"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SEN mot ny emisjon?
SEN mot ny emisjon?
CryWolf
17.10.2002 12:19
#4221

Endre
markedet stiger og SEN faller selv på gode nyheter.
er det ny emisjon i kulissene??

er det flere som har samme anelser?
CryWolf
17.10.2002 12:28
#4224

Endre
ikke noen her som følger SEN?
CryWolf
17.10.2002 12:36
#4226

Endre
ser ut til at SEN aksjonærer vil ut på gode dager.
dette lover ikke bra.

det kommer en ny emisjon snart vil jeg tippe.

SEN har norgesrekord i emisjoner...
CryWolf
17.10.2002 12:38
#4227

Endre
Previous price 4
Tradeable size 99 400 754
Market Cap 397 603 016

noe høy market cap på SEN i forhold til EK?

hmm...

Bolean
17.10.2002 12:39
#10015

Endre
- jeg trodde det var Europa-rekord - :-)
Hot
17.10.2002 13:11
#7381

Endre
Er det tilfelle?
Europa - rekord?
CryWolf
17.10.2002 13:12
#4231

Endre
faktisk verdensrekord i antall..eh, tror jeg , må moderere meg der for jeg ble litt usikker i om det er verdensrekord..beklager.. SEN skal nok ned på 2 tallet å snuse igjen.

det var jo innside salg på 8 kroner for ca 1 år siden, eller var det 6 mnd.l.?


[Endret 17.10.02 13:13 av CryWolf]
CryWolf
17.10.2002 13:34
#4232

Endre
SEN stuper nedover
CryWolf
17.10.2002 13:42
#4233

Endre
emisjon i vente på 3 eller 3.50?
tipper med stor garanti på en emisjonsmelding i etterkant av melding om lukrativ avtale.
CryWolf
17.10.2002 13:42
#4234

Endre
jeg har jo truffet på emisjonene i SEN tidligere med godt hell!!
CryWolf
17.10.2002 13:52
#4235

Endre
nå er det tøm og røm i SEN!!!
CryWolf
17.10.2002 13:53
#4236

Endre
ingen kjøpere omtrent lenger!
Hot
17.10.2002 13:56
#7388

Endre
dette ser virkelig ille ut
hva skjer?
Er kassen tom?
Igjen?
Hot
17.10.2002 14:08
#7396

Endre
hva skjer?
Dette er jo fullstendig masskre?

Hot
17.10.2002 14:24
#7398

Endre
Huff. Jeg er glad jeg ikke sitter i dette spøkelset.
loffe
17.10.2002 14:50
#2356

Endre
Dett er vel straffa for å ha vært ute av markedet 1 år. Treffer markedets værste aksje idet jeg skal prøve meg på nytt.
ROSY
17.10.2002 15:09
#1966

Endre
Slapp av. Den tar nok fint i mot på støttenivået på 2.50
om noen dager. Deretter kommer melding om emisjon
på 2.00 i løpet av november kan jeg tenke meg.
loffe
17.10.2002 15:13
#2357

Endre
Solgte TAT på 4.4, kjøpte SEN på 4.4. Nå er TAT på 5.5 og SEN på 3.7. Stort værre er det vel knapt mulig å gjøre det.
Var også et kusehår fra å få 12 rette i går.[Endret 17.10.02 15:13 av loffe]
CryWolf
17.10.2002 16:29
#4243

Endre
SEN faller ikke uten grunn i et slikt positivt marked....
men hvis det ikke kommer melding imorgen så er det vel trygt å kjøpe litt på spekk...

imorgen er skjebnedagen for SEN.
GDINVEST
17.10.2002 22:10
#64

Endre
re: CryWolf
Hva får deg til å si at det er skjebnedag i morgen? Du skriver også "SEN skal nok ned på 2 tallet å snuse igjen." En halvtime senere skriver du ""emisjon i vente på 3 eller 3.50?". Hva får deg til å tro på en emisjonskurs på 3 - 3.50 hvis kursen er på 2-tallet?

re:ROSY
Du skriver "Den tar nok fint i mot på støttenivået på 2.50
om noen dager. Deretter kommer melding om emisjon
på 2.00 i løpet av november kan jeg tenke meg." Er dippen ned på 2.50 for et år siden du omtaler som støttenivå?

Hvis vi ser på SEN den siste måneden så har den beveget seg sidelengs i båndet ca. 3.70 - 4.30 upåvirket av utviklingen på verdens børser. Er dette en styrke, eller lever SEN sitt eget liv :-)? Jeg ser ikke på de siste dagers utvikling som noen krise ut fra dette forholdet.

Når det gjelder emisjonen dere snakker om så ble det i Q2-rapporten sagt klart fra at det var behov for tilførsel av kapital i Q1 2003 i forbindelse med langsiktig finansiering. En emisjon er vel derfor ingen overraskelse. Det som også ble sagt var at det som et ledd i den langsiktige finansieringen ble abeidet med å få til et strategisk samarbeid som ivaretar reduserte investeringer for eksempel i produksjon.

Når det da for et par dager siden kom en melding hvor essensen er følgende:

"Partene er i følge SensoNor i hovedsak enige om prinsipielle forhold rundt økonomisk kompensasjon for påløpte utviklingskostnader samt overdragelse av visse produktrettigheter, investeringsforpliktelser og kontrakter.
Avtalen innebærer at selskapene vil være gjensidig avhengig av hverandre innenfor ulike deler av verdikjeden for eksisterende og nye produkter."

så tar jeg dette som et tegn på at selskapet faktisk får til det de har annonsert tidligerer. Slik jeg leser dette så vil SEN motta en økonomisk kompensasjon og overdra deler av sine investeringsforpliktelser. Dette burde etter min mening redusere størrelsen på en eventuell emisjon.

Tilbake til kursen. Etter min mening vil SEN bevege seg sidelengs fram mot resultatframleggelse og muligens noe opp (4.50) ved et fortsatt stigende marked. Tror ikke vi får se samme stigningshastighet som for "verstingene" i et stigende marked.

Er det noen av dere som har en kjapp oversikt over ordrereserven til SEN og hva denne representerer i kr? Og en ting til: ja, jeg sitter på SEN og er ikke ukomfortabel med det, selv om jeg kunne tenke meg mere fart i et stigende marked.
ROSY
25.10.2002 08:56
#2029

Endre
Gigantnedskrivning i Sensonor
TDN Finans (08:41)

Sensonor tar en nedskrivning på 306,5 millioner kroner og raderer dermed bort godt over halvparten av egenkapitalen. Selskapet fikk et driftsresultat på minus 347,3 millioner kroner i tredje kvartal.

Sensonor fikk et driftsresultat på minus 347,3 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 22,7 millione kroner i samme periode ifjor.

Dritsinntektene var på 9,9 millioner kroner mot 19,2 millioner i tilsvarende periode i 2001.

Selskapet venter høyere omsetning i fjerde kvartal 2002 med et resultat på linje med resultatet i tredje kvartal eksksklusive nedskrivninger.

Store nedskrivninger
Selskapet tar i tredje kvartal en nedskrivning på 306,5 millioner kroner - 96,9 millioner av dette er imatrielle eiendeler. "Nedskrivningene gjelder tidligere foretatte investeringer i produksjonslinjer og prosjekter innen området Inertia", skriver Sensonor i en pressemelding.

Gigantnedskrivningen tilsvarer for øvrig over halvparten av selskapets egenkapital, som nå er på 203 millioner.

"Årsaken til nedskrivningen er at styret ikke ser betydelige inntekter før i 2004", heter det videre i meldingen.

Selskapet gjentar at det trenger tilførsel av ny kapital. Styret sender i dag ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling i november. Selskapet ber om å forhøye aksjekapitalen tilsvarende 50 prosent etter den foreslåtte kapitalnedsettelsen. Samtidig ber styret om fullmakt til å ta opp et konvertibelt lån på inntil 350 millioner kroner.
ROSY
25.10.2002 09:03
#2030

Endre
Uffda.
Nå passer topicoverskriften,
og min spådom fra en uke siden går nok oppfyllelse.

Den ramler nok ned til støttenivået på 2.50
i løpet av kort tid nå, og en emisjon på kurs 2.00 er vel det beste aksjonærene kan håpe på.


[Endret 25.10.02 09:03 av ROSY]
ROSY
25.10.2002 09:11
#2031

Endre
børsmeldinger 25.10.2002 08:35

SEN - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i SensoNor ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Herved innkalles til ekstraordinær generalforsamling i
SensoNor ASA:

Fredag 8 november 2002 kl [·] i Knudsrødvn. 7 i Horten

Til behandling foreligger:

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende
aksjonærer v/styrets formann Jan T Jørgensen, som også skal
lede generalforsamlingen i henhold til selskapets vedtekter

2 Valg av minst én person til å medundertegne protokollen

3 Nedsettelse av aksjekapitalen
For å bedre selskapets likviditetssituasjon, arbeides det
nå med å legge forholdene til rette for en ny emisjon. Da
børskursen på selskapets aksjer den siste tiden har vært
lavere enn aksjenes pålydende, bør aksjenes pålydende
reduseres for at det skal la seg gjøre å plassere
emisjonen. Styret foreslår derfor at aksjekapitalen
nedsettes med NOK 293.232.224,30 ved nedsettelse av
aksjenes pålydende fra NOK 5 til NOK 2,05, og at
nedsettelsesbeløpet benyttes til dekning av tap.

Styret forslår at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:

`Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK
293.232.224,30 ved nedsettelse av aksjenes pålydende fra
NOK 5 til NOK 2,05. Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til
dekning av tap. Vedtektenes § 4 første punktum skal endres
til å lyde: `Selskapets aksjekapital er NOK 203.771.545,70
fordelt på 99.400.754 aksjer hver pålydende NOK 2,05 fullt
innbetalt`. Fullmakten til styret til å forhøye
aksjekapitalen med NOK 15.000.000 gitt i ordinær
generalforsamling 15 mai 2002 nedjusteres til NOK
6.150.000.`

4 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
For å sette selskapet i stand til å gjennomføre den
planlagte emisjonen raskere og mer fleksibelt enn om den
skulle vedtas av generalforsamlingen, foreslår styret at
generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke
selskapets aksjekapital med inntil NOK 101.885.772,85, som
tilsvarer 50 % av selskapets aksjekapital etter
kapitalnedsettelsen foreslått i punkt 3 ovenfor. Styret
foreslår at det ved benyttelse av fullmakten skal ha adgang
til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett slik at emisjonen
kan rettes mot utvalgte investorer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:

(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret
fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil
NOK 101.885.772,85. Fullmaktens rammer skal ikke påvirkes
av kapitalnedsettelsen i punkt 3 ovenfor.

(ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter
allmennaksjeloven § 10?14 kan fravikes.

(iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot
innskudd i andre eiendeler enn penger eller ved fusjon
etter allmennaksjeloven § 13?5.

(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
i 2003. Med virkning fra det tidspunkt fullmakten
registreres i Foretaksregisteret tilbakekalles den fullmakt
som ble gitt i ordinær generalforsamling 2002 til å forhøye
aksjekapitalen med inntil NOK 124.250.942.

(v) I den grad fullmakt til å oppta konvertibelt lån gitt i
generalforsamling 8 november 2002 benyttes, kan styret ikke
benytte denne fullmakten (slik at samlet kapitalforhøyelse
i henhold til denne fullmakten og ved konvertering av
konvertibelt lån ikke overskrider NOK 101.885.772,85).

5 Fullmakt til opptak av konvertibelt lån
For å øke styrets fleksibilitet til å bedre selskapets
likviditetssituasjon, finner styret det hensiktsmessig at
styret gis mulighet til å ta opp et konvertibelt lån i
stedet for eller i tillegg til en emisjon, dog slik at
maksimalt beløp aksjekapitalen kan forhøyes med av styret
ved benyttelse av fullmaktene skal være NOK 101.885.772,85.
Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å ta
opp konvertibelt lån på inntil NOK 350 millioner. Forslaget
innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne lånet
kan fravikes i henhold til allmennaksjeloven § 11?4, jf §
10?5, slik at utvalgte investorer kan tilbys å tegne lånet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende
vedtak:

(i) I henhold til allmennaksjelovens § 11-8 gis styret
fullmakt til å oppta lån på inntil NOK 350.000.000 mot at
långiverne får rett til å kreve utstedt aksjer.

(ii) Det beløp som aksjekapitalen maksimalt skal kunne økes
med er NOK 101.885.772,85. Fullmaktens rammer skal ikke
påvirkes av kapitalnedsettelsen i punkt 3 ovenfor.

(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
i 2003.

(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånene etter
allmennaksjelovens § 11-4, jf §§ 10-4 og 10-5 skal kunne
fravikes.

(v) I den grad fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gitt i
generalforsamling 8 november 2002 benyttes, kan styret ikke
benytte denne fullmakten (slik at samlet kapitalforhøyelse
i henhold til denne fullmakten og ved emisjonsfullmakten
ikke overskrider NOK 101.885.772,85).


* * *

Styret foreslår at generalforsamlingen følger ovenstående
saksrekkefølge som sin dagsorden.

Mellombalanse for selskapet pr 30 september 2002 vil bli
ettersendt. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning
for 2001 er utlagt på selskapets kontor i Knudsrødvn. 7 i
Horten. Etter 31 desember 2001 har følgende hendelser av
vesentlig betydning for selskapet inntruffet:

-I februar 2002 ble selskapet tildelt en kontrakt på minst
NOK 500 millioner for leveranse av dekktrykksensorer til
Beru Group (Tyskland).
-I februar 2002 solgte SensoNor samtlige aksjer i Capto AS.
-I mars 2002 ble det gjennomført en rettet emisjon av
9.036.430 aksjer til tegningskurs NOK 9 pr aksje, samlet
emisjonsbeløp ca NOK 81.3 millioner.
-I oktober 2002 inngikk SensoNor en avtale som ga en
betydeli
ROSY
25.10.2002 10:08
#2032

Endre
2.75 siste.

Tror støtten på 2.50 holder.
CryWolf
25.10.2002 10:40
#4347

Endre
å kjøpe nå er meget smart :-)))

CryWolf
25.10.2002 10:41
#4348

Endre
crywolf treffer da av og til ? hæ?

hehe, synes imidlertid synd på aksjonærene...
Odyssevs
25.10.2002 10:44
#1570

Endre
Laveste selger ligger nå på 2,59, så det er ikke sikkert at ROSY's støttenivå på 2,50 holder særlig lenge.
Odyssevs
25.10.2002 10:53
#1571

Endre
Siste omsatt er nå 2,35.
CryWolf
25.10.2002 11:00
#4349

Endre
alt under 2.5 kan kjøpes og selges på første eller andre rekyl over 3.10-3.20

her er penger å tjene NÅ!!!!!!!!

nå kjører vi SEN over 3 kr og selger!
Bolean
25.10.2002 11:00
#10174

Endre
Innkalling til Ekstraordinær GF

Det tragiske som vi skrev om i fjor kunne komme til å skje, skjer nå igjen. Sen ber om 101 nye millioner i tillegg til de 900 mill (?) de har sløset bort hittil. Tar det aldri slutt? Hva er det som er feil i selskapet?

Det er nesten som jeg håper at de ikke klarer å gjennomføre emisjonen. Da vil det bli trykk i luka og likene ville blåse ut av skapene nede i Horten.
Rentefot
25.10.2002 11:11
#2282

Endre
Vi drøste litt rundt dette ifjor, ja - ser at alt fortsatt er "som normalt"...
:-(
CryWolf
25.10.2002 11:12
#4350

Endre
hvis SEN nå fikser en strategisk partner og fusjonerer med et stort solid selskap, ja da kan det jo være lurt å sitte langsiktig.... og det å delta i emisjon vil jo være dobbelt så lurt, for da har de akkurat fått påfyll...

da pleier SEN å stige kraftig i en periode.. he-he

kjenner SEN ganske godt..

kjøp nå , delta på emisjon, sitt long.. det er nok det lureste..

trading kan også være god butikk hvis du har tid..
Cashulf
25.10.2002 11:26
#2086

Endre
kurs nå?
SpikerTarzan
25.10.2002 11:29
#30

Endre
Siste 2,45 K 2,40 S 2,48 omsatt 960 K
Hot
25.10.2002 11:30
#7540

Endre
Kom dere ut
Dette er tragisk
Kursmål 50 øre
Bolean
25.10.2002 11:40
#10179

Endre
Hvorfor skrives aksjen ned til kr. 2,05? Hvorfor ikke kr. 2,00?
Odde tallstørrelser skaper hodepine og forundring.

Måtte de skrive ned med 2,95 for å berge stumpene? Det betyr vel at de trenger sånn ca. kr. 293.232.224,30 i tillegg til den cashen de hadde i reservefondet for å drive lovlig. I alle de årene jeg har fulgt med SEN (siden midt på 80-tallet) så har denne (industri-)farsen bare fortsatt og fortsatt.

:-(
Bolean
25.10.2002 11:44
#10180

Endre
Forslaget til emisjon betyr at de håper på å få opp til 2,05 pr. emitert aksje.
Det betyr at å betale over 2,05 skulle være unødvendig, fordi det vil komme rundt 50 mill !!!!! nye aksjer på markedet snart.
loffe
25.10.2002 12:01
#2395

Endre
Men du må jo eie aksjer for å kunne delta i emisjonen.
CryWolf
25.10.2002 12:03
#4354

Endre
nemlig, kjøp aksjer nå og delta i emisjonen.
Bolean
25.10.2002 12:08
#10181

Endre
loffe [2472]

I praksis ikke. For det første tenker styret seg å kunne gjøre hele eller deler rettet. For det andre vil det rett i forkant (og etterkant) av en slik emisjon bli tilgjengelig så mye aksjer at man bare kan sitte å vente på at kursen skal stabilisere seg rundt emisjonskursen.

Det man kan gamble på er at kursen i god tid før emisjonen skal gå under det som vil bli emisjonskurs (som man jo ikke kjenner på det tidspunktet). Jeg tror kursen raskt vil havne rundt 1,50. Om den kan stige derfra er usikkert.

Styret priser jo selskapet selv til maks. 202 mill. Tilførsel av 101 mill skulle gi matematisk 303 mill (altså kurs 2,05), men hvis selskapet fortsetter å sløse så vil de jo ha brukt opp de nye 100 snart, og kursen blir da 1,30 (?). Akk o' ve, for et selskap.
Cashulf
25.10.2002 12:15
#2087

Endre
Var med på forrige emisjon på 5.00 kroner. Da disse ble tildelt lå kursen godt over emisjonskurs. Aksjene ble solgt senere på 9.00 kroner.

Har kjøpt endel aksjer i dag. Skal bli med på ny emisjon og regner med å tjene penger, igjen.

Uansett: Utrolig skuffet over at SEN med sin enorme ordrereserve ikke greier å tjene penger. Ble vel sagt en gang at selskapet skulle tjene penger fra Q3 2003.
Cashulf
25.10.2002 12:20
#2088

Endre
Noen som husker denne????

Fearnley ser 150 prosent oppside i Sensonor
Mandag 10. juni 2002 kl. 11:03
Skrevet av: iMarkedet - iMarkedet


Sensonor og adm. direktør Johnny Christiansen (bildet) får en ny hjertelig kjøpsanbefaling fra Fearnley Fonds. Meglerhuset ser for seg en kursoppgang på 150 prosent.


Fearnley Fonds har lenge vært positivt innstilt til Sensonor, og gjentar sin kjøpsanbefaling og sitt kursmål på 20 kroner i en analyse som kom ut fredag.

Mandag formiddag er aksjen opp 4,3 prosent til 8,26 kroner.

Det vises til at den kommersielle og teknologiske riskoen er dramatisk redusert de siste 12 månedene, samtidig som ordrereserven er historisk høy.

Fearnley venter at SensoNor vil finne en strategisk partner i løpet av året, noe som trolig vil redusere selskapets kapitalbehov fra 200 til 100-120 millioner kroner.

Oppsummering
Anbefaling: Kjøp
Kursmål: 20 kroner
Meglerhus: Fearnley Fonds
Dato: 7. juni 2002
larsenlarsen
25.10.2002 12:22
#6765

Endre
Oslo (TDN Finans): SensoNor vil motta et betydelig up-front beløp om
selskapet inngår en endelig avtale med "den store amerikanske aktøren" som
SensoNor er i strategiske forhandlinger med.

Det sier styreformann Jan T. Jørgensen i SensoNor til TDN Finans fredag.
Cashulf
25.10.2002 12:32
#2089

Endre
Er det andre på ST enn meg som kjøper SEN i dag????

Har økt med 10k.
Cashulf
25.10.2002 12:45
#2090

Endre
RESULTAT 3. KVARTAL:
Skuffede aksjonærer sender Sensonor til bunns
Av: Geir Harald Aase 25. okt 10:10, ny 12:25

Store nedskrivninger gir et Sensonor et rekorddårlig kvartalsresultat. Nå trenger Sensonor tilførsel av ny kapital. Markedet svarer med å sende aksjen til bunns.

Kvartalsresultatet er belastet med nedskrivninger på 307 millioner kroner hvorav 97 millioner er immaterielle eiendeler. Nedskrivningene gjelder tidligere foretatt investeringer i produksjonslinjer og prosjekter innen airbagsensorer. Sensonor vil også avsluttet en rekke andre prosjekter og fokuser på færre produkter. Ifølge Sensonor vil nedskrivningene ikke ha likviditetsmessige effekter.
- Årsaken til nedskrivningen er at styret ikke ser betydelige inntekter før i 2004, heter det i en melding fra selskapet.

Driftsinntektene falt i tredje kvartal til 10 millioner kroner fra 19 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble –347 millioner kroner. Ser man bort fra nedskrivningene var driftsunderskuddet 40 millioner kroner. Dette er dobling av underskuddet i tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen ventes å stige i fjerde kvartal. Resultatet vil imidlertid være på linje med tredje kvartal utenom avskrivninger.

Skuffer aksjonærene på nytt
Selskapet innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle kapitalbehovet i selskapet. Styret ber om fullmakt til å ta opp et konvertibelt lån på inntil 350 millioner kroner og til å gjennomføre en rettet emisjon.

Sist gang Sensonor fylte kassen var i mars. Da ble 80 millioner kroner hentet gjennom en emisjon. Pengene skulle gå til å finansiere volumveksten som følger med rammeavtaler selskapet hadde inngått. Den gang var det håp om disse avtalene skulle føre Sensonor ut av den årelange ørkenvandringen med svake resultater og skuffelser for aksjonærene.

I mars var aksjekursen drøye ni kroner. I dag har markedet sendt aksjen ned mer enn 20 prosent til under tre kroner.

Forhandler med strategisk partner - igjen
Sensonor knytter store håp til en ny strategisk partner. Det meldes at arbeidet med den mulige stategiske partner utvikler seg som forventet og at en avtale ventes underskrevet i november eller desember i år.

I februar droppet Sensonor avtalene med en strategisk partner fordi de den gangen følte seg trygge på sine finansielle muskler. Årsaken til bruddet var også, ifølge selskapet, den styrkede markedsposisjonen.

Nå lover Sensonor et betydelig up-front beløp om selskapet inngår en endelig avtale med «den store amerikanske aktøren».

– Jeg ser det som 70 prosent sannsynlig at vi kommer til å si ja til avtalen, sier styreformann Jan T. Jørgensen til TDN Finans.

Sensonor holder til i Horten og har 200 ansatte som designer og produsere sensorer for bilindustrien.
loffe
25.10.2002 12:59
#2397

Endre
Gambak er i hvert fall ikke på selgeren, slik de var etter TGS's resultatvarsel.
Cashulf
25.10.2002 16:01
#2091

Endre
2.40 (ned 33,33%).

blir morsomt å følge SEN til 9-10 kroner igjen!
Cashulf
25.10.2002 16:05
#2092

Endre
Eller var det: 2,36 (ned 34,44%)!!?
Bolean
25.10.2002 16:15
#10190

Endre
De som var med på emisjonen i mars og fremdeles sitter med aksjene føler seg sikkert fornøyd nå. Alt har gått som forventet og fremtiden ser lys ut. De som lar seg lure på en ny emisjon til vinteren på kurs kr. 1,xx er sikkert like forventningsfulle og ser frem til at sensonors rosenrøde planer skal gå i oppfyllelse.

Dypt tragisk er det og er med på å rive ned troen på norsk industri. Jeg er mest imponert over at sensonor gang på gang klarer å hoste opp nye blåøyde investorer som hiver 10-talls og 100-talls millioner etter denne farsen av en industribedrift.

Bolean
25.10.2002 16:32
#10193

Endre
For 100 mill tror styret at nye investorer er fornøyd med 1/3 av selskapet. Spørsmålet er om det finns noen som går med på det. Kanskje de vil ha 1/2 eller 2/3 av selskapet. For å emitere over 10% må det utarbeides et prospekt og utstedes tegningsretter. For å få til en rettet emisjon, må man bygge opp en investorgruppe som kan stå for en større del av 100 mill. og det skal man få til med norgeshistoriens (eller kanskje Europas) lengste rekke med meningsløse emisjoner bak seg og totalt forbrent nærmere en milliard penger.

(Rister trist på hodet.)
Rentefot
25.10.2002 16:36
#2288

Endre
Uff, ja.
Monopolpengene da sitte lenger inne denne gangen?
Vel, ha en god helg iallefall, Bolean!
;)
Bruce Wayne
25.10.2002 16:46
#2411

Endre
Nå tror jeg SEN forsøker å lure godteri fra småunger en gang for mye ;-) Denne emisjonen får de bare ikke til.
Cashulf
25.10.2002 16:51
#2093

Endre
sluttet på 2.50 (ned 30,56%).

etter at markedet har tenkt seg om tror jeg mange vil finne ut at sen bør kjøpes - sen skal opp 100% til 5.00 i løpet av kort tid (tror jeg).

Her er en oversikt over kontrakter inngått i 2000 og 2001 - klikk, klikk, klikk...
Bruce Wayne
25.10.2002 17:21
#2413

Endre
Hvis en absolutt må ha SEN er jeg ganske sikker på at det er lurere å vente på tegningsrettene.
Bjellesauen
25.10.2002 19:32
#1407

Endre
Nok et tragisk børsnotert selskap. Nå er det ikke mange stabbesteiner igjen på Oslo Børs (selv om SEN aldri har vært en).
Ronja
30.10.2002 10:02
#42

Endre
Hva skjer i SEN om dagen.? Er mye aktivitet, selv om den
har godt mye ned.!
SisterBean
31.10.2002 18:48
#1347

Endre
Noen selskaper fornekter seg aldri når det gjelder å komme med negative nyheter. SEN er et av disse.

Nå korrigerer SEN ned resultatet for 3. kv. til og med etter at det er lagt frem

Det er slik man bygger tillit i aksjemarkedet!

jibp
03.11.2002 18:22
#1

Endre
Er det noen som har noen formening om a-kursen med tanke på den rettede emisjonen de skal ha i gang?
Bolean
04.11.2002 05:56
#10381

Endre
Hvis de skal tiltrekke seg investorer så skulle man tro at de må tilby en oppside i aksjen. Da kan ikke kursen være mye over 2 kr, heller under hvis jeg skulle gjette. Riktignok har de greid det kunststykket å få gjennom emisjon på emisjon i en utrolig rekke, men nå må vel realitetene snart begynne å gjelde for sen også?
Per Pleks
06.11.2002 13:07
#232

Endre
Hva skjer ????

CryWolf
06.11.2002 13:08
#4565

Endre
skjer det noe?

emisjon kommer...
jibp
07.11.2002 15:47
#3

Endre
Emisjon. Kursen kommer til og falle. GENERALFORSAMLING I MORGEN
jibp
07.11.2002 19:36
#4

Endre
Hva blir kurse i morgen?
2,20-2,30 mulig under 2.
ROSY
08.11.2002 15:12
#2220

Endre
børsmeldinger 08.11.2002 14:54

SEN - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i SensoNor ASA
08.11.02 kl.14.00.
Vedlagt på www.newsweb.no følger protokoll fra møtet samt
oversikt over møtende aksjeeiere.

Fredag 8 november 2002 klokken 1400 ble det holdt
ekstraordinær generalforsamling i SensoNor ASA.
Generalforsamlingen ble holdt på selskapets kontor i
Knudsrødsvn. 7 i Horten.

1 Åpning av generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Jan T.
Jørgensen som i henhold til selskapets vedtekter også skal
lede møtet.

Møteleder opptok fortegnelse over møtende aksjonærer og den
representerte kapital. Fortegnelsen er vedlagt
generalforsamlingsprotokollen.

2 Valg av person til å medundertegne protokollen
Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble Ole
Christian Søhoel enstemmig valgt.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møtelederen reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til
innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom
innvendinger, ble generalforsamlingen erklært for lovlig
satt.

4 Nedsettelse av aksjekapitalen
I samsvar med forslag fra selskapets styre fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK
293.232.224,30 ved nedsettelse av aksjenes pålydende fra
NOK 5 til NOK 2,05. Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til
dekning av tap.

(ii) Vedtektenes § 4 første punktum skal endres til å lyde:

`Selskapets aksjekapital er NOK 203.771.545,70 fordelt på
99.400.754 aksjer hver pålydende NOK 2,05 fullt innbetalt`.

(iii) Fullmakten til styret til å forhøye aksjekapitalen
med NOK 15.000.000 gitt i ordinær generalforsamling 15 mai
2002 nedjusteres til NOK 6.150.000.

Vedtaket ble fattet med 17.459.396 mot 930.538 stemmer.

5 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
Overensstemmende med forslaget fra selskapets styre fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret
fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil
NOK 95.735.772,85. Fullmaktens rammer skal ikke påvirkes
av kapitalnedsettelsen i punkt 4 ovenfor.

(ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter
allmennaksjeloven § 10?14 kan fravikes.

(iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot
innskudd i andre eiendeler enn penger eller ved fusjon
etter allmennaksjeloven § 13?5.

(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
i 2003. Med virkning fra det tidspunkt fullmakten
registreres i Foretaksregisteret tilbakekalles den fullmakt
som ble gitt i ordinær generalforsamling 2002 til å forhøye
aksjekapitalen med inntil NOK 124.250.942.

(v) I den grad fullmakt til å oppta konvertibelt lån gitt i
generalforsamling 8 november 2002 benyttes, kan styret ikke
benytte denne fullmakten (slik at samlet kapitalforhøyelse
i henhold til denne fullmakten og ved konvertering av
konvertibelt lån ikke overskrider NOK 95.735.772,85).

Vedtaket ble fattet med 17.452.396 mot 937.538 stemmer.

6 Fullmakt til opptak av konvertibelt lån
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen
følgende vedtak:

(i) I henhold til allmennaksjelovens § 11-8 gis styret
fullmakt til å oppta lån på inntil NOK 350.000.000 mot at
långiverne får rett til å kreve utstedt aksjer.

(ii) Det beløp som aksjekapitalen maksimalt skal kunne økes
med er NOK 95.735.772,85. Fullmaktens rammer skal ikke
påvirkes av kapitalnedsettelsen i punkt 4 ovenfor.

(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
i 2003.

(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånene etter
allmennaksjelovens § 11-4, jf §§ 10-4 og 10-5 kan fravikes.

(v) I den grad fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gitt i
generalforsamling 8 november 2002 benyttes, kan styret ikke
benytte denne fullmakten (slik at samlet kapitalforhøyelse
i henhold til denne fullmakten og ved emisjonsfullmakten
ikke overskrider NOK 95.735.772,85).

Vedtaket ble fattet med 17.452.396 mot 937.538 stemmer.

Intet mer skulle behandles, og generalforsamlingen ble
hevet.
Les mer: http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=71460
ROSY
08.11.2002 15:16
#2221

Endre
Og kursen faller.
2.10 siste.
Hot
08.11.2002 15:17
#7889

Endre
kursmål 1 - 1,50
Bolean
11.11.2002 14:52
#10425

Endre
Tragisk!! Hvem vil putte inn friske penger for n-te gang? 100 til 450 mill friske penger. De er vel ikke helt friske som gjør det.
Beinmarg
11.11.2002 15:37
#1409

Endre
BOL et kjøp ned på 1 kr, da tar gjerne jeg litt.
Vi får se.
Bolean
11.11.2002 18:37
#10429

Endre
På 1 kr. kan man gjøre en vurdering. På mer enn 2 kr. - - ??
OldNick
11.11.2002 18:53
#1249

Endre
Man kan drømme tilbake til de dagene da SEN kunne selges på 60-70 kr. Det er ikke så mange år siden, men mange 100 mill er rent ut i havet ....

Tragisk
Big Jump
13.11.2002 13:58
#109

Endre
Nå er det en stund siden jeg har vært inne her...
Takk for senast.

Nei hva skal man si ! Har hatt en samtale med sjefen i Sensonor for ca 14 dager siden der jeg blant annet konfronterte ham med bruken av relativt store penger på "goodwill". Spesielt i den anledning at det er emitert kapital det er snakk om.

Vel, hvorom alt er. Jeg har kjøpt meg opp ytterligere nå på 2,50+ (etter fall på 30%). Er overbevist om at SEN klarer seg, og til slutt kommer over skorpa.

Det eneste som mangler er en melding om at de har fått på plass denne samarbeidspartneren de jobber med... og da er mitt tips at disse går inn på eiersiden. Det er dette generalforsamlingen ga tillatelse til.

Har stilt meg spørsmålet om jeg er for forelsket i SEN og ikke kan forestille meg at det går galt, og svaret er ja.

Hold på parykken, her kan svart bli hvitt, og rødt bli blått.
Cashulf
13.11.2002 15:31
#2098

Endre
+
jibp
13.11.2002 16:02
#14

Endre
Nå skjer det i vertfall noe. Det går oppover, fort.
Cashulf
14.11.2002 13:57
#2100

Endre
Voldsomt så mye SEN svinger om dagen da. For kort siden kunne man kjøpe aksjer for 2.10, men i dag er SEN på vinnerlisten og Sundal Collier kjøper på 2.60.
loffe
14.11.2002 16:02
#2427

Endre
Selg på blå dager, kjøp på røde.
Big Jump
15.11.2002 13:35
#111

Endre
HORTEN, 15. oktober 2002: SensoNor har i dag undertegnet en avtale som gir en betydelig aktør innenfor sensorelektronikkindustrien eksklusiv rett til forhandlinger om en strategisk avtale.

Partene er i hovedsak enige om prinsipielle forhold rundt økonomisk kompensasjon for påløpte utviklingskostnader samt overdragelse av visse produktrettigheter, investeringsforpliktelser og kontrakter.

Avtalen innebærer at selskapene vil være gjensidig avhengig av hverandre innenfor ulike deler av verdikjeden for eksisterende og nye produkter.

Partene legger til grunn at om endelig enighet oppnås, kan en avtale offentliggjøres i månedsskiftet november/desember i år.
Big Jump
15.11.2002 13:36
#112

Endre
Limte inn innlegget ovenfor i anledning at jeg er ganske spent på om avtalen kommer, men helst HVA den innbærer.
loffe
19.11.2002 12:51
#2430

Endre
Vi viser til oppslag i Finansavisen i dag som omfatter
kommentarer vedr. strategisk samarbeide. Det medfører ikke
riktighet at selskapet har avsluttet sine forhandlinger med
en mulig strategisk partner.
Bolean
19.11.2002 16:16
#10571

Endre
Børsmelding: Vi viser til oppslag i Finansavisen i dag som omfatter kommentarer vedr. strategisk samarbeide. Det medfører ikke riktighet at selskapet har avsluttet sine forhandlinger med en mulig strategisk partner. (- som Steinar Grini skriver i dagens FA.)

Men, det er jo merkelig at man etter et år med "forhandlinger" ikke har fått noe på plass. Det betyr vel i praksis at sjansen er minimal. Samtidig benekter ikke SEN at de skal sukre emisjonen med 3% "rabatt" til investorene. Så det er vel riktig. I FA referes Christiansen med at "det er uaktuelt å gjøre emisjonen til pålydende" (som er kr. 2,05). Hva skal emisjonskursen være da? Over eller under pålydende?

Hvis de klarer å få inn 110 friske millioner for under halvparten av denne tragiske sjappa i Horten, så er det bare å bøye seg i beundring.

:-)))

jani
20.11.2002 08:44
#17

EndreRelevante kurser
SensoNor ASA
SEN.OL
2.47
0.00
Finn kurs

Internasjonale markeder
Dow Jones Nasdaq S&P 500
DAX 30 Eurostoxx 50


RPT SensoNor tror på partner, sier samtale følger plan

OSLO, 19 nov (Reuters) - SensoNor (Oslo: SEN.OL - nyheter) er like sterk som før i troen på at det blir en avtale med den mulige partneren som det har forhandlet med denne høsten, sier konsernsjef Johnny Christiansen til Reuters tirsdag.
- Vi regner med at vi er kommet så langt i månedsskiftet at vi vet om dette blir en avtale eller ikke. Og vi har til dags dato fulgt planen vår til punkt og prikke, sier Christiansen.

SensoNor sa i forrige måned at det ventet en avklaring i de "eksklusive" forhandlingene med en mulig partner i november eller desember. Selskapet vil ikke navngi den mulige partneren.

Christiansen er like optimistisk som før.

- Det er ikke noen ting så langt som jeg føler har redusert ambisjonene våre, sier han.

- Jeg hadde ikke brukt mye tid og krefter og ressurser fra styret og rådgivere og selskapets medarbeidere hvis jeg ikke trodde at vi kunne på en eller annen måte komme i havn med en avtale.

Han bekrefter at SensoNor bruker mye ressurser på forhandlingene nå.

SensoNor trenger kapital, og ønsker ikke å løse dette med mer banklån, sier Christiansen. Enten kan selskapet hente kapital i markedet, eller det kan få det som ledd i en partneravtale, eller begge deler, sier han.

Christiansen vil ikke fortelle direkte om selskapet nå forsøker å gjennomføre noen emisjon, men ordlegger seg slik:

- Det foregår et arbeid i markedet for å finne den beste muligheten til å hente kapital.

jani
20.11.2002 09:28
#19

Endre
Sensonor har på plass et garantikonsortium for en fortrinnsemisjon på 90 millioner kroner.


Av:Lasse Klever - Stocklink - 20.11.2002 09:22


Fondsfinans og Pareto Securities har stablet på bena et garantikonsortium som garanterer for en fortrinnsemisjon på 90 millioner kroner. Emisjonen vil bli gjort til 2,30 kroner per aksje.

Det er aksjonærer i Sensnor per 20. november som har fortrinnsrett til å tegne seg i emisjonen. Det vil bli utstedt èn tegningsrett for hver gammel aksje, mens èn tegningsrett gir rett til å tegne 0,39366 nye aksjer i emisjonen.

Tegningsperioden vil ifølge en børsmelding finne sted i perioden 27. november til 11. desember 2002. Sensonor noteres eksklusiv tegningsretter fra og med i morgen, torsdag.CryWolf
20.11.2002 09:46
#4709

Endre
det kan være et sjakktrekk å handle aksjer i SEN nå evt. kjøpe tegningsretter da en avtale med strategisk partner i beste fall kan komme. Da vil man nok oppleve en 100% avkasting over natta.

jeg er klar til å handle forretten når den kommer.

loffe
21.11.2002 12:12
#2443

Endre
Teoretisk skulle kursen falt 7 øre i dag, da den blir notert uten tegningsretter. Dvs. at tegningsrettkursen allerede har steget 100% (?)
jibp
22.11.2002 00:10
#19

Endre
Kan denne bli bra med tiden?
Den får vel kanskje noe drahjelp fra USA i morgen.
Lofottorsken
24.11.2002 11:33
#8

Endre
Husker hva som skjedde med kursen på SEN og tegningsrettene i fjor på samme tid! Gjenntar det samme seg nå? Dvs. slippes kursdrivende informasjon under tegningsperioden? Da kan det bli gøy!
Bolean
24.11.2002 11:47
#10708

Endre
- eller at tegningsretten er verdt null (zero) - som vel er den mest fornuftige verdien -
- sen kommer til å bruke opp disse pengene og komme like blåøyd for å be om mer penger -
- som sagt, mer enn merkelig at det er mulig - brenne opp en milliard -

he-he -
Lofottorsken
24.11.2002 11:51
#9

Endre
På den annen side så har de jo en akkumulert ordremasse på i underkant av 4 milliarder, hovedsaklig på dekksensorer!?
Bolean
24.11.2002 11:55
#10710

Endre
- problemet er at sen har ikke klart å tjene penger på sine leveranser til dato - med unntak for et kvartal en gang for lenge siden -
- så jo større ordres/leveranser jo større tap, merkelig? ikke sant?
- det er industrimiljøet i Horten i et nøtteskall -
Lofottorsken
24.11.2002 12:05
#10

Endre
Poenget mitt er nettopp at det var den samme "depresive" holdningen til aksjen på samme tid i fjor, før emisjonen. Husker jeg ikke helt feil så lå vel kursen også på ca. samme nivå som nå. Etter offentliggjøringen av order på dekksensorer, samt mulig innføring av et påbud i USA ble det nærmest bonaza i aksjen som vel nærmet seg 10 kr. på et tidspunkt rundt jul i fjor?! Tror det samme kan skje i år, og av samme årsak (sovende aksje som blir vekket til liv av samarbeidsavtale, rykter om fusjon, nye ordrer etc.?. Dersom i tillegg et større pensjonsfond eller tilsvarende legger sin elsk på aksjen så kan mye skje - selv om de taper penger!
Bolean
24.11.2002 12:22
#10714

Endre
SEN siste 10 år:

SEN siste 3 år:

SEN siste 2 år:


I fjor høst når de kom ut med planer om emisjon høyt over børskurs, så skrev jeg bla. at det jo ikke skulle være mulig. Rett før emisjonen begynte de å annonsere diverse rammeavtaler for dekksensorer som nå er kjente ting og danner en såkalt "ordrereserve". Det fikk kursen til å stige utover høsten i fjor og kuliminerte med en ny emisjon på nyåret. Kursen var på sitt høyeste rundt 10 kr. i mars/april. Den ekstra emisjonen i vinter var ikke på tale i fjor høst. Heller ikke at de måtte ha ytterligere en kriseemisjon nå.

Forskjellen fra tidligere er at "ordrereserven" er kjent. Hvis noen faktisk putter friske penger i denne tapsmaskinen så er det med åpne øyne og alle burde forstå at pengene er tapt og vil bli forbrent uten at de kommer et skritt nærmere positiv drift. Eneste mulighet for de proffe til å tjene penger på investeringen er at en hel haug med småsparere kjøper disse aksjene til litt høyere kurs og senere tar tapet.


[Endret 24.11.02 13:25 av Bolean]
jani
25.11.2002 07:10
#22

Endre
Morten Sundstøs aksjetips

Analytiker Morten Sundstø gir deg sine fem favorittaksjer.


Artikkel av: Stian Jacobsen (25.11.02 06:41)Relaterte artikler
- Spår aksje opp 30 prosent - Analytiker spår dobling
I siste nummer av Økonomisk Rapport blir analytiker Morten Sundstø bedt om å gi leserne investeringsråd. Den profilerte analytikeren trekker denne gangen frem fem aksjer han har tro på i tiden som kommer.Sundstøs aksjetips:

· Natural

· Fast

· SensoNor

· P4

· Stolt OffshoreLofottorsken
26.11.2002 17:43
#23

Endre
Noen som fikk noe fornuftig ut av dagens pressemelding?
Bolean
26.11.2002 18:01
#10779

Endre
Avtalen er temmelig uklar. De skal selge samtlige dekktrykkrelaterte rettigheter, patenter og aktiva. For det får de 16 mill$ i første omgang. Siden de aldri har klart å tjene penger blir det vel med de 16. Hva sitter de igjen med da. En produksjonslinje? Er dette en styrt avvikling over 3 - 7 år? På veien skal de lure 90 mill ut av det norske finansmarkedet.

Hvorfor ikke få avtalen på plass slik at finansmarkedet har noe konkret å forholde seg til?? Hvorfor drive et slikt spill midt oppe i emisjonen???? Hvorfor ?????? Hvorfor er ikke prospektet tilgjengelig på weben?

:-(
Bolean
26.11.2002 18:02
#10780

Endre
Hva skal SEN bruke 90 + 115 = 205 MNOK til ????
Lofottorsken
26.11.2002 18:44
#24

Endre
Re: Bolean

Kanskje de skal låne pengene ut til to store karer med podus, samtidlig som de inngår factoringavtale på all fremdig produksjon med de samme karene i deres nye selskap "Lapaloma Banca SA" (eller kanskje et OY, OY OY)?
recco
28.11.2002 13:20
#187

Endre
FO er på kjøpern, tar alt på 2.30
Big Jump
28.11.2002 14:23
#117

Endre
Ja, men det er vel fordi de er med å utføre emisjonen på 2.30 ??
CryWolf
28.11.2002 16:21
#4796

Endre
Sensonor kommer vel med dårlig nytt igjen?
kjøperne er forduftet og selgerne ligger på 2.30 og vil ut.

nei, SEN er ikke noe å satse på.

Selg dritten og kjøp KVI!!!!
Bolean
28.11.2002 16:24
#10840

Endre
Er dere en gjeng som har rottet dere sammen og hauser kvi? :-))
Bolean
28.11.2002 16:50
#10843

Endre
Børskurs under emisjonskurs, skulle tilsi at rettene er verdiløse. De som kjøper disse må jo gamble på at noe skjer i tegningsperioden.

Utover det, må det jo være underlig å ha garantert for en emisjon på 2,30 mens aksjene selges over børs for 2,25. Nå sier jo ryktene at garantistene skal få en rabatt på 3% og det tilsvarer en kurs på 2,23. Så bli ikke forbauset om kursen havner der.

Tapsmaskinen sen fornekter seg ikke. :-)Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS