.
alien
13.02.2002 12:04
#169

Endre
Hmm. Javel. Men hvor mange Suezmaxer har Bergesen??
togga66
13.02.2002 12:18
#212

Endre
alien,

vet ikke ,men det legger vel beslag på tonnasje uansett.
1102
14.02.2002 09:04
#377

Endre
Har dere sjekket tallene fra BEA? Særdeles hyggelig lesing!
Driftsresultat på $2,8 pr aksje. Denne kan dra med seg andre shippingaksjer idag. Oljerelatert er stedet å være idag!

"Bergesen d.y. konsernet oppnådde i 2001 et driftsresultatet
på USD 216,5 mill., en solid økning fra USD 188,5 mill.
samme periode ifjor. Driftsresultatet inkluderer
salgsgevinster på skip med USD 63,3 mill., mot USD 18,9
mill. samme periode ifjor. Grunnet nedskrivning av skip med
USD 46,3 mill., ble driftsresultatet i fjerde kvartal
negativt med USD 30,6 mill., mot et positivt driftsresultat
på USD 78,0 mill. i 2000.

Driftsinntektene utgjorde USD 767,7 mill., mot USD 737,1
mill. ifjor.

Netto finanskostnader var USD 40,9 mill., inkludert USD 5,8
mill. i valutatap, USD 22,6 mill i nedskrivning på
selskapets aksjeportefølje og USD 2,9 mill i nedskrivning
av finansielle anleggsmidler. USD-kursen var NOK 8,85 ved
årets begynnelse og NOK 9,01 ved årets utgang.
Gjennomsnittlig dollarkurs i perioden var NOK 8,99 mot 8,81
året før.

Resultat før skatt utgjorde USD 175,6 mill. mot USD 116,4
mill. samme periode ifjor. Etter skatt var resultatet USD
174,5 mill., mot USD 116,4 mill. året før. Styret foreslår
et utbytte på NOK 7,00 pr. aksje for 2001, opp fra NOK 5,00
året før.

Regnskapet for 2001 er utarbeidet etter de samme
regnskapsprinsipper som året før."

Ureviderte tall i USD mill.)
2001 2000 1999 2001 2000
Driftsinntekter
767,7 737,1 666,7 153,5 211
Driftskostnader
-448,6 -463,7 -499,7 -110,2 -109,3
Gevinst (tap) ved salg av skip
63,3 18,9 12,5 1,3 3,2
Driftsresultat før avskrivninger
382,4 292,3 179,5 44,6 104,9
Avskrivninger
-119,6 -103,8 -110 -28,9 -26,9
Nedskrivninger skip
-46,3 0 0 -46,3 0
Driftsresultat
216,5 188,5 69,5 -30,6 78
Netto finansposter
-40,9 -72,1 -16,4 -5,6 16,2
Resultat før skatt
175,6 116,4 53,1 -36,2 94,2
Skatt
-1,1 0,4 -1,7 -0,7 -0,5
Resultat etter skatt
174,5 116,8 51,4 -36,9 93,7
Minoritetens andel
7 6,2 -4,5 -1,3 2,8
Majoritetens andel
167,5 110,6 55,9 -35,6 90,9
Resultat pr. Aksje (USD)
2,8 1,68 0,7 -0,62 1,36
[Endret 14.02.02 09:05 av 1102]
[Endret 14.02.02 09:05 av 1102]
[Endret 14.02.02 09:06 av 1102]
Profitt
14.02.2002 09:48
#3496

Endre
Bergesen ser klar forverring(Ny)
Torsdag 14. februar 2002 kl. 09:09
(ny: 14.02.2002 09:35)
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Rederikosnernet Bergesen forventer et markert fall i driftsresultatet i 2002 sammenlignet med fjoråret. Resultatet for fjerde kvartal endte på minus 36,2 millioner dollar før skatt etter nedskrivninger på 46,3 millioner.Til sammenligning gikk konsernet med et overskudd før skatt på 94,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2000. Det er store fall i inntjeningen innen tank og gass som er hoevdårsaken til svekkelsen i tillegg til nedskrivningen.

Bergesen ser svake markeder inne de fleste segmentene rederiet operer i første halvdel av 2002 som følge av den svake verdensøkonomien. De uttrykker også nøkternhet i forhold til en mulig opptur i andre halvår. Styrets konklusjon er at Bergesen vil få en markert nedgang i driftsresulattet sammenlignet med 2001.

Segmentsutsikter

Når det gjelder de ulike segmentene så ventes det en periode med overkapasitet for de største gasskipene, mens markedene for de mellomstore spesialskipene for frakt av flytende petroleumsgasser (LPG) ventes å bedre seg noen som følge økte skipninger. For de minste segmentene, hvor Bergesen tok en nedskrivning i fjerde kvartal, så ventes en viss bedring i andre halvår, men fortsatt flåtevekst vil begrense en oppgang.

Innen tanksegmentet ser Bergesen fortsatt ratepress i første halvår, mens en eventuelle oppgang i verdensøkonomien kan gi en bedring i andre halvår. Det ventes høy skraping, men leveranse av nye skip er store.

Tørrbulksegmentet er preget av svake markeder, men som følge av høy kontraktsdekning er Bergesen lite eksponert. Det ventes en bedring mot slutten av året.

Bergesens nyeste segment inne flytende produksjon av olje og gass, forventes å være preget av en moderasjon i oljeselskapenes lete- og produksjonsaktivitetene. Det påpekes at det er store regionale forskjeller, og Bergesen venter fortsatt god etterspørsel etter deres løsninger.

Fallende skipsverdier

Det har vært et kontinuerlig fall i skipsverdiene i 2001, og samlet for Bergesens ulike skipssegmenter er verdifallet i dollar på 17 prosent.

Beregnet verdijustert egenkapital ved utgangen av året er på 26,26 dollar pr. aksje som tilsvarer 237 kroner. Til sammenligning var verdien pr. aksje 27,10 dollar, eller 240 kroner pr. aksje ved inngangen til 2001.

Bergesen tok i fjerde kvartal en nedskrivning av verdien på sine minste gasskip på 46,3 millioner dollar. Fallet for de enkelte segmentene var 11 prosent for gasskipene, 24 prosent for tankskipene, 21 prosent for tørrbulkskipene og 17 prosent for offshorefartøyene.

Tallene

Bergesen fikk en klar svekkelse i resultat for fjerde kvartal også når nedskrivningen av skipsverdier holdes utenfor. I forhold til knall kvartalet i 2000 så falt driftsinntektene fra 211 til 153,5 millioner dollar.

Driftsresultat før avskrivninger falt fra 104,9 til 44,6 millioner dollar.

Driftsresultatet endte på minus 30,6 millioner dollar i fjerde kvartal 2001, mot 78 millioner i samme periode i 2000.

Det er i hovedsak i gass og tank at Bergsen har måttet se resultatene falle. Gassdivisjonen fikk et driftsresultat før nedskrivningen på pluss 1,6 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 26 millioner i 2000. Det elendige tankmarkedet medførte at driftsresultatet falt fra sterke 47,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2000 til 7,9 millioner dollar.

Print ut
MrStock
14.02.2002 10:22
#126

Endre
Bergesen blir neppe noen børsrakett. Men at en vil kunne få en pen stigning framover føler jeg meg ganske overbevist om.
Bergensen er et usedvanlig godt drevet selskap med solid egenkapital til å kunne tåle noen brottsjøer i form av svakere markeder i en periode.
Vil temmelig sikkert komme styrket ut av perioden med svakere fraktmarkeder.
MrStock
14.02.2002 15:59
#130

Endre
Dette gikk jo over all forventning i dag.
Hvorfor ikke velge noe mer solid for kortsiktig trading istedet for luftslott som OPC ? Ønskes mer risiko kan en jo bare velge opsjonene..
bus
14.02.2002 21:49
#74

Endre
Klarer ikke å dy meg med komentarer her. Jeg er naturligvis en FRO fan. Nye båter en periode med kraftig intjening som vil kunne holde en rekke år.
Bergesen har svært mange gamle holker og det er ikke for ingenting de nå stræver med å legge om strategi til gass og
rigg. Derfor må Bergesen prises etter forventning på disse felter. Akkurat nå er ikke dette så spregt.
Andre som har motforestillinger?
Synes derfor at FRO er en ganske kraftig rakett på noe sikt ihvertfall for de store investorer.
MrStock
15.02.2002 10:54
#131

Endre
bus :
Det er riktig at Bergesen har en del gamle skip, men det er kun fordi at det er mulig å tjene penger på dem. Bergesen har ryggrad for å kunne vedlikeholde dem og skrape dem når de ikke lenger har livets rett. Nybygg med store kapitalkostnader er risikabelt i dagens marked. Bergesen sier for øvrig at de kommer til å være tilstede i tankmarkedet, men at de ikke ønsker å være størst der. Gass og Offshore er mer lukerativt og sannsynligvis mindre risikabelt.
Seeberg
26.02.2002 20:36
#41

Endre
Bergesen dy A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres.
MrStock
01.03.2002 14:09
#165

Endre
Er det ingen som følger med her ? Eller vil dere helst handle i fred og ro....?
sonar
07.03.2002 18:11
#325

Endre
Etter det mine undersøkelser forteller meg, kan det virke som om Nigerian LNG kommer til å foreta endelig investeringsbeslutning 22 Mars? Det burde bli en gledens dag for BEA, når kjempekontrakten er i boks.

Satser på BEA opp mot 200 innen presentasjon av Q1.

Mvh Sonar
sonar
09.03.2002 12:29
#330

Endre
vært lite interesse for denne på ST. Men det er kanskje et godt tegn? Jeg har fortsatt knalltro på denne og forventer stor prosentvis oppgang siste halvdel denne måned? Er det andre enn meg som har tro på BEA...?
/AXEL
09.03.2002 13:00
#2868

Endre
Target i BEA er 190, på 3 mnd sikt.

Dette finner man lett ut, når man ser etter formasjoner i chartet.ax
urgh
22.03.2002 09:26
#1033

Endre

børsmeldinger 22.03.2002 09:15


BEA - FINAL AGREEMENT NIGERIA LNG


Bergesen announced in press release No. 6/2002 that the
company had entered into a preliminary agreement with
Nigeria LNG Limited for employment of four LNG-carriers for
minimum 20 ½ years from delivery.

Nigeria LNG Limited has made its final investment decision,
and the charter agreement between Bergesen and Nigeria LNG
is now final.


Oslo, 22 March 2002

BERGESEN D.Y. ASA


eigthtimes
28.03.2002 20:40
#123

Endre
For min del skal jeg ha med meg utbyttet pr. ult. april 02, før jeg gjør noe som helst med beholdningen. Dernest antar jeg elevatoren går jevnt videre opp i løpet av året i retning 190-200 ni¨å, og at det underveis kan finnes anledning til å trade, men ikke mer enn halvdelen av beholdningen.

:) ST - herlig forum med mulighet for slik uforpliktende synsing
eigthtimes
25.04.2002 17:22
#126

Endre
BEA/BEB med fortsatt styrke og positive utsikter på TA.
Trots at det i dag er ex utbytte kr. 7 holdes kursnivået( muligens pga. markedet oppfatter 10 % posten ervervet fra Hong Kong som positivt)
Morty
26.04.2002 09:28
#703

Endre
Hong Kong baserte World Wide Shipping som flagget 10% eierandel i Bergesen 25.04.02 er ingen hvemsomhelst. De har tidligere kjøpt opp de svenske rederiene Argonaut AB og Nordstrøm & Thulin AB. Selskapet har ambisjoner om å bli en stor verdensomspennende shippingaktør med base i Østen. Her kan det meget vel skje noe strukturellt videre. Tror det går mot fusjon med tilhørende børsnotering USA, med sekundærnoteringer Norge og Hong Kong. En shippinggigant er i emning.

Bergesen har vært dyktig. Ingen tvil om det. Jfr. sine langsiktige kontrakter, evnen til å selge eiendeler til gode priser (Kværner, tankskip m.v.). Amundsen trer av snart. A&B aksjene slås trolig sammen i 2003. Sundt og M.Bergesen ser seg trolig tjent med Bergesen konsernet i en større enhet. Tror ikke den øvrige aksjonærmassen klager over en slik strategi. Way to go Bergesen !

***

Morty - "Shipping will be a winner in the coming years"
OJ
08.05.2002 09:57
#10

Endre
Bedre resultat enn ventet fra Bergesen. Denne bør bli interessant. Jeg tipper at store, solide, veldrevne selskaper med internasjonal eksponering vil gjøre det best i tiden framover.
eigthtimes
16.05.2002 20:54
#128

Endre
Yep - fortsatt sterke takter. På kort sikt kanskje forbigående litt ned i retning støtte rundt 155( for BEB) men jeg vurderer dette utelukkende på en nå høy RSI. I motsatt retning kan trekke en uvanlig stor kursdifferense på omkr. 20 i forhold til BEA - Kanskje BEA stemmeretter/innflytelse er i siget nå ?-

ST - greit forum for uforpliktende synsing
Culpa
17.05.2002 19:45
#243

Endre
Forholdet mellom A og B aksjene er vel nå relativt uintressant?
De skal vel slås sammen og kursen blir vel gjennomsnittet av A aksjene vektet mot B aksjene i en hvis periode. Altså er ikke B akjsene nødvendigvis så bra selv om differansen blir stor.
Solgte meg ut på torsdag fordi jeg trengte pengene. Det er tydligvis noen store som kjøper mange aksjer og presser kursen oppover, men hvor lenge varer det?

~Culpa~
eigthtimes
17.05.2002 22:05
#129

Endre
Culpa - ser ut til jeg har sovet i timen vedr. sammenslåing
A/B - når blir dette effektuert ?
Sånn umiddelbart bør det jo føre til en kursutjevning, men jeg vil jo anta at "nye" Bergesen vil ligge over B-aksjens nåværende nivå
comlite
12.06.2002 13:29
#189

Endre
Noen som vet hvilken skatteprosent Bergesen har?
På forhånd takk.
MrStock
12.06.2002 14:31
#280

Endre
Klippet fra årsrapporten 2001 :
"Konsernets skattesats er lavere enn 28% da ubeskattet inntekt innenfor rederiskattesystemet først er gjenstand for beskatning ved utdeling av utbytte eller ved uttreden. For 2001 utgjør tonnasjeskatten USD 3,5 mill. Tonnasjeskatten er klassifisert som driftkostnad"

Sum skatter for 2001 utgjorde USD -1,1 mill.
Maestro
25.06.2002 09:09
#3072

Endre
25.06.02 08:14 BEA MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER meldepliktig handel

Bergesen d.y. Gruppen har i dag kjøpt 148.500 A-aksjer i
eget selskap, til kurs NOK 166,36 pr. aksje.

Bergesen d.y. Gruppen eier etter dette totalt 573.350
aksjer i eget selskap, hvorav 501.050 A-aksjer og 72.300
B-aksjer.

Eksklusive egne aksjer er antall utestående aksjer
59.121.706.


Maestro
MrStock
25.06.2002 10:00
#291

Endre
Det er interessant å se at Bergesen kjøper egne aksjer. Motivene kan være flere. Det kan være for å demme opp for Hong Kong-baserte Tauro som nå har over 10 %, eller det kan være at selskapet rett og slett vurderer dette som en god plassering av ledige midler. Uansett bør dette være positivt for dagens aksjonærer. Bergesen, sammen med en del andre solide selskaper, har for øvrig vist seg å fremstå som en "safe haven" i den senere tids nedgang for spesielt IT-sektoren.
Glittertind
01.07.2002 17:00
#180

Endre
OPPGANG for BERGESEN!

Store meglerhus som Carnegie, DnB Markets og Handelsbanken var ivrige etter å kjøpe Bergesen-aksjer i dag, og mot slutten av dagen gikk de villig over 165 for å oppnå dette. (Handelsbanken kjøpte på 165,5 - Carnegie på 166,5 og DnB Markets tok en del oppe på 167.) Selv Nordea kjøpte store poster på 166, men de var aktive på selgersiden også.

Noen som kan forklare hvorfor det ble slik interesse for Bergesen-aksjene mot børs-slutt i dag?
Vi kan vel ikke vente oss nyheter fra Hong Kong???
Atomic
16.07.2002 14:20
#159

Endre
ser at det er lenge siden denne er diskutert, kanskje på tide ? Det er jo ikke så mange aksjer som har en ratio på over 25:1 om dagen .... Investtech sier :
Kjøpskandidat (9. juli 2002)
Bergesen dy A ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Har tatt ut objektivet ved 189 etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 155 kr og motstand ved ca 190 kr.

Ta en titt på ordredypden gutter, kan vel få fart på seg når først de få som ligger synlig nå forsvinner ? Mine skal ligge å utgjøre motstand, men først ved 190 :)
kgo
30.07.2002 23:20
#257

Endre
Noen som kan svare meg på følgende. Dersom oppkjøp er et mulig resultat vil da prisen for B-aksjer; altså det endelige tilbudet pr aksje være lik for A og B-aksjer. I dag prises A-aksjene naturlig nok høyere - men ved et pristilbud ved oppkjøp vil prisen da være lik?
Noen som har peiling?
[Endret 30.07.02 23:27 av kgo]
MrStock
01.08.2002 10:55
#318

Endre
Re kgo :
I et oppkjøpsscenario er det A-aksjene som er mest interessante. Det er stemmer som er viktig i en oppkjøpsfase. Skulle det derimot komme et forpliktende tilbud på hele selskapet, vil neppe b-aksjene få samme tilbud som a-aksjene. Jeg tror ikke jussen heller krever det. Noen andre som vet mer om dette ?
For øvrig er det underlig at ikke denne beveger seg mer så lenge det er oppkjøp på gang. Gutta på Bergehus sitter neppe å ser på dette uten å foreta seg noe. Det burde være kursdrivende, eller bremse et fall.
Morty
01.08.2002 14:50
#846

Endre
I et "Bullmarked" ville slikt vært som å helle bensin på bålet. I dagens "Bearmarked" er slikt heller bare kursstabiliserende.

For Sohmen/World Wide Shipping er dette et ypperlig tidspunkt å gjøre sine oppkjøp. Motstrøms er tingen.
Hebbe
07.08.2002 00:34
#4121

Endre
halleluja............

KAN ENDE I SINGAPORE:
Vurderer salg av Bergesen
07. aug 00:28

Flaggskipet i norsk redervirksomhet kan bli solgt til Østen. De to største aksjonærene i Bergesen, Petter Sundt og Morten Bergesen, skal begge vurdere å selge sine aksjeposter.

Eieren av World Wide Shipping, Helmut Sohmen, vurderer et oppkjøp av rederiet, skriver Aftenposten. Skulle han lykkes med det, vil rederiet flyttes til Singapore.
Ifølge Aftenposten skal mennesker i miljøet rundt Sundt og Bergesen ha gitt klare signaler om at de to eierne vurderer å selge sine aksjer om de får den prisen de ønsker.

I april ble det klart at Sohmen kontrollerte 9,6 prosent av aksjene i Bergesen gjennom sin klientkonto i HSBC Investment. Sohmen er styreformann i rederiet World Wide Shipping. Det rederiet har nok kapital til å gjøre alvor av et Bergesen-kjøp. Det norske rederiet har i dag en børsverdi på rundt 10 milliarder kroner.

Morten Bergesen og Petter Sundte eier henholdsvis åtte og 15 prosent av aksjene i Bergesen. Aftenposten skriver at det kan bli nødvendig å by 20-30 prosent over børsverdi for at Sundt og Bergesen skal vurdere et salg.
Beinmarg
07.08.2002 07:25
#1107

Endre
Har "alkehylen" tatt helt overhånd ?
Morty
07.08.2002 09:49
#858

Endre
Skulle Bergesen bli overtatt av World Wide Shipping vil det selvsagt i første omgang være et savn. Et erkenorsk flaggskip vil forsvinne. Nesten som å miste Freia.

Salgssummen NOK 15-20 mrd.?? vil i en viss utstrekning falle på norske aksjonærers hender. Disse pengene vil da gjerne søkes investert i nye shippingengasjementer til en viss grad. Hvilket selvsagt vil være positivt for en ellers undervurdert shippingbransje Oslo Børs. F.eks. WWI, LHO, JIN m.v..
Magic
07.08.2002 10:33
#831

Endre
Hvorfor stiger ikke Bergesen på denne nyheten ? Skulle tro at et oppkjøp gjøres til høyere kurser enn dagens ?
Morty
07.08.2002 16:05
#860

Endre
Trolig fordi det sannsynligvis ikke er nok "hold" i ryktene til at dagens "bearmarket" helt tror på oppkjøp.

Viser det seg at det er hold i oppkjøpsplanene kan det nok bli mer fart i aksjekursen. Trolig vil salg skje rundt slakteverdi for selskapet eller VEK pr. aksje om du vil.

Hva dette er for Bergesens vedkommende vet jeg dessverre ikke, men det vet kanskje noen av dere andre her på BEA-topicen som følger selskapet litt mer enn meg ?

Når det er sagt varierer VEK pr. aksje rimelig kraftig over tid pga. endringer i skipsverdier, USD-kurs m.v.. Vil gjerne da tro at Sundt/Bergesen og andre av dagens storaksjonærer vil forlange en form for premie om VEK anses lav i oppkjøpsøyeblikket. Må nok til dersom oppkjøper skal få "napp" hos storaksjonærene.
Hebbe
23.08.2002 13:34
#4432

Endre
BEA faller på faktum at de har solgt båter til konkurenter til skrappris...........lurt trill rundt.
Morty
24.08.2002 16:01
#893

Endre
Hva om BEA kanskje heller faller fordi hovedområdene til Bergesen har heller dårlige markedsforhold/inntjening om dagen og i nærmeste fremtid. Tankrater og gassrater samt offshoremarkedet er ikke akkurat lystelig om dagen. Noe Q202 tallene nylig beviste til fulle.

Tilbakekjøps-programmet av egne aksjer samt World Wide Shippings akkumulering av aksjer har sørget for/vil trolig sørge for at BEA/BEB holder seg bedre enn konkurrerende selskaper.

Rent personlig tror jeg mer gjenglemte shippingselskaper på OSE som Wilh. Wilhelmsen og Leif Høegh vil gjøre det langt bedre kursmessig fremover enn de ihvertfall tidligere mer hotte tankselskaper.

I "dragsuget" av disse tungvekterne vil de mindre shippingselskapene trolig gi en fantastisk kursutvikling som følge av mildt sagt grov underprising. Bulkrederiet Jinhui Shipping er min soleklare favoritt i så måte.
Hebbe
24.08.2002 23:00
#4441

Endre
enig med MORTY,

dersom ikke WWS nå trer in så vil BEA falle videre.........WWS vil ikke støttekjøpe og avventer nok sine fortsatte kjøp............WWS skal nok ha mer og kanskje hele kaka, men de bruker jo i gjennomsnitt 6 år på sine aksjekjøp før bud kommer............
JIPPI
05.11.2002 18:36
#515

Endre
Bergesen får vel snart godt betalt for sin satsing på LPG? Skal bli spennende å se hva rederiet mener om utsiktene videre!
SisterBean
11.02.2003 11:39
#1500

Endre
Det ble helbom fra BEA ved 3. kv., og nå spriker analytiker-estimatene i alle retninger

Tipper BEA overrasker positivt denne gangen.

Tror inngang på dagens kurser er liten risiko, men de er ikke av de mest spennende trading-aksjene akkurat.
JIPPI
24.02.2003 22:45
#604

Endre
På tide å riste støvet av denne, gassprisene til himmels!

Noen må jo transportere gassen også. Hvordan er det med utbyggingen av mottaks terminaler på US vestkyst. Har kapasiteten økt såpass at vi kan få opp volumet og dermed ratene for transport av gassen?
earnings
10.03.2003 12:36
#324

Endre
På tide å kikke på Bergesen nå ?

Bergesen har 13 store tankskip, ca halvparten av dem mer enn 20 år gamle og forlengst nedbetalt.
Selv om gamle turbintankere tjener mindre enn nye skip genererer også Bergesen gode penger om dagen.
askvik1
10.03.2003 13:13
#1096

Endre
Bergesen seiler stort sett på kontrakt, ca 30-40000 dollar/dagen

Kan ikke se det helt store potensialet.
Lim Gordon
12.03.2003 12:30
#625

Endre
Det er lenge siden noen har skrevet noe på denne topic'en. Forrige innlegg tok nærmest livet av all debatt. Men det er jo selvfølgelig vanvittig galt å tro at et selskap, som er til de grader involvert i olje og gass, skal være uavhengig av prisnivået. Kontrakter fornyes kontinuerlig og dagens olje, gass og transportpriser kommer Bergesen til del i stort monn. Det er ikke uten grunn at kjøperne marsjerer opp og selgerne trekker seg i øyeblikket. Og det vil de nok fortsette med til Gulf-krisen er avklaret.


Lim
juma
07.04.2003 09:36
#10501

Endre
Tilbud på alle aksjer til 180 inkludert utbytte.

Grattis.


[Endret 07.04.03 09:40 av juma]
Sima
07.04.2003 10:03
#554

Endre
Tragisk at dette selskapet selges ut av landet
juma
07.04.2003 10:05
#10504

Endre
Enig i det.

Det ene gode selskapet etter det andre selges. På den positive siden har vi at likviditeten på OSE styrkes,- noe som kan være med på å prise andre aksjer mer opp mot underliggende.

Nestemann ut kan være PRS. Et veldrevent svinbillig selskap med relativt spredt eierkonstellasjonen. Antar et premium på rundt 50 kroner/aksje hvis PRS selges,
SisterBean
07.04.2003 10:34
#1592

Endre

Petter Sundt får i hvert fall til salt på grøten: Hvis han setter pengene fra Bergesen-aksjene i banken, gir rentene 10 millioner i månedslønn!
gorwell
07.04.2003 12:49
#3764

Endre
I forbindelse med det pliktige tilbudet på Bergesen som vil bli fremsatt i løpet av et par uker, har styret i rederiet hyret inn meglerhuset Enskilda Securities til å vurdere budet.

Den vurderingen kommer slettes ikke til å være påvirket av at fetterne solgte, nei. Slett ikke.....

gorwell
juma
08.04.2003 08:36
#10532

Endre
Skagen Vekst var inne i BEA også. Dette fondet har en egen evne til å plukke vinner aksjer. De satt i HYD og ROX også.

Falnes & Co gjør en svært bra jobb.

Snart er det DNO sin tur :-)
Quest
08.04.2003 09:12
#2971

Endre
re juma På den positive siden har vi at likviditeten på OSE styrkes,- noe som kan være med på å prise andre aksjer mer opp mot underliggende.

Alt er som kjent relativt..Hva om Bergesen tas av børs?På sikt er det jo ødeleggende for ose at store selskaper selges ut,hvis noteringen samtidig strykes.
Hva blir igjen til slutt?

juma
08.04.2003 09:14
#10534

Endre
Quest,

Om Beregsen tas av børs eller ei tror jeg ikke spiller noen rolle da de aller fleste aksjonærer nå kommer til å selge likevel. Sannsynligvis blir restaskjonærene tvangsinnløst og Bergesen tas av børs.

Jeg tenkte mer på at en del av cashen som frigjøres ved salget vil bli pløyd tilbake på OSE.
Quest
08.04.2003 09:41
#2973

Endre
Det er nok riktig at mye vil reinvesteres i andre selskaper.
Men- på sikt er det fare for at pengene går til større handelsplasser i utlandet enn tilfellet er idag, samt at ose blir mindre interessant for utenlandsk kapital når det blir færre "lokomotiver" å investere i.
Om f.eks ALX,BLO.BEL;EID etc strykes er det ikke noe stort savn.
(For de fleste :))Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS