"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Kjøp GRR nå - Dobblingskandidat!!
Kjøp GRR nå - Dobblingskandidat!!
altius
15.08.2003 15:58
#3300

Endre
Teknisk brudd nå.
Rateoppgang og lysere tider!!
altius
15.08.2003 16:29
#3303

Endre
Litt å tygge på i tillegg.
----------------------------------------------------------------------
Green Reefers hadde driftsinntekter på 156,6 millioner kroner i 1. kvartal, mot 175,1 millioner i 2002.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA), ble 15,4 millioner kroner, mot 20,5 millioner.

"Ordreboken i kjølemarkedet er fortsatt historisk lav med bare ca. 1 % av eksisterende flåte i bestilling. Med en aldersstruktur som tilsier gjennomsnittlig 3 % årlig skraping vil man kunne forvente en fortsatt reduksjon i den konvensjonelle reeferflåten. Sammen med et naturlig vekst i etterspørselen vil dette kunne bidra til en positiv utvikling de kommende årene"

Green Reefers har foretatt tildeling i fortrinnsemisjonen vedtatt 16. juni. Totalt ble det tildelt 15.000.000 nye aksjer til kurs kroner 1, noe som gir et samlet tegningsbeløp på 15 millioner kroner.

Tegningen innebærer at et samlet brutto beløp på 50 millioner kroner blir tilført selskapet gjennom de to emisjonene vedtatt 16. juni, noe som var en forutsetning for refinansieringen av selskapet
------------------------------------------------------------------------------------

Her ligger det meste an til bedre tider,
og høyere aksjekurser.
Aksjen er jo kommet ned fra langt over 10 kroner.
Teknisk brudd ved ca. 1,10/1,20
da bør signalet være gitt

Phoebus
15.08.2003 16:38
#2559

Endre
Green Reefers....er de i buisiness fremdeles?
altius
15.08.2003 16:52
#3304

Endre
ex. Nomadic...
altius
16.08.2003 14:58
#3305

Endre
Etter en lang ørkenvandring for Nomadic / GRR
ser selskapet lyset i tunnelen.
Emisjonen på plass, bedre marginer m.m.

Reprising som mange andre innen shipping har hatt glede av de siste måneder, skal nå slå ut i full blomst også for GRR...!
altius
16.08.2003 15:01
#3306

Endre
Hva skriver Investtech...???


"Green Reefers har brutt den stigende trenden opp. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1.10. Objektivet ved 1.27 er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning."


[Endret 16.08.03 15:01 av altius]
darp
16.08.2003 20:35
#9

Endre
Altuius, hvordan har andre kjøleskiprederier utviklet seg i det siste, har du en oversikt?
kfo
17.08.2003 00:11
#2438

Endre
Green Reefer har nylig gjennomført en vellykket akjekapitalutvidelse som ledd i refinansieringen av selskapet. Kapitalforhøyelsen er en del av en pakke der det også er inngått avtale med den største långiveren, Handelsbanken, om utkjøp av bankens samlede lån til selskapet. Avtalen innebærer ettergivelse av gjeld for 17 millioner dollar, tilsvarende cirka 116 millioner kroner. Utkjøpet finansieres med opptak av nye lån og styrking av egenkapitalen.

I første kvartal fikk Green Reefer et noe svekket driftsresultat, sammenliknet med første kvartal i fjor, nemlig 8,7 millioner kroner mot 13,1 millioner. Resultat før skatt ble minus 10,8 mot pluss 20,3. Jeg tror selskapet vil levere et langt bedre resultat for 2Q, og at fremtidsutsiktene er lyse. Tror derfor denne aksjen vil gjøre det meget bra på Oslo Børs fremover.

Green Reefer driver transport i det internasjonale kjølemarkedet med til sammen 22 skip, hvorav syv opereres på vegne av eksterne eiere, vesentlig en gruppering av de største aksjonærene med Kristian Eidesvik i spissen. I tillegg til transport av frossenfisk fra norskekysten til det øvrige Europa, drives en betydelig transatlantisk fart med juice-produkter fra Florida og kjøtt/kylling fra Brasil. Videre har rederiet en skipningskontrakt for transport av frukt fra Mellom-Amerika til USA. Egne landterminaler er viktige brikker i rederiets transportsystemer. Rederiet vurderer for tiden mulige nye terminalprosjekter.
Bruce Wayne
17.08.2003 00:16
#3439

Endre
La merke til GRR på fredag da PA solgte den ned 15 øre med ikke akkurat så veldig mange aksjer, og noen latterlig få aksjer hentet den opp igjen. Steget mye i løpet av sommeren har den også gjort. Tror jeg ville vært forsiktig her.
altius
18.08.2003 09:27
#3308

Endre
Greit med advarsler...

Tre viktige ting;

* Bedre rater...!
* Ny finansiering av selskapet, inkl. vellykket emisjon...!
* Teknisk brudd opp-formasjon...!

Tar man med nybygging/skraping forholdet,
samt bedre aksjeklima enn på lenge,
bør dette holde i massevis.
altius
18.08.2003 10:41
#3311

Endre
2003 blir ca. slik


700 millioner i inntekter.
Driftsresultat på ca. 75 millioner

forbedret finansiell stilling gir grei + i sluttregnskapet.

Med en børsverdi idag på 150 miller er det "ingenting"

Dobbling...helt klart!!!
altius
18.08.2003 11:39
#3315

Endre
Resultatet for 1.halvår kommer imorgen, tirsdag!

Kan bli en liten overraskelse der...på den positive siden
altius
18.08.2003 13:39
#3324

Endre
Lite respons her...javel.
Det forhindrer ikke selskapet i å gjøre det bra fremover!!
altius
18.08.2003 15:34
#3329

Endre
det stenger snart...
altius
20.08.2003 09:56
#3333

Endre
Ifølge Børsen kommer resultatet idag, onsdag.

God bedring...gir økt kurs...!!
altius
20.08.2003 11:42
#3334

Endre
KRAFTIG FORBEDRING


- Total refinansiering av selskapet gjennomført i 1. halvår
- Langsiktig gjeld redusert med NOK 175 mill
- NOK 50 mill hentet inn i kontantemisjon
- Økt aktivitet og økede markedsrater
- Selskapet har skiftet navn fra Nomadic Shipping ASA til
Green Reefers ASA
altius
20.08.2003 11:43
#3335

Endre
mere...


Selskapet gjennomførte i 1. halvår en total refinansiering
etter at det ble inngått en avtale med den største
långiveren om utkjøp av bankens samlede lån til selskapet.
Avtalen innebar ettergivelse av gjeld med ca. USD 17 mill (
NOK 117 mill). Videre ble det hentet inn NOK 50 mill i ny
egenkapital hvorav NOK 15 mill ble innbetalt i juli måned.
Emisjonen ble gjennomført til kurs kr. 1,- pr. aksje.
Balansen ble således styrket med tilsammen NOK 167 mill.

Selskapet er dermed refinansiert på et historisk lavt
markedsnivå noe som muliggjør en mer offensiv holdning i
markedet etter flere år med finansielle begrensninger.
altius
20.08.2003 11:44
#3336

Endre
.............


Selskapet driver transport i det internasjonale
kjølemarkedet med tilsammen 22 skip hvorav 7 av skipene
opereres på vegne av eksterne. Virksomheten omfatter også 5
fryseterminaler. Selskapets aktivitet, målt som den samlede
flåtens tradingdager, økte med 10 % i 1. halvår. Dette var
en kombinasjon av tilførsel av nye skip og redusert
opplagsaktivitet.
altius
20.08.2003 11:45
#3337

Endre
herfra kan det bare gå oppover....


Kjølemarkedet er som andre shippingmarkeder syklisk og har
vært gjennom sin verste syklus noensinne, med særdeles
svake fraktrater de siste 5-6 årene. Fra en bunn i år 2000
så vi en svak oppgang både i 2001 og 2002, mens sesongen
2003 så langt har vist et kraftigere momentum.
Spotmarkedsraten rapporteres opp 25 % i forhold til 1.
halvår 2002. Selskapet har en kombinasjon av markedslaster
og kontrakter og, ettersom man ikke er fullt eksponert i
spot-markedet, har selskapets rateøkning vært etterslepende
i markedets toppsesong, mens den positive effekten hentes
ut i lavsesongen.
KJØØØPP!!
enlace
20.08.2003 12:00
#612

Endre
Altius
Du tar sterkt i synes jeg. Det som taler mot en investering er den labre omsetningen i aksjen som gjør at den er omtrent død i perioder noe som gjør det vanskelig å komme ut om det er behov. Omsetningen øker noe rundt kvartalsresultat, men så er det som å seile på et hav uten vind - helt dødt.
altius
20.08.2003 12:04
#3338

Endre
greit å gå inn med endel kroner før markedet "oppdager" hva som skjer...
(ref. JIN på 1 krone og lite volum)

Bare positive triggere å lese nå...
--------------------------------------------------------------------

Den positive utviklingen i underliggende faktorer har de
siste årene ikke hatt tilsvarende sterk effekt på
ratenivået, hvilket antas å skyldes den kraftige ubalansen
i markedet som oppstod i 1998. Når man nå ser tegn til en
bedre balanse er det sannsynlig at en fortsatt positiv
utvikling vil gi større effekt både på ratene og på
skipsverdiene. Ordreboken i kjølemarkedet er fortsatt
historisk lav med bare ca. 1 % av eksisterende flåte i
bestilling. Med en aldersstruktur som tilsier
gjennomsnittlig 3 % årlig skraping må man kunne forvente en
fortsatt reduksjon i den konvensjonelle reeferflåten.
Sammen med en naturlig vekst i etterspørselen skulle dette
tilsi en positiv utvikling de kommende årene.
tåka
20.08.2003 12:13
#3004

Endre
altius [3342]
ok, du kan ha rett, startet med en liten post før eg får sjekket og lest litt, så kansje vi fyller på mere...
mvh tåka
enlace
20.08.2003 12:24
#613

Endre
tåka
Synes inngangen din på 1,22 er litt for høy!
tåka
20.08.2003 12:26
#3005

Endre
enlace [613]
må starte en plass, og eg har det som regel travelt og reagerer raskt, men snittet blir nok bra om eg synes det er noe og kjøpe seg opp i. Det vet eg ikke ennda.
mvh tåka
beat pete
20.08.2003 13:21
#1932

Endre
En stor forskjell mellom GRR og JIN er at ratene for GRR ikke på langt nær har steget så mye som i JIN sitt marked. Samtidig er GRR i en langt mer ubehagelig finansiell situasjon, noe JIN forøvrig aldri kan sies å ha vært i. De to selskapene er etter min oppfatning ikke sammenlignbare i det hele tatt. Meget uheldig for GRR vil også en fortsatt styrking av USD mot nok være, all den tid GRR rapporterer i kroner. GRR har såvidt jeg vet mye av sin gjeld i USD. USD har i det siste steget til 7,50.
undervurdert
20.08.2003 14:37
#6845

Endre
Hvor fikk du dette fra??? Svaret er verd XXXXXXXkr!

altius [3326]
18.08.03 12:32

Endre 6,6 mill Dollar 1.halvår i minus.

SELG:::::::::::::::::::::::::::
altius
20.08.2003 18:23
#3347

Endre
aksjen konsoliderer forsiktig i overkant av motstanden som ble brutt ved ca. 1,10
Hyggelig...

De solide forbedringene finansielt og i balanse,
samt bedre marked,
gjør meg yr...og sier at vi er i startgropa på noe fornuftig...

Mange prosenter å hente ved å gå inn "akkurat når noe skjer..."
tåka
21.08.2003 15:45
#3013

Endre
Finner denne lite interesant, har gått inn med 15k og lar dei stå, men vil ikke låse mere i dette, pga. ekstrem dårlig handelomsetting og volum.

mvh tåka
altius
25.08.2003 15:47
#3353

Endre
Her er det bare å kaste seg over....
Vinterens slager...!!
altius
26.08.2003 08:16
#3358

Endre
Aksjen fikk greit volum på vei opp.
Ved kjøper på 1,17.....ble det ingen handel.
Her må man oppover for å få noe som helst,
og støtte ved 1,10 / 1,20 ser ut til å være etablert.

Sterkt marked vil bli bekreftet når STAR rapporterer denne uka!
altius
26.08.2003 14:01
#3361

Endre
Pareto vet hvor penger befinner seg...
De fisker på GRR!

Tynn selgerside på veien oppover

Her er det Eidesvik og Solstad som regjerer,
de vet hva penger er...!
psycoen
26.08.2003 18:18
#133

Endre
Watch - 25. aug 2003
Har steget 100% siden bunnen 27. desember 2002 på 0.60. Green Reefers ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Har tatt ut objektivet ved 1.27 etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 1.10 kr. Det er dårlig likviditet i aksjen (handlet 55% av dagene, middel 0.07 mill kr per dag), noe som svekker analysen.


Kjøpssignal utløses snart !
psycoen
27.08.2003 10:11
#134

Endre
Kjempepost omsatt nå! Noe i gjære her ?

Innsidehandel ?


[Endret 27.08.03 10:21 av psycoen]
altius
27.08.2003 12:47
#3364

Endre
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.....!
psycoen
08.09.2003 12:18
#188

Endre
Jeg tror vi vil få se en økende interesse for Green Reefers i tiden frem mot neste Q. Vil snuoperasjonen og omstilling gi resultater allerede nå ?
psycoen
09.09.2003 10:27
#196

Endre
Noen viktige poeng om GRR :

1. Kjøleskipsmarkedet er iferd med å gjennvinne balansen etter kollapsen i 1998, nå skrapes ca. 3% flåten årlig mens det er kun 1% nybygg. Dette reflekteres i bedrede rater og mindre opplag i lavsesongen (GRR har ikke sine skip i opplag).

2. GRR har en strategi med å frakte varen helt fram. Dei har ikke bare kjøleskipene, men også havneterminaler og logistikksystem for videreformidling av varen.

3. GRR har langsiktige avtaler med sine vareleverandører som sikrer arbeid i lavsesongen (f.eks. kyllingtransport fra Brasil til Østersjøen). Derfor klarer også selskapet konkurransen med Containerskipene mye bedre enn mange av sine konkurrenter.

4. GRR har refinansiert gjelden og har nå skaffet seg finansielt handlerom til å vere offensiv i den kommende oppgangsperioden i kjøleskipsmarkedet.

5. GRR har en gjennomsnittsalder på sine 15 konvensjonelle kjøleskip på ca. 13-14 år, med andre ord en ung flåte i verdenssammenheng. Dei 7 sideportskipene er noe eldre og mindre, men det er dei konvensjonelle skipa som er framtida og satsingsområdet.

Ligger et potensiale her fremdeles.


[Endret 09.09.03 10:27 av psycoen]
altius
09.09.2003 10:42
#3400

Endre
bra psyko...

GRR er et vinnerlodd!!
All shipping har gallopert avgårde,
man har i liten grad hatt fokus på GRR.

Den kommer, vær sikker!!

greit å være tidlig ute
psycoen
09.09.2003 11:21
#198

Endre
Flere ser ut til å dele vår optimisme i dag..
psycoen
09.09.2003 13:03
#201

Endre
Til informasjon så er GRR nå opp til årsbeste (kr.1,34), og kjøpersiden er sterk, mens selgerene blir bare ferre og ferre, noe tynt volum men dog..
Sist men overhode ikke minst, GRR har med dagens rater POSITIV cash-flow på driften, så da så....

Future
10.09.2003 10:28
#2892

Endre

GRR - NÅR OPPDAGES DEN?

Tror ikke at markedet helt har oppdaget GRR sitt potensiale og den muligheten som ligger i selskapet. Driftsresultatet før avskrivinger viste pr medio 2003 ca +21 mill NKr. Tar vi bort avskrivningene står selskapet igjen med +7 mill.kr, en dramatisk forbedring fra tidligere, og det er bare den første antydningen til en ny tid for selskapet.

Hva ser vi ellers?

- Egenkapitalen utgjør aleine kr. 1,64 pr. aksje, og her er det ikke snakk om oppblåst egenkapital slik vi ser det i mange selskaper. Her er det snakk om verdier i skip + cash

Det vi ellers ser er et kjølemarked som nå har vært gjennom sin verste negative syklus noensinne, spesielt de siste 5 årene, men vi ser og et fraktmarked på sterk vei oppover, eller som selskapet selv sier: "Sesongen 2003 har så langt vist et kraftig momentum", og det skal sannsynligvis videre opp. I første halvår 2003 økte spotmarkedsraten med 25% sml. med samme periode i 2002.

GRR er ikke fullt eksponert i spotmarkedet, men en tilpassning skjer gradvis, og selskapet kan da ta ut kjempestore gevinster i spotmarkedet for kjøleskip.

GRR er en juvel som ikke er oppdaget. Den som skal være med på eventyret fra starten av har muligheten nå. Dette er en aksje som skal gå flere ganger sin egen verdi i løpet av 1 års tid. Pr. i dag selges aksjen til langt under egenkapitalen ........ så lenge det varer. I løpet av 1-2 mnd. tror jeg vi ser samme kurstallet som nå, men med et 3-tall fremfor kommaet.


psycoen
10.09.2003 10:33
#203

Endre
re Future [2971]
Bra informasjon !
Future
10.09.2003 11:31
#2893

Endre

Tror vi skal se en økende kjøperinterrese i aksjen nå fremover. Ratenivået i bransjen er stigende. Det betyr gode resultater nå fremover og positiv cash flow for selskapet. Tror at GRR ganske fort nå skal bryte de tekniske motstandsnivåene og etablere en sterk oppadgående positiv trend. Men dette er en aksje som går fort når det først skjer.....
steget
10.09.2003 11:46
#6

Endre
Jeg tror også at GRR kan være et bra lodd å ha. Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp, en bekreftelse på dette fikk vi nettopp fra Japan. Sammenligner en GRR mot JIN, har GRR på langt nær steget så mye i verdi som JIN. I tillegg eies og drives GRR fra rekke profilerte Bergensinvestorer som kan Shipping bransjen ut og inn. De har fått på plass en refinansiering, samt at driften i siste halvår er gått i pluss. Med en børsverdi på ca 140 mill skal det ikke mange milionene i driftesresultat før en får en akseptabel lav PE. Tror at en inngang på rundt 1,30 kan være fornuftig.
altius
10.09.2003 12:14
#3416

Endre
Apetitten øker...
det vil også børskursen gjøre!!
Oksi
10.09.2003 12:23
#3

Endre
Skal vel mye til for at en er så heldig at en får askjen for 1.30 etterhvert.Er jo ikke så veldig mange som er interesert i å selge aksjen.Men det er vel ikke så rart. ;o)
Tror ikke det er så veldig lenge til vi ser 1.40.
Full ordredybde er nå på kjøper 435k og selger er kun 125k
Eg forstår godt folk ikke vil selge. Eg har ingen planer med å selge. Eg har for god tro på aksjen..

Future
10.09.2003 12:59
#2894

Endre

Etter å ha sett litt på regnskapet, fraktmarkedet, selskapets struktur mht til skip mm så tror jeg personlig at det skal svært lite til for at GRR kan ta inn et overskudd på 10% av omsetningen. Det betyr i så fall + ca 50 mill. på bunnlinjen og 50 øre pr. aksje. Begynner selskapet å bevege seg på den veien, og det tror jeg de er i ferd med, ja da skal slike tall greit kunne forsvare en kurs på mellom 4 og 5 kroner etter min mening. Slik fraktmarkedet nå utvikler seg vil vi alt utover høsten kunne få de første signalene om dette.
Future
10.09.2003 13:10
#2895

Endre

Også interessant å se at det bygger seg opp bra kjøperinteresse på 1,32 og ingen selgere under 1,40. Her ser det ut som om det snart kan komme en skikkelig take-off.
altius
10.09.2003 13:26
#3421

Endre
brudd opp er etablert.

Langsiktig nedadgående trend er brutt,
og da sier "boka" at det skal oppover.

altius
10.09.2003 13:36
#3422

Endre
fra 1.halvårsrapport:


- Total refinansiering av selskapet gjennomført i 1. halvår
- Langsiktig gjeld redusert med NOK 175 mill
- NOK 50 mill hentet inn i kontantemisjon
- Økt aktivitet og økede markedsrater
- Selskapet har skiftet navn fra Nomadic Shipping ASA til
Green Reefers ASA
altius
10.09.2003 14:00
#3424

Endre


Oksi
10.09.2003 14:28
#4

Endre
Der kom som ventet 1.40 Er nå 8 ganger så mange kjøpere som selgere....
altius
10.09.2003 14:47
#3425

Endre
...den som venter på noe godt..
altius
10.09.2003 14:54
#3426

Endre
I 5-årschartet er neste motstand kroner 5,80...

Husk at når Solstad og Eidesvik kjøpte seg stort inn,
stod aksjen 10 ganger høyere
Oksi
10.09.2003 15:11
#5

Endre
Men denne farten er det ikke lenge før vi er i 2kr..
altius
10.09.2003 15:13
#3427

Endre
nesten ingenting til salg...!!
altius
10.09.2003 15:18
#3428

Endre
1,55 siste omsatt.

Forventer sterke saker når Eidesvik & Co skal presentere selskapet på nytt utover høsten!!
brosto
10.09.2003 15:20
#1601

Endre
Det er jo ikke likviditet i aksjen. For store poster besittes av for få eiere.
Skal en tjene penger her så må en kunne kjøpe å selge 100k uten problemer. Men det er 10000 og 5000 aksjer som bestemmer opp og ned på ,10. det er for riski.
Diouf
10.09.2003 15:20
#20

Endre
Hvor mange aksjer er det i selskapet?
altius
10.09.2003 15:22
#3430

Endre
...."hør skipsklokkens klang".........
brosto
10.09.2003 15:33
#1602

Endre
Ja eg hørte den Opp ned ,10 på 5000 aksjer .Ser du hva jeg mener

Jeg mente ,15 bar mens jeg skrev dette


[Endret 10.09.03 15:34 av brosto]
altius
10.09.2003 15:47
#3433

Endre
GRR har lagget børsen i lang tid.
Når de nå drar inn mellom 10 og 20 millioner i driftsresultat i kvartalet,
skal det bli andre boller!!steget
10.09.2003 15:54
#7

Endre
Re Diouf:

Markedsverdi 156,87 mill : Kr 1,40 pr aksje = ca 112 mill aksjer.
altius
10.09.2003 15:55
#3434

Endre
endelig en dag med "solid volum"
aksjen dyttes oppover,
og det er like før den tar skikkelig av!
brosto
10.09.2003 15:55
#1603

Endre
1,37 nå
larsenlarsen
10.09.2003 16:03
#8352

Endre
Ser ut som PA kun 40k igjen...

tok litt 1,40 og 1,37 selv

SE
ghille
10.09.2003 16:31
#1515

Endre
Er også med med litt på 1,40.
Future
10.09.2003 17:13
#2898

Endre

Dagen i dag er ingenting mot det som er i vente. Dette er en flerdoblingskandidat ..... i inneværende år.
psycoen
10.09.2003 19:20
#205

Endre
Morsomt at flere oppdager denne nå, gleder meg til fortsettelsen..synd med dumpingen på slutten forresten, men kan vel ikke forvente så stor oppgang på EN dag. Det er i alle fall sikkert at denne kommer fint utover høsten !
kjøpern
10.09.2003 19:51
#438

Endre
Satt i går kveld, og lette etter case
det falt til slutt på GRR
Kom inn på 1,38 og 1,4
Spennende

alle fornøyd:)


[Endret 10.09.03 23:50 av kjøpern]
psycoen
10.09.2003 21:10
#206

Endre
HAR GRR VÆRT NEDE I 0.38 ?
Hvor fikk du så billige aksjer ?
Selger du til meg for en krone ?
altius
11.09.2003 09:28
#3436

Endre
GRR er akkurat slik Skagenfondene "ønsker" å finne en aksje.

Undervurdert

Underanalysert !

Upopulær

Vi andre kan også noe om dette...ubeskjedent nok.

Med kraftig forbedret balanse, greie driftsmarginer og driftsresultater, samt sold økning i ratene for dette shippingsegmentet, går vi mot 3 kroner aksjen uten at vi overdriver særlig.

Utover på nyåret, når man slår i bordet et godt overskudd for 2003, kan vi starte neste dobblingsperiode!!!

GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Future
11.09.2003 09:42
#2900

Endre

Ser ikke bort fra at GRR skal på vinnerlisten i dag
brosto
11.09.2003 09:45
#1605

Endre
Idag og moregen står vi for den store korreksjonen for alle aksjer. Wall Street RETT ned. Europa RETT ned. OSE rett ned. !!. september??????

Hva skjer da her ?????
Future
11.09.2003 10:33
#2901

Endre

GRR er kanskje den aksjen på OB som er mest undervuredrt og glemt. Ordrebilde tyder på at teknisk motstand kommer til å bli smadret i dag. Da er det fritt fram. 2-tallet kan komme natten over. En inngang rundt 1,50 er etter min mening fullstendig gitt vekk. Selskapets egenkapital aleine utgjør kr. 1,64 pr. aksje, og denm består av cash og skip.

Mitt råd:
- de som er inne, hold på beholdningen, denne kommer til å gå høyt
- de som ikke er inne? tell ikke ører - her vil det etter hvert bli snakk om kroner.
altius
11.09.2003 11:03
#3440

Endre
Pareto krysser 470 000 aksjer.

Noe stort under oppseiling??
Future
11.09.2003 11:22
#2902

Endre

Omsatt 1,48 nå
altius
11.09.2003 11:41
#3446

Endre
Pareto handler mere...! 1,50
Future
11.09.2003 11:42
#2903

Endre

205.000 aksjer omsatt til 1,50. Skal videre opp. Her er noe skikkelig på gang.
altius
11.09.2003 11:58
#3449

Endre
Nær 10% opp på en dårlig dag!!
Småpent...

Høydeskrekk hos noen?
altius
11.09.2003 12:19
#3450

Endre
det rykker både her og der!!
I-box
11.09.2003 12:23
#671

Endre
Nå ruller ballen, fortere og fortere!!
altius
11.09.2003 12:29
#3452

Endre
JIN lå også og "kranglet" på 1,20 - 1,50
når det løsnet så var det nær 3 kroner!!


950 000 aksjer så langt.
Stiger på stigende volum de siste dagene...

oppskriftsmessig!!
altius
11.09.2003 12:52
#3454

Endre
Kapital, som dumpet ned i posten idag, skriver om GRR
Hyggelige dager bør være i vente!!!

steget
11.09.2003 12:55
#8

Endre
Re Atlius, kan du gi et kort resyme av artikkelen i Kapital ?
altius
11.09.2003 12:57
#3455

Endre
på side 119

og på side 123 og 124

"Det refinansierte Green Reefers er for første gang på lenge igjen posisjonert til å tjene gode penger. Helt uten at markedet har oppdaget det"
[Endret 11.09.03 13:00 av altius]
Future
11.09.2003 12:57
#2904

Endre
Gjentar: dette kursnivået er gitt bort. I løpet av 1-2 uker tror jeg vi ser 2-tallet først, men det er bare begynnelsen. Selskapet tjener gode penger nå og ratene er stigende. JIN har ca 97 mill. aksjer, har også gode rater, tjener penger - og er priset til 2,60 pr. aksje.

Ser ingen grunn til at GRR skal prises under nivået til JIN,


[Endret 11.09.03 12:57 av Future]
ghille
11.09.2003 12:58
#1519

Endre
Har du kjøpt ferdig nå Future ?
altius
11.09.2003 13:02
#3456

Endre
vi runder millionen i antall aksjer.

når "hvermannsen" får kikket i kapital de neste dagene,
så kommer "saueflokken" hylende...
altius
11.09.2003 13:04
#3457

Endre
2 kroner innen fredag ved stenge tid????????????
ghille
11.09.2003 13:04
#1520

Endre
Skulle gjerne vært denne artikkel foruten :-)

Mangler fortsatt noen få på 200k.....
ghille
11.09.2003 13:04
#1521

Endre
[Endret 11.09.03 13:10 av ghille]
altius
11.09.2003 13:05
#3458

Endre
PA kjøper igjen på 1,60......
Future
11.09.2003 13:08
#2905

Endre

Fra halvårsrapporten:
"Green Reefers mener at etter en svak oppgang i
kjøle-markedet i 2001 og 2002, har sesongen 2003 så langt vist et kraftigere momentum"

Hele kjølemarkedet er kraftig på veg oppover. Kapital sin artikkel bare understreker det som vi alle kommer til å oppleve, en rå aksje med en kjempe oppside.
altius
11.09.2003 13:12
#3459

Endre
dersom ratene øker med fattige 0,1 dollar
økes bunnlinjen med solide 25 millioner kroner!!!!!!!!!!!1
altius
11.09.2003 13:14
#3460

Endre
500 millioner er grei prising for dette rederiet.

da skal aksjen stå over 4 kroner
(før jul...?)
altius
11.09.2003 13:16
#3461

Endre
1,65 nå

Kapital er kommet på lunchbordene...!!
Oksi
11.09.2003 13:19
#6

Endre
Tror vi ser 1.70 idag
Future
11.09.2003 13:35
#2906

Endre

Tror ikke at det bare er Kapital dette går i. Selskapet er en typisk turn-around-kandidat som i tillegg nå jobber i et sterkt stigende marked. Det som nå skjer er begynnelsen til en reprising av selskapet.
altius
11.09.2003 13:39
#3462

Endre
GRR ligger langt etter på mange måter som bildet her viser.
Med blå bunnlinje og EK over børsverdien,
bør vi se at strekene nærmer seg hverandre utover!!

Om aksjen når gamle høyder på over 20 kroner tror jeg ikke,
men en 5-er bør vi kunne se neste år!!!


[Endret 11.09.03 13:40 av altius]
Future
11.09.2003 13:42
#2907

Endre

- og Pareto bare kjøper og kjøper og kjøper. Hm...... Noen som tar posisjoner? Mr. Frontline pleier jo å være der det er penger å hente, og han har nettopp begynt å posisjonere seg innen bulk. Hm........Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS