"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > P4 en aksje i fritt fall
P4 en aksje i fritt fall
xgambler
10.09.2003 20:57
#624

Endre
Mens stort sett alle selskapene på OB har økt sin verdi den senere tid, ser ikke P4 aksjen ut til å ha noen bunn.

Hvor langt ned skal den?


BIakkMedVilje
10.09.2003 21:04
#4759

Endre

er det ikke en HS-formasjon på gang her da...?
Target ca 3 kroner...?
SisterBean
10.09.2003 21:10
#1809

Endre
xgambler.

Det er alltid kjedelig å bomme i aksjemarkedet, og måtte selge med tap. Men da er det jo litt godt å kunne rakke ned på aksjen etterpå! :o))

xgambler [552]
03.07.03 13:10

Er forøvrig meget fornøyd med min økte beholdningen som ble kjøpt i et nedagående marked på tirsdag til NOK 5,70.
xgambler
10.09.2003 21:39
#626

Endre
Sister bean

Mine første P4 aksjer ble kjøpt på 4,40 og solgt den 030703 for 6,60 et salg som ble trigget av "stop loss" funksjon.
Kjøpte så P4 aksjer på kurs 5,70 som jeg fremdeles er i besittelse av.

Har tro på at kursen skal opp igjen, men må inrømme at P4 sin kursutvikling den siste tiden har vært nokså skuffende.

Syntes derfor at overskriften var nokså passende, det var desuten etterlyst en ny overskrift.

[Endret 10.09.03 21:41 av xgambler]
Bruce Wayne
10.09.2003 21:53
#3511

Endre
Det har jo kommet en del fundamentale nyheter i det siste som forklarer PFI's fall.
blackie
11.09.2003 09:13
#363

Endre
Alle sitter på gjerdet og venter,så når kampen om lytterne begynner så vil innteressen øke.Forhåpentligvis så kan en eller annen investor se att P4 er rasende billig på disse nivåer..Kanskje "Berner Media"!!?Det har vært mye negativt snakk om reklamepenger i radio,men jeg mener att hvis ikke ett eksisterende selskap som PFI klarer seg i denne kampen , så er det ikke liv laga for noen kommersiell radio i Norge.Kanal 4 må starte fra scretsh og vil koste enormt i innkjøringen,mens P4 kun skal skifte frekvens med nesten det samme lytterpotensiale som før og har nå hele førjuls vinteren til å markedsføre seg på egen kanalm.Kanal 4 kommer til å få store startproblemer med dertil masse missfornøyde meningsterke eiere.
Kursen på PFI vil stige kraftig for den som har tid/råd til å vente!!!

Blackie ;-)
blackie
11.09.2003 10:51
#364

Endre
Garanterer en halv million lyttere
Av dn.no

Kanal4 garanterer sine annonsører en halv million lyttere. På sikt er de helt sikre på å få et publikum på minst 800.000.

Fra første dag etter nyttår regner Kanal4 med å ha en halv million lyttere, skriver Dagens Næringsliv.

Land og strand rundt
Salgsdirektør Rune Remøy farter land og strand rundt for å selge reklamespots. Han garanterer 100.000 lyttere til enhver tid. Hvis lytteroppslutningen er lavere må kanalen punge ut med kompensasjon.

Hvor mange lyttere Kanal4 egentlig tror de får er det bare de selv og Eierskapstilsynet som vet, men radiosjef Arne H. Krumsvik antyder overfor DN at kanalens egne beregninger ligger betraktelig høyere enn det annonsørene garanteres.


blackie
12.09.2003 09:45
#365

Endre
P4 beholder
bil-lytterne

(07:20 - 12.09.2003)
P4 kommer trolig til å få beholde sin såkalte PI-kode, som gjør at mange bilradioer automatisk følger med til den nye frekvensen etter nyttår. Dermed kan et viktig slag om bil-lytterne være vunnet.
RADIO

Audun Giske
Det er PI-koden som sørger for at bilradioer med RDS-teknologi som er stilt inn på P4 før nyttår automatisk skifter til P4s nye frekvens etter nyttår.

Kanal4 overtar P4s frekvenser fra nyttår, og har ifølge Finansavisen i hele sommer brukt advokater for å sikre seg at P4s PI-kode skal bli overført til Kanal4, slik at mange bilradioer blir stående innstilt på Kanal4s frekvenser.

Både Post- og teletilsynet og Kulturdepartementet har behandlet saken, og begge har kommet fram til at de ikke kan gripe inn overfor P4 og ta fra dem PI-koden.

– Dette har vi vært sikre på hele tiden. Å beholde PI-koden er viktig for oss. Seks av ti som lytter på radio i bilden, lytter på P4, sier P4-sjef Rune Brynhildsen til Finansavisen.

Audun Giske


blackie
13.09.2003 11:30
#366

Endre
Krumsvik vil vurdere
rettssak om bil-lyttere

(14:55 - 12.09.2003)
Både Post- og teletilsynet og Kulturdepartementet mener de ikke har hjemmel til å gi P4s PI-koder til Kanal4. Radiosjef Arne Krumsvik (bildet vudrerer imidlertid å gå rettens vei for å sikre seg kodene, som sørger for at bilradioer med RDS-teknologi følger kanal og ikke frekvens.
RADIO

Audun Giske
Finansavisen skrev i dag at mye tyder på at P4 har vunnet kampen om bil-lytterne. Bakgrunnen er at både Post- og teletilsynet og Kulturdepartementet har kommet til at de ikke har hjemmel til å fastsette regler for PI-koder.

Det er PI-kodene som sørger for at bilradioer med RDS-teknologi som er stilt inn på P4 før nyttår automatisk skifter til P4s nye frekvens etter nyttår, og kodene kan dermed spille en viktig rolle i P4 og Kanal4s kamp om radiolytterne neste år.

Radiosjef Arne Krumsvik i Kanal4 nekter imidlertid å godta at saken dermed skal være ferdigbehandlet og at P4 skal få beholde PI-kodene. Han mener kodene er en naturlig del av konsesjonen de overtar første januar 2004.

– Selv om ingen vil ta i saken i dag, betyr ikke det at saken er avgjort. Disse kodene er en helt naturlig del av det fjerde riksnettet, som vi overtar. Så langt har ikke saken fått en forvaltningsmessig forsvarlig behandling, og om nødvendig vil vi vurdere rettslige skritt for å sikre en likebehandling av Kanal4 og P4 fra første januar, sier Krumsvik til Kampanje.

Kanal4 mottok i går et brev fra Kulturdepartementet, hvor det kommer fram at departementet mener de ikke har hjemmel til å ta fra P4 PI-kodene. Dermed er saken behandlet av både Kulturdepartementet, Post- og teletilsynet og Norkring, med samme konklusjon.

– Vi er helt uenig i konklusjonen. Vi har betalt 160 millioner kroner for å overta et sendenett, og mener PI-kodene er en helt naturlig del av nettet. I praksis er det Norkring som har forvaltet denne saken, og det er jo ikke noe forvaltningsorgan. Dette er en fullstendig uholdbar situasjon som vi må ordne opp i, og vi vil se på hvor sterke virkemidler vi må ta i bruk. Det er ikke mulig å anke, siden det ikke er tatt noen beslutning, men om nødvendig går vi rettens vei, sier Krumsvik.

– Hvorfor er disse kodene så viktige?

– Først og fremst er det slik at de som hører på det fjerde riksnettet som vi skal overta, og har stilt bilradioene sine inn på disse frekvensene, ikke vil få det de forventer neste år. Hvis P4 får beholde kodene, vil lyttere isteden bli sendt over til et seminasjonalt nett som ikke dekker hele landet, sier Krumsvik.

– Hva vil dette bety for kanalenes lyttertall neste år?

– Det er vanskelig å si. For at det skal få en markedsmessig konsekvens, må P4 eventuelt ha dekning der bilen befinner seg. Hvor stor dekning P4 får er veldig usikkert, og dekningen på 70 prosent som nevnes er bare en teori som ingen har greid å bekrefte, sier Krumsvik.

Ifølge P4-sjef Rune Brynhildsen lytter seks av ti som hører på radio i bilen på P4. Krumsvik åpner for et kompromiss som innebærer at både Kanal4 og P4 får nye PI-koder, men understreker at det er helt utelukket å gå med på at P4 får beholde kodene de har i dag.

Audun Giske


Thors
16.09.2003 15:17
#723

Endre
Har ikke denne falt litt vel mye nå....???? Den er jo nærmest konkurspriset på dette nivået, noe som jo slett ikke er tilfelle.
blackie
18.09.2003 12:43
#367

Endre
Nå må det vel snart snu !! 4,27 kr pr PFI aksje er jo latterlig.Prisen burde jo være det dobbelte.Det er vel fordi at mestparten av aksjene er i store poster som eierne foreløpig sitter på.Det er for vanskelig å få tak i nok aksjer til at det har noen betydning for eventuelle oppkjøpere??


Blackie :-(
blackie
18.09.2003 12:43
#368

Endre
P1 og P4 gjorde det
best i sommer

(12:38 - 17.09.2003)
Sommeren er radiotid og det var først og fremst de største radiokanalene, NRK P1 og P4, som fenget lytterne ekstra i sommer. Totalt lyttet nesten 68 prosent av befolkning til radio hver dag i juli og august, og det tilsvarer drøyt 2,7 millioner nordmenn.
RADIO

Audun Giske
Sommeren er tradisjonelt en sterk periode for radiokanalene, og i juli og august økte tallet på nordmenn som lyttet til radio hver dag med 1,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra TNS Gallups Radioundersøkelse.

Det betyr at 67,8 prosent av befolkningen over ni år, eller drøyt 2,7 millioner nordmenn lyttet til radio daglig i de to siste sommermånedene. Det er en økning på 50 000 lyttere.

Samtidig har tiden radiolytterne bruker på radiokanalene fortsatt å øke, og fordelt på alle kanaler økte lyttertiden i juli og august med seks minutter til 222 minutter.

Det er særlig de største radiokanalene, NRK P1 og P4, som har bidratt til veksten i radiolyttingen. NRK P1 økte sin daglige oppslutning med 1,3 prosentpoeng til 37,5 prosent, som tilsvarer 1,49 millioner lyttere hver dag. Det er en økning på drøyt 50 000 lyttere sammenlignet med juli og august i fjor.

P1-sjef Ellen Ingunn Andersen peker på flere årsaker til at kanalen stadig klarer å holde stand som Norges suverent største radiokanal.

– Vi har et sterkt lokomotiv i distriktsprogrammene. Samtidig har vi et stabilt og godt sendeskjema. Vi har radioklassikere som vi pleier og utvikler med nennsomhet. Et godt eksempel på det er Reiseradioen, som bare blir mer og mer populær. Når vi gjør om sendeskjemaet er vi meget bevisste på det vi gjør, sier Andersen i en melding.

P4 økte sin daglige oppslutning med 1,4 prosentpoeng til 24,6 prosent, som tilsvarer 981 000 lyttere. Det er en økning på 56 000 lyttere, og P4 er dermed den radiokanalen som sikret seg flest nye lyttere i juli og august.

For de to mindre NRK-kanalene, P2 og Petre, er endringene mindre. P2 holder stand på en daglig lytteroppslutning på 6,6 prosent. Petre, som i sin første uke etter omleggingen ikke var større en lillebror P2, var imidlertid fremdeles større enn P2 i juli og august, men lytteroppslutningen falt med 0,3 prosentpoeng til 8,8 prosent. Det betyr at P2 og Petre hadde henholdsvis 263 000 og 350 000 lyttere daglig.

For lokalradioene var også de to siste sommermånedene en god periode, og den samlede lytteroppslutningen økte med 0,4 prosentpoeng til 13,6 prosent. For Radio 1 Storby økte oppslutningen med 0,1 prosentpoeng.

Med unntak av nettopp Radio 1 Storby har lyttertiden på alle kanalene gått fram i juli og august sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig P1-lytterne som har brukt mer tid på kanalen sin i sommer, og den gjennomsittlige lyttertiden økte med ti minutter til 206 minutter. Det bidrar til at P1 alene har over halvparten av lyttermarkedet med en markedsandel på 51,1 prosent. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng.

Lyttertiden på P4 økte med fire minutter til 178 minutter, og det er med på å trekke kanalens markedsandel opp i 29 prosent, en økning på 0,9 prosentpoeng. For de andre kanalene øker ikke lyttertiden nok til at det gjør store utslag i markedsandelene.

P2 går fram 0,1 prosentpoeng til 4,9 prosent, mens Petre går tilbake tilsvarende til 6,9 prosent. For lokalradioene faller markedsandelen med 0,2 prosentpoeng til 10,5 prosent, mens en redusert lyttertid på ni minutter trekker Radio 1 Storbys markedsandel ned 0,5 prosentpoeng til 5,7 prosent.


Daglig lytteroppslutning i juli og august 2003 i prosent (endring i prosentpoeng i forhold til samme periode i 2002 i parentes):

Radio totalt: 67,8 (+1,3)
NRK P1: 37,5 (+1,3)
P4 Radio Hele Norge: 24,6 (+1,4)
Lokalradio: 13,6 (+0,4)
NRK Petre: 8,8 (-0,3)
NRK P2: 6,6 (-)
Radio 1 Storby: 5,9 (+0,1)

Markedsandeler i prosent i juli og august 2003 (endring i prosentpoeng i forhold til samme periode i 2002 i parentes):

NRK P1: 51,1 (+0,7)
P4 Radio Hele Norge: 29,0 (+0,9)
Lokalradio: 10,5 (-0,2)
NRK Petre: 6,9 (-0,1)
NRK P2: 4,9 (+0,1)
Radio 1 Storby: 5,7 (-0,5)

Kilde: TNS Gallup, Radioundersøkelsen.

Merk: Tallene gjelder gjennomsnittlig daglig lytting på alle ukens dager i ukene 27, 28, 29, 32, 33, 34 og 35 2003. Juli og august er slått sammen fordi det gjøres svært få intervjuer i juli.

Univers: 9+ (3 988 000 personer).


Audun Giske
[Endret 18.09.03 12:44 av blackie]
Info
18.09.2003 12:46
#3560

Endre
4,25 og i fritt fall
Future
18.09.2003 12:47
#2959

Endre

Tror at det eneste som nå kan trigge kursen fremover er rykter om oppkjøp. Tror aksjen skal kunne plukkes ganske langt nede før den snur på mer fundamentale forhold.
Info
18.09.2003 12:50
#3561

Endre
legg merke til det er kunn pingler.Kan bli bra med inngang nu?
blackie
18.09.2003 13:05
#369

Endre
Det er bare pingler ja,kun 63000 aksjer tilsalgs mellom 4,49 og 4,80.Alle sitter og venter mens feigingene selger,men plutselig skjer der ting og da er det mange som angrer!!

Blackie :-)
sonix
18.09.2003 16:11
#156

Endre
blackie: angrer kanskje paa at du fortsatt sitter inne...? Foeler med alle pfi-aksjonaerer naa. Begynner dog aa bli klar for plukking.
blackie
18.09.2003 18:22
#370

Endre
Re:sonix
Det hadde vært greit å være ute nå og heller plukket billige småposter men,men hvis kua hadde vært kalv .....osv.

Blackie
blackie
18.09.2003 18:25
#371

Endre
P4-aksjen får
juling på børsen

(14:47 - 18.09.2003)
Siden P4 fikk fornyet tillit av kulturministeren i sommer har P4-aksjen falt med 3,56 kroner eller med 45,9 prosent på Oslo Børs. Markedsverdien på P4-topp Rune Brynhildsens (bildet) radioselskap er i dag på 135 millioner kroner.
MEDIE-INVESTORER

Knut Kristian Hauger
P4-aksjen har det siste året levd sitt eget liv og gått opp og ned som en jo-jo på Oslo Børs, helt prisgitt de uforutsigbare, ytre rammebetingelsene.

Men siden radiokanalen fikk fornyet tillit fra kulturministeren i slutten av juni i år, har aksjen likevel fortsatt å falle på Oslo Børs. Lenge så aksjen ut til å stabilisere seg på rundt fem kroner, men nå er aksjen til Rune Brynhildsens P4 farlig nær å se tretallet.

Det er langt unna årets bestenotering. Den kom da kulturministeren til slutt ga P4 den nye P5-konsesjonen. Aksjen til P4 ble da omsatt for 7,75 kroner, en kurs som ga radioselskapet en markedsverdi på 249 millioner kroner.

Siden har det gått nedover for P4 på Oslo Børs. På Oslo Børs er aksjen i dag sist omsatt for 4,19 kroner. Det priser selskapet til Brynhildsen til 135 millioner kroner. På bare noen måneder er 115 millioner dermed fordampet i verdier.

Hvis denne nedgangen fortsetter kan det bli et lavt priset radioselskap som møter Kanal4 til radioduell den første januar neste år.

Det er likevel et lite stykke ned til årets bunnotering. I dagene etter at P4 hadde tapt P4-konsesjonen sank aksjen ned til 2,20 kroner, en kurs som priset selskapet til i overkant av 70 millioner.

Etter første halvår i år fikk P4 et resultat før skatt på 10,1 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 8,6 millioner kroner.

Knut Kristian Hauger


blackie
22.09.2003 09:36
#372

Endre
Krangler om pris
på P4-nett

(07:50 - 22.09.2003)
Kanal4 og Norkring krangler om prisen på P4s sendenett. Kanal4 mener Norkring forlanger en ublu pris, og kjører et svært tøft forhandlingsløp.
RADIO

Hans Hjellemo
Partene skal etter hva Kampanje erfarer stå langt fra hverandre i de pågående forhandlingene om prisen for P4s sendenett når Kanal4 overtar konsesjonen fra nyttår.

Ingen vil kommentere de pågående forhandlingene overfor Kampanje, men Norkring skal ha kjørt et så rått løp i forhandlingsprosessen at TV 2, som største aksjonær i Kanal4, har stilt sine advokater til rådighet for radioselskapet for å få slutt på cowboy-forhandlingene man mener Norkring har lagt opp til.

I Norkring er man taus om forhandlingsprosessen, men regner med at man skal klare å forhandle seg frem til en enighet i løpet av et par uker.

P4 Radio Hele Norge AS, som overtar P5-konsesjonen, er i mål i forhold til forhandlingene med Norkring om prisen på sendenettet for P5.

Det har ikke lykkes Kampanje å få noen offisiell kommentar til forhandlingene verken fra Kanal4 eller Norkring.

Hans Hjellemo


blackie
22.09.2003 10:06
#373

Endre
Hva skjedde før åpning?Ordrebildet mitt viste 31000 kjøp og 21000 salg på kurs 5,10 før den gradvis avtok til 4,40.

Blackie ;-)
blackie
22.09.2003 10:12
#374

Endre
Tror på kjøpers
radiomarked

(07:24 - 22.09.2003)
Annonsørene gleder seg til at Kanal4 kommer på luften neste år. Radioannonsører som byggevarekjeden Montér snakker nå om kjøpers radiomarked. – For kanalene blir det knallhardt, sier Cecilie Abdeladim, marketingdirektør i Montér.
ANNONSERING

Knut Kristian Hauger
Etter nyttår vil det kommersielle radiomarkedet i Norge bestå av P4, Radio1 og Kanal4, og det er i lang tid vært snakket om den tøffe kampen om radiomillionene fremover.

Norske annonsører gleder seg nå til et kjøpers radiomarked, og byggevarekjeden Montér, landets fjerde største radioannonsør, gleder seg over utviklingen i radiomarkedet.

– Jeg har sittet på begge sider av bordet og vet hvor smertegrensen går. Jeg vil sørge for at vi får en veldig hyggelig avtale med radiokanalene neste år, sier Cecilie Abdeladim, marketingdirektør i Montér til Dagens Næringsliv.

Abdeladim har tidligere jobbet ni år P4.

Knut Kristian Hauger


xgambler
22.09.2003 17:56
#640

Endre
Overskriften ser nå ut til å passe bra fortsatt!
blackie
25.09.2003 09:58
#375

Endre
Schibsted kan få
all makt

(06:45 - 25.09.2003)
Med en grense for nasjonalt medieeierskap på 49 prosent kan tre nasjonale mediekonsern fort bli to. Schibsted, med konsernsjef Kjell Aamot (bildet) i spissen, kan alene kontrollere 15 av landets største aviser, TV 2 og TVNorge samt P4 og Kanal4 advarer Eierskapstilsynet.
MEDIE-INVESTORER

Knut Kristian Hauger
Eierskapstilsynet kjemper både for egen eksistens og en heving av loven om eierskap i mediene fra 33 til 49 prosent. Med en slik heving kan nemlig ett mediekonsern alene kontrollere 15 av landets største aviser, TV 2 og TVNorge samt P4 og Kanal4 advarer Eierskapstilsynet.

Med en slik grense kan i tillegg våre tre nasjonale mediekonsern A-pressen, Orkla Media og Schibsted oppleve å bli to.

– En slik endring vil etter min mening gjøre medieeierskapsloven tilnærmet virkningsløs, sier rådgiver Anders Huitfeldt i Eierskapsloven til Dagens Næringsliv.

Innen midten av oktober sender Kulturdepartementet sitt forslag til lovendringer ut på høring.

Knut Kristian Hauger


blackie
25.09.2003 10:00
#376

Endre
Kanal4 klar med
sendenett

(09:33 - 25.09.2003)
Styret i Kanal4 har godkjent utkastet til avtale om leie av sendenettet for konsesjonsperioden. - Avtalen vi har forhandlet med Norkring om er godkjent av et enstemmig styre, sier radiosjef Arne Krumsvik (bildet) til Kampanje.
RADIO

Hans Hjellemo
Avtalen er tidligere godkjent av Telenor-styret etter tøffe forhandlingsrunder mellom partene.

- Avtalen inneholder en klausul om at innholdet i den skal holdes mellom partene, derfor er det egentlig ikke mer å si om den, sier Krumsvik.

Avtalen er omfattende og regulerer alle forhold rundt sendenettet, unntatt de såkalte PI-kodene Kanal4 og P4 krangler om, som ligger i grensesnittet for sendenettet.

Krangelen mellom P4 og Kanal4 om eiendomsretten til kodene som blant annet automatiserer radiosøk i bil har havnet i en gråsone.

- Verken Kulturdepartementet eller Post- og teletilsynet mener de har myndighet til å avgjøre spørsmålet.

- Dersom vi ikke finner en løsning utelukker jeg ikke rettslige skritt, men det er ingen ønskelig løsning, sier Krumsvik.

Han mener kodene følger sendenettet, og har merket seg at Post- og telesynet i utgangspunktet bemerker at kodene følger programmene.

- Etter 31. desember er det vårt program som gjelder i P4-nettet. P4 Radio Hele Norge AS har jo søkt og fått en ny og annen konsesjon i et nytt nett, sier Arne Krumsvik.

Styrets godkjennelse av avtalen med Norkring var dagens hovedsak på styremøtet som ble avviklet på telefon.

Krumsvik har heller ikke mye nytt å melde om jakten på ny nyhetsredaktør.

- Vi regner med å komme i mål snart, og vurderer et par tre kandidater. Men her er ikke blekket tørt nok til at jeg kan si noe mer, sier Krumsvik.

Hans Hjellemo


blackie
26.09.2003 14:49
#377

Endre
TV 2 selger radio-
rettigheter til P4

(11:42 - 26.09.2003)
Selv om TV 2 er Kanal4s største aksjonær har tv-kanalen solgt radiorettighetene til årets håndball-VM for kvinner til P4. – Sport er en viktig del av vårt tilbud til lytterne og P4 vil fortsatt sende de viktigste norske høydepunktene direkte, sier programdirektør Trygve Rønningen (bildet) i P4.


– Vi er veldig fornøyde med å ha fått i havn denne avtalen. Sport er en viktig del av vårt tilbud til lytterne og P4 vil fortsatt sende de viktigste norske høydepunktene direkte, sier programredaktør i P4 Trygve Rønningen i en melding.

P4 kjøper radiorettighetene til håndball-VM for kvinner i Kroatia 1.-14. desember av TV 2, som eier 34 prosent av aksjene i konkurrenten Kanal4. P4 satser tungt på mesterskapet, og sender alle Norges kamper direkte.

Audun Giske

[Endret 26.09.03 14:49 av blackie]
blackie
28.09.2003 11:24
#378

Endre
– Eierskapstilsynet
er på tynn is

(15:15 - 26.09.2003)
Medieprofessor Rolf Høyer (bildet) mener Eierskapstilsynet er på tynn is når de konkluderer med at TV 2s oppkjøp i Kanal4 ikke fører til en betydelig eierkonsentrasjon i radiomarkedet. – Dette har vært en umulig oppgave for tilsynet. Hele konklusjonen er en usaklighet, sier Høyer til Kampanje.


Eierskapstilsynet konkluderer med at det ikke er overveiende sannsynlig at Kanal4 vil få en så høy lytteroppslutning at det er nødvendig å gripe inn mot TV 2-sjef Kåre Valebrokks oppkjøp av 34 prosent av aksjene i radiokanalen.

Rolf Høyer, professor ved Senter for medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI, mener tilsynet her har stått overfor en umulig oppgave.

– Dette blir helt usaklig. Det går jo ikke an å gripe inn når det bare blir synsing. Men problemet her er jo at man ikke kan drive å synse om et forvaltningsmessig vedtak. De sier TV 2 ikke får en så dominerende posisjon, men det kan jo godt hende, sier Høyer.

Høyer har tidligere kalt TV 2s oppkjøp en mediepolitisk skandale og advart mot en utvikling i eteren som går mot et duopol bestående av NRK og TV 2.

– Klandrer du Eierskapstilsynet her?

– Nei, de har hatt en umulig oppgave og det hadde vært mulig å gripe inn. Dette har kun vært et formelt løp fra Eierskapstilsynets side. Et bevis på at de eksisterer og gjør jobben sin. Den som kan klandres er lovgiver, som har utviklet et for dårlig styringsverktøy. TV 2 kan heller ikke lastes. De har handlet kontant og brutalt i denne saken, men det er ikke forbudt å være brutal, sier Høyer.

Knut Kristian Haugerblackie
30.09.2003 10:21
#379

Endre
Hva fanden er det som skjer! Nå nede i 3,50 er det ingen bunn i denne aksjen ?.Synes det er merkelig at det ikke er større interesse på disse nivåene!!!!Den er jo lavere nå enn før konsesjonstildelingen!!

Blackie :-((
mec2001
30.09.2003 11:44
#2233

Endre
Ser endelig ut som om P4 har bunnet ut nå, og aksjen er for øyeblikket i blått. Det er jammen meg lenge siden.
xgambler
30.09.2003 22:31
#645

Endre
Ser ut som den nådde bunn på 3,50 ja. Dersom det stemmer for vi vel skifte overskrift.
blackie
01.10.2003 10:34
#380

Endre
Kanal4 klager på
frekvenstildeling

(07:05 - 01.10.2003)
Kanal4 klager til Post- og teletilsynet over frekvenstildelingen til P4. Radiokanalen mener det er uakseptabelt at tre høyeffektsendere er tatt ut av Kanal4-nettet.


Hilde Charlotte Solheim
I sin klage skriver Kanal4 at kanalen aksepterte en mulig omfordeling av høyeffektsendere til det femte radionettet dersom det var nødvendig for at den som fikk P5-konsesjonen skulle få den garanterte dekningen på 60 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Kanal4 kan imidlertid ikke se at overføringen av senderne er nødvendig for å gi P4 de lovte 60 prosentene.

Kanal4 betaler en konsesjonsavgift på 160 millioner kroner for en dekning på minst 90 prosent, mens P4 betaler 90 millioner for en minstedekning på 50 prosent.

Kampanje har tidligere skrevet at radiosjef Arne Krumsvik vil vurdere å gå rettens vei for å sikre seg P4s PI-koder. Dette er kodene som sørger for at bilradioer med RDS-teknologi som er innstilt på P4 automatisk vil skifte til P4s nye frekvens over nyttår.


Hilde Charlotte Solheim


blackie
02.10.2003 00:16
#381

Endre
– Oppfører seg som
en dårlig taper

(13:15 - 01.10.2003)
– For utenforstående må det fortone seg som ganske absurd at Kanal4 allerede før de er kommet på lufta oppfører seg som en dårlig taper, sier P4-sjef Rune Brynhildsen (bildet) til Kampanje. Han mener Kanal4s klage på tildelingen av frekvenser er et skudd i mørket.Kanal4 har klaget til Post- og teletilsynet på at tre høyfeffektsendere er tatt ut av Kanal4s sendenett og satt inn i det femte FM-nettet, som P4 skal sende i etter nyttår. Kanal4 mener forutsetningen for denne omfordelingen ikke er til stede.

I klagen, som også er sendt Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, skriver Kanal4 blant annet at kanalen ved tildelingen av P4-konsesjonen aksepterte at det kunne bli nødvendig å omfordele de tre høyeffektsenderne bare dersom det var nødvendig for å oppnå en dekningsgrad på 60 prosent i det femte sendenettet.

Dette er en problemstilling Kanal4 mener ikke lenger er aktuell, siden det har kommet signaler om at P4 kan få en dekning på opp mot 80 prosent.

P4-sjef Rune Brynhildsen peker imidlertid på at Kulturdepartementet aldri satte noe tak på hvor stor dekning det femte sendenettet kunne få, og at P4 selv har tatt på seg investeringer for å øke dekningsgraden utover de 60 prosentene som ble garantert i konsesjonsutlysningen.

– Jeg synes det er pussig at klagen fra Kanal4 kommer så sent, all den tid frekvenstildelingen de klager på er den samme som lå til grunn da FM5-konsesjonen ble utlyst i februar i år. Sammen med den andre søkeren, Kanal 5, startet vi da planleggingen av det nye nettet allerede i februar/mars, uten at Kanal4 da hadde noe å innvende, sier Brynhildsen.

Han peker også på at det er de tre høyeffektsenderne som ligger til grunn for at Kulturdepartementet kunne lyse ut en ny radiokonsesjon med en minimumsdekning på 60 prosent.

– Det er vanskelig å spekulere i hvorfor dette plutselig er blitt et så stort problem for Kanal4. Som Kanal4 ganske sikkert vet var det de tre aktuelle senderne som var grunnbjelkene som gjorde det mulig for Post- og teletilsynet å planlegge et akseptabelt FM5-nett. Derfor vil det jo være helt urimelig om utfallet skulle bli at P4 faktisk straffes fordi vi har store kulturpolitiske ambisjoner og ønsker at våre sendinger skal nå ut til flest mulig nordmenn på alle kanter av landet, sier Brynhildsen.

Fra før ligger Kanal4 og P4 i strid om retten til de såkalte PI-kodene, som sørger for at bilradioer med RDS-teknologi som er stilt inn på P4 før nyttår automatisk skifter til P4s nye frekvens etter nyttår. Brynhildsen mener Kanal4 opptrer som en dårlig taper.

– For utenforstående må det fortone seg som ganske absurd at Kanal4, allerede tre måneder før de har
sendt en eneste tone på lufta, oppfører seg som en dårlig taper, som bruker enhver anledning til å så tvil om konkurrentens egenskaper og fortrinn, sier Brynhildsen.

P4 akter å svare på klagen til Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, og Brynhildsen har liten tro på at Kanal4 vil vinne fram.

– Det ville overraske meg meget dersom klagen tas til følge, all den tid begge nettene er planlagt for lenge siden. Utstyr er for lengst bestilt, begge kanalene har inngått avtaler med utbyggeren Norkring og planlagt sine fremtidige økonomiske rammebetingelser ut ifra disse. Hele P4s nylansering er planlagt ut ifra det eksisterende FM5-nettet.

– Vi gir selvfølgelig ikke fra oss disse tre hovedsenderne, som gjør at 600 000 radiolyttere slipper å bytte P4-frekvens, sier Brynhildsen.


Audun Giske


blackie
02.10.2003 23:08
#382

Endre
Spår radio-kannibalisme
mellom P4 og Kanal4

(15:08 - 02.10.2003)
Arkitekten bak NRKs ti år gamle trekanalsystem, Tor Fuglevik (bildet), tror NRKs tre radiokanaler vil stå imot konkurransen fra Kanal4. – P4 har større grunn til nervøsitet enn NRK, fordi P4 og Kanal4 vil kannibalisere på hverandre, sier Tor Fuglevik til Kampanje.


NRKs tidligere radiodirektør, som var arkitekten bak innføringen av tre radiokanaler i NRK, er forbløffet over hvor godt kart og terreng har vist seg å stemme i forhold til utviklingen i radiolyttingen.

– Jeg er faktisk noe forbløffet over å se hvordan lytterne har tatt imot de tre kanalene. Kart og terreng har vist seg å stemme helt. Det eneste jeg feilberegnet var det interne opprøret mot planene fra endel NRK-ansatte og som etterhvert fant veien til mediene i form av ganske tøffe medieoppslag, sier Fuglevik i dag.

Han legger ikke skjul på at radioledelsen hadde en tung tid og var utsatt for et utrolig press som følge av at P4 akkurat var kommet på banen. Folk krevde at både daværende kringkastingssjef Einar Førde og daværende radiodirektør Tor Fuglevik tok sine hatter og gikk i det som ble betegnet som en solid NRK-skandale.

– Holder trekanalsystemet i ti år til?

– Fragmenteringen vil tilta i form av nye nisjekanaler og flerkanaltenkning. I forhold til et nytt P5 trenger ikke NRK være mest nervøse. Kannibaliseringen vil skje mellom Kanal4 og P4. Dermed vil også NRK P1 virke stabiliserende og øke sin betydning i det som kan betegnes som det nasjonale fellesrommet.

– Mitt håp er at den nåværende og fremtidige radioledelsen vurderer denne innretningen fra dag til dag, fordi det ikke nødvendigvis er slik at den står seg i ytterligere ti år.

– Den fragmenteringen vi vil komme til å oppleve i radiomarkedet fremover vil skje utenfor NRK P1, slik at grunnfjellet får sitt i det nasjonale fellesrommet P1 er, sier Tor Fuglevik.

Dagens programdirektør, Kari Werner Øfsti, var assisterende radiodirektør og sjef for NRK P1 da omleggingen skjedde.

– Svaret fra lytterne på denne omleggingen ble som vi trodde. Vi ville lage en radio i tre kanaler, hvor vi hele tiden har vært påpasselige med at de tre kanalene ikke skulle gro sammen. Innenfor denne strategien vil vi selvsagt gjøre endringer og tilpasninger, slik vi nå har gjort med Petre. Unntaket er NRK P1 som vi ikke vil røre mye ved, sier Kari Werner Øfsti, som har sendt blomster til sin tidligere kollega i anledning dagen.

Hans Hjellemo


mec2001
03.10.2003 16:24
#2261

Endre
Hva skjedde? P4 sluttet på kr. 4.50, opp 16,8%. Er aksjen kommet i spill igjen, eller er det bare en naturlig korreksjon etter flere uker med karftig kursfall?
sdy
03.10.2003 16:34
#1718

Endre
Ta en titt på volumet.. At en Stocknet'er kjøper for noen tusenlapper betyr nok (dessverre for PFI-aksjonærer) ingen verdens ting..
mec2001
03.10.2003 16:46
#2262

Endre
Sdy:

Du har sannsynligvis rett, men det kan nok tenkes at en måtte helt opp til kr. 4.50 får å få noen aksjer i dag. Om dagens kursoppgang er en "manipulering" eller ikke får vi svar på over helgen.
naz
03.10.2003 16:59
#1976

Endre
Ja, det er lov å håpe... ;-)
Mort1
03.10.2003 17:09
#2754

Endre
Dette vitner om langt mindre salgspress i aksjen.

Nå kan vi begynne å se oppover igjen. At PFI vil være verdt rundt 10 kr når den turbulente perioden avtar og tingene normaliseres, tror jeg er veldig sannsynlig.

PFI må naturligvis levere bra resultater fremover, noe jeg er sikker på at de vil klare.

Et annet scenario er oppkjøp. Blir det tilfelle så må nok kursen godt over 10'ern.


MVH

Mort1
blackie
03.10.2003 19:00
#383

Endre
Alt for lite volum til at dette betyr noe,men man kan jo håpe.
Manipulering av kursen er enkelt og billig nå!
På sikt er jo dette en dobblingskanidat minst, jeg leste nettop ett sted at radioreklamen økte i div europeiske land så dette vil bli bra det.

Stort sett optimistiske Blackie ;-)

God Helg alle sammen!
blackie
06.10.2003 10:08
#384

Endre
Navneforvirring gir Kanal4
100 000 radiolyttere

(07:55 - 06.10.2003)
Kanal4 og radiosjef Arne Krumsvik (bildet) har allerede skaffet seg 100 000 lyttere, måneder før radiokanalen faktisk er på lufta. I en intervjuundersøkelse foretatt av Gallup oppgir flere at de allerede har hørt på Kanal4. – Navneforvirringen er total og kommer til å bli større, sier Terje Wold i Carat Insight til Kampanje.


– Resultatet i denne undersøkelsen viser behovet for å få frem bedre radioundersøkelser. Nå surfer Kanal4 på navneforvirringen, som først og fremst fire-tallet er skyld i. Vi må i alle fall få fortgang i en prosess som reduserer denne forvirringen blant radiolyttere, sier Wold, som mener at Kanal4 burde ha skiftet navn, selv om han forstår at Kanal4 ikke akter å gjøre det.

Wold er i likhet med andre medierådgivere avhengig av kvalitativt gode undersøkelser som grunnlag for de medierådene mediebyråene gir annonsørene.

I TNS Gallup bekrefter konsulent Martin Mølmen at det er gjennomført en intervjuundersøkelse som allerede har gitt Kanal4 en god del lyttere.

– Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra P4 nettopp for å teste ut muligheten for en eventuell navneforvirring, sier han til Kampanje.

– Dette var en enkel intervjuundersøkelse uten hjelpetekst, hvor 2,6 prosent av de spurte på landsbasis svarte at de hadde hørt Kanal4. Det innebærer ganske riktig cirka 100 000 radiolyttere, sier Mølmen.

Han regner med at man skal klare å eliminere i alle fall noe av forvirringen i markedet fra nyttår når Kanal4 inngår i den ordinære radioundersøkelsen.

Radioundersøkelsen er ute på anbud nå, og i nærmeste fremtid blir det avgjort hvilket analyseinstitutt som får oppdraget med å utføre fremtidens radioundersøkelse.

Det har ikke lyktes Kampanje å få kommentarer fra P4 og Kanal4 i sakens anledning.

Hans Hjellemo


blackie
06.10.2003 11:23
#385

Endre

børsmeldinger 06.10.2003 11:13


PFI - NORKRING BEKREFTER P4S PI-KODE


Distribusjonsselskapet Norkring bekrefter i et brev til P4
at radiokanalen vil beholde sin PI-kode etter nyttår,
forutsatt at det ikke kommer vedtak eller pålegg fra
offentlig myndighet.

Kultur- og kirkedepartementet og Post- og teletilsynet har
tidligere bekreftet at de ikke kommer til å foreta seg noe
for å endre P4s PI-kode.

-Vi er svært tilfreds med denne bekreftelsen fra Norkring.
Kanal4s trusler om rettssak og bastante uttalelser i media
om at de uansett ville ta i bruk vår PI-kode, har bidratt
til å skape usikkerhet hos annonsørene om vår fremtidige
dekning blant bilister. Når det nå er fastslått at
departement, tilsyn og distributør har helt likelydende syn
på saken, håper vi denne usikkerheten er ryddet av veien,
sier P4s ansvarlige redaktør og administrerende direktør,
Rune Brynhildsen.

PI-koden gjør at bilradioer med RDS-teknologi, som har
radioen fast innstilt på P4, automatisk blir med P4 over på
nye frekvenser etter nyttår. P4 har hele tiden hevdet at
denne elektroniske signaturen en del av kanalens merkevare,
og følgelig ikke en naturlig del av FM4-nettet eller selve
radiokonsesjonen. I sitt brev til P4 bekrefter Norkring
dette syn, og skriver dessuten at det teknisk sett ikke vil
fungere at to radioprogrammer har samme PI-kode. Norkring
baserer seg følgelig på at Kanal4 får ny PI-kode. Norkring
viser i sitt brev til P4 til den europeiske RDS-standarden.

-Som Norges viktigste radiostasjon for bilister er dette en
viktig avklaring for oss, sier Rune Brynhildsen.

Vedlagt på www.newsweb.no ligger kopi av brevet fra
Norkring, samt kopi av to brev som omhandler PI-kodene, fra
Kultur- og kirkedepartementet til Kanal4.

______________________________________________________
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Ole Tom Nomeland; kommunikasjonsdirektør i P4:
61 24 84 44/ 90 10 85 90mec2001
06.10.2003 11:24
#2268

Endre
OSLO BØRS 06.10.03 11:12 PFI NORKRING BEKREFTER P4S PI-KODE

Distribusjonsselskapet Norkring bekrefter i et brev til P4
at radiokanalen vil beholde sin PI-kode etter nyttår,
forutsatt at det ikke kommer vedtak eller pålegg fra
offentlig myndighet.

Kultur- og kirkedepartementet og Post- og teletilsynet har
tidligere bekreftet at de ikke kommer til å foreta seg noe
for å endre P4s PI-kode.
blackie
06.10.2003 11:28
#386

Endre
Litt mere av samme sak!

Godt nytt for P4

Det blir ikke kaos på veiene likevel. P4-sjef Rune Brynhildsen er svært tilfreds.


Artikkel av: Øystein Byberg (6.10.03 11:19)


Distribusjonsselskapet Norkring bekrefter i et brev til P4 at radiokanalen vil beholde sin PI-kode etter nyttår, forutsatt at det ikke kommer vedtak eller pålegg fra offentlig myndighet.
Kultur- og kirkedepartementet og Post- og teletilsynet har tidligere bekreftet at de ikke kommer til å foreta seg noe for å endre P4s PI-kode.

- Vi er svært tilfreds med denne bekreftelsen fra Norkring. Kanal4s trusler om rettssak og bastante uttalelser i media om at de uansett ville ta i bruk vår PI-kode, har bidratt til å skape usikkerhet hos annonsørene om vår fremtidige dekning blant bilister. Når det nå er fastslått at departement, tilsyn og distributør har helt likelydende syn på saken, håper vi denne usikkerheten er ryddet av veien, sier P4s ansvarlige redaktør og administrerende direktør, Rune Brynhildsen.

PI-koden gjør at bilradioer med RDS-teknologi, som har radioen fast innstilt på P4, automatisk blir med P4 over på nye frekvenser etter nyttår. P4 har hele tiden hevdet at denne elektroniske signaturen en del av kanalens merkevare, og følgelig ikke en naturlig del av FM4-nettet eller selve radiokonsesjonen.

I sitt brev til P4 bekrefter Norkring dette syn, og skriver dessuten at det teknisk sett ikke vil fungere at to radioprogrammer har samme PI-kode. Norkring baserer seg følgelig på at Kanal4 får ny PI-kode. Norkring viser i sitt brev til P4 til den europeiske RDS-standarden.

- Som Norges viktigste radiostasjon for bilister er dette en viktig avklaring for oss, sier Rune Brynhildsen.blackie
08.10.2003 15:41
#387

Endre
Billytting vinner
radioandeler

(10:27 - 07.10.2003)
P4 og Kanal4 slåss som hund og katt om en kode som langt på vei kan avgjøre kampen om bilende radiolyttere. Og det er kanskje ikke så rart. En undersøkelse fra USA viser at radiolytting i bil er på sterk frammarsj.


Verken P4-sjef Rune Brynhildsen eller Kanal4-sjef Arne H. Krumsvik kan eller vil si hva den såkalte PI-koden til P4 er verdt i lyttere. Koden gjør at bilradioer med RDS-teknologi, som har radioen fast innstilt på P4, automatisk blir med P4 over på nye frekvenser etter nyttår.

I Norge foregår anslagsvis 30 prosent av den totale radiolyttingen på reise, som inkluderer billytting. En ny amerikansk undersøkelse utført av analysefirmaet Arbitron viser at billyttingen alene står for 34 prosent av den totale lyttingen i USA, og at andelen er sterkt økende.

De siste fem årene har billyttingens andel av den totale radiolyttingen i USA steget jevnt og trutt, fra 30 prosent i 1999 til 34 prosent så langt i år. Det er ifølge Arbitron den kraftigste veksten i radioandeler i USA noen gang.

Samtidig viser det seg at radiolytting hjemme og på arbeidsplassen er på vikende front. Når det gjelder daglig lytteroppslutning i radioens prime time fra 06 til 18 har radiolytting i bil vokst fra 4,8 prosent i 1999 til 5,0 prosent i 2003. Lytting hjemme og på arbeidsplassen har i samme tidsrom falt med henholdsvis 0,6 og 0,4 prosentpoeng til 6,0 og 4,7 prosent.

Undersøkelsen viser også at 96 prosent av alle amerikanere som brukte bil den siste måneden lyttet til radio i bilen, og 75 prosent brukte radioen hele tiden mens de var i bilen. Til sammenligning oppgir rundt halvparten at de benytter CD/kassettspiller eller mobiltelefon i bilen.

Ifølge den samme undersøkelsen oppgir svært mange som bruker bilen til og fra jobben at stopper på vei hjem for å gjøre innkjøp. To av fem oppgir at dette ofte er impulsstopp, og Arbitron mener derfor at muligheten for å påvirke forbruksmønsteret gjennom radioreklame derfor er stor.

Ifølge undersøkelsen er det særlig forbrukere med høyere inntekt som lar seg påvirke av radioreklame i bilen, og sannsynligheten er 42 prosent høyere for at personer med husholdningsinntekter på over 700 000 kroner tar beslutninger basert på radioreklame i bilen enn for personer med lavere inntekter.

48 prosent av de som lyttet til radio i bil oppgir dessuten at radioreklame de har hørt i bilen førte til at de oppsøkte en bestemt butikk dagen etter.

Audun Giske


blackie
10.10.2003 00:08
#388

Endre
P4 innleder
radiokrigen

(16:18 - 09.10.2003)
I morgen blåser P4 for alvor i gang radiokrigen mot Kanal4 med en flere uker lang annonsekampanje, som skal overbevise lytterne om at de bør bli med kanalen over på nye frekvenser. Kampanjen er en av de mest omfattende i radiokanalens historie.


Den omfattende markedsføringskampanjen vil i første omgang bestå av massiv annonsering i blader og aviser og egenpromotering på P4. De første annonsene dukker opp i Se og Hør fredag, og på lørdag vil P4 annonsere i VG og dagbladet og på egen radiokanal.

– Dette er startskuddet for en flere uker lang kampanje, og på mange måter vil hele tiden fram til frekvensskiftet første januar være en eneste stor kampanjeperiode, sier kommunikasjonsdirektør Ole Tom Nomeland i P4 til Kampanje.

Kampanjen vil pågå med varierende intenistet, og etter hvert lover Nomeland også diverse PR-fremstøt, events og nylanseringer. Hva hovedbudskapet i kampanjen er vil P4 foreløpig ikke avsløre, men det er ingen hemmelighet at målsetningen er å gjøre Kanal4s inntog på det kommersielle radiomarkedet så vanskelig som mulig.

– Det er klart at vi nå ønsker å posisjonere oss for å stå igjen som den ene sterke kommersielle radiokanalen neste år. Hva kampanjen skal innholde og hvilke kanaler vi etter hvert vil ta i bruk ønsker vi ikke å avsløre, sier Nomeland.

Han vil heller ikke ut med hvor omfattende kampanjen er eller hvor mye penger P4 legger ned i opprustningen mot Kanal4. Men etter det Kampanje erfarer dreier det seg om en av radiokanalens mest omfattende markedsaktiviteter noen gang.

– Det er en bedriftshemmelighet hvor mye vi legger i kampanjen, men det er snakk om betydelige verdier. Vi kommer til å holde et høyt reklametrykk ut året i ulike kanaler og gjennom ulike kampanjer, og jeg tror at alle som ser disse kampanjene vil skjønne at vi gleder oss til konkurransen fra Kanal4, sier Nomeland.

Audun Giske


Bruce Wayne
10.10.2003 01:02
#3622

Endre
Har ventet på dette. Her kommer begge kanalene til å opparbeide seg mange års fremførbart underskudd som vinneren kan trekke fra på skatten. Det er jo så populært i disse dager å snakke om fremførbart underskudd, eller hva det nå heter? for å forsvare oppgangen til selskaper som ikke tjener penger.
Thors
17.10.2003 09:12
#729

Endre
Kanskje på tide å trekke denne frem i lyset igjen. Kjøperne er tilbake, men selgerne er nesten fraværende. Tror denne kan få et fint løft fra dagens nivå.

Mvh Thors
Thors
17.10.2003 11:49
#730

Endre
Ser at A-pressen (Media holding AS) har handlet en del egne aksjer den senere tid. Kan det tenkes at de skal brukes til noe spesielt...????
blackie
20.10.2003 12:00
#391

Endre
Ny selger går
fra Radio 1

(11:35 - 20.10.2003)
P4 har sikret seg underskriften til Terje Lien Johansen fra Radio 1s salgsavdeling. Det betyr at Radio 1 har mistet tre av selgerne sine på kort tid.

P4 og Kanal4 er godt i gang med å bemanne organisasjonene sine til den store radiokrigen som blåses i gang første januar neste år. Det går utover konkurrentene.

Radio 1 har i løpet av kort tid avgitt tre ansatte fra kanalens salgsavdeling, og den siste er Terje Lien Johansen som går til P4. I august gikk Radio 1s salgssjef Ove Søgård og Gisle Almaas til Kanal4.

– Vi er veldig glade for å få med oss Terje på laget. Vi har lenge lagt merke til ham som en dyktig radioselger, og vi synes det er veldig hyggelig at han nå skal jobbe i P4, sier P4s salgsdirektør Trond Killingstad.

Terje Lien Johansen er utdannet handelsøkonom og har tidligere jobbet i Mediacom, Mediaplus, TVNorge, Sense Communications og i Radio 1.

Audun Giske


blackie
21.10.2003 16:49
#393

Endre
P4 klar med
Canal Digital-avtale

(15:31 - 21.10.2003)
P4 og Telenor har inngått avtale om å fortsette med distribusjon av P4 på Canal Digitals plattform. Fra før har P4-sjef Rune Brynhildsen(bildet) inngått en tilsvarende distribusjonsavtale med Viasat.

– Dette betyr mye for de rundt 40 000 daglige P4-lytterne som bruker tv-anlegget sitt som sin hjemmeradio. Denne type distribusjon er også viktig fordi det sikrer oss en mulighet til å nå ut til lyttere med parabol og kabel-tv i områder av landet hvor P4 mister FM-dekning etter nyttår, sier P4s kommunikasjonsdirektør Ole Tom Nomeland til Kampanje.

Det pussige i saken er imidlertid at der TV 2 gjør en avtale med Canal Digital alene, velger radiokanalen P4 stikk motsatt strategi i form av mest mulig distribusjon.

Det var Kampanje som i dag kunne bringe nyheten om at TV 2 og Telenors satellitt-tv-plattform hadde blitt enige om en ny eksklusiv avtale.

– Mer og mer av radiolyttingen foregår via andre kanaler enn FM. Mange av P4s lyttere, som bor og arbeider på steder der P4 mister dekningen etter nyttår, kan likevel få glede av kanalen via satellitt, kabel og internett, sier Nomeland.

P4 har en samlet daglig oppslutning på ca. 1,1 millioner lyttere. Blant disse lytter rundt 40 000 via tv, satellitt og kabel og rundt 11 000 daglige via Internett.

– Lyttere som bruker disse alternative kanalene trenger heller ikke å bekymre seg over det forestående frekvensbyttet. Her blir P4 liggende som i dag, fortsetter Nomeland.

Knut Kristian Hauger


kfo
21.10.2003 21:40
#2564

Endre
Det virker helt klart som om P4 aksjen har bunnet ut nå, og jeg tror aksjen kan være et godt "bet" på nåværende kursnivå. Mye positiv omtale om dagen er bra for selskapet, og på fredag fremlegges resultatet for 3Q. Jeg tror aksjen er tilbake på 5-talet innen utgangen av inneværende uke.
blackie
22.10.2003 00:32
#394

Endre
Vi kan jo alltids håpe,inneværende uke er kanskje litt kort sikt ,men over 5 skal vi !!!!!!!!!!!!!


Blackie :-)
kyrreetsted
22.10.2003 12:22
#139

Endre
Selv meg liten omsetning i denne aksjen begynner det å se positivt ut. Meget tynn selgerside, og kjøpere må stadig høyere opp i kurs. Tror denne vil bevege seg oppover mot 5,00 ganske snart.
Thors
22.10.2003 13:11
#733

Endre
Noen som har hørt hva som kan ventes av 3Q på fredag..???
Personlig har jeg god tro på at denne skal betydelig opp på sikt.
blackie
24.10.2003 09:39
#395

Endre


OMSETNINGSVEKST I TREDJE KVARTAL

P4 i rute:

P4 Radio Hele Norge ASA leverer et driftsresultat på 4,1
millioner kroner i tredje kvartal, av en omsetning på 54,3
millioner kroner Omsetningen økte med 1,1 prosent i forhold
til samme kvartal i fjor. Økte kostnader, blant annet som
følge av konsesjonskampen og det kommende frekvensskiftet,
gir en lavere driftsmargin enn på samme tidspunkt i fjor.


-Kvartalets nøkkeltall er preget av en meget svak juli
måned, da annonsemarkedet for radio fortsatt var sterkt
preget av turbulens og usikkerhet rundt
konsesjonsspørsmålet. Trenden snudde i august, og i
september hadde vi en hyggelig omsetningsøkning på 14
prosent i forhold til samme måned i fjor. Dette viser at vi
er i rute. Omsetningen så langt for fjerde kvartal er
tilfredsstillende, og vi er tilfredse med selskapets
utvikling etter at FM5-konsesjonen ble tildelt i juni, sa
ansvarlig redaktør og administrerende direktør Rune
Brynhildsen da han i formiddag la frem selskapets
halvårstall.

Fullstendig kvartalsrapport med talloppstillinger, samt
presentasjonsmateriale ligger vedlagt på www.newsweb.no

-I tredje kvartal har innsalget for 2004 startet for fullt,
og vi noterer at innsalget per i dag ligger bedre an for
neste år, enn det vi gjorde på tilsvarende tidspunkt i
fjor. Dette gjelder både i antallet signerte kontrakter og
i samlet sum. Når man setter dette i sammenheng med den
usikkerhet som har omgitt selskapet det siste året, mener
vi at selskapet og våre medarbeidere har klart å gjøre mye
positivt ut av den usikre situasjonen som preget hverdagen
i første halvdel av dette året, sa Brynhildsen.

Han viste blant annet til en fersk studie gjennomført blant
100 reklamekjøpere og beslutningstagere i reklame- og
mediebyråer, som gir P4 toppkarakter på relasjonsstyrke til
annonsører og byråer. I undersøkelsen, som er gjennomført
av konsulentselskapet ID Capital, mener dessuten 82 prosent
at P4 har en kommersiell radioprofil som passer annonsørene
svært godt, og som ligger svært nær et kommersielt
idealmedium. Et stort flertall av de spurte tror også P4
vil få opptil 300.000 flere lyttere enn den nye
radioaktøren etter nyttår.

Økte kostnader
Kvartalspresentasjonen viste også at P4 er godt i gang med
å forberede konkurransen etter nyttår. Kostnadsøkningen på
seks millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor,
skyldes blant annet lojalitetsbonusen som ble utbetalt til
alle ansatte etter konsesjons-seieren og kostnader
forbundet med avvikling og restrukturering. Feiringen av
P4s 10 års jubileum, opptrapping av en omfattende
markedskampanje og økt fokus på research i forbindelse med
relasjonsmålinger mot annonsører, byråer og lyttere,
belaster også kvartalsregnskapet med kostnader ut over det
som følger av ordinær drift.

-I en skjerpet konkurransesituasjon er fakta viktigere enn
magefølelse. Derfor har vi i høst lagt ned store ressurser
i å måle våre styrker, svakheter og forbedringsområder hos
våre viktigste kommersielle målgrupper. En omfattende
strategisk analyse av vårt musikk- og redaksjonelle format
vil avdekke og bidra til å redusere antall grunner til at
lytterne skifter kanal eller skrur av radioen når de hører
noe de ikke liker, sa Brynhildsen

Effektivisering av driften
Siden i sommer har P4 startet en effektiviserings- og
ressursstyringsprosess som gir kostnadsmessige effekter på
kort og lang sikt. Målet er en innsparing på minst 10
millioner kroner i 2004 på den ordinære kostnadsbasen.

Avtalen med Norsk Telegrambyrå avvikles fra nyttår, og gir
en betydelig innsparing. P4 mener også at resultatet av
høstens vederlagsforhandlinger med Gramo og Tono vil måtte
gi innsparinger.

-Gjennom tettere ressursstyring av staben oppnår vi å få
mer program ut av hver krone. Vi har gått kritisk igjennom
alle eksterne programleverandører og frilansavtaler og
redusert disse, og vil kutte drastisk ned på bruk av
advokater og konsulenter. Et annet resultat av denne
prosessen er at flere ansatte som slutter ikke vil bli
erstattet. På den måten håper vi å gjennomføre
kostnadsreduksjoner uten at det lammer organisasjonen i en
konkurransekritisk fase. I det kommende halvåret trenger vi
full fokus og topp innstilling fra alle medarbeidere, sa
Brynhildsen.

FM5-nettet i rute
Han opplyste også at utbyggingen av det nye FM5-nettet, i
regi av Norkring, er i rute til minimum 70 prosent dekning
innen 1. januar. P4 har dessuten inngått avtaler med Canal
Digital, Viasat og de fleste store kabeloperatørene, som
sikrer fortsatt distribusjon på kabel- og
parabolplattformen. I dag har P4 rundt 40.000 lyttere på
disse plattformene, i tillegg til 11.000 daglige lyttere
via Internett.
-Vi vil utvikle disse plattformene ytterligere gjennom
høsten og vinteren. De er spesielt interessante i områder
som mister P4-dekning fra nyttår, sa Brynhildsen.

Økt lytting på P4
Lyttertallene for tredje kvartal viser at P4 forsvarer den
sterke lytterøkningen kanalen hadde i 2002. I tillegg øker
fortsatt lyttertiden på kanalen. Sett i forhold til total
radiolytting i Norge, beholdt P4 sin markedsandel på 29
prosent i tredje kvartal. Lyttertiden har vært økende i
2003 og denne positive trenden fortsatte i tredje kvartal.
I gjennomsnitt lyttet hver lytter 174 minutter per dag
(pluss seks minutter).

I tredje kvartal hadde P4 gjennomsnittlig 26 prosent daglig
oppslutning på hverdager.
Dette er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor

Anker momsdom til Høyesterett
Styret i P4 besluttet på sitt møte i går å anke Borgartings
lagmannsretts dom i saken P4 har anlagt mot Staten,
vedrørende moms på premier, til Høyesterett. Dommen falt
13. oktober.

P4 har i årsregnskapet for 2002 tatt en tapsavsetning for
mulig negativt utfall i denne saken, og avgjørelsen har
derfor ingen regnskapsmessig e
Future
24.10.2003 09:44
#3139

Endre
3.KV 03

Synes ikke det var så mye å slå i bordet med det som ble lagt frem. personlig hadde jeg ventet et langt bedre resultat enn 2,3 mill på bunnlinjen for 3.kv.

Nå har P4 tjent 9,1 mill. de siste 9 mnd. Mye taler for at de ender rundt +12 mill.kr. i 2003, eller en fortjeneste på 37 øre pr. aksje. Samtidig vet vi at radiomarkedet blir beinhardt fra nyttår av.

Spørsmålet er om P4 gjennom dette resultatet klarer å forsvare et kursnivå langt oppå 4-tallet. Nøkternt sett er vel riktig kurs nå en plass rundt kr. 3?
blackie
24.10.2003 09:45
#396

Endre

P4 Radio Hele Norge ASA er blitt enige med Hunderfossen Forvaltning AS om salg av radiostasjonens 34 prosent eierpost i Hunderfossen Familiepark i Øyer kommune. Salgssummen er 6,4 millioner kroner.
P4 kjøpte eierposten i 1998, og inngikk samtidig en tiårig avtale om leie og drift av familieparkens mediesenter. I forbindelse med aksjesalget termineres også denne driftsavtalen.

Overtagelsen skjer 1. november. I forbindelse med overdragelsen gjør P4 opp for fremtidig leie og drift av Mediesenteret. Gjenstående leie ble avsatt ved årsoppgjøret i 2002 og får ikke regnskapsmessig virkning i år.

Salget styrker P4s likviditet, og gir en netto av regnskapsmessig gevinst og resultatandel (tap) i 2003 på 2,8 millioner kroner.

- Eierskap i en fornøyelsespark er ikke en naturlig del av en kommersiell radiostasjons kjernevirksomhet, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør Rune Brynhildsen i P4 Radio Hele Norge.


Forrige innlegg ble vist litt for langt så alt ble ikke med,men det viktigste var der.
PFI er ifarta og vil vel gå opp en del i dag?

Blackie ;-)
kyrreetsted
24.10.2003 09:49
#144

Endre
Sitter med 10k innkjøpt i intervallet 3,80-4,10. Er det noen som har noen formening om P4 er en oppkjøpskandidat på sikt?
blackie
24.10.2003 10:17
#397

Endre
Re:Kyrreetsted.
Sitt på aksjene! Etter mitt skjønn så tror jeg P4 har alle forutsetningene til å vinne kampen om det kommersielle RadioNorge.Så på sikt så er de helt klart en oppkjøpskanidat for de store mediebedriftene i inn og utland.
Man må ha is i magen og tid og penger til og vente!

Blackie ;-)
blackie
24.10.2003 17:27
#398

Endre
Vil vinne radiokrigen

P4s programfolk strutter av selvtillit.


Artikkel av: NTB (24.10.03 14:15)

Med den programflaten som er lagt opp fra nyttår, vil kanalen vinne radiokrigen, erklærer programdirektør i P4, Trygve Rønningen, til NTB.
- Vi har en ti år gammel suksessformel å støtte oss til, og vi skal bevare den kjente P4-formen. Hvis vi skulle bli slått på dette, ja - da er det greit, sier Rønningen.

Kanalen satser tungt på å få med seg så mange lyttere som mulig etter nyttår, og med de fleste programlederne som gjennom flere år har profilert seg i P4. Dessuten kommer det noen nye stemmer som Einar Gelius - profilert sogneprest i Vålerenga kirke i Oslo - kjendiskokk Arne Brimi, og tidligere TVNorge-programleder Lise Askvik. (NTB)


blackie
24.10.2003 17:43
#399

Endre
Vil ikke fortelle
om journalistene

(12:50 - 24.10.2003)
Kanal4-sjef Arne Krumsvik (bildet) vil ikke fortelle hvor mange av hans journalister som skal lage egne saker.

Kanal4-sjef Arne Krumsvik vred seg unna spørsmål om hvor mange av journalistene i Kanal4 som skal ut i felten og lage egne saker, og hvor mange som skal redigere innkjøpt stoff.

Spørsmålet kom fra konkurrenten P4 da Krumsvik deltok i en paneldebatt på høstmøtet i Norsk redaktørforening i går. Tema for debatten var mangfold i mediene og temaet ble raskt utviklingen i Kanal4.

– Vi holder på å inngå avtaler med eierbedriftene om kjøp av stoff. Det vil skje på en måte som gjør at de vil være våre lokalkontor, sa Krumsvik.

Hvor mange av de omtrent ti journalistene i Fredrikstad som faktisk sksl ut i felten for å lage radiosaker, ville han ikke å svare på. Derimot kunne han berolige med at Kanal4 skal ha en sterk sentralredaksjon i Fredrikstad.

– Kanal4 vil være en krevende stoffkjøper. Vi skal vinkle sakene og lage vår egen profil på nyhetssendingene. En av måtene vi skal gjøre det på er at det er kvinner rundt 30 år som kommer til å lede nyhetene hos oss, sa Krumsvik.

I salen var det ikke bare Arne Krumsvik som kunne fortelle hvordan Kanal4 skal bli. Også TV 2-sjef Kåre Valebrokk, Adressa-redaktør Gunnar Flikke og NTB-sjef Thor Viksveen skisserte opp hvordan Kanal4s nyhetsdekning skal bli.

– Mangfoldet i mediene blir nok ikke bedre med de avtalene Kanal4 gjør, men det blir bedre radio ved at de gjør avtale med TV 2. Vi har brukt 80 millioner kroner på EM i fotball, og det ville være idioti om Kanal4 skulle bruke ti millioner kroner på å dekke EM i fotball, når de bare kan slippe på Davy Wathne, sa Valebrokk.

Gaute B. Iversen

Jeg lurer på hva poenget er med lange konsesjonssøknader er ,når man bare kan kjøpe seg inn i den som får konsesjon.Jeg trodde att en del av forutsetningen var att man skulle klare seg økonomisk alene som konsesjonssøker.
Det blir virkelig ett større mangfold når alle nyheter blir det samme om man leser aviser, ser på tv eller hører på radio.Virkelig godt jobbet Valgerd! Kanskje KRF skulle kjøpe seg inn så kan vi jo bli massivt bombadert med kristelig propaganda!!!!!!Man kan virkelig begynne å lure på hva slags behandling PFI's første konsesjonssøknad fikk for jeg kan ikke se hva som er bedre med Kanal 4's profilering.De har sikkert støttet valgkassen til Krf med noen mill.

Korrupt? kem eg? Eg og Kjell Magne er jo sååå ærlige jo.

fy ****!!!!!

Blackie ;-)
blackie
27.10.2003 14:58
#400

Endre
P4 lar lytterne
avgjøre formatet

(13:28 - 27.10.2003)
P4 er i ferd med å gjennomføre den mest omfattende gjennomgangen av P4-produktet noen gang, og legger kanalens fremtid i lytternes hender. – Vi skal oppfylle konsesjonskravene, men vi skal gjøre det på vår måte, sier P4-sjef Rune Brynhildsen (bildet).

Selskapet Radio Intelligence står for det som ifølge P4-sjef Rune Brynhildsen er tidenes mest omfattende analytiske gjennomgang av P4s redaksjonelle innhold, musikkprofil og organisering.

P4 forbereder seg til radiokrigen mot Kanal4 og ønsker å se på mulige endringer i produktet og formatteringen, som skal gi lytterne færrest mulig grunner til å skifte kanal, og det er lytterne som langt på vei skal bestemme hvordan P4 skal høres ut i fremtiden.

– Vi har med stort hell styrt P4 etter magefølelsen, men nå er det slutt på det. Nå er det fakta som gjelder, og vi skal spisse P4-formatet maksimalt frem mot radiokrigen, sier Brynhildsen.

Gjennom det omfattende researcharbeidet skal målgruppen få bestemme mengde og valg av redaksjonelt innhold på P4 og hvordan musikkrotasjonen skal være. I tillegg blir det sett på programinnhold, promo og jingelbruk og programledere.

– Alt blir testet, enten det er programmer, programledere eller musikken vi spiller. Kanskje skal musikkbasen reduseres, kanskje skal vi droppe noen lyttergrupper. Vi skal låte enda mer P4, og dermed gjøre det vanskeligere for konkurrentene å trenge inn og kopiere oss, sier Brynhildsen.

P4s målsetning er at alt som sendes på lufta skal ha høy liking, høy kjennskap og lav slitasjefaktor, og at dette skal dokumenteres grundig på forhånd. Ifølge Brynhildsen vil dette ikke gå på bekostning av forpliktelsene som ligger i P4s konsesjon.

– Dette er først og fremst noe vi gjør i prime time. Vi skal oppfylle konsesjonskravene, men vi skal gjøre det på vår måte, sier Brynhildsen.

P4 har nylig valgt å ikke fornye avtalen med NTB, og Brynhildsen varsler dessuten at kanalen vil foreta en kritisk gjennomgang av frilansavtaler og avtaler om innkjøp av materiale.

Audun Giske

Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS