"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DNO inn i en ny fase i 2005
DNO inn i en ny fase i 2005
skipper*
24.11.2004 07:23
#1103

Endre
DNO

Etter gaarsdagens opp av dvalen , kan det naa se ut som om DNO har fatt nye aksjonerer med langsiktige hensikter.

Nar vi ser ser pa utviklingen i oljeprisen og DNO's nye tildelingsomrader sa vil det ikke vere usansynlig at aksjen gar
mot NOK 50 innen rimelig tid...
driller
24.11.2004 07:29
#5703

Endre
Flott topicnavn skipper. Jeg ser det har vært diskutert RISK i går. Her er utklipp fra Skattedirektoratets lignings-ABC:

"9.2 Utbytte utdelt til andre enn den som realiserer

Skattyter som realiserer sine aksjer kan kreve at inngangsverdien korrigeres i den utstrekning utbytte som er utdelt til en annen aksjonær har kommet til fradrag i selgers RISK-regulering. Korreksjonen skjer ved at utbyttet som er utdelt til andre legges til inngangsverdien på de realiserte aksjene ved beregning av gevinst/tap (slik at gevinsten reduseres/tapet økes tilsvarende).
Slik korreksjon er aktuell for aksjer ervervet i tidligere inntektsår når:
- de realiserte aksjene er ervervet i 1992 eller 1993, etter at utbytte ble utdelt vedkommende år. I slike tilfeller vil RISK-beløpet i ervervsåret være redusert med det utbyttet tidligere eier har mottatt eller
- de realiserte aksjene er ervervet i 1994 eller senere, etter at utbyttet er utdelt, når det utdelte utbyttet i ervervsåret er høyere enn det som ble avsatt i årsregnskapet for året før. I slike tilfeller vil RISK-beløpet i ervervsåret være redusert med den merutbetalingen utover det avsatte utbyttet som tidligere eier har mottatt og/eller
- aksjene realiseres før det regnskapsmessige avsatte utbyttet i foregående inntektsår er utdelt. I slike tilfeller vil det avsatte utbyttet redusere skattyterens siste RISK-regulering, selv om utbyttet tilfaller en senere eier.


9.3 Utbytte mottatt av den som realiserer

Har skattyter som realiserer aksjer mottatt utbytte som ikke har redusert hans RISK-regulering, skal dette utbyttet redusere hans inngangsverdi på de realiserte aksjene slik at gevinsten økes/tapet reduseres tilsvarende.
Slik reduksjon av inngangsverdi er aktuelt når:
- de realiserte aksjene er ervervet i 1994 eller senere, før tidspunkt for utdeling av utbytte avsatt i regnskapet for forrige år. Erververen har i slike tilfeller mottatt et utbytte i ervervsåret som har påvirket en tidligere eiers RISK-regulering. Dette gjelder også om den som realiserer har kjøpt aksjen før utbytteutdeling og selger samme år etter utbytteutdeling og/eller
- aksjene selges etter årets utbytteutdeling når det utdelte utbyttet enten overstiger det avsatte utbyttet i årsregnskapet for forrige år eller hvor det ikke er avsatt utbytte forrige år. Dette vil f.eks. være aktuelt ved utdeling av ekstraordinært utbytte. Merutbytte vil i slike tilfeller først redusere en senere eiers RISK-regulering.
- aksjene erverves og realiseres samme år av skattyter som mottar utbytte."
driller
24.11.2004 07:33
#5704

Endre
Når det gjelder aksjer som er kjøpt før 01.01.2003 og som er solgt FØR utbyttedato i 2003 er det min mening at RISK skal godgjøres med totalt 6,67 pr aksje, da dette var opprinnelig RISK-beløp før det senere ble justert ned til 5,67 etter utbytte på en krone pr aksje for aksjer eid pr 30.09.2003.

Rent praktisk settes selve RISK-beløpet til 5,67 pr aksje mens man altså ihht ovenstående regel kan kreve oppregulering av inngangsverdi med ytterligere en krone fordi man har solgt før utbyttedato.


[Endret 24.11.04 07:36 av driller]
georg
24.11.2004 07:37
#10591

Endre
DONG har betalt en pris for BP sin andel i Ormen Lange som gir analytikkere hakeslepp. Kanskje en trigger for å få blårussen til å se littt på hvordan de industrielle priser olje og gass reserver for tiden.
georg
24.11.2004 08:31
#10592

Endre
Hva kommer først: Voldgiftsdommen i London som bestemmer om vi eier ett så godt som gjeldfritt dypvannsboreskip. Eller 1 desember som bestemmer om det er DNO eller DNO aksjonærene gjennom IOT som eier en stor del aksjer i PDR. En ting er klart. Avgjørelsen vil bestemme verdien av utbyttet som DNO deler ut nå. At PDR kommer svært godt ut i London vil jeg gi en sannsynlighet på 85 %. At PDR senere slås sammen med PetroJack vil jeg gi en sannsynlighet på 90 %. Det gir i mitt hode en sannsynlighet på ca 75 % for at DNO aksjonærene snart vil være aksjonærer i et meget vekstkraftig offshoreselskap. En flott måte å gå inn i "The mother of all offshorebooms" på. det er godt BGL gjør jobben for oss når DNO styret ikke vil være med på å gjøre det for aksjonærene. Tusen takk BGL.
driller
24.11.2004 08:52
#5706

Endre
Det er vel bare i ditt hode at det er så klart skille mellom DNO's styre (hvor BGL også sitter) på den ene siden og BGL selv på den andre siden.
Bolean
24.11.2004 09:20
#20994

Endre
Dno-menigheten går tydeligvis av skaftet fra tid til annen :-)
Paradigmeskifte får man knapt i noe så traust som dette.
Det måtte være hvis ledelsen skulle begynne en pyramide.
ranger
24.11.2004 09:27
#1988

Endre
Kjære georg. Jeg skjønner din entusiasme. Men husk:"Høyt at flyve, dypt at falle". Du legger villig ditt hode på hoggestabben. Men du velger det selv. ranger
georg
24.11.2004 10:00
#10593

Endre
ranger
Jeg bare uttrykker det jeg tror på og handler deretter. Skulle jeg hørt på andre så hadde jeg vel vært en av de 70000 som nå har tapt penger på blårusskonseptet T5PC.

Men det er gledelig at mange etter hvert følger etter. Jeg ler meg nesten skakk av de som nå mener de har rett når det gjelder oljepris når de sier. "Se den er svak, den dipper under 50 usd/fat Hva sa jeg." De har vært negative til oljeprisen siden den var på 18 usd/fat.
Eide
24.11.2004 10:11
#160

Endre
huff, se dollaren. den kommer til å svi i Q4.
Bolean
24.11.2004 10:31
#20995

Endre
For georg er T5PC et blårusskonsept. For oss andre er det ren svindel.
Vær nå flink og ta medisinen din!
:-)
Beinmarg
24.11.2004 10:54
#3501

Endre
Bol , de savner deg på Bird topicen.
Eide
24.11.2004 11:03
#161

Endre
på han igjen... på han igjen... FS og ESO er gullStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS