"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MEC : IVM USA godkjent - "Egget modner" - Del_3
MEC : IVM USA godkjent - "Egget modner" - Del_3
CHEMO
25.01.2005 23:25
#2082

Endre
Har foreløpig ikke noen kommentarer til presentasjonen.

Jeg var ikke tilstede og har heller ikke fått lest gjennom denne.

Får vel tid noe tid imorgen til å kommentere ...

I mellomtiden er bare å fortsette meningsutvekslingen.

Chemo
tybring
25.01.2005 23:31
#396

Endre
Merkelig stille fra DonE etter presentasjonen.....

Kan det være at det var han som solgte seg ut etter presentasjonen........tipper han da snart dukker opp med kursmål 7 kr igjen :)
janmarki
25.01.2005 23:32
#6618

Endre
Beklager CHEMO at jeg ikke tok din oppfordring til å starte en ny topic.

Ellers så limer jeg inn et referat ifra en som var der ifra HO (McMec):MEC - Glimrende presentasjon...!!

Ja, og det mener jeg...!!!

Jeg har lest artikkelen som refererer fra informasjonsmøtet, og det er forholdsvis godt skrevet. Likevel føler jeg at en del av informasjonen er utelatt...

For det første; det ble IKKE sagt at inntektene først vil komme i 2009. Det som ble sagt var at man ikke vil få de store inntektene på IVM-metoden (og jeg gjentar IVM-metoden) i 2005 og 2006. Dette er nettopp på grunn av de tre prosjektene som MediCult har igangsatt for å bedre suksessraten på IVM-metoden. Disse tre prosjektene ble det redegjort for i børsmeldingen den 17. januar. Disse tre prosjektene dreier seg inn på tre ulike steg i IVM-prosessen, og vil trolig forbedre suksessraten vesentlig. MediCult har lisens på dette arbeidet, og samarbeider blant annet med Universitetet i Adeleide (Australia) og Texas Medical School (USA).

Disse tre prosjektene vil trolig koste rundt 18 millioner kroner frem til 2009, men IVM-metoden vil også fortløpende forbedres uavhengig av prosjektene.

Noe av det mest interessante var dette: (les nedenfor).

Professor Hovetta fra Karolinska Institute i Sverige redegjorde for fordelene ved IVM-metoden. De har i Sverige begynt å benytte MediCults IVM-metode.

Hvert år gjennomfører de 1200 behandlinger på dette sykehuset. Målet deres for 2005 var at IVM-metoden ble benyttet ved 200 av behandlingene. Målet for 2006 var at IVM-metoden ble benyttet ved 400 av disse. Dette er trolig relevante tall også for andre klinikker som begynner å tilby IVM-metoden. Regn litt på dette...!!

Hun anslo at IVM-metoden trolig ville bli benyttet ved 50 - 60 % av alle kunstige befruktninger i fremtiden, og da tenkte hun ikke kun på egen klinikk. Tenk litt på dette...!!!

Professoren redegjorde også for farene og bivirkningene ved tradisjonell IVF-metode, og mente at dette i tillegg til reduserte kostnader ville sørge for at IVM-metoden i fremtiden vil bli førstevalget innen kunstig befruktning.

Vi fikk også en dramatisk orientering om farene ved hormonbruk fra en kvinne som selv hadde følt dette på kroppen. Skremmende...!!

Det som 2005 og 2006 vil gå med til er opplæring av klinikker. Professoren understreket viktigheten av at klinikkene får grundig opplæring, og mente at enhver seriøs klinikk vil kunne tilby IVM-metoden etter et par måneders forberedelse.

Videre fikk vi bekreftet at MediCult gikk med overskudd i 2004, men de konkrete tallene vil legges frem senere. Dette er et tidsskille for MediCult....

Jeg har aldri tidligere hørt MediCults ledelse være så konkrete om fremtidsutsiktene. Adm.dir Rønn virket svært optimistisk. Allerede idag fremstår IVM-metoden som et førstevalg for kvinner som kan velge, og de tre nevnte prosjektene skal spisse suksessraten på IVM-metoden ytterligere. Erfaringene fra Finland er at kvinnene velger IVM-metoden først, og at man senere forsøker IVF-behandling med hormonsprøyter hvis man ikke lykkes.

Jeg har langt flere notater, men kort sagt ble jeg grundig overbevist om at MediCult så absolutt er på rett vei. Jeg har aldri vært tryggere på min investering.

Det finnes utrolig mange useriøse aktører på dette forumet, og jeg vil bare oppfordre hver enkelt til å søke informasjon.

Ja, det gjør det absolutt. Samtidig må man være klar over at det tar tid med opplæringen. Nettopp derfor vil de store inntektene utebli iallefall i 2005... Min antagelse er at vi vil begynne å se inntektene på IVM-metoden i 2006.

Samtidig blir det spennende å se hvilke inntekter MediCult vil få på den nye metoden for menn med dårlig sædkvalitet som skal lanseres om få uker.

Og en ting til: Jeg har deltatt på mange presentasjoner og generalforsamlinger de siste årene. Jeg har aldri sett så mange dresskledde og konsentrerte menn på disse møtene som idag. Det er helt tydelig at MediCult stadig får nye interesserte.

Samtidig var det hyggelig å se mange av de kjente ansiktene der. Det er iallefall åpenbart at de som kjenner selskapet godt har stor tro på fremtiden...!!
CHEMO
25.01.2005 23:52
#2084

Endre
Intet problem Janmarki.

Forøvrig bra referat du limte inn.

Skal studere presentasjonen senere.

Chemo
inbjerke
26.01.2005 00:36
#3161

Endre
Er ikke dette egget overmodent og snart råttent da?
janmarki
26.01.2005 09:03
#6620

Endre
VIKTIG AVKLARING ifra i går:

Jeg sendte LR en mail i går vedr. dette med inntekter i 2009 osv. Skrev at det kunne være mange som har missforstått og tror at det ikke blir IVM inntekter før 2009.

Jeg har nå fått en konkret og bekreftende e-mail tilbake på dette. Det det var snakk om vedr. inntekter i 2009, var de 3 nye produktene som de hadde prosjekt på i USA (se børsmelding for en liten tid siden).

Altså kommer det IVM inntekter mye før 2009, ja faktisk litt i 2005 og 2006 også, he, he.

Her er svarene jeg fikk:

Hi,

1. du har ret. Vi taler om lancering af de tre nye teknologier ude i 2009
2. mht IVM har vi sagt at vi ikke forventer nogen indtægter af betydning i 2005-2006

Hi man kan betragte et IVM medie med statiner (2009) som et andet generations IVM medie.

Best regards

Lars Roenn
CEO
MediCult a/s

Tel: + 45 46 79 02 00
Fax: + 45 46 79 03 00

E-mail: lar@medicult.com


Jeg har gitt LR beskjed om at han bør meddele dette videre til media/presse også, for å få slutt spekulasjoner og missforståelser. Vi får se hva som skjer på dette her.

Erlig
26.01.2005 09:43
#171

Endre
acj1938: Det var da svært til reaksjon, tror dette var et større raseriutbrudd en det jeg hadde. At jeg har visse motforestillinger om presentasjonen av økonomien i forhold til den nærmeste fremtid og 2008/2009 skulle vektlegges som kommunistisk ideologi var nye tanker. Det er vell i de samme baner når en bebreides for ikke å ha samme mening som deg. Vi hadde forresten noen her i landet i 1940-1945 som heller ikke tålte andres mening. Uten at du har noe som helst med det, kan jeg opplyse at jeg jevnt og trutt hat kjøpt MEC i de siste 4 år og vært med både opp og ned. Beklagligvis har jeg ikke daytradet MEC, noe jeg sikkert hadde tjent mer på enn å sitte slik jeg har gjort. Det som er bekreftet ved de siste innlegg er at MEC ikke forventer store inntekter 2005/2006 av IVM. Vi får håpe at de andre produktene gir avkastning.
Erlig
26.01.2005 10:07
#172

Endre
Det er mulig at det er noe jeg har gått glipp av eller at det har kommet mens jeg hadde ferie, men har vi fått melding om at IVM er godkjent i Sverige ? Det vises til at behandlingen har startet på Karolinska Institute. Betyr dette at godkjenning er gitt eller at godkjenning ikke behøves ? Hva så med de andre EU-landene ?
brake-even
26.01.2005 11:01
#883

Endre

Fra InvestTech:

Kjøpskandidat (Middels lang sikt) - 24. jan 2005
Medi-Cult ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 9.48 kr. Objektivet ved 11.80 kr er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 10.00 kr og motstand ved ca 18.40 kr. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
Villfar
26.01.2005 12:13
#1972

Endre
Nedfallsfrukt smaker det også.
mec2001
26.01.2005 13:20
#3626

Endre
Må si at jeg er meget skuffet etter gårsdagens nyheter om at MEC fortsatt trenger mer tid før IVM-metoden er klar for kommersialisering. At aksjemarkedet også reagerer negativt på dette i dag kan ikke overraske noen.
enzo
26.01.2005 14:02
#622

Endre
Her har vi god tid!
Vi kommer til å falle ytterligere dersom ikke LR kommer med en konkretisering av 2005 og 2006.
Det må være måte på langsiktighet.
Dersom han ikke gjør det kan denne kjøpes billig til sommeren.
Hva betyr godkjenning dersom vi ikke skal se det igjen på resultatet.
Jeg sitter ikke "død" til 2007.
Erlig
26.01.2005 14:53
#173

Endre
Hvor bliver disse av. Skal de ikke kjøpe, det haster da vi får store inntekter i 2009 (om det ikke blir en utsettelse?):

Og en ting til: Jeg har deltatt på mange presentasjoner og generalforsamlinger de siste årene. Jeg har aldri sett så mange dresskledde og konsentrerte menn på disse møtene som idag. Det er helt tydelig at MediCult stadig får nye interesserte.

Samtidig var det hyggelig å se mange av de kjente ansiktene der. Det er iallefall åpenbart at de som kjenner selskapet godt har stor tro på fremtiden...!!
BlindEagle
26.01.2005 15:18
#3123

Endre
Lav frekvens på innleggene idag...depresjonen råder.

Ikke umulig at vi skal ned og teste 10?
ejh
26.01.2005 15:37
#500

Endre
BlindeØrn; jeg tror ikke du skal være redd for at innleggstørken blir varig; bare vent til DonE kommer på banen etter å ha solgt!
Litt (men bare litt!) spøkefullt så antar jeg han nå skummer sine innlegg den seneste tiden for å unngå å motsi seg selv for mye og bli tatt med buksene nede!
Skjønt, akkurat dèt skal vel godt gjøres; så mye møkk som kommer fra den kroppen når han skal prate kursen ned, fordrer vel at buksene er konstant nede (he-he)!
wave
26.01.2005 15:52
#1065

Endre
Kursutviklingen viser at nik en gang er forskere og investorer to inkommensurable størrelser, i alle fall hva tidsaspektet angår.
Får håpe det retter seg når meglerhusene har saumfart presentasjonsmaterialet. Og ikke minst når konkurrentene har regnet litt.
Don E
26.01.2005 19:39
#3863

Endre
I am back! for å slenge dritt og innen en uke er kurse 4-5 kroner!
Fra spøk til revolver: dette blir utrolig bra, det er nå bare en ting som kan få meg til å selge meg helt ut(litt trading blir det nok med ca 20-30% av portis): og det er at kursen stiger med over 400% på en uke!
Var på presentasjonen og litt forskjellig annet når jeg først var i Oslo. Har kjøpt forsiktig både i går og i dag, til en snitt kurs på 11,23 og har igjen litt til å kjøpe når jeg ser at dette stabiliserer seg.
etter dagens nettohandelsliste kan det tyde på at det verste er unnagjort.
er det noen som har gårsdagens nettoliste, så jeg kan vurdere litt?
Don E
26.01.2005 20:29
#3864

Endre
En ting til: MEC hadde møter med en dansk analytiker etter lunsjen på tirsdag, fikk ikke helt med meg hvor han var fra, det var snakk om at det i dag ikke var så mye danske aksjonærer og fokus på MEC i Danmark, men at nå var tiden inne.
En annen ting er at jeg etter spørsmål om de hadde hatt noe kontakt medSkagen i det siste, fikk til svar at de skulle ha et eget "man to man" møte med dem.
Janmarki kan du få bekreftet begge disse her med din kompis i Danmark? Fikk også vite at Skagen tidligere har vært inne som aksjonær, det skulle vel borge for at dette var en velsvurdert investering når de gikk inn igjen nå.
Skulle ikke forundre meg om Skagen er større aksjonær når vi har kommet til Q4 pres.
Denne Skagen tingen var blant en av de faktorene som gjorde at jeg var i godt mot etter møtet, og derfor har jeg også plukket aksjer.
tybring
26.01.2005 22:23
#400

Endre
Hurra, DonE er tilbake, og det beste av alt...han er positiv og har ikke solgt, hurra, hurra, hurra!!!!

I morgen skal vi en liten tur ned til 10,7 før vi slutter på 11,4 :-)

Det var forresten Rodericks som måtte tvangsselge mot slutten i dag pga overbelåning, har dette fra sikre kilder. Dette stemmer godt med at han, for en gangs skyld, ikke har gitt lyd fra seg i hele dag!


[Endret 26.01.05 22:24 av tybring]
Don E
27.01.2005 08:14
#3865

Endre
Nei vi skal ikke ende på 11,4, nå skal aksjen vandre mellom 10,5 og 11i en ukes tid, slik at Skagen og andre fond som MEC jobber med å få inn kan få seg en god mulighet til å kjøpe seg inn.
Husk at når vi kommer ned mot 10,4-10,6, s¨å er dette nivåer som ESO plukker kraftig på, og dette vil sette en bunn for aksjen fremover, akkurat som Terra foreløpig har sperret for noen videre oppgang over 12.
MEC står i startgropen for en brukbar omsetningsøkning innen IVM og andre høyprisprodukter, og jeg står fortsattt fast på at dess mer IVM salg dess mer nærmer vi oss 80%++ i bruttomargin.
Don E
27.01.2005 08:24
#3866

Endre
Forøvrig nærmer vi oss IVM godkjenninger i søkk og kav, kan like godt komme i dag som i neste uke.
Og q4 er bare 20 børsdager unna, med konkrete tall for hvordan det går.
Ifølge damen fra Karolinska så er det nye klinikker innom hver eneste uke for å lære seg IVM metoden, det er klart at dette til slutt gir seg utslag.
Når det gjelder kursutviklingen til MEC fremover så er jeg egentlig helt i villrede, fordi at i denne aksjen kan det ligge helt flatt i en måneds tid og endatil synke litt, eller det kan gå oppover med 50% på en time, mao til tider kjedelig å være inne men livsfarlig å være ute på feil dag. derfor er min strategi foreløpig å sitte konstant med mesteparten og trade med en liten del. Og skulle kursen synke nok, så blir det å trekke penger ut av FAST, AKVER og SNI.
Plukke MEC når alle er negativ og kursen deretter har jeg alltid tjent på.
Villfar
27.01.2005 08:33
#1981

Endre
Don, vår kjære mosegrodde MEC skal oppover idag da ?[Endret 27.01.05 08:47 av Villfar]
Don E
27.01.2005 09:01
#3867

Endre
Godt mulig, er spent på om institusjonelle investorer nå etterhvert kommer inn igjen i MEC, nesten alt annet er jo priset himmelhøyt for tiden, og da er det tid for å plukke de som henger etter og har et meget godt langsiktig potensial
asd
27.01.2005 09:03
#235

Endre
MEC er overpriset.
Rett pris er ca 9 kr.
Don E
27.01.2005 09:06
#3868

Endre
He he
Don E
27.01.2005 09:11
#3869

Endre
fra Investtech i dag:
Dagens signaler - Oslo Børs
ALX - Altinex ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utv...

STL - Statoil har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkana...

GOL - Golar LNG Ltd. har brutt den fallende trenden, noe som i før...

MEC - Medi-Cult ligger i en stigende trend og videre oppgang innen...

ITE - Itera Consulting Group ligger i en tilnærmet horisontal tren...

er det noen som ha abbonneent og kan legge ut resten av MEC kommentaren?


[Endret 27.01.05 09:11 av Don E]
Tamaguchi24
27.01.2005 09:21
#1

Endre
Sist Skagen var inne solgte de seg ut rundt 50-tallet. Det blir spennende å se om de sifrene vises igjen.
Eller snarere kanskje - NÅR de vises igjen???

Skagen har uansett en meget solid teft for å plukke upopulære, underanalyserte og undervurderte selskaper og er kjent for både grundighet og tålmodighet i sine investeringer. Det har gjort dem til en liten bjellesau i resten av fondsmarkedet, så hvis Skagen sitter, skal vi ikke se bort fra at andre følger etter...

Som en liten kuriositet kan jo også nevnes at jeg var på en av Skagens presentasjoner høsten 2003. I pausen snakket jeg med den ene investeringsrådgiveren deres som var der, og da spurte jeg ham om hvorfor de ikke var inne i MEC. Han sa da at det var et eksempel på en spekulativ type aksje som de ikke ville gå inn i. At de nå likvel gjør det synes jeg derfor både er litt morsomt og veldig interessant. Det borger for at de underliggende verdier nå holder mål etter Skagen-modellen, som vi jo vet har gitt veldig gode resultater. Forøvrig noen som vet inngangskursen for fondet (var det i den rettede emisjonen?).

Til alle som ikke kjenner meg fra før, så var jeg aktiv her på Stocktalk sist vi MEC-ere fikk følge med på tidenes opptur.
Med ønske om en lignende opplevelse for alle MEC-entusiaster igjen, ønsker jeg gamle og nye Stocktalkere lykke til med sin investering i et av de mest spennende selskapene på OSE.

Forøvrig gjelder som alltid:
Innovation with care = Investment with care....
Sorbus
27.01.2005 09:55
#867

Endre
Ser at Vitrolife er opp 5,26 % så lengt i dag. Tror MEC åpner opp i dag.
janmarki
27.01.2005 09:58
#6625

Endre
Dagens tips ifra janmarki:

Kjøp Dagens Nærlingsliv i dag. 2 helsider om MediCult.
Kjøp MEC nå før de store begynner å hamstre aksjer.
Don E
27.01.2005 10:02
#3870

Endre
Såpass ja, lurer på om det var hun fine mørkhårete journalisten som var på presentasjonen som var fra DN?
janmarki kan du få bekreftet møte med Skagen etc fra LR?
Tamaguchi24
27.01.2005 10:19
#2

Endre
Takk for tipset janmarki. Det er en interessant artikkel, helt i tråd med selskapets visjoner.

All PR er jo god PR, så den bidrar jo til at selskapet får positiv oppmerksomhet og goodwill, og kanskje også noe mer fokus fremover, men bortsett fra dette er den nok ikke særlig kursdrivende...
Tamaguchi24
27.01.2005 10:20
#3

Endre
Investtech drar frem MediCult som dagens kjøpskandidat
Av:Svend E Larsen - Stocklink - 27.01.2005 09:55

Investtech drar frem MediCult som dagens kjøpskandidat.

"MediCult ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 10.00 kr og motstanden ved ca 13.00 kr og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt", skriver Investtech i dag.
nOOb
27.01.2005 10:27
#69

Endre
DN sier at LR bekreftet en omsetning på 60 mill for 2004. Hvordan ligger dette ann i forhold til dere som har oversikt ?
Sorbus
27.01.2005 11:03
#870

Endre
Re.nOOp Omsetningen er som forventet.

Ellers så ser jeg at der snakkes om at grunnen til at Virtolife stiger kraftig i dag, er p.g.a at den har fått en sterk kjøps anbefaling av en kjendt svensk analytiker. Kursmålet skal være SEK 32 Siste omsatt er påSEK 20,00


[Endret 27.01.05 11:03 av Sorbus]
beat pete
27.01.2005 11:15
#2368

Endre
Tenker på det som sto skrevet i går og forgårs om den svenske klinikken som skal gjøre IVM til sitt førstevalg. Har dere fått klarhet om IVM er godkjent i Sverige?

Hvis ikke kan vi sende mail til Lars.
Don E
27.01.2005 12:45
#3871

Endre
Kom an folkens, nedsalget er ikke ferdig enda, dere kan like godt slenge ut en del nå og kjøpe dem igjen litt lenger ned senere.
Og så kan jeg ta vare på noen dem dere selger i mellomtiden, og om to uker når det begynner å nærme seg q4, så kan dere få kjøpe dem tilbake med meg mo en liten premie(hvis dere ikke får tilbake aksjer på lavere kurser.)
Don E
27.01.2005 12:49
#3872

Endre
er det forresten noen som har fått med seg at belåningsgraden hos NON går fra 30 til 50% fra og med 31. januar?
det kan bety mer penger inn i MEC
rodericks
27.01.2005 13:32
#523

Endre
Re tybring,Jeg har ikke solgt en aksje,men derimot kjøpt enda mer.Desuten har jeg ikke sånne behov som deg,jeg trenger ikke låne penger for å kjøpe aksjer,det er farlig det.Men kort innpå,du anbefalte oss for litt siden og gå inn i apptix for den hadde bunnet ut i overkant av 9 kroner.Nå kan vi kjøpe den for 6,60,vet ikke hva du har og si til den anbefalingen jeg proffen.Nei jeg har sagt det før og sier det igjen,deg kommer jeg aldri til og ta på alvor.Lykke til med apptix investeringen din.
Don E
27.01.2005 13:39
#3873

Endre
over en time siden sist omsatt, like før noen blir utålmodig og slenger ut sine meccer?
Don E
27.01.2005 13:42
#3874

Endre
Om noen dager dager når DN artikelen har sunket inn hos noen store, så tenker jeg stemningen har snudd.
Ganske mange beslutingstagere som leser både DN og FA
Don E
27.01.2005 13:43
#3875

Endre
Men tenk om Nordea ligger med skjult volum på 200.000 som de nå prøver å kvitte seg med! På 11
rodericks
27.01.2005 13:50
#524

Endre
Re don,Har du ikke lastet ferdig enda? jeg skal ha 18 k til jeg,enten blir det på 10,5 eller så blir det på 11.5,vi får se.
Villfar
27.01.2005 13:52
#1982

Endre
MEC med mose, men jeg sitter "to the end of days"


[Endret 27.01.05 13:56 av Villfar]
[Endret 27.01.05 13:56 av Villfar]
rodericks
27.01.2005 13:57
#525

Endre
Re villfar,vi kommer til og få godt betalt.
brake-even
27.01.2005 13:57
#884

Endre
De neste ukene blir avgjørende. Mec er spredt på mange, mange småaksjonærer. Ingen er dominerende, på noen som helst måte. Med de siste dagers nyheter og bekreftelser på lønnsomhet, markedsvekst, enda flere produkter osv, så er seriøsiteten og bakkekontakten bevist. Større aktører vil ha aksjer, kanskje majoritet og vips, så spretter kursen!!
Don E
27.01.2005 14:12
#3876

Endre
Rodericks hvorfor ikke ta midt i mellom?:-)
janmarki
27.01.2005 14:20
#6626

Endre
Vitrolife spretter høyt i været nå.
Opp nesten 14% på null time.
Don E
27.01.2005 14:23
#3877

Endre
2005-01-27 14:15

Vitrolife: Vitrolife erhåller produktgodkännande i USAVitrolife erhåller produktgodkännande i USA

Vitrolife har erhållit försäljningsgodkännande från Food and Drug
Administration (FDA) för att starta marknadsföring av sin produkt ICSI™.
Produkten är den första av sitt slag som innehåller syntetiskt
tillverkat albumin istället för blodframrenat albumin, vilket ökar
säkerheten och förenklar handhavandet. ICSI står för intracytoplasmatisk
spermieinjektion och är en teknik för behandling av manlig infertilitet.
Detta är ett av de snabbast växande segmenten inom assisterad
befruktning.
\Vår nya ICSI-produkt är ett bra exempel på vår förmåga att utveckla de
säkraste och mest effektiva produkterna inom behandling av infertilitet\
säger Magnus Nilsson, VD för Vitrolife.

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, Food and Drug
Administration (FDA), har givit Vitrolife försäljningsgodkännande i USA,
så kallad 510(k), för ICSI™, en produkt som används vid behandling av
manlig infertilitet. Då ICSI™ innehåller rekombinant albumin (syntetiskt
tillverkat) istället för albumin framrenat från blod är ICSI™ den första
produkt för denna teknik som möjliggör att helt utesluta smittorisk
(albumin som framrenats ur blod kan innehålla smittkälla som skulle
kunna orsaka sjukdomar, även om risken är liten). Att använda
rekombinant albumin ger också mer stabila resultat och förenklar
handhavandet. Användningen av intracytoplasmatisk spermieinjektion
(ICSI) ökar i de flesta länder. Spermierna tvättas och de friska väljs
ut. Med hjälp av en mycket fin nål injiceras sedan en frisk spermie in i
ägget. Tekniken används numera även för patienter med lindrigare grad av
nedsatt spermiekvalitet, vilket gör den till ett av de viktigaste
tillväxtsegmenten inom IVF-marknaden (IVF= In Vitro Fertilisering, ung.
provrörsbefruktning).

\Med godkännandet från FDA kan Vitrolife inom kort börja sälja ICSI™ i
USA vilket beräknas bli samtidigt som introduktionen i Europa. Detta
blir ett viktigt tillskott till vår produktportfölj som möjliggör för de
kliniker som så önskar att helt utesluta risken för smitta från
blodkomponenter\ säger Tony Winslöf, marknadschef på Vitrolife. Enligt
senast tillgängliga statistik för den amerikanska marknaden inkluderade
cirka 52% av 115 000 utförda provrörsbefruktningar intracytoplasmatisk
spermieinjektion.


Kungsbacka 27 januari 2005Don E
27.01.2005 14:26
#3878

Endre
en bransje i vekst, og snart må det vel bli fokus på å kjøpe aksjer i bransjen også
Don E
27.01.2005 14:29
#3879

Endre
Håper itrolife år i 30, det også dra med seg meccen
Villfar
27.01.2005 14:46
#1983

Endre
Så mye gikk/går Vitrolife på meldingen.
optimist1
27.01.2005 14:48
#127

Endre
Mec kommer til og ligge i dvale i lang tid fremover.
Med lang tid mener jeg 12-15 mnd sikt.
Ingen triggere som kan løfte kursen noe særlig,vil kanksje få et lite løft i juni-juli,men vil synke tilbake igjen til 11- 11,50

Mec må ha vært en gedigen skuffelse for aksjonærer som har spådd kurser mot 35,-(ett år siden)
Villfar
27.01.2005 14:49
#1984

Endre
Det er så mye annet fint i portef. man kan "trøste seg med" :)
Don E
27.01.2005 14:51
#3880

Endre
ingen triggere? he he snart kommer EU/IVM
optimist1
27.01.2005 14:57
#128

Endre
EU/IVM ?? når, om 1 år eller 2
Don E
27.01.2005 15:07
#3881

Endre
i dag eller i morgen eller om en mnd og det vet du
Erlig
27.01.2005 15:10
#174

Endre
Tror ikke IVM er noe å klamre seg til for snarlig oppgang i kursen. Som tidliger skrevet her:

"Ja, det gjør det absolutt. Samtidig må man være klar over at det tar tid med opplæringen. Nettopp derfor vil de store inntektene utebli iallefall i 2005... Min antagelse er at vi vil begynne å se inntektene på IVM-metoden i 2006."

Dette betyr vell at selv om det kommer en godkjenning i EU, så har MEC faktisk ikke et produkt å lever før om lang tid. Vi ser jo at effekten av USA godkjenning er i ferd med å smuldre bort. 2005 er bare noen uker gammel og når vi begynner å se inntekter i 2006, så er 2007 -2008 langt frem. I 2003 snakket vi om 2005/2006 som det store målet, Nå er det 2008/2009. Minner om forrige utsettelse på 3 år som medførte skifte i ledelsen.
[Endret 27.01.05 15:10 av Erlig]
longterm
27.01.2005 15:25
#5213

Endre
Men faktum nå erlig er jo faktisk at vi snakker om en utvidelse av anvendelsesområdet for IVM.

Det er ikke snakk om noen "utsettelse", men en utvidelse. Det MEC-ledelsen har sagt de siste to årene er at IVM passer best for en mindre gruppe kvinner med spesielle forutsetninger, altså er forholdsvis begrenset marked.

Dette markedet er der fremdeles, og produktet også.

Man ønsker imidlertid nå å kunne konkurrere på markedet som utgjøres av samtlige kvinner. Man er allerede langt i forkant når det gjelder selve innholdet i metode ved at man slipper alle bivirkningene etc., men suksessraten er altså ikke så god som den bør være.


[Endret 27.01.05 15:25 av longterm]
ejh
27.01.2005 15:28
#503

Endre
Long (5333); den metoden som når samtlige (ihvertfall flest!) kvinner er vel fremdeles den vi helst praktiserer, og bivirkningene av denne er vel kjent; skal MEC inn på Gigolo-markedet, nå?
brake-even
27.01.2005 15:30
#885

Endre
Hvis det er noen som er i tvil om Medisinalindustrien kan være interessert i MECs teknologi, så sjekk denne linken


[Endret 27.01.05 15:31 av brake-even]
beat pete
27.01.2005 16:07
#2369

Endre
Jeg synest uttalelsene fra den svenske klinikken var svært oppløftende. At de kommer til å bruke IVM som sitt førstevalg for en betydelig del for pasientene er nettopp det vi ønsker oss og det vi venter på.

For det betyr at omsetningen kan øke meget raskt. Dess flere klinikker som velger samme praksis dess raskere vil IVM overta som MEC's viktigste produkt omsetningesmessig. Og Don E har jo tidligere terpet på hva dette har å si for MEC's brutto(og for del saks skyld netto)marginer.

tybring
27.01.2005 16:39
#401

Endre
Re Rodericks 523:
Du sier som vanlig bare halve sannheten. Det er riktig at jeg anbefalte App, men med stopploss 8,25 som til da var LOY. Det kalles å ha en PLAN!
rodericks
27.01.2005 17:03
#526

Endre
Ok proffen,men det gikk ikke så bra for det da.
tybring
27.01.2005 17:29
#402

Endre
Re Rod, nei det ble 30-40 øre i tap. Hadde inngang på 8,50 og solgte et sted mellom 8,10 og 8,20.
Don E
28.01.2005 09:18
#3882

Endre
Er det rekyldag i dag? Eller plukkedag?
Don E
28.01.2005 10:08
#3883

Endre
janmaki har du spurt LR om han har hatt møte med Skagen/el skal ha, og hvem den danske analytikern som var på møtet var?
janmarki
28.01.2005 10:11
#6629

Endre
DonE.
Nei, jeg har ikke det. Veit ikke om jeg kommer til å gjøre det heller.
Don E
28.01.2005 10:44
#3884

Endre
ok
Sorbus
28.01.2005 11:16
#874

Endre
De fleste hobby spekulantene er nok ute nå:) Tror det er på tide å fylle opp.Svert lite salgspress. Tror ikke det tar særlig lang tid før vi er tilbake til 12 tallet.
Rollo Tomasi
28.01.2005 11:22
#52

Endre
Vel, det er jo ikke så mange på kjøpersiden at det gjør noe.
månefjes
28.01.2005 11:26
#486

Endre
FS tok alt på 11,10 er det starten vi har ventet på etter artikkelen i DN i går.
Sorbus
28.01.2005 11:29
#875

Endre
Problemet er vel at alle sitter stirrende på ordrebildet hele tiden.Det er jo dette man kaller "saueflokk". Jeg tror at dersom man hadde klart å heve mec 20-30 øre på Onsdag etter møtet, hadde vi fått et rally opp mot 14.Problemet med MEC er at det kun er en svært liten andel av aksjonærene som vet hva MediCult driver med. Flesteparten kjøper når den stiger og selger når den synker.Derfor har vi ofte svært store svigninger i kursen.
Erlig
28.01.2005 11:34
#175

Endre
Dersom det var så enkelt at flesteparten selger og kjøper ved opp/nedgang, burde omsetningen vært mye høyere. Tror heller det er tvilen på hva som skjer, som nå bremser utviklingen. Er egentlig synd at en presentasjon skal skape så mye diskusjon, den burde vll heller være oppklarende.
Don E
28.01.2005 11:40
#3885

Endre
Litt om MECs kommende største(?) aksjonær:

- Utrolig morsomt selskap

Lasse Ruud morer seg over det som skjer i Skagen Fondene.


Artikkel av: Odd Steinar Parr (28.1.05 11:24)


Relaterte artikler
- - Her bør du ikke være - - Nedslående
- De beste fondene - Skagens aksjetips
2004-tallene fra Verdipapirfondenes Forening i går viser at Skagen Fondene har lagt bak seg nok et år med kraftig vekst. Bare KLP Fondsforvaltning matcher en tegning på 4,1 milliarder kroner.

Med forvaltningskapitalen på 19,2 milliarder kroner ved årsskiftet er den Stavanger-baserte forvalteren - med sine ti fond - nå større enn Storebrand Fondene, som har 50 fond. Dette ifølge Stavanger Aftenblad.

Markedsandelen, som da var på 11 prosent, stiger altså videre.

- Skagen er et utrolig morsomt selskap, sier foreningens leder Lasse Ruud, som ifølge avisen er spesielt imponert over Skagens internasjonale prestasjoner.

Suveren markedsleder er DnB Nor, med 116 fond og 37 prosent av kundene.


ejh
28.01.2005 11:50
#507

Endre
Selvfølgelig har Sorbus et poeng; hadde kursen gått litt opp umiddelbart etter presentasjonen, ville vi sannsynligvis fått en lengre periode med fin utvikling.
Når et selskap velger å slå på tromma og holde slike presentasjoner, så ligger det i kortene at de bør vinkle dette positivt; alt annet er jo å skyte seg i foten.
Når så markedet åpenbart oppfatter budskapet motsatt, så har ledelsen gjort en usedvanlig klønete jobb (ikke skyld på lytteren!)!
Har de ikke oppfattet det ennå, så bør de av dere som har mer eller mindre gode kontakter mot LR massere ham med oppfordring om å klargjøre overfor markedet snarest og bredest mulig
Tamaguchi24
28.01.2005 11:51
#4

Endre
MEC er ikke med i oversikten i forige kvartalsrapport fra Skagen, så det skal bli interessant å se hvilke grunner som gis for at dette er tatt inn, når neste rapport foreligger.

Selv om jeg tror Skagen ikke ønsker å innta posisjon som største eieri et salskap, skal det (tragisk nok) ikke mer till enn 4,6 % aksjeandel for å bli største eier i MEC...
Med dagens kurs så skulle det tilsi knappe 11MNOK...
Noen som føler kallet?

På den annen side så er jo slike selskaper veldig utsatt for oppkjøp da.....
Villfar
28.01.2005 11:53
#1989

Endre
Fryktelig mye spekulasjoner på MEC nå. De langsiktige blant oss har god tid på å plukke fra de frusterte.. tralala
Don E
28.01.2005 11:59
#3886

Endre
Vrker som det meste er unnagjort, når First kjører så (relativt) hardt og ikke noen vil selge
klipperen
28.01.2005 14:02
#1848

Endre
Til dere med god kontakt innad i Terra:

Når vil vi få en analyse og anbefaling av MEC fra Terra ?
Det burde vel være på høy tid, ut i fra det som er sagt tidligere ?!
Sorbus
28.01.2005 14:08
#876

Endre
Terra kommer med en oppdatert analyse etter 4q tallene.
Erlig
28.01.2005 14:10
#176

Endre
Tror vi skal være glade så lenge denne ikke kommer. Terra har vist hva de mener ved å selge så mye som de har gjort.
Sorbus
28.01.2005 14:10
#877

Endre
Terra var positive til mec, og anbefalte å øke beholdningen. Men de pressiserte at en kortsiktig plassering var forbundet med noe risiko.(Det skal de vel ha rett i :) )
Don E
28.01.2005 14:14
#3887

Endre
Tipper det kommer terra (og andre previews) på q4 i løpet av et par -tre uker.
Husk at NONerne får anledning til å vekte seg ytterligere opp når de får høyere belåningsgrad på mandag
klipperen
28.01.2005 14:51
#1849

Endre
Hva skal vi si til at tilsammen 200.000 aksjer, i 3 salgsordrer ligger ute på 11,40 ? Kan jo umulig være noe annet enn et magert forsøk på å skremme litt...?!
Sorbus
28.01.2005 15:54
#878

Endre
ESO selger på best. Håper de ikke skal selge mere.
tybring
28.01.2005 17:03
#403

Endre
Re klipperen:
Er det ikke alltid sånn at når det er store salgsordrer i ordrebildet er det "skremmeposter", mens alle store kjøpsordrer er reelle?

....det er i allefall slik Sorbus og Rodericks pleier å tolke det!
rodericks
28.01.2005 17:43
#527

Endre
30.12.04 12:30 Skrevet av tybring den store om app.Som bare skal rakke ned på hva andre mener og sier.Nå kan du handle app for 6.90.Det er 5,10 kroner feilmargin det på under en måned.He,he kanskje på tide og stikke fingern i jorda og innrømme at du ikke har så peiling som du utrykker selv.Kanskje på tide og slutte og rakke ned på andre som har andre meninger enn deg.Dette skrev du:::::::::

Traff visst svært så godt. App er opp 3 % og er i ferd med å gi kjøpssignal. I tillegg er det visst ingen her på stocktalk som har fått dette med seg, så oppsiden er fremdeles stor.
12 innen 2 uker!!!
enzo
28.01.2005 18:06
#624

Endre
Utviklingen demonstrerer med tydelighet at markedet ikke aksepterer nok en forskyvning av tidspunktet for forventet
inntjening.
Jeg gikk raskt inn etterat USA var godkjent, og forventet selvsagt et opplegg som skulle gi rask vekst i dette kjempemarkedet.
Istedenfor å presentere et opplegg for penetrering av markedet,
blir hovedvekten lagt på utvikling av 3 nye lisenser som gir forventning om gode resultat i 2009.
Nå må LR gi svar på de forventninger markedet har og ikke bare videreføre holdningene i egen utviklingsavdeling.
Etter å ha utnyttet en situasjon til å skaffe mer penger - på bølgen av begeistring etter USA godkjenning- er det lite smart å innby til presentasjon hvor hovedvekt blir lagt på videre produktutvikling.
Markedet forventet et helt annet fokus.
Nå sitter en tilbake med det inntrykk at produktet ikke kan gi
resultat før ytterligere 3 lisenser er utviklet.
Jeg har 3 ganger før tjent grovt på denne aksjen, denne ganmgen gikk jeg ut med tap.
Kommer nok inn igjen, men har liten tiltro til LR som sjef.

Villfar
28.01.2005 18:13
#1995

Endre
Gi dere da folkens med å tillegge MEC og LR så mange negative egenskaper og markedsvurderinger. Her er det micro-omsetning på 0,63 mill. NOK idag.
Take a break og have a nice weekend.
sraaen
28.01.2005 20:09
#36

Endre
LR et co har vel ikke som oppgave å maksimere profiten til de kortsiktige. Man kan jo håpe på at noen større fond kjøper seg inn etterhvert som de oppdager et langsiktig potensiale i MEC.

For de uten stayer-evne: sats på Viagra.


[Endret 28.01.05 20:09 av sraaen]
[Endret 28.01.05 20:09 av sraaen]
tybring
28.01.2005 21:05
#404

Endre
Re rodericks, kjære vene: nå må du ikke bli så sint at du glemmer å lese mitt innlegg nr 402. Der står det jo hvordan jeg brukte "stop loss", et uttrykk du burde lære deg hva betyr. Jeg har ingen problemer med å innse at jeg ofte tar feil mht. kursutvikling i en aksje. Da bruker jeg stop loss, tar et kalkulert tap og prøver igjen en annen gang. Det er derfor jeg ikke vil gå konk sånn som deg. Og vær nå ikke så sur...
rodericks
28.01.2005 21:15
#528

Endre
Gå konk, he,he.Du skulle bare visst tybring,men det gidder jeg ikke dra frem her.Men en ting kan jeg si deg det er jeg tvertimot ,og utdype det noe mer ,det gidder jeg ikke for deg.Men jeg har lagt merke til en ting at nesten for hvert innlegg du poster her så er jeg med og det er ikke i positiv forstand.Så ett eller annet må det være som jeg har truffet angående deg som du ikke takler så bra.Men du får ha en god helg Egon,for du har jo alltid en plan som du sier .Og alle vet jo åssen det endte med HR EGON OLSEN,he,he,he.
tybring
28.01.2005 21:52
#405

Endre
Kom igjen, få nå høre hvor rik du er! Du har vel arvet pengene regner jeg med. Må jo tro det når jeg ser dine argumenter for å kjøpe aksjer......
rodericks
28.01.2005 21:59
#529

Endre
Hvorfor skal jeg si det til deg Egon.
rodericks
28.01.2005 21:59
#530

Endre
Har du plutselig solgt deg ut heller.
tybring
28.01.2005 22:08
#406

Endre
Du hinter og skryter jo hele tida over hvor ufattelig rik du er. Kom igjen nå, spytt ut! Eller er du bare en løk som har god fantasi?
rodericks
28.01.2005 22:14
#531

Endre
Hvorfor skal jeg si det til deg,det har vel ikke du noe med.Jeg bare bekreftet at jeg aldri kommer til og gå konk og at jeg har så jeg klarer meg.Hva med Egon,sitter du inne enda eller???
tybring
28.01.2005 22:31
#407

Endre
På grunn av dine barnslige argumenter for kjøp (f.eks at ESO kjøper 1000 aksjer skjult) mistenker jeg at du handler aksjer for din egen barnetrygd. Dette er herved bekreftet da du henviser til dine store helter i Olsenbanden.
rodericks
28.01.2005 22:46
#532

Endre
Ikke føl deg truffet da tybring
tybring
28.01.2005 22:48
#408

Endre
Re: rod
?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS