"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > TANDBERG TELEVISJON - En aksje med vekstpotesiale
TANDBERG TELEVISJON - En aksje med vekstpotesiale
Breakaway
02.09.2003 18:11
#944

Endre
Historie
Tandberg Television’s historie går tilbake til 1991 da selskapet ble etablert som en divisjon av Tandberg. Selskapet ble senere utfisjonert og børsnotert som eget selskap i 1997.

Bakgrunnen for fisjoneringen var å øke fokus på digital-TV-satsingen.

Virksomhetsområder
Tandberg Television leverer digitale infrastrukturløsninger til kringkastingsindustrien.

Virksomheten til selskapet kan deles i to hovedgrupper:
• kontribusjon og distribusjon
• digital kringkastingsoverføring til hjemmene (DTH)

Kontribusjon og distribusjon
Dette er overføring av TV-innhold mellom profesjonelle aktører. Eksempler er overføring mellom TV-studioer, eller mellom TV-studio og en sportsbegivenhet. Dette er kringkastingsoverføring som ikke berører sluttbrukerne direkte.

Kundene her er primært innholdsleverandører som BBC og TV 2, men også teleselskaper som Telia og Telenor som driver med billedoverføring.

Denne virksomheten har tradisjonelt stått for den største delen av omsetningen til Tandberg Televisjon. Inntektene i segmentet har vært relativ stabile og lite påvirket av konjunkturene. Driverne i markedet har hele tiden vært en forbedret teknologi, som gir rimeligere og bedre kvalitet ved overføring av TV-bilder.

Digital kringkastingsoverføring til hjemmene (DTH)

De digitale signalene overføres enten gjennom satellitt, kabel eller jordbunden TV. Kundene til Tandberg TV er ikke sluttbrukerne, men selskapene som tilrettelegger for digital-TV til sluttbrukerne. Eksempler på kunder er Telenors kabel TV-divisjon Avidi, Canal + eller Australian Broadcasting Corporation. Tandberg Televisjon leverer utstyret som pakker signalene digitalt og videresender disse.

For å analysere driverne i dette markedet, er det viktig å se på etterspørselen til konsumentene eller sluttbrukerne. Dette igjen vil Øke etterspørselen til Tandberg Televisjons kunder.

Den store oppsiden i markedet, er alle mulighetene som ligger innenfor digital-TV til hjemmene.

Fra analogt til digitalt
En annen driver som vil styrke digital kringkasting til hjemmene er at den digitale teknologien er totalt overlegen den analoge. Man kan sende ti ganger så mange digitale signaler som analoge over den samme båndbredden.

Myndighetene i de ulike landene presser også på en slik omlegging. En av årsakene er at digitale signaler bruker langt færre frekvenser enn analoge signaler.

I USA har myndighetene som mål at alle kringkastingssignaler skal være digitale innen 2006, mens i Norge håper man at dette skal være klart innen 2010.

Telekomindustrien kommer etter hvert også til å innføre digital-TV over telelinjer til hjemmene, og Tandberg TV er i dag ledende på dette området.

Konkurrenter / Marked
Konkurransebildet er ganske komplisert, med en rekke ulike konkurrenter. Franske Thomson er en sterk utfordrer i distribusjon og kontribusjons-segmentet, mens Motorola, Scientific Atlantic og Harmonic er sterke utfordrere i «digital til hjemmet-segmentet».

Det er vanskelig å anslå markedsandelene, men Tandberg Television har rundt 20-25 prosent av totalmarkedet. Dette gjør Tandberg Televisjon til det ledende selskapet innenfor dette nisjemarkedet. Det er ingen tvil om at markedet er i sterk vekst. Spørsmålet er bare hvordan Tandberg Televisjon klarer å posisjonere seg for denne utviklingen.

Markedet er i en tidlig fase. I verdensmålestokk er det ca. 21.500 TV-stasjoner. En regner med at mellom 5-10% av disse pr. i dag sender digitalt. Det er også ca. 44.000 radiostasjoner i hele verden.

Geografisk sett er Europa selskapets hovedmarked med 53% av inntektene i 2. kvatal 2003. Resten av salget fordeler seg 32% på Amerika, og 15% på Asia-Pacific and South Africa.

[Endret 01.01.04 15:25 av Breakaway]
[Endret 03.01.04 18:32 av Breakaway]
Breakaway
02.09.2003 18:11
#945

Endre
Berg og dalbane

Aksjekursen har svingt mellom kr. 120 på det høyeste og kr. 3,50 på bunn høsten 2002.

Aksjekursutviklingen henger sammen med resultatutviklingen og forventninger om fremtiden.

Fra bunnen høsten 2002 har aksjekursen nesten 7-doblet seg. Omsetningen pr. kvartal har halvert seg i løpet av et par år mens underskudd er snudd til et lite overskudd.

Det beste kvartalet i TAT’s historie var 4. kvartal 2000. Dette kvartalet hadde TAT driftsinntekter på 375,8 mill. kroner og et resultat før skatt på 38,4 mill. kroner.

Det interessante spørsmålet blir da hvor mye penger selskapet vil tjene når omsetningen igjen kommer opp i 375 mill. kroner. Spesielt interessant blir jo dette i lys av de effektiviseringstiltakene som er gjennomført det siste året. Man har nå fått en trimmet organisasjon som går i break-even på 200 mill. kroner i kvartalet. Dette gir store forhåpninger til fremtiden.

Når TAT’s kvartalsvise driftsinntekter på nytt kommer opp i 375 mill. kroner, noe jeg tror de vil gjøre, ja da vil ikke resultatet før skatt være 38 mill. kroner men antakeligvis mellom 50 og 60 mill. kroner pr kvartal.
[Endret 01.01.04 15:25 av Breakaway]
[Endret 03.01.04 18:33 av Breakaway]
spekkhogger
02.09.2003 19:47
#202

Endre
Bra start dette, men har et par forslag til forbedring

Selskapet navn: Tandberg Television (ikkeTelevisjon)
En aksje med vekstpotensiale, kunne kanske endres til:
Et selskap med vekstpotensiale.

Flisespikkeri kanskje, men men.
Breakaway
02.09.2003 19:53
#946

Endre

Forsåvidt enig, men overskriften lar seg ikke redigere.

Det ser ut som det er litt ledig plass i overskriften, men det er det ikke. Opprinnelig hadde jeg ønsket overskriften: Tandberg Televisjon - Et selskap med stort vekstpotensiale. Det var bare det at denne overskriften var noen tegn for lang. Bortsett fra det er jeg ganske fornøyd.....

spekkhogger
02.09.2003 19:59
#203

Endre
Det viktigste er kanskje ikke om det er aksjen eller selskapet som har størst vekstpotensiale, men at kursen stiger he,he


[Endret 02.09.03 20:00 av spekkhogger]
Opportunity
02.09.2003 20:41
#1108

Endre
Hva var det egentlig som skjedde i midten av 2001 da kursen falt så mye? Generell IT-nedgang, eller var det rett og slett at forventningene til selskapet var noe tidlig og at det egentlig er nå markedet egentlig begynner skikkelig å vokse?
Breakaway
02.09.2003 21:16
#947

Endre
i[Endret 01.01.04 15:26 av Breakaway]
spekkhogger
02.09.2003 21:31
#204

Endre
Ganske stort spørsmål dette, men jeg tror jeg hverfall kan gi deg et delvis svar,
TAT var tidlig ute med løsninger for digital TV og leverte bl.a. et pilot prosjekt til Telenor i 97/98, den såkalte skandinaviske buketten for distribusjon av svenske,danske og norske TV kanaler i et multipleks. TAT leverte da en rekke TT 5000 tunere med 6 kanalkort til de kabelselskapene som ønsket å gå over til digitalt mottak. (Altså en stk. proff tuner for å ta i mot 6 kanaler samtidig). De analoge sendingene i D/D2MAC forsatte som før siden man ike ønsket å ta vekk det eksisterende tilbudet for de som ønsket å ta i mot vha analoge MAC mottakere (PROMAC 1020). Siden har utviklingen forsatt hvor flere og flere digitale pakker ble lagt på lufta. Etter å ha kjørt gjentatte kampanjetilbud i butikkene skiftet de fleste over til ny digital tuner og man begynte å stenge de analoge sendingene for å frigi transponderbåndbredde i satelitten. Til slutt ble alle analoge sendigene fjernet og i dag tror jeg Telenor bare distribuerer TV4 sverige i gammelt PAL format. På sendersiden leverte TAT utstyr fra Divicom i USA som er/var Tanbergs samarbeidspartner for levering av bl.a.digitalt encoderutstyr. TAT kjøpte opp storebror NDS i England som lagde encoderutstyr og idag kan TAT leverere stort sett det meste av profesjonellt utstyr for digital broadcasting. NDS var kjent for meget god kvalitet og har levert bl.a. encoder/decoder utstyr til alle TV selskapene som er medlem i EBU. Denne overgangen til en helt ny TV standard (MPEG2 ) krevde meget store ressurser i utvikling og man kan nesten si det så sterkt som at det var som å begynne helt på nytt. Man kan også si at TAT har fått mye drahjelp av Telenor som var en av de første teleoperatørene som gikk over til den nye standarden.
Årsaken til dette fallet kan derfor bl.a sies å være:
1: Overgang til ny standard krevde store utviklings/omstilling-kostnader og selskapet gikk med underskudd i denne perioden
2: Treghet med å få kabelselskap og hustander til å skifte over til ny standard førte til at utviklingen ikke gikk så fort som man regnet med.
3: Generell nedgang i verdensøkonomien og spesielt innen teknologiselskaper.

Telenor er altså ferdig med denne omleggingen på 1 grad vest, men i sør og mellom Europa og verden forøvrig har man fortsatt en lang vei å gå. (Noen land har knapt begynt)
Et annet interressant trekk i utviklingen er at TV selskapene utvider sine egne digitale nettverk med digitalt utstyr slik at de kan få sendt inn et innslag til studio fra nesten hver eneste by i Norge (kontribusjon).
Når man i denne sammenheng tar i betraktning hvor lite Norge er i broadcastsammenheng kan man nesten uten overdrivelse si at markedet er enormt sett i verdensammenheng.
Til slutt kan det kanskje verdt å nevne at alt utstyr av typen profesjonell studio/broadcasting utstyr er veldig dyre enheter slik at det skal ikke selges så veldig mye før det blir store beløp. (En encoder koster et sted mellom 300 og 500 000 NOK alt avhengig av bestykning)[Endret 02.09.03 21:32 av spekkhogger]
[Endret 02.09.03 21:35 av spekkhogger]
[Endret 02.09.03 21:36 av spekkhogger]
[Endret 02.09.03 21:39 av spekkhogger]
[Endret 02.09.03 21:46 av spekkhogger]
[Endret 02.09.03 21:57 av spekkhogger]
spekkhogger
02.09.2003 22:07
#205

Endre
Bør bli en bra dag i morgen. Fint at USA stiger såpass mye etter at Europa har stengt
PS ! Skal kanskje vurdere å selge når jeg ser 50 tallet.
spekkhogger
02.09.2003 22:18
#206

Endre
Se nedenfor


[Endret 03.09.03 09:42 av spekkhogger]
spekkhogger
03.09.2003 09:42
#208

Endre
Harmonic (HLIT) opp 8,84 % på Nasdaq
speculum
03.09.2003 11:17
#212

Endre
Synes det er for lite trykk oppover, selv om volumet er over 700 000 etter en time salg. Tydeligvis at det er en del som også er svært villig til å selge på disse nivåene.

Lurer på hvor lenge vi kan forvente at det er selgere på disse nivåene?
speculum
03.09.2003 11:19
#213

Endre
Harmonic har steget over 30% i løpet av de siste fem dagene.
Breakaway
03.09.2003 11:29
#953

Endre

Her er det ingenting å bekymre seg etter min mening. TAT rusler stille og rolig oppover. 50 Øre i skrivende stund. Slikt blir det etterhvert penger av.

speculum
03.09.2003 11:53
#214

Endre
I 1995 var kursen like lav som ved begynnelsen av 2003.

I løpet av 2 år gikk den opp til 90 kroner.

Kan vi håpe på samme utviklingen nå? Kurs 90 ved slutten av 2004.
Breakaway
03.09.2003 12:01
#954

Endre

speculum, i sine glansdager når Tandberg (TAA) var et vekstselskap, gikk aksjekursen 360-gangern. Kjøpte du aksjer for 1000.000 på bunn i TAA, kunne du på topp cashe ut 36 mill. kroner. Hvorfor kan da ikke aksjekursen til TAT gå 3 eller 4-gangern fra nå av?

JUICEitUP
03.09.2003 14:48
#2104

Endre
Ja dette går jo strykende. Blant IT-indeksens aller dårligste aksjer i dag mens bussen med fulle blåruss i TAD kjører videre for full pupp. Skjønner ikke en dritt. Med utviklingen de fleste andre IT-aksjene har hatt de siste to ukene burde TAT vært nærmere 30 enn 25. Det ender vel med nedgang i dag også. Kan det være at så få ser potensialet i denne gullaksjen at det ikke vil skje noe før neste kontrakt kommer?
Breakaway
03.09.2003 15:33
#958

Endre

JUICEitUP, ta det med ro. Selskapet har gode produkter, står sterkt finansiell og har en kompetent ledelse. Videre oppgang kommer. Vær du sikker.

Selv er jeg kjempefornøyd med bare noen tiøringer i pluss. Jeg var forutseende nok og sikret meg et stort antall på lave kurser slik at bare et par tiøringer gir meg nesten en månedslønn. Husk at aksjen har gått 7-gangern på mindre enn ett år. At den av og til tar seg en pust i bakken er ikke mer enn velfortjent…..

Her kommer vi garantert til å få mye og glede oss over de neste årene.

speculum
03.09.2003 18:48
#215

Endre
Lite å glede seg over i dag.
skippy78
03.09.2003 18:49
#14

Endre
Hvilken kurs kan vi forvente i løpet av uken og morgendagen?
speculum
03.09.2003 18:50
#216

Endre
Nasdaq fortsetter opp.

Pluss 1% ser det ut til å bli i dag.

speculum
03.09.2003 18:51
#217

Endre
På kort sikt tror jeg på en flat utvikling.

Men har et personlig kursmål på 30 innen 20. oktober. Når 3. kvartalstallene legges frem kommer løftet.
Breakaway
04.09.2003 14:36
#970

Endre

Sundstøs ”godbiter”

Kanskje noen av seminardeltakerne etter hvert blir fristet til å kjøpe?


speculum
04.09.2003 20:57
#218

Endre
Jeg er litt skuffet over TAT de siste to ukene.

Synes alt har ligget til rette for en kraftig oppgang, men den har ikke kommet...

Lurer litt på om det er på tide å si seg fornøyd med gevinsten i TAT og søke andre selskaper som viser mer potensial på kort sikt.


[Endret 04.09.03 20:59 av speculum]
spekkhogger
04.09.2003 21:08
#219

Endre
Skal hverken anbefale deg å selge eller kjøpe noe annet, men plutselig kan det ta av igjen. Kjøpte AKVR på 99 og det var ikke særlig festlig å se at mange andre aksjer steg i rekordtempo mens AKVR falt helt ned til 92/93 og derfor vurderte jeg sterkt å selge slik som du gjør nå. Men sta som jeg er satt jeg helt rolig for jeg syntes snart det var på tide at denne også måtte komme og i går kom dagen jeg har ventet på hvor AKVR steg i rekordtempo.
Apropos TAT så finner IBC messen sted neste uke. Ikke utenkelig at det kommer noen meldinger i forbindelse denne messen.
speculum
04.09.2003 22:11
#219

Endre
Nasdaq fortsetter opp. Pluss 0,9% i dag.

Jeg skulle tro at den positive utviklingen i verdensøkonomien som børsene internasjonalt nå tror kommer skulle føre til at TAT også gikk i været. Tross alt er TAT et selskap som er avhengig av den globale utviklingen i økonomien.speculum
04.09.2003 22:18
#220

Endre
Vi nærmer oss slutten av 3. kvartal.

Hvilke resultater må TAT frembringe for at markedet skal sende aksjen opp mot 35-40 kroner?
speculum
04.09.2003 22:27
#221

Endre
En aksjekurs på 35 vil medføre en markedsverdi på 1,92 milliarder kroner. En markedsverdi på dette nivået bør på sikt medføre overskudd på 250 millioner kroner før skatt per år. Altså 62,5 millioner per kvartal.


[Endret 04.09.03 22:27 av speculum]
speculum
04.09.2003 22:31
#222

Endre
Jeg tror det er viktig at TAT kommer med følgende i forbindelse med 3. kvartalstallene.

* Omsetningsøkning.
* Bedre resultater.
* Positivt syn på fremtiden.
Breakaway
04.09.2003 22:44
#974

Endre
'


[Endret 01.01.04 15:37 av Breakaway]
speculum
05.09.2003 00:46
#223

Endre
Det er klart at det er forventninger om fremtiden som avgjør aksjeprisen, men likevel tror jeg at markedet forventer at TAT skal begynne å øke omsetningen og at TAT skal levere gradvis større overskudd allerede inneværende år.
speculum
05.09.2003 00:51
#224

Endre
Hvis man regner med at markedet til TAT skal 10 dobles innen 5 år. Hvis TAT opprettholder sin markedsandel så snakker vi om en omsetning på 10 milliarder per år, og et resultat som bør ligge på minst 750 millioner per år. I et slikt perpektiv så er dagens kursmål utrolig lav. Men dette er jo bare en mulig utvikling av markedet, det kan settes opp en lang rekke slike teoretiske perspektiver.
speculum
05.09.2003 01:00
#225

Endre
I et slikt tilfelle ville en kurs på 115 vært realistisk. Det er faktisk et nivå som TAT har vært over i nær forhistorie.
skippy78
05.09.2003 10:41
#15

Endre
Når slutter nedturen,sluttkurs i dag? 22.50,eller 23.30?
Får håpe det kommer en positiv melding snart.
Breakaway
05.09.2003 10:44
#975

Endre

Jeg fikk et noen tusen på 22,50. Det var bunnen for denne gang.....

JUICEitUP
05.09.2003 10:49
#2110

Endre
Ja det er ganske sprøtt. Nasse har gått som en kule den siste tiden, oppgang mange dager på rad. Og hva skjer på OSE-IT, joda vi faller naturligvis ned. Et spørsmål jeg da stiller meg selv er hva som skjer når vi en av de nærmeste dagene sannsynligvis får en skikkelig rød dag på nasse. Blir det da tidenes selloff på OSE?

Har vurdert å kvitte meg med TAT de siste par dagene grunnet lav omsetning, lite momentum og nedgang på dager aksjen burde vært blå. Imidlertid kommer jeg til å sitte minst til over IBC messen. Der tror jeg nemlig det kan komme noen snacksne nyheter.
skippy78
05.09.2003 10:56
#16

Endre
Vurderer også og sitte til slutten av neste uke,noe nytt må komme,frusterende og sitte og se den falle dag etter dag.
speculum
05.09.2003 11:08
#226

Endre
Jeg tror det var bunnen vi så på 22,5 for denne gangen.

Vi slutter dagen rundt 23,3.
speculum
05.09.2003 12:45
#227

Endre
23,3 på forholdsvis lite volum, 620 000 aksjer omsatt etter nesten 3 timer.

Kun 92 000 aksjer på salgsiden opp mot 23,7
speculum
05.09.2003 12:46
#228

Endre
Jeg tror dagen ender i pluss.
speculum
05.09.2003 14:49
#229

Endre
22,9. Det ser ut til at vi får en ny dag med nedgang.

Likevel er det få aksjer på salgsiden. Kanskje vi skal øyne et lite håp.[Endret 05.09.03 17:29 av speculum]
Breakaway
05.09.2003 14:50
#976

Endre

Se på det som en god kjøpsmulighet. Det gjør ihvertfall jeg.

speculum
05.09.2003 17:06
#230

Endre
Nasdaq i pluss. Teknologi er i skuddet.
Breakaway
05.09.2003 17:30
#978

Endre
De


[Endret 01.01.04 15:37 av Breakaway]
skippy78
05.09.2003 18:01
#17

Endre
Hei takker for nyttig info,tror dette blir bra,30 rallet blinker i slutten av september.
Noen kontrakter bør sleppes snart.(Ingen signatur tilgjengelig)
Breakaway
05.09.2003 18:37
#979

Endre

Husk at det historisk sett er omsatt store poster på kurser under 28 kroner. Noen av de som kjøpte før nedturen satte inn, ser nå sitt snitt til å komme seg ut med minimalt tap. Det kan derfor hende at vi blir liggende på nivåer opp mot 28 kroner mens aksjene disse investorene sitter på blir "absorbert". Når disse investorene er "tatt ut" kan vi fortsette ferden videre. Man må derfor ikke miste motet dersom det ikke går fort nok oppover.


nettopen
05.09.2003 20:48
#1417

Endre
Det er vel ikke så mye å si om de seneste dagenes utvikling, men.
Her sitter jeg og tar en plis feirer fredagen, TAT er ikke mye å feire i dag, nei.
Det som er sikkert det kommer dager etter denne, og jeg tror også mine TATèr havner i 30 før jul.
nettopen
Birdy
05.09.2003 23:03
#390

Endre
Feil topic, eller noe sånt


[Endret 06.09.03 09:45 av Birdy]
JUICEitUP
08.09.2003 10:50
#2112

Endre
Etter tidspunktet for innlegget ditt å regne birdy kan det se ut til at du har luktet på korka, he he.
skippy78
08.09.2003 11:35
#18

Endre
Hvordan vil uken bli for Tat,opp eller ned,synspunkter?
JUICEitUP
09.09.2003 10:33
#2113

Endre
Noen som vet hvilken dato IBC messen starter. Forventninger om nyheter fra denne messen bør vel kunne fungere som trigger for kursen på TAT.

På høy tid at noe snart skjer igjen. Vi burde for lengst vært over 25 kroner. For å klare det må vi imidlertid få tilbake litt volum. Svært få aksjer omsatt de siste dagene.
Breakaway
09.09.2003 15:29
#985

Endre

IBC-Messen i Amsterdam er 12-16 september.

Teknisk analyse av TAT i dagens Finansavis:

Tandberg television viser en sterk utvikling der aksjen der aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stigende trendkanal. Det ligger ingen synlig motstand på oversiden og aksjen signaliserer videre oppgang innenfor kanalen. Ved en eventuell svakere utvikling ligger det noe støtte ved 18 kroner på nedsiden.

aron
09.09.2003 15:32
#138

Endre
Volumet er svakt i dag, og halvparten ble omsatt i løpet av kort tid. AB krysset noen poster og er også største nettøkjøper. De tok i alle fall kursen opp til 23,00.

Skal ikke se bort fra at vi ender svært nær gårsdagens kurs.[Endret 09.09.03 15:36 av aron]
Breakaway
09.09.2003 15:39
#986

Endre

I realtid er den faktisk opp en 10-øring akkurat nå.

Birdy
09.09.2003 15:52
#391

Endre
Meg det....som tok en tlf til AB....
aron
09.09.2003 16:05
#140

Endre
Det var da voldsomt til krampetak mot slutten, noen som bare _måtte_ ha;-) Volumet derimot:-(

Vi får se i sluttauskjonen. TAT har en lei tendens til å synke litt tilbake da.
Breakaway
09.09.2003 16:09
#987

Endre

Opp 40 øre i sluttauksjonen. En sterk aksje på en svak dag.

JUICEitUP
09.09.2003 16:32
#2115

Endre
Nå ja Break, det var ikke opp mer enn 10 øre i sluttauksjonen. Derimot må vi si oss meget godt fornøyd med at vi endte opp 1,7% i dag i forhold til hvordan markedet utviklet seg etterhvert. AB må ha fått en vanvittig ordre litt ut på dagen i dag for fra 14:30 og ut er de jo nesten alene på kjøpersiden til stadig høyere kurser. Over 500 K i nettokjøp på en dag med i overkant av 1 mill aksjer omsatt smaker fugl. Er med andre ord ikke helt enig med aron som hinter frempå om at omsetningen var noe lav. I forhold til tidligere dager med noen få 100 K omsatt synes jeg 1 mill + er ganske bra.
aron
09.09.2003 17:22
#141

Endre
Re Juice...

Joda, alt relativt. Det ble ikke så verst til slutt, men når TAT virkelig går har det vært _noe_ større volum.

Før AB kom på banen var det etter mitt syn heller labert og godt var det med utsikter til det som så ut til å bli en negativ dag for kursen i TAT.

Hvis "stormløpet" til AB har noe "større" bak seg bør det i så fall vises i morgen.

Jeg har sittet leemge i TAT og skal sitte en stund til.

ha en fin TAT-dag i morgen også-))

skippy78
10.09.2003 07:57
#19

Endre
Kan det være noe på gang,siden AB kjøper stort siste time før stenging?
Burde snart komme en melding om kontrakter.
Hvor stopper vi i dag opp eller ned..
Birdy
10.09.2003 08:15
#392

Endre
Merkelig den handlingen til AB igår, men har sett slike bevegelser i denne før. Er jo lov til å håpe at det fortsetter idag. Kan jo være noen som håper på godt nytt fra messen til helgen. Uansett betryggende med innsidehandlingen for noen uker siden.
Idar Isaksen
10.09.2003 10:33
#34

Endre
Hvor er AB i dag, selger de, da har de hausset opp TAT ca 1kr. De kjøpte godt over 1 mil l aksjer i går, da er det en liten gevinst å hente !
JUICEitUP
10.09.2003 10:41
#2116

Endre
Meget lav omsetning så langt med selgere som hiver ut aksjene sine til den kursen de måtte få. Når det da ikke er kjøpere til å ta imot går det fort nedover. Enig med deg Idar i at det er rart at AB ikke prøver å ta imot litt bedre i stedet for å slippe aksjen ut i fritt fall etter kjøpene i går. Nå er det forsåvidt ikke uventet at TAT faller siden Europa og OSE er kraftig ned, men nedgangen vi så ved åpning i dag er alt for kraftig. Noen som var heldige og fikk seg billige aksjer da!
mugnas
10.09.2003 14:03
#1

Endre
Seks kjøpsanbefalinger

Tandberg Television anbefales varmt av seks analytikere.


Artikkel av: Stian Jacobsen (10.9.03 13:37)


Relaterte artikler Se aksjeticker
- IT-aksjene faller - Ni kjøpsanbefalinger
- Analytiker: Kjøp - Toppsjef går på dagen
- TAT
Ved utgangen av forrige uke hentet Yahoo Finans inn anbefalinger fra åtte analytikere som følger Tandberg Television. Majoriteten vendte tommelen opp.
To av analytikerne gikk ut med en sterk kjøpsanbefaling, fire analytikere hadde en vanlig kjøpsanbefaling, en analytiker hadde en salgsanbefaling mens den siste analytikeren hadde en sterk salgsanbefaling.

I skrivende stund omsettes Tandberg Television-aksjen for 22,60 kroner, ned 3,83 prosent.


Får håpe de har rett...
Øsne
10.09.2003 14:06
#1246

Endre
PA som selger denne ned i dag. Får håpe de er ferdige snart.
God mulighet til å komme inn billig.
asd
10.09.2003 15:57
#48

Endre
Billig?
20 er blligere
skippy78
10.09.2003 16:03
#20

Endre
Dette ser ikke bra ut,nedgangen fortsetter,ser vi 21.60 i morgen.
Snart bør det komme noen nyheter,det er vel messe i Tyskland denne uken,noe bør komme.
Breakaway
10.09.2003 16:12
#990

Endre

Dette er ikke noe spesielt TAT-fenomen. Hele Europa er knallrød. Helsinki er ned over 3%. Når markedet korrigere ned får selvfølgelig en høybeta-aksje som TAT kjenne nedgangen ekstra hardt. De smarte bruker anledningen til å akkumulere.

Breakaway
10.09.2003 16:39
#991

Endre

Når det går bra for TAT's kunder, vil det i neste omgang gå bra for TAT:

BSkyB ticks higher as Moody's mulls upgrade (BSY, UK:BSY) by Steve Goldstein
LONDON (CBS.MW) -- Shares of satellite broadcaster BSkyB (UK:BSY) (BSY) rose on Wednesday after Moody's Investors Services put the stock on review for possible upgrade. The rating agency said the review is prompted by ongoing improvement in BSkyB's operating and financial performance, due to strengthened competitive position in U.K. Pay-TV, its steadily growing direct-to-home subscriber base and its rising operating profitability. Shares were up 1.3 percent to 648p in London


JUICEitUP
10.09.2003 16:40
#2119

Endre
At vi ender opp som OSE-ITs dårligste aksje er likevel relativt sjelden. Ned over 6% er veldig mye, spesielt hvis vi ser på de andre IT-aksjene som stort sett er ned mellom 2-3%. Skjønner ikke at ikke flere anser TAT på 22-23 kroner som et godt kjøp?!
skippy78
10.09.2003 17:07
#21

Endre
Dette hjelper ikke meg,selger meg ut i morgen hvis nedgangen fortsetter,det er ingen som vet når den snur,håper jeg tar feil.Når nasdaq går opp gar Tat ned hvor er logikken. Når innsidere kjøper er det som regel et godt tegn,håper vi snart får servert gode nyheter,det trenger vi nå.
Breakaway
10.09.2003 18:01
#992

Endre

Som jeg har skrevet ovenfor: Dette er ikke noe TAT-fenomem, men et markedsfenomen. Vi får en liten korreksjon på veien oppover.

TAT's peer i USA, Harmonic Lightwawes er akkurat nå ned over 10%.

Harmonic
Øsne
10.09.2003 23:48
#1249

Endre
Denne får nok en dupp ned fra morgenen av. Er futurene positive tror jeg ikke fallet blir stort.
Kan kanskje være gunstig å kjøpe ved børsåpning?
Denne kan gå like fort opp til 24 kr igjen som den har falt til 22 kr.
skippy78
11.09.2003 09:58
#22

Endre
Noen som har hørt nyheter fra messen i Tyskland?
Tror dagen blir positiv,andre som har synspunkter.
takk
Breakaway
11.09.2003 10:09
#993

Endre

Messen starter i morgen.

skippy78
11.09.2003 10:14
#23

Endre
Foreløpig har vi greid oss bra kjøpere på 22.20
Får vi bare en positiv melding ser vi en kraftig rekyl.


[Endret 11.09.03 10:27 av skippy78]
Breakaway
11.09.2003 10:37
#994

Endre

Siste 22,30 +30 øre. Bra


skippy78
11.09.2003 10:40
#24

Endre
Når messen starter i morgen er det kankje dukket for nyheter.
Greier vi og holde oss over 22 tallet i dag,så er jeg fornøyd.
Birdy
11.09.2003 14:52
#393

Endre
Har kommet litt på hjemmesiden deres idag, se press releases....hadde visstnok en finger med i spillet når David Bowie hadde konsert tidligere i uken for en del av verden.
Breakaway
11.09.2003 14:59
#995

Endre

Kingston and TANDBERG Television collborate to provide broadcast backbone for worldwide David Bowie D-Cinema event
[Endret 11.09.03 14:59 av Breakaway]
speculum
11.09.2003 19:16
#231

Endre
.
Breakaway
11.09.2003 20:04
#996

Endre

skippy78, jeg tror ikke TAT slipper nyheter under messen. Nyhetene slippes på forhånd, og blir deretter demonstrert på messen.

TANDBERG Television Introduces Content Security for TV over IPBreakaway
12.09.2003 09:03
#999

Endre

DAILY NEWS fra IBC-messen

skippy78
12.09.2003 09:32
#25

Endre
Sier meg egentlig ikke så mye,men håper en av gutta som har litt mere innsikt enn meg kan komme med en komentar.
Tror nok dagen ender i pluss.Bunnen er nådd for denne gang.
JUICEitUP
12.09.2003 11:41
#2121

Endre
Fra Stocklink. Egentlig oversettelse av siste linken fra Break.


"Tandberg TV med nye produkter

På IBC-messen som starter i Amsterdam, lanserer Tandberg Television en rekke nye produkter.

Av:Svend E Larsen - Stocklink - 12.09.2003 10:19

På IBC-messen som starter i Amsterdam i dag, lanserer Tandberg Television en rekke nye produkter.

Listen over nye produkter fra Tandberg Television inkluderer:

• EN5920 real-time hardware encoder for Windows Media™ 9 Series
• HD MPEG-2 encoder - the E5780
* HD MPEG-2 receiver – the TT1280
• Wireless ENG systems
• Complete Cable VoD and EdgeQAM solution
• 8VSB receiver
• DSNG flyaway with integrated telecommunications system.

Produktene retter seg i hovedsak mot Video on Demand."


Merkelig at vi ikke tar litt sats i dag og hopper over 23-tallet. Med slike nyheter tegner TAT et bilde av seg selv som en ledende aktør som har tenkt å holde på forspranget, noe som betyr klingende mynt i kassa.
larsenlarsen
12.09.2003 12:29
#8367

Endre
TANDBERG Television is launching the TANDBERG EN5920, a professional

-- TANDBERG Television is launching the TANDBERG EN5920, a professional
broadcast-quality encoding platform for Windows Media 9 Series, a
result of an engineering collaboration between TANDBERG Television and
Microsoft. In addition, TANDBERG Television is now actively developing
a high-definition encoding platform for Windows Media 9 Series.[Endret 12.09.03 12:29 av larsenlarsen]
Breakaway
12.09.2003 15:16
#1005

Endre

Da sikret jeg meg ytterligere noen tusen aksjer, for en billig penge.

skippy78
12.09.2003 15:47
#26

Endre
Nasdaq opp i går,og Tat går ned.Fikk solgdt meg ut og kjøpt meg inn til en pen pris,men selskapet må komm med nyheter,fra 24.80 til 21.50,håpe bunnene er nådd.


[Endret 12.09.03 16:05 av skippy78]
aron
12.09.2003 15:50
#144

Endre
Etter det jeg kan se er NASSE ned, er den ikke?

TAT kommer tilbake når flere kontrakter blir kunngjort.
JUICEitUP
12.09.2003 16:43
#2123

Endre
Ja det er vel ikke annet å gjøre enn å igjen gratulere oss alle med å sitte i hovedindeksens dårligste IT-aksjen. TAT endte på 21,40 i dag. Ned hele 3,6%. Samtidig var vi ned over 6% på onsdag. Detta går gått.

Fatter ikke at ikke flere ser potensialet i aksjen. Uansett utfall på nasse fremover burde det komme en kraftig rekyl på minst 10% i denne aksjen det kraftige fallet tatt i betraktning og meldingene i dag om alle de nye produktene TAT har utviklet.
Breakaway
12.09.2003 17:22
#1006

Endre
[Endret 01.01.04 15:38 av Breakaway]
stingray1965
12.09.2003 17:22
#274

Endre
Det er ingen grunn for uro selv om vi nå har fått 2 dager med fall. Denne vil komme tilbake i neste uke
stingray1965
12.09.2003 17:24
#275

Endre
Man må også ta det beskjedne volumet i betraktning. Nedgangen fra 22.6 hod skjedde på små volum
larsenlarsen
12.09.2003 17:26
#8368

Endre
Jeg plukket litt TAT i auksjonen på 21,40

Hvis MSFT klarer å nevne dem, så er det vel liv laga?

SE


stingray1965
12.09.2003 18:01
#276

Endre
Absolutt,Larsenlarsen
stingray1965
12.09.2003 18:09
#277

Endre
Microsoft melder i dag at selskapet i samarbeid med Tandberg Television har utviklet et nytt produkt. Produktet TANDBERG EN5920 som lanseres under IBC-messen i Amsterdam, er en encoding-plattform for Windows Media 9 serien, for vanlig TV-kvalitet.

Ifølge Microsoft er produktet et resultat av et tett engineering-samarbeid mellom selskapene, og legger til at Tandberg Television arbeider med en high-definition encoding plattform for samme applikasjon
Breakaway
12.09.2003 19:46
#1007

Endre
'


[Endret 01.01.04 15:38 av Breakaway]
aron
12.09.2003 20:12
#145

Endre
Det er flott med et markedsledende selskap på utviklings- og produktsiden. Men det hjelper ikke kursen mye hvis storkontraktene uteblir. Produktene kan være så geniale og fremtidsrettede som bare det hvis markedet ikke er "økonomisk" i stand til å kjøpe produktene.

Selvfølgelig håper jeg at TAT får salget og de marginene som trengs for kursløft, jeg sitter long.

Jeg prøver bare å få sagt at produktnyheter alene løfter ikke kursen, uansett hvor gode de er.

(Unntaket er OPC for de har ikke produktet en gang, bare en _plan_ ;-))

Breakaway
12.09.2003 20:39
#1008

Endre
Aron, poenget er at dette er en rakett med flere trinn.

Trinn 1: Forbrukerne får mer penger mellom hendene.
Trinn 2: Forbrukerne øker sin etterspørsel etter ”digital-tv produkter”.
Trinn 3: Produsentene får høyere inntekter. Samtidig opplever de at de har for liten kapasitet og ønsker derfor å øke kapasiteten, eller de ønsker rett og slett å bedre tilbudet til sine kunder for å øke konkurransekraften.
Trinn 4: Når produsentene vil øke kapasiteten, eller bedre tilbudet til sine kunder, øker etterspørselen etter TAT’s produkter.
Trinn 5: Som følge av en økt etterspørsel, tjener TAT gode penger og aksjekursen stiger.

I mitt innlegg [1027] ovenfor påpeker jeg at vi nå er på trinn 2. IBC-messen er inngangen til trinn3.

Breakaway [1027]
Når det går bra for TAT's kunder, vil det i neste omgang gå bra for TAT:

BSkyB ticks higher as Moody's mulls upgrade (BSY, UK:BSY) by Steve Goldstein
LONDON (CBS.MW) -- Shares of satellite broadcaster BSkyB (UK:BSY) (BSY) rose on Wednesday after Moody's Investors Services put the stock on review for possible upgrade. The rating agency said the review is prompted by ongoing improvement in BSkyB's operating and financial performance, due to strengthened competitive position in U.K. Pay-TV, its steadily growing direct-to-home subscriber base and its rising operating profitability……

[Endret 12.09.03 20:42 av Breakaway]
aron
12.09.2003 21:00
#147

Endre
Jeg er ikke uenig, men tror at trinn 2 "sitter litt langt inne". Med den psyken som er i markedet i dag tror jeg "trinn" 2 kan være litt forsinket i forhold til våre forhåpninger.

Det er også delte oppfatninger hvor vidt det økende? private konsum har stor nok innvirkning på selskapsøkonomien. Jeg vil tro at mye av inntekstpotensialet til TAT ligger i større kjøp fra selskaper som skal levere produkter/løsninger til sluttkonsument. Det er økonomien/invisteringstakten til disse selskapene jeg har bange anelser om. Jeg tror at økonomien til "hvermandsen" er bedre enn økonomien til de selskaper som skal levere løsninger.

Vet du vor stor del av TATs omsetning går direkte til privatpersonmarkedet?

Jeg er _litt_ redd for at "trinn 2" kan ta litt tid, men jeg er tålmodig og er ikke uenig i ditt resonement.

aron


[Endret 12.09.03 21:02 av aron]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS