"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > BON/GRO/FOE - VEK mot kr 700 05/06 - P/E 5 i 2004
BON/GRO/FOE - VEK mot kr 700 05/06 - P/E 5 i 2004
Morty
20.12.2004 15:34
#3635

Endre
P.t. er VEK ca. kr 450,- og med FOE i farta samt god underliggende inntjening kan meget vel VEK være oppimot kr 700,- pr. aksje innen kalenderen viser 01.01.2006.

Undertegnede kom i innlegg (3613) her på BON/GRO-topicen 07.12.2004 med grove resultatanslag Q4-04 på h.h.v. kr 26 GRO og 34 BON. Som lovet følger nedenfor utfyllende opplysninger bak disse estimat:

- FOE ligger an til å gi overskudd kr 200 mill. i i Q4 på 100% basis, og bidrar dermed med pluss 60 mill. for begge. Bygger dette på estimat ca. minus 50 mill. Pareto. En saftig valutagevinst USD-gjeld vil imidlertid trekke kraftig opp.

- FOTL (tankbiten) bør kunne levere en bunnlinje på samlet kr 232 mill. som gir pluss 116 mill. på hver. Basert på "nettorate" som går rett på bunnlinje grovt stipulert til USD 85.000,- døgn; dvs. bruttorate 100'.

- FOP (inngår i FOTL) pluss kr 6 mill. på hver (har levert lignende tidligere kvartaler).

- Cruise burde kunne levere rundt fjorårets tall på minus kr 30 mill. som gir minus 15 på hver. Q4 er lavsesong.

- Comarit burde også kunne levere rundt fjorårets tall på minus 20 mill. som gir 10 på hver. Også her er Q4 lavsesong.

- NSA (kun GRO eier) burde kunne gi 3 mill. på linje med tidligere for GRO.

- Sterling minus 30 mill. som gir 15 på hver. Dette vil være på linje med fjoråret. Q4 er lavsesong. Anser det som mer sannsynlig at underskuddet blir lavere enn omvendt; jfr. innlegget rettet mot jonnitech ovenfor.

- FOR pluss 30 som gir pluss 15 på hver. Oridinær drift minus 10 mill. mens salgsgevinst på ca. kr 40 mill. trekker bra opp.

- Valutagevinst på kr 60 mill. for begge på USD og GBP gjeld.

- Rentekostnader lån ca. kr 15 mill. begge.

- Siden vi ikke fikk etterlignet skatt Barient NV på kr 39 mill. i Q3-04 samt heller ikke kommentert Q3-04 vil jeg tro BON/GRO slipper denne. Jfr. kommentar i Q2-04. La oss håpe vi slipper unna denne fra Oslo Ligningskontor.

- Tusenfryd (48,8% totalt) minus 3 mill. hver basert på Q4-03. Lavsesong.

I tillegg kommer en rekke mindre engasjementer som jeg glatt overser.

USD/NOK ca. kr 6,10 og GBP/NOK 11,58 lagt til grunn i beregningene publisert 07.10.04. Siden har særlig USD styrket seg noe mot NOK. P.t. vil altså resultatene bli noe lavere enn skissert ovenfor om USD/NOK skulle holde seg ved utløpet 2004. Uansett er valutaposten trolig det største usikkerhetsmomentet for bunnlinjen BON/GRO i Q4-04.

Ellers kan evt. implementering av IFRS selvsagt komme til å endre resultatestimatene; men trodde dette først ble iverksatt f.o.m. Q1-2005? Det samme vil evt. ekstraordinære ned- eller oppskrivninger av balanseverdier være. Anser sannsynligheten for oppskrivning av balanseverdier som større enn omvendt. Skal det komme EOA av betydning måtte det evt. bli i FOE, men tviler personlig på det.

***

Summasumarum gir ovennevnte følgende estimat for Q4-04:

GRO kr 238 mill. i overskudd som gir EPS på i overkant av kr 26,- pr. aksje.

BON kr 238 mill. + 49,5% GRO 116 mill. = overskudd kr 351 mill. som gir EPS på i overkant kr 34,- pr. aksje.

***

Pr. 30.09.04 vet vi at EPS er 32,07 BON og 26,71 GRO.

Skulle ovennevnte slå til (med USD/NOK på 6,10 eller lavere tror jeg tallene blir rimelig korrekte) blir EPS for BON/GRO som følger i år 2004:

Bonheur kr 66,- pr. aksje (pga. 49,5% av GRO's resultat).

Ganger Rolf kr 53,- pr. aksje (19,45% av BON ikke med).

Isåfall vil BON/GRO ha tilbakelagt et intet mindre enn fantastisk bra år rent inntjeningsmessig i 2004 !

Vil tro vi kan oppleve ekstraordinært utbytte a-la Q3-04 evt. forhøyelse av det tradisjonelle årsutbyttet.

Best av alt er det at BON/GRO holder god marsjfart inn mot 2005 også.

***

Morty - "In value we trust"[Endret 21.12.04 08:51 av Morty]
Morty
20.12.2004 15:41
#3636

Endre
1.000 innlegg fra den gamle topicen i perioden 01.09-20.12.2004:

Energifondene BON/GRO/FOE - "De stygge andunger"

BON/GRO topicen før den tid finner dere på side 1 i linken ovenfor.
Villtotningen
20.12.2004 18:33
#670

Endre
Re: Morty denne var litt uklar.

- FOE ligger an til å gi overskudd kr 200 mill. i i Q4 på 100% basis, og bidrar dermed med minus 60 mill. for begge. Bygger dette på estimat ca. minus 50 mill. Pareto. En saftig valutagevinst USD-gjeld vil imidlertid trekke kraftig opp.

Sitat slutt.

Er det et drift underskudd på 200 mill i Q4 på 100 % basis du mener ?
Morty
21.12.2004 08:57
#3637

Endre
En "skriveleif" Villtotningen. Det riktige skulle vært PLUSS 60 mill. for begge tvillingene som andel av FOE-overskudd om overskuddet ender på 200 mill. for FOE på 100% basis i Q4-04. Er rettet nå. Dog enda noen dager til USD/NOK endelig fastsettes; tallene er jo som nevnt basert på valutakurs ca. 6,10.
Morty
21.12.2004 09:17
#3638

Endre
Sakset fra "Dagens Analyse" Orion Analyse tirsdag 21.12.04:

"●●● DAGENS CASE
Vi vil i dag særlig trekke frem følgende investeringsideer:
• Børsens mindre selskaper går nå inn i sin sesongmessig
beste periode. I tillegg til SuperOffice som er
kommentert nærmere lenger bak i rapporten, er vi positive
til Catch, Inmeta, Office Line og Ganger Rolf."

Nedenfor ser dere fjorårets nyttårseffekt i Ganger Rolf:***

Morty - "Having a rocketride with Ganger Rolf into 2005"[Endret 21.12.04 09:19 av Morty]
Morty
21.12.2004 09:23
#3639

Endre
Investtech's TA-chart Ganger Rolf:[Endret 21.12.04 09:24 av Morty]
Morty
21.12.2004 11:11
#3640

Endre
Kraftig oppgang i rigglønnsomheten - iMarkedet 21.12.04

Dog et godt stykke igjen til da Scoreindeksen ble startet på 100 i 1980-1981 da det var en real riggboom. Se ikke bort fra at vi er på vei mot noe lignende de kommende år. Isåfall vil det gi kraftige utslag på inntjeningen til riggselskaper med litt gearing både finansielt og operasjonelt som jo kjennetegner Fred. Olsen Energy. Glem heller ikke at BON/GRO selv eier en rigg på 100% basis samt ikke minst det betydningsfulle FSO/FPSO området i Fred Olsen Production.

***

Morty - "Preparing an offshoreboom in 2005-2007"
jonnitech
21.12.2004 19:04
#396

Endre
www.hegnar.no

Firsts 12 nyttårsraketter

First Securities fyrer av nyttårsraketter på Oslo Børs - i kjent stil. Disse 12 aksjene tror de iallfall vil ta av.
Med de berømte linjene "commencing countdown, engines on" fra David Bowies "Space Oddity", fyrer First Securities av sine nyttårsraketter i kjent stil i en fersk rapport.

Meglerhuset har en god "track record" med sine raketter - worst case foreløpig i desember-januar har vært minus ti prosent. Dette inntraff i årene 1990 og 2002, forårsaket av det First kaller "Saddam 1 og 2".

Likevel advares det mot at det er forbundet risiko med enhver oppskytning. Og blant risikomomentene trekkes frem (rangert etter subjektiv sannsynlighet) svake nøkkeltall fra verden, kraftig fall i olje, råvarer og shippingrater, kraftig dollarfall, gjerne kombinert med rentestigning.

First sender opp tre raketter, og den ene av dem bestående av årets vinnere når nyttårsrallyet begynner. Denne har tradisjonelt gått enda bedre enn raketten med taperne.

Ombord i nyttårsraketten med årets vinnere er følgende aksjer:
Acta Holding
Q-Free
Nordic Semiconductor
Jinhui
Tomra
Catch
Camillo Eitzen
ABG Sundal Collier
NextGenTel
P4
Fred. Olsen Energy <===
Sinvest
Morty
22.12.2004 08:46
#3641

Endre
Tror vi kan påregne en god børsdag idag onsdag 22.12.04 og da særlig for offshore på Oslo Børs, hvilket burde innbefatte samtlige tre Fred. Olsen selskaper.

OSX steg nemlig 1,69% til 126,41 i gårsdagens USA handel.

Verdens største riggselskap Transocean (viktig peer for FOE) steg hele 4,57% til USD 42,99 der mesteparten av oppgangen kom etter stengetid Oslo Børs. Her følger dagchartet til Transocean (RIG):***

Morty - "Riding the offshorewaves with Bonheur & Ganger Rolf into 2005"[Endret 22.12.04 08:47 av Morty]
Chelsea
22.12.2004 09:02
#582

Endre
Det føles trygt å være tilbake i FOE igjen. Her skal jeg bli en stund.
Morty
22.12.2004 12:41
#3643

Endre
Ordreboken i GRO ser pen ut p.t. med ca. 8.000 kjøp på 245-246,50. Sist omsatt 247. Beste selger 247,50. Får drahjelp av FOE som puster på 87-tallet i øyeblikket. Langt bedre salgsvolum ligger åpent i ordreboken på BON på 275+.

Savner forøvrig litt mer saftige volumer i tvillingene. Vi burde nærme oss kursnivåer der større volumer burde kunne genereres. We'll see.

GRO-aksjen er med det i ferd med å teste ut et viktig motstandsnivå ved årstoppen på kr 250 (intradag høy) satt i Oktober 2004:Brytes 250 kan vi meget vel få et større rykk skulle jeg tro.

Skulle svært gjerne sett BON/GRO rundt 300 rundt årsskiftet. Dette da jeg mener det er nødvendig for at kurser på 500-tallet innen utløpet av 2005 (sommeren?) skal være innen rekkevidde.

***

Morty - "In value we trust"
Morty
22.12.2004 13:10
#3644

Endre
Jepp, der var FOE i 87. Støtter meg til Pareto's analytiker Frank Harestad som ser FOE i 100 i inneværende oppgangsbølge, før en ny konsolidering setter inn; som atter skulle samle krefter for klatring mot mitt intervall 120-150 som endelig målområde. Vi behøver noen fordelaktige riggslutninger for FOE's enheter for at sistnevnte skal kunne innfris, men det skal nok ordne seg skal dere se.
Virgo
22.12.2004 13:17
#2328

Endre

Jeg forstår rett og slett ikke hvorfor GRO ikke engang henger med på oppgangen i FOE...

Av en eller annen grunn løper det selgere etter kjøpere, uansett ratio. Skulle vært morsomt om noen kunne regne ut hva man betaler for GRO uten FOE-andelen. Kan ikke være mange kronene.
Glittertind
22.12.2004 14:56
#686

Endre
Virgo:

GRO er etter mitt syn MER ENN MODEN til å komme seg opp på årsbeste over 250 nå!

Akkurat som deg synes jeg det er forunderlig hvordan GRO/BON-kursen klarer å holde seg nede tross den formidable stigningen som vi nå ser i så godt som alle andre offshore-relaterte aksjer!

At BON/GRO-kursen da ikke engang stiger tilsvarende verdiøkningen som de nå har på sine FOE-aksjer, gjør det bare enda mer utrolig!
Chelsea
22.12.2004 14:59
#583

Endre
Noen som vet noe om neste motstandsnivå for FOE?
Morty
22.12.2004 15:17
#3645

Endre
Investtech sier som følger Chelsea:Men det virker som om de nærmest skifter daglig. FOE har f.eks. i flere dager i det siste figurert med motstand helt opp på kr 145; de bruker da en utvidet trendkanal. Vet ikke helt hvor mye dette er til å stole på. Vil dog tro psykologiske 100 burde by på ikke ubetydelig motstand.
[Endret 22.12.04 15:18 av Morty]
Chelsea
22.12.2004 15:20
#584

Endre
Takk for info:-)
Morty
22.12.2004 15:24
#3646

Endre
Enig med Virgo og Glittertind i innleggene ovenfor.

Vil tro det kan tilskrives det faktum at BON/GRO vel er det mest klassiske eksempelet på Skagenfondenes velkjente 3-U'er:

Upopulære, Undervurderte og Uanalyserte.

Nær like klassisk er det at slike ubalanser før eller siden vil bli oppdaget av aksjemarkedet og dermed repriset. Finnes mangt et eksempel på slikt gjennom historien.

Neida sailors, her er det bare å holde seg langt unna salgsknappen; 500 in 2005 here we come !

***

Morty - "In value we trust - Knowledge is power"
Mauritz
22.12.2004 16:21
#38

Endre
Ser ut som vi går mot et godt resultat for 2004. Selv har jeg spekulert i om dette ikke vil følges opp med ett meget høyt utbytte til våren. Selskapet vil jo tjene mye penger de neste årene, og med skattlegging av utbytte om ett drøyt år vil det vel være rart om ikke Fred & Co benytter seg av denne muligheten? Noen som har plukket opp noen signaler i forhold til dette?
Bern
23.12.2004 07:56
#464

Endre
Stig Myrseth i Orion uttaler til HO:
”Det er mye kapital i markedet på jakt etter de riktige investeringene, og det tar ikke lang tid før feilprisede aksjer justeres opp til riktig nivå.”

Vi får håpe at noen av de omtalte jegerne oppdager BON/GRO.

Mvh Bern
Morty
23.12.2004 10:09
#3647

Endre
Nedenfor følger utdrag fra Paretos Morgenkommentar
23 Desember 2004, som gir et dekkende bilde hvorfor OSX hadde litt klabbeføre i gårsdagens USA-handel (bit dere likevel merke i konklusjonen, he-he):

"... Et bittelite førjuls knatterally på lavere oljepris
....
Oljeprisen falt $1,69 etter lageroppbygging med råolje opp 2,1 mill. fat vs. et ventet fall på 0,8. Bensinlagrene steg 1,8 mill fat mot ventet 0,4 og destilat +0,6 vs -1,1 ventet. Importen på 10,5 mill fat er svært høy og opp 10% fra i fjor.
Oljerelaterte aksjer var ikke overraskende de store taperne.
....
Konklusjon:
Har du husket å kjøpe nok offshoreaksjer til jul? Hvis ikke kan det være en fin anledning i dag."
Morty
23.12.2004 11:05
#3648

Endre
Undertegnede har en rekke ganger tidligere fremhevet at jeg tror det er en ikke ubetydelig sannsynlighet for at oppturen i perioden 1995-1997 kan sammenlignes med oppturen vi nå befinner oss i. Ferden dengang hadde en varighet på ca. 30 måneder. Vi har nå tilbakelagt ca. 20 måneder i inneværende opptur som jeg regner startet ca. 3/2003.

Ser man på forløpet dengang er vi nå grovt sett på nivået ved årsskiftet 96/97.Bit dere merke i at det var da det virkelig ble moro å være aksjonær sammen med rederfamilien Olsen, he-he !

Synes de børsnoterte Fred. Olsen selskapene innehar de nødvendige ingredienser for en god gammeldags rakettferd.

"Trykket" nærmer seg etterhvert kokepunktet for når lokket fyker i taket i "de stygge andungene". Husk at selv stygge andunger kan få en himmelferd bare "trykket" i gryten blir stort nok. Tipper andungene BON/GRO da blir betraktet som riktig så pene når så inntreffer, he-he.

Selv gamlefar Fred. burde kunne trekke på seg smilebåndet da. Men han ser sikkert at ikke oppgangen blir for kraftig på denne siden av året; formuesskatt er noe herk må vite :)

***

Morty - "Fasten your seatbelts - It's gonna be a joyride in 2005"
Morty
23.12.2004 12:39
#3649

Endre
Undertegnede har også tidligere antydet at jeg personlig tror vi kan gå mot en offshoreboom; og da særlig innen rigg. Forrige virkelige riggboom er fra 1980-81; altså ca. for 25 år siden. I mellomtiden har det vært noen mindre "offshoretopper"; som den rundt 1997. I de påfølgende 6-7 årene var det rimelig "tørketid" i offshorenæringen med underinvesteringer fra oljeselskapenes side i en årrekke. Det er da også nettopp dette som gjør at når offshore-/riggmarkedet først strammer seg til, så kan oppturen bli ditto stor.

I den anledning kan det være greit å ta en titt på kurshistorikken til Fred. Olsen Energy som ble børsnotert høsten 1997 (like før asiakrise og tilhørende krakk i verdens aksjemarkeder):Av FOE's kurshistorikk ovenfor kan man registrere at aksjen nå er normalt priset utifra selskapets 7-årige børshistorie.

På samme måte som at aksjen var underpriset i "depresjonsårene" 2001-2003 tror jeg aksjen er moden for for å endre fortegn i årene 2005-2007; ergo skal FOE-aksjen over i overpriset territorium i intervalllet 120-150. Muligens er jeg da konservativ ved full klaff. Vi så noe lignende i "minboomen" rundt 1997.

Den kommende riggboomen kan ved full klaff muligens best sammenlignes med bonanzatilstandene vi har vært vitne til innen tank- og bulkmarkedet den siste tiden.

Vær du sikker på at BON/GRO også vil nyte godt av ovennevnte scenario om det slår til. Om ikke har man et av børsens beste risk/reward forhold i ryggen; ergo begrenset fallhøyde.

***

Morty - "Preparing an offshore-boom with the Fred. Olsen companies"
Morty
23.12.2004 12:50
#3650

Endre
Syntes det "ferske" innlegget til velkjente delta på oljeservicetopicen var verdt å gjengi her på BON/GRO/FOE-topicen:"delta [2175] 23.12.04 12:23

Mitt aksjetekniske syn på OSX:

For meg ser OSX grei og positiv ut rent aksjeteknisk. OSX ligger i stigende ettårig trendkanal etter svalestup midtveis i 2001 etterfulgt av sikksakkutvikling til slutten av 2003. Stigningstakten i denne ettårige trenden er over 30 % p.a. hvor bunnen i kanalen for meg ser ut til å ligge litt over 110 og toppen i kanalen ved ca. 135.

Det ettårige RSI-14-chartet ligger dog i en flat trendkanal med topp ca. 75 og bunn ca. 35. I 2. halvår i år har OSX dannet 3 høyere topper og 3 høyere bunner. I RSI-14-chartet har OSX også dannet 3 høyere bunner. Alt dette er positivt.

Rent kortsiktig er det litt spennende mht. toppene i RSI-14-chartet da vi foreløpig har 3 lavere topper i andre halvår. Det vil være bra for den kortsiktige OSX-utviklingen om OSX snart stiger og closer mer enn 2 % over gårsdagens close 124,4. For da vil vi få den 4. høyere topp i 2. halvår og selvfølgelig HOY. Da vil også toppbildet i RSI-14-chartet kunne bli litt mer positivt. Og samtidig kan vi da få en ny og høyere bunn både i OSX og RSI.

Både SMA 50 (ligger ved 120 p) og SMA 200 (ligger ved 110) er stigende. MACD signaliserer kjøp. Slow Stochatics har nylig avtegnet en bear cross som kan signaliere en kortsiktig vending ned i OSX.

OSX kan selvfølgelig falle videre tilbake på kort sikt. Men det behøver ikke skade det positive trendbildet som fortsatt er intakt i dag. I de siste månedene har stigningstakten for de nye toppene kanskje vært mindre enn stigningstakten for de nye bunnene. Dette kan kanskje i sin tur avtegne et reverserende triangel som ofte etterfølges av kraftig kursutslag opp eller ned. Slik det ser ut nå, kan det gå flere måneder før vi kommer til et evt. slikt utbruddstidspunkt. Men dette blir litt hypotetisk foreløpig.

Alt i alt synes jeg OSX ser positiv ut, men ikke superpositiv på helt kort sikt."[Endret 23.12.04 12:51 av Morty]
Robban
23.12.2004 15:13
#36

Endre
Benytt dagens dipp til kjøp, denne skal etter erfaring mye opp før nyttår.
Chelsea
23.12.2004 15:16
#587

Endre
jeg skal spise hatten min om FOE slutter lavere enn 87 i dag!
Morty
23.12.2004 15:29
#3651

Endre
Anbefaler paprikakrydder Chelsea, det funket utmerket for meg, he-he !

BON apetit, and may it GROw....Neida, la oss håpe du slipper, God Jul forresten !
Morty
23.12.2004 15:35
#3652

Endre
Registerer at Sterling kjører noen streamerreklamer her på StockTalk om dagen.

Er det GRO som er den smukke damen i rød uniform og er godt sminket og frisert idet hun roper ut tilbudene på flybilletter i sin ropert ?? Egentlig snodig da den GRO jeg kjenner er særdeles lite sminket og frisert. Faktisk kunne en runde med sminke og frisøren gjort underverker for GRO; hun kunne blitt riktig så smukk. Resulatet ville blitt lange køer av beilere som ønsket å date med smukke GRO, he-he !
Chelsea
23.12.2004 15:39
#588

Endre
He he, God Jul ja, og takk for dine gode råd og innsiktsfulle innlegg!!


Det blir hatt på bordet denne julen....[Endret 23.12.04 16:04 av Chelsea]
thomasa
23.12.2004 16:06
#252

Endre
FOE slutt: 85,75

Velbekomme, hatten er din!

Hatten er din


GOD JUL til alle sammen :)

Mvh,
- Thomas[Endret 23.12.04 16:07 av thomasa]
Glittertind
23.12.2004 17:32
#692

Endre
Chelsea!

Du skulle jo bare ha gitt beskjed om at du trengte hjelp i sluttauksjonen - - - - - - - - - :-)


GOD JUL til ALLE!

Morty
23.12.2004 17:49
#3653

Endre
Overskrift sakset fra TradeWinds:

"Olsen bids for Addax contract

Company joins Bergesen DY and Saipem in vying for FPSO project.
14:00 GMT, 23 December 2004"

***

Addax kjenner vi jo fra tidligere i BON/GRO. Er vel VLCC'en El Greco som nå er omdøpt Knock Adoon som bys inn. Men først må den seile ut 9-måneders kontrakten i 2005 til etterhvert behagelige faste døgnrate USD 57.500,-.

***

Morty - "Knowledge is power"
Morty
23.12.2004 18:00
#3654

Endre
Morty føyer seg inn i rekken og ønsker dere alle en riktig GOD JUL !!Måtte Julenissen tenke på aksjonærene i Bonheur & Ganger Rolf; ikke minst m.h.t. kursutviklingen etter at han har ferdiggjort jobben sin på Julaften, he-he !

***

Morty - "Merry Christmas and a prosperous New Year to all of you"
Chelsea
23.12.2004 20:00
#589

Endre
God Jul!!
Villtotningen
24.12.2004 09:29
#671

Endre
God Jul til alle.

Måtte vi få en like fin kursutvikling i tvillingene, og like god topik i 05 som vi har hatt 04.

Mvh Villtotningen forelsket i GRO.
Bern
24.12.2004 16:21
#465

Endre
Mine tanker på en dag som denne går til Chelsea. Når vi andre kan benke oss rundt bordene og innta det vi tradisjonelt spiser på julaften, må han slite med sitt. Vi burde stått sammen og trådt til med støttekjøp, som Glittertind er inne på.

God Jul og Godt Nytt År til alle.

Mvh Bern
jonnitech
24.12.2004 21:20
#397

Endre
Jeg spiste en liten ullvott i kveld, i sympati for Chelsea. Håper ikke at han bare snakket i uttrykkets forstand når han skulle spise hatten sin. Jeg kommer til å finne garnnøster i dassen i flere dager fremover... ;-)

God jul og godt nyttår til alle sammen! For min egen konto og formues skyld, går det en ekstra stor hilsen til Morty. Tusen takk for alle gode og konstruktive innlegg! Jeg håper en dag å kunne få kloa i adressen din for å kunne sende deg en liten påskjønnelse.

Vil samtidig, i rødvinens, konjakkens og juleølens ånd, takke alle skribentene på denne topic'
en for innsatsen med å gjøre den til en av de aller mest seriøse og informative på dette forum.
Chelsea
25.12.2004 00:56
#592

Endre
Hatten viste seg å være i finste Merino Ull. Jeg har nettopp jekket meg en flaske Milo.
Chelsea
28.12.2004 11:43
#595

Endre
- Vi har veldig stor tro på riggselskapene Smedvig og Fred. Olsen Energy. Seismikkmarkedet ser bra ut, og vi liker TGS Nopec og PGS. Innen supplysektoren liker vi DOF, sier Ulvin.

Sikkert en fin kjøpsanledning i dag for de som har penger:-)

stockinfo.no
28.12.2004 15:33
#1300

Endre
Lenge siden jeg har fulgt noe med på bon/gro nå...men husker future sin "litt overdrevne" hausing i jan/feb i år....lurer på om han fortsatt sitter i bon/gro??
Her er et lite utdrag fra bon/gro-topicen i beg, av 2004:

Future [3600]
29.01.04 12:38
Det var en på topicen som ville vedde en kasse vin med meg, om BON-aksjen passerte kr. 750- i 2004 eller ikke. Smatter litt på det tilbudet. Hadde vært godt med en kasse vin til jul. Har sagt at i løpet av 2004 så blir det:

1) all-time-high i BON-aksjen (og da følger vel GRO med)
2) BON ligger nærmere kr. 1000- enn kr. 500- når julen ringes inn i 2004.


(kursen på bon er nå 264 og det er nesten nærmere 0kr enn 500!!)

Ser du fortsatt er like aktiv her inne Morty....det er bra!!
Fortsatt god jul til dere her inne!!
Morty
28.12.2004 16:00
#3655

Endre
Se ikke bort fra at Future's i utgangspunktet optimistiske spådommer kan slå til; bare et år senere, he-he !

Det fordrer at FOE kryper mot kurs kr 150 utover 2005.

Videre at verdiene i FOTL holder sånn noenlunde stand i 2005. Enten ved brukbar løpende inntjening og skipsverdier og/eller fordelaktige salg tonnasje.

Ellers en OK utvikling i FOP, Sterling, FOCL, FOR m.v..

Skulle ovennevnte inntreffe vil VEK krype mot ca. kr 700,- pr. tvillingaksje.

Skulle aksjemarkedet gå fra å se på BON/GRO som "stygge andunger" til "vakre svaner" skulle aksjekursen dermed kunne være nærmere kr 1.000,- enn kr 500,- innen utløpet av år 2005.

Rent personlig tror jeg det er rimelig stor sannsynlighet for at BON/GRO skal inn i kursintervallet kr 500-1.000 i løpet av år 2005. Spørsmålet er mer hvor i intervallet aksjene vil toppe ut.Ser man på "fjelltoppene" i 1990 og 1997 vil man se at den siste var betydelig høyere enn den første. Se ikke bort fra at den kommende "fjelltoppen" vil bli adskillig høyere enn den forrige fra Oktober 1997. BON toppet da på kr 561,- og GRO på kr 565,-. Den nye "fjelltoppen" tror jeg altså inntreffer i løpet av 2005; trolig i 2. halvår.

***

Morty - "Let your money GROw with GRO - BON apetit"[Endret 28.12.04 16:02 av Morty]
tea
28.12.2004 16:05
#2782

Endre
stock
....og den som ville vedde en kasse vin med future på at kursen IKKE var nærmere 1.000 enn 500 nå ved årsskiftet, det var undertegnede :-)
Selv om jeg har relativt mye i BON/GRO og er optimistisk med hensyn til fremtiden, så synes jeg at future tok litt vel mye av.
Jeg tror vel aldri mitt tilbud om veddemål ble formelt akseptert, så jeg får kose meg med litt skotsk maltwhisky når vi går inn i et nytt år.
stockinfo.no
29.12.2004 09:28
#1303

Endre
Re Morty [3656] for at markedet skal kunne endre synet fra "stygge andunger" til "vakre svaner" for bon/gro så er man vel ganske avhengige av at eierstrukturen endres vesentlig? Eier ikke Fred direkte og indirekte nærmere 70% av selskapene? Skal vel en del til for at så kontrolerte selskap blir til vakre svaner!?!

re tea [2785], ja jeg viste det var du som ville vedde litt med future, godt for han det ikke ble noe av! Dessuten høres maltwhisky mye bedre ut ;-)
Morty
29.12.2004 09:48
#3656

Endre
Et av delta's innlegg fra oilservicetopicen med interesse også for oss aksjonærer i BON/GRO/FOE:

".. delta [2183] 28.12.04 23:03

Hvis vi løfter blikket over morgendagen, i overmorgen osv., er det store finansaktører som tror det kan være stor oppside i amerikanske oljeserviceaksjer i 2005. Følgende er sakset fra www.forbes.com 20. des.:

Top Picks In Oil Services, Drilling
12.20.04, 12:45 PM ET
Merrill Lynch said the oil-services industry "is poised for continued growth in what is expected to be the longest-duration upcycle since the 1970s." Merrill said its analysis suggests "there is substantial unrealized upside potential in many of the stocks" in the sector, noting that oil-services and drilling stocks had a good year in 2004, "outperforming the S&P 500 by over 2,500 basis points," and expecting the strong performance will be sustained in 2005. The research firm said it expects upstream capital spending continuing to expand while global drilling activity also increases. "We believe that offshore drilling industry fundamentals continue to improve with utilization expected to reach 90% during the second half of 2005, driving considerable improvement in day rates and profitability," Merrill said. Oil-services and drilling companies, the firm said, "will experience strong earnings growth in 2005-2006, driven by robust top-line growth and operating margin improvement." Merrill's top picks are large-cap Halliburton (nyse: HAL), land driller Nabors Industries (nyse: NBR) and Transocean (nyse: RIG). ..."

***

"Hoveddriveren" for BON/GRO i 2005 vil høyst trolig være offshorebiten; der vår eierandel på 63,2% i Fred. Olsen Energy er viktigst (forsvarer nærmest alene dagens prising BON/GRO).

Årsaken til at undertegnede tror offshorebiten vil være "hoveddriveren" for en særdeles hyggelig kursutvikling i tvillingene i 2005, er at jeg er sterk i troen på at vi er på full fart mot en OFFSHORE-BOOM ca. 2005-2007; jfr. ovenfor m.v.. Dette vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra de brede lag av investor's fremover. Finanspressen vil da selvsagt følge opp med behørig "champagneomtale" av en rekke av vinneraksjene innen sektoren. Nye tradingynglinger kan da meget vel oppstå; muligens GRO, BON og FOE m.v. ?

I bakhodet kan det være greit å huske at når først oljeselskapene ønsker rigger, så spiller det liten rolle om de må betale USD 50.000,- pr. døgn eller om de må ut med USD 300-400.000,- pr. døgn. Inntektene til oljeselskapene er nemlig så astronomiske vs kostnadene uansett. For riggselskapene er det imidlertid av meget stor betydning idet det slår mildt sagt kraftig ut i selskapenes inntjening; og dermed kan kraftige kursutslag påregnes.

En illustrasjon hentet fra Pareto's "Rig Market Weekly" 07.12.04:

Fred. Olsen Energy gis av Pareto en estimert EPS på usle 0 i inneværende år stigende til kr 3,2 i '05 og 6,4 i '06.

Gitt at FOE's enheter alle gikk til markedsrater ville EPS straks vært økt til kr 8,3. Basert på ventede riggrater sommeren 2005 ville EPS vært kr 13,4.

Skulle vi få en riggbonanza a-la den i 1981 ville inntjeningen pr. FOE-aksje vært hele kr 35,8 pr. aksje !!!!

Man behøver ikke rare fantasien for å tenke seg hva som ville skjedd med kursutviklingen om sistnevnte skulle blitt delvis oppfyllt. Husk det er nå 24 år siden riggboomen i 1981; kanskje på tide med en ny snart, he-he !

Uansett tror jeg investorene rimelig snart vil begynne å løfte blikket mot inntjeningen i 2006 hvilket vil kunne forsvare langt høyere kurser i en rekke av riggselskapene.

Glem heller ikke at Bonheur og Ganger Rolf også eier semi-riggen Bulford Dolphin på 100% basis (inngår i FOE-pool). Videre kommer FSO/FPSO virksomheten i Fred. Olsen Production (FOP). FOP ble av Pareto verdsatt til USD 172 mill. pr. 30.09.2004, verdiene er garantert ikke lavere nå !!

***

Skulle vi få en OFFSHORE-BOOM - med tilhørende oppmerksomhet fra media og investorverden a-la hva tankmarkedet m.v. har fått de siste år - tror jeg sannsynligheten for at "de stygge andungene" Bonheur og Ganger Rolf blir oppdaget og dermed kraftig repriset vil øke kraftig. Et i utgangspunktet friskt kursmål på kr 500,- i et 12 måneders perspektiv kan da i ettertid fortone seg som særdeles konservativt.

Husk at BON/GRO prises allerede til P/B (P/VEK) på usle ca. 0,5 vs ca. 1,8 for OSE generelt; og da er nåværende VEK ca. kr 500 lagt til grunn. Glem ikke at VEK i BON/GRO har potensiale til å "fly i taket" utover 2005.

Neida, her tror jeg vi sitter på en kommende børsyndling Sailor's; og jeg tror ikke jeg har mistet bakkekontakten, he-he !!

***

Morty - "Fasten your seatbelts - It's gonna be a joyride in 2005"
Morty
29.12.2004 10:05
#3657

Endre
Neida stockinfo.no, Fred. Olsen familien eier ikke mer enn ca. 39% av Bonheur/Ganger Rolf justert for krysseierskap. Som redere flest har de imidlertid full kontroll.

M.h.t. om familiekontrollen skulle være noe hinder for endret status fra "stygge andunger" til "vakre svaner" behøver en ikke løfte blikket langt for å finne flere eksempler på Oslo Børs der dette ikke har vært noen hindring for en himmelferd i kursutviklingen. Nevner i fleng Jinhui Shipping, Wilhelmsen, Odfjell, Stolt Nielsen, Frontline m.v.; faktisk er familiekontroll mer normalen enn unormalen i de fleste shippingselskaper; og til en viss grad offshoreselskaper.

Glem heller ikke at dette med familiekontroll ikke var noen hindring for ATH-noteringen GRO på kr 565 i 1997; så hvorfor skulle det bli noen hindring i inneværende opptur.

Glem ikke at risikoviljen øker i takt med generell god børsstemning på Oslo Børs; hvilket vi vel innehar ingrediensene for det kommende året.

Se deg om på Oslo Børs; finner du noen aksjer med større oppside enn BON/GRO med tilhørende behagelige nøkkeltall i ryggen som gir ditto komfortable Risk/Reward ?? Unnskyld meg, men undertegnede ser ikke mange som er i nærheten av Bonheur og Ganger Rolf.

***

Morty - "In value we trust"
Chelsea
29.12.2004 10:30
#596

Endre
Ser at også Norse har klokketro på FOE neste år. Stiller meg litt uforstående til at denne ikke passerer 87 nå. På den annen side stiller jeg meg uforstående til det meste...
Bern
29.12.2004 10:59
#468

Endre
Jeg støtter deg der Chelsea. Vi får se hvordan det går ut over dagen, og hvis det blir nødvendig får vi tre støttende til slik at du kommer over på et mer variert kosthold. :-)

Mvh Bern
Chelsea
29.12.2004 11:35
#597

Endre
Jeg har etterhvert lært at Morty svært ofte kommer med gode og veloverveide innlegg. Jeg stoler på at dette går veien:-)

Takk for støtten Bern!
consejo
29.12.2004 11:44
#305

Endre
For å helle litt malurt i begeret så har det vært et kraftig fall i Suezmax-ratene de siste ukene som vel forklarer ganske bra at BON/GRO ikke har steget mer. Det er tross alt disse ratene som har stått for det meste av inntjeningen i konglomeratet det siste året. Nå har det vel vist seg at de fem skipene i FOTL ikke har gått på spot-kontrakter slik at det gjenstår å se hva man har klart å seile inn.
Morty
29.12.2004 12:29
#3658

Endre
Vel consejo, så har da heller ikke aksjemarkedet priset inn den periodevis rekordaktige inntjeningen i FOTL heller da i BON/GRO. Og joda, de fem suezmaxene går og har gått i spot; om ikke kom med bevis på det motsatte.

Skulle derimot langsiktige kontrakter være inngått i Q4-04 vil det isåfall muligens være en genistrek fra Per Oscar Lund & Co. i FOTL. Det var ihvertfall ikke gjort pr. kvartalspresentasjonen Q3-04 28.10.04.

Når det er sagt bør man være forsiktig med å konkludere med at tankboomen er over. Vi står foran den sesonmessig sterke vintersesongen. De siste ukenes ratefall kan meget vel vise seg å være en sunn korreksjon før pilene atter peker oppover utpå nyåret 2005. Freddy & Co. i Frontline har vært bull m.h.t. fremtidsutsiktene, - volatilitet ja, men på et høyt nivå - og man har der i gården historisk truffet meget bra.

***

Morty - "Knowledge is power"
Morty
29.12.2004 12:39
#3659

Endre
Kan ikke la være å synes at chartene til Fred. Olsen selskapene ser særdeles tiltalende ut om dagen, her representert ved Bonheur's:
For å spare våre venner i Olsen-familien begynner vel først moroa etter at nyttårsrakettene har dalt ned i 2005; formuesskatt er noe herk må vite, he-he !

***

Morty - "A picture sometimes tells more then a thousand words"[Endret 29.12.04 12:43 av Morty]
[Endret 29.12.04 12:44 av Morty]
Morty
29.12.2004 12:55
#3660

Endre
Valutaforhold er vel verdt å følge med nå like før årsslutt.

De interessante valutacrossene for FOE og BON/GRO er særlig USD/NOK men også GBP/NOK (BON/GRO).

Utgangspunktet fra Q3-04 30.09.04 er USD/NOK 6,72 og GBP/NOK 12,15.

Iflg. årsrapporten 2003 til FOE gir en endring på kr 0,25 i USD/NOK en valutaeffekt på hele NOK 100 mill. !!
BON/GRO får sin del av denne kaken da FOE's bunnlinje fremkommer som tilknyttet selskap.

Også for BON/GRO direkte har valutaforholdet en ikke ubetydelig betydning.

USD/NOK er i skrivende stund 6,09 og GBP/NOK er 11,70; ergo det ser bra ut.

Selv om valutagevinst/tap er en ekstraordinær regnskapspost vil den vise bra igjen på Fred. Olsen selskapenes bunnlinjer.

***

Morty - "Knowledge is power"
consejo
29.12.2004 13:11
#306

Endre
re Morty

Hvis du sier at alle FOTLs skip har gått på spot-kontrakter så går jeg utifra at det er riktig. Men ratene fra 3.q var såvidt jeg husker noe under det som var forventet fra flere. Det kan skyldes skipenes alder, jeg vet ikke. Ellers så mener jeg det fortsatt er usikkerhet i forhold til hva slags rater Suezmaxene samt den nye/gamle VLCCen seiler under. Det kan slå begge veier.
Morty
29.12.2004 14:49
#3661

Endre
Hei consejo,

Liten usikkerhet om raten for VLCC'en Knock Adoon idet den går på fast 9 måneders kontrakt fra ca. 20.01.01 med rate USD 57.500,- pr. døgn. Dette iflg. artikkel i DN for noen uker siden, referert på den gamle BON/GRO topicen. Av samme artikkel mener jeg det fremgikk at dette var skipets jomfrutur i FOTL's eie. Dette var egentlig en skuffelse i undertegnedes øyne da Per Oscar Lund i FOTL oppgav at overtakelse ville skje rundt årsskiftet 04/05. Sipet under det gamle navnet El Greco tok nemlig en tur fra AG til Kina med rate ca. USD 200.000,- pr. døgn med avreise AG ca. 20 desember 2004. Bare den turen ville gitt ca. kr 35 mill. på bunnlinjen. Dessverre ser det ut som om den gamle eieren får disse 35 mill., grrrr !

Vil tro årsaken til at FOTL's suezmaxere ikke oppnådde gjennomsnittlige markedsrater i Q3-04 skyldes en kombinasjon av flere faktorer så som:

- Tilfeldigheter ved at lange spotturer inngått på ugunstige tidspunkter.
- De to single hull'erne oppnår lavere rater enn markedsgjennomsnittet for moderne double hull tonnasje som de tre øvrige skipene til FOTL går inn under.

I mine øyne kan FOTL like gjerne oppnå bedre enn dårligere enn markedssnittet. Mener å huske det var slik i 1. halvår 2004. We'll see.

Rekordbra blir høyst trolig 4. kvartal uansett for både FOTL og BON/GRO.

***

Morty - "Riding the tanker waves with First Olsen Tankers Ltd."
Morty
29.12.2004 14:57
#3662

Endre
Tildels friske volum i BON de siste dager. ABG Sundal Collier har kjøpt ca. 45.000 aksjer de siste 2-3 dager (ser ut som de vil ha mer på kr 264 i skrivende stund). Norse har "foret" det meste av salget til ASC i BON. Normalt mer likvide GRO har hengt etter volummessig denne uken vs tvillingen BON. Faktisk en arbitrasjemulighet idet kursdifferansen på ca. kr 25 begyner å bli i stiveste laget; 20 burde holde.

Ser ikke bort fra at det er vinnerfondet Sundal Collier Verdi (omtalt i Finansavisen idag) som er kjøper i Bonheur.
Morty
29.12.2004 15:32
#3663

Endre
...og der ser det ut som om investoren ASC handler for er enig med mitt ovennevnte innlegg idet ASC har begynnt å plukke litt GRO også samtidig som beste kjøper i BON er flyttet opp på 265 med 5' i åpent volum.
thomasa
30.12.2004 11:23
#253

Endre
ASC forsetter så smått i BON idag, håper de knapt er begynt.

Forøvrig fra nettavisen idag:

OSLO BØRS:
Aksjeeksperter vil ha Fred.

Jo André Aakvik 30.12.04 10:56

Fred. Olsen Energy er blant aksjeekspertenes soleklare favoritt for børsåret 2005. Orkla og Norske Skog er også blant favorittene.
Fred. Olsen
Fred. Olsen

På vei inn i det nye børsåret ser det fortsatt lyst ut for aksjemarkedet. Etter to gode år på Oslo Børs, tror ekspertene 2005 også vil kunne gi investorene god avkastning - om enn ikke like bra som 2004.

- Vi tror børsen skal opp med rundt 10 prosent. Det er ikke like bra som i år, men fortsatt langt bedre enn det rentenivået bankene tilbyr, sier Pernille Skarstein Christensen i Carnegie Kapitalforvaltning. Hun tror derfor det blir viktigere å kunne plukke enkeltaksjer til neste år.

Blant hennes favoritter finner vi Fred Olsen Energy. Skarstein Christensen tror på oljesektoren generelt, og velger altså ut Fred. Olsen Energy som sin favoritt blant oljeaksjene.

Det samme gjør også Ivar Strompdal i ABG Sundal Collier.

- Oil Services har vi fortsatt stor tro på, og Fred Olsen Energy er et godt valg innenfor denne sektoren, sier Strompdal.

Nettavisen: Aksjeeksperter vil ha Fred
Morty
30.12.2004 11:47
#3664

Endre
.... og i kjøvannet av FOE's stigende popularitet vil høyst trolig også eierne Bonheur og Ganger Rolf også bli oppdaget og dermed repriset av markedet; 2005 should be the the year to do it !

Odin- og Skagenfondene samt Orion Analyse - og enkelte andre forutseende investorer - har oppdaget "de uslipte diamantene" BON/GRO for lengst. Regn med at flere investorer og etterhvert enkelte meglerhus også vil oppdage det. Meglerhusene må først ha litt volumer før de gidder bry seg med analyser; derav m.v. foretrekkes FOE av meglerhusene når de kommer med sine favoritter fremfor "eierne" BON/GRO. De om det.

Selv foretrekker jeg heller å kjøpe 1 krone for 50 øre enn å betale 50 øre mer; så tar jeg heller med meg litt tank, cruise, vindkraft m.v. på kjøpet.

Tror oppriktig at oppsiden er større i BON/GRO enn i FOE kommende 12 måneder; til mindre risiko.

***

Morty - "In Fred. Olsen and value we trust"
Morty
30.12.2004 11:53
#3665

Endre
Vi har virkelig medvind fra valutasiden nå i nyttårsinnspurten.

USD/NOK 6,045 og GBP/NOK 11,62 vil gi særdeles hyggelige valutagevinster for Fred. Olsen trillingene.

Når det er sagt er valutahandelen rimelig tynn i romjulen, slik at mye kan skje i begge retninger innen vi ser 2005.

***

Morty - "Looking forward to solid currency gains in Q4-04 in the Fred. Olsen companies"
Morty
30.12.2004 12:44
#3666

Endre
Norse har nå solgt ca. 65.000 BON siste uken. Tipper Norse selger for en av disse (kilde: Årsrapport):

Aksjonærer
Ved utgangen av april 2004 representerte de 20 største
aksjonærene 87,7% av totalt antall utestående aksjer i
Bonheur. Nedenstående tabell gir en oversikt over selskapets
20 største aksjonærer pr. 28 april 2004:

Bonheur ASA Antall Antall Eier
Aksjonærer: aksjer andel i %

Invento AS 2 790 846 27,2
Quatro AS 2 057 302 20,1
Ganger Rolf ASA 1 989 910 19,4
Odin Norge 650 940 6,4
Skagen Vekst 300 000 2,9
Goldman Sachs 204 600 2,0
Trassy Shipping Ltd. 198 435 1,9
Kristian Siem 108 964 1,1
Pactum Verdi AS 100 000 1,0
Odin Offshore 86 450 0,8
ABIF Aktiv 69 000 0,7
Deutshe Bank 60 000 0,6
Barclays 53 905 0,5
Det Stavangerske Damskisselskap 46 000 0,5
Bonheur ASA- egne aksjer 45 000 0,4
Bank of New York 37 300 0,4
Danske Bank 30 400 0,3
Leif John Engh 30 000 0,3
ABIF Kapital c/o Gambak Fondsforvaltning 29 000 0,3
Morgan Stanley & Co S/A 29 000 0,3

***

I undertegnedes øyne er meglerhuset Norse blandt de mindre seriøse (for de som bryr seg) meglerhusene på OSE. Vil således tro selger er av det mer ukjente slaget. Tviler på at skagen eller Odin selger via Norse; men man kan jo aldri vite.

Meglerhuset ASC har på den andre siden kjøpt ca. 70.000 BON siste uken, og later til å ønske mer (+ litt GRO også). Hyggelig å registrere kjøperinteresse fra større investorer i BON/GRO. Det har vært et savn om man kan si det slik det siste året.
Virgo
30.12.2004 14:34
#2335

Endre

Differansen mellom GRO og BON er 32 kroner nå. Her ligger en garantert gevinst i GRO som det bare er å forsyne seg av, og så er det ingen som vil ha??

Har alle glemt at det er GRO som har all time high i BON/GRO systemet - ikke BON? Denne differansen vi ser nå er et helt nytt fenomen det ikke er tradisjon eller egentlig noe grunnlag for.

Villtotningen
30.12.2004 14:57
#682

Endre
Dette er grunnen for kronen styrker seg på tampen av året. Til glede for GRO/ BONs aksjonærer.

Klippet fra iMarkedet:

Kronestyrking etter sentalbankro


Torsdag 30. desember 2004 kl. 11:01
Skrevet av: Sigvald Sveinbjørnsson - iMarkedet


Norges Bank kjøper ikke valuta til Statens Petroleumsfond i januar. Dermed styrker kronen seg i valutamarkedet.


Takk for mange gode innlegg i året som har gått, Morty.

Og et riktig godt nytt år til alle medaksjonærer.

Mvh Viltotningen
Morty
30.12.2004 15:58
#3667

Endre
Takk i like måte Villtotningen. Gleder meg til et nytt spennende og forhåpentligvis innbringende nytt år for oss aksjonærer i Fred. Olsen trillingene.
Chelsea
30.12.2004 16:01
#598

Endre
Skal si det tok seg opp her, fin stigning på fint volum. Nå får vi håpe at Spetalen tar feil når han sier at 'aksjer som alle vil ha - vil falle'.

Godt Nyttår!!!
Morty
30.12.2004 16:05
#3668

Endre
Registrerer at Norse p.t. idag har solgt 30' GRO og 40' BON (85' siste dager). Dette gjør "mistenkt selger" listen adskillig kortere om man krysser aksjonærlistene BON/GRO og forutsetter små endringer siden 28.04.04:

Aksjonærer
Ved utgangen av april 2004 representerte de 20 største aksjonærene 82,4% av totalt antall utestående aksjer i Ganger
Rolf. Nedenstående tabell gir en oversikt over selskapets 20
største aksjonærer pr. 28. april 2004:

Ganger Rolf ASA Antall Antall Eier
Aksjonærer: aksjer andel i %

Bonheur ASA 4 485 333 49,5 %
Odin Norge 774 380 8,5 %
Firmament AS 475 000 5,2 %
Third Avenue International 283 200 3,1 %
Kristian Siem 204 000 2,3 %
MP Pensjon(ex Tine Pensjonskasse) 165 600 1,8 %
Invento AS 152 675 1,7 %
Skagen Vekst 117 500 1,3 %
Det Stavangerske Dampskibsselskab 110 000 1,2 %
Siem Industries Inc 92 700 1,0 %
Sandnes Investering ASA 90 000 1,0 %
Engh Leif-John Abel 70 000 0,8 %
Norsk Hydros Pensjon 67 825 0,8 %
JP Morgan Chase Bank Client Treaty Acc 64 000 0,7 %
Odin Maritim 63 950 0,7 %
Odin Offshore Odin Forvaltning AS 60 000 0,7 %
Verdipapirfondet AVA 59 350 0,7 %
Bear Stearns Securit International Operat 52 000 0,6 %
Vital Forsikring ASA 42 810 0,5 %
Alfred Berg Fondk. 42 700 0,5 %

***

Følgende er på "mistenktlisen" over selger bak Norse:

Odin Norge, Odin Offshore, Skagen Vekst, Kristian Siem/Siem Industries, Det Stavangerske Dampskibsselskab og Leif-John Abel Engh.

***

Morty - "Knowledge is power"
Morty
30.12.2004 16:49
#3669

Endre
Meglerhuset ABG Sundal Collier Norge AS later virkelig til å ha oppdaget Fred. Olsen tvillingene, og da særlig BON.

ASC kjøpte idag 57.900 Bonheur av totalt volum 59.850. Kronebeløpet på nær 16 mill. var nok til at BON figurerte som nr. 4 mest kjøpte aksje av ASC sammen med STL & Co..

Skulle nesten bli fristet til å tro at ASC skulle ha tatt opp analysedekning på BON/GRO; men det er vel å forvente for mye ?

Sluttkurs BON 272 vs 242 GRO gir differanse på i undertegnedes øyne "stive" kr 30,-. Finner det egentlig noe rart da GRO burde hatt en viss likviditetspremie. Videre gikk nærmest aksjene som to eneggede tvillinger inntil de skilte lag i inneværende oppgangssyklus. Noen som kjenner årsaken til at BON plutselig begynnte å bli handlet dyrere enn GRO ? Jeg kan ikke se noe som plutselig skulle medføre en slik endring. Ved ATH noteringen 10/1997 ble f.eks. GRO notert til kr 565 vs 561 BON. Utbyttet har jo også ligget kr 0,50 høyere i GRO vs BON. Riktignok er VEK noe høyere i BON - samt må betegnes som A-aksjen av de to - men dog.

KAn nesten virke som om markedet begynner å prise inn gamlefar Fred. Olsen's fullstendige fratreden og at "A-aksje" stausen til BON dermed gis en viss premie ?

Egentlig litt snodig det hele. Men, men, det er ikke alt man skal forstå heller da.

Så var vel Oslo Børs stengt for 2004 også da ? slik at sluttkursene dermed er satt. Samtlige sluttet isåfall nær årets høyeste. Særlig FOE med sluttkurs kr 87,50 har lagt bak seg et fantastisk bra år.

***

Morty - "In value we trust"
Morty
31.12.2004 09:10
#3670

Endre
Tipper Ganger Rolf vil gi solid bidrag til Orion Analyse ved guru Stig R. Myrseth også i 2005:

"... De beste aksjetipsene

Stig Myrseth knuser konkurrentene i aksjemarkedet. Her er anbefalingene.

Artikkel av: Stian Jacobsen (31.12.04 06:28) (HegnarOnline, mer utfyllende i Finansavisen 31.12.04 vil jeg tro)

Stig Myrseth i Orion Analyse har markert seg som en stor profil i Eksperttipset i Finansavisen. I hele høst har han ledet konkurransen.

Med en porteføljeavkastning på 53 prosent siden 21. august leder han klart foran nestemann som er Leif Eriksrød fra Delphi Fondene med en avkastning på 40 prosent.

Kjøpsanbefalingene:

Acta
Ganger Rolf
Veidekke
AF Gruppen
Rica ...."
Morty
31.12.2004 09:49
#3671

Endre
Finansavisen har i nyttårsutgaven 31.12.04 en helsides artikkel om Fred. Olsen Renewables med overskriften "Vindpust till 500 mill." akkompagnert med stort bilde av en jublende Fred. Olsen himself.

Egentlig ikke de store nyhetene i artikkelen for oss BON/GRO aksjonærer.

En skal imidlertid ikke undervurdere PR-effekten slik medieomtale gir mot det bredere investorpublikum. Litt flere blir klar over at BON/GRO også eier vindkraftvirksomhet; ikke helt ubetydelig sådan.

***

Morty - "Blowing in the wind with Fred. Olsen Renewables"
Bern
31.12.2004 10:21
#469

Endre
Da vil jeg takke alle bidragsyterne her på tråden, med Morty i spissen, for en god jobb i året som har gått. Dere gjør det bekvemt for oss som er flinkest til å lese.

Jeg ønsker alle et Godt Nytt År.

Mvh Bern
Morty
02.01.2005 20:24
#3673

Endre


Til dere alle BON/GRO'ere & FOE'ere også da !

2004 er tilbakelagt og det historisk bra midtåret 2005 ligger foran oss med nye muligheter !

Først en liten oppsummering på 2004 rent kursmessig:

- Fred. Olsen Energy:
Åpnet på 28,50 fra 2003 og endte 2004 på kr 87,50 og ble med det en av OSE's desiderte vinneraksjer med sin oppgang på kr 59,- tilsvarende 207,02%.

- Bonheur:
Åpnet på kr 180,- fra 2003 og endte 2004 på kr 272,- tilsvarende en kroneoppgang på anstendige kr 92,- som gav 51,11%.

- Ganger Rolf:
Åpnet på kr 150,- fra 2003 og endte på kr 242,-. Identisk kroneoppgang som BON på kr 92,- tilsvarende 61,33%.

***

Morty - "Wishing you all a prosperous New Year !"
Villtotningen
02.01.2005 21:34
#683

Endre
Hyggelig stigning hos alle 3.

I tillegg betalte GRO ut 11 kr i utbytte i 2004. BON betalte ut 10,- kr.

Mer er i vente i det året vi har gått inn i.

Mvh Villtotningen med sans for substans.
thomasa
03.01.2005 09:55
#258

Endre
Innsidesalg i FOE:

FOE - MELDEPLIKTIG HANDEL
http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=101537


Den 30. desember 2004 erklærte ansatte i FOE 22.500
opsjoner i Selskapet til kurs 85 kroner. Herunder erklærte
primærinnsider i selskapet, finanssjef Per Sølvberg, 10 000
opsjoner.

Av primærinnsidere i Selskapet erklærte finanssjef Per
Sølvberg 10.000 opsjoner, og aksjene ble solgt i markedet
samme dag til kurs 86,28 kroner.
I tillegg solgte Sølvberg 7.834 aksjer til kurs 86,25. Ny
beholdning er 0 aksjer og 0 opsjoner.
Nærstående av Per Sølvberg kjøpte samme dag 9.000 aksjer i
Selskapet til kurs 86,25.

Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin
beholdning av egne aksjer fra 2 923 894 til 2 901 394.
Antall gjenværende opsjoner i Selskapet pr. 3. januar 2005
er 279.511.
thomasa
03.01.2005 11:19
#259

Endre
- Kjøpssignal

Det er utløst kjøpssignal i Fred. Olsen Energy-aksjen.

Artikkel av: Øystein Byberg (3.1.05 11:15)

Ifølge sjefanalytiker Oddbjørn Windstad i Christiania Securities har Fred. Olsen Energy brutt halslinjen i en omvendt hode-skulderformasjon. Et kjøpssignal er dermed utløst.
- Dette indikerer at aksjen står foran positiv kursutvikling, skriver Windstad i dag.

Kjøpsanbefalingen med kursmål 100 og stop loss 69 kroner opprettholdes.

FOE kjøpssignal
observer
03.01.2005 11:31
#6080

Endre
Årets første kjøp er mitt. ;-)
Chelsea
03.01.2005 13:01
#602

Endre
Ser ut til å ha vært et bra kjøp det:-) Er det noe motstand å snakke om på 90?
Morty
03.01.2005 15:50
#3674

Endre
Følgende sammenligning kurshistorikk GRO vs BON snappet jeg opp fra en skribent på HO's shippingtopic:Om den stemmer kan det se ut som om jeg feilaktig har trodd at BON først de siste år har "krøpet" fra GRO kursmessig. Er imidlertid ikke helt sikker på om vi kan stole helt 100% på sammenligningen. Vet nemlig med sikkerhet at ATH noteringen var kr 565 i GRO vs 561 BON på samme kalde Oktoberdag 1997. På grafikken ser det vitterlig ikke slik ut.

Legg videre merke til at kursgrafikken går helt tilbake til 1980. Det eldste jeg har sett tidligere er fra ca. 1989.

Bit dere merke i himmelferden BON/GRO hadde på 80-tallet !

Selv om man kanskje skal ta såpass gammel kurshistorikk med en liten klype salt tror jeg faktisk den stemmer. Undertegnede leste nemlig for kort tid siden Odd Harald Hauge's (Nettavisen grunderen ja) "Uautorisert biografi Fred. Olsen" publisert 1993. Der fremgikk det at BON/GRO hadde en kursoppgang på astronomiske 8.600% i perioden 1980-1987 !!!

Da blekner selv undertegnedes kursmål på kr 500-1.000,- for tvillingene i inneværende oppgangssyklus !

***

Morty - "Knowledge is power"
Morty
03.01.2005 15:58
#3675

Endre
Beste kjøper lagt seg på kr 280 (årshøyeste 2004) Bonheur i skrivende stund. Dette burde kunne bane vei mot at GRO omsider også bryter gjennom gjenstridige kr 250 (årshøyeste 2004):Ved brudd 250 og 280 skal en Isåfall ikke se bort fra at oppgangen vil kunne aksellerere for begge.

***

Morty - "Join the Fred. Olsen party in 2005 - Enjoy the ride"
Morty
03.01.2005 16:05
#3676

Endre
Så henger da også FOE-eierne BON/GRO etter FOE kursmessig.Da BON/GRO ble notert til 280/250 Oktober 2004 ble FOE notert til ca. kr 80 mot nå like under kr 90,-. FOE oppgangen forsvarer altså alene en kursoppgang på nærmere kr 30 siden dengang for BON/GRO alt annet like !

***

Morty - "Preparing an Offshoreboom in 2005"
EazyE
03.01.2005 16:06
#627

Endre
alt annet er ikke like. Tankmarkedet har kollapset...
delta
03.01.2005 16:44
#2190

Endre
Jo, men tankaksjebonanzaen har ikke kommet BON/GRO til del. Da skal de jo heller ikke straffes når tankaksjer stuper. FRO var for 3 uker siden priset til 1,7-1,8 ganger NAV, andre tankaksjer noe lavere. GRO (inkl. tank, FOE, osv.) tipper jeg nå omsettes til NAV * 0,5 +/-.

"Ratekollapsen" i VLCC kommer fra helt eventyrlig astronomiske nivåer rundt $250k/dag til ca. $50k/dag, noe som også er svært høyt sett i historisk sammenheng og fortsatt gir utrolig sterk inntjening. Suezmaxratene har ikke "kollapset" på samme måte som VLCC selv om de har falt fra $160.000k/dag til rundt $80.000k/dag. BON/GRO har 5 suezmaxere spot og 1 liten VLCC på fast rate det meste av 2005. Ratene i øyeblikket gir fortsatt fantastisk inntjening for tankbiten i BON/GRO og ligger godt over hva en skulle forvente som snittnivå i år.
jonnitech
03.01.2005 16:56
#401

Endre
www.boarding.no
-------------------
Danske avgifter skremmer:
Sterling vurderer avganger fra Malmö-Sturup
Danske Sterling skal være i forhandlinger om oppstart av én eller flere ruter fra Malmö-Sturup. Årsaken er lavere avgifter på den Syd-Svenske flyplassen.

Det er den danske passasjeravgiften som tynger for Sterling - og de andre flyselskapene, skriver Jyllandsposten.

Sterlings kommersielle direktør Stefan Vilner sier til avisen at selskapet vil spare penger ved å fly fra Sturup, som ligger en drøy halvtimes kjørsel fra København.

Blant annet vil selskapet slippe passasjeravgiften de første fem årene. Slik det er idag må Sterling - ifølge Vilner, ha en kabinfaktor på 85 prosent for at flyvningene ut fra København-Kastrup skal lønne seg.

------------------------

Dette må vel antakeligvis ses på som et pressmiddel i den pågående debatten om redusering av avgiftene ved CPH. Det jeg imidlertid synes er mest interessant ved denne artikkelen, finnes i siste setning. Med dagens prispolitikk, kreves en kabinfaktor på 85%, som antakeligvis kun oppnås i høysesongen, samt jul og påske, før lønnsomhet eksisterer. Håper inderlig ikke at det ser likedan ut fra de andre skandinaviske hovedflyplassene.
Morty
03.01.2005 17:35
#3677

Endre
Når det gjelder himmelferden i tank strakk den seg fra Oktober 2004 og ut året, altså en varighet på 3 måneder.Vi er nå grovt sett tilbake til ratenivåene fra begynnelsen av Oktober 2004 da BON/GRO som nevnt toppet ut intradag 280/250. Som delta forklarer ble aldri de rekordaktige tankratene priset inn i tvillingene (tviler på om markedet er klar over tankeksponeringen). Kjøper således ikke helt kommentaren din EasyE.

***

Morty - "Riding the tanker waves with First Olsen Tankers Ltd."
Morty
03.01.2005 18:14
#3678

Endre
Siden vi først er inne på det - og det er første handledag i 2005 og greier - la oss se på verdiutviklingen underliggende verdier (VEK) i BON/GRO siste 12 måneder vs kursutviklingen:

Sluttkursene 2003 og dermed åpningskurser 2004 var som kjennt 180 BON, 150 GRO og 28,50 FOE.

- Bare kursøkningen FOE på kr 60,75 forsvarer alene en kursøkning på kr 172 (2,75 FOE'er opp til kurs 68, deretter 3 pga. konverterings obligasjonsgjeld. Justert for krysseiersskap). "Teoretisk" skulle således BON/GRO sluttet år 2004 h.h.v. kr 342 og 311 hensyntatt utbytte kr 10 og 11.

Men BON/GRO eier jo så mangt, slik at det stopper ikke så lett:

- Tankflåten har grovt sett økt verdiene med USD 150 mill. tilsvarende kr 916 mill. i år 2004 pga. verdiøkning de 5 suezmaxene.
- Fred Olsen Production minst kr 100 mill. (trolig flere ganger mer).
- NHST ca. kr 100 mill.
- Callon Petroleum ca. kr 60 mill..
- Ikke medregnet verdiøkning Fred. Olsen Renewables, Fred. Olsen Cruise Lines, Sterling, riggen Bulford Dolphin m.v.; men trolig ikke ubetydelige verdiøkninger også her (ihvertfall ikke nedgang).

I sum en verdiøkning - FOE ikke hensyntatt - på kr 1,176 milliard tilsvarende kr 92 pr. aksje justert for krysseierskap.

Legg så til at jeg tror 2004 vil vise EPS ca. kr 60 BON og 50 GRO.

Man kommer da frem til en teoretisk aksjekurs på minst ca. kr 494 BON og 453 GRO om kursøkningen skulle holdt følge med utviklingen i de underliggende verdiene BON/GRO de siste 12 måneder. Dette samsvarer da også med nåværende VEK i underkant av kr 500 pr. BON/GRO grovt vurdert.

Som tittelen på denne topic antyder, vil det altså ikke forundre undertegnede i om 2005 vil gi en lignende rakettaktig utvikling i VEK ved at denne viser oppimot kr 700,- pr. aksje 12 måneder frem.

Så spørs det om aksjemarkedet lar en slik utvikling forbigå i stillhet også i 2005, som tilfellet var i 2004. For all del kursutvikling i 2004 var brukbar den med kursoppgang 51% BON og 61% GRO, men den var som beskrevet ovenfor ikke i nærheten av økningen i VEK.

We'll see what 2005 will bring, he-he.

***

Morty - "In value we trust - Knowledge is power"
Morty
03.01.2005 18:45
#3679

Endre
Orion Analyse skriver i "Dagens Analyse" Mandag 03.01.2005:

"...●●● DAGENS CASE
I dag vil vi særlig trekke frem følgende investeringsideer:
...
• Bonheur (272,00) og Ganger Rolf (242,00) presser mot toppene fra tidligere i vinter, og det er trolig bare et spørsmål om tid før disse forseres. Når det skjer, kan effekten lett bli som når en demning brister. Kursen kan da løfte seg både raskt og sprangvis. Fundamentalt støttes aksjene av en høy substansrabatt og sterke markeder innen rigg og tank. ..."

***

La oss håpe Orion Analyse's spådommer slår til, he-he.

Bonheur sluttet på 280 som tilsvarte intray-high årshøyeste fra toppen i 2004.

Ganger Rolf sluttet på kr 249; 1 krone lavere enn intraday-high årshøyeste 2004 satt i Oktober.

Begge tvillingene har ikke vært sluttnotert på høyere nivåer enn dagens på mange år. Skal bli spennende å følge utviklingen de førstkommende dager.

Man skal ikke se bort fra at tankratene snarlig vil få seg en kraftig rekyl opp igjen og at BON/GRO denne gang vil reagere kursmessig, i motsetning til oppturen i Q4-04.

Så får det heller være at vi rent kortsiktig har litt klabbeføre ved at OSX ikveld norsk tid korrigerer ned på fall i oljeprisen.

***

Morty - "Let your money GROw with GRO - BON apetit !"
observer
03.01.2005 19:22
#6089

Endre
re Morty [3680]
Sjelden å se Orion være så sterke i beskrivelsen av sitt syn.
thomasa
04.01.2005 09:28
#263

Endre
CA krysser 258.800 aksjer i morgentimene idag for pris 277 kroner. Noen som vet hvem som skal ut/inn her?
jonnitech
04.01.2005 10:30
#403

Endre
Neppe uventet nyhet dette.
---------------------------------
www.take-off.dk

Stort millionbeløb til Sterling fra norsk moderselskab

Lavprisselskabet blev tilført et trecifret millionbeløb som kapitaltilskud mellem jul og nytår. Sterlings adm. direktør Harald Andresen bekræfter i dag over for Berlingske Tidende, at lavprisselskabet har fået tilført kapital fra moderselskaberne i Fred Olsen koncernen, Ganger Rolf og Bonheur kort før årsskiftet. Han vil dog ikke sige beløbets størrelse, men avisen oplyser, at det er et trecifret millionbeløb, der er tale om.

" Vi har fået en kapitaltilførelse, og vi kan nu sige, at selskabet er lavt kapitaliseret, men at vi har en positiv egenkaptal," siger Harald Andresen.

Kommerciel direktør Stefan Vilner oplyser samtidig, at man har oplevet en markant stigning efter alliancesamarbejdet med Norwegian. "Vi oplever mellem 10 og 25 procent højere belægning på alle ruter end på hvilket som helst tidspunkt sidste år," siger han til avisen.

--------------------------------
Morty
04.01.2005 13:02
#3680

Endre
Rimelig sikker på at det er "investoren" som kjøpte seg inn tidlig 11/04 som nå under 2 måneder senere velger å ta ut gevinst. Jfr. utdrag fra mitt innlegg:

"... Morty [3524] 09.11.04 15:41

Carnegie krysset nylig hele 149.600 aksjer i BON på 255. I forrige uke krysset samme meglerhus i tillegg tre poster på til sammen 108.000 BON. Totalt har altså Carnegie krysset 258.000 Bonheur aksjer på siste 4 dager. Dette begynner å bli interessant. Siden kryssingene har skjedd til markedskurser kan vi høyst trolig gjøre regning med at det er ordinære handler vi har med å gjøre. Om initiativet til handlene har kommet fra ivrige meglere eller fra kjøper eller selgersiden vites selvsagt ikke, men man kan jo saktens spekulere. ..."

***

Tvilsomt om denne aksjonæren er å finne på de gamle topp-20 aksjonærutskriftene gjengitt tidligere her på topicen. Høyst sannsynlig en institusjonell investor da Carnegie har svært frå privatpersoner som kunder etter hva jeg forstår.

Ellers ikke omsatt lignende volumer i BON siden gjengitte aksjonærutskrifter pr. 4/04.

***

Morty - "Knowledge is power"
thomasa
04.01.2005 13:23
#265

Endre
Fred Olsen blar opp for Sterling

Av Henrik D. Meyer

Fred Olsens dyreste julegavekjøp var trolig den han ga til flyselskapet Sterling. Lavprisselskapet fikk i romjulen et sårt tiltrengt kapitaltilskudd på et tre-sifret millionbeløp og Sterling-sjefen ser nå lyst på året som kommer.

Ifølge den danske avisen Berlingske Tidende har Fred Olsen-selskapene Bonheur og Ganger Rolf i dagene mellom jul og nyttår gitt et kapitaltilskudd på minst 100 millioner kroner til flyselskapet.

- Vi har fått et tilskudd fra moderselskapene ved utgangen av 2004. Vi kan nå si at selskapet er lavt kapitalisert, men at vi har en positiv egenkapital, sier Sterling-sjef Harald Andresen til Berlingske Tidende.

Lever på velvilje
Andresen vil ikke sette tall på beløpet, men ifølge avisen dreier tilskuddet seg om et tresifret millionbeløp.

Det er ikke første gang Fred Olsen trår til for Sterling. Senest i desember 2003 ble selskapet tilført et tosifret millionbeløp, og også i 2002 fikk selskapet et ekstraordinært bidrag.

Flyselskapet kan, ifølge Berlingske, prise seg lykkelig for at Fred Olsen er kjent som en langsiktig og rik eier. Akkurat som konkurrenten Maersk Air som er eid av Danmarks største selskap rederigiganten A.P. Møller Mærsk, lever Sterling et selvstendig liv ene og alene som følge av en utstrakt velvilje fra redergiganten som står bak flyselskapet, skriver den danske avisen.

Stort behov

Harald Andresen er administrerende direktør i Sterling.
Som dn.no skrev i november var det ventet at det ville komme en kapitaltilførsel til Sterling etter underskudd i de siste fire årsregnskapene på til sammen 220 millioner danske kroner.

Selv om Sterling leverte overskudd i tredje kvartal i 2004, ga fjorårets ni første måneder samlet et ytterligere underskudd på 56 millioner norske kroner. Ifølge BT ventes årsresultatet for 2004 å ende på rundt minus 100 millioner kroner.

Optimist
Med samarbeidet Sterling innleder med Norwegian i februar og den ferske kapitaltilførselen, venter Sterling-sjefen en lysere tilværelse i 2005.

- Vi forventer at 2005 blir et vesentlig bedre år enn 2004, men vi gir ingen estimater på nåværende tidspunkt, sier Harald Andresen.

dn.no: Fred Olsen blar opp for Sterling
jonnitech
05.01.2005 15:57
#404

Endre
I dag har 3300 omsatte GRO-aksjer sendt kursen ned 2,87% til 237. Jeg klarer ikke å identifisere noe mønster i kjøpere og selgere, men i BON har Neonet gjordt rent bord (skjønt volumet er lavt) og kursen har sunket til 269, men en adskillig mindre nedgang. Det skulle gi en intradag differanse på 32, vel mye i overkant av 1,07-forholdet, men dette kan vel forklares gjennom den lave interessen det er for aksjene i disse dagene. I forhold til Neonet har jeg ikke fulgt med i deres aktivitet de siste dagene, men en periode var det jo gjennomgangstone at de "kjørte" BON på fredagene.

Forøvrig så tror jeg at vi nå begynner å bli avhengige av børsmeldinger for å få sving på sakene, og da gjerne en FOE-rigg på kontrakt.

På mange måter sitter jeg med noe av den samme "ensomhetsfølelsen" som jeg hadde da jeg satt med Jinhui, men en av forskjellene er at BON/GRO ikke er noen pennystock, og at man dermed er avhengige av at de store tar tak i den først.

(Ovennevnte er neppe noen revolusjonerende betraktninger, men kan vel heller ses på som en smule frustrasjon)
Morty
05.01.2005 21:37
#3681

Endre
Aksjefondet Odin Norden (forvalter er Ragnhild Wiborg) har pr. 31.12.2004 en beholdning på hele 1.055.171 aksjer i Ganger Rolf (kr 255 mill.). Dette ifølge:

Odin Norden - Faktaark med 10. største pr. 31.12.2004

Fondet er Odin's flaggskip og har en forvaltningskapital på hele 6.481.000.000,- pr. 31.12.04. GRO er fondets 4. største investering. Meget hyggelig !!

Pr. 30.06.04 var Odin Nordens beholdning null iflg. halvårsrapporten.

Legg så til at Odin Norge (Jarl Ulvin har over lang tid vært tungt lastet med både BON og GRO) også sitter på 740.460 GRO samt at Wiborg via Odin Offshore har 101.455 GRO.

Totalt har da Odin Forvaltning's aksjefond 1.897.086 Ganger Rolf, hvilket tilsvarer hele 20,92% av totalt utestående aksjer i selskapet !!!!!

Såpass høy eierandel GRO at jeg lurer på om det kan ligge en feil i faktaarket til Odin Norden ? Om ikke har de nærmest støvsugd markedet for GRO-aksjer 2. halvår 2004.

***

Morty - "Knowledge is power"
delta
05.01.2005 21:54
#2196

Endre
Og da lurer jeg på hvorfor Odin ikke profilerer BON/GRO i media når de kommer med sine syn på gode investeringskandidater. De har nevnt helt andre aksjer i det siste. Er det fordi de har 5 års horisont for BON/GRO, men årshorisont for de aksjene de nevner i finanspressen?


[Endret 05.01.05 21:54 av delta]
Morty
06.01.2005 11:44
#3682

Endre
Muligens kan det skyldes at Odin (Norden) har vært på kjøper'n de siste månedene av 2004 i Ganger Rolf, og derav ikke har ønsket å presse kursene for mye før de er ferdiglastet.

Husk at 1.055.000 GRO-aksjer kjøpt fra tidligst 01.07.04 og ut 2004 må kunne karakteriseres som en meget tung investering hensyntatt den tildels tynne handelen i aksjen.

Etterhvert som oppsiden burde begynne å være heller begrenset i øvrige av Odinfondenes tyngste investering - f.eks. Stolt Nielsen, Odfjell, Wilhelmsen, Norsk Hydro m.v. - vs Ganger Rolf og Bonheur m.v. skulle kanskje utsiktene være bedre for at Ragnhild wiborg og hennes kolleger fremhever tvillingene som anbefalte kjøpskandidater ved passende anledninger i diverse media og fora. We'll see !

***

Morty - "In value we trust"
Chelsea
06.01.2005 11:53
#608

Endre
Jeg har ikke særlig peiling på dette her, men når er det snakk om at FOE kan få tildelt kontrakter. Kan det skje når som helst?
delta
06.01.2005 11:56
#2200

Endre
Har Odin virkelig kjøpt så mye GRO siste halvår? På en oversikt som jeg har, er det omsatt 2 mill. GRO-aksjer siste halvår fordelt på en rekke meglerhus hvor Netfonds er største bruttokjøper med ca. 450 k, PA 300 k, DNM 230 k, .., NEO 7 k.
Morty
06.01.2005 12:55
#3683

Endre
Finner det også noe snodig delta. Mistanken forsterkes ved at det ikke er sendt noen flaggemelding fra Odin; hvilket vel skulle vært gjort to ganger siden Odin Norden i tilfelle eier 11,63% av GRO.

Såvidt jeg kjenner flaggereglene skal det flagges for hver 5%. Muligens slipper Odin å flagge siden de fra før eide ca. 10%; men kan faktisk ikke se at de har flagget over 10% heller.

Mistenker således at faktaarket Odin Norden er feil. Får ta en telefon til Odin og sjekke.
Morty
06.01.2005 13:23
#3684

Endre
Vel, det svarer seg å være litt mistenksom.

Odin Forvaltning ved Jo Brenden opplyste om at Odin Norden hadde ingen beholdning i hverken Ganger Rolf eller Bonheur p.t., og at faktaarket således var feil. Skulle visstnok være rettet umiddelbart.

Vel, vel. Det var nesten for godt til å være sant, og da er det som regel ikke riktig.

***

Morty - "Knowledge is power"
thomasa
06.01.2005 15:57
#276

Endre
GRO ut av modellporteføljen til Orion. Inn kommer BEL
Morty
06.01.2005 16:37
#3685

Endre
Skal si Orion er utålmodige; skuffende !

Tok nettopp en titt på Orion's fundamentaldatabase på BON/GRO. For Q4-04 ligger de fortsatt inne med estimert EPS minus kr 5,42 og BON på minus 7 komme noe. Dette står i grell kontrast til mitt optimistiske foreløpige estimat på EPS pluss ca. 25 GRO og 35 BON i 4. kvartal slik at EPS for 2004 som helhet isåfall vil ende på over 50 GRO og 60 BON.

Selv om nok Orion Analyse fortsatt er positive til BON/GRO må jeg innrømme at jeg likte særdeles dårlig at GRO nå røk ut av modellporteføljen. Var jo en av de få "vennene" vi hadde i det norske finansmiljøet.

***

Ellers tok jeg en titt på handlene i GRO rundt årsskiftet 96/97:

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
10-Jan-97 275.00 275.00 271.00 271.00 1,200 228.85
9-Jan-97 280.00 280.00 273.00 274.00 5,550 231.38
8-Jan-97 278.00 278.00 270.00 276.00 49,950 233.07
7-Jan-97 267.00 267.00 265.00 266.00 550 224.63
6-Jan-97 265.00 265.00 262.00 265.00 200 223.78
3-Jan-97 261.00 261.00 260.00 260.00 7,000 219.56
30-Dec-96 265.00 265.00 261.00 264.00 22,550 222.94
27-Dec-96 263.00 263.00 258.00 263.00 1,950 222.10
23-Dec-96 255.00 255.00 249.00 254.00 1,950 214.49
20-Dec-96 250.00 250.00 246.00 250.00 15,000 211.12
* Close price adjusted for dividends and splits.

Dette da jeg tidligere har antydet at jeg tror vi kan være inne i en lignende 30-måneders oppgangsbølge som dengang; som vi nå har under et år igjen av om varigheten blir identisk med dengang.Med sluttkurs 30.12.04 kr 242 GRO og 272 BON er vi ikke langt unna 264 fra 96/97. GRO ble i Oktober 1997 notert til kr 565,-.

***

Morty - "Preparing a repeat of the 1997 bullrun in Bonheur & Ganger Rolf in 2005"[Endret 06.01.05 16:39 av Morty]
EazyE
07.01.2005 09:33
#630

Endre
Orion tar GRO ut av porteføljen. Grunnen er kollaps i tankratene, samt store problemer med Sterling.

Sterling kan virkelig tappe BON/GRO for cash i årene som kommer. Delta Airlines slashet prisene så mye som 50% på en del flyvninger og am. flyaksjer falt ca 10% på meldingen.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS