"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SNOG gjennom motstand
SNOG gjennom motstand
lodvers
30.01.2002 18:28
#24

Endre
Heisann, der gikk SNOG omsider gjennom motstanden ved 275,-. Volumet var bra, 3xstørre enn snittet hittil iår.
Jeg handlet denne på 272,- for et par uker siden, i påvente av et slikt brudd. Den har berørt 275,- endel ganger tidligere, og hadde nå samlet krefter nok til å bryte gjennom.

Da blir det spennende å se hvor høyt den går (og når man skal selge seg ut) før den uunngåelige pull-backen kommer.

Kjør på SNOG!

Aahhaawaa Zaawie
30.01.2002 20:16
#1432

Endre


Det var ventet, men det har drøyd lenger enn nødvendig. Vil anta at den blir liggende under 280 til det nærmer seg utbytte-dato,

Per Tore
30.01.2002 22:56
#18

Endre
Får en fullt utbytte om en går inn rett før generalforsamlingen
Per Tore
Bjellesauen
30.01.2002 22:58
#826

Endre
Gikk også inn på 271.50 igår - men selger nok i morgen da jeg regner med det blir mer spenst i andre aksjer
Aahhaawaa Zaawie
30.01.2002 23:10
#1436

Endre
re: Per Tore

Det fastsettes en dato. De som har grunnfondsbevis samme dato, får utbyttet.

Glem tradisjonell genfors. her. Det velges representanter blant gf-beviseiere, som møter. Detaljene her er jeg usikker på. Dette er fortsatt en sparebank, selv om den trolig blir omdannet til forretningsbank i overskuelig framtid.

Snusen
31.01.2002 16:08
#715

Endre
Ser at GN (Gjensidige NOR Equities ASA) er desidert største selger i dag - Betyr dette noe?
LVMH
31.01.2002 16:16
#52

Endre
Dette er en kjøp og HOLD aksje par excellence. Egenkapitalavkastningen er jo god - regner med 17 % som i MORG for 2001. Utbyttet blir nok holdt på med nivå fra ifjor.
mvh
LVMH
Aahhaawaa Zaawie
01.02.2002 02:07
#1439

Endre
re: LMVH

17 % utdeles av pålydende. Antar at reell avkastning på den enkeltes parkeringer i g,f. vil ligge mellom 7 og 14 %, avhengig av kjøpskurs.

Skal vi se på egenkapital, må vi også ta med sparebankenes øvrige fonds.

Aahhaawaa Zaawie
01.02.2002 02:11
#1440

Endre


For øvrig er det nå bekreftet i et mellomlangt (?) perspektiv:

Grunnfondsbevis banker aksjer


Hele saken: DN 2. februar 2002:Grunnfondsbevis banker aksjer

Anne Flæte, Dagens Næringsliv (01:25)

Grunnfondsbevis har hatt bedre avkastning enn aksjer i fem av de siste seks årene. Siden januar 2000 har grunnfondsindeksen hatt en totalavkastning på 45 prosent. Oslo Børs har i samme periode en negativ totalavkastning på 13 prosent.


Så langt i år grunnfondsindeksen lagt på seg 3,5 prosent, mens Oslo Børs har falt med 3,3 prosent.

- Grunnfondsbevis er papirer med lav risiko som gjør det bra når aksjemarkedet går dårlig. Paradoksalt nok har grunnfondsbevis også gjort det bra når børsen har gått godt, sier analytiker Thorbjørn Martinsen i First Securities.

Hans beregninger viser at grunnfondsindeksen har hatt bedre avkastning, inkludert utbytte, enn Oslo Børs i fem av de siste seks årene.

Solide utbytter
Eierne av grunnfondsbevis - ofte lokale småinvestorer - har dermed jevnt over blitt spart for kursfallet i aksjemarkedet ifjor.

- Siden 1995 er det kun i ett år, i 1999, at hovedindeksen ved Oslo Børs kan vise til en bedre avkastning enn grunnfondsindeksen. Til gjengjeld steg Oslo Børs med 45 prosent dette året, sier Martinsen. Grunnfondsindeksen la på seg 37 prosent.

- God avkastning, kombinert med lavere risiko enn for aksjer, har ført til at interessen for grunnfondsbevis er i ferd med å ta seg opp, sier Martinsen.

Eierne av grunnfondsbevis får også godt betalt for å ta litt høyere risiko enn investorer som putter sparepengene på bankbok.

- Dersom vi kun ser på utbyttet som er delt ut til eierne av grunnfondsbevis, så har det gitt en meravkastning på tre-fire prosent sammenlignet med å ha pengene på bankkonto, sier Martinsen.

I tillegg kommer verdiøkningen på sparebankene, som har gitt grunnfondsbeviseierne en meravkastning på i overkant av 20 prosent de siste seks årene.

Utbytteskatt fjernet
Etter at utbytteskatten ble fjernet ifjor høst, gir grunnfondsbevis en direkte avkastning på hele 8-9 prosent.

Sparebanken Møre, som igår presenterte gode tall for fjoråret, foreslår å dele ut et utbytte på 17 kroner per grunnfondsbevis. Eierne kan nå putte hele utbyttet ubeskåret i lommene.

- Alternativt, dersom du plasserer sparepengene i bank eller i obligasjoner, kan du regne med rundt 6,5 prosent i renteinntekt. Fratrukket 28 prosent skatt blir den direkte avkastningen her på kun rundt fem prosent, sier Martinsen.

Blant grunnfondsbevisene er det Sparebanken Midt-Norge som ifjor kunne vise til best avkastning med 15 prosent.

Sparebanken Møre fikk ti prosent avkastning, mens Gjensidige Nor Sparebank ni prosent. Sistnevnte veier tungt i grunnfondsindeksen. Med den planlagte omdanningen til aksjeselskap, er det imidlertid andre faktorer som styrer kursutviklingen til Gjensidige Nor.
magnar
01.02.2002 08:31
#159

Endre
Så vidt jeg kan å er ikke risk fordelen nevnt. Selv om dette ikke er så gunstig som for noen år siden, er det fortsatt en del å hente på å gå ut/inn. Jeg solgte morg litt for tidlig på 211 etter en periode med god stigning, og tror at jeg får en risk på ca 10, som gjør bildet enda bedre.
LVMH
01.02.2002 08:47
#55

Endre
Magnar, MORG kan fremdeles gå godt ennå. Ja kanskje helt opp til 280. Effektiviteten og egenkapitalavkastningen er jo i en klasse for seg, så en prising på 10 ganger resultat per grunnfondsbevis (28,8) er ikke umulig. Husk også at kapitaldekningen er høyere enn i forretningsbanker, noe som i realiteten tilsvarer en egenkapitalavkastning nærmere 20 % enn 17,3 %.
Kjøp og HOLD!
mvh
LVMH
magnar
01.02.2002 09:00
#160

Endre
LVMH, du kan ha rett. Jeg overtalte heldigvis en slektning, som jeg er arving til, å kjøpe på 194 nylig. Jeg investerte noe av min salgsum i grunnfondsbevis om ikke har gått så mye, bl.a. vsbg og plug. Men jeg vet jo at det kan være grunner til at disse ikke har positiv utvikling siste år. Forventer likevel et godt utbytte i forhold til invest. Forøvrig forundrer det meg at ikke flere har fått øynene opp for grunnfondsbevis særlig etter at utbytteskatten ble endret.
aarset
01.02.2002 10:50
#63

Endre
GNE gjentok "Trading Sell" på SNOG i går...
LVMH
01.02.2002 11:02
#56

Endre
vel, MORG tøffer videre oppover, så alternativet til SNOG er klart..
mvh
LVMH
Bjellesauen
08.02.2002 11:51
#851

Endre
Et alternativ i disse usikre tider: Har på følelsen at SNOG snart begynner å dra opp.
Bjellesauen
08.02.2002 14:33
#854

Endre
Traff jo bra med denne....
areb
08.02.2002 15:25
#461

Endre
SNOG er et bra long papir.

Fint ferietillegg i mai hvert år også!!
Aahhaawaa Zaawie
15.02.2002 00:11
#1461

Endre

Foreslått utbytte for 2001: kr. 17 pr. bevis

Omdanning til ASA fullføres innen 010702

på minussiden: Spareforsikringsselskapet GN måtte bruke hele sitt kursreguleringsfond for å oppfylle garantert avkastning til selskapets sparekunder.

Også tidligere opparbeidede tilleggssavsetninger er gått med, pluss en mikroskopisk andel av egenkapitalen.

Grunnfondsbevis-eiere vil bli tilbudt konvertering til AS-kapital. Selskapets nåværende sparekunder vil bli godskrevet sin andel av selskapets fonds som aksjer, forutsatt at sparerne er store nok.

( til hel*ete med småsparerne, de løses ut med kontanter, for de er hår i suppa når GN skal bli stor forretningsbank. Men de har vært gode å ha i oppbyggings-seklene. I prinsippet er jo selskapets kunder eiere av selskapet. En - kanskje flere - skranke-bitcher i det selskapet har ikke skjønt akkurat dèt .)

Elimineringen av kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger har sine fordeler for selskapet i den kommende konverterings-prosessen. Sparekunder som mente at også dette var midler som skulle inngå i utdeling til kundene som aksjer eller kontanter, sitter igjen med lang nese. - Hvor intet er, har selv en forsikringssparer tapt sin rett.

Spareforsikringsselskapets forhåndsrapport er verdt noen minutter til nedlasting og gjennomlesning.

Men den gir også signaler som gir mrg grunn til å anta at gf-bevisene neppe går over 300 før omdanningen til ASA.[Endret 15.02.02 00:11 av Aahhaawaa Zaawie]
Aahhaawaa Zaawie
19.03.2002 15:52
#1574

Endre

300 før børsdag er omme ?

jeg var visst litt for lite optimist ......
[Endret 19.03.02 15:52 av Aahhaawaa Zaawie]
Aahhaawaa Zaawie
19.03.2002 15:58
#1575

Endre


10 % hittil på 40 dager, dog med ulikheter i forhold til skatt på kommende utbytte. Veldig greitt for alle som gikk inn i denne før årsskiftet. ;-)
fjellbonde
19.03.2002 18:47
#1625

Endre
ser vi 400?
Aahhaawaa Zaawie
19.03.2002 18:57
#1579

Endre
re: fjellbonde

Mener du dette ( 400 ) alvorlig ?

På den annen side, dette er ikke noe papir for allminnelig trading, slik at kortsiktige gevinstsikrere vil neppe gi det store tilbakeslaget de neste dagene .....

fjellbonde
19.03.2002 20:55
#1627

Endre
a z
ikke vet jeg, men snogen har jo gått fra 150 til der vi er i dag. den flytter seg med laaange steg når den først.. ehh ...flytter på seg. (7-milssteg i dag...)
vi satser på at den går hundre kroner til på lang sikt.
skyblue
20.03.2002 13:29
#671

Endre
Råsterk denne om dagen. Får vi noen utbytte-grunker inn på kontoen snart, mon tro?
Aahhaawaa Zaawie
20.03.2002 23:03
#1591

Endre


Brudd opp gjennom 300 i dag. Blir dette nytt støttenivå.

Er det urimelig å anta mål på 320 før utbyttedato ?

Noe av dagens interesse er trolig begrunnet i underhånds-kjennskap til kommende bytteforhold mellom dagens bevis og aksjer i den kommende forretningsbank.

Utbyttekjøp alene er kortsiktig i forhold til dagens kursnivå. Annen innsikt og kunnskap om papiret og bankens nye egenkapital-struktur ligger trolig under og driver kursen oppover.

inbjerke
20.03.2002 23:10
#1007

Endre
Ja, gode gamle SNOG blir bare bedre og bedre.
SNOG har faktisk oppveid tapene jeg har hatt på en del idoiotinvesteringer (som PDR og DNO) de siste to årene.
Nå taper jeg penger på den nye banditt-ledelsen i CRU.
Heldigvis har jeg aldri tvilt på SNOG.

Til andre SNOG-aksjonærer vil jeg forøvrig anbefale salg tredje dag etter at SNOG er blitt aksje. Stigningen nå skyldes at mange fond ligger i forkant!
Aahhaawaa Zaawie
21.03.2002 20:23
#1596

Endre


I dag notert ex. utbytte kr. 17 pr bevis.

Likevel opp nye 2,50.

Hva er det fondene vet som ikke vi småsparere vet ?

SisterBean
21.03.2002 21:01
#842

Endre

Sannsynligvis vet ikke fondene noe mer, men kanskje dette bidrar til oppgangen??
Aahhaawaa Zaawie
21.03.2002 21:37
#1600

Endre

Som bankbruker og - kunde: Fri og bevare meg vel .....

Statsbanken DnB ligger bare og venter på at Gjensidige Nor skal bli lovlig åte .....

[Endret 21.03.02 21:38 av Aahhaawaa Zaawie]
Aahhaawaa Zaawie
03.05.2002 16:39
#1872

Endre

Idag sist omsatt til 307,50. Og det er ikke mer enn noen uker siden utbytte på 17 ble utbetalt. Dette må være et av årets bedre papirer ...

Her later det til å være en eller flere som handler i bøtter og spann. Innsideinformasjon ?


Aahhaawaa Zaawie
03.05.2002 16:42
#1873

Endre


Jeg føler meg så ensom og forlatt på denne topicen ......

Jeg prøver:

Bemidlet grunnfondsbevissparer søker dannet quindes bekendtskap, gjerne med samme hobby ....

Duger denne tro ?
SisterBean
14.05.2002 12:18
#929

Endre
Kanskje du får selskap av flere nå

Enorm oppside for grunnfondsbevisene i små sparebanker - dvs. alle unntatt SNOG
LVMH
14.05.2002 15:18
#191

Endre
AZ så absolutt enig. Grunnfondsbevis fortjener absoluttt sin plass i solen.
Kandidatene er mange:
MORG/MING som gode og veldrevne selskaper med stabile reslutat.
SVEG som et turnaround case (dårlig cost/income som bare kan bli bedre - forbedringer er i gang),
Mikrobankene i Sparebank1 galaksen som VSBG og RING (captive markets og relativt lave cost/income ratioer selv om alle har et stykke igjen til supereffektive MORG)
Og til slutt SNOG som kanskje blir kjøpt opp av DnB etterhvert, eller slår seg sammen med Storebrand...
LVMH
22.05.2002 12:56
#195

Endre
Legg merke til hvordan gfbevis stiger på dager der alt annet går ned og videre nedover. Gode resultat og OK avkastning burde tilsi at det ennå er noe å hente i gfbevis.
LVMH
22.05.2002 12:59
#196

Endre
Ellers legg merke til hvordan Gjensidige, dag på dag handler i RANG. Er de på jakt etter en sterkere stillig nordpå? RANG er bare med i den løse grupperingen rundt Terra.
fjellbonde
23.07.2002 12:50
#2313

Endre
denne begynner vel å bli ganske billig nå?

har jo vært oppe i over 300 etter utbytte.
galikula
23.07.2002 12:59
#1177

Endre
Utrolig at denne svekkes så sterkt, men den er jo garantert ett godt kjøp nå. Omgjøring til AS og jevn god inntjening bør gi kurser opp mot 300 så snart det lysner litt i markedet.
LVMH
23.07.2002 13:06
#284

Endre
Kan ikke skjønne noe annet. Utrolig at noen dumper dette knallsolide selskapet. Mulig at det er utenlandske aktører som frykter ras à la Aegon og Axa siden Snog nå også blir et spareforsikringsselskap. Uansett, bankdelen er mer verdt og vil kunne støtte forsikringavdelingen selv om markedene skulle falle enda mer.
fjellbonde
23.07.2002 15:30
#2314

Endre
mange som har kjøpt (og solgt...) på 240 i dag. nå starter oppgangen (eller nedgangen...) i usa.
fjellbonde
23.07.2002 16:01
#2315

Endre
ser på intradag at det kanskje var undertegnede som stoppet dagens nedgang med et lite innlegg på ST.....
LVMH
23.07.2002 16:08
#285

Endre
Utrolig at gfbevis går ned i dag. Finnes ikke noe mer solid i disse dager, med god lønnsomhet og fin avkastning for eierne. SNOG og de andre grunnfondsbevisbankene er da heller ikke med i lånesyndikatene til WordlCom. Men det er klart at eierandeler i verdipapirer vil tynge en del resultater slik som man kunne se ved resultatfremleggelse for KredittBanken, selv om de færreste av sparebankene har så sterk corelasjon til verdipapirmarkedene som KredittBanken. Tipper resultatene for de fleste sparebanker vil være ned 10-15 % grunnet situasjonen i verdipapirmarkedene. En avklaring på situasjonen i Sparebank 1 sammenslutningen kommer i morgen med resultat fra RING.
LVMH
24.07.2002 10:53
#286

Endre
Gfbevis holder stand i dag. Litt ned for Snog og ellers stabilt for de andre. Kvalitet!
fjellbonde
29.07.2002 15:13
#2369

Endre
hva er realtid her nå?

takk
fjellbonde
22.08.2002 14:27
#2471

Endre
dette var da voldsomt.

hva skjer?
SisterBean
02.02.2003 12:15
#1483

Endre
SNOG byr opp DnB til dans

Er dette bare en prøveballong?? Uansett så er det vel SNOGen som vil være den beste investeringen av de to hvis dette blir noe av.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS