"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DNO-Billigst og best!
DNO-Billigst og best!
georg
20.06.2002 13:50
#5804

Endre
Etter at BGL tok over som styreformann i selskapet har det blitt fart på aktiviteter som skal gjøre dem best i klassen, ikke bare når det gjelder verdiskapning, men også når det gjelder coorporate governance. Gamle etterlønnsavtaler kastes i søppla og betydelige kontroll og styringsorganer etableres. Alt i tråd med "best practices." At verdiene er langt større en børskurs er det få som tviler på. Lundin oil kjøper nå Coparex for ca 200 millioner usd. Reserver og produksjon er drøye halvparten av det DNO har.

På Jotun går nå boringen i enormt tempo og det skal bli hyggelig å se produksjonen vokser der igjen etterhvert. 12, 5 % royalty fjernes i UK og gir store merverdier for DNO. DNO er i prinippet ett selskap som antagelig har norgesrekord i gladmeldinger, basert på ordentlige verdier. Det blir visst litt vanskelig å forholde seg til suksess for markedet. Markedet er jo liksom ikke vandt med det for tiden

samuelt
20.06.2002 13:55
#190

Endre
Der var du endelig på banen, og selvfølgelig med topic. he he

astra
20.06.2002 14:07
#765

Endre
Nå må du slutte å bløffe Georg Boringen på Jotun går ikke så det griner. Den første brønnen blir ikke ferdig før langt ut i August/september så kom ikke her å bløff dette viser igjen hvor lite du sitter inne med info som er relevant til DNO. Jeg fåreslår at Georg sin topic blir steng.
sentrum
20.06.2002 14:11
#295

Endre
Fra Lundin oil`s hjemmeside

Coparex är ett franskt olje- och gasprospekterings- och produktionsbolag med produktion som för närvarande överstiger 15 000 fat oljeeqvivalenter per dag. Produktionen kommer från Parisbassängen och Aquitainebassängen i Frankrike, från Tunisien samt intressen i Holland, Venezuela och Indonesien. Coparex har bevisade och sannolika reserver uppgående till 55 miljoner fat oljeeqvivalenter av vilket 84 procent är bevisade produktionsreserver.

Coparex redovisade en vinst för 2001 om 22,6 miljoner Euro samt ett kassaflöde om 62 miljoner Euro. Per den 31 december 2001 hade Coparex likvida medel (kassa minus långfristiga skulder) om 20 miljoner Euro.

Köpeskillingen är:


i 172,5 miljoner US dollar att betalas kontant vid tillträde samt


ii en tilläggsköpeskilling om högst 27,5 miljoner US dollar beräknad på kassaflödet som genereras från Coparexs intressen i vissa tunisiska tillgångar offshore.

Förutsatt att sedvanliga villkor, i transaktioner av detta slag uppfyllts, innefattande godkännande från berörda myndigheter beräknas tillträde ske före den 31 augusti 2002.

- Förvärvet innebär en milstolpe för Lundin Petroleum. Vi förvärvar ett bolag som har utvecklat en attraktiv portfölj av produktions- och prospekteringstillgångar över ett flertal år. Produktionen och kassaflödet från Coparex kommer att komplettera våra befintliga prospekterings- och utbyggnadstillgångar i Sudan och Iran som har stor potential. Vi anslår en aggressiv tillväxtstrategi där vi kommer att skapa värden genom att öka våra reserver, säger Ashley Heppenstall VD, Lundin Petroleum.

Förvärvet ligger i linje med Lundin Petroleums uttalade strategi att förvärva producerande tillgångar som genererar likviditet. Coparex har en välbalanserad portfölj av produktionstillgångar såväl som outbyggda fyndigheter och prospekteringsintressen. De producerande tillgångarna i Frankrike och Holland representerar 55 procent av de bevisade och sannolika reserverna.

I Frankrike kommer produktionen av olja från licensandelar i Parisbassängen där Coparex är operatör och från Aquitainebassängen, där Coparex inte själv bedriver verksamheten; tillsammans uppgick produktionen från dessa fält till 4 600 fat olja per dag under 2001. Produktionen av gas från Holland uppgick till i genomsnitt 3 800 fat oljeeqvivalenter per dag under 2001. Produktionen från Frankrike och Holland härrör till största delen från fullt utbyggda tillgångar.

Coparex tillgångar i Venezuela och Tunisien, som redan bidrar till bolagets likviditet, har en mycket stor tillväxtpotential i existerande fyndigheterna och prospekteringstillgångarna.

Lundin Petroleum har tecknat avtal om ett lån uppgående till 130 miljoner US dollar som arrangeras av Barclays Capital och tillhandahålls av Barclays Bank för förvärvet och för att refinansiera Coparex befintliga lån. Resterande del av köpeskillingen kommer att finansieras genom en bryggfinansiering från Barclays Bank och befintliga likvida medel i Lundin Petroleum.

Efter tillträdet kommer Lundin Petroleum att rikta ett kontanterbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i Coparex. Lundin Petroleum kommer att erbjuda 128,43 US dollar per aktie (134,41 Euro per den 19 juni 2002), vilket motsvarar den högsta köpeskillingen (inklusive tilläggsköpeskilling) som BNP Paribas kan komma att erhålla.

Priset per aktie i Euro kommer att offentliggöras vid tillträdet baserat på växelkursen US dollar/Euro dagen före tillträdesdagen..

Coparex är noterad på OTCmarknaden i Paris, Frankrike (ticker COPX FP) och Lundin Petroleums aktier handlas på Nya Marknaden i Stockholm, (ticker LUPE)

[Endret 20.06.02 14:12 av sentrum]
georg
20.06.2002 14:20
#5805

Endre
Astra
Siden du er så velinformert. Har boringen startet? I tilfelle den har det, hvordan går det?
astra
20.06.2002 14:22
#766

Endre
Ja de har starta med den første brønnen.
georg
20.06.2002 14:25
#5806

Endre
Astra
Javel, og hvordan går det?
astra
20.06.2002 14:29
#767

Endre
Som venta
astra
20.06.2002 14:29
#768

Endre
Georg du borer ikke en brønn på 14 dager
astra
20.06.2002 14:30
#769

Endre
Men nå orker jeg ikke mer piss prek fra din side for du har tatt feil i alt du spådd
georg
20.06.2002 14:36
#5807

Endre
Så Astra du går hardt ut som vanlig og sier at jeg bløffer. Hvor er bløffen i dette?

"På Jotun går nå boringen i enormt tempo og det skal bli hyggelig å se produksjonen vokser der igjen etterhvert"

Har jeg sagt at boringen er ferdig og at det tar 14 dager og bore en brønn? Astra du har så lite peiling at jeg skjønner ikke at du gidder å skrive noe som helst.

Jeg kan fortelle deg at boringen går meget fort så langt. Og Astra vet du hva? Jeg er 99,5 % sikker på at boringen treffer olje som blir satt i produksjon umiddelbart når brønnen er ferdig.
Bjellesauen
20.06.2002 15:23
#1140

Endre
astra

I dette området borer du nok en brønn på ca.2-3 uker.
georg
20.06.2002 22:23
#5810

Endre
Bjellesauen
Hvor mye skal vi anta at den første brønnen produserer tro. Tre nye brønner bør kanskje kunne løfte Jotun opp mot 80-90000 fat/dag igjen med litt god tykk sand. I så tilfelle kan vi få en dobling av Jotun produksjonen igjen. Reservoaret har jo vært i naturlig decline siden boringen stoppet. Helt normalt. Jeg tror det er friske reserver fra en relativt urørt del av Jotun feltet som nå er target.
Bjellesauen
20.06.2002 23:20
#1141

Endre
Ja, hvis de treffer et "jomfruelig" område så har jo en brønn kapasitet til å produsere godt over 10K. De vil muligens holde litt tilbake for ikke å trekke inn vann fortidlig.
javelda
21.06.2002 00:29
#791

Endre
Jotun status
Pilothull logget og plugget tilbake. Boring av 12-1/4", starter imorgen. Pilothull viste at olje/vann kontakt er høyere oppe enn noen av de andre brønnene som har blitt boret i dette området, mao skuffende resultat fra pilot hull men allikevel nok sand til å gå videre med en produksjons-brønn. Komplettering av produksjon's hullet vil sannsynligvis starte rundt første eller andre uke i juli. Komplettering skulle være ferdig 3-4 uke i juli. Ca 1100 meter horisontal seksjon (8-1/2" hull med "screens".
driller
21.06.2002 06:17
#1882

Endre
Det viser seg vel (enda en gang) at hverken astra eller georg er spesielt godt informert, men kommer med mer eller mindre bombastiske utsagn basert på stykkevis og mangelfull informasjon. Bra at vi har noen som kan komme med skikkelig info som kan plukke ned igjen både de ensidig negative og de overoptimistiske på tråden. Kom gjerne med mer info etterhvert javelda.


[Endret 21.06.02 06:19 av driller]
ghe
21.06.2002 06:36
#1221

Endre
Ja


[Endret 21.06.02 15:44 av ghe]
ghe
21.06.2002 06:38
#1222

Endre
?


[Endret 21.06.02 06:40 av ghe]
[Endret 21.06.02 15:44 av ghe]
georg
21.06.2002 08:01
#5811

Endre
Driller
Jeg kan ikke se at det er noe galt i det jeg skrev. Husk jeg må basere meg på vurderinger og ikke på inside informasjon. Boringen har startet og jeg brukte utrykket at "det går så det griner" Det er jo ikke særlig presist, men det gir utrykk for at det går raskt noe som javelda som tydligvis sitter på fakta detajer fra boringen bekrefter. Komplettering av en horisontal seksjon på 1100 meter regner jeg uten videre med at vil gi et meget betydelig bidrag til dagens Jotun produksjon og en rate fra brønnen på 10-15000 fat/dag vil jeg bare sånn skjønnsmessig anta at er realistisk. For de som bare vil ha after the fact detaljer så er selvfølgelig ikke mine vurderinger av hva vi har i vente fremover i tid av mindre interesse. Vurderinger av fremtiden vil selvfølgelig også inneholde mer usikkerhet enn "after the fact" rapporter. Men skal du ha inside informasjon så er jeg en dårlig kilde.
georg
24.06.2002 14:16
#5826

Endre
Bare en uke så er 2Q-02 ferdig og vi kan begynne å se frem til presentasjon av DNO sitt beste kvartalsresultat "ever". Mens de fleste andre sliter så fremstår DNO som en solskinnshistorie. Ikke rart det blir mye missunelse av slikt. Her på berget så er som alle vet misunnelsen sterkere enn seksuldriften. De fleste spenningsmomentene for DNO er i hvilken rekkefølge de gode nyhetene kommer. For eksempel:Kommer melding om avtale for West Heather før eller etter 2Q- resultatet?
samuelt
24.06.2002 14:23
#196

Endre
e Georg

Rekkefølgen av de gode nyjetene kan jo bli slik.
1.GBL blir bura inn
2.Georg går samme veien
3.Kursen stiger
georg
24.06.2002 14:29
#5827

Endre
Samelt
ja for det er vel kriminelt å hevde at DNO som vokser med 50-60% i året , som tjener mye penger, og som handles på lav P/E er billig. Det som derimot ikke er kriminellt er å hevde at selskaper som ikke vokser , ikke tjener penger og aldri har gjort det er billig selv om de aldri har tjent 50 øre og med betydelig sannsynlighet heller aldri kommer til å gjøre det. Det er ikke kriminelt, med god analyse. Er det noe rart at folk taper mye penger på aksjer?
Bolean
24.06.2002 14:33
#7908

Endre
Den lo jeg av samuelt [196].
Men georg er jo morsom å lese av og til, når ikke skrivekløen hans tar slik overhånd at man må lese et par sider før han plumper ut med essensen (blårussen og bjellesauen).

samuelt
24.06.2002 14:38
#197

Endre
Re Boelan

takk skal du ha ... jeg lo selv også


Litt galgenhumor skal en fattig stakkar ha har forøvrik ølasta inn noen K til idag.

Nå er kontoen nokså tom men det er blitt en riskopervers portis.
samuelt
24.06.2002 14:41
#198

Endre
Tror Pareto solgte kun for å prøve å få presset kursen til det ytterste, de har vært største kjøper i flere dager nå og det ser ut som de skal ha mer.

georg
24.06.2002 16:06
#5828

Endre
Det er ikke så mange meglerhus som følger med på DNO, men de som gjør det har klar kjøpsanbefaling. Dette er Pareto og Carnegie. Ellers så vil nok snart flere begynne å følge med. 2Q resultatet kan bli en trigger og det er klart at når flere hus begynner å se på DNO så kommer fler anbefalinger. Det er faktisk omtrent ikke mulig å komme til en annen konklusjon dersom meglerhuset skal fremstå som seriøst.
georg
24.06.2002 21:52
#5829

Endre
Og oljeprisen stiger og sørger for den siste finpussen av 2Q resultatet. DNO blir en vinner blant utrolig mange tapere. Det er ikke så lett å være vinner her på berget.Det er visst nesten kriminelt. Alle taperne som har satset på all mulig annen drit enn DNO er i ferd med å bli så usaklige at egentlig så er den siste rest av saklighet kastet til sjøs for lenge siden. Men de blir ikke rikere av det.
Konsernsjefen
24.06.2002 22:06
#131

Endre
Kan nemne at også Orion er observange på DNO. De har nemnt flere ganger de siste ukene at en reprising av selskapet vil finne sted.. Den skal klart opp !! First Securities har også påpekt dette !

Med dagens (første halvår forøvrig) oljepris og selskapets produksjon så er det klart at vi må se en kursøkning på DNO. Det er bare et generelt negativt marked som nå holder kursen nede.

Med vennlig hilsen
Konsernsjefen
georg
25.06.2002 09:57
#5830

Endre
Det er dyrt og være fattig. Dersom det finnes en bank som kan låne meg en milliard til 12% rente så legger jeg inn ett bud på hele DNO til 20 kr/aksje på flekken. Ytterligere betenkningstid er helt unødvendig. Så hadde jeg vel i det minste blitt største aksjonær om jeg ikke hadde fått alle aksjene. problemet er at jeg måtte hatt kontroll over DNO sin kontantstrøm for å betale mine egne renteutgifter.
georg
26.06.2002 10:19
#5835

Endre
Det offisielle reserveanslaget på Glitne er 25 millioner fat. Det begynner å bli mer enn åpenbart at dette er helt feil. Operatøren Statoil bør se å få presentert ett realistisk reserve estimat før tiden blir overmoden for det. Jeg regner med at feltet kan inneholde minst det dobbelte av det offisielle Statoil estimatet. Nå er jo ikke Statoil vant med slike felt som dette, men de bør jo informere markedet om riktige reserver slik at Statoil ikke opplever at de synes å være de siste som skjønner hva virkeligheten er. Har ikke Statoil folk til å jobbe med dette bør kanskje operatørskapet overføres til DNO etterhvert.
Phoebus
26.06.2002 10:21
#1131

Endre
Klart at Statoil ikke har særlig peiling!.....georg derimot...
georg
26.06.2002 10:42
#5836

Endre
Dette har ikke noe med Statoils peiling å gjøre. Det har med store oljeselskapers prioritering av små oljefelt å gjøre. Det er i denne konflikten mye av potensialet i DNO ligger.
juma
26.06.2002 10:54
#4945

Endre
Og der sikret vi oss høy oljepris inn i neste kvartal.
*************************
Olje: Overraskende lagerfall i USA
Onsdag 26. juni 2002 kl. 07:41
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet
De amerikanske lagrene av råolje falt med 6,3 millioner fat i forrige uke viser de ukentlige tallene fra American Petroleum Institute.

Det var på forhånd ventet et fall i lagrene på en drøy million fat. Ifølge API er lagrene nå på 317,8 millioner fat.

Bensinlagrene viste en økning på 1,5 millioner fat til 217,7 millioner fat. Det var ventet en nedgang i lagrene, og dette veide noe opp for det store fallet i råoljelagrene.

Det var som følge av dette ingen store endringer i oljeprisen i New York etter at tallene ble kjent. I etterbørs handel steg oljeprisen med 13 cent til 26,45 dollar pr. fat med WTI-olje for levering i august.

Destillatlagrene falt med 1,2 millioner fat til 127,9 millioner fat. Det var omtrent som ventet på forhånd.
georg
26.06.2002 11:02
#5837

Endre
Juma og ikke bar 2Q resultatet til DNO blir flott men hele 2002 resultatet bør bli meget bra. Ser fortsatt for meg en EBITDA på ca 1 milliard. Skulle vært morsomt å sett en oppstilling på hvilke andre selskaper på Børs som får en EBITDA over dette eller i dette området og hva de prises til. Norsk Hydro og Statoil selvfølgelig. Norske Skog er jo klart der RCCL må vel være der og Tandberg kanskje? De store bankene? DDet skulle også vært spennende å sett en oversikt over hvilk av de store selskapene som ikke er i nærheten av dette.
falitt
26.06.2002 11:10
#3101

Endre
tull georg: Du lever i din egen verden. Husk at dollarkursen nærmer seg 7kr med stormskritt. USA's økonomi henger mye på confidence. Hva tror dere tallene vil si nå ? Insidere har aldri solgt så mye aksjer i egne selskaper som nå. 1:4 er ratioen. Normal ligger den rundt 1:2. Videre nedgang i USA gir lavere oljepriser. Ifølge analytikerne skulle prisen vært ca. 20-21 USD nå. Uroen rundt midtøsten gjør forskjellen. Husk på at markedet svelger unna denne risken etterhvert....
....
DNO/PDR: DNO tok opp et 10mill. USD lån nylig. Dette er vel penger som går i PDR sluket. Når kommer neste låneopptak for PDR....


[Endret 26.06.02 11:12 av falitt]
rrl
26.06.2002 11:38
#212

Endre
Var inne og sjekket utviklingen for en hel rekke selskaper siste måned. Til dem som stadig viser til hvor ille DNO går, kan jeg bare fortelle at DNO faktisk er blant de selskapene som klarer seg best.

Husker ikke hvem som med et litt ironisk flir fortalte hvor mye bedre det var å hoppe over i KVI. Mulig fliret har stivnet nå. Det samme gjelder de fleste andre som har satset på andre hester.

Nei, jeg har sagt det før, og gjentar det nå. DNO tjener faktisk penger, og det vil til slutt gjøre aksjen til en vinneraksje.
georg
26.06.2002 12:20
#5838

Endre
For DNO aksjonære står gode nyheter i kø og den største usikkerheten er rekkefølgen på disse.

Rekkefølgen på de ti første gode nyhetene jeg vil gjette på er som følger:

1) DNO med massivt kjøp av egne aksjer.
2) Økning av Jotun produksjonen
3) Patner på West Heather og PDO for feltet.
4) Oppgradering av reserver.
5) Historisk godt 2 Q resultat.
6) Nye funn i jemen
7) PDO for PL 203
8) Overtagelse av Thistle feltet 100%
9) Tildeling av aksjer i revitalisert offshoreselskap
10) Børsnotering i UK.

i tilegg til dette så kommer fortsatt god oljepris på den positive siden og lavere dollarkurs på den negative siden

Som følge av kjøp av egne aksjer så vil vi som er i DNO faktisk tjene på det elendige aksjemarkedet som er nå. Vår eierandel i selskapet vil stige for en billig penge som følge at at markedet har sølt bort så mye penger på all mulig annen dritt.

DNO er ett selskap som ikke trenger å emittere i ett dårlig marked, som er en stor ulempe, men kjøpe egne aksjer i ett dårlig marked som er en stor fordel.

DNO er selskapet som lykkes med alt bortsett fra og få formnøyde aksjonærer. Da spørs det om det er selskapet eller aksjonærene det er noe i veien med. Svaret på dette burde så langt jeg kan vurdere være innlysende.
georg
26.06.2002 12:23
#5839

Endre
Falitt
Tull sier du. Javel så er det vel tull da. Men kan du fortelle meg hva EBITDA var i 2001 og hva du forventer i 2002. Slik at du kan opplyse meg og andre litt mener jeg.
Bolean
26.06.2002 12:27
#7995

Endre
"DNO med massivt kjøp av egne aksjer" - he-he- snakker om å være på en annen planet.
georg
26.06.2002 12:30
#5840

Endre
Bolean
Ja det synes som om DNO for tiden er på en annen planet enn der hvor du og dine åndsfrender hadde trodd at pengene skulle tjenes.
Bolean
26.06.2002 12:32
#7996

Endre
DNO-planeten siste 3 mnd.:
Bolean
26.06.2002 12:33
#7997

Endre
- god fortjeneste - fra 18 til 13 (-28%) -
georg
27.06.2002 10:18
#5844

Endre
i følge min antatte rekkefølge på gode DNO nyheter fremover så ligger jeg jo foreløpig godt ann siden kjøp av egne aksjer var punkt 1. Nå var det riktignok ikke noe massivt kjøp foreløpig. men synes det er greit å gå litt varsomt frem. Ingen grunn til å betale blåruss og spekulanter mer enn nødvendig for aksjene deres. De er jo bare noen illojale kverrulanter uansett.
falitt
27.06.2002 10:31
#3111

Endre
georg:
Du er deg selv lik. "Illojale kverulanter". Hva i hælvete er det for noe ? Er jeg "illojal" DNO aksjonær fordi jeg solgte brorparten av aksjene mine i selskapet på 18 tallet ? Ikke rart du stadig taper penger på børsen....
georg
27.06.2002 10:43
#5845

Endre
falitt
hvis du ikke har forstått ennå at spekulanter er som horer så har du ikke skjønt mye av markedet.Ingen grunn til at DNO skal betale disse horene mer enn nødvendig for aksjene deres.
georg
27.06.2002 10:48
#5846

Endre
Fallitt
Ellers så definerer du mitt anslag på EBITDA på ca 1 milliard for 2002 som rent tull. Har du klart å bestemme deg for hva du mener er ett seriøst EBITDA anslag for 2002? Og har du klart å grave frem hva det var for 2001? Du skjønner jeg har ikke brukt mer enn 20 sekunder på å lage mitt anslag så jeg regner med at du kan gjøre jobben litt grundigere.


[Endret 27.06.02 10:49 av georg]
falitt
27.06.2002 10:55
#3112

Endre
Og da georg sitter du igjen med følgende scenario:
1. DNO ledelsen hater aksjonærene ( bortsett fra BGL og georg da). De er jo bare reinspikke kortsiktige spekulanter.

2. Ergo gir vi faeen i aksjonærene og driver selskapet med arroganse som vi vil (bgl) .

3. Resultat: De spekulantene som kunne gitt aksjen et skikkelig løft, skyr aksjen som pesten.

4. Resultat2: Kursen ligger på nivåer langt unna det den burde.

5. Resultat3: DNO har vansker med å skaffe fornuftig finansiering bl.a. p.g.a. ledelsens arrogante holdning.

5. Resultat4: Georg er "happy" fordi han sitter i et solid selskap som aldri betaler utbytte og som heller aldri stiger i verdi fordi dominerende eier hindrer fonds og andre som kunne løftet aksjen innpass.....
-------------
Smart, spør du meg....[Endret 27.06.02 10:55 av falitt]
georg
27.06.2002 11:06
#5847

Endre
Falitt
Vi er nok ikke på bølgelengde når det gjelder analyse. Jeg investerer ikke for utbytte, jeg investerer for vekst og verdiskapning. Skal du ha utbytte så sett pengene i banken. Og ellers så er det slik Falitt at DNO sine langsiktige seriøse investorer er tjent med at DNO kjøper aksjene dine så billig som mulig. Når DNO får muligheten til å gjøre dette til tross for at de gjør allt riktig så er det helt greit.


[Endret 27.06.02 11:08 av georg]
uturen
27.06.2002 11:09
#685

Endre
georg

Nå må jeg jammen flire.

Der satt du foran meg på generalforsamlingen og stemte for dine 2500 aksjer sammen med BGL.

Og dette svære investeringsbeløpet karakteriserer du som investering for vekst og utvikling?
falitt
27.06.2002 11:09
#3113

Endre
georg:
Jeg er i markedet ene og alene for å tjene penger......
Truthseeker
27.06.2002 11:10
#374

Endre
Jaja, i min verden er det bedre å være "hore" (dvs å selge aksjene på en akseptabel pris) enn å sitte "lojalt" å bli "tatt i toeren" av markedet pga en tvilsom ledelse (ref PDR).
sentrum
27.06.2002 11:13
#296

Endre
Georg.

Hvorfor i *****te skryter du av å ha solgt både PDR og DNO flere ganger, når du tydligvis har den forskrudde tanken om at det er ilojalt når andre gjør det samme.

Forøvrig er selger både styremedlemer og GBL til stadighet aksjer i DNO.
georg
27.06.2002 11:21
#5848

Endre
DNO kan fortsatt kjøpe ca 3,5 millioner aksjer før de når 10 % regelen og må stryke for å kjøpe fler. Hvorfor i all verden skulle de presse kursen opp mer enn nødvendig for å få disse aksjene slik at Falitt & CO kan få solgt seg ut og omplassert i STP etc. DNO bør lirke til seg aksjene deres på gunstig pris. Cash is king og DNO har cash. 3,5 millioner aksjer til snittpris 15 i stedet for snittpris 20 gir en besparelse på nesten 20 millioner kroner eller ca 50 øre per gjennværende aksje. jeg synes det er helt greit at DNO ikke gir bort disse penga til Falitt & CO for de fortjener det ikke.. Besparelsen på 20 millioner betaler to letebrønner i Jemen som kan påvise nye verdier for mange hundre millioner eller ett par milliarder.
falitt
27.06.2002 11:23
#3115

Endre
Eller støtte PDR i 5 uker til.....
Og hva gjør DNO med disse aksjene. DNO trenger penger.
Kjøp av egne aksjer er greit for et formål.
Hvor er kjøperne når disse skal ut på markedet igjen ?
Neida, georg, for meg virker det mer som støttekjøp for å hindre at kursen faller for mye. Det har nok med finansieringsplanen å gjøre. Vent å se.....


[Endret 27.06.02 11:25 av falitt]
georg
27.06.2002 11:27
#5849

Endre
For PDR så er det slik at det for DNO nå dreier seg om value management. Ett seriøst selskap må gjøre dette på en seriøs og innsiktsfull måte. Det betyr at en ikke bare kan kaste alle kortene sånn uten videre. Når det blåser kraftig er det man skal se forskjell på god management og ingen management. Noen forsvinner bare over alle hauer når det begynner å blåse. Når det blåser er inmidlertid BGL&CO på sitt beste.
georg
27.06.2002 14:54
#5858

Endre
Beklager, fikk lina full a kveite. Må bare dra opp så kommer breaking news etterpå. Skulle bare ta en ti minutters tid nå så skulle fangsten være ombord. Men så har jo LL stengt topicen så dfa vet jeg ikke riktig hva jeg skal gjøre?
samuelt
27.06.2002 14:57
#202

Endre
RE Goggen

Ikke vær så beskjeden, du har aldri hatt problemer med å starte nye topics!
georg
27.06.2002 15:32
#5859

Endre
Breaking News Jemen.

DNO og Nexens suksess i Jemen går ikke upåaktet hen i oljeverden. Oljeselskaper fra SaudiArabia og USA har gått sammen og dannet ett konsortium får å søke om andeler i leteområder i Jemen og har nå fått tildelt ett interessant område. Konsortiet skal i første omgang investere ca 250 millioner kroner i leting i området.

Suksessen i Jemen skapt av pionerene gjør at andre større selskap kommer etter. Verdien av andelen øker og satsingen viser at DNO har vært tidlig ute med å skaffe seg sterkt fotfeste før de sterke større aktørene kommer. Igjen en bekreftelse på at DNO sin strategi viser seg å være riktig og de andre kommer etter. Hva er DNO sitt engasjement i Jemen egentlig verdt? Trolig en verdi som får dagens børskurs til å se ut som om markedet ikke helt forstår hva DNO egentlig driver med.
Bolean
27.06.2002 15:36
#8059

Endre
Det er jo ikke noe rart at Larsen stenger en og annen DNO-topic. Det hører jo ikke hjemme noe sted at et lite dr**selskap skal omtales i treogtyve meningsløse topics.

Gamle Erik
27.06.2002 19:21
#406

Endre
Enig med Georg at det var positive signaler som kom fra den nylig avsluttede olje/gass-konferansen i Yemen. DNOs Magne Normann holdt forøvrig et bra foredrag på konferansen vedrørende utvikling av marginale oljefelt (basert på erfaringer med Tasour).
/AXEL
27.06.2002 19:24
#4146

Endre
best og billigst?

Det er slagordet til brunosten det georg.

mener du at DNO er like kjedelig som brunosten?


ax
Gorodn
27.06.2002 21:34
#5273

Endre
Ser forøvrig at Fallit ikke kan svare Georg på Eb.. tallene-.

HAS
27.06.2002 22:35
#99

Endre
Yemen seeks foreign investment in energy sector - Reuters
cito
27.06.2002 23:04
#629

Endre
Georg skriver:

"hvis du ikke har forstått ennå at spekulanter er som horer så har du ikke skjønt mye av markedet.Ingen grunn til at DNO skal betale disse horene mer enn nødvendig for aksjene deres."

Kan noen forklare meg hva Georg egentlig har skjønt som enkelte av oss andre har litt vanskelig å forstå, hva med deg Gorodn? Jeg gjentar, gi Georg litt Litium så kanskje'n roer seg litt ned!
Bjellesauen
27.06.2002 23:08
#1145

Endre
Ser at enkelte framhever den dårlige kursutviklingen til DNO. Under vises kursutviklingen (%) på ca 100 av de største selskapene på OB fra 1.1.2002. DNO har en hederlig plassering blant de 1/4 beste, mens f.eks.TAA befinner seg i nederste 1/2 Bolean.


Objekt Diff(%) fra 2001-12-31
ROXAR 44.93
HAVILA SUP 42.72
KENOR 31.92
NORKOM 28.48
WILH. WILH 22.31
LEIF HØEGH 21.52
EKORNES 16.88
HAFSLUND A 13.43
GRF SP.B. 13.07
SENSONOR 13.06
ELKEM 10.67
DOF 10.14
VEIDEKKE 9.8
NORDLANDSB 9.59
JINHUI SHI 9.23
KONGSBERG 8.81
CONTEXTVIS 7.69
BOLIG- OG 7.53
STATOIL 5.69
KVERNELAND 5.12
ROYAL CARI 4.93
NATURAL 3.19
AKER MARIT 2.9
BERGESEN B 2.82
SCHIBSTED 1.73
NORTHERN O 1.54
DNO 1.49
EXPERT EIL 1.11
NORMAN 0.98
SCANDINAVI 0.76
BERGESEN D 0
HEXAGON CO -0.42
GRF GJENSI -0.74
ATLANTIC C -1.04
FARSTAD SH -1.11
NORSK HYDR -2.93
TGS NOPEC -3.61
DNB HOLDIN -4.21
UNITOR -4.88
AKTIV KAPI -5.21
ORKLA -5.26
BONHEUR -5.3
PROSAFE -6.25
PROFDOC -8.89
STOREBRAND -10
SOLSTAD OF -10
E-LINE GRO -11
ODFJELL A -11.11
GLOBAL GEO -11.92
SAS (SWE) -13.24
TANDBERG -13.5
SUPEROFFIC -14.71
HYDRALIFT -15.91
SAS (NO) -16.52
DSND SUBSE -16.67
NORSKE SKO -18.69
PAN FISH -22
AMERSHAM -22.29
KVÆRNER A -22.89
OFFICE SYS -23.08
DOMSTEIN -25.2
HANDS -26.36
TOMRA SYST -26.74
ITERA CONS -28.36
STOLT-NIEL -28.37
FRONTLINE -28.49
NORDIC VLS -28.57
CREW DEVEL -31.13
SMEDVIG -31.51
SINVEST -33.33
NORDIC WAT -33.33
AXIS-SHIEL -33.71
VISMA -33.78
TELENOR -33.94
FJORD SEAF -33.96
FRED OLSEN -35.63
OCEAN RIG -37.17
IGROUP.NO -37.5
CORROCEAN -39.43
WICOM -42.5
NUTRI PHAR -42.53
MEDIABIN -43.82
STOLT OFFS -44.3
SOFTWARE I -46.02
FAST SEARC -47.3
NORTHERN O -48.86
ELTEK -50.21
TANDBERG D -50.57
NORSK VEKS -51.2
PHOTOCURE -55
SENSE -55.99
EDB - BUSI -57.03
PETROLEUM -57.27
NERA -57.99
VMETRO -58.9
STEPSTONE -59.46
TELECOMPUT -59.74
CANARGO EN -63.08
OPTICOM -64.67
MERKANTILD -65.38
OTRUM ELEC -65.52
PETROLIA D -66.75
INFOCUS -67.16
TANDBERG T -67.22
ALTINEX -68.68
MEDI-CULT -74.05
GOODTECH -77.52
BRØVIG OFF -84.71
Bolean
27.06.2002 23:17
#8070

Endre
Bjellesauen [1151]

Trøster du deg selv?


[Endret 27.06.02 23:46 av Bolean]
[Endret 03.04.03 21:18 av Bolean]
Bolean
27.06.2002 23:23
#8071

Endre
DNO siste 3 år:


Som man ser har DNO stått på stedet hvil (en dobling og en halvering).


[Endret 03.04.03 21:20 av Bolean]
Bjellesauen
27.06.2002 23:41
#1146

Endre
Vil tro at DNO slår de fleste IT-selskapene selv om du går 2-3 år tilbake. Når det gjelder TAA så er problemet at selakapet har det beste bak seg, mens DNO har det foran seg. Allerede i 2002 vil DNOs EBITDA overgå TAAs, på tross av at TAA er priset 15 ganger DNO.
Bolean
27.06.2002 23:51
#8073

Endre
Det vil jo være gledelig hvis DNO gjør det bra fremover. Vi trenger så mange selskaper som mulig i Norge som gjør det bra. Jeg håper at begge disse men også en rekke andre selskaper skal lykkes i tiden fremover.

Samtidig tror jeg ikke DNOs markedsverdi vil vise noen stor økning med det første, men vi får vel se.

MME
27.06.2002 23:59
#341

Endre
Det er jo nærmest religiøse tilstander på DNO-topicene. Og georg som ikke kan regne er den lokale guden, forstå det den som kan...
Bjellesauen
28.06.2002 00:08
#1147

Endre
Er ikke religiøs på noe felt, aller minst re. DNO - men jeg tror vi snart vil se en reprising av DNO hvis bare de får avklart PDR-forholdet. Men mye skal nok skje i selskapet før det får realisert sitt fulle potensiale.
georg
28.06.2002 08:59
#5860

Endre
IT folket er grensesprengende i sin manglende logikk. Mens MME synes det er flott å prise IT selskaper som ikke tjener fem øre til astronomiske verdier basert på noe som ligner på religiøs tro på at kanoninntjening ligger rundt hjørnet så snakker de om religiøse tilstander på DNO topicen?

Når det gjelder DNO så trenger vi ikke engang basere oss på tro. Vi vet at de tjener mye penger. Vi vet at DNO vokser fort. En gang trodde vi at det ville bli slik. Vi hadde rett og nå er det slik.

Det religiøse IT folket trodde at IT selskapene som ble startet av guttunger rundt hele verden skulle bli enorme pengemaskiner. Det har ikke skjedd. Det kommer ikke til å skje. Men MME og hans åndsfrender går fortsatt å venter på at miraklene skal skje. Mens de venter så bruker de tiden på å skjelle ut oss som har hatt rett og mener vi er religiøse i troen på DNO. Jeg lurer på om halve jordkloden snart består av folk som har blitt totalt feilkoblet i hodet og at vi fortsatt lever i en massepsykose.

Må elendigheten bli enda mye værre før de våkner opp fra psykosen sin? Det kan faktisk virke slik. De får vel hive inn noen millioner til i diverse Opticommer og tryne så skikkelig at de aldri kommer opp på knærne igjen. Kanskje etter noen år at de da langsomt våkner opp til virkligheten. Det er jo så tragisk. Det er tragisk at noe som liksom skal være ett seriøst næringsliv får kapitaltilgang fra ett miljø som synes å være utsatt for en sterk epedemi av mentale forstyrrelser.
gunder
28.06.2002 09:28
#1061

Endre
Akkurat det samme ble sagt om PDR
Bolean
28.06.2002 09:35
#8076

Endre
Når det gjelder feilkoblinger (i hodet) så vet jeg om et par kandidater, he-he.
falitt
28.06.2002 09:46
#3120

Endre
georg, du går som vanlig over alle støvleskafter. At IT - hysteriet var til de grader overdrevet, lider vi alle av idag. Bl.a. i form av lav likviditet i markedet. Fra det er det et langt sprang å slakte absolutt alt innen IT som du gjør. Dagens samfunn er i skikkelig omformingsmodus nettopp p.g.a. IT. Flere av verdens største selskaper er IT selskaper (skapt i løpet av 10-15 år), ikke p.g.a. hysteri, men p.g.a. inntjening.
Akkurat nå er vi inne i en konsolideringsfase, men om 10 år kan vi igjen se tilbake og ergre oss over at vi ikke så skriften på veggen og investerte i flere av dagens miniputtselskaper som ble slike vinnere.... Og merk, disse selskapene er ikke oljeselskaper.....DNO kan være bra nok, men problemet for selskaper av DNO's størrelse er videre vekst. DNO har gjort det bra, men videre utvikling er avhengig av tilgang på kapital, mye kapital. Det er ikke uten grunn selv store oljeselskaper fusjonerer. Alle opplever mislykkede boringer oftere enn det motsatte. Så lenge man nøyer med haleproduksjon er det greit, men når man fokuserer mer og mer på nye felt, krever det en viss størrelse og soliditet. Det motsatte ender opp i emisjoner hver gang man har en mislykket boring, som skjer for alle, også DNO.....
georg
28.06.2002 10:00
#5861

Endre
falitt
Fint for deg.Du får finne deg de rette IT boblene da. Lykke til!
Buckfinder
28.06.2002 10:13
#871

Endre
Merkelig liten interesse for Clamp on salget her på ST. Har BGL igjen beriket seg på de øvrige aksjonærenes bekostning ?
Mye kan tyde på dette da det ikke kommer ut konkrete tall for transaksjonene.
samuelt
28.06.2002 10:34
#203

Endre
re buckfinder,

Det ville i så fall ikke overaske mange. Denne gangen tror jeg ikke att han tør fordi da er det den siste spikeren i sin egen kiste,
ranger
28.06.2002 10:34
#1036

Endre
Selvfølgelig har han det. Ranger
Buckfinder
28.06.2002 10:44
#872

Endre
re samuelt
I såfall burde jo DNO komme med flere opplysninger. Hovedaksjonær i DNO, BGL stod i sin tid bak salget til DNO, og samme mann står antagelig bak tilbakekjøpet. Her er det jo bare for DNO å oppgi henholdsvis kjøps og salgssum for aksjene, så kan misstankene evt ryddes av vei.
sentrum
28.06.2002 10:45
#299

Endre
Ranger, kan du utdype dette nærmere ?
falitt
28.06.2002 10:46
#3123

Endre
Alin Invest AS holder til i Laksevåg. AS'et ble stiftet i januar 2000. Kontaktperson er Geir Instanes. Noen som vet hvem som står bak AS'et ?
ranger
28.06.2002 10:54
#1037

Endre
Kontantsituasjonen i selskapet skulle ikke tilsi at bits and pieces selges ut nå. BGL vet at han kan operere nogenlunde fritt akkurat nå, før det blir innsatt ny styreformann. Det er jo naturlig at han benytter anledningen nå. ClampOn tjener gode penger og er et flott selskap. Kvalmen tar meg. Jeg som aksjonær er ikke interessert i et slikt salg. Ranger
Phoebus
28.06.2002 10:56
#1136

Endre
Greit å selge om prisen er riktig. Sikkert best å fokusere på kjernevirksomheten nåt det er generell kapitaltørke.
sentrum
28.06.2002 11:04
#300

Endre
GBL og resten av styret vet at dette salget vil medføre spekulasjoner det er derfor helt utrolig at informasjonen er såpass mangelfull.

Forhåpentligvis tar Krafer ta dette opp med aksjonærforeningen som har ressurser og mandat til å forfølge saken.
falitt
28.06.2002 11:08
#3125

Endre
ranger, hvorfor mistenker du BGL i denne saken ?
Alin Invest AS har samme addresse som ClampOn i Laksevåg., (Dampgårdsveien). Jeg tipper Alin Invest primært er et eiendomsselskap for hovedasksjonæren i Clamp On.....
sentrum
28.06.2002 11:13
#301

Endre
Grunnen til at salget virker misstenklig er at DNO ikke fremviser
salg/kjøpssum, at salget ikke medfører regnskapsmessig gevinst, at vi ikke vet hvordan verdiene er håndtert i DNO`s regnskaper og at ClampOn ha såvidt meg bekjent har en positiv utvikling etter at DNO kjøpte aksjene.
Sunnfjord
28.06.2002 11:18
#160

Endre

Ad. Clamp on salget : Det var da voldsomt til pessimisme. Om det ikke er kommet ut konkrete tall for transaksjonene, gir ikke det noe grunnlag for å tro "at mye tyder på at BGL har beriket seg på de øvrige aksjonærenes bekostning." Holdningen er tydeligvis : La oss tro det verste inntil det motsatte er bevist. Husk at slike transaksjoner er i fokus bl.a. ved revisors gjennomgang.
Buckfinder
28.06.2002 11:28
#873

Endre
re Sunnfjord
Hvis allt er ok (mulig det er det) Hvorfor iallverden ikke komme med flere opplysninger, slik at man slipper spekulasjonene ?
En av grunnene til skepsisen mot DNO i finansmarkedet er jo nettop at BGL sitter på hver side av utallige gjerder.
ranger
28.06.2002 11:28
#1038

Endre
Kanskje de bruker Anderson de og. Ranger
georg
28.06.2002 12:24
#5862

Endre
DNO har nå laget en flott dobel bunn. Skal lite til nå før vi får svært gode tekniske signaler.
falitt
28.06.2002 12:26
#3134

Endre
Jasså georg, har du også begynt å ty til TA ?
georg
28.06.2002 13:08
#5863

Endre
Falitt
TA er noe som kommer i tilegg til,ikke i stedet for. Det er bare sauer som bruker TA i stedet for.
falitt
28.06.2002 13:11
#3136

Endre
Og du er slett ingen sau... Vel, kanskje bjellesau, men det er vel en annen ?
georg
28.06.2002 13:13
#5864

Endre
Cavalley petroleum fant olje på sitt først fosøk i Jemen. 30 meter net pay ser meget bra ut. DNO har mange mange prospekter å bore og boringen av hver av dem koster ikke mer enn 1,2 mill usd. Jemen kan komme til å produsere enorme hauger med penger for DNO fremover.
georg
28.06.2002 13:46
#5865

Endre
En kjapp innføring i blåruss terminologi

EBITDA = Earnings Before I Tricked The Dumb Auditor
EBIT = Earnings Before Irregularities and Tampering
CEO = Chief Embezzlement Officer
CFO = Corporate Fraud Officer
NAV = Normal Andersen Valuation
FRS = Fantasy Reporting Standards
EPS = Eventual Prison Sentence

Ikke rart denne gjengen er missfornøyd med BGL og DNO. De følger jo en helt annen standard og tjener faktisk ordentlige penger.
Petrus
28.06.2002 14:07
#331

Endre
BGL - Berge Gready Leader
Bolean
28.06.2002 14:13
#8101

Endre
georg [5880] - du burde vel opplyse om at du har kopiert fra horn [66] og
at Truthseeker [380] har føyd til:
EBBS - Earnings Before Bad Stuff

Dessuten kommer dette fra USA. Festlig med forkortelser.


[Endret 28.06.02 14:42 av Bolean]
Bolean
28.06.2002 14:15
#8102

Endre
Dessuten, BGL er vel
CEO = Chief Embezzlement Officer
Bolean
28.06.2002 14:17
#8103

Endre
georg, nå må du skynde deg å slå opp i ordboka slik at du vet hva en embezzler er - -Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS