"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Krig mot Irak - Hvilke aksjer bør vi satse på?
Krig mot Irak - Hvilke aksjer bør vi satse på?
Realisten2
19.01.2003 13:52
#345

Endre
Jeg har sett at det i lang tid har være en rekke diskusjoner om hvordan en eventuell krig kan eller vil påvirke de enkeltaksjene som vi er inne i. Flere skribenter mener at de aksjene de er inne i ikke vil komme særlig negativ ut, men de som ikke er inne i aksjen "maler fanden på veggen".

Jeg synes det ville være mer interessant å få igang en "global" debatt om aksjer, bransjer eller markeder som vil påvirkes og hvordan de evt vil påvirkes.

Nå skal ikke jeg legge meg ut på noen analyse av krigsfaren, men tror jeg kan ha rett dersom jeg påstår at krigsfaren har øket de siste dager.

Spørsmålet er hva bør vi gjøre nå. Finnes der noen aksjer som med stor sannsynlighet vil komme bra ut av et angrep på Irak?

Kan vi forvente et større globalt fall, eller er de store børsene allerede nedpriset som følge av krigsfaren?[Endret 19.01.03 13:52 av Realisten2]
georg
19.01.2003 14:32
#6693

Endre
Det er minst tre scenarier for krig mot Irak som vil ha forskjellige utfall.

1) Rask enkel krig med Irakisk overgivelse uten store ødeleggelser med insettelse av amerikansk dominert regjering.

2) Vanskelig langvarig by og gerilja krig som starter med at Irak sprenger alle eksisterende oljebrønner og anlegg.

3) Krig som fører til at arabere og muslimer reiser seg i solidaritet og som får spredning til andre oljerike land i området.

Scenariet 2 og 3 gir nok stort sett samme type aksjevalg mens scenariet 1 gir noe annet.

For å komplettere så kan scenarie 4 være fred eller "ikke krig" og da har man i prinsippet tre investeringsscenarier.

Det sier seg vel på en måte selv at tror man på scenariet 2 og 3 bør man fokusere fokusere på oljeselskaper. Tror man på scenariet 1 så er det vel mye man kan fokusere på. For meg er scenarie 4 ett typisk offshorescenarie da det vil bli stor fokus på å skaffe seg investeringsmuligheter for vekst i produksjonen utenfor gulf området.

Scenariet 1 er ett Dick Cheyney Halliburton scenarie..

[Endret 19.01.03 14:32 av georg]
BullBoy
19.01.2003 14:44
#776

Endre
It's time to bomb saddam
georg
19.01.2003 15:42
#6695

Endre
World oil markets face the largest shortfall in history if war breaks out in Iraq while supplies are still curtailed from fellow Opec producer Venezuela, a top analyst at Goldman Sachs investment bank said yesterday.
Realisten2
19.01.2003 16:07
#346

Endre
Interessant å se senarioene som er listet opp ovenfor. Selv har jeg tro på, at dersom Irak blir angrepet så blir det kort og målrettet. Noe stor konflikt tviler jeg på at vi opplever (heldigvis). Hvordan dette vil innvirke på kursen til eks Statoil, tror jeg er vanskelig å si. Nettopp dette faktum at ingen vet hvordan konflikten (evt. krigen) vil utvikle seg, gjør derfor dette mer interessant.

Psykologien tror jeg blir vel så viktig her som selve hendelsene. Det vi si at "hva markedet tror vil skje" vil være viktigere å tolke enn hva som "skjer".

Det blir nok vanskelig for menigmann å tolke strategi til FN, USA og Sadam Hussain. Men å tolke hva andre analytikere tror vil skje (som påviker kursene i forkant) tror jeg vil bli viktig og enklere.

(Selvsagt gjelder det kun for oss som tror at en konflikt vil ha noen innvirkning.)

Et godt øre for hva andre tro - kombinert med forsiktighet og kortsiktighet - tror jeg er lurt de neste uker.
Bruce Wayne
19.01.2003 16:14
#2687

Endre
Tror desverre at det blir krig, og at vi får en kombinasjon av scenarie 2 og 3. Irakere vet at de nå har "hele verden" på sin side og vil kjempe for Irak, og ikke for Saddam. Frivillige "frihetskjempere" fra hele den arabiske verden vil nok strømme til Irak, de vil nok ha med seg mer enn Kalajsnikoven.
Var Vietnam et mareritt for amerikanerene, blir Irak et helv***.
Hva satser en på da? Olje og gull virker jo opplagt, shorting av amerikanske selskaper er kanskje heller ikke så dumt.
Skulle du tjene mye penger på krigen, husk å gi litt til humanitært arbeid i Irak.
Hot
19.01.2003 16:40
#9916

Endre
Jeg skal evt gi penger til de som lider i vårt eget land.

Irak står på FN`s liste.


Her vil bli pløyet inn enorme midler så snart Saddam er knust.
Heksen
19.01.2003 17:40
#2087

Endre
Våpenflommen fra USA øker

Verdens største våpenleverandør USA har siden terrorangrepene høsten 2001 overtatt en enda større andel av det internasjonale våpenmarkedet.

Det skriver Bulletin of Atomic Scientists.

I 2001 solgte USA våpen for over 38 milliarder kroner, og kapret med det nærmere 46 prosent av det internasjonale våpenmarkedet, viser en oversikt i det anerkjente tidsskriftet.

Siden terrorangrepene 11. september 2001 har president George W. Bush aktivt brukt våpensalg for å kjøpe venner i sin kamp mot internasjonal terrorisme, og stadig mer går til undertrykkende og til dels udemokratiske regimer som er kjent for å bryte menneskerettighetene, skriver Bulletin of Atomic Scientists.

Blant eksemplene som trekkes frem er Pakistan, Indonesia, Jemen, Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Nepal og Filippinene, som alle har fått store mengder våpen og militærhjelp som takk for sin støtte til Bushs krigføring.


Undertrykkende regimer
USA forsynte i 2001 hele 170 land med våpen og militærhjelp, og bidro også med militæropplæring i 113 land.

En rekke av mottagerlandene anklages samtidig av det amerikanske utenriksdepartementet for å ha "dårlig" eller "ekstremt dårlig" rulleblad når det gjelder menneskerettigheter.

USA eksporterte i 2001 våpen til 42 slike land, ga militærhjelp til 17 og bidro med militærtrening til 38 undertrykkende og udemokratiske regimer, viser en oversikt i Bulletin of Atomic Scientists.


Begge sider
To av landene som fikk amerikansk militærhjelp, atommaktene India og Pakistan, har lenge vært på randen av krig mot hverandre.

Militærhjelpen til Pakistan økte fra 24 millioner til nærmere 9 milliarder kroner etter 11. september 2001, som takk for hjelpen med å styrte Taliban-regimet i Afghanistan.

Landet har blant annet fått Hercules-fly, radarsystemer, granatkastere og deler og utstyr til alt fra kamphelikoptre til jagerfly.

India har også fått amerikanske radarsystemer og fly, samt deler til blant annet helikoptre til en samlet verdi av 540 millioner kroner i samme periode, går det frem av oversikten.


Kan slå tilbake
Bulletin of Atomic Scientists advarer mot faren for at de amerikanske våpnene i fremtiden kan komme til å bli rettet mot amerikanske mål, og minner om Reagan-administrasjonens våpenhjelp til de afghanske mujahedin-krigerne og Unita-opprørerne i Angola på 1980-tallet.

Begge grupper ble forsynt med bærbare, varmesøkende Stinger-raketter, særlig egnet Annonse


til å skyte ned fly, og et stort antall av rakettene fant siden veien til stater, grupper og personer som ser på USA som fienden.

Blant dem som ifølge det amerikanske utenriksdepartementet trolig har fått tak i noen av disse rakettene er Osama bin Ladens Al-Qaida-nettverk, Væpnet islamsk gruppe (GIA) i Algerie, Hizbollah-bevegelsen i Libanon, PKK-geriljaen i Tyrkia og den tamilske LTTE-geriljaen på Sri Lanka.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Våpenindustri :
Det trengs våpen til å bekjempe dem som har fått våpen nå !

Invester i flyktningsmottak på frivillig basis:
Massevis av flyktninger å forvente.
Inside Out
19.01.2003 17:44
#1438

Endre
Let's drop the big one...
[Endret 19.01.03 17:44 av Inside Out]
Profitt
19.01.2003 18:23
#5094

Endre
Mens evnt. krig pågår med etterfølgende problemer,kan GGS være en farlig aksje å sitte med!
Børsgribben
19.01.2003 18:40
#1976

Endre
Bt.no:
Styrtrik på krig og uro
Ledaal
19.01.2003 18:58
#16

Endre
Jeg ser for meg som andre har nevnt at de tankrederiene som tørr å satse på transport i krigsonene kommer til å få eventyrelige inntekter. Det er klart at utgiftene kommer til å øke men bunnlinjen vil slå positivt ut. De som snakker om at det vil bli større utbygging av offshorevirksomhet tror jeg har rett. Totaltsett vil det være Offshorebransjen som vinner og kapitalmarkedet som taper. Krig vil føre til laver dollar, pessimisme og negtive USA trender. Hvis USA angriper alene kan dette få innvirkning på selskaper som eksporterer mye til Europa. Man kan oppleve en slags boikott. Eller hva?
Tank-Andersen
19.01.2003 19:30
#2529

Endre
Høy oljepris gjør bunker og bensin blod-dyrt:

- Rederier (ex tank rederene - de tar vel en "Fredriksen" og kobler skipene på hovedtaken og unngår høy bunkerspris)
- Flyselskaper - A1 Flybensin stiger i takt med bunkers.

Bunkersprisene har steget dramatisk den siste tiden og dette gjør sviende kløe på bunnlinjen - direkte på bunnlinjen for ovennevnte selskaper. Vet ei om de klarer dytte denne regningen over på kundene og ergo litt iffy fremtid med dagens oljepris.

Mulig jeg har glemt andre selskaper som vil lide - fill me in if so.

Tank'n
Santa
19.01.2003 19:31
#1402

Endre
SME
Bruce Wayne
19.01.2003 20:46
#2690

Endre
Tror som sagt over at det blir krig, men med de massive demonstrasjonene som har vært i helgen, spesielt i USA, er det kanskje ikke like sikkert som det så ut til før helgen. Tror de aksjene som er forventet å gå på en krig kan falle enda mer uten en krig.
kano
19.01.2003 20:59
#1311

Endre
Hm.. Du sier noe der Bruce Wayne, hva hvis det ikke blir krig? Alle forventer jo nesten det nå.. og ofte skjer det helt motsatt av hva folk tror i aksjemarkedet...
Men det spørs kanskje om Bush bryr seg om det..


(forøvrig så tror også jeg at det blir krig......men jeg håper at det ikke skjer..)


[Endret 19.01.03 21:00 av kano]
JIPPI
19.01.2003 21:20
#557

Endre
Et annet syn.

"Alle" er enige i at det er sikring av US sitt behov for olje som er årsaken til den kommende krigen. Hvis det er tilfelle, ville ihvertfall ikke jeg kjøpt noe som var avhengig av en langsiktig høy oljepris! US er garantert ute etter sikker forsyning til en langsiktig lavest mulig pris. Det tjener ikke de som driver letevirksomhet på. Tar US Irak, har de sikret kontrollen på store oljeresurser for lang tid fremover og kan presse prisene dit de vil ha dem (OPEC mister mye av makten sin). Klarer de imidlertid dette kan jo dette muligens gi en kraftig dytt oppover i den vestlige økonomien!
juma
19.01.2003 21:48
#8307

Endre
Jeg er ikke enig i den vurderingen. Etter en krig vil IRAK etterhvert bli medlem av OPEC. Dette tjener landets egne interesser. Å tro at USA vil makte å etabler et varig 'puppet' regime i IRAK er historieløst.
Bruce Wayne
19.01.2003 22:12
#2691

Endre
Varig blir nok vanskelig, men noen år kan de nok greie.
juma
19.01.2003 22:15
#8309

Endre
Det vil ta et par år å få oljeindustruen i IRAK opp på et nogenlunde nivå.
JIPPI
19.01.2003 23:00
#558

Endre
Hei juma

Varig nytt styre i Irak? Flott, men tror det er en lang vei ditt, svært lang og da er mye styrt av US.
OPEC medlemskap er nok ikke det US setter mest pris på etter å ha frigjort landet!
Et av hovedmålene er sikker forsyning og lave priser langsiktig, altså bør vi holde oss unna virksomhet som tjener på høye energipriser.


[Endret 19.01.03 23:17 av JIPPI]
Realisten2
20.01.2003 07:11
#347

Endre
Klippet fra DN.no i dag:

- Oslo Børs er overvurdert

Gjensidige Nor-analytikerne fikk rett da de ifjor sommer spådde ”svart høst på Oslo Børs” fordi den sterke kronen ikke var innbakt i aksjekursene. Nå advarer de mot nytt kronepress på børsen, og mener situasjonen i Irak kan slå ekstra hardt ut på norske aksjer.


Petrus
20.01.2003 08:08
#399

Endre
Det er åpenbart at Iraq har litt av hvert i sitt våpenarsenal. Dette vet også USA. De var jo leverandør i Irak/Iran krigen. Man gjorde allt for å stoppe Khomeini.
falitt
20.01.2003 08:45
#4091

Endre
re petrus:
Siden den gang har man hatt gulf krigen, bombing av strategiske mål i "bombesonene" og en handelsembargo på alt som kan tenkes brukt til krigsformål (og det er ikke lite).
Under gulfkrigen viste det seg at kapasiteten til IRAK var sterkt overvurdert og nå har Saddam en brøkdel av ressursene han hadde da. Noen snakker om geriljakrig.
Det er kun i fjellområdene det er mulig. Landet ellers er jo som skapt for "blitzkrig". Stort sett ørken med få steder å skjule seg. Man renner over landet i løpet av et par dager. I fjellområdene har kurderne stort sett hatt selvstyre i 10 år med støtte av USA og USA har "hestehandlet" med kurderne lenge om krigen som eventuelt kommer og sikret deres støtte.
Å vinne krigen, blir USA's minste problem. En despot som Saddam mister all støtte så snart krigen er igang....
Problemet blir hva som skjer etterpå. En krig i seg selv vil utløse enda mer "hat" i store deler av verden, spesielt hos muslimene og vil bli et problem for alle vestlige land.....
Hansemann
20.01.2003 08:54
#1946

Endre
Det blir vel vanskeligere for USA å gå til krig etter at våpeninspektørene slår fast at CIA sine rapporter ikke stemmer, men det spørs vel om USA bryr seg om akkurat det? Artikkel i Dagbladet om saken.
truls
20.01.2003 08:55
#2939

Endre
umiddelbart ser jeg to kandidater:

gull vil gjøre det bra... billigste gullaskje på ose er cru.

leverandører og produsenter av våpen og militært utstyr, samt komponenter til dette, kan få en kortsiktig oppgang. mest interessant på ose i så henseende er hex. de produserer og leverer for øvrig komponenter også til vindkraft og andre former for alternativ energi m.m.


[Endret 20.01.03 09:01 av truls]
Realisten2
26.01.2003 21:45
#375

Endre
Måtte bare dra frem denne topics for å si at Oljeprisen på fredag steg til $33.28 som er en oppgang på $1,03 (ca 3,2%) etter en uttalelse fra Ari Fleisc "White House" i forbindelse med Irak konflikten.

Mer på http://www.bloomberg.com/energy/


juma
26.01.2003 22:03
#8420

Endre
truls,

Hadde CRU produsert gull i øyeblikket hadde jeg vært enig. Sannsynligvis selges det første CRU-gullet først etter at IRAK krigen er over. Spørsmålet blir hva slags gullpriser vi ser da.
Realisten2
26.01.2003 22:26
#376

Endre
Må bare legge inn en til sak:

Håper på tilgivelse fra imarkedet.no hvor jeg har klippet denne fra:

Den tredje gulfkrigen kommer

Irak-ekspert Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener at det meste peker mot at det kommer en angrepskrig mot Irak, og at den kan komme til bli kort.


Mer på www.imarkedet.no
Bruce Wayne
26.01.2003 22:47
#2729

Endre
USAs krig mot Saddam blir nok kort, men krigen mot USA og amerikanske interesser i hele verden vil nok bli svært lang. Den kan knekke amerikansk økonomi fullstendig.
Bruce Wayne
26.01.2003 22:49
#2730

Endre
Kanskje uran er noe å satse på?

- USA vurderer atomvåpen

USA overveier å bruke atomvåpen i en eventuell krig mot Irak, ifølge en uavhengig amerikansk forsvarsekspert.

Publisert 26.01.2003 08:53

William Arkin hevder at han har flere kilder som bekrefter at USA overveier

å bruke atomvåpen mot mål hvor konvensjonelle bomber ikke nytter. En mulig bruk skal være mot kommandosentre i bombesikrede bunkere.

Arkin mener å ha grunn til å tro at flere grener av det amerikanske forsvaret arbeider med slik planer. Blant annet skal dette gjelde US Strategic Command i Omaha i delstaten Nebraska, Pentagon i Washington og et hemmelige senter i Pennsylvania, som blant annet benyttes av visepresident Dick Cheney når terroralarmen går.

- Senker terskelen

Atomvåpen har siden de ble utviklet vært en del av arsenalet som

diskuteres av krigsplanleggere. Men Bush-administrasjonens beslutning om å planlegge preventiv bruk av atomvåpen (...) innebærer at terskelen er senket betraktelig, skriver Arkin i en artikkel i avisa Los Angeles Times.

I desember 2002 skal forsvarsminister Donald Rumsfeld ifølge Arkin ha underskrevet et dokument hvor muligheten for å benytte atomvåpen mot mål som kan motstå konvensjonelle angrep, tas i betraktning.

I dokumentet nevnes land som Irak, Iran, Nord-Korea, Libya og Syria som mulige mål. Ifølge Arkin ble også forsvaret oppfordret til å planlegge angrep mot installasjoner for masseødeleggelsesvåpen, selv om landet selv ikke hadde benyttet seg av slike våpen først.

Ingen kommentar

Pentagon-talsmannen major Ted Wadsworth vil verken bekrefte eller

avkrefte opplysningene i artikkelen.

- Det er noe de taktiske planleggerne får snakke om, sier han.

Arkin var tidligere ansatt i det amerikanske forsvaret, hvor han arbeidet med analyser av etterretningsmateriell. Selv om han ikke lenger er tilknyttet forsvaret, skal han ha gode forbindelser i Pentagon.

(NRK-NTB-AFP)
kano
26.01.2003 22:55
#1336

Endre
I alt det negative glemmer må en også huske at krigføring faktisk medfører samfunnsøkonomiske gevinster også.
Bl.a fører det til økt produksjon og forbruk. Og svak dollar bedrer også amerikanske selskapers fremtidig eksport.

Men ikke dermed sagt at jeg sier amerikansk økonomi står ovenfor en opptur......Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS