"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > En ny vår for Canargo i høst??. August 2003
En ny vår for Canargo i høst??. August 2003
dammerud
31.07.2003 19:09
#4966

Endre
En ny vår for Canargo i høst,august 2003?

Velkommen til Canargos augusttopic.
Tar med litt fra sommerens topic og velger å ta med det meste av VFLs sitt innlegg som innledning:

.........Alle på dette forum har vel fått med seg at CanArgo er en risiko-aksje? På ”godt” og ”vondt”. Grunnen til at bl.a. CK og jeg fortsatt sitter med CNR er at vi velger å tro mest på ”godt”. Noen av oss, deriblant jeg, har tidligere fått erfare at ”vondt” også kan være en realitet.

Jeg har ingen grunn til å være sikker, men velger – som CK – å tro at de fundamentale, positive faktorer vil dominere utviklingen i CNR utover i august. Men jeg anser det ikke for utelukket at CNR allikevel på kort sikt kan komme til å teste støttene ned mot 1,00 (jf tilsvarende negative stick primo mars 2003). Det var jo heller ingen som trodde at støtten på 1,2 ville bli utfordret så saftig som den ble med dagens stick ned til 1,15?

I håp om at Dammerud vil få salig rett i at ”I august tror jeg at fundamentalismen igjen skal komme til sin rett.” tar vi en liten repetisjon av hvilke fundamentale milepeler vi kan forvente informasjon om fra CanArgo i nær framtid:

1. Resultater for 2Q2003 og 1H2003, kommer 15. august. Med positiv cash-flow og trolig også med positivt kvartalsresultat (for første gang i selskapets historie).

2. Informasjon om oppstart av horisontalboringen på N100H-brønnen, kan forventes primo/medio august?

3. Informasjon om innbetaling av siste avdrag på $3 million for salget av bensinstasjonskjeden CSOP kommer i august. (Første, non-refundable, innbetaling på $1 million er forlengst mottatt. Formell overdragelse av CSOP skjer første etter mottakelse av siste avdrag.)

4. Resultat fra boringen på N100H, kan forventes ultimo september. (Dvs at selskapet har opplyst ca 4-ukers boretid.)

5. Informasjon om oppstart av boring på en tredje horisontalbrønn, muligens medio november? (Den første brønnen, N4H, ga en produksjon på 1.200 fat pr dag.)

6. CanArgo jobber for å finne farm-out partnere på prosjektene M11 (gassprospekt, Manavi/Ninotsminda) og MK72 (oljeprospekt,Norio), dette er trolig en prosess som vil ta litt tid – dvs neppe nyheter før i beste fall mot slutten av 2003.

7. Undertegning av ferdigforhandlet PSC (Production Sharing Contract) for det syriske prospektet. (CanArgo behøver trolig en brukbar, positive cash-flow for up-front betaling – kan vi håpe på dette til november?)

8. Block 1 i Dagestan er et lovende prospect (CanArgo har ca 10% andel) – Dagneft (operatøren) planlegger borestart i løpet av 2003. CanArgos finansiering er et åpent spørsmål foreløpig.

9. Ukraina? Nei – her tror jeg ikke det kommer til å skje stort i overskuelig framtid.

Så kan vi jo håpe på positive nyheter på samtlige punkter – ?

mvh :-)).......sitat slutt.

Så får vi håpe som VFL antyder at det fundamentale vil være det som preger Canargo fremover.

MVH.

ramses
31.07.2003 22:44
#817

Endre
VFL og CK

Ikke helt enig i hvordan dere trekker øvre trendlinje. Hvis jeg forstår dere rett hopper dere over toppen 10/11 juli som er den mest fremtredende i konsolideringsfasen. Når det gjelder det symmetriske trianglet synes jeg bruddet kommer for langt inn i trianglet til at dette kan tillegges særlig vekt. Men som du påpeker VFL - ingen eksakt vitenskap, og det er alltid interessant å høre andres vurderinger.

I det større bildet ser jeg ikke særlig annet enn en sunn konsolidering på avtagende volum etter en kraftig oppgang. Basert på retracements kan denne trekke tilbake til støtten på ca 1.07 uten at det er fare på ferde, men helst ikke lenger. Illikvide aksjer har en tendens til å få større retracements enn aksjer hvor det er bra volum.

Valgte forøvrig å selge meg ut i dag. Har dessverre (?) ikke tålmodighet til å sitte på aksjer i hvilestilling i dagens marked, men det er sikkert ikke siste gang jeg er CNR-aksjonær.

Inntil videre - lykke til!

vfl
01.08.2003 12:03
#1020

Endre
Hei igjen ramses! Ja, det er ikke sikkert at det var så dumt å selge seg ut i går. Ser på ordrebildet akkurat nå med selger på 1,26 og høyeste kjøper på 1,18. Bare 80.000 kjøpere over kr 1,02! Det kan jo skremme vannet av noen og enhver – og det er kanskje også hensikten?

Ingen av oss amatøroptimistene har penger igjen å kjøpe for – vi er jo for lengst fullastet av optimisme. Scenen er overlatt til andre aktører, og i dag blir det kanskje aksjer å få kjøpt langt nede på 1-tallet?

ps For all del – for alt jeg vet så kan det kanskje også være gode, fundamentale grunner til dette? ds
dammerud
01.08.2003 12:37
#4967

Endre
Tja VFL.

Mye rart som foregår på meget lavt volum.

Ikke sikkert at noen ville selge seg ned til 1,18, men ordrebildet nå så lenge det varer litt bedre nå men litt støtte på 1,23 og litt oppe på 1,24..
men volumet er jo også lavt og indikerer i grunnen ikke fundamentale forhold tror jeg.
Har bryllupsdag i dag og skal på Per gynt spillet ved Gålåvatnet i kveld, så jeg får ønske dere en god helg og med håp om bedre tider fredag om 14 dager.
vfl
04.08.2003 00:55
#1021

Endre
Rett skal vel fortsatt være rett?

CNR har brutt ut av den langsiktige, stigende trenden som ble innledet i mars i år. Intet tre vokser inn i himmelen, så før eller senere måtte det skje. Vi får håpe at det signaliserer en noe mer moderat veksttakt framover.

På den annen side har jeg fremdeles CNR innenfor et rettvinklet fallende triangel, hvilket er potensielt negativt. Brudd opp ved kurser over 1,3. Bunnlinjen ligger ved ca 1,2 – og den har allerede blitt utfordret en gang ved sticket ned til 1,15.

Konklusjon? CanArgo har siden toppen på 1,72 (for over en måned siden) innledet noe som kan ligne stygt på en fallende trend. Falltakten er begrenset heldigvis og volumene er hyggelig lave (helt enig med Dammerud i det), og jeg håper at gode nyheter av fundamental karakter snart vil snu trenden.

CK – når du nå har startet for alvor med TA; har du fått studert ”Point and Figure” charts?
lanse
04.08.2003 01:56
#2817

Endre
Sorry CNR har ikke brutt ut av den positive trenden og stanger mot gulvet i den stigende trenden nå.

Watch - 1. aug 2003
Har steget 408% siden bunnen 10. mars 2003 på 0.25. CanArgo Energy Corp. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Volumbalansen er negativ og svekker imidlertid aksjen noe på kort sikt. Aksjen har støtte ved ca 0.25 kr og motstand ved ca 1.64 kr. Høy risiko med en gjennomsnittlig forskjell mellom laveste og høyeste kurs i løpet av en måned på 57%.

Tror den får oppgang nå i denne uken.
mvh
lanse
vfl
04.08.2003 09:14
#1022

Endre
Sorry???

Det ville jo være kjempehyggelig om du har rett!!

Citizen Kane
04.08.2003 11:13
#327

Endre
vfl

Hyggelig at lanse tar ordene fra min munn, mener dette selv, men er jevligt lei av skribenter på alle mulige topicer som stadig peker på nye trender som understøtter allerede spikrede oppfatninger. Lot derfor vær å dra det frem.

Jeg ser nå mer en "trading range" mellom 1,2 og 1,3 som tilsvarer rangen selskapet brøt ut fra nedover for ett år siden. Snart møtes denne rangen av linjen fra fallende topper siden sluttkurs 1,65 og dersom lanse har rett, understøttet av den stigende primærtrenden.

Samtidig kommer nå Q2 som vil være helt avgjørende. Alle som står i CNR fremover og står over resultatet vil ta litt sjansespill. Jeg gjør det.

Har ikke enda rukket å sette in støtet iforhold til TA, men planlegger opplesing gjennom høsten. Har ikke kunnskap om chartet du forespør over.

mvh


[Endret 04.08.03 11:14 av Citizen Kane]
dammerud
04.08.2003 11:34
#4968

Endre
hei på dere.

11 dager igjen til Q2 og halvårs og jeg håper at fundamentale faktorer vil fortrenge chartistiske funderinger.

Lurer på VFL om du kunne finne fram utregningene dersom hvis de enkelte variabler som boreresultater og funnstørrelse samt enkelte andre som Ukraina,syria,dagestan osv kommer inn.

.
Tor at i neste uke fram til fredag vil det muligens bli et forventnings steg opp trappa til 1,30 -1,50 og så får vi se.

Oljeprisen har vært hyggelig høy dette halvåret og bør ha gitt en brukbar bonus.

2 dollar x1200/d gir en ukes ekstrainntekt på nesten 17000 dollar i uka ekstra.

Ser også at kjøperviljen er mye bedre enn på lenge, selv om kjøperne ligger litt lavt .

Vi får håpe.
Ha en god førsteuke etter ferien.


[Endret 04.08.03 11:35 av dammerud]
vfl
04.08.2003 13:52
#1023

Endre
Dammerud – ”as requested”!

Her er en liten oppdatering fra den tidligere ”tallgymnastikken” som jeg laget. Kalkylen er littegrann videreutviklet samt at en feilkalkulasjon har blitt rettet, så tallene denne gang er ikke helt identiske med forrige gang. Men morsomt er det å forsøke seg, og for min egen del så er det til en viss grad betryggende å ha en slik kalkyle i bunnen.

Jeg tar ikke med alle variabler og forutsetninger denne gang – den interesserte får lete tilbake i gamle CNR-topicer fra like etter siste generalforsamling. Grovt sett hensyntar kalkylen kun dagens produksjon på 1.300bopd samt dagens kostnadsnivå (dvs pr 1Q2003), og ser på hvordan verdien pr aksje endres alt etter resultat for de to gjenværende, annonserte horisontalboringene i 2003. For å være nøktern har jeg også regnet med en P/E på 5 i eksemplene nedenfor; det er vel ingen som vil synes at det er urimelig høyt? :-))

NB: Jeg ser altså kun på faktisk produksjon og konkrete assets samt de to forestående horisontalboringene. Alle øvrige ”prospects” (Bugruvativske, MK72, M11, Dagestan, Syria, øvrige georgiske prospects osv) har jeg enkelt og greit verdsatt til kr 0,00!

Med utgangspunkt i dagens produksjon og assets (priset til ca 25% av oppgitt verdi) så havner jeg på ca 1,1 kroner.

Dersom N100H – som man skal starte boring på ”umiddelbart” – viser seg å produsere bare halvparten så mye som N4H så kommer jeg til en CNR-verdi på ca 1,9 kroner.

Dersom den nye N100H vil vise seg å produsere like mye som N4H gir regnestykket en verdi på ca 2,7 kroner pr CNR.

I beste fall – noe optimistisk, kanskje? – så vil CanArgo også klare å bore den tredje horisontalbrønnen i løpet av 2003. Dersom også denne skulle bidra med 1.200bopd (samme produksjonsvolum som N4H og N100H), så sender min kalkyle CNR opp i ”astronomiske” 4,3 kroner.

Men for all del; Her er det mye dersom, hvis, så fremt, i fall! Ta alt med store klyper salt. Kalkylen kan virke både enkel, nøktern og tilforlatelig – men virkeligheten blir alltid helt annerledes enn hva vi forestiller oss.

mvh :-))
Citizen Kane
04.08.2003 14:18
#328

Endre
vfl: en liten kommentar

Når du setter dagens produksjon lik 1300 tar du vel ikke til fulle hensyn til N4H ? Produksjonsøkningen her skulle ikke slå inn før i Q2 og var beregnet til å øke total produksjon til 2000, eller er det noe UT her misforstått?


[Endret 04.08.03 14:18 av Citizen Kane]
vfl
04.08.2003 14:35
#1024

Endre
CK: du må skille mellom bruttoproduksjonen og CanArgos andel av denne.

Ninotsminda produserte ca 800bopd før N4H kom med sine 1.200bopd i 1Q2003.

Feltets totale bruttoproduksjon (oppgitt pr juni 2003) er altså ca 2.000bopd (inkl N4H). CanArgos andel av dette er 65% - altså ca 1.300bopd til CanArgo.
Citizen Kane
04.08.2003 14:45
#329

Endre
OK, takk. Det gjelder selvsagt resten av regnestykket ditt tar også..


[Endret 04.08.03 14:50 av Citizen Kane]
vfl
04.08.2003 15:33
#1025

Endre
Ja, CK – det gjelder resten av regnestykkene også. Når jeg snakker om eventuelle 1.200bopd fra N100H osv, så tar kalkylen hensyn til at kun 65% av dette tilfaller CanArgo.

dammerud
06.08.2003 08:53
#4969

Endre
Canargo roterer rundt på 1.20 trappa og jeg tror vi først muligens får trappetrinnsforskyvning på fredag og at det deretter kommer inn mye bevegelse på mandag og fram til neste fredag i forkant av Q2.
Vi får se og takk for at du igjen tok fram det fundamentale,VFL.

Har vært inne på Hughes Bakers hjemmeside og de er topp når det gjelder teknikk.. Passerer de flere "soner" på sin horisontale vei ,har de muligheter til multiperforeringer..
I så fall kan det bli mye godt i vente i september/oktober.

MVH.
Villfar
06.08.2003 10:30
#1098

Endre
Ser ut som CSA vil manipulere CNR idag, forut for Q2
enlace
06.08.2003 10:40
#582

Endre
Vilfar!
Hva mener du med manipulere? Den transaksjonen som løftet CNR på slutten av dagen i går var ikke rasjonell. Etter nedgangen i USA med påfølgende nedgang her i dag - selv om det er oppgang i oljeprisen er det naturlig at aksjen synker tilbake.

Jeg tror vi skal under 1,2 denne uke før en oppgang starter.

Det begrunner jeg med utviklingen i aksjen i den siste tiden og det faktum at den har duppet under 1,2 ved noen anledninger.
Citizen Kane
06.08.2003 12:26
#331

Endre
Oljeprisen gå nå fullstendig bananas. Kommentatorer fokuserer på håndgripelige forhold som bomber og branner. Spørsmålet er om det ikke er mer fundamentale ting som ligger bak: anbefaler alle som følger CNR å ta en titt på div. oljetopicer her.

Olje gikk relativt bra i USA i går, selv om markedene stupte. Ta f.eks en titt på [http://www.aksjeinfo.com/usa1d2.htm] CNR følger fremdeles Nasdaq mer enn oljepris. Dette har vært en mer logisk adferd i tidligere år, da CNR i stor grad var priset på forventninger.

Som bl.a. vfl påpekte er det en fordel for veksten i verdensøkonomien at oljeprisen holdes på et akseptabelt nivå. Spørsmålet er om man klarer det, selv om OPEC øker kvotene. Endel stiller spørsmål ved om den rådende oppfatning om at man ikke kan ha økonomisk vekst uten lave oljepriser er riktig, og hva er da "lave oljerpriser"?

enlace og andre som han som ønsker å time inngang i CNR kan vel få rett i at vi skal under 1,2 igjen. Kortsiktig ser kursutviklingen fortsatt svak ut. Litt mer langsiktig er det så vidt jeg kan bedømme enda et stykke igjen til den langsiktige opptrenden brytes. Man beveger seg nå mot bunnen i trendkanalen. Videre oppgang signaliseres, og dette bør understøttes av fundamentale forhold.

Det drar seg stadig til mot Q2 og borestart.vfl
06.08.2003 16:03
#1026

Endre
Pen avslutning i dag.

Så kommer 10.000-kronersspørsmålet: Hva skjer de meste 5 minuttene?
vfl
06.08.2003 16:36
#1027

Endre
Og så skjedde det ingenting.

Da er situasjonen rent teknisk relativt uavklart, selv om jeg fortsatt er av den oppfatning at trenden – teknisk sett – er mer negativ enn positiv akkurat nå.

Fundamentalt kjenner jeg imidlertid ingen grunner til å være annet enn positiv. Etter de signalene vi har fått tidligere må vi tro at vi i løpet av kort tid får informasjon om:

- oppstart av N100H (horisontalboring)
- et positivt 2Q2003 (både mht cash-flow og bunnlinje)
- innbetaling av resterende 3 mill US$ (CSOP-salget)

Så får vi håpe at negative overraskelser uteblir.

Lykke til!

vfl
07.08.2003 17:06
#1029

Endre
Fortsatt noen som er uenig i at CNR (teknisk sett) har brutt ut av den langsiktige, stigende trenden og (etter 30.6) innledet en kortsiktig, fallende trend?

Jeg har ingen god forklaring på fenomenet. Alle meldinger vi har fått fra selskapet tyder – etter min mening – på at resultatet for 2Q2003 vil komme til å bli brukbart. Forhåpentlig også med et positivt bunnlinjeresultat.

Her er et særdeles enkelt regnestykke basert på dagens oljeproduksjon (1.300bopd) og netto oljepris til CanArgo på 18 US$ i 2Q:

1.300bopd*90d*18US$ = 2.100.000 US$ Revenue for 2Q (opp fra 1.141.458 for 1Q).

Kostnadene i 1Q var 1.830.769 US$, og ifølge selskapet vil disse bli ytterligere redusert med full effekt fra 3Q2003. Skal vi gjette på kostnader 2Q ca 1.800.000?

I så fall får vi et driftsresultat på ca 300.000 US$.

For 1Q hadde man så ”Total other income” på 20.000 US$, og et par-tre andre poster som netto ga ca 68.000 US$ - dvs 88.000 US$ på toppen av de ca 300.000.

Jeg aner jo ikke hva disse siste postene kan bringe av overraskelser, eller om det er eventuelle andre negative forhold som selskapet burde ha informert oss om (og som drastisk endrer bildet).

Men summa summarum så kommer jeg fram til at 2Q2003 resultatet kanskje ligger i størrelsesorden 350.000 US$ av en omsetning på 2.100.000 US$, altså ca 15%.

Hmmmm. Det ville vel være en sensasjon, dere?!

Og helt usannsynlig når man tar den kortsiktig, fallende trenden etter toppen 30. juni i betraktning – ikke sant? Her må det være noen ugler som er stappfulle av mose. Eller?

Citizen Kane
07.08.2003 17:44
#333

Endre
vfl

Grei forventning det. Uten å ha finregnet på det forventer jeg mellom 200 og 300 000 USD.

At CNR virker svak kursmessig i det korte bildet er knapt diskutabelt. For meg virker det imidlertid som bunnen i den lange opptrenden ikke krysser 1,2 før om en til to uker.

Å rasjonalisere rundt om enkelte vet mer en andre tror jeg man skal styre unna. Dette kan fremdeles (og med god margin) vise seg å være en naturlig korreksjon i en langsiktig positiv utvikling. Det trengs flere harde facts før aksjen går videre, særlig i dagens marked der mange frykter at Nasdaq og derved resten av verden går inn i nye svalestup.

Er noe skuffet over at det tekniske virker å dra aksjen nedover uten at det er antydning (enda) til et forventningsløft før resultatet. Hadde håpet at området 1,2-1,3 skulle holde... Likevel, med det antall aksjer jeg skulle ha er det kun i går at jeg kunne kommet inn til et bedre snitt i min re-entry. Det er nå opp til CNR i neste uke å vise gode tall... Vi kan jo håpe at Nasdaq gir oss litt mere hjelp før nesen evt. vender nedover.
vfl
07.08.2003 18:47
#1030

Endre
Dammerud! Du får holde ut noen tekniske betraktninger!! Vi har jo ikke så mye annet å diskutere på dette forumet for tiden. Alt jeg har av fundamental informasjon tegner jo et positivt bilde! :-))

CK – vi tegner nok ikke langtrenden gjennom de samme punktene, så bare for klargjøringens skyld:

Jeg benytter Vikingens chart med logaritmisk skala på chartets prisakse. (Begrunnelsen for skalavalget er at det er den prosentvise utviklingen i pris som er interessant, ikke den nominelle. Det blir jo en viss forskjell på gevinsten om du kjøper 100.000 aksjer til kr 1,00 eller 10.000 aksjer til kr 10,00 – og så selger igjen etter en oppgang på 1 krone!)

Dernest tegner jeg bunnen i langsiktig, stigende trendkanal gjennom punktene 24.3 – 3.4 – 3.6, og bruddet ned gjennom denne kom definitivt den 28.7.

Alternativt – litt mindre langsiktig – kunne man valgt å trekke bunnen gjennom punkter som 4.6 – 5.6 – 10.6 – 13.6, og i så fall fikk vi brudd ned den 30.7.

Overser jeg noe i dette bildet?

Jeg forstår ikke hvordan f.eks. lanse [2822] (eller Investtech?) tegner gulvet i trendkanalen når de pr 1.8 sier at CNR ”ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.”

Hadde vært interessant om noen kunne bidra med en oppklaring.


PS
CK, du har selvsagt et godt poeng mht den generelle usikkerheten i markedet. Og så får du bare tilgi meg når jeg innimellom sklir av gårde med noen ufine insinuasjoner om potensielt ulik informasjon i markedet. Brent barn lukter svidd, vet du. Og personlig er jeg nok i overkant svidd, nesten på grensen til påbegynt kremasjon!
DS
dammerud
07.08.2003 21:27
#4970

Endre
VFL og de andre.

VFL,jeg lar dere vikinger drive på.

På side 9 i oversikten vi fikk på genf. står det om inntektene fra N4H"Addititional net annual cash flow 5,1 millioner dollar 18 dollar/f etter 5 dollar discount( tilsier dette Brent 23 dollar ?)
Oljeprisen er høy nå og det skulle da tilsi ca $4 + - pr. fat ekstra til dette..
Håper jeg har rett. Altså ca 780 x $4 /d =$3120 i antatt ekstrainntekt pr. dag på grunn av høyere oljepris enn beregnet..
Vi får se.

Og ved middels flaks på de neste boringene (500 fat pr. brønn)
kan neste år dette tilsi en positiv cashflow på hele $14,900 000/ i året.

Dessuten har de litt inntekt ellers.

Dette er det jeg håper på.

Dessuten har de invitert til felles kontrakt på Manavi og Norio.
Håper at det er noen som har meldt seg !!!.

Med høy oljepris osv håper jeg at de fundamentale kreftene vil overta etter vikingene.

Og så lite volumet er nå.

Er det mange som sitter på gjerdet, eller har de glemte lille Canargo?
MVH.


[Endret 07.08.03 21:29 av dammerud]
lanse
07.08.2003 21:52
#2824

Endre
vfl [1030]
Chartet jeg refererer til er av typen lang.
Hvis man streker opp bunnene i oppgangen får man på cahrtet nå i disse dager ett brudd (sånn som jeg ser det), men mener att det enda ikke er ett bekreftet brudd.

Men Investtech ser på det som ett brudd.

Watch - 7. aug 2003
Har steget 372% siden bunnen 10. mars 2003 på 0.25. CanArgo Energy Corp. har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har støtte ved ca 0.25 kr og motstand ved ca 1.64 kr. Høy risiko.

Men som sagt ville ikke satt noen penger her før videre oppgang blir bekreftet hvis man ser teknisk på det.

Tilfeldig att jeg var innom her, på ST og så henvisningen din
Jeg har for tiden annet å holde på med så ikke vent noe svar sånn med det samme.
mvh
lanse
vfl
08.08.2003 00:11
#1031

Endre
Dammerud – joda, som et "øyeblikksbilde" så er det jo tilforlatelig sant at ”Med høy oljepris osv håper jeg at de fundamentale kreftene vil overta …..” (NB; CanArgos andel av oljeproduksjonen på Ninotsminda er 1.300, ikke 780 fat pr dag.)

Men det er vel en viss grunn til å frykte at en vedvarende høy oljepris vil ha en sterkt negativ innvirking på det generelle markedssentimentet? Og da blir det iallfall ikke noe gøy …. På litt lengre sikt.

Og så – rent teknisk – for ordens skyld: I dag brøt CNR også ned gjennom gulvet i mitt fallende triangel.

Det kan virke som om CNR er ”overlatt til seg selv” for tiden. Inntil videre.[Endret 08.08.03 00:11 av vfl]
Citizen Kane
08.08.2003 10:01
#334

Endre
vfl

Du sitter sikkert med mer avansert og korrekte tekniske redskaper enn UT. Inntil videre tenker jeg mer i motstands/støtte- "soner" enn i absolutte termer. Føler, som lance sier, at CNR nå tøyer sonen...

Bruker alltid logaritmisk skala ved vurderinger av indekser m.v. men har ofte unnlatt å bruke det på enkeltselskaper uten egentlig å ha en god begrunnelse for dette. Ser at det er svært varierende praksis ute og går også blandt andre teknikere og sider som driver teknisk analyse.

Mange synes å velge det som understøtter deres eget synspunkt (eller håp om du vil).

Dersom du bruker logaritmisk skala mener jeg det ville vært svært godt gjort av CNR å følge opptrenden som har vært etablert, i særlig lang tid. Det innebærer rett og slett en for sterk stigning til at fakta kan understøtte dette, særlig slik markedet er nå.

Slik sett sikkert nødvendig med en noe mindre ambisiøs stigningstakt, som du selv påpekte. La oss bare håpe at vi har rett i våre fundamentale betraktninger. Nå er det kun en uke igjen til de blir bekreftet/avkreftet.
enlace
08.08.2003 10:50
#584

Endre
En aksje som lever sitt eget uberegnlige liv? Teknisk er den vansklig å følge, fundamentalt? Oljeprisens utvikling følger den ikke. Utviklingen i Nasdaq, kanskje i en viss grad ?

Faktum er at etter en relativt lang periode uten nyheter av noen art og en aksjekurs som har svekket seg fra toppen på 1.70 tallet til i underkant av 1,2 så fant jeg ut at tiden var inne på 1,19.

Tror at interessen for aksjen øker i perioden fra til 15.8. Det skal bli spennende, men tror også mange har store forventninger til hva som leveres og blir sagt om den nære framtid. Spørsmålet er i hvilken grad forventningene innfris. Det er store bevegelser i aksjekursene for tiden, markedet er nervøst og framleggelse av resultat forandrer raskt aksjekursene med + - 10 %.

Vet ikke om noen har kommentert det, men lot er nå 5000 aksjer. Kanskje det også er en faktor som øker interessen for aksjen.
Citizen Kane
08.08.2003 12:23
#335

Endre
Velkommen inn igjen, enlace.

Kursen du kjøpte for var ikke langt unna bunnen jeg begynte å kjøpe for for en måned siden, men du har vel gjort fin gevinst i JIN i mellomtiden...

Vurderte selv å gå inn i tre selskap fremfor å re-entre CNR så raskt jeg gjorde. De tre var JIN, ACTA og CTG. Vel,vel: you can't win them all.

La oss håpe at din timing er god, og fremfor alt at selskapet innfrir forventningene

Lykke til...
enlace
08.08.2003 16:00
#588

Endre
CK
Takk, når det gjelder JIN er jeg i ferd med å bli optimist til de grader og kan anbefale den for de som ønsker en sikker investering med potensiale på kort og mellomlang sikt. Her er inntjeningen meget god og vil vedvare minst et par års tid. Det er spennende å ha to aksjer som CNR og JIN i porteføljen, men det er profitt som er viktig!


[Endret 08.08.03 16:04 av enlace]
dammerud
10.08.2003 20:59
#4971

Endre
Velkommen til en uke hvor JEG TROR det blir forventningshandling fram til fredag.

Så langt var det i Juli og nå i august en bakevjetilværelse for Canargo.

Det er små marginer og små nyheter som kan få kursen på gli.

VFL har nevnt disse mange ganger og på genf. i mai fikk vi et positivt inntrykk at canargo var på riktig vei.

La oss starte på 0 og gå opp til til 10 på skalaen. hvis de gjør det bedre her så vil de akkumulere.

Null forventning nå. Ukraina 2(Bugruvatsky), Syria(for tidlig),
Dagestan(for tidlig)
Argonaut Well Services ( Canargos riggflåte 3 rigger) muligens inntekt.) 5 poeng.
Samarbeidspartnere til Norio og Manavi 5 poeng.

$3 mill for CSOP 8 poeng(Kapital til boring),(muligens litt tidlig)

Borestart på første horisontal 9 poeng.

Overskudd og god Cashflow 10 poeng.


Hva tror jeg? Behersket optimist, men jeg synes at selskapet med å kutte ned på utgiftene og at de nå satser på noen få prosjekter som er sikre er positivt.
Husk på at selskapet er gjeldfritt, har positiv cashflow og mulighetene er tilstede.

Blir det yngel,smolt eller storlaks på neste boring.

Selv tror jeg at i begynnelsen av oktober med positivt resultat i N100H at kursen vil kunne passere 3-4 kroner.

Ha en god uke.

MVH.
Goodguy
11.08.2003 13:04
#526

Endre
God dag.

Hadde forventet at denne skulle bevege seg litt oppover frem mot Q2 resultatet, spesielt med den høye oljeprisen.

Brent oljen har ikke vært under 26 dollar i juni, 27,50 i juli og hitiil i august bare en snartur så vidt under 29,50. Så hvis Q2 er antydet til å bli litt i overskudd, så skulle man jo tro at Q3 blir svært hyggelig da kostnadskuttene får fullt utslag samt at oljeprisen foreløpig holder seg meget sterk...

Dog virker det ikke som om oljeprisen har noen positiv innvirkning på CanArgo-kursen, litt underlig når det er nettopp olje de produserer...

Mvh
GG


[Endret 11.08.03 13:06 av Goodguy]
vfl
11.08.2003 15:01
#1032

Endre
Behersket utvikling - for å si det mildt - i forkant av (forhåpentligvis) positive nyheter?

Jeg hadde vel i første omgang trodd som andre at kursen ville stige (markant) fram mot 15. august. Men kanskje kommer den ikke til å gjøre det?

Og kanskje er ikke det så rart? Markedet (dvs vi) har jo allerede i flere måneder forventet følgende: (1) borestart på N100H, (2) positivt 2Q-resultat og (3) innbetaling av 3 mill USD for CSOP. Så forventningen om akkurat disse hendelsene lå trolig til grunn for den store kursoppgangen i juni måned, fra 0,68 den 3.6 og til toppen på 1,72 den 30.6! De store ”løftene” i denne perioden kom på volumer i størrelsesorden 2-3 og opptil 7 millioner aksjer pr dag, i gjennomsnitt omsatt nesten 2 mill aksjer pr dag. Så fikk vi en betydelig konsolidering ned til 1,25 og opp igjen til 1,47 de påfølgende 8-10 dagene på gjennomsnittsvolum rundt 1,5 mill aksjer pr dag.

Deretter har CNR rett og slett visnet bort i mangel på nye informasjoner ( - og kanskje en viss skuffelse mht N100H hvor oppstart var forventet tidligere). Volumene har stort sett vært lave. De siste 20 børsdagene har omsetningen i snitt ligget på 400.000-500.000 aksjer, hvilket trolig har gitt korttidstradere ytterligere god anledning til å hoppe av. Eller hoppe på, og så av igjen? Denne uken er det sikkert noen flere som velger å hoppe. Det usikre er om de fleste hopper på eller av.

Er det noen spesiell grunn til å forvente dramatiske kursendringer fram til 15. august? Kanskje ikke? Dersom 15. august kun bekrefter ”nyhetene” om 2Q-resultat og CSOP-innbetaling – ja, så er vel disse forholdene solid hensyntatt allerede av alle som følger CanArgo?

Av nyheter så tror jeg markedet er mest ”sultent” på nyheten om oppstart av N100H. Dette med resultat og penger for CSOP betraktes vel som ”bankers”?

Et godt råd til traderne blant oss kan kanskje derfor være: Flytt blikket mot tiden etter at N100H er påbegynt, dvs perioden fram til slutten av september.

Jeg tror at CanArgos videre suksess på kort sikt i hovedsak bestemmes av to forhold:

For det første at de faktisk kommer i gang med N100H, og dernest at N100H produserer minst like mye som N4H!

I så fall tror jeg som Dammerud på en meget hyggelig oktober måned (avhengig dog av markedssentimentet), og oljeprisen i 3Q – som Goodguy påpeker – borger jo for et ytterligere bra 3Q for CanArgo (selv om jeg mener en høy oljepris på sikt er lite ønskelig).
Villfar
11.08.2003 15:23
#1103

Endre
CNR omsettes nå på 1,22 på bedre volum. Inntreden forut for Q2 ?
enlace
11.08.2003 16:15
#593

Endre
Avsluttet opp 1,24 volum over en million aksjer. Kanskje litt tidlig å konstantere at en negativt trend er brutt, men et tegn på styrke. Lavt volum ned mot 1,18 og så opp på økende volum.

VLF, spekulasjoner eller ikke denne aksjen vil få vesentlig kursflukturasjon i forbindelse med resultatet for 2 kv. Synes aksjen har tatt i mot godt rundt 1,2. Den var en kjapp tur ned i 1,15 en dag, men ellers har den vist styrke i det nevnte nivå, selv om volumet har skrumpet inn.

Kort tid til 15.08 - ledelsen har sikkert et kort i ermet som de vil vise!
dammerud
12.08.2003 08:55
#4972

Endre
God morgen.
Gikk som jeg ventet i går ,høyere volum og forventningshandling og litt opp.
Tror vi kommer opp på 1,30-trappa i dag.

En dag mindre til Q2.
Får se og lykke til.
stockrobberman
12.08.2003 09:51
#107

Endre
Dersom CNR leverer etter forventningenen er de straks mere attraktive ifbm et oppkjøp. En større aktør kan jo forsere alle prosjektene og gjøre CNR om til en skikkelig pengemaskin.

Kjøper ligger på 1,24 og selger på 1,28 nå rett før børsstart. Det ser ut til å bli en fin dag. Om vi passerer 1,30 idag er det meget positivt. Tipper kursen stabilserer seg på 1,35 før fredag.Kjøpersiden ser sterkere ut i dag enn igår.
smicer
12.08.2003 10:16
#28

Endre
siste 1,28. Kjøper på 1,26

Ser ut som vi skal opp litt til i dag
stockrobberman
12.08.2003 11:17
#108

Endre
20 000 selgere på 1,28 nå og 130 000 på 1,29. Når disse er blåst vekk så er vi på 1,30.

Veldig lav omsetning første timen
vfl
12.08.2003 16:38
#1033

Endre
Gårsdagen virket som en lovende innledning, men i dag ble det bare puslerier. Jeg noterer meg at CNR iallfall forsøker å bryte over den kortsiktige, fallende trenden (2.7-28.7-31.7-11.8), men mangelen på volum gjør at dette positive utbruddet foreløpig ikke kan tillegges særlig vekt.

Nei, nå venter jeg på informasjon om at boringen er i gang på N100H! Da kommer kanskje loddkjøperne til å stå i kø igjen?

Hyggelig å høre at du har tro på CanArgos prosjekter, Stockrobberman!!

”En større aktør kan jo forsere alle prosjektene og gjøre CNR om til en skikkelig pengemaskin.”

mvh :-))
stockrobberman
12.08.2003 18:40
#109

Endre
Ja VFL, håper du er enig i dette. CNR har jo på egenhånd begrensede ressurser ihvertfall kapitalmessig. Nå kjenner jeg ikke så godt kompetansenivået mht seismikkanalyse, men det produserers jo masse olje og gass i områdene så potensialet må definitivt være tilstede. En gigant kan sikkert samle mer detaljert info om hydrokarbonader og gasslommer i området.

Et annet moment er jo at de kan forhandle om langt hyggeligere rater med økt volum.

Ikke til å legge skjul på at jeg er optimist, men den snuoperasjonen som de nå har vært igjennom mht kostnadskutt og den stabile produksjonen på N4H, gjør at hjulene så smått har begynt å snurre.

Så vil tiden vise seg om dette er starten på et lite oljeeventyr.

I tillegg til borestart på NH100, så mener jeg at resultatet vil kunne bli en skikkelig kurstrigger. CNR har hatt, og har nok fortsatt et litt frynsete rykte blant mange pga av alle negative meldinger og røde tall.

På fredag tror jeg denne trenden er snudd, mange av de som har vendt akjsen ryggen vil nå komme tilbake. Mange snakker om at dette allerede er bakt inn i kursen. Javel, mulig de har rett i det. Men jeg tror alikvel at det råder en viss usikkerhet.

15.august tror jeg blir en ny merkedag i CNRs historie til glede for oss aksjonærer, ansatte, kreditorer osv.....


[Endret 12.08.03 18:41 av stockrobberman]
turnaround
12.08.2003 18:47
#8493

Endre
Heisann, vurderer denne som en spennede kandidat nå. Ser ut som om vi snart kan være ferdig med korreksjonen.

En klassisk turnaround-kandidat.
MVH.
Turnaround. Registrert: 07.02.99 00:00Goodguy
13.08.2003 14:44
#527

Endre
Kan se ut som om den jevne stigningen frem mot resultatet, som jeg etterlyste, sånn smått har begynt...

Fortsatt sterk oljepris opp mot 30 dollar brent-fatet.

GG
Tello
13.08.2003 15:59
#5

Endre
Nå går Toget.....
ramses
13.08.2003 16:23
#860

Endre
Hei igjen

Nå er vel øvre linjen i trianglet ditt brutt VFL - uansett hvordan man velger å trekke den? Totalt sett var ikke volumet imponerende, men det er kanskje verdt å merke seg at 330 000 av totalvolumet på 530 000 kom med oppgangen siste halvtimen. På tide å vurdere entry igjen?

dammerud
13.08.2003 16:40
#4973

Endre
Ja i dag kom vi oss langt inn på 1.30 trappa.
I morgen er det 1,50-trappa som er målet.

Ha en god torsdag.

MVH
vfl
13.08.2003 19:12
#1034

Endre
Heisann ramses, Dammerud et al.

Jo da, den øvre linjen i det fallende triangelet mitt er ettertrykkelig brutt, og en lang rekke – faktisk de aller fleste – tekniske indikatorer lyser ”grønt”. For så vidt ser det veldig positivt ut for CNR akkurat nå. Skal man være veldig teknisk så bør det imidlertid også hektes på en kommentar om at volumet på ingen måte understøtter alt det ”grønne”. Foreløpig iallfall.

Jeg noterer en liten motstand på ca 1,4. Jeg morer meg for tiden med å oppdatere min egen P&F modell i Excel, og denne gir også grei beskjed om dette motstandsområdet. Dersom vi i morgen skulle slutte dagen over 1,45 så vil imidlertid også P&F indikere brudd opp. Men så var det dette med det manglende volumet da (volumutvikling hensyntas overhode ikke av P&F modellen).

Med et lite sideblikk til (manglende) volumutvikling så kan man kanskje si at det tilkjennegis en viss nervøsitet ift CNR akkurat nå? Forsåvidt forståelig nok.

Om det er på tide å vurdere en ny entry, ramses? Det finner du sikkert ut av selv. Personlig har jeg økt beholdning litt den siste tiden. Faktisk vurderte jeg å realisere en hyggelig gevinst i ASD og sette pengene på CNR. Men jeg lot det være – i lys av tidligere erfaringer med alle egg i samme kurv. (Uansett hvor positiv jeg er til CanArgo for tiden!)

Nå venter jeg bare på konkret informasjon om at N100H boringen er igangsatt - med Baker Hughes som CanArgos underleverandør. For den kortsiktige kursutviklingen er det nemlig N100H som etter mitt syn totalt vil dominere kursutviklingen. Det er denne som - nesten alene - bestemmer selskapets substansielle fundament og utviklingsmuligheter den nærmeste tiden.

Når det gjelder resultatet for 2Q2003 så registrerer jeg ut fra tidligere innlegg på dette forum at konsensusestimatene (sic!!) fra oss hobbyanalytikere antyder et plussresultat i størrelsesorden 100.000-300.000 USD! Men dette er trolig for lengst innbakt i kursnivåene vi har hatt siste tiden.

Mvh :-))

Villfar
13.08.2003 19:19
#1104

Endre
Lite volum ga "stor" oppgang. Er det mange som sitter stille i denne for tiden ?
dammerud
13.08.2003 22:54
#4974

Endre
Hei på dere.

To spennende dager foran oss.

Reiser nordover i morgen ,600 km kjøring hele dagen og er selvsagt spent ,ser på teksttv når jeg kommer fram.

Er ikke hjemme før mandag og mye kan ha skjedd til da.

Noe som enkelte har vært inne på er den vedvarende høye oljepris. Bare $1 mer en "normalt" gir på ukebasis et tillegg på $9100 ekstra inn i kassa. Og det har vært flere en en "unormal" dollar ekstra pr. fat.
Så jeg ser lyst på utsiktene.

Ha en god Q2.
PS. Via et annet forum(man vokter på hverandre) fant jeg denne meget viktige melding,takk for det!!!!!
Tillater å referere denne.(Viktig med kildeanvisning til den som fortjener dette!!)

By: rewardrisk
13 Aug 2003, 09:42 AM EDT
Msg. 722 of 724
Jump to msg. #
Shevardnadze wants tax breaks for GAOR refinery

TBILISI. August 11 (Interfax)

Georgian President Eduard Shevardnadze wants to see the Georgian-American Oil Refinery (GAOR), which is idling, to resume operations.

"The authorities themselves are to blame for a high-tech enterprise such as this standing idle while so many small, cottage industries are flourishing," Shevardnaze said on national radio. He said there were 20 such operations, but these were harmful to the environment. GAOR, which is owned by Canadian energy company Canargo, was capable of producing high-quality oil products.

Shevardnadze said he thought GAOR needed tax breaks to get it running at full capacity and bringing money into the budget again.

He welcomed the fact that America's Frontera Resources and its Chinese partners were ready this fall to start drilling at several deposits in Georgia. He also noted the achievements of Canargo, which is operating a well at the Ninotsminda field and producing 200 tonnes of crude a day.

Foreign investors are confident Georgia has significant oil and gas reserves, Shevardnadze continued.

In June this year, Canargo's president, David Robson, lobbied the Georgian parliament to ease the tax regime for oil refining in a bid to make it more profitable to process crude produced in Georgia. The GAOR refinery has asked for lower taxes on several occasions, but these have been refused for various reasons.

Heisan.

Dersom hvis,så er det noe som var redusert til null, som nå igjen kan tjene penger igjen.

Og Canargo har jo Ukraina 1 og 2 ern som er verdsatt til null, kanskje Canargo er kommet inn i medvindMVH


[Endret 13.08.03 23:05 av dammerud]
[Endret 13.08.03 23:11 av dammerud]
dammerud
13.08.2003 23:17
#4975

Endre
I Q2 rapporten fra 14. august 2002 stod det følgende re Gaor:

"Refining and marketing revenues for the six month period ended June 30, 2002 relate solely to CanArgo Standard Oil Products petrol stations. With regard to the refinery owned by Georgian American Oil Refinery , currently only naptha, diesel and mazut can currently be produced and of these products, an excise tax on naptha sales remains in place. As a result of these taxes and the local market for naptha in the Republic of Georgia, CanArgo deemed production of naptha as commercially uneconomic and suspended refining activity in the fourth quarter of 2001. In 2002 CanArgo entered into a short-term lease of the refinery to a third party for nominal revenue. During the lease period, all operating costs of the refinery were borne by the lessee. This lease expired in May 2002 and a new lease has not been identified. CanArgo continues to monitor demand for product produced by the refinery and is seeking changes to the legislation in support of indigenous refining activities, although no assurance can be given that such changes can be made. The refinery is now in a care and maintenance condition and $125,000 has been accrued with respect to closing costs including severance."

Hvis det går til at det blir skattelette, så kan Canargo igjen begynne å produsere.

Bra melding i kveld.
Og ikke å forglemme !!!!!!.
Her er hva presidenten sier om nåværende oljeproduksjon til Canargo: "...... He also noted the achievements of Canargo, which is operating a well at the Ninotsminda field and producing 200 tonnes of crude a day."

HVOR er du VFL og de andre. Er jeg alene her i kveld !!


MVH.
[Endret 13.08.03 23:25 av dammerud]
Villfar
13.08.2003 23:21
#1105

Endre
..


[Endret 13.08.03 23:25 av Villfar]
vfl
14.08.2003 00:22
#1035

Endre
Hei Dammerud!

Beklager, men jeg har hatt gjester i kveld …. :-))

Når det gjelder meldingen om GAOR og skattefritak så har jeg forsøkt å sjekke den opp litt nærmere. Problemet med GAOR er jo velkjent for den som har fulgt CanArgo en stund, og det ville være en særdeles kjærkommen og positiv nyhet. Dette problemet har jo CanArgo jobbet med i flere år, og verbal velvilje har det såvisst ikke skortet på fra myndighetspersoner. Men etter å ha søkt etter originalkilden til den siterte meldingen (også på Interfax’ nettsider) så finner jeg ingenting. Derfor stiller jeg meg foreløpig en smule skeptisk med grunnlag i følgende problemstilling: Jeg tviler forsåvidt ikke på at meldingen er fra ”August 11” – men fra hvilket årstall?

Kan noen hjelpe med flere opplysninger?
dammerud
14.08.2003 05:03
#4976

Endre
Hei på deg VFL.

Ragingbull.com og deretter gush.

Egen canargo topic der !
Følger med hva som skjer i Oslo !
Lykke til i morgen!!!

11. august 2003 i Shevs vanlige radiotale til folket.

Her er et lite sidesteg om hva som er skjedd med AES:
IN THE CENTER OF ATTENTION BECAME POWER OBJECTS SELLING BY AMERICAN INVESTOR TO RUSSIAN ENERGY GIANT
In Tbilisi have developed the sharp debates in connection with the selling of stocks AES TELASI, power distributor company of Tbilisi, which was approved yesterday by representatives of American AES.

Yesterday, in Tbilisi arrived the representative of AES and the head of the AES Silk Road Moscow office John Huffaker, who informed the President Eduard Shevardnadze about the assets selling.


TRANSFERRANCE OF AES TELASI UNDER RAO EES RULING EXTREMELY STRAINED THE SITUATION

The information about the selling of energy objects by American investor in Georgia to Russian company moved aside in the question of changes in Electoral Code Parliament today.

Deputies were talking about the “loss of energy independence” all day and then they put a question of retirement of David Mirtskhulava, the Minister of Fuel and Energy.


[Endret 14.08.03 05:16 av dammerud]
stockrobberman
14.08.2003 10:03
#110

Endre
Dette blir gøy....ser ut at vi går rett opp på 1,50 trappa. Og med kanonvolum så kan vel alle teknikerne her inne bekrefte at å er kjøpssignalet et faktum

Men merkelig med den GAOR meldingen, jeg kan heller ikke finne noe kildehenvisning til den. Men om det skulle være tilfellle er det jo gull verdt for CNR


[Endret 14.08.03 10:24 av stockrobberman]
hjort er hjort
14.08.2003 10:18
#401

Endre
bra i dag cnr opp 11,59% oms.880k så langt...
Villfar
14.08.2003 13:23
#1106

Endre
Melding nå

CNR - CANARGO COMMENCES N100H HORIZONTAL WELL
August 14th, 2003 - Oslo, Norway - CanArgo Energy
Corporation (`CanArgo`) (OSE: CNR, OTCBB: GUSH) is pleased
to announce operations have commenced on a new horizontal
well N100H, that is targeting the producing reservoir in
the Ninotsminda Field, Georgia.

Attachment

CanArgo Commences N100H Horizontal Well

August 14th, 2003 - Oslo, Norway - CanArgo Energy
Corporation (`CanArgo`) (OSE: CNR, OTCBB: GUSH) is pleased
to announce operations have commenced on a new horizontal
well N100H, that is targeting the producing reservoir in
the Ninotsminda Field, Georgia.

The well is being drilled along the crest of the anticline,
where the most fracturing occurs, and into an area of the
reservoir that has not yet been drained. It is being
drilled along a similar orientation to the N4H Well that
has been producing at a constant rate of over 1200 bopd
since being brought on production in April 2003.

CanArgo also announced that this years 2Q results are
planned to be released on August 19th, 2003. This is
slightly later than in previous years due to the adoption
of provisions of US accounting policy FASB 123.

CanArgo is an independent oil and gas exploration and
production company with its oil and gas operations
currently located in the Republic of Georgia, Ukraine and
the Caspian Sea. Further information on the Company is
available at www.canargo.com and at http://www.sec.gov.

The matters discussed in this press release include forward
looking statements, which are subject to various risks,
uncertainties and other factors that could cause actual
results to differ materially from the results anticipated
in such forward looking statements. Such risks,
uncertainties and other factors include the uncertainties
inherent in oil and gas development and production
activities, the effect of actions by third parties
including government officials, fluctuations in world oil
prices and other risks detailed in the Company`s reports on
Forms 10-K and 10-Q filed with the Securities and Exchange
Commission. The forward looking statements are intended to
help shareholders and others assess the Company`s business
prospects and should be considered together with all
information available. They are made in reliance upon the
safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act
of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities
Exchange Act of 1934, as amended. The company can not give
assurance that the results will be attained.

CanArgo Energy Corporation
Julian Hammond
Tel: +44 1481 729980
Fax +44 1481 729982
Mobile: +44 7740 576139
e-mail: info@canargo.com
enlace
14.08.2003 13:27
#599

Endre
Resultatet den 19.08.03 og dette god dryppet i forkant. Fint for aksjeutviklingen. Et par dager til å gå på før resultatet!
vfl
14.08.2003 13:37
#1036

Endre
Flott! Det var denne meldingen jeg ventet på. Så får vi se om dette viser seg å være en liten trigger. Nå bores det altså horisontalt gjennom et dokumentert oljeførende lag. Selskapets egen informasjon tolker jeg dit hen at man vil bli skuffet dersom ikke denne nye N100H-brønnen vil vise seg å produsere mer enn den forrige N4H.

Når det gjelder det tekniske bildet så registrerer jeg et bekreftet brudd opp fra kortsiktig, fallende trend. Volumet i dag forteller jo det meste.

GAOR-meldingen som er referert noen innlegg lenger oppe ville være en særdeles positiv nyhet dersom dette avgiftsfritaket skulle bli virkelighet. Men jeg er foreløpig litt skeptisk fordi jeg rett og slett ikke finner originalkilden.

Lykke til!
ramses
14.08.2003 13:39
#869

Endre

Det viser seg at gårsdagens oppgang siste halvtimen på høyt volum, hadde prediktiv verdi. Denne har ligget i en relativt trang range mellom 1.2 og 1.4 (close) over en måned, og et brudd her på høyt volum bør være et bra signal. Ser gjerne en også en close over intradags hod i denne perioden på 1.47.

Åpning i dag ga også et veldig bra setup for ny entry. Etter den lange konsolideringsperioden var oddsene gode for at åpningsgapet i dag var et breakawaygap som ville gi kontinuasjon umiddelbart. Kjøp på åpning mao.

Goodguy
14.08.2003 13:39
#528

Endre
Der var de i gang ja. Boretiden er beregnet til å bli rundt en måned (ref tidligere uttalelser fra selskapet på den forrige topicen)...

:)

GG
Meisen
14.08.2003 14:05
#752

Endre
Dette ser lovende ut, ja. Heller ingen negative varsler ift Q2.
Tar dette oss over 2 ?
Villfar
14.08.2003 14:30
#1107

Endre
Litt bakgrunn om Georgia og CNR her
http://www.users.qwest.net/~kryopak/georgia.html

Er det noen som kan kommentere på den relative betydning CNR har i forhold til andre tilsvarende selskaper der nede i Energy sector i Georgia (kapasitet, posisjon) ?

Energy Sector
(BjhujHES (Hydro Electricity Station))
-Georgian International Oil Corporation
-CanArgo Energy Corporation
-Ninotsminda Oil Company (NOC)
-Georgian British Oil Company (GBOC)
-Georgian American Oil Refinery (GAOR)
-Canargo Standard Oil Products
-National Petroleum Limited
-Ioris Valley Oil & Gas Limited
(fra http://www.ubc-i.com/clients.htm)
vfl
14.08.2003 14:55
#1037

Endre
Villfar - iflg dr Robson så er CanArgo det dominerende, utenlandske oljeselskapet i Georgia. :-))
Villfar
14.08.2003 15:20
#1108

Endre
Pen og rolig handel i CNR nå; 1,51-1,52 :))
enlace
14.08.2003 15:23
#601

Endre
Her finner du en del svar Villfar fra en uavhengig kilde:
http://www.gasandoil.com/grfx/alexanders.gif


[Endret 14.08.03 15:23 av enlace]
[Endret 14.08.03 15:23 av enlace]
turnaround
14.08.2003 19:13
#8515

Endre
Inn på 1,47 takk for sist hadde bestemt meg for å kjøpe når denne korreksjonen var over.
--------------
Kjøpskandidat - 14. aug 2003
Har steget 488% siden bunnen 10. mars 2003 på 0.25. CanArgo Energy Corp. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen ytterligere på kort sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 1.28 kr. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 1.28 kr ved reaksjoner tilbake. Høy risiko.

En klassisk turnaround-kandidat.
MVH.
Turnaround. Registrert: 07.02.99 00:00Citizen Kane
14.08.2003 21:29
#336

Endre
God kveld

Har vært ute og fartet noe tid, men fulgt med i kulissene. Her har det virkelig skjedd ting, både kursmessig (teknisk) og fundamentalt. Morsomt.

Mvh CK
dammerud
14.08.2003 22:37
#4977

Endre
Hei på dere.

Etter en strabasiøs tur i vind og styrtregn med flomdigre elver gjennom Gudbd og S.Trøndelag er jeg endelig framme .
Så til min glede at nå går det oppover og at meldingen om boringen er i gang.

Har tidligere lagt inn en del info om hva horisontal borng går ut på og hva man kan forvente seg.
Se på de to vårtopicene.

Tok en forenklet sammenligning mellom vertical og horisontal boring.

V -boring Et sugerør rett ned og trykk nedenfra og fra siden som presser oljen inn i sugerøret.

Horisontal boring til siden. Perforert sugerør som har passert (forhåpentlig) mange struktursprekker og følgelig fanger opp olje"strømmen" mer effektivt.

I boringen i denne brønnen antar man at det er mange sprekksoner på sideveien.

Muligheten er at man kan få et brukbart resultat her.

GAOR og skattelettelse.
Re Shev(presidenten i Georgia,) så holder han en tale til folket stort sett hver mandag.

Så dette var fra denne talen 11. august.

MVH.


Så får vi håpe at parlamentet eller hvem det nå er som bestemmer er enig med han.


[Endret 14.08.03 22:47 av dammerud]
Goodguy
15.08.2003 11:36
#530

Endre
Oljeprisen henter seg inn litt i dag etter et fall på over 1 dollar de 2 siste dagene. Brent noteres nå til 29.27dollar fatet...

GG
stockrobberman
15.08.2003 12:38
#112

Endre
Jeg ser at flere antyder er resultat på tirsdag i str 200-300.000 USD

Dersom oljeprisen har økt med gjennomsnittlig 15 % siden forrige kvartal og produksjoen er mer enn fordoblet. Feks 2,2 gangern så skulle inntektssiden bli omtrent. ( basert på 1. kvartal)

1.141.000 x 2,2 x 1,15 = 2.886.000 USD


Kostnadene var på 1.830.000 om jeg ikke husker helt feil.
Prosjektrelaterte kostnader øker naturlig nok. Dersom man legger til grunn at det kun er field operating costs og direct prosject costs som øker, så utgjorde disse Q1, 42 % av salget. dvs 435 k av 1141 k

For 2 Q skulle dette bli: 1.212 k
( 42 % av 2.886 k)
Øvrige kostnader for CNR utgjorde 1.385 k for 1 Q. Så spørs det virkelig hvordan kostnadsbesparelsen har slått til. Om man forsiktig sier at det utgjør 135 k så blir disse 1.250 k


Et enkelt estimat skulle da tilsi:

Inntekter: 2.886.000
Direkte kostnader. - 1.212.000
Øvrige kostnader: - 1.250.000

Driftsresultat 424.000

Muligens noe optimistisk, men det skader vel ikke :-)
Om det slår til så bør dette bli en trigger.

Tar gjerne mot kommentarer på oppstillingen
Goodguy
15.08.2003 12:59
#531

Endre
Ref Stockrobberman:

1. kvartal var brentoljeprisen godt over 30 dollar fatet (faktisk helt oppe i 34) de 2 første månedene (gulfkrig), før den falt til ca 25 dollar fatet i mars. I 2. kvartal har brentoljeprisen vært ca 25-26 dollar fatet de 2 første månedene, og "gjennomsnittlig" 27 dollar den siste måneden (juni). Så rent oljeprismessig skulle man jo tro at de fikk mindre pr fat i 2.kvartal enn i 1.kvartal...

GG


[Endret 15.08.03 12:59 av Goodguy]
stockrobberman
15.08.2003 13:13
#113

Endre
GG, okay

i så fall endrer det regnestykket dersom CNR selger på brent-spot. jeg kjenner ikke hva slags kontrakter de har

De sier selv at de "mer enn dobler" produksjonen så dersom dette er 2,4 eller 2,5 gangern så er det ikke sikkert regnestykke er så hakkende galt alikvel.

Men at det blir pluss-tall er jeg rimelig overbevist om iallefall. Vi får smøre oss med tålmodighet til tirsdag


[Endret 15.08.03 13:14 av stockrobberman]
dammerud
15.08.2003 19:43
#4978

Endre
Hei på dere.

Kom så vidt forbi i Drivdalen på torsdag, vegen var sperret delvis på et sted og vi slapp forbi i siste liten.
Sterke krefter i sving.

Håper at det også vil bli sterke saker på tirsdag.
I denne uka fikk vi tre ting.
1. Først kraftig kursstigning
2. Radiotalen til Shevardnasse(skal ikke kimse av det han sier)
3. Den forventede melding om borestart og ny stigning i kursen, med en liten korreksjon i dag.
3 positive elementer denne uka.
Neste uke(tirsdag). Q2 og forventet positivt resultat. mellom $200 000 og $500 000.

Det er forhåpentlig noen flere godbiter re Syria,partnere til Norio og Manavia, Ukraina som så langt er verdsatt til 0.

+++++.
La oss håpe at noe vil finnes i meldingen.

Og så er det de tre millioner dollarne fra salget av Csop som skal innbetales i august.

Med bra melding kan vi nok krype oppover liott, men jeg tror at med positivt utfall av boringe i N100H, vil vi komme over 2 -tallet.
Ha en god helg.

Jeg reiser sydover via Ulsberg riksvei 3) på mandag og tirsdag og håper å komme hjem i god behold.

Ha en god helg.

Fra en totning i N.Trøndelag.
stockrobberman
15.08.2003 22:49
#114

Endre
God helg til deg også, og vel hjem til uka..Du skulle ha fylt CanargoBensin på bilen din så gikk det kanskje ennå litt fortere.....

Om 10 år er de kanskje flusst med Canargostasjoner på veien....hvem vet?

Mens vi venter på resultatet sakser jeg litt mere fra Interfax. Den politiske risiko er jo ikke helt irrelevant, men en del uttalelelser tyder på at det iallefall er i ferd å bli et bedre samerbeid mellom Russland og Georgia. Dette sammen med Shevardnadzes uttalelser om skatteleming kan gjøre det mer attraktivt for CNR mht til å få partner ifbm med nye prosjekter.

I tillegg til alle andre nyheter vi venter på er det ingen tvil om at vi går en spennede uke og en interessant høst imøte....

11.08.2003 12:41:00 GMT
U.S. interested in Georgian-Russian cooperation - Shevardnadze

Tbilisi. (Interfax)- The U.S. administration has always urged Georgia to work together with Russia while taking Russia's legitimate interests into account, Georgian President Eduard Shevardnadze said on national radio on Monday.

"When our American friends speak about Georgian-Russian relations, they are ready to be actively involved in the settlement of the Abkhaz and Tskhinvali conflicts, since they realize that these problems cannot be resolved without Russia," the president said.

Shevardnadze noted that "good relations with Russia, which is currently much more successful than Georgia in integrating with European structures, are critical" for Georgia's possible entry into NATO and Euro-Atlantic organizations.

He also said that efforts to improve ties with Russia do not mean that Georgia is going to change its foreign policy priorities. The president described his opponents' accusations that he is planning to change the country's political course as "groundless remarks for the pursuance of certain goals or lack of a basic understanding" of the situation.
[Endret 15.08.03 22:50 av stockrobberman]
enzo
17.08.2003 22:19
#339

Endre
Likte ikke at tunge meglerhus var klare nettoselgere på
fredag, spent på utviklingen i morgen.
Dersom vi ikke skal få et tilbakefall må det Q2 vise
klart at selskapet har bedre økonomisk styrefart. Vil vente
til tallene forligger på tirsdag før det satses mer.
vfl
18.08.2003 00:44
#1039

Endre
Markedet forventer at tallene som kommer på tirsdag er gode. Mer presist betyr trolig dette at:

- Markedet ønsker en bekreftelse på at CanArgo har klart å kutte kostnadene ytterligere ift 1Q. Selskapet har uttalt at kostnadskuttene vil få full effekt fra 3Q2003.

- Markedet ønsker en bekreftelse på at CanArgos inntekter (minimum) tilsvarer en produksjon fra Ninotsminda som har vært stabil på (minst) 1.300 fat pr dag gjennom 2Q, og en netto oppnådd oljepris på 18USD.

Dersom disse to forutsetningene – som et minimum – oppfylles så registrerer jeg til min tilfredsstillelse at:

- CanArgo har lykkes med å redusere og få kontroll på sine kostnader.

- CanArgos inntekter (dvs produksjonen) er også stabilisert - hvilket innebærer at selskapet for første gang produserer et troverdig plussresultat.

Med dette lavere kostnadsnivået og positive driftsresultater er det så kun et forhold som teller for selskapet:

Fortsatt økt topplinjevekst med fortsatt lave driftskostnader!

CanArgo startet ca 13. august boringen av N100H. Denne boringen skjærer horisontalt gjennom et oppsprukket, oljeproduserende lag som i utgangspunktet er minst like lovende som N4H. Resultater får vi vite om noen få uker, men jeg blir ikke overrasket dersom kursen på kort sikt får et betydelig ”forventningsløft”.

Det planlegges forøvrig ytterligere 1-2 slike horisontalboringer gjennomført i 2003.

I tillegg til horisontalboringene har vi så prospektene MK72, M11, Dagestan, Ukraina, Syria – samt en rekke andre opportunities i Georgia (deriblant raffinerivirksomheten, GAOR, som er nevnt i flere innlegg lenger oppe).

Alt ser altså særdeles lovende og rosenrødt ut. Ja, jo – det gjør jo unektelig det. Iallfall med den kunnskapen som jeg har hatt tilgang til.

På den negative siden har jeg ingen konkrete, kjente elementer p.t., men ettersom jeg har vært med på dette ”eventyret” i godt over tre år så vet jeg at risikoen for negative overraskelser og mer eller mindre temporære set-backs definitivt er til stede.

Så får vi se hvilke overraskelser (det kan selvsagt være både positive og negative) som dukker opp utover det allerede kjente og forventede.

Re enzo – når det gjelder meglerhus som selger og kjøper så får jeg lyst til å sitere hva falitt (tror det var ham) skrev en gang:

”Det er ikke alltid at selgere er selgere, og det er heller ikke alltid at kjøpere er kjøpere!”

Mvh :-))[Endret 18.08.03 00:44 av vfl]
turnaround
18.08.2003 08:33
#8544

Endre
Teknisk er cnr et drømmecase.

Først kraftig kursstigning på økende volum så tilbakeslag på krympet volum så nytt løft på stigende volum-
Regner med at aksjen har startet ny opptur og det ønsker jeg å være med på. Lasta ytterligere inn på fredag.

Husker vi trada denne tidligere på 10-11-12-13 og 14, var våken heldigvis og kom meg ut på 11,60 den gang. Har bare gode minner fra dammerudaksjen canargo.

En klassisk turnaround-kandidat.
MVH.
Turnaround. Registrert: 07.02.99 00:00vfl
18.08.2003 08:49
#1040

Endre
Hei igjen turnaround!

Ja det var dengangen det! For ca tre år siden fikk jeg analysene dine regelmessig på mailen – og du traff bra på CNR. Bare synd jeg ikke fulgte opp hele tiden med salgsknappen.

Håper du får rett mht dagens analyse! Jeg er iallfall helt enig med deg i at CanArgo kan sees på som et spennende turnaround-case. De har vært helt nede i kjelleren og sett styggen i hvitøyet. Ambisjonene er justert på kort- og mellomlang sikt, og de har (foreløpig) lykkes i å realisere viktige elementer.

Villfar
18.08.2003 14:35
#1111

Endre
Denne prisen, kr 67,5, på CNR liker vi (annulert handel):
14 29 16 1.471.48 67.5 GNE GNE 100000 OFF
harlem
18.08.2003 15:38
#52

Endre
Noen prøver å legge inn falske kjøpsordrer på 100k, men de forsvinner ganske raskt. Noen som prøver å holde kursen oppe?
lister
18.08.2003 15:43
#163

Endre
eller så er det noen som later som de legger inn falske kjøpsordre for å få deg til å tro at de prøver å holde kursen oppe ;)
ramses
18.08.2003 15:49
#896

Endre
Kommer ikke inn på hjemmesiden til CNR - kan noen fortelle meg tidspunkt for resultat i morgen?

vfl
18.08.2003 18:45
#1041

Endre
Re ramses

Jeg ser at enkelte tidligere har hevdet at resultatet kommer før børsåpning. Fra tidligere er det mer vanlig at resultatet kommer etter børs (USA-tid), dvs sent på kvelden norsk tid. Jeg har ikke sett noe nærmere informasjon fra selskapet om dette.

Avslutningen i dag var sørgelig. Snakker om å falle sammen som en tom skinnfell!! Så får vi se hva morgendagen vil bringe av nyheter og/eller overraskelser.

Jeg har også registrert at hjemmesiden er nede. Den ble hacket for et par uker siden og det drøyer tydeligvis med å få reparert skaden.
ramses
18.08.2003 20:22
#898

Endre
Takker VFL!

Ikke så ofte jeg sitter over resultat i denne type aksjer, men føler vel at innsatsen står i forhold til risikoen. Vi får håpe det beste, men bør vel også være forberedt på en smell.

CNR overbeviste ikke i dag, men vi får bare konkludere med at det var den klassiske bevegelsen tilbake til utbruddspunktet før videre oppgang...:-)

vfl
18.08.2003 20:37
#1042

Endre
Ja, ramses, mange er nok spente – og nervøse – før resultatpresentasjonen? Blant CNR-aksjonærene ryker det nok mange fingernegler og filtersigaretter i kveld! En rask kikk på omsetningen i dag forteller meg at av 1,2 millioner aksjer omsatt så ble ca 800.000 solgt på nivå 1,5x. Resten ble dumpet nedover til 1,39 på tampen av dagen.

Jeg kom snodig nok til å tenke på CanArgo da jeg leste avisens sportssider nettopp. I Oslo har vi nemlig et morsomt fotballag som heter Oslo Øst. Det var reportasjen fra gårsdagens kamp mot Start som førte tankene over på aksjemarkedet:

”Ledet 5-0 - så orket ikke Oslo Øst mer

Selv eldre herrer klarte ikke å sitte stille, men gikk hvileløst omkring og dro seg i håret, mens klokken gikk altfor sakte – eller altfor fort – avhengig av hvilket lag de holdt med. Kampen mellom Oslo Øst og Start så ut til å være avgjort da Oslo Øst hadde utnyttet gjestenes sjanseskapende forsvarsspill (sic!) godt og økte til 5-0 etter 64 minutters spill.

Men så gikk flere og flere av Oslo Øst spillerne tomme. De orket ikke jobbe, orket ikke løpe, orket ikke tette igjen i forsvar. Mange sørlendinger hadde allerede gitt opp og gått hjem, men de gjenværende ble fort mer høylytte. I løpet av 13 minutter scoret Start tre ganger og Oslo Øst en gang i Øst-målet. 5-0 ble til 5-4 og det var 11 minutter igjen av ordinær tid. Pluss fem lange tilleggsminutter. Det var ikke bare Øst-spillerne som merket kjøret, selv på tribunene ble belastningen tung. Blant tilskuerne gikk det i fingernegler og filtersigaretter!

Men denne gangen endte det altså godt for det hardt hjemsøkte laget fra østkanten.

- I kveld tror jeg at jeg tar meg en pinne, smilte trener Madsen etter kampen.

Akkurat da stakk Start-investor Erik Soler hodet høflig innom: - Gratulerer, det ble jo morsomt. For dere!”

Og hvordan det går med CanArgo-investorene får vi vite i løpet av det neste døgnet.

I verste fall så kan man jo trøste seg med at aksjemarkedet er et slags nullsumspill. Pengene dine blir egentlig ikke borte – det er bare noen andre som eier dem!!

Mvh :-))

Villfar
18.08.2003 20:59
#1112

Endre
Og det vil gå meget bra tilslutt, når CNR kjøpes opp av russisk olje-mafia til en god pris.

Hilsen villfar
stockrobberman
18.08.2003 23:02
#120

Endre
Imorgen blir det særdeles spennende og det er vel nesten D-dagen for oss CNRere. Jeg velger å fokusere på det positive og jeg mener CNR har en enorm oppside. Sannsynligheten for mange gode nyheter må jo være mye større en noengang.

Med et plussresultat i morgen vil oveskriftene lyde "Børsmygg har snudd trenden" eller "Canargo med overskudd"....og da blir det et pent rally

Jeg har spådd CNR over 2 kr i løpet av August men vi får se. Håper de legger frem resultatet før børsåpning imorgen.

Dersom dt kommer etter stengetid frykter jeg at kursen kan presses ytterligere nedover på lavt volum. Skapt av nervøse tradere.

Vi får drømme søtt om dollarsedler og at børsen skal smøres med olje imorgen


[Endret 18.08.03 23:03 av stockrobberman]
dammerud
18.08.2003 23:07
#4979

Endre
Hei på dere.
Tilbake i Sør-Norge og egen Pc.

har følt meg utafor.

Godt å ha "gamle" Turnaround med på laget.

Tipper $25000 + i morgen og sluttkurs på 1,55.

Tror at CNR først passerer 2 kroners trappa, når boreresultatet
fra N100H kommer.

Boreområdet er meget lovende og jomfruelig , ikke "drained" som det står i boremeldingen. (Ikke Tappet tuur)
.
Men litt spennende dag i morgen, mer spennende i oktober.
Får se.

MVH.


[Endret 18.08.03 23:08 av dammerud]
[Endret 18.08.03 23:08 av dammerud]
stockrobberman
19.08.2003 11:08
#121

Endre
Veldig stille før fremleggelsen. Men få selgere opp til1,52
Goodguy
19.08.2003 12:06
#534

Endre
Oljeprisen faller for 7. dag på rad og noteres til 28,62 (Brent)

GG
dammerud
19.08.2003 13:44
#4980

Endre
Mange gjerdesittere på begge sider(nesten like mange på begge sider!!!).

Spenningen er å ta og føle på.

Blir det Start eller OSLO Ø som vinner (re VFL's innlegg.

Vi får se.
Villfar
19.08.2003 14:10
#1113

Endre
Vel, noen nyheter her da ??
stockrobberman
19.08.2003 16:42
#123

Endre
Må vi vente til imorgen ?
vfl
19.08.2003 16:52
#1043

Endre
Fælt så utålmodige dere er da!! :-))

Så vidt jeg kan huske fra de siste tre årene så har CanArgo som regel lagt fram resultater etter USA-børsens stengning. Vi får nok smøre oss med tålmodighet noen timer til.

Sjekk på BusinessWire utover kvelden.vfl
19.08.2003 21:49
#1045

Endre
Tuesday, August 19 2003 3:47pm ET - U.S. Markets close in 13 minutes.
Villfar
19.08.2003 22:25
#1118

Endre
For de interesserte, link til CNR (GUSH) på Yahoo Finance:

http://finance.yahoo.com/q?s=GUSH.OB&d=t


Men hvor Q2 meldingen av ?
stockrobberman
19.08.2003 22:44
#124

Endre
kanskje de mente 19. september
smicer
19.08.2003 22:46
#29

Endre
Noen som vet hva som skjer
vfl
19.08.2003 22:48
#1046

Endre
smicer - tenker du på noe spesielt?
stockrobberman
19.08.2003 22:52
#125

Endre
Mens vi venter kan vi jo spekulere om det kommer noen nyheter ang de siste 3 MUSD fra CSOP salget. Det var jo lovet at oppgjøret for disse skule komme i August.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS