"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > KEN og CRU - løsningen på problemene..
KEN og CRU - løsningen på problemene..
highlander
23.03.2000 12:03
#95

Endre
KEN og CRU - løsningen på problemene...

Jeg regner med at alle ser det enorme langsiktige potensialet i begge disse aksjene, skjønt det ene selskapet etter mitt syn har langt større potensiale enn det andre (vurdert prosentvis i forhold til dagens børskurser)...

Men begge selskapene har - som flere av oss har vært inne på flere ganger - problemer...

Gruveselskaper har globalt blitt betraktet som lite attraktive investeringsobjekter over lengre tid... Diskusjoner om grunnene til dette skal jeg la ligge, men det er grunn til å tro at psykologien til bransjen sannsynligvis vil snu til det positive om ikke så alt for lenge... Heller ikke dette finner jeg grunn til å begrunne her, men vil vise til tidligere innlegg fra PU, Dr. Stockman, Gen m.fl.

Uavhengig av at man før eller siden vil oppleve nevnte positive psykologiendring kan begge selskaper allerede nå ved et enkelt grep øke kapitaliseringen av selskapene betraktelig... Likeledes vil avkastningen til aksjonærene øke tilsvarende... Dermed vil man stå ENDA bedre rustet når den ventede psykoligiendring inntreffer...

Noe av min misjon på StockTalk har vært å belyse både positive og negative sider ved flere selskaper, og i det siste har jeg brukt mye tid på spesielt KEN og CRU... Før eller siden må arbeidet resultere i en konklusjon... og jeg mener nå at jeg har funnet svaret...

StockTalk er et utmerket medium å formidle mitt forslag til løsningen på problemene, ettersom representanter for ledelsen i BEGGE selskaper nærmest daglig oppdaterer seg om hva som har skjedd her (dette vet jeg 100 % sikkert og får stadige tilbakemeldinger på)...

Vel, hva er så problemene...? For Kenors del er det først og fremst den dårlige oppfølgningen fra de fleste meglerhusene. Få meglere vil gå ut med analyser og aktive kjøpsanbefalinger. Dette skyldes først og fremst den relativt lave daglige omsetningen av aksjer. Bare sporadisk er selskapet gjenstand for såpass interesse at det kan generere tilstrekkelig kurtasjekroner til meglerhusene for at de skal orke å yte noe særlig tilbake... Vi lever i en kynisk verden... Dessuten dreit KEN seg ut i fjor sommer ved at de hadde gått ut med alt for optimistiske produksjonsestimater forut for en emisjon... Rett etter emisjonen måtte KEN nedjustere produksjonsestimatene betraktelig... Paralelt med dette falt gullprisen til stadig lavere nivåer, Kistefos m.fl. solgte seg ut da kursen var helt i bånn... og de som hadde deltatt ved emisjonen - herunder deler av det engelske miljøet - ble fly forbanna... KEN lå i gjørma helt til undertegnede, Dr. Stockman m.fl. syntes aksjen fortjente bedre, forbarmet oss over den og dro den opp... Okey, vi klarte ikke dette helt alene, men vi ga betydelige bidrag... Men FORTSATT er kapitaliseringen av selskapet for lav. Institusjonelle investorer vil således fortsatt ikke gå inn i KEN av risikohensyn... Selskapet vil derfor fortsatt holde seg forholdsvis lavt priset, til tross for at de vil levere gode resultater den nærmeste tiden...

Når det gjelder CRU er andelen av institusjonelle investorer vesentlig større, men mange av disse er så langsiktige at aksjen av slike årsaker i perioder rett og slett er nesten totalt illikvid, spesielt i Canada... Greit nok at andre institusjonelle investorer leser positive analyser fra bl.a. Orkla, men de færreste vil av prinsipp gå inn i illikvide selskaper. Videre skinner det gjennom at selskapet har et finansieringsbehov for å igangsette prosjektene. Den mest sannsynlige finansieringskilden er aksjepressa... Investorer liker sjelden å gå inn rett før en emisjon. Alle hater å bli utvannet...

Hva er så løsningen på problemet? Jeg mener at man bør fusjonere KEN og CRU! Håper dere ikke satt maten fast i halsen nå, men tar dette som et seriøst forslag...

Dermed får KEN de institusjonelle investorene til CRU... og CRU får KEN's spekulanter... En herlig blanding...

Men det beste av alt er at CRU slipper å emittere... De kan rett og slett bruke KEN's nåværende positive cashflow fortløpende til å utvikle og finansiere Nalunaq-prosjektet (Grønland) med enorme gullgehalter og Ghana-forekomsten med gullinnhold på 4 - 6 g/t. Disse igjen vil gi betydelige bidrag til etter hvert å kunne fullfinansere (gjerne med en annen samarbeidspartner) Mindoro-prosjektet... Og etter hvert vil flere og flere av begge selskapenes planer kunne realiseres... Og når "den beste malmen" til KEN er brukt opp vil KEN-aksjonærene på denne måten fortsatt ha enorme verdier...

Kapitaliseringen blir mye større mye fortere enn ellers... Meglerhusene blir mer interessert... Snøballen må bare begynne å rulle... Som nevnt tidligere er STORE gruveselskaper mye riktigere priset i forhold til substansverdi/nåverdi enn små gruveselskaper... Alle blir glade...

Jeg kjenner en del til tenkemåten hos ledelsen i begge selskaper... og er fullstendig klar over at en representant for ledelsen i KEN i tilfelle må svelge en kamel... og at en representant for ledelsen i CRU må svelge en dromedar... Pytt, men den sklir vel litt lettere ned den...

Nøkkelspilleren i et eventuelt fusjonsfremstøt vil være David Williamson, som kjenner til og har et bra forhold til begge selskaper, og sitter i styret i det ene...

Men til syvende og sist er det ikke ledelsene i selskapene som bestemmer, men eierne - aksjonærene! Jeg kjenner en del aksjonærer i begge selskaper. Disse er positive til mitt forslag.

Nå sparker jeg ballen over til dere. Alle som er aksjonærer i ett eller begge selskaper oppfordres herved til å komme med sin oppriktige mening! Andre kan uttale seg også... Dette blir lest av ledelsen i begge selskaper!

På forhånd takk for mange svar!

Selv reiser jeg bort i kveld og blir ganske opptatt fremover, men jeg kommer til å følge opp dette om ca. en uke.

So long...

Mvh.
Highlander

McCauley
23.03.2000 12:08
#115

Endre
Er med på en sammenslåing jeg.....

Crew aksjonær

gog
23.03.2000 12:12
#14

Endre
Jeg er kanskje med også.

Kenoraksjonær

Satan
23.03.2000 12:24
#125

Endre
Fett!! Er med jeg oxo, uansett hvilken aksje jeg har når en eventuel fusjon kommer. Litt morsomt at Krøplingen og de andre "kamel-svelgerne" i Kens ledelse har så få aksjer selv at de ikke greier å blokkere en fusjon viss de andre Ken-aksjonerene ønsker det.
akkamannen
23.03.2000 12:26
#316

Endre
Sammenslåingen Cru-Mdx ble ikke akkurat noen suksess, og hvorfor skal det bli det hvis ken følger med i samme båt som Cru? Gunntanken er god, men ettersom interessen for gruveselskaper er helt på bunn spørs det om vi vil få en positiv utgang av en evt sammenslåing! Markedet reagerer vel som om dette var siste krampetrekninger fra to gruveselskap!

Stiller meg allikevel åpen for forslag for en sammenslåing.

En aksje i ken bør gi en aksje i cru, altså 1:1!! Da er jeg med!!

seaman
23.03.2000 12:28
#170

Endre
hvorfor det
ken har penger noe som vil komme frem 1q
cru trenger penger noe som også vil komme frem.
derfor vil ken stige,men cru vil ibeste fall stå stille.
mvh seaman
EMPROS
23.03.2000 12:29
#93

Endre
Sitter tungt og er helt med

CRU aksjonær

rik
23.03.2000 12:31
#685

Endre
Det ække særlig fett, å fortelle Elskerinnene at en er medeier i ei steinrøys på filipinene...
Kjøp internettaksjer, da blir man rikere, får bedre kn**l, og i tillegg kan man fortelle hva man er medeier i... uten å skjemmes...

rik

Money talks
23.03.2000 12:32
#1

Endre
Helt klart en god ide.

CRU aksjonær

Argyle
23.03.2000 12:34
#9

Endre
Høres fornuftig ut.

Crew aksjonær

EYN
23.03.2000 12:36
#43

Endre
beklager, men jeg ser ikke de helt store synergi-effektene her.

KEN-ianer

Finbeck
23.03.2000 12:36
#234

Endre
Først og fremst må KEN etablere sin posetive cash flow slik at det er opplest og vedtatt.

Dersom KEN skulle slås sammen med CRU nå, vil dette ha en klar negativ effekt for KEN.

Etter min oppfatning vil markedet i en slik situasjon søke å finne den part som tjener mest på en sammenslåing og belønne denne parten (CRU). Den andre (KEN) går i dass.

Et elendig forslag.

Satan
23.03.2000 12:45
#126

Endre
Ja, bare koooz dere med Ken dere. Hva er igjenn når den beste malmen er brukt opp? Sitter der med et svært område med ørken og blåsyre? Se litt lenger enn nesetippen'a. Leste faktisk Orkla-analysen i går kveld jeg. Må innrømme at jeg sovna av den, men dere ken-diggere er vel så enspora oppi topplåkket at dere ikke skjøner at mange har mye mer spennende og mer gekaltholdige områder enn det Ken har.
dr. Stockman
23.03.2000 13:02
#221

Endre
Ideelt sett har jeg alltid gått inn for en slik løsning. Crew trenger penger, og Kenor har utsikter til bra inntjening ihvertfal de nærmeste par årene. Senere er det uten tvil Crew som sitter med det store potensialet.

Problemet er at begge sider vil hevde at deres aksje er underpriset i forhold til den andre aksjen. Begge parter har jo også best innsikt i sitt eget selskap. Men som Highlander nevner så har Williamsen god kjennskap til begge selskapene, og kunne være en katalysator her. Det ville etter min mening være lettere å få realisert verdiene i begge selskapene ved en fusjon, men bytteverdien er som sagt en vrien knute.

Man kan hevde at begge selskaper befinner eg nokså nær bunnen for øyeblikket, så en basering på dagens kurser ville kanskje ikke være helt på jordet. Personlig (som hovedsaklig Crew-aksjonær) ville jeg nok vurdert å akseptere et bytteforhold 1:2, ikke fordi jeg tror at det ville vært helt retferdig fra Crew sin side, men fordi det tross alt ville gitt en gunstig synergieffekt for Crew (og for Kenor selvsagt). For øvrig er nok motviljen mot en fusjon større i Kenor enn i Crew. Det er forsåvidt naturlig ettersom Kenor ville bli lillebror ved en fusjon, slik Mindex ble det under fusjonen med Crew.

akkamannen
23.03.2000 13:10
#318

Endre
Ville aldri akseptert et bytteforhold på 1:2!! Et bytteforhold tilnærmet 1:1 ville vært gunstig for begge parter!
Tror uansett dette blir et rent hypotetisk spm! Kenor-aksjonærene er skremt av mdx-cru fusjonen!!
Satan
23.03.2000 13:38
#128

Endre
Hva med 1:1,5??
Money talks
23.03.2000 13:45
#2

Endre
Sjekk dagens næringsliv under børskommentarer.. Endelig har Orkla finans begynt å røre på seg.

CRU roules..

akkamannen
23.03.2000 13:51
#321

Endre
Når jeg nå ser på ordrebildet ser jeg at det faktisk bare er en svær selger på 7,00 som holder igjen cru-kursen. Kanskje jeg skal prøve å fiske litt på 6,5?
AIBO
23.03.2000 16:30
#148

Endre
Sitter i begge men ...eh nei
Per ulv
23.03.2000 17:05
#362

Endre
Hei Gutter…

Hvorfor ikke fusjonere KEN, OPC og PDR… Sparke ledelsen i PDR og KEN og annonsere etter ”managemet topings” gjennom STP..

Dette blir bare for dumt…

------------------
Ha en fin dag..

PU

goldyear
23.03.2000 19:04
#44

Endre
re PU

Dette er jeg med på, men å fusjonere et "sykt" og et "frisk" selskap er aldri positivt for det "friske" selskapet.

La KEN være.

Kenorianer

oeyvind arnesen
23.03.2000 23:08
#89

Endre
Det er vel litt absurd om ken vil fusjonere med cru.
Hvis ken skulle fusjonere med et selskap måtte det være for å få inn penger ikke dele ut!!
Ken trenger den cash flow en selv til å videre prosjekter bl.a diamant
forekomster og pesvikdalen
Men for cru er det vel et ønsket case istedenfor en utvanning til.
Satan
24.03.2000 19:46
#131

Endre
I dag kjøpte jeg 122000 Ken med snitt 4,085. Jeg sier JA til en eventuell fusjon med Cru. Stakkars lille PU ser jo ikke forsjellen på Cru, Opc og Pdr. Dette gjelder også dere andre duster. Synergiene er hær store og fordelaktige. Skål!!

[This message has been edited by Satan (edited 24-03-2000).]

Jegern
25.03.2000 11:02
#86

Endre
Det går vel til H****te med KEN nå som "Gammel-Erik" himself har kjøpt seg inn da, forstår jeg.
Nå håper jeg PU "himself" kommer på banen så ikke styggen får herjet for mye i menigheita.
dr. Stockman
25.03.2000 11:09
#230

Endre
Alle med interesse for Crew bør sikre seg dagens Finansavisen med fyldig omtale av Crew.
kristian
25.03.2000 13:09
#71

Endre
Dårlig forslag CRU må satse på emisjon
eller banklån.
Kenors cashflow er heller ikke stor nok til å dekke kapitalbehovet til Cru.

S A T A N, hvorfor i ******* satser du på Kenor?

MP
25.03.2000 13:55
#38

Endre
Re Stockman
Hva er finansavisen's syn på CREW?? Sterkt underpriset??
Jegern
25.03.2000 14:38
#87

Endre
Er det noen som kan kommentere noe av innholdet, da jeg desverre ikke får tak i Finannsavisen i dag.
Gen
25.03.2000 15:44
#424

Endre
Bra investeringsvalg, *****! - husk også "the market timer" Don Wolanchuk sine ord om Gullprisen: "...$800 eventually..." - og her blir KEN det klart beste alternativet på sikt!

Re Dr. Stockman
..Jeg ser under en annen topic at du har hatt samme astmatiske sykdom som "Mr.Gen" - tilfeldighet? eller er infoen hentet fra hans web-side?
Vel, det er mye jeg er Uenig med "Gen Orridge" i, men dette sitatet er jeg dog ganske enig i: THOSE WHO DO NOT REMEMBER THE PAST ARE CONDEMNED TO REPEAT IT!

mvh
Frode N.


[This message has been edited by Gen (edited 25-03-2000).]

dr. Stockman
25.03.2000 21:55
#234

Endre
Artikkelen om Crew i Finansavisen er refererende, og ingen analyse. Kan referere et avsnitt fra artikkelen:

"Karl Johan Fonds har alltid hatt Mindex øveerst på anbefalingslistene, og etter fusjonen med Crew har både Orkla Finans og NnB Markets prsentert svært hyggelige analyser på selskapeet. Konklusjonen er en soleklar kjøpsanbefaling. Analytikerne kan forsvare aksjekurser på 15-20 kroner, men det burde heller ikke være vanskelige å regne hjem langt høyere kurser hvis man bare er hakket mer ekspansiv i regnearkmodellene."

re. Gen
Det er nok ren tilfeldighet. Sensibilitetskuren ble for øvrig ansett som for ressurskrevende til å bli tatt i bruk. Jeg var en heldig forsøkskanin.

highlander
29.05.2002 11:17
#1385

Endre
Jeg var litt tidlig ute, men nå jobber enkelte investorer og meglere med en mulig sammenslåing av KEN og CRU...

Mvh.
Highlander


[Endret 29.05.02 11:18 av highlander]
Finbeck
29.05.2002 11:32
#2415

Endre
re highlander,

Jeg tror fortsatt du er for tidlig ute.

Det interessante er imidlertid at eksakt det samme rykte, med samme begrunnelse florerer i markdet.

Bra timing for de som ville ut av CRU. KEN må nok lagge inntil dette ryktet er utbrukt.


truls
29.05.2002 11:41
#1255

Endre
:-))


[Endret 29.05.02 11:41 av truls]
[Endret 29.05.02 11:44 av truls]
highlander
29.05.2002 11:51
#1386

Endre
Re. Finbeck

Eller KEN vil lagge til emisjonen er helt i boks, dvs. pengene er innbetalt og de nye aksjene er kreditert aksjonærenes VPS-konti... Gjerne også kort tid etter dette, da noen erfaringsmessig alltid selger seg ut etter en emisjon...

Mvh.
Highlander

P.S. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at jeg for tiden verken har aksjer i KEN eller CRU...
Akilles
29.05.2002 12:46
#366

Endre
Det eneste som kan være intresant for Kenor er å overta gullprosjektet på Grønland, dersom prisen er riktig.

truls
17.10.2005 09:57
#5743

Endre
oisann. stemte visst dette.

cru + gnr = sant.
Culpa
17.10.2005 10:01
#492

Endre
Tja, det ser faktisk ut som CRU sluker GNR. Ikke mindre enn imponerende av et mindre selskap.


"In this regard, Crew has obtained written commitments from existing shareholders who hold approximately 53% of its common shares to vote in favour of the authorized capital increase."

-----

"The Board of Directors of Guinor has determined that the Crew cash offer is in the best interests of Guinor, and is fair to the Guinor shareholders and will be recommending that shareholders accept the offer. In addition, BMO Nesbitt Burns Inc and Macquarie North America Ltd., Guinor’s financial advisors, have provided opinions to the Guinor Board of Directors that the Crew offer is fair, from a financial point of view, to the Guinor shareholders."

truls
17.10.2005 13:45
#5746

Endre
ser ut som om cru har mer å tjene enn gnr på dette budet..........?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS