"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Etter regn kommer det SOL også for KART
Etter regn kommer det SOL også for KART
SOL
23.05.2003 22:08
#665

Endre
Jeg har tapt noe inni h...... mye penger på BLO - på papiret!
Dessuten er det ikke så mange aksjene jeg har trengt å selge for å få fine fradrag på skatten som motvekt til trading-gevinstene i KEN.

BLO har vært en tragedie kursmessig (nesten som PAN) men eirsitsen er solid, den nye styreformannen har Wilhelmsen - penger i baklomma samt egne aksjer av betydning dersom kursen dobbler seg 3-5 ganger hvilket jeg nå tror kan være mulig.

Kursen har den siste tiden begynt å røre på seg. Omsetning kommer ved at kjøperne må nappe opp. Dette tyder på at om det kommer en positiv melding vil kursen kunne gå betydelig på kort tid.

Hva kan få situasjonen til å snu? Det første jeg tenker på er selvsagt at penga slutter å renne ut av kista hvilket er spådd i 1kv rapporten å skulle inntreffe i 2kv. Det andre jeg funderer på er om den siste børsmeldinga som er limt inn her vil kunne bringe nye kontrakter i det norske markedet for effektuering i Indonesia med lave arbeidskostnader.
Er det noen som vet noe om kontraktsmuligheter i det norske markedet?

Det tredje jeg tenker på er nedskjæringene i Statens kartverk og de mulighetene dette gir for den privat kartbransjen i Norge.
Behandlingen av kommende stortingsmelding om kartpolitikk i Norge forventes ca 20 juni. Vil dette bli et startskudd for det nye selskapet som er dannet av Norges 2 største kartselskap?
Min forhåpning er at den strupingen av privat kartbransje som Statens kartverk har stått for går mot en avsluttning.

Jeg har altså begynt å vurdere min bortgjemte investering i BLO som en mulig "rebounder" de nærmeste ukene.

Om jeg har rett vil tiden vise men i tillegg til KENOR er det få andre aksjer jeg har tro på i det svært så sårbare investeringsklima jeg ser for meg.

BLO er et kartleggingselskap som slipper og slite med en nisje (det er intet eget segment for slike selskap) , er således unik og kan derfor få en flott stigning også i et rølpete totalmarked utløst av selskapspesifikke forhold. Selskapet har alle kjennetegn som Skagefondene bruker i sine analyser: Undervurdert, Underanalysert, Underpriset og nesten begravd.

Derfor deltok vel også Skagenfondene under januaremisjonen til kr 1, ned fra ca 80!!

Aksjen har vært dønn illikvid men dette betyr også at den minste fornyet interesse vil bringe tosifrede stigninger hver dag om trenden snus.

Lykke til!!
Denne er kun for vinnere! eller tapere!!

Tiden vil vise det!!


FUSJON I KARTBRANSJEN

Blom ASA har inngått en avtale med Norkart AS om å etablere
et felles selskap Blom Norkart Mapping AS (BNM). BNM`s
forretningside skal være kartlegging, produksjon av
ortofoto og innsamling av data med flybårne sensorer.
Innenfor kartlegging vil selskapet kunne produsere og
levere beslektede tjenester innenfor digitalisering og
konvertering av kart og andre data.

Selskapet skal etableres ved at driften av kartavdelingen i
Norkart AS og Blom ASA`s datterselskap Blom Kart AS legges
inn i Fotonor AS (felleseid av partene) som deretter
skifter navn. Selskapet skal ha en aksjeklasse og partene
skal eie et likt antall aksjer.Det nye selskapet vil
omsette årlig for ca. MNOK 36.

Blom Norkart Mapping AS vil bli lokalisert i Sandvika, med
flyoperativ virksomhet på Torp flyplass, innen 1. september
2003.

Internasjonaliseringen av det norske markedet kombinert med
kontroll over hele verdikjeden fra flyfotografering til
ferdige kart, gjør det riktig å slå sammen Blom Kart,
Fotonor og kartavdelingen i Norkart til et selskap.
Selskapet får også tilgang til svært konkurransemessige
priser på produksjon gjennom Blom ASA`s datterselskap i
Bandung, Indonesia.

FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER, KONTAKT:

Roy H. Jakobsen, konsernsjef, Blom ASA Tlf: 22 30 96 00 /
90 88 94 54 E-post: rhj@blom.no[Endret 23.05.03 22:13 av SOL]
Phoebus
23.05.2003 22:34
#2227

Endre
Eller sagt på en annen måte: Det kan være ganske god sprett i døde katter.
Akilles
24.05.2003 23:47
#490

Endre
Men denne er vel valset altfor fast i asfalten til at den skal sprette mer ?
Her tror jeg det vil bli godt å ha Ken å skrive av tapene mot. Også i fremtiden.

SOL
10.06.2003 20:03
#671

Endre

Blom ASA er involvert i et søksmål mot SAAB Dynamics AB i
Sverige. Denne er ført som en voldgiftssak for The
International Court of Arbitration i Paris. Søksmålet fra
Blom gjelder påførte tap som en følge av mangler og feil
med utstyr levert fra SAAB Dynamics i forbindelse med
gjennomføring av sjømålingsprosjektet i Indonesia i tiden
1996 - 1999. Endelig dom i saken var forventet
offentliggjort senest i slutten av mai 2003. Domstolen har
informert Blom ASA om at offentliggjøring av dommen nå er
senest 31. august 2003.
Blom ASA`s krav er på NOK 62 millioner og motkrav fra SAAB
er på NOK 8 millioner.

FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER, KONTAKT:

Siri Beate Hatlen, styreleder, Blom ASA Tlf: 917 44 863

----------------------------------------------------------------------------------


Det er alltid lov å håpe!

Det er slettes ikke alltid flertallet har rett.

Vi som tror på et liv etter døden vil kunne hente noen hundre prosent gevinst her!!
SOL
18.06.2003 20:28
#673

Endre
Begynner den døde katten å strekke på seg?

Eller er det bare dødskrampen vi ser?

I hvertfall skal det jobbes lenge og vel for å putte 6 mill på bunnlinja. For BLO sitt vedkommende må det vel være noen år siden det er fremlagt et kvartalsresultat i balanse. Det kan skje i 2 kv, 3 kv og på årsbasis 2003.

Det spennende nå blir å se om insiderne eller større aksjonærene tar sjansen på at selskapets sunnhetsnivå er i bedring.


Et evt insidekjøp vil for min del utløse en betydelig optimisme.
Nå som voldgiftavgjørelsen har gitt pusterom burde det kunne skje."Med henvisning til tidligere børsmelding er det nå falt dom
i voldgiftssaken som Blom ASA har anlagt mot SAAB Dynamics
AB i Sverige. The International Court of Arbitration
tilkjenner Blom ASA en erstatning på MNOK 8,0 og SAAB
Dynamics AB en erstatning på MNOK 1,9. Netto erstatningssum
til Blom ASA blir dermed på MNOK 6,1. I tillegg skal det
beregnes renter. Saksomkostninger ble ikke tildelt. Dommen
kan ikke ankes.

FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER, KONTAKT:

Siri Beate Hatlen, styreleder, Blom ASA Tlf: 917 44 863"

SOL
25.06.2003 21:23
#674

Endre

Stortingsmeldingen om "Norge digitalt" er i forrige uke behandlet av Stortinget.

Alle er offentlige etater er missfornøyd.

Unntatt de som produserer sjøkart for sjøkartverket dvs BLO

og

private kartbedrifter som slipper og konkurrere med krysssubsidieringen fra Statens kartverk sin side.

Overstående oppfatter jeg som positive rammevilkårforandringer som BLO vil kunne nyte godt av.

Vi får se om det nydannede Blom Norkart Mapping klarer å få større deler av det norske kartmarkedet til bedre priser?

Er BLO fortsatt en død katt??SOL
02.07.2003 18:01
#676

Endre
Ja, en død katt ser det ut til!

Men noe volum er i ferd med å bygge seg opp på begge sider uten at noen har det travelt.

Her blir det 80 øre eller 2,5kr før noen får snudd seg i døra.


.[Endret 02.07.03 18:01 av SOL]
SOL
14.07.2003 13:21
#677

Endre

Det opplyses herved at Inak AS i dag 10.07.2003 har
ervervet 1.177.000 aksjer til kurs kr. 1,25 i Blom ASA.

Ny beholdning er 2.172.000 aksjer (10,1%).


Jeg regner med at noen har gjort leksa si her!

Selgerpresset ser ut til å værer fjernet.

SOL
20.07.2003 23:44
#678

Endre
Kjøpern kryper opp et øre pr dag.

Det bygger seg opp til et markant utbrudd opp ser det ut til - eller er det kun ønsketenkning?
rethomas
01.08.2003 14:20
#155

Endre
Blom ut av dvalen,noe nytt???
SOL
04.08.2003 07:51
#679

Endre
Det nye ma evt vere at noen har begynt a kjope i den tro at 2kv res blir merkbart bedre.SOL
05.08.2003 07:17
#681

Endre

Dessuten svirrer det rykter om at enkelte av de store og solide eierne vil ta grep om i lopet av 3kv.
Supermann1
05.08.2003 09:36
#130

Endre
Kan du være mer konkret?
Gamle Erik
05.08.2003 11:48
#985

Endre
Re Sol
Hvor svirrer disse ryktene, bortsett fra i ditt hode selvsagt...???
For øvrig er også jeg sikker på at det vil skje noe strukturelt med Blom i løpet av relativt kort tid, men om det kommer til å skje i den form som du mener å ha fått signaler om har jeg ikke grunnlag for å si.
SOL
09.08.2003 10:34
#683

Endre

Det hapet jeg oynet i mai ser ut til a kunne fullbyrdes fordi salgsiden bl a er svart utarmet etter den betydelige nedturen. Dette kombinert med en utskifting av en eller to av de storre slitne aksjonarene vil kunne gi fornyet fokus og aktivt eierskap i et selskap som har mange internasjonale muligheter etter en ganske sa uhemmet pengebruk ( la oss hape det er en investering i markedsynlighet). 2 kv res vil vise om det er slutt pa bunnlinjelekkasjen og fornyet hap for fremtiden.
Gamle Erik
11.08.2003 10:15
#987

Endre
11/08-2003 09:53:41: (BLO) XOSL:BLO - FLAGGING

Det opplyses herved at Inak AS 08.08.2003 har solgt 30.000 aksjer i Blom ASA til kurs 2,- Ny beholdning etter dette: 2.142.000 aksjer (9,96%).
-------------------------------------------------------------

Det virker som om det var viktig for Inak å komme under 10% i Blom, eller var det bare muligheten til å gjøre kjapp fortjeneste på emisjonsaksjene som var for god til å si nei takk til?

SOL
13.08.2003 11:58
#685

Endre

13.08.03 08:28 BLO MELDEPLIKTIG HANDEL meldepliktig handel

Roy H. Jakobsen, administrerende direktør i Blom ASA, har
12.08.2003 kjøpt 20.000 aksjer i Blom ASA til snittkurs
2,05. Beholdning etter kjøp er 60.000 aksjer.

-----------------------------------------------------------------------

Det kan se ut som det var viktig for adm dir a kjope for 2kv res fremlegges 22 aug.
Harry
16.08.2003 11:30
#1561

Endre
Hei, Sol, jeg ser du omtaler Bloms bevegelser som kattens "bounce", men at du setter spørsmålstegn ved uttrykket. Det gjenspeiler også min vurdering. Jeg har vært med i Blom fra himmelferden, og jeg har fortsatt en liten post.

Jeg følger den nøye. Det jeg savner er volum. Har ikke fulgt selskapet fundamentalt i det siste, skummer gjennom rapportene. Men hvis de får orden på økonomien, kan Blom bli en rakett. Siste innsidemelding kan ikke tolke annet enn positivt, selv om det også der er lite volum.

Tar noen poster på mandag. Dette er jo en opsjon. Tapspotensialet er begrenset, oppsiden er formidabel.

God formiddag fra Harry.
Gamle Erik
17.08.2003 22:05
#1003

Endre
Adm.dir sitt kjøp av aksjer sist uke kan tolkes som et positivt resultatvarsel, men det er fortsatt for tidlig å si om skuta er snudd. Så langt i år har det ikke vært så mange større kontrakter å melde om, og det er nettopp slike som Blom må ha for å få pluss på bunnlinjen. Det har imidlertid vært jobbet knallhardt med å få viktige kontrakter i FN/EU-regi, samt England, Filipinene og Saudi. Lykkes man kan oppsiden være stor, mislykkes man vil trolig Blom være historie om kort tid. Tenker ikke på konkurs først og fremst, men at selskapet blir slukt for knapper og glansbilder av utenlandske aktører.


[Endret 17.08.03 22:06 av Gamle Erik]
Alf
22.08.2003 09:43
#822

Endre
Q2-tallene overrasker meg positivt. Håper det gjelder markedet forøvrig også.BLO DELÅRSRESULTAT

Blomkonsernet hadde i 2. kvartal en omsetning på MNOK 42,4
mot MNOK 42,8 i 2002. Driftsresultatet i 2.kvartal ble MNOK
3,2 mot et underskudd på MNOK 6,7 i 2002. Resultat før
skattekostnad ble MNOK 2,6 mot MNOK - 6,6 i 2002. Ordinært
resultat ble MNOK 1,9 mot MNOK - 5,4 i 2002. Resultatet er
inkludert en netto regnskapsmessig gevinst på MNOK 4,2
relatert til erstatningssummen fra SAAB Dynamics AB (etter
fradrag av advokat og prosesskostnader på MNOK 2,8).

Blomkonsernet hadde i første halvår en omsetning på MNOK
65,0 mot MNOK 70,6 i 2002. Driftsresultatet for første
halvår viste et underskudd på MNOK 2,1 mot et underskudd på
MNOK 12,9 i første halvår 2002.
Resultat før skattekostnad ble MNOK - 3,4 mot MNOK - 8,7 i
2002. Ordinært resultat ble MNOK - 2,1 mot MNOK - 7,8 i
2002. Ordinært resultat i 2002 er inkludert resultat
informasjons- virksomhet som knytter seg til earnout etter
salg av CreditInform i 2000 med MNOK 4,7.

RESULTAT, BALANSE OG KAPITALFORHOLD FOR 2. KVARTAL

Selskapets ordinære omsetning og driftsresultat i 2.
kvartal er noe lavere enn planlagt, selv om selskapet har
hatt et positivt driftsresultat i mai og juni (eksl. SAAB).
Andel tilknyttet selskap på MNOK - 0,5 kommer fra selskapet
Fotonor AS (eid 50 %).

Egenkapitalen ved utløp av perioden var MNOK 32,9 (NOK
1,55 pr. aksje) og totalbalansen var MNOK 86,3.

Netto kontantbeholdning var MNOK 2,6 (NOK 0,13 pr. aksje)
mot MNOK 6,1 pr. 31.03.2003. Likviditeten ble betydelig
styrket i juli gjennom innbetaling av erstatningssummen fra
SAAB på MNOK 5,9 etter fradrag av advokatkostnader, samt
deloppgjør fra større prosjekter. Kundefordringer utgjorde
MNOK 27,4 mot MNOK 20,0 pr. 31.03.2003. Arbeid under
utførelse utgjorde MNOK 31,2 mot MNOK 35,2 pr. 31.03.2003.
Sannsynligheten for tap på kundefordringer og arbeid under
utførelse ansees lav.

VIRKSOMHETEN

Mapping

Virksomhetsområdet Mapping har i 2. kvartal inngått en
rekke mindre og mellomstore kontrakter på totalt MNOK 25.
Ordrene er i hovedsak inngått i Danmark og Norge og har
medført en stabil ordremengde i perioden. Prosjektene i
Kosovo, Bolivia, Ghana og Romania går som planlagt.
Oppstarten på mappingprosjektet i området Taif i Saudi
Arabia er utsatt til september 2003. Kartleggingsoppdraget
i Polen vil sluttføres i november, 4 måneder etter planen.
Utsettelsen vil medføre noe lavere inntjening på prosjektet.

Mapping har nådd sine økonomiske mål for perioden med en
positiv drift i mai og juni.
Ordrereserven på Mapping pr. 30.06.2003 var MNOK 68 mot
MNOK 87 pr. 30.06.2002.

Maritime

Virksomhetsområdet Maritime har hatt en stabil ordreinngang
i perioden. Ordrene er inngått i Norge og utgjør
hovedsakelig servicekontrakter med sentrale oppdragsgivere
som Statoil på Snøhvitutbyggingen.

Arbeidet med `UNCLOS feasibility study` på Filippinene er
sluttført etter planen i perioden og rapporten er levert
filippinske myndigheter.

I juni falt dom i voldgiftssaken som Blom ASA hadde anlagt
mot SAAB i Sverige i forbindelse med gjennomføringen av
sjømålingsprosjektet i Indonesia. Netto utbetalt
erstatningssum til Blom ble MNOK 7,0 inkl. renter.

Virksomhetsområdet Maritim har ikke nådd sine økonomiske
mål for perioden. Det er derfor iverksatt korrektive tiltak
for å rette på situasjonen.

Ordrereserven på Maritime pr. 30.06.2003 var MNOK 87 mot
MNOK 96 pr. 30.06.2002.
Av ordrereserven er MNOK 67 knyttet til selskapets
langsiktige rammekontrakt på sjømåling med Statens
kartverk. Kontraktens gjennomføring er avhengig av
bevilgninger over statsbudsjettet som forutsatt.

ORGANISASJON OG PERSONELL
Ved utgangen av perioden var det 237 ansatte i konsernet
mot 239 i forrige periode. Tilsvarende tidspunkt i fjor var
det 252. Fordelingen er:

Blom ASA 5 Blom Kart AS 12
Blom Nusantara 124 BlomInfo AS 43
Blom Maritime AS 44 Blom UAE 4
Blom Info AB 5

I tillegg er det prosjektansatt 46 i Romania og 11 i Polen.

AKSJONÆRFORHOLD

Antall aksjonærer pr. 30.06.2003 var 1 285 mot 1 349 pr.
30.06.2002.
Utenlandske aksjonærers eierandel utgjorde 2,04 %.
I 2. kvartal ble 1 402 605 aksjer omsatt mot 1 070 700
tilsvarende periode i fjor. Blom ASA hadde pr. 30.06.2003
en beholdning på 369 500 egne aksjer.

De seks største aksjonærene pr. 11.08.2003:
Foinco Invest AS 3 273 624 15,23 %
Skips AS Tudor 2 399 475 11,16 %
Inak AS 2 2 172 000 10,10 %
Cinus AS 1 945 383 9,05 %
Ola Rustad AS 1 855 983 8,63 %
Skagen Vekst 1 500 000 6,98 %
Andre 13 146 465 38,85 %
Totalt 21 500 000 100,00 %


FREMTIDSUTSIKTER

Selskapets likviditet er bedret gjennom innbetaling av
erstatningssummen fra SAAB og deloppgjør fra større
prosjekter. Likviditeten forventes å styrkes ytterligere i
2. halvår.

Styret forventer at den planlagte fusjon mellom Blom Kart
AS, Fotonor AS og kartavdelingen i Norkart AS vil bidra til
å sikre positiv drift i virksomhetsområdet Mapping.

Styret har hatt som målsetting et driftsresultat i balanse
for 2003 (eksl. SAAB). Grunnet bortfall/utsettelse av et
større internasjonalt prosjekt, vil dette bli mer krevende
enn forutsatt i opprinnelige planer.

Det er iverksatt kostnadskutt og andre
lønnsomhetsforbedrende tiltak, men disse vil ikke få full
effekt før i 2004. Selskapet vil i annet halvår fortsette
arbeidet med å effektivisere drift og organisering av
virksomheten.
Styret arbeider parallelt med å søke allianser og/eller
strukturelle løsninger for virksomheten.

Oslo, 21. august 200
Gamle Erik
27.08.2003 11:57
#1019

Endre
Adm.dir går på dagen, Jeg ser at "Jern-Siri" i styret har begynt å rense ut i Blom-huset. Nå er det så og si bare nye koster i styre og stell i Blom, og nå får vi se om det er liv laga for kartselskapet.
SOL
03.09.2003 20:15
#693

Endre
En eller annen grunn er det vel til at kjøpersida er styrket de seineste dager.
Gamle Erik
03.09.2003 20:45
#1025

Endre
Rart at adm.dir fikk fyken rett etter at han hadde gjort et innsidekjøp. Ante han ikke hva som var i lufta eller ante han det FOR godt...?
SOL
07.09.2003 14:16
#697

Endre


Etter hva jeg forstår er det ikke sikkert selskapet går konk før til neste år.
Alf
09.09.2003 12:15
#833

Endre
Kjøpersiden er styrker seg videre. tegn på at vi snart kan etablere oss over 2, igjen.
Blir spennende å se hva den nye ledelsen kan få til.
SOL
09.09.2003 20:50
#699

Endre

Den nye given trenger et par kontrakter nå og kursen tar ytterligere av, tror jeg.
Spørsmålet er når de kommer.
SOL
26.10.2003 20:40
#722

Endre
Kontrakter har ikke kommet. Lite mat kommende vår. Problemer med avsluttning av kontakter og gjedder i sivet på kr 0,5 frister ikke lenger.

Derfor har jeg solgt mine 200 000 aksjer de siste ukene.

Sorry, tidligere medaksjonærer.

Dette tror jeg ender dårlig.
amth
26.10.2003 21:58
#241

Endre
200 000 aksjer.. Det er jo en betydelig andel av omsetningen i selskapet og kan i seg selv ha bidratt til å presse kursen ned. Ellers så er dette et selskap med en konstituert adm.dir som jobber 50 % for selskapet. Man er heller ikke sikker på når man vil ansette en ny på fast basis, etter at den forrige fikk sparken. Det var forøvrig med et års lønn pluss 6 mnd lønnsgaranti. I seg selv en stor økonomisk belastning for et så lite selskap.

Det var forøvrig en artikkel om selskapet i lørdagens DN. Ikke spesiellt lystig lesing det heller. Kan virke som at det vil være tungt å snu de røde tallene.
Gamle Erik
27.10.2003 01:41
#1129

Endre
Blom har vært en sammenhengende katastrofe med en ledelse som trolig har vært blant de svakeste som et norsk børsnotert selskap har hatt noensinne.
Vi begynner i Indonesia på midten av 1990-tallet der Blom hadde truffet en riktig gullåre med store oppdrag med sjøkartlegging. Børskursen hjemme i Norge hadde steget til astrnomiske 80 kroner/aksje selv etter noen splitter underveis.
Nedturen kom brått og var bratt. Asia-krisen slo inn for fullt i 1997/98 og rammet spesielt hardt de nye tiger-økonomiene i sørøst-Asia. Blom mistet muligheten til å få nye store oppdrag i Indonesia på kort sikt, oppdrag som hadde vært bærebjelken bak Bloms himmeltur på børsen.
Hvordan taklet så Blom krisen? Etter mitt syn svært dårlig. Jeg skal prøve å ta for meg noen av de viktigste beslutningene som ble foretatt, og se på virkningene de fikk for selskapet.

-den mest lønnsomme biten i Blom-konsernet, CreditInform, ble solgt og mesteparten av salgssummen gikk ut av selskapet i form av utbytte (kr 7,50 pr aksje i løpet av to år) Dette gjorde at bare smuler var igjen til å oppfylle den nye strategien om å vokse til et av verdens ledende kartselskap ved hjelp av oppkjøp og fusjoner. Det kom aldri ett oppkjøp eller en fusjon.....men derimot en krise-emisjon på kr 1......

-større kartproduksjonsenheter ble bygget opp i både Abu Dhabi og Indonesia, pga lave kostnader. Etter relativt kort tid ble produksjonsenheten i Abu Dhabi lagt ned.....pga kostnadene....

-store ressurser ble brukt på såkalte "superselgere" som skulle sikre Blom de store oppdragene som skulle få Blom på beina igjen. Ytterst få (hvis noen) av Bloms oppdrag de senere år har kommet som et resultat av deres arbeid.

-Blom kjøpte store mengder av egne aksjer på nivåer over kr 20 etter salget av CreditInform, aksjer som i dag er verd mindre enn 5% av kjøpssummen

-ledelsen villedet markedet ved å love gode nyheter "innen det ble kaldt i været" og med andre lignende uttalelser mens det aldri skjedde noe som helst

Alle som har fulgt Blom-farsen på relativt nært hold kan ikke ha noen problemer med å forstå at hhv styreformann og adm.dir har forsvunnet ut av dørene i løpet av det siste året. Blom har satt seg selv i en meget vanskelig posisjon med å satse altfor hardt på usikre og tildels korrupte områder som sør-øst-Asia og Midt-Østen uten å få resultater av betydning.

Jeg ser at SOL nå har gitt opp, og ingen kan laste han for det. Allikevel så er ikke alt håp ute for de som sitter med inngang i aksjen på dagens nivå. Vi har en situasjon der et enkelt oppdrag kan gi kursen et betydelig løft. Et slikt oppdrag kan være arbeid med å kartlegge kystområdene til Filipinene, som Blom nylig utførte et forstudium på.
Gamle Erik
27.10.2003 05:00
#1130

Endre
Re amth
Kan du gjengi innholdet av artikkelen i DN?
Gamle Erik
27.10.2003 23:57
#1131

Endre
Re amth
Jeg gjentar spørsmålet: Kan du summere opp innholdet av artikkelen i DN på lørdag?
SOL
11.11.2003 22:51
#729

Endre
Skriften på veggen er at redningsaksjonen evt ikke kommer før på 50 øre.

Slik jeg ser det er det bare en stor og saftig kontrakt som kan endre dette bildet.
Gamle Erik
16.11.2003 09:48
#1160

Endre
Børsmelding fra dengang Blom lovet gull og grønne skoger.....
(status i dag skrevet av untertegnede i parantes)
08/05-2001 08:34:57: (BLO) BLO - Ny strategi
Skandinavias ledende kartleggingsselskap skal i
verdenstoppen i løpet av tre år:Blom ASA satser 150-200 millioner på oppkjøp.Styret i Blom ASA går inn for at konsernet skal bruke 150-200 millioner til strategiske oppkjøp. I løpet av tre år skal omsetningen firedobles og konsernet skal dermed bli et av verdens ledende kartselskaper innenfor både land og sjø.

(Status november 2003: Blom foretok aldri noen oppkjøp, og kan knapt regnes som et av verdens ledende kartselskap. Omsetningen skulle firedobles innen 2004. Her er omsetningen for første halvår de tre siste år:
2001: 61,8 mill, 2002: 70,6 mill, 2003: 65,0 mill.......)

Det siste året har Blom ASA gjennomføret en rekke
betydelige omstruktureringer i konsernet både i form av
ledelsesendringer, investeringer, avskrivninger, salg av
ikke-strategisk virksomhet og lønnsomhetskontroll som gir
synlige resultater.

(Status november 2003: Blom har fortsatt med ledelsesendringer og omstrukturering uten nevneverdige resultater)

Midler fra egen kasse
Nå er konsernet klar for å ta fatt på neste etappe: På
generalforsamlingen i mai vil det foreligge et forslag fra
styret om å bruke inntil 200 millioner kroner på oppkjøp og
fusjoner. Styret åpner for å ta i bruk de til enhver tid
nødvendige finansielle virkemidler; Kontanter, emisjoner
eller lån. De fleste av midlene foreslås hentet fra
konsernets egen kasse. Styret åpner for å foreta en emisjon
som etter dagens kurs kan innbringe ca 70-80 millioner
kroner.

(Status nov 2003: Emisjonen kom, men på et helt annet kursnivå enn det som ble indikert i 2001, emisjonen innbrakte mindre enn 10 mill kroner når kostnader er fratrukket)

- Blom ASA har en unik kompetanse og erfaring fra store,
internasjonale prosjekter som ingen andre private aktører i
verden kan vise til. Med en så solid egenkapital og
likviditet er styret overbevist om at det er riktig for
konsernet å satse offensivt, sier styreformann i Blom ASA,
Ernst Ravnaas.

(Status nov 2003: Ravnaas er nå historie i Blom. Egenkapitalen og likviditeten er slett ikke god lengre)

Oppkjøp i løpet av året
Oppkjøps- og fusjonskandidater i de viktigste og mest
interessante landene er identifisert, og Blom ASA regner med å har foretatt oppkjøp i Europa i løpet
av 2001

(Status nov 2003: Det kom aldri noe oppkjøp i 2001.....heller ikke i 2002 eller så langt i 2003....hvor skulle de pengene komme fra nå?)

Forretningsmålene konsernet nå setter seg, betyr at
konsernet forventer seg en firedobling av omsetningen i
løpet av tre år.
Virksomheten i konsernet er nå delt i to sentrale områder:
Maritime, som leverer tjenester og
løsninger innen kartlegging på sjø, og Mapping som driver
tilsvarende kartlegging på land.


 Innenfor landkartlegging skal omsetningen økes fra dagens
140 millioner kroner i året, til over 500 millioner kroner
innen 2005.

 Innen tre år forventer konsernet en årlig omsetning på
minimum 150 millioner innenfor sjøkartlegging. Selskapet
har utviklet en rekke prospekter som kan gi betydelige
kontrakter de neste årene, og vil kunne nå sine
forretningsmessige mål bare ved at ett av disse prospektene
fører til kontrakt.

Produksjonsenhetene styrket
I konsernets nye strategiplaner er fremdeles Skandinavia
hjemmemarkedet, men primærmarkeder vil i tillegg være EU-
området, Øst-Europa, Midt-Østen og Det fjerne Østen.
Blom har allerede investert kraftig i kompetanse og
kapasitet i viktige markeder. Produksjonsenhetene i
Indonesia og Emiratene er derfor styrket kraftig de siste
månedene, og med en kapasitet som kan dekke oppdrag fra
hele verden til en lagt lavere enhetspris enn tidligere.

(status 2003: Produksjonsenheten i Emiratene som ble kraftig styrket i 2001 er nå lagt ned pga kostnadene...)

Den nye strategien vil presenteres av konsernsjef Roy H.
Jakobsen.

(status 2003: Konsernsjef Roy Jakobsen måtte gå på dagen tidligere i høst. Han fikk med seg 12 mndr lønn + 6 mndr lønnsgaranti ut av selskapet. Han vil kanskje bli best husket for sin uttalelse fra sommeren 2001da han lovet svært gode nyheter "før det ble kaldt i været". Det har blitt veldig kaldt i været siden den gang. Blom er også skjøvet ut i kulden på Oslo Børs med sin overflytting til smb-lista og ignorering av investorer og analytikere)

Jeg har fortsatt noen aksjer igjen i Blom. Disse beholder jeg først og fremst fordi de er så lite verd allikevel, de blir som noen Flax-lodd å regne dersom de mot all formodning før eller senere skulle lykkes med å hale en storkontrakt i land.

amth
16.11.2003 18:26
#253

Endre
Gamle Erik

Sjeldent jeg er innom denne topicen. Men jeg ser jeg burde referert litt fra artikkelen i DN. Den er visst aldri blitt lagt ut på nettet, og jeg har kastet avisene fra oktober. Hvis du har fulgt med selskapet var det i og for seg ikke noe nytt. Litt om selskapets historikk og hvordan engasjementet i Indonesia ble ødelagt av politiske omveltninger og litt om dagens situasjon og at man håpet å gjøre det bedre i framtiden. Det kom lite konkret om hva det var i framtiden som skulle sikre overskudd. Det var vel dette jeg oppfattet som mest negativt.

Jeg sitter selv med en enslig børspost langt nede i skuffen kjøpt under den seneste krones-emisjonen. Den kan vel ses som et flax-lodd ja.
Gamle Erik
21.11.2003 10:40
#1164

Endre
21.11.03 09:29 BLO DELÅRSRAPPORT delårsresultat 178K

Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1
mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble
MNOK -3,6 mot MNOK -16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad
ble MNOK -3,8 mot MNOK -16,1 i 2002. Ordinært resultat ble
MNOK -2,2 mot MNOK -11,8 i 2002.

Se vedlegg på www.newsweb.no


--------------------------------------------------------------------------------

RESULTAT, BALANSE OG KAPITALFORHOLD FOR 3. KVARTAL

Driftsresultatet for 3. kvartal er belastet med MNOK 4,4
som er kostnader og avsetninger for kjente
omstillingskostnader. Driftsresultatet pr. 3. kvartal er
tilsvarende belastet med MNOK 7,8, mens netto
erstatningssum fra SAAB er inntektsført med MNOK 4,2.

Driftsresultatet 2003 (i MNOK) 3. kvartal pr. 30.09.03
Mapping 1,8 2,6
Maritime 0,3 0,4
Blom ASA -1,3 -5,1
Sum Blom konsern drift 0,8 -2,1
Kostnader, avsetninger kjente
omstillingskostnader -4,4 -7,8
SAAB erstatning 0,0 4,2
Resultat Blom konsern totalt -3,6 -5,7

Egenkapitalen ved utløp av perioden var MNOK 31,0 (NOK
1,47 pr. aksje) og totalbalansen var MNOK 81,3.

Netto kontantbeholdning var MNOK 7,0 (NOK 0,33 pr. aksje)
mot MNOK 2,6 pr. 30.06.03. Kundefordringer utgjorde MNOK
17,6 mot MNOK 27,4 pr. 30.06.03. Arbeid under utførelse
utgjorde MNOK 38,1 mot MNOK 31,2 pr. 30.06.03.

Totalt for konsernet var 40 % av omsetningen fra Norge og
60 % fra land utenfor Norge.

Delårsrapporten er i overensstemmelse med
delårsrapporteringsstandarden og det er benyttet samme
regnskapsprinsipper som for årsregnskapet.

VIRKSOMHETEN

Mapping

Virksomhetsområdet Mapping har hatt en lavere ordreinngang
enn planlagt i perioden. Mappingprosjektet i området Taif i
Saudi Arabia startet i september.

Virksomheten i datterselskapet Blom Kart AS ble pr. 1.
september slått sammen med Fotonor AS og kartavdelingen i
Norkart AS til Blom Norkart Mapping AS. Selskapet eies 50 %
av Blom ASA og skal produsere kart og ortofoto og samle inn
data med flybårne sensorer. Selskapet vil fra 4. kvartal
bli rapportert som tilknyttet selskap.

Mapping har nådd sine økonomiske mål med en positiv drift i
perioden.
Ordrereserven på Mapping pr. 30.09.2003 var MNOK 50 mot
MNOK 78 pr. 30.09 2002.

Maritime

Virksomhetsområdet Maritime har hatt lavere salg enn
planlagt i perioden. Dette har medført lavere resultat enn
planlagt.
Ordreinngangen hittil i 4. kvartal har bedret seg. Innen
utgangen av året forventer selskapet tildeling av oppdrag
for 2004, som er knyttet til selskapets langsiktige
rammekontrakt på sjømåling.

Ordrereserven på Maritime pr. 30.09.2003 var totalt på MNOK
82 mot MNOK 93 pr. 30.09.2002.
Av ordrereserven er MNOK 67 knyttet til selskapets
langsiktige rammekontrakt på sjømåling med Statens
kartverk. Det er imidlertid knyttet usikkerhet både til den
endelige oppdragsmengden og til hvor stor andel som vil bli
igangsatt i hvert av de kommende år.

ORGANISASJON OG PERSONELL
Ved utgangen av perioden var det 229 ansatte i konsernet
mot 237 i forrige periode. Tilsvarende tidspunkt i fjor var
det 246. Fordelingen er:

Blom ASA 5 BlomInfo AB 5
Blom Nusantara 123 BlomInfo AS 49
Blom Maritime AS 44 Blom UAE 3

I tillegg er det prosjektansatt 58 i Romania og 12 i Polen.
Selskapets kontor i UAE er avviklet i 4. kvartal og det er
nå ingen ansatte i selskapet.

Den 26. august ble det inngått en avtale mellom Roy H.
Jakobsen og Blom ASA om at Roy H. Jakobsen fratrådte
stillingen som adm. direktør med umiddelbar virkning.

Avtalens omfang tilsvarer 12 mnd lønn fra
fratredelsestidspunktet. I tillegg kommer 6mnd
lønnsgaranti.
Styret i Blom ASA konstituerte samme dag Jon Sivert Nielsen
som midlertidig adm. direktør på deltid. Konsernet
fokuserer på sterk operativ ledelse av forretningsområdene.

AKSJONÆRFORHOLD

Antall aksjonærer pr. 30.09.03 var 1 289 mot 1 349 pr.
30.09.02
Utenlandske aksjonærers eierandel utgjorde 1,53 %.
I 3. kvartal ble 3 438 574 aksjer omsatt mot 511 879
tilsvarende periode i fjor. Blom ASA hadde pr. 30.09.03 en
beholdning på 369 500 egne aksjer.

De seks største aksjonærene pr. 30.09.2003:
Foinco Invest AS 3 273 624 15,23 %
Skips AS Tudor 2 399 475 11,16 %
Inak AS 2 052 000 9,54 %
Cinus AS 1 945 383 9,05 %
Ola Rustad AS 1 855 983 8,63 %
Skagen Vekst 1 500 000 6,98 %
Andre 8 473 535 39,41 %
Totalt 21 500 000 100,00 %


FREMTIDSUTSIKTER

Det gjøres for tiden en grundig gjennomgang av eksisterende
prosjekter og engasjementer. Dette kan føre til
tapsavsetninger i 4. kvartal.

I forbindelse med avslutningen av selskapets
mappingprosjekt i Polen, er det oppstått uforutsette
forsinkelser knyttet til overleveringen. Dette vil medføre
forsinket sluttoppgjør av restbetalingen i størrelsesorden
1 mill. USD. Dette setter ytterligere press på selskapets
likviditet.

Det er iverksatt kostnadskutt og andre
lønnsomhetsforbedrende tiltak, men disse vil ikke få full
effekt før i 2004. Styret vil fortsette arbeidet med å
effektivisere driften og endre selskapets struktur.

Den underliggende driften viser bedring i løpet av året.
Det er iverksatt tiltak for å sikre kontroll med risikoen i
fremtidige kontrakter.

Oslo, 20. november 2003.

St
Gamle Erik
21.11.2003 10:41
#1165

Endre
Ikke mye å rope hurra for. Registrerer at selskapet har lagt ned kontoret i Midt-Østen, det tyder på mindre tro på store oppdrag der.
SOL
21.11.2003 11:48
#738

Endre

Det neste er vel at de tar selskapet av børs.

Dette forutsetter imidlertid at noen er villig til å ta hele selskapet til kr 0,5 slik jeg ser det.
truls
05.12.2003 10:11
#4583

Endre
prøvde meg på en spekk på kr 1,00 her i går, men fikk kalde føtter da FS (first securities) ved to anledninger sendte fill and kill selgere i markedet, ned til 1,00...

derfor gikk jeg ut igjen på samme kurs i dag..
amth
05.12.2003 10:18
#286

Endre
Det er mange som sitter med odd-lot poster her som de gjerne vil ut med før nyttår for å realisere gamle tap. Som kjent selger man da på "best" som sjeldent er akkurat det. Jeg solgte selv 2000 i går, og det var med på å presse kursen ned. Deilig å ha gjort det.
truls
05.12.2003 10:26
#4585

Endre
sv. amth [287]

hadde det bare vært odd lot post som fs solgte i går ville jeg ikke vært så skeptisk, med det var altså en fill and kill, tydeligvis har de et større volum som skal ut, og jeg føler meg rimelig sikker på at de pælmer ut flere aksjer her, kanskje allerede senere i dag,

apropos odd lot poster: jeg har igjen 1.700 stk blo. de ligger til salgs på 1,00...

ha en fin dag. :)
truls
05.12.2003 11:29
#4586

Endre
der kom dagens første fill and kill fra first...

kjøpere på 1,00 og høyere får fra fs, antakelig så mye de vil..
truls
05.12.2003 16:24
#4594

Endre
det var umulig å bli kvitt odd lot-posten min, så jeg benyttet isteden sjansen til å kjøpe opp en del av de andre odd lot-postene på 91 øre, så jeg kom opp i en hel børspost...

fs roet seg ned med selgingen, så det er ikke umulig jeg kan tjene noe lommerusk på denne studentposten..

man får ikke mer morro en man laver selv...

happy jalla trading.. ;)
SOL
05.12.2003 19:06
#750

Endre
Beklagligvis er det grunn til å tro at det er hundretusenvis av aksjer til salgs på kr 1. Dette henger nok sammen med at selskapet fortsatt driver svært dårlig og salgsevne på nye kontrakter synes å være borte når man skal gjøre salg med marginer.

Skal det gjøres spekk bør man kanskje vente til romjula med mindre det kommer dalende en Saudikontrakt. For i Saudi er alt mulig. Også med prosjektet som ble startet i september.

Gamle Erik
05.12.2003 19:27
#1186

Endre
Her er det trolig påkrevd med en ny emisjon, og denne gangen snakker vi ikke om kr 1 med mindre de gjør en rettet emisjon mot en aktør som har mer oversikt enn hva vi andre har.
Rart med innsidekjøpet til adm.dir på kr 2,05 rett før han fikk fyken på sensommeren. Hva tenkte han på?
Truthseeker
05.12.2003 19:54
#854

Endre
Kanskje derfor han fikk fyken; "er man så stokk dum så..."
SOL
05.12.2003 22:04
#751

Endre
Godt poeng!!
truls
07.12.2003 16:13
#4599

Endre
sv. SOL [750]

hvilke holdepunkter har du for å anta at det er hundretusenvis av aksjer til salgs på kr 1,00?

jeg så at fs var ganske ivrige selgere der en stund, men dette kan dreie seg om et begrenset antall, eller at det dreier seg om skattemotiverte nedsalg....?

har blom, slik du ser det, noen fremtid?
Alf
07.12.2003 16:21
#873

Endre
Truls,
Siste emisjon (for ca ett år siden) var på kr 1,- hvilket vel gir svaret. Etter emisjonen, som såvidt jeg husker ble fulltegnet, var der antydninger til en viss optimisme etter endel strukturelle endringer, og BLO ble omsatt mellom 1,50 og 2 over lengre tid.

Nå har siste kvartalers mangel på nyheter og nye kontrakter, med tilhørende kapitalforbruk og underskudd, snudd den lille rest av optimisme som var igjen.

Blom har ikke klart å snu trenden, og fremstår på nytt som en konkurskandidat.
truls
07.12.2003 22:26
#4600

Endre
vel, Alf, ordrereservene og omsetningen er fortsatt ganske betydelig, og dette samt den utviklede teknologien, må jo i det minste ha en viss verdi. hvis driftsmarginene bedres er dette en skikkelig turnaround-kandidat, men det vil nødvendigvis ta noe tid...?

sitat fra siste kvartalsrapport:

"Det er iverksatt kostnadskutt og andre
lønnsomhetsforbedrende tiltak, men disse vil ikke få full
effekt før i 2004. Styret vil fortsette arbeidet med å
effektivisere driften og endre selskapets struktur.

Den underliggende driften viser bedring i løpet av året.
Det er iverksatt tiltak for å sikre kontroll med risikoen i
fremtidige kontrakter."
truls
08.12.2003 11:58
#4605

Endre
hovedpoenget mitt er at blo neppe kommer til å konke, men dersom det må komme nok en emisjon er det kanskje greit å vente til kursen på denne er fastsatt...?

solgte studentposten min på 1,00 i påvente av dette..
Alf
09.12.2003 09:22
#876

Endre
Melding fra Blom, men dessverre ikke av den kursdrivende typen:

09.12.03 08:55 BLO RESULTATVARSEL delårsresultat

I rapporten datert 20.11.03 fra Blom ASA vedrørende
3.kvartal 2003 opplyser selskapet at det for tiden gjøres
en grundig gjennomgang av eksisterende prosjekter og
engasjementer, og at det må forventes nye avsetninger i 4.
kvartal. Ved gjennomgang av pågående og avsluttede
prosjekter i Blom ASAs datterselskap BlomInfo AS i
København er det avdekket feil i rapporteringen som delvis
daterer tilbake til forhold som skulle ha vært rapportert i
2001 og 2002. Totalt medfører dette, samt andre mindre
forhold, at resultatet for Blomkonsernet, i forhold til
rapportert resultat pr. 30.09.2003, blir svekket med i
størrelsesorden 4 - 4.5 MNOK. Disse forhold påvirker i
hovedsak ikke selskapets likviditet, men vil gi en
vesentlig svekkelse av årsresultatet.

I forbindelse med hovedforhandlinger i en arbeidsrettssak
om oppsigelse av arbeidsforhold, som er berammet til 16-18
desember 2003, er det fremsatt et betydelig økonomisk krav
mot selskapet. Blom ASAs vurdering er at motparten ikke vil
nå frem i sitt krav.

FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER, KONTAKT:

Siri B. Hatlen, styreleder, Blom ASA Tlf: 917 44 863
SOL
09.12.2003 10:26
#755

Endre

"Det er iverksatt kostnadskutt og andre
lønnsomhetsforbedrende tiltak, men disse vil ikke få full
effekt før i 2004. Styret vil fortsette arbeidet med å
effektivisere driften og endre selskapets struktur.

Den underliggende driften viser bedring i løpet av året.
Det er iverksatt tiltak for å sikre kontroll med risikoen i
fremtidige kontrakter."

Spørsmålet man kan stille seg er om "risikoen i fremtidige kontrakter" er avklart.
truls
09.12.2003 15:36
#4611

Endre
en pw i den størrelsesorden som ble offentliggjort i dag er jo overkommelig.. 4-4,5 mill, og slik ordlyden er i børsmeldingen innebærer det ingen forverring av likviditeten.

en kjøps anledning for jalla tradere...? ;)
truls
09.12.2003 16:00
#4614

Endre
enn så lenge synes jeg det er greit å kjøpe blo på 0,90-0,92 og selge den på oppganger til 1,00-1,05.

husk at fs neppe er ferdig med å selge, og de har foreløpig limit 1,00 på sin store selger som hit-er bid når de viser seg.

happy jalla trading. ;)
truls
10.12.2003 10:39
#4619

Endre
hmmm.... hva er det som skjer her???

terra, norse og til og med fs kjøper hundretusenvis av aksjer...

dette kan ikke bare være jalla trading, eller...?
amth
10.12.2003 11:13
#291

Endre
BLO:INAK SOLGT 1,045M AKSJER, KURS 0,9998

Oslo (TDN Finans): Inak AS solgte onsdag 1.045.000 aksjer i Blom til kurs
0,9998 kroner.

Det opplyses i en børsmelding onsdag.

Etter dette eier Inak 837.000 aksjer i Blom, tilsvarende 3,89 prosent.
truls
10.12.2003 11:27
#4623

Endre
ettersom de allerede har sendt flaggemelding, velger jeg å tolke det som at det var alle aksjene som Inak AS skulle selge via eso i dag, ellers hadde det vært naturlig å vente med flaggemeldingen til alle aksjene var solgt.

med eso borte fra selgersiden kan det kanskje bli litt fart her... eller....?
amth
10.12.2003 11:29
#292

Endre
Det er forøvrig registrert omsatt bare 1 023 000 aksjer over børs. Jeg ser ingen førbørshandler.

Det er imponerende om de har sendt ut børsmelding før hele salget er gjennomført :)
truls
10.12.2003 11:54
#4625

Endre
sv. amth [297]

eso solgte noen aksjer på sluttmatchen i går. disse er antakelig medregnet i oppgitt salgsvolum i dag..
truls
10.12.2003 12:17
#4626

Endre
jeg leste på hegnar ville rykter om en mulig storkontrakt i Saudi-Arabia.

ting som står på hegnar tar jeg vanligvis med en stoooooor klype salt, så ettersom jeg er av den forsiktige typen, og kjøperne har roet seg veldig ned, går jeg stille og rolig ut igjen...


[Endret 10.12.03 12:22 av truls]
amth
10.12.2003 12:22
#294

Endre
Truls

SPN kjøper 100 k til kurs 1, og selger seg ut igjen samme dag til samme kurs.

Det blir ikke penger av slikt, annet enn til megleren...
truls
10.12.2003 12:25
#4627

Endre
sv. amth [299]

nei, det blir ikke penger av slik, men megleren må jo ha noe å leve av... :)

anyway, selve grunnlaget for dagens inngang var de hissige kjøpene fra te, no og fs, men når alle disse roer seg og ingen andre kaster seg på kjøpsbølgen, velger jeg å gå ut igjen med mesteparten av volumet.

beholder dog en liten post inntil videre, i tilfelle det skulle skje noe her..
Truthseeker
10.12.2003 15:58
#865

Endre
ESO selger fortsatt hissig.
truls
10.12.2003 16:18
#4630

Endre
sv. Truthseeker [865]

så det, men de la ut restvolumet de hadde for salg på kr 1,00 i sluttauksjonen.

restvolumet er 332 k. skal man tippe at te, no, fs eller noen andre jafser til seg dette i morgen...?
Truthseeker
11.12.2003 13:12
#871

Endre
Nå setter ESO i gang med restsalget.
truls
11.12.2003 16:20
#4637

Endre
jeg gikk ut med en ørliten pluss på de aksjene jeg overnattet med..

mulig det kan komme et løft på ytterligere noen få øre, ettersom eso er ferdig med sitt nedsalg, men her er også andre selgere, bl.a. asc og fs.

dessuten sitter en eller flere kunder i terra- og norse søkklastet med aksjer. det gjenstår å se hvor lang tidshorisont de har..

dette er en livsfarlig aksje å sitte med, men det er morsomt å øretrade med små volumer her...

happy jalla trading. ;)
SOL
12.12.2003 16:43
#757

Endre
Skulle være artig å vite hva som gjør selskapet mer interessant i dag?

En tradingorientert spekk her fremstår for meg som svært usikkert.

Men, men ingenting er bedre enn at selskapet får sluttbetaling for Polenkontakten og at det Danske selskapet ikke blir helt fillerista.

For min del tror jeg her blir en emisjon i beste fall på kr 1
Lloydern
13.12.2003 11:34
#4

Endre
Denne kjem til å gå neste veke, sann mine ord.
Har meglerkontakter som har snakka om å kjøre denne aksjen. Kom meg sjølv inn med ein liten post på 1,05, men fekk ikkje alt eg skulle ha...før den plutseleg stod i 1,20.

Kanskje det blir reprise på INM og ITE...???
Supermann1
13.12.2003 18:37
#145

Endre
En viktig endring i det siste, som skulle bidra til å gjøre aksjen mer verdt er at adm.dir. gjennom de siste års nedtur har sluttet.
truls
13.12.2003 20:02
#4646

Endre
før dere tar helt av:

resultatet for 4. kvartal kommer til å bli elendig, og den finansielle stillingen er skral. etter en kritisk gjennomgang av balansen vil det sannsynligvis være veldig påkrevet med en emisjon.

som sagt er dette en aksje der det er morsomt å trade kortsiktig med små volumer. men vær på vakt, og ikke sats mer enn dere har råd til å tape,

lykke til.
Gamle Erik
18.12.2003 10:00
#1189

Endre
18.12.03 08:10 BLO EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING kapitalendringer--------------------------------------------------------------------------------

Styret i Blom ASA har etter anmodning fra Gunnar Hirsti og
Dirk Blauuw, som samlet representerer 24 % av
aksjekapitalen i selskapet, vedtatt å foreslå for
generalforsamlingen i Blom ASA at styret gis fullmakt til å
øke aksjekapitalen med inntil NOK 1 075 000 ved utstedelse
av inntil 10 750 000 nye aksjer pålydende NOK 0,10.
Fullmakten skal gjelde fram til 31. desember 2005. Datoen
for ekstraordinær generalforsamling er fastsatt til tirsdag
6. januar 2004. Fullstendig innkalling til ekstraordinær
generalforsamling vil foreligge senest tirsdag 23. desember
2003.


Gamle Erik
18.12.2003 10:00
#1190

Endre
Hva blir emisjonskursen her mon tro? Nå får vi vel først vente og se om det blir noen emisjon da, men det er nok bare et spørsmål om tid.


[Endret 18.12.03 10:01 av Gamle Erik]
Truthseeker
18.12.2003 12:09
#907

Endre
Det blir i så fall en voldsom utvanning, øker antall aksjer med 50%. Men: det er fortsatt bare på fullmaktsnivå.
Supermann1
22.12.2003 11:25
#146

Endre
BLOM ekstraord, generalforsamling


5. Valg av nytt styre

Det sittende styret stiller sine plasser til disposisjon.

6. Fullmakt til styret til å selge selskapets aktiva

Som ledd i styrets forvaltningsplikt vurderer styret løpende om selskapets eiendeler kan selges til vilkår som gjør at selskapets aksjeeiere er best tjent ved et salg. Styret ser det som hensiktsmessig om styret har fullmakt til å gjennomføre salg av selskapets eiendeler uten å måtte avholde ny ekstraordinær generalforsamling, dersom styret finner at salg best tjener aksjeeiernes interesser. Et vedtak om slik fullmakt krever to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

7. Forslag om at selskapet søker sine aksjer strøket fra kursnotering

Etter styrets oppfatning er selskapets aksjer i dag lite egnet til kursnotering. Likviditeten i aksjen er lav. Selskapet har tidligere, den 21. november 2003, meldt om et problem med et forsinket sluttoppgjør i størrelsesorden 1 million USD og om at problemet satte ytterligere press på selskapets likviditet. Børsverdien av selskapet er nå lav. Kostnadene for selskapet ved kursnoteringen står ikke lenger i forhold til børsverdien. Dersom styret velger å i liten grad selge selskapets eiendeler og i stedet utvikle virksomheten, bør styret ha frihet til å unnlate å søke om strykning. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å sende søknad til Oslo børs om at selskapets aksjer strykes fra kursnoteringen. Et vedtak om slik fullmakt krever to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.


8. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer og ved opptak av konvertibelt lån.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital og til å oppta konvertibelt lån. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelt oppkjøp eller liknende disposisjoner samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig forretningsmessig måte, kan det være aktuelt i den enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer eller konvertible obligasjoner mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 075 000 ved utstedelse av inntil 10 750 000 nye aksjer pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Overkurs skal tillegges overkursfondet i overensstemmelse med aksje- og regnskapslovgivningen.

b) Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 075 000 kan også helt eller delvis brukes til å ta opp konvertibelt lån på til sammen inntil NOK 20 000 000.

c) Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser.

d) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 og § 11-4 jf § 10-4 kan fravikes av styret etter styrets vurdering. Fullmakten skal likevel også kunne benyttes til kapitalutvidelse mot eller låneopptak fra én eller flere av selskapets eksisterende aksjonærer eller til fortrinnsrettsemisjoner.

e) Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5, og kan benyttes i de situasjoner som er beskrevet i børsloven § 5-15 (overtakelsessituasjon).

f) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 31. desember 2005 og inkludere retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

tåka
07.01.2004 15:53
#3478

Endre
Tar den inn i portjeføljen i dag på meldingen som kom no.

**********************************
Millionkontrakt til Blom
Av TDN Finans | dn.no

Kartoppmålingsselskapet Blom har sluttført en kontrakt på rundt syv millioner kroner for et mappingprosjekt i Polen.

Kartoppmålingsselskapet Bloms datterselskap i Danmark har inngått en endelig avtale om sluttlevering av et mappingprosjekt i Polen. Avtalen innebærer omforente leveranser og en sluttbetaling på rundt en million dollar til Blom.

Det blir opplyst i en børsmelding fra selskapet onsdag.

Sluttbetalingen kommer i løpet av andre kvartal 2004.


****************************************************************
07.01.04 15:33 BLO DIVERSE avtaler--------------------------------------------------------------------------------

I styrets rapport datert 20.11.2003 fra Blom ASA vedrørende
3.kvartal 2003 opplyser selskapet at det var oppstått
uforutsette forsinkelser knyttet til overleveringen av
selskapets mappingprosjekt i Polen. Blom ASA`s
datterselskap i Danmark har nå inngått en endelig avtale om
sluttlevering av prosjektet til de regionale
vannmyndigheter i Krakow, Polen. I den endelige avtalen er
det avtalt omforente leveranser og en sluttbetaling på ca.
1 million USD som skal innbetales til Blom i løpet av andre
kvartal 2004.

For nærmere opplysninger kontakt adm. dir. Jon Sivert
Nielsen tlf. 23 10 38 00


[Endret 07.01.04 15:54 av tåka]
tea
07.01.2004 20:12
#2082

Endre
En innbetaling på 1 mill USD (6,5 mill. kr) er mye penger for et selskap som er priset til under 30 mill.
Dette demper vel behovet for emisjon?
tea
08.01.2004 08:27
#2083

Endre
Lav likviditet gjør vel at man uansett skal være litt forsiktig med denne, men er det noen som har formening om denne aksjen er verdt en spekk etter kursmassakren de siste årene?
Selskapet sitter vel uansett på mye interessant teknologi.
Turnaround-kandidat og mulig mangedobling?
tea
08.01.2004 11:09
#2084

Endre
Lite omsetning og oppmerksomhet til tross for 1 mill. dollar i positivt bidrag til kontantstrømmen i 2. kvartal. Ingen som følger denne?
Virker spennende på meg...


[Endret 08.01.04 11:08 av tea]
tea
08.01.2004 11:12
#2085

Endre
Skal bli interessant å se om snuoperasjonen lykkes:

tea
09.01.2004 09:24
#2090

Endre
Blom svinger prosentvis som en jo-jo om dagen. Tydelig at markedet har vanskelig for å prise aksjen "riktig". For Blom-aksjonærene bør det vel være positivt at forslaget om stryking fra OSE ikke fikk flertall?
Man kan selvsagt forstå begrunnelsen om å spare noteringsavgiften (er den 200.000 kr?), som med dagens prising av Blom faktisk utgjør en snau prosent av børsverdien. I forhold til resultatene kan noteringsavgiften fort utgjøre et titalls prosent...


[Endret 09.01.04 09:24 av tea]
Argus
16.01.2004 14:10
#114

Endre
Ser ut for at denne begynner å røre på seg. Av andre ting
så ser det også ut for at selgere er tålmodige.
Kjøper er oppe å "henter"selger, godt tegn..
tea
19.01.2004 09:49
#2110

Endre
Dette er et meget interessant turnaround-case. En av få mangedoblingskandidater på OSE i dag?
Risikoen er selvsagt høy, men jeg vurderer potensiell oppside som betydelig større en nedsiden.
tåka
19.01.2004 15:05
#3501

Endre
kryper pent oppover i behagelig fart:)
Argus
20.01.2004 10:28
#115

Endre
Legger merke til at også i dag strekker kjøperen seg etter
selger, det lover bra.
nedfortelling
20.01.2004 10:30
#2322

Endre

obs. obs....nå..:-)

Rette meglerhus på kjøp !!!
nedfortelling
20.01.2004 11:07
#2323

Endre

Har hatt BLO lenge i kikkerten uten å forta noen større kjøp på lavere innganger .

Kjøpte noen flere "dyre" i dag, begrunnet bl.a. med Orions holdning til BLO.

Fra den ukentlige analysen datert igår.:

Blom 1,40 + 5

Spennende turnaround-case for den risikovillige. +2 +1 +2


Rates her altså her til toppnotering + 5 av 6 oppnåelige.
Med tempen som er på børsen nå så er det ikke godt å vite hvor det ender ;-)tea
20.01.2004 11:18
#2117

Endre
Jeg solgte meg ut i dag, da dette ligner litt på panikk-kjøp. Jeg har den imidlertid i kikkerten og vurderer inngang senere hvis den roer seg.
smr
20.01.2004 14:48
#90

Endre
Noen kortsiktige muligheter her??
Gamle Erik
20.01.2004 18:10
#1271

Endre
Her bør man være ytterst forsiktig. Kjøres den før emisjon? Jeg er uansett ferdig med Blom, frykter at de små skal skvises her.
SOL
21.01.2004 09:52
#773

Endre

Selg mens dere kan.

Det nye styret har enna ikke skjont at mapping er uselgelig til akseptabel pris.
smr
22.01.2004 20:08
#91

Endre
Ser jo veldig bra ut nå! Stiger hver dag, ser vi 2 tallet i morgen?
ramses
02.02.2004 10:30
#1163

Endre
Ingen selgere! Morsomt....

Der kom det en på 2.55 - ratio 22


[Endret 02.02.04 10:30 av ramses]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS