"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Crystal Production/Brøvig ASA
Crystal Production/Brøvig ASA
Maestro
14.10.2002 08:52
#3566

Endre
Konkursfare for Brøvig
Bjørn Segrov, Dagens Næringsliv (01:10)

Det er full krise i Crystal Production, tidligere Brøvig asa. Børsmyggen skulle hente inn minimum 80 millioner kroner ved en emisjon i forrige uke, men klarte ikke å reise dette beløpet. I dag starter rederiet forhandlinger med bankene.


Selskapet som for to år siden hadde en markedsverdi på rundt 700 millioner kroner, har i dag en børsverdi på under fire millioner kroner.

– Vi arbeider for å finne en løsning som innebærer at selskapet kan fortsette, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Wibstad til Dagens Næringsliv.

Skipsreder Tharald Brøvig er storaksjonær og styremedlem i selskapet.

Crystal Production eier to mindre oljeproduksjonsskip, «Crystal Sea» og «Crystal Ocean». Ingen av dem har oppdrag. Gjelden ligger i øyeblikket rundt 95 millioner dollar (700 millioner kroner).

– Vi er i en veldig vanskelig situasjon. Planen er omgående å innlede samtaler med våre kreditorer for å finne en alternativ løsning, sier Wibstad.

Crystal Production skylder cirka 59 millioner dollar (435 millioner kroner) til et bankkonsortium ledet av Nordlandsbanken. I tillegg har deltagerne i rederiets obligasjonslån krav på cirka 35 millioner dollar (258 millioner kroner).

Selskapet hadde kommet frem til en avtale som innebar at obligasjonseierne konverterte sine fordringer til aksjer. De ville dermed bli sittende med vel 95 prosent av aksjene før emisjonen. Dersom de ikke benyttet seg av sin fortrinnsrett ved kapitalutvidelsen, ville de endt opp med cirka 50 prosent av aksjene i Crystal Production.

Betalingsutsettelse
Samtidig med konverteringen av obligasjonsgjelden ble det oppnådd enighet om betalingsutsettelse på bankgjelden frem til første kvartal 2004. Denne øvelsen var imidlertid betinget av at rederiet klarte å reise mellom 80 og 100 millioner kroner i frisk egenkapital. Men responsen var så dårlig at styret fredag måtte konstatere at brikken ikke falt på plass.

– Vi kom ikke i mål slik vi hadde håpet. Nå må vi sette oss til forhandlingsbordet med kreditorene og se på andre modeller, sier Wibstad. Han tilbragte søndagen på rederiets kontor, der han arbeidet med en skisse til løsning som skal presenteres overfor långiverne i dag.

Han ville igår ettermiddag ikke opplyse hvor mye som ble tegnet, men sier at man manglet mye på å nå det fastsatte minimumsbeløpet på 80 millioner kroner.

At egenkapitalen ikke kom på plass, betyr at konverteringen av obligasjonsgjelden til aksjer heller ikke gjennomføres.

– Nei, konverteringen og betalingsutsettelsen var avhengig av at emisjonen ble gjennomført, sier Wibstad.

– Konkurs må nå fortone seg som det mest realistiske utfallet for Crystal Production?

Kan ikke betjene gjeld
– Vi satser på å finne en løsning som betyr at selskapet kan fortsette, sier Wibstad.

– Men dere er ute av stand til å betjene gjelden?

– Selskapet har ikke inntekter og må finne frem til en ordning med kreditorene, sier Wibstad.

(dn.no)Maestro
tåka
16.10.2002 09:29
#1852

Endre
Kjempeunderskudd til salgs

- Det er klart at underskuddet vil kunne ha en verdi, sier sjefen for Crystal Production.


Artikkel av: Øystein Byberg (16.10.02 07:31)Se aksjeticker
- CRP
Crystal Production (tidligere Brøvig) har et fremførbart undreskudd på hele 500 millioner kroner. Bankene håper dette kan lette arbeidet med å finne en kjøper til selskapet.
- Det er klart at underskuddet vil kunne ha en verdi, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Wibstad i Crystal Production til DN.

mail1
16.10.2002 09:32
#731

Endre
ingen er interresert i fremførbare underskudd, slakteverdien er derimot interresant, for john fredriksen kansje, er det derfor fro stiger, ??? ;)
javelda
16.10.2002 10:06
#909

Endre
mail1
Hvorfor er ingen interresert i fremførbart underskudd?
Dividenten
17.10.2002 19:46
#1750

Endre
Hmmm...


Tharald Brøvig har solgt 1,4 millioner aksjer i Tandberg.


Av:Fredrik Horn Eriksen - Stocklink - 17.10.2002 14:08


Tharald Brøvig, styremedlem i Tandberg, har i dag solgt 1.400.000 aksjer i Tandberg for 84,50 kroner per aksje.

Etter transaksjonen eier Tharald Brøvig og kontrollerte selskaper 8.600.000 aksjer.

Ryktene om salget har gått i markedet tidligere i dag.Skal han bruke kapitalen på ferie eller skal han bruke den på...
larsenlarsen
17.10.2002 19:47
#6538

Endre
Ikke til Crystal Production
Brøvig solgte i dag 1,4 millioner Tandberg-aksjer til kurs 84,50 kroner. Salget kommer bare dager etter at tidligere Brøvig asa, Crystal Production, mislyktes i å hente 80 millioner kroner i en emisjon.

- Har salget noe med ditt engasjement i Crystal Production å gjøre?

- Alt henger jo sammen, men jeg har ikke tenkt å putte mer inn i selskapet, sier Brøvig.

dn.no
Dividenten
17.10.2002 20:34
#1751

Endre
Godt det er noen som er våkne...:-)
freshbee
21.10.2002 09:41
#124

Endre
Det vises til børsmelding fra Crystal Production ASA
(`CRP`) datert 11. oktober 2002.

Selskapet er fortsatt i samtaler med sine lånegivere med
henblikk på å finne en løsning for å sikre fortsatt drift.

Oslo, 21. oktober 2002


Kontaktperson:
Hans-Jørgen Wibstad, adm. dir. + 47 23 100 900
tåka
24.10.2002 10:02
#1914

Endre
XOSL:CRP - OSLO BØRS - SUSPENDED
Oslo Børs has decided to suspend the shares in CRP in
anticipation of an announcement from the company.
tåka
24.10.2002 10:08
#1915

Endre
XOSL:CRP - OPPNÅDD AVTALE MED KREDITORER


Crystal Production ASA (`Selskapet`) har gjennom
forhandlinger med sine bankforbindelser og med Norsk
Tillitsmann ASA på vegne av obligasjonseierne i selskapets
obligasjonslån i dag inngått en avtale som muliggjør
fortsatt drift av Selskapet.

Hovedelementene i avtalen er som følger (`Planen`):

1. Selskapet gjennomfører en emisjon (`Emisjonen`) mot
eksisterende aksjonærer på NOK 15 millioner til kurs NOK
1/aksje. Emisjonen er garantert fulltegnet av selskaper
kontrollert av Tharald Brøvig og Gunnar Brøvig (98%), samt
av selskaper assosiert med Hans-Jørgen Wibstad (Adm.dir.)
og Diederik Legger (Finansdir.) (1% hver). Det betales
ingen garantiprovisjon.

2. Selskapet gjennomfører et salg av Isis Ikdam AS (som
eier selskapets 20% eierandel i Ikdam Production S.A.),
samt selskapets aksjer i et lite miljøteknologi selskap til
selskaper kontrollert av Tharald Brøvig for til sammen NOK
5 millioner. Salgene har en likviditets- og resultateffekt
for Crystal Production konsernet på NOK 5 millioner.

3. Selskapets obligasjonslån, konvertible lån og lån fra
Eikerø AS, totalt pålydende NOK 243,9 millioner,
konverteres til aksjer i Selskapet. Eiere av selskapets
obligasjonslån pålydende NOK 178,5 millioner mottar i
tillegg en kontantutbetaling på NOK 20 millioner.
Transaksjonene medfører fullt og endelig oppgjør for
obligasjonsgjelden.

4. Selskapets pantelånsbanker har gitt betinget
avdragsfrihet og utsettelse av rentebetaling frem til 30.
juni 2003. Alle aktiviteter fremover vedrørende
beskjeftigelse for skipene, eventuell senere
rekapitalisering av Selskapet, samt eventuelt salg av
skipene skal gjøres av Selskapet. Bankene har rett til å
selge Selskapets skip i avtaleperioden, mens Selskapet har
en betinget rett til å `matche` et eventuelt eksternt
kjøpstilbud.
tåka
24.10.2002 11:10
#1919

Endre
Etter emisjonen vil eksisterende aksjonærer sitte igjen med 5,7 prosent av aksjene, mens lånegiverne vil få 56,7 prosent. Aksjonærer som deltar i emisjonen vil ha en eierandel på 37,6 prosent.

(Jaja, ikke uventet)
galikula
24.10.2002 11:22
#1320

Endre
Vel, bedre en konkurs ;)
Gunter
01.11.2002 11:43
#294

Endre
Er det noen som vet noe som helst om hva som skjer i selskapet m.h.t. kontrakter?? Selskapet er jo ikke akkurat raus med positiv informasjon om dette!
enlace
01.11.2002 21:07
#473

Endre
gunter
De skipene vil neppe få noen kontrakter i nærmeste framtid. De ligger i varme opplag, med et betalt mannskap på ca. 50 mann. Ingen tegn til konkurranse om kontrakter i nærmeste tid. Det er i disse dager snart et år siden siste skip var oppdrag.

Ledelsen i Crystal P. famler i blinde som de har gjort de siste 9 måneder. De markedsfører et produkt som ingen vil ha. De forstår det forsatt ikke. Hadde de enda hatt initiativ til å søke alternative oppdrag og løsninger. Det har på denne topic vært lansert flere tanker - kanskje rederiet skulle ha drevet en mer aktiv markedsføring. Hele næringen kjenner til skipene og deres mangler samt eventuelle positive sider. Hver gang de har konkurrert om et oppdrag har de tapt.

En dag kan selvsagt underet skje, men selv er jeg desillusjonert og har mistet troen på at ledelsen i selskapet fanger nye tanker og har evner og ambisjoner til å skape oppdrag for skipene. Ser at adm. Dir. Wibstad omsider har fått aksjer i forbindelse med den siste kapitaltilførsel. Et relativt beskjedent beløp, men kanskje han har en tanke med sin investering. Vi øvrige aksjonærer er skviset.
macland
02.11.2002 01:14
#448

Endre
Re Enlace ...
hyggelig å vite at du er i kulissene igjen.Valgte til slutt å ta tapet her i BRO(ganske stort for meg som "vanlig mann"),men har ennå tro på at skipene er konkuransedyktige.Er avventende til eventuell ny inngang.Virker som det kan være flere muligheter,bla. i Indonesia. Hadde lenge stor tro på Ardmore,som ble ytterligere forsterket da Fred Olsen ikke kunne starte til planlagt tid. Så kom Rowan og saken ble "biff"(salg). De har i det siste fått slettet mye gjeld på bekostning av utvanning.Alikevel blir jeg litt usikker mht. "sjefen sjøl" sine intensjoner. Da emisjonen ikke ble fulltegnet solgte han Tanberg og sa han ikke skulle bruke pengene på CRP,,,alikevel gjorde han det.Er dette æresfølelsen eller er det noe annet??Jeg vet ikke,men mener å ha gamblet nok med denne foreløbig.Om du vet noe om skipene/aktivitet eller har tanker om dette håper jeg du deler det på topicen.Ønsker deg velkommen tilbake,du var et aktivum på BRO selv om det ikke gikk vår vei(det var jo bære eller briste :-)).
Splinten
12.11.2002 13:50
#6

Endre
CRP - AKSEPT GENERALFORSAMLINGCrystal Production ASA ("CRP") har i dag avholdt ekstraordinær
generalforsamling i henhold til innkalling datert 28. oktober 2002.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok samtlige av styrets
forslag, herunder kapitalforhøyelse ved konvertering av
obligasjonslån og konvertible lån til aksjer, samt kapitalforhøyelse
ved fortrinnsrettsemisjon.

Kapitalforhøyelsen på NOK 15 millioner er garantert av et
garantikonsortium. Videre har selskapets obligasjonseiere akseptert
konverteringen av lån, totalt pålydende NOK 243,9 millioner, til
aksjer i et obligasjonseiermøte den 1. november 2002. I tillegg
frafaller obligasjonseierne påløpte renter, samt at eiere av
selskapets obligasjonslån på NOK 178,5 millioner mottar en
kontantbetaling på NOK 20 millioner. Selskapets salg av aksjene i to
mindre selskaper for NOK 5 millioner gjennomføres innen 15. desember
2002. Videre har selskapets pantelånsbanker i henhold til en
kreditoravtale innvilget betinget avdragsfrihet og utsettelse av
rentebetaling frem til 30. juni 2003.

Gjennom ovennevnte vedtak er samtlige elementer i den reviderte
refinansieringsplanen offentliggjort den 24. oktober 2002 på plass.

Tegningsperioden for den allerede garanterte fortrinnsrettsemisjonen
er satt til 18. november - 2. desember 2002. Tilleggsprospekt vil
foreligge før tegningsperiodens start. Aksjonærer per
generalforsamlingsdato den 12. november 2002 er gitt fortrinnsrett
til tegning av aksjer. Hver kvalifisert aksjonær vil motta 6,62
tegningsretter for hver aksje eiet pr. 12. november 2002. Hver
tegningsrett vil gi rett til tegning av én ny aksje i Crystal
Production ASA. Tegningsrettene er ikke omsettelige.

Etter fortrinnsrettsemisjonen vil selskapet ha følgende
eiersammensetning:


+---------------------------------------------------------------+
| Eksisterende aksjonærer: | 5,7 % |
|----------------------------------------------------+----------|
| Deltagere i fortrinnsrettsemisjonen: | 37,6 % |
|----------------------------------------------------+----------|
| Eksisterende eiere av obligasjonslån: | 48,5 % |
|----------------------------------------------------+----------|
| Eksisterende eiere av konvertibelt obligasjonslån: | 7,5 % |
|----------------------------------------------------+----------|
| Eksisterende eiere av Eikerø-lånet: | 0,7 % |
|----------------------------------------------------+----------|
| Totalt: | 100,0 % |
+---------------------------------------------------------------+


Selskapet vil totalt ha ca 39,9 millioner utestående aksjer etter
emisjonen og gjeldskonverteringen.


Oslo, 12. november 2002


Kontaktperson:
Hans-Jørgen Wibstad, adm. dir.
+ 47 23 100 900


freshbee
13.11.2002 18:22
#128

Endre
Pressemelding fra APL angående Ardmore feltet:

Ugland Nordic Shipping (UNS) has contracted APL for two Single Anchor Loading (SAL) systems to the Tuscan Energy operated Ardmore field. The systems will be used for direct shuttle loading at the field. With no infield storage, the production from the process plant onboard the Gorilla VII platform will be pumped via one of the SAL systems into one of two dedicated UNS shuttle tankers.

To ensure continuous production, another shuttle tanker has to be connected to the second SAL system before the first shuttle tanker is full. The systems at Ardmore will be of similar type as the one installed at the Petro-Canada operated Hanze field on Dutch shelf (see illustration). SAL systems are previously selected for five field or terminal applications and over 300 shuttle tanker loads have been exported.

stianhav
02.12.2002 15:30
#2

Endre
Noe nytt i dette gudsforlatte selskapet? kjøper på 20000 aksjer til 1,75?
tåka
06.12.2002 08:24
#2100

Endre
Emisjon:

Slunken tegning for Crystal Production


Det ble tegnet aksjer for totalt 775.899 kroner, tilsvarende 775.899 aksjer til tegningskurs 1 krone.


Av:Svend E Larsen - Stocklink - 05.12.2002 15:50


Det ble tegnet aksjer for totalt 775.899 kroner, tilsvarende 775.899 aksjer til tegningskurs 1 krone.

Emisjonen var garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående i hovedsak av selskaper kontrollert av Tharald Brøvig og Gunnar Brøvig. Garantikonsortiet ble således tildelt 14.224.101 aksjer til tegningskurs 1 krone per aksje.


Crystal Production: siste 0.9
freshbee
20.12.2002 08:36
#129

Endre
Ser at begge skipene ligger til kai i Arendal. Noen som vet noe?
macland
20.12.2002 11:03
#640

Endre
Har lovt meg selv at jeg aldri skulle inn i dette selskapet igjen,men dette er skattesalg. Klarte ikke å holde fingrene unna kjøpsknappen.[Endret 27.12.02 01:12 av macland]
macland
20.12.2002 11:07
#641

Endre
19.12.2002 11:29
I forbindelse med emisjonen i Crystal Production, herunder konvertering av gjeld til egenkapital, er det gjennomført følgende meldepliktig tildeling av aksjer:

"Gezina AS har blitt tildelt 8.249.979 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Gezina AS 8.539.528 aksjer i CRP. Gezina AS kontrolleres av Tharald Brøvig (styremedlem i CRP).

Bax AS har blitt tildelt 5.689.640 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Bax AS 5.695.640 aksjer i CRP. Bax AS eies 50% av Gunnar Brøvig (styreformann i CRP) og 50% av Tharald Brøvig (styremedlem i CRP).

Hans-Jørgen Wibstad har blitt tildelt 142.241 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Hans-Jørgen Wibstad 142.241 aksjer i CRP. Hans-Jørgen Wibstad er administrerende direktør i Crystal Production ASA.

Clover Management AS har blitt tildelt 142.241 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Clover Management AS 142.241 aksjer i CRP. Clover Management AS eies 25% av Diederik Legger som er finansdirektør i Crystal Production ASA.

Eikerø AS har fått utstedt 275.000 aksjer i forbindelse med konvertering av gjeld. Etter dette eier Eikerø AS 275.000 aksjer i CRP. Eikerø AS kontrolleres av Tharald Brøvig.

I tillegg er det utstedt 22.324.268 nye aksjer i forbindelse med konvertering av obligasjonslån og konvertibelt obligasjonslån slik at det etter emisjonen og gjeldskonverteringen vil være utstedt 39.864.123 aksjer i Crystal Production", heter det i en børsmelding.


galikula
20.12.2002 11:09
#1362

Endre
Båtene ligger i opplag i Arendal med minimal bemanning....
macland
20.12.2002 11:32
#642

Endre
Stuper 79 prosent
Tharald Brøvig og de andre CRP-aksjonærene ser store verdier forsvinne på Oslo Børs.
Artikkel av: Øystein Byberg (20.12.02 10:55)
Se aksjeticker

- CRP
Crystal Production-aksjen raser i formiddag 79,2 prosent til 25 øre, noe som er all time low. Volumet er på 100.000 aksjer.

I går sendte selskapet ut en børsmelding i forbindelse med emisjonen i selskapet, herunder konvertering av gjeld til egenkapital.

<

Bax AS har blitt tildelt 5.689.640 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Bax AS 5.695.640 aksjer i CRP. Bax AS eies 50 prosent av Gunnar Brøvig (styreformann i CRP) og 50 prosent av Tharald Brøvig (styremedlem i CRP).

Hans-Jørgen Wibstad har blitt tildelt 142.241 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Hans-Jørgen Wibstad 142.241 aksjer i CRP. Hans-Jørgen Wibstad er administrerende direktør i Crystal Production ASA.

Clover Management AS har blitt tildelt 142.241 aksjer i emisjonen. Etter dette eier Clover Management AS 142.241 aksjer i CRP. Clover Management AS eies 25 prosent av Diederik Legger som er finansdirektør i Crystal Production ASA.

Eikerø AS har fått utstedt 275.000 aksjer i forbindelse med konvertering av gjeld. Etter dette eier Eikerø AS 275.000 aksjer i CRP. Eikerø AS kontrolleres av Tharald Brøvig.

I tillegg er det utstedt 22.324.268 nye aksjer i forbindelse med konvertering av obligasjonslån og konvertibelt obligasjonslån slik at det etter emisjonen og gjeldskonverteringen vil være utstedt 39.864.123 aksjer i Crystal Production ASA.
macland
20.12.2002 15:54
#646

Endre
0,5 mill aksjer på kjøp nå til 0,6
macland
20.12.2002 15:57
#647

Endre
feilinfo,derfor slettet(det er vel ca 40 mill aksjer nå)


[Endret 27.12.02 01:10 av macland]
macland
26.12.2002 20:29
#662

Endre
""Men Tharald Brøvig selv er optimistisk.
- Jeg hadde ikke puttet penger inn i dette, hvis jeg ikke hadde hatt tro på at det skulle gå bra, sier han.""
Har bare ett julegave-ønske
Kjersti T. Morstøl (11:04 18.12.2002)
Tharald Brøvig har ett eneste julegave-ønske for Crystal Production i år: - Det er så enkelt som at vi får kontrakter for beskjeftigelse, sier han.

Crystal Production kommer ut blant taperne på børsens liste i år med et verdifall på omtrent 95 prosent. Det har kostet for aksjonærene, bankene og obligasjonseierne i selskapet. Og så lenge rederiets to flytende produksjonsskip ”Crystal Sea” og ”Crystal Ocean” er uten oppdrag, fortsetter pengene å renne ut av selskapets kasse. Det er dette som gjør Brøvigs julegave-ønske så enkelt, men så vanskelig.
- Vi er ferdig med det tyngste for de neste seks månedene, men får vi ikke oppdrag, så må nye problemer løses, sier han.
Bankenes velvilje
Crystal Productions drift er egentlig avhengig av bankenes velvilje. Selv om obligasjonseierne har gått med på å konvertere sine lån til egenkapital og 15 millioner er skutt inn i frisk kapital, så er dette ikke nok til å sikre videre drift uten oppdrag.

Bankene har på sin side gitt betinget utsettelse på betaling av renter og avdrag til juni neste år, men med forbehold om at produksjonsskipene kan selges dersom det finnes en kjøper. Det betyr at oppdrag i løpet av våren blir helt avhengig for videre drift i selskapet, og at en ny refinansiering og kapitalutvidelse er nødvendig.
Men Tharald Brøvig selv er optimistisk.
- Jeg hadde ikke puttet penger inn i dette, hvis jeg ikke hadde hatt tro på at det skulle gå bra, sier han.
larsenlarsen
30.12.2002 14:55
#7486

Endre
Jeg stoler på Tharald, og har benyttet dagens skattesalg til å kjøpe aksjer i CRP...

SE
larsenlarsen
30.12.2002 15:00
#7487

Endre
Børsverdi er 9 millioner, mens egenkapitalen etter refinansieringen er:
Den 30. september 2002 hadde konsernet en brutto
kontantbeholdning på NOK 75,9 millioner og en
arbeidskapital på NOK 36,4 millioner. Selskapet hadde
brutto rentebærende gjeld på NOK 683,2 millioner. Den
bokførte egenkapitalen pr. 30. september 2002 var NOK ?62,2
millioner. Imidlertid har selskapet på pro-forma basis,
etter gjennomføring refinansieringsplanen, en bokført
egenkapital pr. 30. september 2002 på NOK 196,1 millioner.
Se fullstendig melding vedlagt for ytterligere detaljer
macland
30.12.2002 15:07
#666

Endre
2xL
Ligger også på mer kjøp,selv om jeg burde ha lært å være litt mer forsiktig.Men ,men,,, litt gambling er spennende.
Har du lagt merke til at det ikke går an å gi kjøp/salgs anbefaling på denne??
larsenlarsen
30.12.2002 15:08
#7488

Endre
- Refinansieringsplanen inkluderer en reduksjon i
selskapets brutto gjeld på ca. NOK 265 millioner (inkl.
påløpte renter) ved en gjeldskonvertering, der eksisterende
aksjonærer og den garanterte emisjonen vil representere ca.
43,3% av den utstedte aksjekapitalen.

- En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i
november 2002 og er på plass som følge av en emisjon som er
garantert fulltegnet. Den garanterte emisjonen blir tilbudt
eksisterende aksjonærer i form av en fortrinnsrettsemisjon
som blir fullført i midten av desember 2002.


larsenlarsen
30.12.2002 15:12
#7489

Endre
De siste dagers nedgang skyldes nok ene og alene skattemotiverte transaksjoner, som mest sannsynlig ikke fortsetter på nyåret.


SEsom eier CRP-aksjer

giggs
30.12.2002 16:07
#1017

Endre
RE LL børsverdi er vel 0.9 mill eller???
larsenlarsen
30.12.2002 16:09
#7490

Endre
Nei, den er 11,9 millioner på kurs 0,30... Husk på emisjonen og konverteringen som ble gjort til 1,00 for noen uker siden!

SEsom eier CRP-aksjer

macland
30.12.2002 16:16
#667

Endre
giggs:Nei det er nesten 40 mill aksjer (etter omgjøring av 244 mill i gjeld til aksjer, prisen ble vel hennoldsvis kr. 1 og 1.5 pr. aksje).Mener også at selskapet har et fremførbart underskudd som kanskje kunne gjøre det interesannt mht. oppkjøp.Husker ikke størrelsen på dette.


[Endret 30.12.02 16:16 av macland]
Dividenten
30.12.2002 18:47
#2375

Endre
Kommer som ei kule i 2003.
larsenlarsen
30.12.2002 20:17
#7492

Endre
Hva skjer hvis en eller begge FPSO-ene kommer i arbeid?

SE som eier CRP-aksjer

Dividenten
30.12.2002 21:42
#2376

Endre
Det skal jeg fortelle deg Larson.
Vi pensjonerer oss...
larsenlarsen
02.01.2003 09:52
#7504

Endre
CRP - MELDEPLIKTIG HANDEL
Bax AS har mandag 30.12.02 kjøpt 60.000 aksjer i CRP over
børs på snitt kurs NOK 0,27 pr. aksje. Bax AS eier etter
dette 5.805.640 aksjer i CRP. Bax AS eies 50% av Gunnar
Brøvig (Styreformann i CRP) og 50% av Tharald Brøvig
(Styremedlem i CRP). Aksjebeholdning i CRP kontrollert av
Gunnar Brøvig inkl. Bax AS er 5.811.240 aksjer, mens
Tharals Brøvig kontrollerer inkl. BAX AS 14.633.871 aksjer.SEsom eier CRP-aksjer
Dividenten
02.01.2003 10:02
#2421

Endre
02.01.03 08:24 CRP FLAGGING flagging

Verdipapirfondet SKAGEN Vekst eier 2.000.000 aksjer i
Crystal Productuion ASA, tilsvarende 5,02% av selskapets
resistrerte antall aksjer.

macland
02.01.2003 13:12
#670

Endre
Får ikke noen stigning her før Carnegie er ferdig.Kjøpte igjen i dag da jeg trodde de var snart ferdig, men det ser ikke sånn ut.Det skulle komme liste over vinnerne på de marginale feltene i Nigeria før nyttår,men har ikke funnet noe om det. Har nå snart den porteføljen jeg tør å sitte med i CRP. Akter å være forsiktig da jeg har tapt en del her før.
Om noen skulle finne på å kjøpe selskapet ville det kanskje være en fin anledning nå.Kan det stemme at det fremførbare underskuddet er på 500 mill?????

larsenlarsen: Kan du ordne så det går an gi kjøp/salgsanbefaling på denne?? Om jeg prøver nå så får jeg "ugyldig ticker".
larsenlarsen
02.01.2003 13:17
#7505

Endre
jepp, skal endre...

Noen som vet hvem CA selger for?

SE
larsenlarsen
02.01.2003 13:33
#7506

Endre
CA krysset 911K internt...

SEsom eier CRP-aksjer

larsenlarsen
02.01.2003 13:57
#7507

Endre
Det var nok en av disse som solgte:

3 - ODIN NORGE 10.05 4,006,827 4,006,827 0


mest sannsynlig var det Odin, stemmer med antallet aksjer som CA har solgt...

SE
som eier crp-aksjer
larsenlarsen
02.01.2003 15:36
#7508

Endre
Hvilke kontrakter er det du snakker om, macland???

SE
macland
02.01.2003 15:50
#671

Endre
Det skulle avgjøres hvem som ble vinnere på noen marginale felter utenfor Nigeria før utgangen av året.Vet ikke om CRP har søkt en gang,men vil anta det.De søker nok overaltfor å få kontrakter på skipene. Har vært med på flere emisjoner i CRP,huff og huff :-),men kunne ikke la gamblerfingeren ligge unna kjøpsknappen på disse nivåer.
larsenlarsen
02.01.2003 19:51
#7509

Endre
CRYSTAL PRODUCTION (Last Updated 27.12.02) | About | Export | Print <-- Next Week 52
Add to Shortcuts Investor % 23.12.02 Change 16.12.02
1 - GEZINA AS 21.42 8,539,528 8,539,528 0
2 - BAX AS 14.29 5,695,640 5,695,640 0
3 - ODIN NORGE 10.05 4,006,827 4,006,827 0
4 - TINE PENSJONSKASSE 7.92 3,158,654 3,158,654 0
5 - LANDKREDITT 6.79 2,707,180 2,707,180 0
6 - LORENTZEN INVEST AS 5.43 2,165,744 2,165,744 0
7 - ORKLA FINANS INVESTMENT FUND 2.72 1,082,872 1,082,872 0
8 - GERLINO NORDIC KREDI AS 2.72 1,082,872 1,082,872 0
9 - NORSKE SHELL'S PENSJONSKASSE A/S 2.72 1,082,872 1,082,872 0
10 - ASKER OG BÆRUM BOLIG KLIENTKONTO 2.19 874,584 874,584 0
11 - LEIF H EGH & CO SHIPPING AS 1.99 791,436 791,436 0
12 - SELJORD SPAREBANK 1.68 668,436 668,436 0
13 - SPAREBANKEN HEDMARK 1.48 591,436 591,436 0
14 - MERILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMI 0.98 391,165 391,165 0
15 - HJARTDAL OG GRANSHER 0.81 324,861 324,861 0
16 - TINN SPAREBANK 0.81 324,861 324,861 0
17 - LEIF H EGH PENSJONSKASSE 0.80 318,574 318,574 0
18 - UBS AG, LONDON BRANCH 0.70 280,000 280,000 0
19 - PENSJONSKASSE NORSK KJØTTSAMVIRKES 0.68 270,718 270,718 0
20 - AS EIDERØ 0.07 27,500 27,500


SE som eier crp-aksjer
I-box
03.01.2003 02:47
#505

Endre
lx2

Da er du inne på top 20.

Ingen aksjer i CRP


[Endret 03.01.03 02:48 av I-box]
Dividenten
03.01.2003 10:02
#2423

Endre
CRP - MELDEPLIKTIG HANDEL
Bax AS har torsdag 02.01.03 kjøpt 50.000 aksjer i CRP over
børs på snitt kurs NOK 0,35 pr. aksje. Bax AS eier etter
dette 5.855.640 aksjer i CRP. Bax AS eies 50% av Gunnar
macland
03.01.2003 12:59
#677

Endre
Kan kanskje nevne at alle salg i dag kommer fra Stock (ikke mine,håper på stigning til ca 1-1.5 kr).CRP kan gå begge veier,men i og med at de nå har "fred"til juni/juli,har jeg et lite håp om at de kan få til noe.Orker ikke ta meg bryet med å sette meg bedre inn i aksjen,da jeg tar dette som et sjansespill. Om det er riktig med 500 mill i fremførbart underskudd, så er vel det alene verdt 140 mill kroner.Gjelden er minket med ca.250 mill v/konvertering til aksjer,og totalgjelden er vel minket til 500 / 550 mill kroner.Skipenes verdi er vel vanskelig å fastsette så lenge de ikke får arbeid,men mener at pris på et nytt skip kommer på ca. 1,3 mlrd. kroner i dag(om jeg husker rett fra forrige topic).CRP opererer med en regnskapsmessig verdi på ca.750 mill tilsammen på skipene. Med kontrakt må vel oppsiden være enorm fra dagens pris.Hva mener dere andre om muligheter for oppkjøp??
Prisen nå på ca.40 øre tilsvarer verdi på 16 mill for selskapet med 2 skip og gjeld.
larsenlarsen
03.01.2003 13:09
#7511

Endre
De har ikke balanseført det fremførbare underskuddet? Jeg mener selvfølgelig skattefordelen ved det.

Fant det ikke...

SEsom eier crp-aksjer


[Endret 03.01.03 13:10 av larsenlarsen]
juma
03.01.2003 13:12
#7972

Endre
For at et selskap skal aktivere den skattemessige effekten av et fremførbart underskudd må det være sannsynlighetsovervekt for at selskapet kan nyte godt av dette fremførbare underskuddet.

Når det gjelder mulig verdi av et slikt fremførbart underskudd i en oppkjøpssituasjon må driften i selskapet videreføres.
larsenlarsen
03.01.2003 13:18
#7512

Endre
Ok, så denne kan aktiveres hvis selskapet begynner å tjene penger igjen?

SE
juma
03.01.2003 13:21
#7973

Endre
Yepp,

Evnt. er underskuddet jo nyttig hvis selskapet skulle makte å selge et eller begge skipene til over bokført verdi. Nå er det jo mulig at skipene er registrert i et annet firma (utenlandsk ?) enn der underskuddet har blitt opparbeidet. I så fall blir det hele litt mer komplisert.


[Endret 03.01.03 13:21 av juma]
macland
03.01.2003 13:21
#678

Endre
Fant ut hvor jeg hadde sett det:(Tåka 1853)

Kjempeunderskudd til salgs
- Det er klart at underskuddet vil kunne ha en verdi, sier sjefen for Crystal Production.
Artikkel av: Øystein Byberg (16.10.02 07:31)
Crystal Production (tidligere Brøvig) har et fremførbart undreskudd på hele 500 millioner kroner. Bankene håper dette kan lette arbeidet med å finne en kjøper til selskapet.
- Det er klart at underskuddet vil kunne ha en verdi, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Wibstad i Crystal Production til DN.
larsenlarsen
03.01.2003 16:05
#7514

Endre
Fin avslutning på uka!

SE som eier CRP-aksjer

macland
03.01.2003 16:44
#684

Endre
Synes selgersiden holdt seg bra,narurlig at noen sikrer,da vet man iallefall hva man har.
Når det er sagt så må jeg rette opp noen feil på det jeg har i tidligere innlegg.Obligasjonsgjelden som ble konvertert til aksjer på kr 1 og 1,5 kr var 258 mill nkr.(mener noe av gjelden også ble konvertert til ca. 5 kr aàksje i selskap kontrollert av Brøvigène).
Resterende gjeld er i dollar og på 59 mill$,og lav dollarkurs gir lavere gjeld.
Tharald solgte i Tandberg og garanterte for for emisjon mot eksisterende aksjonærer for 15 mill aksjer til kr 1.Det ble bare tegnet 776000 aksjer og Tharald kjøpte resten.
Hans kommentar til dette , var at han ikke ville spyttet penger inn i dette , om han ikke hadde hatt tro på det. Han må ha en tro av stål den mannen,og er sannsynligvis staere enn et esel.
Det er disse ting jeg legger til grunn for at jeg håper den kan komme opp mot 1-1,5 kr , uten at jeg her gir noen kjøpsanbefaling.
Om det begynner å gå utover våren uten nyheter om kjøpere eller kontrakter,ser det virkelig mørkt ut.

Dividenten
03.01.2003 20:53
#2425

Endre
Hva med litt haussing, Larsen...:-)

Alltid gøy med en side i DN...
Dividenten
06.01.2003 10:05
#2457

Endre
Noen som kan gi meg ordredybde?
I-box
06.01.2003 10:07
#509

Endre
Symbol L Last L +/- L +/-% Bid B Ask A Open High Low
CRP 0,56 0,06 12,00% 0,55 0,58 0,56 0,56 0,56
tåka
06.01.2003 10:07
#2156

Endre
kjøp 10k på 0,6
salg 15k på 0,7
Dividenten
06.01.2003 10:08
#2458

Endre
takk.
stoat
07.01.2003 11:44
#4

Endre
Det er stille før kontraktvurderingen i morgen?
I-box
07.01.2003 11:52
#510

Endre
re stoat: Hvor har du det fra??
stoat
07.01.2003 11:59
#5

Endre
re:I-box Les om ekstraord.styremøte i morgen om ev.kontrakt i "Hegnar-Offshore" igår.
Dividenten
07.01.2003 12:01
#2480

Endre
"Sprøytet" står her...

Med hilsen en som alltid tar på seg asbesthansker hvis han må inn på disse sidene...
tåka
07.01.2003 12:04
#2165

Endre
Dividenten
hehe:) *LER*


[Endret 07.01.03 12:04 av tåka]
macland
07.01.2003 13:36
#691

Endre
200 k til nå ,solgt av Pareto,skal vi få en skikkelig dupp til??
Bogus
07.01.2003 13:37
#55

Endre
Er dette ledd i en strategi fra PA eller.....?
macland
07.01.2003 13:39
#692

Endre
Vet ikke ,men det er mange som kaller dem kjeltringer.Mener å huske at det er dem som har vært tilrettelegger for emisjonene.
stoat
07.01.2003 14:18
#6

Endre
Vent og se til i morgen
Bogus
07.01.2003 14:26
#56

Endre
stoat
Hva legges i '..kontraktvurderingen..' ?
Dividenten
07.01.2003 14:31
#2487

Endre
Rart det er bare Hegnars Børsgulp som har fått med seg dette "ekstraordinære styremøte"...

Div som eier CRP aksjer...
stoat
07.01.2003 14:45
#7

Endre
"Kontraksvurdering" blir jo det samme som "Rate-vurdering" som det i mange tilfeller er knyttet styre forbehold til.
Dividenten
07.01.2003 14:47
#2489

Endre
Stoat.

Har Tharald ringt deg å fortalt deg om det lasset med kontrakter som skal gjennomgås, eller er det din hemmelig informant på BF som har hvisket deg i øret...?
Dividenten
07.01.2003 14:50
#2491

Endre
Dive in anytime Larsen...
stoat
07.01.2003 14:54
#8

Endre
Er ny her i forumet som dere ser, men har fått inntrykk av at en normalt er relativt seriøs her.
Dividenten
07.01.2003 14:55
#2492

Endre
Ja, og derfor dokumenterer vi våre påstander...
stoat
07.01.2003 15:00
#9

Endre
Har selv innkalt til ex.ord. styremøte for rate-vurdering noen ganger, men kan ikke huske at jeg sendte skriv til Stocktalk leserne om det i forkant.
Dividenten
07.01.2003 15:02
#2493

Endre
Nei, vanligvis sender man det til Hegnars Børsforum...

Uansett, får virkelig håpe du har rett.

(og velkommen til forumet...)
Dividenten
07.01.2003 15:03
#2494

Endre
Tydelig at Pirato ikke sitter i styret...:-)
[Endret 07.01.03 15:03 av Dividenten]
larsenlarsen
07.01.2003 15:11
#7539

Endre
Eg sit her og glor ja... jeg har ikke hørt om noe ekstraordinært styremøte i morgen, men gudene hvet...

SE som eier CRP-aksjer

macland
07.01.2003 15:22
#694

Endre
Dette tror jeg ingenting på,........Greit nok å opplyse om hva som skrives på andre forum,men vil ikke kjøpe noe med dette som grunnlag.Om kilden hadde vært litt seriøs, hadde han opplyst litt om hvordan han har fått tak i dette.
Har det jeg tør å ha i CRP,om den da ikke faller under 0.3 igjen.Hadde vi bare visst hvor mye som skal ut..
tommhen
07.01.2003 15:39
#85

Endre
Er vel ingen som har latt seg lure,,ettersom kursn er ned 20% i dag..Høy risiko,voldsom oppside..en enkelt melding er vel det som skal til for å doble/triple kursen..
macland
07.01.2003 15:49
#695

Endre
Jeg har lenge ventet på melding,men til nå har det gått bare en vei.På en annen side så sier Tharald at han ikke hadde spyttet de 15 siste millionene inn i dette om han ikke hadde hatt tro på det.Det er vel bare 5,7 % av aksjene som er på private hender(ca 2,27mill).
I-box
07.01.2003 16:03
#511

Endre
Merkelig handel av PA idag. Ingen andre solgte en aksje.
tommhen
07.01.2003 16:04
#86

Endre
Tvangsalg?
I-box
07.01.2003 16:05
#512

Endre
Kanskje, hadde det lagt dårlige nyheter bak ville også andre solgt. Melding i morgen muligens.
macland
07.01.2003 16:25
#697

Endre
PA har so dere sier vært den eneste selgeren i dag med 615k. Har fått med meg at noen forventer melding i morgen.Kan ikke se at det er noe som tilsier det.En annen sak er at det ble skrevet om 2-3 dobling av kursen var med kontrakt.
Med kontrakt vil skipene kunne prises riktig (f.eks 1 mlrd??).Verdiene vil da være reelle og iallefall dobbelt så stor som gjelda.I tillegg kan de bruke det fremførbare underskuddet fremover.Det tilsvarer vel 140 mill netto om det realiseres.Ser ikke som en umulighet at kursen da kan gå mot kr 10++.Dette er synsing fra min side,kom gjerne med innspill om det er noen som kan beregne det.
larsenlarsen
07.01.2003 16:31
#7540

Endre
Min teori er at det er vedkommende som kjøpte 912K fra CA til en billig penge, som nå lemper ut igjen med fin fortjeneste.

PA har til nå solgt 761K

SE som eier CRP-aksjer

macland
07.01.2003 16:33
#699

Endre
Fint at du skriver dette inn Larsen, vi kan prøve å følge med når det nærmer seg det volumet.
Dividenten
07.01.2003 16:51
#2499

Endre
Da får vi håpe at styret i kveld klarer å plukke frem den mest lønnsomme kontrakten for selskapet ut av den enorme bunken med tilbud...:-)

Gleder meg til å selge med 1000% avkastning i løpet av uken...:-)
Dividenten
07.01.2003 17:23
#2500

Endre
Noen som kan forklare hvorfor det er/blir vanskelig å skaffe kontrakter til disse skipene?
larsenlarsen
07.01.2003 17:35
#7541

Endre
Vil tro at de er for spesielle til å kunne brukes over alt. Egner seg for marginale felt eller til pre-production, ikke ulikt jolla til FDR, Seillean.

SE som eier CRP-aksjer
[Endret 07.01.03 17:35 av larsenlarsen]
enlace
07.01.2003 20:40
#476

Endre
Føler at noen er litt historieløse her. Har merket en vedvarende tilsynelatende grunnløs optimisme. Teorien om at en gang så skal det lykkes holder ikke.

Det har nettopp vært betydelige innside kjøp som har gitt kursen et lite løft. Kjøpene er for kort tid siden, siste 02.01.03. Det kommer neppe en melding de første 14 dager etter et innside kjøp.

Kontraktsforhandlingene er langvarige og som oftest er det flere tilbydere. Siste Crystal skip gikk av oppdrag i november 2001. Beggen skip har vært markedsført aktivt siden den tid - uten napp. Det var nære på senest i Mexico med Pemex, men det er også historie.

Uansett er det intet som tilsier at Sea eller Ocean snart skal på oppdrag.

Spekulasjon om salg i dagens marked med overskudd på tonnasje og lavere priser for oppdrag - lite trolig med den track record skipene har.

Alternativ er ombygging av skipene, noe som neppe er aktuelt, selv om det er mulig.

Hadde skipene vært så gode som Brøvig trodde ville de vært i oppdrag. Det er likevel overraskende at Brøvig forsetter å pumpe millioner inn i prosjektet uten at de har en sterk tro. Selv Wibestad har kjøpt aksjer for et par hundre tusen kroner totalt. Han var tidligere uten aksjer, kanskje de vet noe som ingen andre vet?Dividenten
07.01.2003 20:54
#2505

Endre
Takk for et informativt innlegg.
enlace
07.01.2003 21:05
#477

Endre
Dividenten
Slår du opp på tidligere topicer om Brøvig vil du kunne finne en masse informasjon om skipene og de problemer rederiet har stått overfor.
larsenlarsen
07.01.2003 21:11
#7543

Endre
Bra innlegg, enlace.

Men når det er sagt, så må det vel løsne en gang?

SE som eier CRP-aksjer

tommhen
08.01.2003 00:48
#89

Endre
Hei..Vurderer et høyrisk-spekk i CRPser stocklink opererer med en samlet børsverdi på 0,86 millioner..dvs 2150000 aksjer..stemmer dette..?
Innsiderne har jo nettopp kjøpt så vi kan vel ikke forvente noen kursdrivende meldinger før om et par uker..?
på forhånnd takk

Mvh tommhen
Dividenten
08.01.2003 00:50
#2512

Endre
La meg sitere Larsen...: "Nei, den er 11,9 millioner på kurs 0,30... Husk på emisjonen og konverteringen som ble gjort til 1,00 for noen uker siden!"Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS