"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Jinhui Shipping - Kraftig rateoppgang, solid Q3-02
Jinhui Shipping - Kraftig rateoppgang, solid Q3-02
Morty
03.10.2002 22:32
#999

Endre
Baltic Dry Index har siden bunnen rundt årsskiftet økt med solide 60%:Samtidig har paradoksalt foreløpig ikke JIN-kursen reagert slik den historisk har gjort i større eller mindre grad:
Morty
03.10.2002 22:34
#1000

Endre
Morty
03.10.2002 22:55
#1001

Endre
Bulkrederiet Jinhui Shipping ventes å fremlegge et solid overskudd på USD +/- 2.500.000,- for 3. kvartal 2002.

Det Hong Kong baserte bulkrederiet har til enhver tid en total flåte på +/- 25 bulkskip, hvorav 10 egeneide der 7 stk er nybygg levert 2000-2002. Jinhui har en fot og vel så det inne i verdens kanskje mest interessante marked fremover; Kina !

Selskapet har en solid balanse med et forhold Gjeld/Egenkapital i forholdet 100/100. Bokført EK pr. JIN-aksje kr 7,- pr. aksje. VEK pr. aksje trolig tilnærmet identisk.

Til tross for en usikker verdensøkonomi og verdens børser på historiske lavmål spås det fra skipsmeglerhold noen gode år for bulkshipping frem mot 2004/2005. Tynn ordrebok nye bulkskip fremover, kombinert med antatt økte fraktvolumer&distanser trekkes frem som hovedårsak.

Den siste tidens tildels kraftige rateoppgang underbygger ovennevnte positive scenario.
Morty
03.10.2002 23:01
#1002

Endre
Bulkskipsverdier og BDI 1989-2002
Morty
03.10.2002 23:03
#1003

Endre
Hjemmeside Jinhui Shipping:

Jinhui Shipping
Morty
03.10.2002 23:30
#1004

Endre
Aksjonærutskrift 20 største:

JINHUI SHIPPING & T. (Last Updated 12.11.01)

1 - JINHUI HOLDINGS COMPANY LTD 50.91 50,100,000 0 50,100,000
2 - RICH REWARD LIMITED 11.29 11,111,111 0 11,111,111
3 - HAFSLUND INVEST AS 4.86 4,785,000 0 4,785,000
4 - VERDIPAPIRFONDET SKAGEN VEKST 2.43 2,395,000 0 2,395,000
5 - ODIN MARITIM 2.25 2,211,000 0 2,211,000
6 - EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ('BA') 1.61 1,581,971 0 1,581,971
7 - ERGA MORTEN 1.02 1,000,000 0 1,000,000
8 - PART INVEST AS 1.02 1,000,000 0 1,000,000
9 - MUSLIK AS 1.02 1,000,000 0 1,000,000
10 - TINE PENSJONSKASSE 1.02 1,000,000 0 1,000,000
11 - FAIRLINE CONSULTANTS LTD 0.50 494,049 0 494,049
12 - LIE JØRUND 0.46 453,500 0 453,500
13 - FARSTAD OVE S. 0.46 450,000 0 450,000
14 - SPES-NOVA AS 0.32 315,000 0 315,000
15 - HORPESTAD ANDREAS 0.29 290,000 0 290,000
16 - CARLSON MORTEN ALF 0.29 290,000 0 290,000
17 - MOLY AS 0.29 285,000 0 285,000
18 - EIKESTAD A/S 0.29 285,000 0 285,000
19 - RONG ØYSTEIN 0.27 270,000 0 270,000
20 - GALLION AS 0.25 250,000 0 250,000

Pr. 31.12.2001 var det i overkant av 1.697 aksjonærer totalt. Totalt er det ca. 98.428.341 aksjer utestående.

Kun marginale endringer på aksjonærlisten pr. 03.10.2002 pga. tildels lave volumer omsatt; hovedsaklig som følge av lave kursnivåer i perioden.
Morty
03.10.2002 23:37
#1005

Endre
Nyttig bulkshippinglink:

The Shipping Times

dow
03.10.2002 23:39
#3195

Endre
Hva mener du om dagens børsmelding?
Morty
03.10.2002 23:59
#1006

Endre
Var i utgangspunktet skuffet da flåten blir redusert med to egeneide skip. Ved nærmere ettertanke; greit nok. Dette da skipene ble solgt til en OK pris og tross alt var 17 år gamle. Balansen bedres ytterligere. Den var god før salget og ble enda mer solid etter salget. Likevel noe defansivt av Ng-brødrene hensyntatt undertegnedes tro på et bra bulkmarked de nærmeste årene. Likevel; sumsummarum OK.
Gamle Erik
04.10.2002 00:14
#529

Endre
Nå har de ihvertfall litt penger å handle egne aksjer for.....
Morty
04.10.2002 00:16
#1007

Endre
Hovedårsaken til at JIN-aksjen har hatt en mildt sagt elendig kursutvikling de siste år er lite fokus på bransjen som helhet helt siden Asiakrisen i 1997. "Seigpiningskrakket" på verdens børser i perioden 2000-2002 får dernest påta seg hovedskylden sammen med førstnevnte årsak til JIN-aksjen har blitt handlet til +/- 20% av slakteverdi de siste 1-2 år.Jinhui Shipping er overmoden for en reprising !

Er det iverksettelse av tilbakekjøpsprogrammet på inntil 10% av utestående aksjer som vil gi den etterlengtede "Kick-starten" eller venter vi kun på at selve børsverden friskmeldes og pilene atter peker langsiktig oppover på verdens børser; OSE inklusive ?
Morty
04.10.2002 00:32
#1008

Endre
Skal vi i første omgang få en kopi av oppgangen etter forrige bunn etter Asiakrisen med tilhørende børskrakk 1998 ?

Som en ser av grafen ovenfor - viser enda bedre i grafen lengre opp i denne topic - gikk JIN-aksjen fra kr 1,- til kr 3,- på kort tid tidlig i 1999.

Deretter med litt drahjelp fra meglerhusene, stigende VEK pr. JIN-aksje som følge av stigende skipsverdier og antatt gode resultater fremover m.v., skimtes i det fjerne dermed muligheten for at JIN-aksjen skal kunne nå introduksjonskursen på kr 12,- pr. aksje fra oktober 1994. Forøvrig forrige gang bulkrater og bulkskipsverdier var på et historisk høyt nivå. Muligheten for en ny topp rundt 2004 skimtes i det fjerne !

JIN-aksjen fremstår som en av de mest potensielle 10-doblingskandidatene på Oslo Børs samtidig som risikoen kan anses som forholdsvis lav.

Dette gjør Jinhui Shipping til kanskje Oslo Børs mest interessante aksje !
Morty
04.10.2002 00:40
#1009

Endre
Overskrift i shippingavisa Tradewinds:

Jinhui sells bulkers

Chinese owner picks up $11m for two 1985 built handymaxes.

Created: 13:03 GMT 03 Oct 2002
Morty
04.10.2002 09:12
#1010

Endre
Interessant gjestekommentar i DN 04.10.02 av Skagen-guruen Kristoffer Stensrud med overskrift:

"Er tiden inne for aksjekjøp?"

Den siste tidens bulkrateoppgang og råvareprisoppgang fremtrekkes som en "klassisk" indikator på en kommende oppgang i verdensøkonomien. Selvsagt bra for hele aksjemarkedet, men kanskje spesielt sykliske bransjer som f.eks. bulkshipping og råvareprodusenter.

Anbefales lest !
Machiavelli
04.10.2002 09:29
#119

Endre
Du fremlegger mange bra betraktninger angående JIN, Morty. Gratulerer med 1000 innlegg, forresten.

Likevel: Tror du kortsiktig på en oppgang i JIN? Tapet på salget vil bli regnskapsført i 4Q, og jeg ser det som sannsynlig at vi vil være relativt stabile etter fremleggelsen av dette (selv om det på forhånd erkjent), forutsatt at tilbakekjøp av egne aksjer ikke skjer før det.

Ikke misforstå, jeg har en vesentlig andel av min portefølje i JIN, og har store forventninger om framtidig kursutvikling.


[Endret 04.10.02 09:29 av Machiavelli]
[Endret 04.10.02 09:29 av Machiavelli]
Morty
04.10.2002 09:41
#1011

Endre
Ja, jeg har tro også på en kortsiktig oppgang i JIN.

Foruten "triggerne" nevnt ovenfor, tror jeg markedet vil bli positivt overrasket av et hyggelig resultat i 3. kvartal som fremlegges i slutten av November. Anser det som mer sannsynlig at resultatet på bunnlinjen blir bedre enn mitt anslag på overskudd +/- USD 2,5 mill. Q3 seperat.

Når det er sagt. Markedsaktørene er "slitte" etter "krakket" og JIN-aksjen vil trolig trenge drahjelp av en mer "friskere" børs. Likevel er JIN-aksjen såpass liten at den meget vel kan gå mot markedet/langt bedre enn markedet. Nettopp fordi bulkrederier er blandt de første til å dra fordel av bedre tider; Les bedre resultater m.v..
Morty
04.10.2002 09:52
#1012

Endre
M.h.t. bokført tap ved salg av Jin Yi og Jin Sheng er jeg uenig i iMarkedet's vurdering i gårsdagens artikkel om at tapet i sin helhet vil bli regnskapsført i 4. kvartal. Slik jeg tolker børsmeldingen vil de respektive tapene for hvert skip på ca. USD 0,5 mill. bli tatt i det kvartalet skipene leveres. Altså USD 0,5 mill. i Q4-02 og USD 0,5 mill. i Q1-03. Noen som er uenig ? Dette er uansett såpass lite at det vil ikke ødelegge stort for et ellers forventet bra resultat i kvartalene fremover. Husk det er først fra 4. kvartal og utover vi virkelig vil få se resultateffekten av den kraftige rateoppgangen !
tea
04.10.2002 09:56
#1377

Endre
Morty
Tror du den bedrede kontantstrømmen som salget av de to skipene innebærer vil komme aksjonærene til gode i form av utbytte eller tilbakekjøp av egne aksjer?
Jeg er pessimist og tror ikke det....
undervurdert
04.10.2002 10:17
#5381

Endre
Det tror ikke jeg heller Tea, MEN analytikere verdsetter cash uendelig mye høyere enn noen gamle bulkskip.....
tea
04.10.2002 10:51
#1378

Endre
undervurdert
Jeg har inntrykk av at ingen analytikere følger Jinhui lenger. Men vi kan jo håpe..
undervurdert
04.10.2002 11:02
#5382

Endre
Orion?

Men med analytiker mener jeg også meg selv...(og alle andre som handler aksjer)
tea
04.10.2002 11:56
#1379

Endre
Jeg mener at Kreditkassen stod for introduksjonen av Jinhui på Oslo Børs for noen år tilbake, men interessen derfra har fulgt kursutviklingen (og er derfor nær null). Det er i hvert fall det inntrykket jeg fikk 3-4 år tilbake da jeg tok kontakt et par ganger for å få informasjon om selskapet. Siden den gang har kursen falt ytterligere.
Jinhui kan selvsagt likevel dukke opp på en liste over anbefalte aksjer, eksempelvis fra Orion. Ellers hadde vel iMarkedet en analyse av Jinhui for ca 1 år siden?
Morty
04.10.2002 11:57
#1013

Endre
Tea

Ikke direkte, men indirekte ved at balansen ble ytterligere forbedret og dermed kan tilbakekjøp av egne aksjer og utbytte fremskyndes. Tror imidlertid fortsatt ikke på utbetaling av utbytte før etter at 2003 resultatet er fremlagt. Alt før blir ren bonus. Eneste unntak må være om Ng-brødrene/Jinhui holdings trenger penger hurtigere. Blir isåfall ren bonus.

Forventer at tilbakekjøp av egne aksjer vil bli iverksatt rimelig snart.
tea
04.10.2002 12:15
#1381

Endre
Morty
"Eneste unntak må være om Ng-brødrene/Jinhui holdings trenger penger hurtigere. Blir isåfall ren bonus."

Spørsmålet er om de trenger penger etter at årsresultatet er lagt fram? Vi får håpe at de ikke bare tenker på eget kapitalbehov ved fastsettelse av utbytte!
Morty
04.10.2002 12:52
#1014

Endre
Nå kverulerer du tea ! Det normale er at utbytte først utbetales for år der overskuddet har vært bra. Helårsoverskuddet vil først bli bra nok for regnskapsåret 2003 til at utbytte vil bli utbetalt våren 2004 etter min mening. Skjer det før er det som regel en ekstraordinær årsak. Selvsagt skal majoritetseieren/rederen ha et ord med i laget! Selvsagt under forutsetning av at alle aksjonærer behandles likt og at selskapet har balanse til det. Tror du ikke J.Fredriksen, Sundt/Bergesen, Stolt Nielsen m.v. ville gjøre det samme om nødvendig. En annen årsak til tidligere utbetaling av utbytte kan være at selskapet ønsker å fremtre som særdeles aksjonærvillig. Slikt skjer iblandt. JIN har tidligere år utbetalt kvartalsvis utbytte.

Vil tro at selskapet vurderer tilbakekjøp av egne aksjer som mer aksjonærvennlig med dagens kursnivå.
tea
04.10.2002 13:03
#1382

Endre
He-he, ikke i min mening å kverulere. Jeg har hatt aksjer i Jinhui i mange år og ikke opplevd å få utbytte. Veldig mange shipping-selskaper er dominert av en eier, så dette er ikke spesielt for Jinhui. Det varierer imidlertid hvor interessert de er i å opptre "aksjonærvennlig", hva nå dette måtte defineres som. John Fredriksen og Wilh Wilhelmsen oppfattes av markedet å være forholdsvis aksjonærvennlige, mens Fred Olsen (og Jinhui Shipping?) oppfattes av markedet å være mindre aksjonærvennlige.
Morty
05.10.2002 14:49
#1015

Endre
News@InfocastFN.com
Jinhui (0137) subsidiaries dispose 2 vessels for $85.53M
2002/10/05 11:25

(Infocast News) Jinhui Holdings Company Limited (0137) announced that two indirect subsidiaries of the company entered into two memoranda respectively with two purchasers this Thursday. Two subsidiaries agrees to dispose two vessels for a consideration of US$5.525 million ($43.095 million) and US$5.44 million ($42.432 million) respectively.

The aggregate consideration for these two disposals is US$10.965 million ($85.527 million).

Jinhui holds two indirect subsidiaries approximately 50.9% stake.
Morty
07.10.2002 10:08
#1016

Endre
Her følger utdrag av den interessante gjestekommentaren henvist til lenger oppe i denne topic:

Skagens investeringstips

Skagen Fondene ser flere "oppmuntrende" signaler om at vi er på vei inn i bedre tider. På tide å kjøpe aksjer?

Artikkel av: Odd Steinar Parr (4.10.02 13:03) - HegnarOnline

I dagens gjestekommentar i DN spør investeringsdirektør Kristoffer Stensrud om tiden snart er inne for å kjøpe aksjer igjen. Han ser flere positive trekk ved det som skjer om dagen:

- Globalt sett ser det ut som om privat forbruk holder seg bra, ikke minst som en følge av en stimulerende pengepolitikk både i USA og Asia. Kanskje mest interessant er det å se at den sterke nedbyggingen av lagrene rundt om i verden, som vi har sett de siste par årene, drar mot slutten, skriver direktøren.

Stensrud peker på kraftig stigende råvarepriser, og at ratene for stor tørrlast tonnasje nylig brøt ut av et to-årig langt "stillebelte".

- Dette er prisene som reagerer først i den økonomiske syklus, forklarer han.

Ikke minst er Stensrud "oppmuntret" av følgende tendens de siste dagene:

- Skipsrederne kjøper tilbake "egne aksjer" for egne penger. Dette er bra. Disse pleier å vite best når papir er mindre verdt enn stål, og kan være en god guide for hva vi andre bør gjøre, avslutter han.

***

Ellers har vel de fleste på denne topic fått med seg at det pågår en havnearbeider-streik på vestkysten USA med implikasjoner til shippingsindustrien. Slik jeg forstår det er container-trafikken mest rammet, men det gjelder vel all form for shipping samt at den selvsagt vil lamme økonomien som helhet ved at den forstyrrer vareflyten.

Noe usikker på konsekvensene for bulkshipping, men vil anta at det vil kunne skape et oppdemmet behov for mer skipninger som må innhentes etter streiken er over. Mens streiken pågår vil jeg tro det "låser" opp en del skip som ikke får losset og dermed i mellomriden er fjernet fra fraktmarkedet. Rederne får vel i utgangspunktet sin rate pr. døgn selv om de ikke får losset. Skip vil også gjerne måtte gå lengre avstander som igjen vil virke prisdrivende på ratenivå.

***

Morty - "Riding the waves with Jinhui"
Morty
07.10.2002 21:59
#1017

Endre
BRS ukentlige tørrlastrapport 07.10.2002:

After a 3 weeks rise that has surprised everyone by its amplitude especially in the Capesize market, rates have levelled out this week. Holidays in China and South Korea have certainly played a major role in this global pause, and one wonders whether their come back to the business will help to regain the ground lost in the latter part of the week. All sectors seemed to be in the eye of the typhoon as the Baltic Dry Index only took 8 points since last Friday. Cape rates have benefited from a stronger force of inertia and the BCI has gained 25 points at 1 783, Panamaxes have taken a small 11 points at 1 286 while Handymaxes have lost 96 points at 8 839.

The Capesize market has again reaped some gains this week and has enjoyed this healthy environment for more than three weeks now. Despite a slower market this week rates have kept rising, fronthaul t/c business is now firmly negotiated over the $20,000 barrier. Intra-Pacific trips have also taken the way up, for instance, the 2002-built 173,000 dwt 'Lowlands Glory' has been fixed for a trip via Australia and redel Kaohsiung at a good $16,000. On the spot front, both coal and iron ore activity were slower but did not impact the upward direction of rates. The fixture of the 1996-built 'Iron King' for a 140,000t Richards Bay/Gijon voyage at reg. $7,65 has consolidated last week results. Now the market looks to be waiting for the Asian players come back to take any firm direction.

In this quieter context and despite a "reasonable" level of activity, a lot of business has been reported on private terms. However through the few fixtures that have fully emerged, the market looks somehow to have suffered more in the Atlantic than in the East. Some recent units have again been fixed for transatlantic trips in the region of the low $10,000 per day but a handful of deals have failed at these levels; owners refusing to lower their ambitions.
In the East local trips have ended the week in the low/mid $8,000 like the 2001-built 74,500 dwt 'Captain Diamantis' fixed for an Australia/China round voyage at $8.250 per day. This firmness also reflects in the fixture of the 1999-built 72,495 dwt Morviken fixed for a trip from Taïwan via Goa with redel. Japan in the region of $8,800 daily.
As far as spot coal voyages are concerned, a couple of late fixtures of recent units for 70,000t Port Kembla/Redcar have been reported at $11.70, representing a 30 cents gain from end of last weeks levels.
After a very tough period of over-capacity the Panamax market seems to be stabilising with a fairly good balance between tonnage scrapped and freshly delivered. Some activity has arisen in the US Gulf at the end of the week, but next week will see if the trend is confirmed.

The Handymax market remained strong. Few information has emerged in the Atlantic, but rates are thought to have hardly maintained the low $10,000 per day levels for transatlantic fronthaul trips. Conditions for trips to the Far East from the Black Sea have proved stable with some recent vessels fixed just under $15,000 like the 2002-built 50,992 dwt 'Balboa'. Local business in the Med-Black Sea area has again revealed to be satisfying with trips reported done in the mid-$12,000 per day. Some business has also emerged for Handysize ships from the US Gulf. Prompt positions proved to be difficult to cover, with owners commanding the market. Rates improved in the East on the back of strong maize exports from China and higher demand of coal for India. Handymaxes grabbers achieved low/mid US$8's.
Morty
08.10.2002 12:23
#1018

Endre
JIN-aksjen preges p.t. av et tildels "apatisk" aksjemarked, med i det hele svært få kjøpere om en ser på børsmarkedet som helhet.

Kan se ut som om kjøperne må på banen igjen før det virkelig skjer noe. Verden må vel da "friskmeldes" først før investorer atter tør å se positivt på fremtiden.

I mellomtiden får vi tålmodige smøre oss med tålmodighet og trøste oss med at i mellomtiden legger Jinhui grunnlaget for en hyggelig kursutvikling.

Når ovennevnte faller på plass vil JIN-aksjen reprises. I første omgang tror jeg på en "blåkopi" av oppgangen fra forrige historiske bunnotering fra 12/1998 da aksjen gikk fra kr 1,- til kr 3,- på få måneder. Årsaken til at den ikke klatret videre vil jeg i hovedsak si skyldtes "TMT-boblen" og at alt av "Old economy" ble fullstendig oversett av investormarkedet.
Her ligger også kjernen i min tro på at JIN-aksjen denne gang etter litt konsolidering rundt +/- kr 3,- omsider vil få sin velfortjente reprising som mer står i stil med underliggende verdier og inntjening. Området +/- kr 10,- pr. JIN-aksje ser jeg da som en naturlig target litt frem i tid. Anslagsvis 2004/2005.

Husk: Gårsdagens vinnere blir sjelden morgendagens vinnere.

I mellomtiden får vi være innstillt på til tider "søvninge" tilstander som vi er vitne til p.t..

***

Morty - "Riding the waves in patience with Jinhui Shipping"
Odyssevs
08.10.2002 18:13
#1561

Endre
Handyratene stiger, mens de andre faller litt. Kanskje passerer Handy 9000?

BALTIC CAPESIZE 1.775,00 -0,45
BALTIC DRY INDEX 1.351,00 -0,22
BALTIC HANDYMAX 8.969,00 0,40
BALTIC PANAMAX 1.281,00 -0,39
Odyssevs
08.10.2002 18:15
#1562

Endre
. . . . og JPY svekker seg (kraftig) mot USD.

1 US Dollar = 124.290 Japanese Yen
beat pete
08.10.2002 18:38
#1443

Endre
....


[Endret 08.10.02 18:38 av beat pete]
Morty
09.10.2002 08:37
#1019

Endre
Odyssevs, tar du en liten utfordring?:

Siden jeg mener å vite at du har litt peiling på IT, så lurte jeg på om du kunne klare å dra frem en grafisk fremstilling over utviklingen USD/YEN i en lengst mulig periode. Fortrinnsvis minst i perioden ca. 1990-2002, gjerne lenger om mulig.

***

Ellers er havnearbeiderstreiken på vestkysten av USA avblåst etter inngripen av selveste Bush. En del skipninger å innhente hvilket burde være positivt for shippingratene. Container-shipping mest berørt; men dog.

***

Ellers ligger JIN atter en gang på kjøpsanbefalingstoppen her på ST. Gi en stemme du også.
Odyssevs
09.10.2002 08:44
#1563

Endre
Morty

OK, den utfordringen tar jeg. Dog har jeg litt dårlig med tid til overs i dag, så du får være litt tolmodig med meg.

hilsen
Odyssevs
Morty
09.10.2002 13:05
#1020

Endre
Mens shipping-tungvekteren FRO innen Tank på Oslo Børs reagerer nærmest umiddelbart på endringer i ratenivå og skipspriser ser ikke slikt ut til å ha noen særlig innvirkning på JIN. Greit nok at likviditet m.v. er av et helt annet kaliber; men dog. Et paradoks er det okke som !

Meglerhuset Pareto har vært aktive på selgersiden i det siste. Av måten de har operert på kan det nærmest se ut som et "kontrollert" tvangssalg fra meglerhusets side. Ligger igjen 10' på 1,20 av deres salgsordre. Interessant om de har mer på lager, eller om "that's it" ? Nemlig et greit sprang til neste nivå 1,34 p.t.. I det store og hele en tynn selgerside opp til ihvertfall kr 1,50 såvidt jeg kan bedømme. Men hva vet vel lille jeg.

Skal bli interessant å se om det har vært bevegelse i skipsprisene siste måned som følge av den siste tids kraftige rateoppgang.
Morty
09.10.2002 13:33
#1021

Endre
Antar Pareto ligger med skjult volum på 1,20 utifra at det stadig kommer nye salgsordre på mindre poster på samme nivå straks volumet er tømt. Inntil vedkommende har fått lempet ut sin totale salgsordre vil trolig 1,20-nivået være en naturlig kurssperre for JIN-aksjen.
Morty
09.10.2002 15:03
#1022

Endre
Nordea plukket 50' på 1,20. PA forsatt enerådende selger og står bak hele dagens volum på 120 JIN. Ny salgsordre 10' på 1,20 - Fortsatt Pareto som skal ut med mer ??

Om ikke annet så hyggelig at volumet i JIN har tatt seg opp den siste tiden. Forsatt ikke noe å hoppe i taket for; men dog.

***

Er så smått begynnt å tenke på Q4-02 estimatene. Blir bra saker, men skal prøve å finregne litt på hvor bra om dagens ratenivåer holder stand eller endog bedrer seg ytterligere.
Odyssevs
10.10.2002 08:15
#1564

Endre
Dagens meny:

BALTIC CAPESIZE 1.765,00 -0,56
BALTIC DRY INDEX 1.348,00 -0,22
BALTIC HANDYMAX 9.043,00 0,83
BALTIC PANAMAX 1.273,00 -0,62

- - -

Handyratene stiger 0,83 prosent fra forrige dag, og har som alle ser passert 9-tusen merket. Vi har fått en liten korreksjon ned for de andre rate-kategoriene. Usikker på når dette skjer for Handy. Uansett bør JIN med dagens ratenivå få et godt driftsresultat for Q4/02.
Morty
10.10.2002 08:38
#1023

Endre
Etter den kraftige rateøkningen er det vel i bunn og grunn bare sunt med litt konsolidering. Fallhøyden reduseres må vite. Kan være greit å trekke litt luft innimellom.

Som de fleste vet er er Handy-segmentet dominerende i Jinhuis flåte.

Kan se ut som om siste nybygget som skulle vært levert september 2002 er noe forsinket. Enten det eller så er ikke selskapets hjemmeside oppdatert.

Mens vi venter på å få inn USD 11 mill. for de to skipene som er solgt vil disse trolig seile inn netto USD 0,5-1 mill. til i kassa. Greit å ta med det også i disse tider !
Odyssevs
10.10.2002 08:51
#1565

Endre
Her er litt historiske JPY/USD kurser. Jeg har plukket ut kursene for hvert kvartal (1/1, 1/4, 1/7, og 1/10). I tillegg den høyeste kursen det året (Max), gjennomsnittet (Avg), og den laveste (Min). Alle data er hentet fra basen til Oanda.

Beklageligvis klarer jeg ikke å sette dette å tabellform.

mvh
Odyssevs

Gjennomsnitt for perioden 1990 til 2002 er: 118 JPY/USD
Høyeste notering er: 160
Laveste notering er: 79

- - - -
Året___1/1___1/4__1/7___1/10_Max__Avg__Min

1990__ 143__159__152__132__160__144__123
1991__135__140__138__133__142__134__125
1992__124__134__125__120__135__126__118
1993__125__114__107__106__126__111__100
1994__111__103___98___98__113__102___96
1995___97___88___84__100__105___94___79
1996__103__107__109__111__116__108__103
1997__116__123__115__121__131__121__110
1998__130__133__138__135__147__130__111
1999__113__119__120__105__124__113__101
2000__107__102__106__107__115__107__101
2001__114__126__124__119__132__121__113
2002__131__132__119__121__134__126__115[Endret 10.10.02 09:16 av Odyssevs]
Morty
10.10.2002 09:01
#1024

Endre
Flott Odyssevs, men hadde trodd du som IT-ekspert hadde fixet en grafisk fremstilling. Om du ikke fixer det, takk likevel.
Odyssevs
10.10.2002 09:04
#1566

Endre
Så noen historiske data fra 1980-tallet:

Året_____ Max/Avg/Min

1989____ 149 / 138 / 123
1988____ 136 / 128 / 121
1987____ 159 / 144 / 123
1986____ 202 / 168 / 152
1985____ 262 / 238 / 201
1984____ 250 / 237 / 222
1983____ 247 / 237 / 227
1982____ 277 / 249 / 219
1981____ 246 / 220 / 199
1980____ 261 / 226 / 203
Odyssevs
10.10.2002 10:11
#1567

Endre
Siste JPY-innlegg for i dag (Hentet fra Dagens Næringsliv):

Yen svekket mot dollar
TDN Finans (09:26)

Yen har svekket seg mot dollar for første gang på tre dager etter at Nikkei-indeksen falt til sitt laveste nivå på 19 år.

-Vi kan ikke kjøpe yen så lenge børsen, og spesielt bankaksjene, faller sterkt. Det er for tiden mye fokus på bankaksjer i påvente av regjeringens plan for å hjelpe bankene med dårlige lån, sa valutamegler Motoshi Imura i
Bank of Tokyo Mitsubishi, ifølge Bloomberg News.

Det er også ifølge en analytiker bekymring for at regjeringens tiltaksplan vil medføre at bankene blir tvunget til å stoppe kreditten til selskaper som misligholder sine lån. Dette vil i så fall føre til en rekke nye konkurser i japansk næringsliv.

Flere konkurser i Japan vil svekke økonomien ytterligere og forsterke deflasjonsproblemene. Japanske konsumpriser har falt i fire år på rad og dette gjør det enda vanskeligere for låntagerne og tilbakebetale sine lån.
Virgo
10.10.2002 11:20
#1135

Endre
Morty

Har du regnet på hva det siste YEN-fallet innebærer for JIN's del?
Morty
10.10.2002 14:18
#1025

Endre
BP:

Selvsagt, selv om avslutning Q4-02 er altfor langt frem i tid til at en p.t. skal bruke for mye tid på det når tross alt avviket fra utgangen Q3-02 er såpass lite som det faktisk p.t. er nemlig ca. 1,5% fra sluttnotering USD/YEN ca. 121,50 30.09.2002.

Ved tilnærmet full YEN-lån eksponering (noe jeg er langt fra sikker på) tilsvarende ca. USD 70 mill. vil da valutagevinsten for Q4-02 p.t. være ca. USD 1 mill..

Antar Q3-02 vil vise en valutagevinst på +/- USD 1 mill..
Morty
10.10.2002 14:19
#1026

Endre
Sorry Virgo. Siste innlegg var ment til deg ikke BP.
Morty
10.10.2002 14:29
#1027

Endre
Blir interessant å følge med ved kommende resultatfremleggelser om JIN har forlatt/planlegger å forlate sin YEN-lån eksponering.

Uten at vi skal vektlegge YEN'en for mye betydning, kan jeg likevel ikke dy meg:

Når en ser på de historiske fakta på kursforløpet til USD/YEN - der en ikke skal altfor langt tilbake før YEN var betydelig lavere verdsatt mot USD enn dagens 123,6 - kan en bli fristet til å fantasere på hva som ville skjedd dersom YEN svekket seg tilbake til f.eks. 80-tallets 250-nivå.

JIN's gjeld USD 70 mill. ville da vært halvert til USD 35 mill. selv om selskapet ikke hadde betalt en cent i avdrag !

Nå har det dog skjedd saker og ting siden den gang, slik at det får nok bli med fantasien for denne gang.

***

P.S. - Savner en noe "tyngre" investor eller to med cash til å tømme ordreboka på 1,20! 70' for salg p.t. med trolig mer i skjult volum.

En gyllen investeringsmulighet for de med midler ledig risikoen hensyntatt !

***

Morty - "Wake up dead man"
Morty
10.10.2002 15:35
#1028

Endre
Noen som føler på seg at investorer generelt - saueflokk som mere profesjonelle - mer eller mindre har kapitulert m.h.t. tiltro til aksjemarkedet generelt ? Ser det på blandt annet den reduserte aktiviteten her på ST, samt pessimismen som råder blandt de få "hardhausene" som fortsatt er igjen.

Som den jordnære optimist - ispedd en god blanding sundt bondevett kombinert med litt skolering - ser jeg på ovennevnte faktum som et gedigent kjøpssignal. Ikke så mange som våger å si KJØP, og enda færre som faktisk følger rådet !

Tiden der enhver idiot snart kan bruke pilkast for å treffe vinnere på OSE nærmer seg. Men hvorfor da ikke heller velge innertier med en gang ved å KJØPE JIN ???
Morty
10.10.2002 17:38
#1029

Endre
Kjøpe nå?

Artikkel av: Trygve Hegnar (9.10.02 15:51)

Etter at norske aksjeeiere har "tapt" rundt en tredjedel av sine sparepenger i aksjer bare siden årsskiftet, og rundt halvparten av verdiene siden toppen høsten 2000, er det stadig flere som sier at nå er tiden inne til å kjøpe aksjer igjen. Presset er faktisk ganske stort. Ni av ti analytikere, meglere og kommentatorer sier nå kjøp. Aksjemegler Jan-Petter Sissener, som har sagt kjøp mer enn et år, sier selvfølgelig kjøp ("jeg tror på en oppgang"), det samme sier analysesjefen i First Securities, Peter Hermanrud, som allerede for et år siden mente norske aksjer var billige fordi børsverdiene var så lave i forhold til de bokførte verdier, og selveste Peter Warren, som normalt har en nøktern tone til det meste, sier nå "er vi heldige, er dette bunn". Sissener, som i lang tid har ment at norske aksjer er "møkkabillige", har til og med en spesiell måte å tolke utviklingen på. Han sier at "når Norse Securities sender kundene på short-kurs, tar jeg det som et tegn på at bunnen er nådd." Det er varianten av at når den siste optimist er blitt pessimist, da er det tid for å kjøpe. Og som om dette ikke er nok, sier Stig Myrseth fra Orion Analyse til Finansavisen at "dette gir stor oppside om verden fortsatt står til påske. Vi blir derfor ikke overrasket om investorene om ett års tid eller to river seg i håret og angrer på at de ikke kjøpte aksjer i krise-året 2002 på samme måte som etter kriseårene 1992 og 1982." Etter brutale fall var et par dager med beskjeden oppgang nok til at optimistene kom på banen igjen. Men så falt Dow Jones med 3,6 prosent på en dag, og smilene forsvant. Det interessante nå er at de europeiske børser, stort sett, nesten hver dag går i takt. Det er ikke overraskende så lenge euro-landene har samme rentenivå og pengepolitikk og må følge samme finanspolitikk (underskudd ikke større enn tre prosent av BNP), men det betyr at norske investorer nøye må følge også de europeiske børser og økonomien i resten av Europa. Og globaliseringen har i tillegg ført til at de europeiske børser, inkludert Oslo Børs, delvis og ofte følger Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq. Der er derfor viktigere enn noen gang å forstå makrobildet i disse landene. Og for å si det rett ut: Det ser ikke bra ut. Vi i Kapital finner ikke dekning i realøkonomien, hverken i Norge, euro-landene eller i USA, på at bunnen er nådd. Tvert imot er vi forundret over at meglere og andre, uke etter uke, i mer enn et år har klart å anbefale aksjer som har falt, falt og falt. Norske Skog var billig, het det, på 200 kroner, og den er billig nå på 90 kroner. Men sett at vi i Kapital tar feil? At konjunkturene, på bred front, har snudd, slik at vekst, salg og inntjening i selskapene vil øke i tiden fremover, og at børskursene vil reflektere dette. Da bør man i dag kjøpe aksjer, slik at man ikke river seg i håret om et eller to år, slik Myrseth tror. Hvilke aksjer man i så fall bør kjøpe, har vi plukket frem i dette nummer. Fem aksjer som vil være gode hvis konjunkturene har snudd eller er i ferd med å snu. Hvis vi er heldige som Warren tror.

***

Kan ikke noe for det, men jeg har litt sansen for Hegnar ! Selvsagt ikke enig i alt han sier til enhver tid, men dum er definitivt mannen ikke.

Morty
11.10.2002 09:21
#1030

Endre
October 11, 2002

Daily Freight

THE Baltic Dry Index (BDI) fell one point to 1,347, the Baltic Panamax Index (BPI) lost seven points to 1,266, the Baltic Handymax Index (BHI) firmed 59 points to 9,102 and the Baltic Capesize Index (BCI) was down two points to 1,763.

***

BDI konsoliderer fortsatt. Handymax klatrer imidlertid videre; dog i noe mer moderat tempo. Av Jinhui's 12 (10) bulkskip er 10 (8) Handy'er. Forøvrig den minst risikofyllte skipskategorien av de tre m.h.t. ratesvingninger m.v..

***

Litt "kalkulator-drømming":

Si at Jinhui har klart å øke sin inntjening pr. skip med USD 2.000,- pr. døgn inkl. innleide. Ergo totalt ca. 25 skip. Det gir USD 50.000,- i økt resultat pr. døgn. På kvartalsbasis gir dette økt overskudd på USD 4,5 mill. som på årsbasis blir økt overskudd USD 18.000.000,- !!!!

Når så selskapet også før rateoppgangen faktisk tjente penger - om ikke så mye - så begynner det å bli litt.

Så bra blir det garantert ikke da en god del skip går på lengre T/C kontrakter med fastsatte rater, økt bunkerspris og forsikring pga. krigsrisikoen spiser en del m.v..

***

Uansett, er det noe rart at enkelte av oss standhaftige Jinhui aksjonærer øyner muligheten for at selskapet snart vil iverksette tilbakekjøp av egne aksjer samt begynne å utbetale aksjeutbytte de kommende år !

***

Morty - "Sailing in glory with Jinhui Shipping"
tea
11.10.2002 10:41
#1394

Endre
...og Jinhui siger nedover. 70.000 aksjer til salgs på 1,20 nå. Sist omsatt til 1,13.
Hvor vil dette ende?
Morty
11.10.2002 11:18
#1031

Endre
Manglende oppmerksomhet rundt selskapet er vel hovedårsaken til den til tider labre kjøperinteressen i JIN. Hadde vært mer betenkt om vi så store volumer og ikke de pinglevolumene en tross alt ser.

Uansett, dårlige tider i aksjemarkedet generelt tvinger en del til å selge for enhver pris. Til orientering var det forholdsvis bra volumer i JIN-aksjen da JIN-aksjen i rundt årsskiftet 1998/1999 var i kjelleren kursmessig som nå. Okkesom steg JIN da på få måneder 300% !!! Typiske eksempler vil gjerne være pressede privatinvestorer og til og med livselskaper som tvinges til å handle irrasjonelt da alternativet til å sitte lengre gjrene er konkurs eller tilsvarende om det skulle falle ytterligere.

Slike tider har rent historisk vist seg å være en kjøpers drøm !

Derfor er jeg overbevist om at JIN er et gullkantet kjøp p.t.

Vi kan gjerne håpe på litt mer oppmerksomhet og kjøperinteresse nå JIN fremover mest sannsynlig vil fremlegge hyggelige resultater. Med kanonresultater som det er muligheter for utover i 2003 kan det da bli særdeles hyggelig å være JIN-aksjonær.

Men hva vet vel lille jeg ?

***

Morty - "Happy trading day"
Morty
11.10.2002 14:56
#1033

Endre
Fortsetter verdens børser den positive trenden fremover - OSE p.t. opp 4% - varer det ikke lenge før kjøpersiden blir langt mer aggressiv også i JIN. Tenker vi da meget hurtig vil se helt andre kursnivåer en dagens latterlige kr 1,20.
Odyssevs
12.10.2002 09:49
#1568

Endre
Handy-indeksen fortsetter oppover . . . .

BALTIC CAPESIZE 1.761,00 -0,11
BALTIC DRY INDEX 1.346,00 -0,07
BALTIC HANDYMAX 9.181,00 0,87
BALTIC PANAMAX 1.255,00 -0,87


. . . .og det bør legge grunnlaget for et godt driftsresultat for Q4/02. Fra tidligere børsmeldinger kommer JIN til å ta et "tap" i balanse-regnskapet for Q4 på omlag MNOK 9 ved salg av de to Handy-skip. I følge Morrty har JIN fra før en meget solid balanse, så et salgs-"tap" vil nesten ikke merkes.
Avsman
12.10.2002 15:09
#1

Endre
Har lest Tradewinds artikkelen fra forrige uke anngående salget av de to båtene. Ng Kam Wah Thomas sier der at pengene skal brukes til nedbetaling av lån og til å styrke arbeidskapitalen. Med andre ord blir det vel som forventet ikke noe utbytte som følge av dette. Eksponeringen i YEN vil dog bli noe mindre.
poldco
12.10.2002 16:39
#2301

Endre


Ikke mye å spandere tid på dette gutter, en omsetning på ca. 50.000 kroner på en slik dag som vi hadde på fredag.
Morty
15.10.2002 08:58
#1034

Endre
Handymax rir på en medvindsbølge om dagen:

Ukerapport skipsmeglerhuset BRS N° 305 - October 14th, 2002

Contrary to last week when Handymax results were somehow deceiving compared to other segments of the dry bulk market, this week has seen their rates rocketing again. During the last five trading days, the Handymax index has gained 305 points. Let us remind that one month ago, the index was hovering in the 7,900 points regions, more than 1,400 basic points less than now. Business this week has not been favourable to Capes and Panamaxes and rates have begun to ease a bit. However the market seemed to wake up at the end of the week with a higher number of fixtures reported in both basins.
Apart from the day to day business, some 'reputed' sources have released their prospects for next year like the United Nations trade economists who forecast a 5.7% growth of world trade in 2003 compared to the weak 1.6% that may be achieved this year, while the WTO economists forecast a 6.2% growth for next year. These are good news for the shipping business but this remains far under the 12% recorded in 2000.

In a very restricted volume of business, rates obtained by Capesize have remained quite firm. Fronthaul trips are now negotiated over US$21,000 for large/modern ships like the 185,688 dwt 1996-built 'New Forest' taken for a trip with dely Continent via Brazil and redel Japan at a daily rate of US$21,400.
On the spot front, despite a good level of activity on the Tubarao / 2 ports China benchmark route ore rates have lost a few cents, for instance a 150,000t cargo for a Tubarao/Beilun+Shanghai will pay US$10.85 for an end Oct. / early Nov. voyage. In the Atlantic spot, rates on the Richards Bay/Rotterdam route have remained strong and ended the week in the US$7.95 region.

Despite a high level of activity in the Atlantic last week Panamax owners have struggled to sustain rates at US$10,000 per day. Rumours of an increase of activity from the US Gulf were not fully backed up, however a handful of trips to the East were fixed at rather satisfying levels such as the 69,659 dwt 1994-built 'Fivos' for an end Oct. / early Nov. dely US Gulf with redel. Far East at US$10,750 daily plus a US$270,000 ballast bonus.
Surprisingly, South-African spot coal cargoes don't look to be affected by the slow down in the Atlantic and a 70,000t shipment ex Richards Bay to Hansaport has been fixed at a good US$8.50 fio.

Dry bulk markets have been definitely leaded by Handy/Handymaxes this week. Demand has been particularly firm in both basins and activity has remained sustained. Trips to the East are paying very high rates like the 52,489 dwt 2001-built 'Furness Australia' fixed with dely. Hamburg via St. Petersburg and redel. Far East at a high US$14,000. Even older/smaller units are finding employment at satisfactory levels in the Atlantic like the 42,035 dwt 1991-built 'You Mei' fixed with dely. West Africa for a trip via Santos and redel. USEC in the region of US$9,200 daily. The US Gulf remains a hot spot, while the Far East seems to slow down with spot Handymax fixed in the low US$7,000 for local employment.
Nobody knows how long this trend will last this gives at least some fresh air to owners badly affected by the rate crisis.

***

Til info:

Jinhui har p.t. 9 stk Handysize/Handymax på verdens hav hvorav 2 stk eldre er solgt og leveres selger rundt årsskiftet 02/03.

Siste Handymax nybygg skal overtas av Jinhui i disse dager. Gunstig leveringstidspunkt m.h.t. siste tids rateoppgang.

2 stk Panamax'er der begge går på faste T/C kontrakter.

Forøvrig ca. 10-15 øvrige bulkskip innleid til enhver tid. Ukjent størrelse, men antas i Handymax/Panamax segmentet.

***

Morty - "Let Jinhui sail you the dollars"
Morty
15.10.2002 09:07
#1035

Endre
Do you wanna join the rocket ride with Jinhui Shipping !I do, and I'm getting pretty bullish about it looking forward !
Phoebus
15.10.2002 09:11
#1477

Endre
Opp til 12,- igjen burde gå greit, men der vil jeg anta at det er en tanke motstand :-)))
Morty
15.10.2002 09:16
#1036

Endre
Kanskje antennes den særdeles korte JIN-lunta når markedet oppdager hvilken resultateffekt rateutviklingen vil medføre for JIN !

Morty
15.10.2002 09:20
#1037

Endre
Spennende blir det også å følge med fremover hvordan bulkskipsverdiene utvikler seg fremover. Fra dagens historiske bunnivåer er det litt å gå på på oppsiden.

Dette kan sammen med gode resultater fremover gi en særdeles hyggelig effekt på VEK fremover !

I det fjerne skimtes fordums storhetstider med JIN-kurs kr 12 !
tea
15.10.2002 09:36
#1400

Endre
Morty[1036]
"Do you wanna join the rocket ride with Jinhui Shipping !"

Considering the graph, it has to be an air-to-ground rocket!


[Endret 15.10.02 09:36 av tea]
tea
15.10.2002 11:00
#1401

Endre
Hmm, ødela jeg stemningen her? De fleste er vel enige om at Jinhui både har vært og er underpriset. Spørsmålet er hva som skal skje for at dette skal endres.
Utbytte, tilbakekjøp av aksjer, eller kanskje ganske enkelt et godt gammeldags rally i markedet?
4you
15.10.2002 11:11
#67

Endre
Kan ihvertfall se ut som den store selgern på 1,20 er ferdig. Neste 1,30. Har kjøpt endel, og sover meget godt. Den kommer før eller siden.
Avsman
15.10.2002 11:47
#2

Endre
Noen som har en oversikt (anslag) over hvor mye Pareto har solgt på 1.20? Kjører tydeligvis ut 60k til.
Morty
15.10.2002 11:50
#1038

Endre
Skal ikke mye til før vi er tilbake på kursnivået før det nå historiske Q2-02 ble presentert i slutten av August. JIN-kursen lå da rundt kr 1,50. Heller ikke det noe å rope hurra for, men dog.

Er usikker på om selgeren som de siste uker har lempet ut rundt kr 1,20 via Pareto er ferdig, eller om vedkommende bare prøver seg litt høyere da den generelle trenden i markedet p.t. er positiv. Men det er lov å håpe.

Enda mer er det lov å håpe på at noe tyngre kjøpere melder sin interesse. F.eks. aksjefond. Eller selvsagt at selskapet selv begynner å kjøpe de vedtatte inntil 10% av egne aksjer.
Morty
15.10.2002 12:14
#1039

Endre
Pareto har stått bak hovedtyngden av det ukentlige volumet på 200.000 stk de to siste ukene. Anslår at de står bak minst 300.000 av dette volumet. Uka før var volumet ca. 600.000 aksjer hvorav Orkla meglet en post på 450.000 internt på kr 1,20.

Uten tvil selger en av de 20 største aksjonærene seg ned/helt ut. For en gangs skyld gjør nettmeglerkundene noe positivt ved å ta imot som kjøpere av mindre poster.
undervurdert
15.10.2002 12:25
#5454

Endre
Faktisk veldig bra for likviditeten om store aksjonærer/fond selger seg ned, selv om det legger et visst press på kursen kortsiktig, god likviditet er et must for en skikkelig reprisning.
tea
15.10.2002 13:21
#1403

Endre
Og 45.000 aksjer til salgs til kr 1,20. Utømmelig beholdning?
Morty
15.10.2002 13:52
#1040

Endre
Langt fra uttømmelig tea. Men faren for ytterligere skjult volum fra Pareto-kundens side anser jeg som meget stor. Forhistorien tatt i betraktning. Likevel er det høyst sannsynlig ikke noe gigantvolum som skjuler seg bak salgsordren.

Litt kjedelig å sitte i JIN når børsen ellers opplever et aldri så lite kursrally. I en slik oppgangsfase foretrekkes gjerne de større Blue-Chips som vel naturlig er.

Trøsten for trofaste JIN-aksjonærer får være at oppsiden øker i JIN-papiret også i takt med det generelt stigende markedet. Er sterk i troen på at JIN-aksjen snart vil reprises a-la oppgangen på 300% en hadde tidlig i 1999. Mest trolig et forholdsvis raskt løft oppimot kr 3,- senest litt ut i 2003.

Om ikke aksjen tar av før etter årsskiftet kan det åpne for interessante kjøpsmuligheter fremover. Noe window-dressing må en påregne frem mot årsskiftet. For JIN's del tror jeg ikke det blir så mye av dette da sluttkursen forrige år var kr 1,30. Ergo ikke mye skatte-effekt av å gjøre noe i JIN. Da er andre aksjer mer utsatt i så måte. Kanskje noen da velger å reinvestere i JIN. Mye vil avhenge av hvordan OSE-generelt utvikler seg fremover. Frykten som har rådet i markedet generelt den siste tiden har avtatt noe de siste dager. Mange aktører forventer nok likevel at vi kun opplever et "bearrally". Time will tell.

Uansett, JIN er mildt sagt overmoden for reprising fra dagens kr 1,20. Spørsmålet er når kjøperinteressen blir stor nok til at det skjer.
Morty
15.10.2002 15:18
#1041

Endre
Etter å ha lempet ut 60' legges ytterligere 50' ut fra PA-kunden.
Morty
15.10.2002 15:42
#1042

Endre
I skrivende stund har JIN en valutagevinst inne for Q4-02 på ca. USD 2 mill.. Langt frem til årsslutt enda, så vi får ta det hele med en klype salt foreløpig. Videre retning YEN mot USD er vel vanskelig å spå. En får vel det svaret en ønsker om en bare spør den rette.

Med litt flaks kan imidlertid halvårsunderskuddet på USD 6.6 mill. innhentes med god margin !

P.t. er allerede USD 3 mill. innhentet bare i valutagevinst hvorav trolig 1 mill. allerede er i boks i Q3-02.

Videre kommer selve driften i siste halvår. Er meget spent på hvor bra denne blir, særlig i Q4-02 da rateøkningen vil vise bedre igjen. Tror vi kan forvente et samlet overskudd fra "Chartering, freight and hire" på minst USD 4 mill. i siste halvår 2002 (Nøkternt vurdert 1,5 mill. i Q3)

En "joker" er området "Investments in China" som i Q2-02 viste meget hyggelige tall, men som dessverre er noe vanskelig å predikere da tallene fra dette området historisk har variert en del. Kalkulerer for egen del med null-resultat fra dette området i 2. halvår 2002. Kina går imidlertid for full rulle om dagen, slik at hyggelige overrsakelser kan komme også derfra.

Som en enda større "joker" kommer evt. oppskrivning av skipsverdier i lys av antatt økte annenhåndspriser bulkskip utover 2002 som følge av den kraftige rateoppgangen den siste tiden. Underforstått tror jeg altså ikke på ekstraordinære nedskrivninger. Noe usikkerhet er det dog som alltid.

***

Morty - "Riding the waves with Jinhui"
Phoebus
15.10.2002 15:46
#1478

Endre
Her er det en kjøpsmulighet, og det er mulig å få til litt volum også.
Morty
15.10.2002 20:36
#1043

Endre
Jinhui prises lavt i forhold til underliggende verdier, mener Orion.

Av:Lasse Klever - Stocklink - 21.11.2001 10:41

Orion Analyse mener det er positivt at Jinhui Shipping fremstår mer som et rendyrket bulkrederi enn et konglomerat etter at selskapet har fått levert nybygg, men analysefirmaet mener det er for tidlig å kjøpe aksjen.

Ifølge Orion vil resultatet fortsatt svekkes, men på litt lenger sikt tror analysefirmaet på en reprising av aksjen. Jinhui prises nemlig til 16 prosent av bokførte verdier og 23 prosent av verdijustert egenkapital.

Orion anbefaler å holde aksjen på radarskjermen og mener oppsiden er stor når shippingmarkedet på nytt kommer tilbake.

***

"Shippingmarkedet" - som Orion Analyse etterlyste for nær 1 år siden - er nå kommet tilbake. Hva venter vi på ? Foreløpig ønsker nok de få investorene som fortsatt er tilstede på OSE likvide aksjer av frykt for at vi kun har et falskt "bear-rally". Viser det seg etterhvert at det er hold i oppgangen og at pilene peker videre oppover, vil etterhvert risikoviljen blant investorer øke slik at selskapene med forholdsvis lav markedsverdi "tas inn i varmen igjen". Jinhui Shipping burde da være et naturlig valg for mang en investor.

Inntil så skjer fremtrer JIN p.t. som en gyllen investeringsmulighet som følge av tynn kjøperside kombinert med at det finnes selgere på kr 1,20+. Som Phoebus sier er det også muligheter for litt volum på disse nivåer.
Morty
15.10.2002 22:00
#1044

Endre
Nedenfor følger gjengitt en meget interessant DN artikkel tidligere kun gjengitt utdrag fra her på ST (Legg forøvrig merke til kommentarene rundt tørrlastratene):

Tiden inne for å kjøpe aksjer?

Aksjemarkedene er nå på et nivå hvor direkteavkastningen fra selskapenes utbytter tilsvarer risikofri rente i pengemarkedet. Ikke dermed sagt at bunnen er nådd, og du bør løpe å kjøpe aksjer, skriver Kristoffer Stensrud i en kommentar i Dagens Næringsliv.

Det store spørsmål mange investorer stiller seg om dagen er om tiden er inne for å øke andelen aksjer i porteføljene. Gitt at de har mandat og tilstrekkelig kapitaldekning (pensjonskasser/livselskaper) til å gjøre det.

Etter et kursfall uten sidestykke i moderne tid, er andelen aksjer i porteføljene verden over nå på et historisk lavt nivå. Fortsatt ser vi store tvangssalg både fra private og institusjonelle investorer, samtidig som børsene i hovedmarkedene er kommet ned på et så lavt nivå at direkteavkastningen fra selskapenes utbytter tilsvarer risikofri rente i pengemarkedet.

Ikke dermed sagt at bunnen er nådd og du bør løpe og kjøpe aksjer.

Men dagens kursnivåer tilsier at du ikke taper penger på den løpende avkastningen ved å sitte posisjonert i aksjemarkedet med en godt diversifisert portefølje, sammenlignet med å ha midlene i pengemarkedet.

Hvor går konjunkturene?
Naturlig nok går diskusjonen blant investorene i aksjemarkedet høyt om hvordan konjunkturene kommer til å utvikle seg fremover. Får vi en dobbel dipp, enkel V, dobbel W eller L formet oppsving.

Som vanlig får vi ikke svaret før det er for sent. Enkelte sikre indikatorer peker imidlertid nå i riktig retning, og gir beskjed om hva vi har i vente.

Globalt sett ser det ut til at privat forbruk holder seg bra, ikke minst som følge av en stimulerende pengepolitikk i både Asia og USA. Kanskje mest interessant er det å se at den sterke nedbyggingen av lagrene rundt om i verden, som vi har sett de siste par årene, drar mot slutten.

Viktige indikatorer stiger
Råvarepriser og ratene for stor tørrlast tonnasje, som nylig brøt ut av et to år langt ”stillebelte”, har steget kraftig det siste året. Disse to indikatorene pleier å reagere tidlig i den økonomiske syklus.

Råvarepriser og ratene for frakt av råvarer er de prisene som først reagerer ned når vi går inn i en lavkonjunktur, og de første som tar seg opp igjen når vi beveger oss inn i bedre tider. Dette som følge av typiske lagersykluser.

De fleste økonomer sitter med kompliserte modeller og legger sjelden merke til slike mer håndfaste indikatorer. For oss som er mer praktisk anlagte fungerer de bra.

Deflasjonen for varer over?
Inflasjonen globalt har de siste årene vært inne i en fallende trend. Nivået for prisstigningen er nå så lav flere steder at mange har begynt å snakke om global deflasjon, på linje med hva som har vært tilfellet i Japan de siste årene. Ser vi litt bak tallene, danner det seg et interessant bilde.

Tjenesteinflasjonen har i de fleste land vært stabil på mellom 3 og 4% p.a., mens vareprisene har vært fallende. Pristendensene fra råvarer ser ut til å indikere at den lange perioden med deflasjon for varer går mot en slutt. Noe som blant annet kan gi dramatiske effekter i de internasjonale obligasjonsmarkedet, hvor det nå ikke er diskontert inn noen inflasjon i det hele tatt.

Sist men ikke minst - de siste dagene har vi sett en oppmuntrende tendens – skipsrederne kjøper tilbake ”egne aksjer” for egne penger. Dette er bra. Disse pleier å vite best når papir er mindre verdt enn stål, og kan være en god guide for hva vi andre bør gjøre!

Skrevet den 7/10/2002
Morty
15.10.2002 22:27
#1045

Endre
Tror jeg har funnet ut av hvem som har solgt/selger i JIN om dagen, nemlig aksjefondet Odin Maritim som forvaltes av Ragnhild "Leppa fra Lipp" Wiborg. Antar dette utifra fondets oversikt over 10 største enkeltposter pr. 30.09.2002 der JIN ikke er inne på lista. Fondets forvaltningskapital er redusert til kun usle 39 mill. (82 mill. pr. 30.06.02 !!!!) og da minst post utgjør 4,51% som 10. største investering tilsvarer dette kr 1.759.000,-. Når så fondet pr. 30.06.02 hadde 1.800.000 JIN-aksjer og kursen var ca. kr 1,20 MÅ fondet ha redusert sin beholdning med minst ca. 350.000 stk JIN i 3. kvartal. Trolig mer da JIN-posten utgjorde 3,12% pr. 30.09.02. Forutsatt samme vekting skal posten være nede i 1.210.000 aksjer tilsvarende en reduksjon på 790.000 aksjer på de 3 månedene. Et råtips er at posten på 450.000 som ble meglet internt i meglerhuset Orkla ble solgt på vegne av Viborgs Odin Maritim. Kjøper var muligens et av Odins øvrige fond pga. "likviditetsskvis" ? Aksjefond har som regel en håndfull meglerhus som brukes om hverandre. Ser det derfor som relativt sannsynlig at Viborg's Odin Maritim fortsatt driver og reduserer beholdningen av JIN via meglerhuset Pareto.

Hvorfor solgte/selger så Odin Maritim JIN ? Trolig fordi noen større kunder i fondet har trukket ut noen titalls-millioner fra fondet i perioden 30.06-30.09. Jfr. den mildt sagt kraftige nedgangen i forvaltningkapital fra kr 82 til 39 mill. !!!! Fondet blir da nærmest tvunget til å selge seg ned i nesten alle poster, og noen kjedelige avveininger må tas.

Om noen har tilgang på oppdaterte aksjonærlister så korriger meg gjerne.
Morty
15.10.2002 22:33
#1046

Endre
Iflg. skipsmeglerhuset R.S. Platous månedsrapport utgitt 15.10.2002 er bulkskipsprisene grovt sett uforandret, men med et visst press på oppsiden som følge av økt kjøperinteresse kombinert med få selgere av bulktonnasje. Særlig av nyere dato. Handymax trekkes frem som det segment med mest press på oppsiden. Lover bra for de gjenværende 3 månedene av 2002.
Morty
15.10.2002 22:38
#1047

Endre
October 16, 2002

Daily Freight

THE Baltic Dry Index (BDI) fell three points to 1,340, the Baltic Panamax Index (BPI) lost six points to 1,240, the Baltic Handymax Index (BHI) firmed 31 points to 9,269 and the Baltic Capesize Index (BCI) was down eight points to 1,748.
Avsman
16.10.2002 10:08
#3

Endre
Fint ordrebilde nå. 100k på 1.22 på kjøpersiden. Kanskje Odin for solgt seg ut i dag og rallyet kan starte?
Morty
16.10.2002 10:40
#1048

Endre
Omsider litt kjøperinteresse ja. På høy tid. Pareto lå igår fortsatt med 35' for salg på 1,20 med sannsynligvis mer i skjult volum. Ordren ser nå ut til å være fjernet ? Uansett med det salgspresset som har vært den siste tiden burde vel vedkommende kjøper få gjennom ordren sin i løpet av dagen ? Om ikke griskheten hos selgersiden overtar da nå som vi etter lang tids seigpining omsider har fått noen dagers mer positiv utvikling. Beste selger i åpningminuttene kr 1,35 deretter tynnt oppover mot 1,50 nivået. Så spørs det om vi nå står foran et aldri så lite veiskille for lille JIN som hadde fortjent en adskillig høyere market-cap enn dagens kr 118 mill. sett i lys av solid underliggende inntjening og balanse kombinert med lyse fremtidsutsiktikter.

Vi kan jo håpe på at en større kjøper har meldt sin interesse slik at vi får litt press på oppsiden fremover. Hadde gjort seg om Jinhui selv hadde iverksatt tilbakekjøp av egne aksjer. Men det er nok heller bare ønsketenkning ?

Markedet bestemmer.
Morty
16.10.2002 10:48
#1049

Endre
Det hadde gjort seg med en ny test av motstanden rundt kr 1,50 (1,44 iflg. Investtech):

Phoebus
16.10.2002 10:57
#1480

Endre
Eller den på 2,10?
Morty
16.10.2002 11:22
#1050

Endre
Ikke meg imot Phoebus, heller ikke motstanden rundt kr 3,50 som den testet i et "lykkelig" øyeblikk for 2 år siden.

Det pardoksale er at JIN selv da vil være kraftig underpriset !

Glem ikke at Jinhui har en VEK pr. aksje på solide kr 7,- samt ligger an til en årsinntjening på oppunder kr 1,- pr. aksje basert på antatt kvartalsvise inntjening f.o.m. Q4-02 og utover !

Med litt tur er det gode muligheter til å grovt sett doble VEK pr. aksje 2-3 år frem i tid. Derfor skimtes gamle kurshøyder kr 12,- fra forrige bulkboom 1994/1995 i den andre enden av tunnelen !

***

Morty - "Riding the waves with Jinhui"
undervurdert
16.10.2002 12:00
#5465

Endre
335.000 omsatt
Morty
16.10.2002 12:06
#1051

Endre
Kjøpersiden prøver seg frem ved å flytte seg gradvis oppover.

Beste kjøper p.t. 1,30. Men kun en skarve børspost om ikke skjult volum da. Beste selger holder stand på 1,34 (og det er ikke Pareto-kunden utifra odd-lot ordre).

Tror ikke meg selv når jeg sier det, men synes faktisk kjøpsordren på 100.000 på 1,22 hadde fortjent å gå i boks. Den representerte nemlig et aldri så lite friskt pust i JIN's ordrebok.

I sum ikke verst på en dag der OSE konsoliderer etter siste dagers kraftige oppgang på indeksene. Sånn sett har JIN en del å innhente. Er spent på hva dagen vil bringe av omsetning og volum, for ikke å snakke om de kommende dager.
undervurdert
16.10.2002 12:07
#5467

Endre
Har du ikke sanntid Morty? ;)
Morty
16.10.2002 12:08
#1052

Endre
Hmm....til hvilken kurs....meglet av hvem...mange poster...hvordan ser ordrebildet nå ut ??? Får lete litt. Uansett hyggelig med litt volum da dårlig likviditet har vært brukt av enkelte som årsak til å holde seg unna JIN.
undervurdert
16.10.2002 12:09
#5468

Endre
Pareto har solgt samtlige 335.000, dette blir glimrende for likviditeten, jo flere "frie" aksjer i markedet jo bedre!
Morty
16.10.2002 12:11
#1053

Endre
I praksis nei undervurdert. Men har det via nettmeglerforbindelsen min, men bruker den sjelden da jeg må bruke sikkerhetskode og annet dilldall. Er langsiktig må vite så jeg klarer meg, men fra tid til annen kunne det vært greit med sanntid, innrømmer det.
4you
16.10.2002 12:12
#76

Endre
300 av dem solgt på 1,22
undervurdert
16.10.2002 12:13
#5469

Endre
Tenk hvis Nordea kunden er Jinhui.....
Morty
16.10.2002 12:14
#1054

Endre
Hmmm....
tea
16.10.2002 12:21
#1407

Endre
Jeg mener bestemt at det var Kreditkassen som i sin tid stod for børsintroduksjonen av Jinhui på Oslo Børs. Så HVIS Jinhui skal kjøpe egne aksjer, så er det sannsynlig at de kontakter sin gamle meglerforbindelse (som nå altså er en del av Nordea).
Hausse, hausse..
Morty
16.10.2002 12:32
#1055

Endre
Helt korrekt tea, ressonnerte selv som deg.

Som så mange av oss mer eller mindre trofaste Jinhui aksjonærer som har blitt skuffet så ofte før, er troen meget vag på at det er Jinhui Shipping som nå har iverksatt sitt tilbakekjøpsprogram. Uansett noen har kjøpt og har troen og det er selvsagt positivt. Håpe kan vi alle eller hva tea, beat pete, undervurtert, virgo, enlace, phoebus, odyssevs, m.fl..

Skulle det vise seg at selskapet nå har iverksatt tilbakekjøp av inntil 10% av egne aksjer (9.843.000 stk) som ble vedtatt på generalforsamlingen i mai 2002, så vil definitivt dette markere en mer varig positiv kursutvikling i aksjen. Kombinert med en da naturlig økt kjøperinteresse fra markedet forøvrig, blir det fort kinesiske prosenter av det fremover !

Men det blir vel med håpet inntil videre, eller....??
Morty
16.10.2002 12:40
#1056

Endre
Ordreboken i JIN gir fortsatt glimrende kjøpsmuligheter !

Pareto ligger inne med beste selger 1,22 med 40' i volum. Som vanlig må en anta at det finnes mer på skjult volum. Mavefølelsen sier meg dog at salgsordren er i ferd med å tømmes. Time will tell !

Uansett ser det ut som om det er muligheter for å få litt volumer i JIN uten å presse kursen for mye.
Realisten2
16.10.2002 12:48
#49

Endre
Morty

Du strever felt med å holde "Jinhui Shipping - Kraftig rateoppgang, solid Q3-02" høyt oppe på listen!

Har du tjent noen penger på denne da?
[Endret 16.10.02 12:48 av Realisten2]
Morty
16.10.2002 12:53
#1057

Endre
Nei, men har planer om det.
Morty
16.10.2002 12:59
#1058

Endre
Iflg. artikkel i Finansavisen 16.10.02 spår Handelsbanken føgende:

6 måneder frem (11.04.2003):
USD/YEN 130
USD/NOK 7,75

12 måneder frem (11.10.2003):
USD/YEN 140
USD/NOK 8,35

Slår det til vil selvsagt begge deler være være gunstig for JIN da regnskapsvalutaen er USD og selskapet har rundt USD 80 mill. i gjeld hovedsaklig i YEN.
Morty
16.10.2002 16:25
#1059

Endre
Pareto-kunden har med dagens 395' samt tidligere solgte ca. 400' og fortsatt 175' for salg på 1,22 solgt ca. 1.000.000 (1%)aksjer de 3 siste uker. Utifra at hele volumet på 175' ble lagt ut vil jeg anta at dette er siste rest av salgsordren til PA-kunden for denne gang.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS