"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Pussig prising
Pussig prising
Manowar
21.09.2002 23:17
#2

Endre
Ingen ting overrasker meg lenger i markedet, men:

1.) Selskapet har en børsverdi på 16,8 millioner kr. Bokført egenkapital er 26,5 millioner.

2.) EBITA 1,558 millioner for 2. kvartal noe som gir 6,232 millioner for året. P/EBITA er altså 2,7.

3.) Resultatet for 2. kvartal viser positiv kontantstrøm.

Er det noen som har handlet med dette selskapet eller kjenner til det og hvordan det oppfattes i markedet? For meg virker det som om de har funnet en nisje i markedet for netthandel.

OfficeShop

--
Manowar


[Endret 21.09.02 23:27 av Manowar]
Bolean
22.09.2002 10:38
#9634

Endre
Kursen gjenspeiler vel tapshistorien og forventningene. :-)
truth
22.09.2002 10:41
#100

Endre
OSH er resultat av en sammenslåing med Tech Holding.
Fant følgende på Imarkedet:
Kapitals konkurskandidater på Oslo Børs

http://www.imarkedet.no/index.php?object_id=46767&origin=selskapsbase&file=show_object&template=show_object_nau


[Endret 22.09.02 10:42 av truth]
Truthseeker
22.09.2002 12:13
#570

Endre
Leverandørene til selskapet er vel de store aksjonærene. Da kan man jo fundere hvor overskuddet blir liggende igjen ? Er redd at innkjøpspolitikken ikke er særdeles vennlig for alle aksjonærene.
Maestro
04.03.2003 15:14
#3805

Endre
Snart historie på OSE!!!

04.03.03 09:12 OSH FLAGGING flagging

Captura AS har den 3. mars 2003 solgt 1.353.474 aksjer i
OfficeShop Holding ASA, tilsvarende 28,12% av aksjene i
selskapet. Captura AS eier etter dette ingen aksjer eller
rettigheter til aksjer i OfficeShop Holding ASA.

--------------------------------

04.03.03 08:43 OSH MELDEPLIKTIG HANDEL meldepliktig handel

Styremedlem Thom Erik Borgen har den 3. mars 2003 solgt
30.000 akjser i OfficeShop Holding ASA til kurs kr 2,05.
Thom Erik Borgen eier etter dette ingen aksjer i OfficeShop
Holding ASA.

----------------------------------------

04.03.03 08:20 OSH FLAGGEMELDING/MELDING OM FREMSETTELSE AV PLIKTIG TILBUD oppkjøp

Hasla Gård Holding AS (`Hasla Gård Holding`) ervervet den
3. mars d.å. 1.383.474 aksjer i OfficeShop Holding ASA
(`OSH`). Aksjene er kjøp til kurs NOK 2,05 per stk. Etter
ervervet eier Hasla Gård Holding 2.555.458 aksjer i
OSH, hvilket utgjør ca. 53,11 % av aksjene og stemmene.

Ervervet utløser tilbudsplikt etter verdipapirhandelloven §
4-1. Hasla Gård Holding vil snarest mulig og senest innen
lovens frist på fire uker fremsette tilbud til samtlige
aksjonærer om kjøp av deres aksjer.
Tilbudsprisen vil være NOK 2,05, som er den høyeste pris
Hasla Gård Holding (inkludert nærstående) har ervervet OSH-
aksjer for de siste seks måneder.


(ose.no)Maestro


[Endret 04.03.03 15:14 av Maestro]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS