"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Odfjell Invest. Nytt riggselskap på Oslo Børs
Odfjell Invest. Nytt riggselskap på Oslo Børs
Verbier
15.09.2004 20:03
#201

Endre
Nytt oilservice selskap på Oslo Børs:

Odfjell Invest er et nytt riggselskap som skal noteres på Oslo Børs. Emisjon pågår nå frem til og med 22 september. Første handelsdag på Oslo Børs er ca 11. oktober.

Odfjell Invest ble etablert 1.mars 2004 og vært omsatt på den unoterte listen frem til nå.

Forretningskonseptet så langt er 1 stk. avansert jackup rigg under bygging samt opsjon på ytterligere 2 rigger av samme type.

Odfjell Partners Ltd. kommer til å være største eier med 45,3% eierandel i Odfjell Invest. Odfjell Partners Ltd eier forøvrig Odfjell Drilling 100%.

Emisjonen er på inntil 500.000 aksjer. Odfjell Invest vil etter emisjonen bestå av 5.000.000 aksjer. Mao. er det 10% av selskapet som nå blir tilgjengelig for dem som er interessert.
Emisjonskurs 80,- NOK.

Hovedtilrettelegger Pareto og medtilrettelegger Carnegie.

Er det noen som har satt seg inn i selskapet og prospektet og har synspunkter på om dette er en emisjon vi bør delta i?

v.
delta
15.09.2004 20:15
#1667

Endre
Verbier
Jeg satt og skrev på egen topic om samme selskap da du postet ditt og var ikke klar over det. Vet ikke hvordan jeg kan fjerne topicen jeg postet slik at vi unngår dobbeltkjøring.

----

Riggene skal angivelig være betydelig mer effektive enn tilsvarende rigger i dag. Byggekostnad for riggen inkl. prosjektledelse o.l. er stipulert til $119 mill. Tilsvarende rigger oppnår visst for tiden omkring $75 k/dag i rate. Pareto forventer $80 k/dag i 2005 da de venter over 90 % kapasitetsutnyttelse i jackupmarkedet ganske snart. Så spørs det hva en kan forvente i gjennomsnittlig riggrate over antatt teknisk, økonomisk levetid på over 3 tiår. Pareto har 12 mnd target for OIL på 120,-. Det er omtrentlig samme oppside som de ser i FOE fra dagens FOE-kurs.

Jeg overveier for tiden IPO-tegning.


[Endret 15.09.04 20:16 av delta]
lanse
15.09.2004 20:16
#4764

Endre
Vil se nærmere på den, timingen er bra.

lanse
delta
15.09.2004 20:51
#1668

Endre
Jeg prøvde meg med et nåverdiregnestykke under visse forutsetninger. Med nedenfornevnte forutsetninger kom jeg til nåverdi for en rigg på i underkant av 110,- kr. pr. aksje, og IPO-prisen på kr. 80,- ligger 25 % lavere. Forutsetningene var som følger:

Investering $119 mill + $5 mill. i arbeidskapital
Teknisk, økonomisk levetid: 35 år med oppstart sent i 2006.
Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad 83 %
Gjennomsnittlig dagrate over 35 år: $80 k/dag
Op.ex.: $25 k/dag, $5 k/dag i opplagsperioder
Årlig aktiverte investeringer: $1,5 mill./år (klassing m.v.)
Antatt nettorentebærendefordringer (bankinnskudd etc.) dagen etter IPO: $50 mill.
Valutakurs NOK/USD: 6,80
5 mill. aksjer totalt
Diskonteringsrente: 9 % p.a. (veid snitt 50-50 fordeling egenkapital-gjeld med egenkapitalavkastningskrav 11 % p.a. og langsiktig gjeldsrente 7 % p.a.)
Nåverdi pr. 31.12.04: kr. 107,- pr. aksje.
Med samme forutsetninger kan nåverdien av opsjoner på 2 rigger være tilsammen ca. kr. 70,- pr. aksje, og da havner samlet nåverdi på 177,- pr. aksje.

Her er voldsom operasjonell gearing. Dersom dagraten over levetiden ligger $10 k/dag høyere enn i eksemplet ovenfor, øker nåverdien pr. rigg tilsvarende kr. 35,- pr. aksje. Og selvfølgelig samme verdinedgang dersom ratene ligger $10 k/dag lavere enn i mitt base-case ovenfor og dermed verdi pr. aksje lavere enn IPO-kurs på kr. 80,-.
Synspunkter?


[Endret 15.09.04 20:55 av delta]
[Endret 15.09.04 20:59 av delta]
[Endret 15.09.04 21:03 av delta]
[Endret 15.09.04 21:09 av delta]
[Endret 16.09.04 00:05 av delta]
Verbier
15.09.2004 23:30
#202

Endre
Delta, takk for svar og for beregninger!

På bakgrunn av dine beregninger kan det se ut til at OIL er moderat priset. Ikke råbillig, men heller ikke overpriset, ifht, dagens ratenivå og mulig fremtidig ratenivå.

I og med at OIL har opsjon på ytterligere 2 rigger kan det bli behov for å hente inn mer kapital på et senere tidspunkt. Dersom investors kommer inn på et hyggelig kursnivå i starten, vil investors trolig vise velvillighet og stille opp når ev. rigg 2 og rigg 3 skal finansieres. Det argumenterer for et moderat kursnivå nå.

Et annet moment er at mange oilservice investors har i dag behagelige realiserte og ikke-realiserte gevinster. Vil tro at noen nå benytter anledningen til å reinvestere gevinst og kjøpe OIL i emisjonen. Det kan f.eks. være fond / institusjonelle som skal har en prosentuell grense for hvor stor eksponeringen kan være i det enkelte selskap. Pga. kursøkning får de tilgjengelig kapital som de ønsker å reinvestere, og hvis de ønsker å holde seg innen samme sektor er OIL et spennende nytt egg i kurven.

I prospektet er det nevnt gj.snittkurser på omsatte OIL aksjer i det unoterte markedet. Gj.snittkursen i juni = 68,50, i juli = 71, i august 74,75. Nå ligger OIL på omlag 80 i det unorterte markedet, samme som emisjonskursen. Da kan vi konstatere at de andre riggselskapene som f.eks. SME, FOE og SIN har hatt langt større prosentuell stigning i kursen siste 2 - 2,5 måned. Ikke umulig at vi vil se analyser på OIL etter børsnotering som argumenterer for at OIL "henger etter" de andre riggselskapene, på emisjonskurs 80.

Jeg kommer til sende inn tegningsblankett i OIL.

v.
delta
15.09.2004 23:53
#1669

Endre
Med IPO-pris 80,- og 5 mill. aksjer vil vel OIL bli en børspygme med børsverdi på 0,4 mrd. kr. Bare 6 av 30 selskaper på energilisten på OSE har lavere børsverdi i dag. Børsverdien av Sinvest er mer enn dobbelt så høy. Fri-flyt-aksjene (dvs. ekskl. 41 % eid av Odfjell Partners) representerer verdi på "bare" 240 mill. kr. Vil "storfiskene" av noen investorer være særlig interessert i en slik "pygme" hvor de bare kan investere "småbeløp" uten å kjøre kursen til værs? Er OIL en aksje mest for oss "småfisker" av noen tradere?


[Endret 15.09.04 23:56 av delta]
Verbier
16.09.2004 21:07
#203

Endre
Klippet fra Stocklink Unoterte.
ODFP - Odfjell Invest Ltd Sist oppdatert: 16.09.2004 19:41
V Siste ± kr ± % Kjøper Selger Høy Lav Volum Kjøp/Salg
85,00 - - 83,00 85,00 - 0,00 - Handle

I den grad vi kan ta dette for god fisk, tyder det på at anbefalingene fra flere hold om å kjøpe riggaksjer, trolig vil slå positivt ut for OIL også.

Som nevnt ovenfor IPO kurs = 80 NOK og emisjonen pågår til og med 22.09.2004.
Verbier
17.09.2004 16:47
#204

Endre
OIL omsettes på 85 i det unoterte markedet (Ref. Stocklink)

ODFP - Odfjell Invest Ltd Sist oppdatert: 17.09.2004 16:29
V Siste ± kr ± % Kjøper Selger Høy Lav Volum Kjøp/Salg
85,00 0,00 0,00% 83,00 85,00 85,00 85,00 25 000 Handle
Verbier
20.09.2004 18:42
#211

Endre
Dagens OIL.
Klippet fra Stoclink:

ODFP - Odfjell Invest Ltd Sist oppdatert: 20.09.2004 18:23
V Siste ± kr ± % Kjøper Selger Høy Lav Volum Kjøp/Salg
85,00 - - 83,00 87,00 - 0,00 - Handle
delta
20.09.2004 18:54
#1681

Endre
altså ingen handel i OIL på OTC i dag heller.
Verbier
21.09.2004 19:06
#212

Endre
Endelig litt handel. Minner om at siste tegningdag er i morgen.

ODFP - Odfjell Invest Ltd Sist oppdatert: 21.09.2004 18:47
V Siste ± kr ± % Kjøper Selger Høy Lav Volum Kjøp/Salg
87,00 2,00 2,35% 85,00 87,00 87,00 85,00 100 000 Handle
delta
22.09.2004 14:21
#1690

Endre
Jeg har nå regnet nøye på OIL og SIN. For meg framstår Sinvest som et like attraktivt case på kurs nå 17,30 som OIL på f.eks. 85,-. På emisjonskurs 80,- er kanskje OIL litt billigere enn SIN nå. Men det er mulig OIL vil prises med litt mer rabatt enn SIN en periode pga. at de er "knøttsmå", lite kjent på børsen og ikke kommet så langt i prosessen med å etablere et attraktivt riggselskap. Mulig jeg tar feil ang. OIL. Jeg er klar over at Pareto mener OIL er mye underpriset vs. SIN. Pareto kan som følge av dette kanskje bidra til en "hausseeffekt" og flying-start på de første noteringsdagene på OSE for OIL. Jeg tror jeg vet litt av årsaken til avvikene mellom min vurdering og Paretos (bl.a. har nok Pareto ikke regnet med utvanning i sannsynlige emisjoner for å finansiere rigg 2 og 3 som OIL har opsjon på). Jeg vil vurdere inntreden i nokså likvide SIN.


[Endret 22.09.04 14:23 av delta]
[Endret 22.09.04 14:24 av delta]
[Endret 22.09.04 14:29 av delta]
juma
22.09.2004 14:23
#19260

Endre
Egentlig litt trist at ikke Odfjeld Drilling tok dette prosjektet selv i forbindelse med en børsnotering av Odfjeld Drilling.

Hadde vært fint å fått et solid riggfirma til på børsen. I dag har vi bare ett.
georg
22.09.2004 16:21
#10311

Endre
juma
Ja i dag har vi vel bare PDR? Fint at det ikke blir flere konglomerater som Smedvig som sleper på så mye lavmarginaktiviteter som plattformboring. Det blir liksom ikke noe fres i slik i en ren riggoppgang. Jeg tror vel dette kan bli bra jeg..så får vi se hvordan Odfjell velger å utnytte dette som børsinstrument etterhvert.
xgambler
23.09.2004 09:45
#967

Endre
Torsdag 23. september 2004 kl. 06:47
Skrevet av: iMarkedet - iMarkedet
Den tidligere storaksjonærene i Prosafe, svensken J. Christer Ericsson, er en av de store eierne i det snart børsnoterte nye riggselskapet Odfjell Invest.

Fra en elgpost i Norrland bekrefter Ericsson overfor Dagens Næringsliv at hans selskap Magellan bv er eier av 6,22 prosent i Odfjell Invest.

Odfjell Invest har planer for bygging av inntil tre oppjekkbare borerigger i Asia.

– For oss er dette en ren finansiell plassering, sier Ericsson, som har stor tro på boremarkedet fremover.

Abraham Odfjell–familien er største eiere i Odfjell Invest med 45,33 prosent av aksjene. De andre store aksjonærene er ifølge DN Skandinaviska Enskilda Bankens Pecunia Mutual Fund med 7,78 prosent og Institusjonen Fritt Ord med 6,36 prosent.

Spredningssalget i Odfjell Invest hadde siste tegningsdag i går med 500.000 aksjer lagt ut på kurs 80 kroner. Tilretteleggere er Pareto Securities og Carnegie.

Interessen for aksjene skal ha vært meget god opplyser Carnegie til DN.

Vil du ha de kursdrivende nyhetene først?
Sjekk ut våre tjenester her!

fant
23.09.2004 10:38
#2188

Endre
Hvilken dato skal de noteres på oslo børs.
knutwik
23.09.2004 21:15
#12

Endre
Torsdag 23. september 2004 kl. 16:06
Skrevet av: Are Slettan - iMarkedet


Emisjonen i riggselskapet Odjell Invest ble kraftig overtegnet. Nå planlegges notering på Oslo Børs i oktober.

Odfjell Invest Ltd. melder at det ble mottatt tegninger for 8,4 millioner aksjer i en gjennomført emisjon.

Det betyr at emisjonen på 500.000 aksjer ble rundt 17 ganger overtegnet.

Kursen er 80 kroner.

Emisjonen gjøres i forkant av en planlagt notering på SMB-listen på Oslo Børs.

- Selskapet er meget tilfreds med aksjonærspredningen og interessen man har hatt omkring emisjonen og ser frem til den forestående noteringen av aksjene på Oslo Børs, heter det i en melding fra selskapet.

Selskapets aksjer forventes notert mandag 11. oktober 2004 med ticker-kode OIL.

Odfjell Invest har inngått en kontrakt med verftet Keppel FELS Ltd. i Singapore om bygging av en Mod V-B design jack-up rigg med planlagt levering i mai 2006, og har i tillegg opsjoner på bygging av to tilsvarende rigger ved samme verft.

Odfjell Drilling vil være ansvarlig for den daglige ledelsen og driften av selskapet, samt administrere prosjektet for bygging av den første riggen.


delta
16.11.2004 16:52
#2020

Endre
truls
Her har du litt mer om OIL. Det var vel ikke så mange av oss her som hoppet på OIL. De som hoppet på, har kanskje hoppet av i ettertid.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS