"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Peak oil 2007 ?
Peak oil 2007 ?
teo
13.02.2005 13:19
#560

Endre
Begynner verden nå å se slutten på mulig vekst i produksjon av konvensjonell olje? Historien vil kanskje vise oss at 2007 var det året da produksjonen av olje flatet ut, for så å gå inn i en langsiktig fallende trend.

En ny rapport publisert i Petroleum review mer enn antyder at oljeprodusentene vil ha store problemer med å møte voksende etterspørsel etter år 2007. Studien tar for seg pågående og planlagte produksjons prosjekter world wide. Konklusjonen er at mens det de to kommende år vil bli faset inn en mengde mellomstore nye felt, vil det etter år 2007 være nærmest umulig å holde følge med den forventede ettersåprselveksten på 2-2,5 % pr år.
Det finnes ikke nok stor-skala prosjektert i ”pipelinen” for å kompensere for fallende produksjon i eldre felt, samt til å møte framtidig etterspørsel vekst sier C.Srebowski, forfatter av studien og medlem av Oil Depletion Analysis Centre (ODAC) i London .

Antallet stor-skale prosjekter har falt dramatisk de senere år. Det var 13 stk funn av 500 millioner barrels felt i 2000, 6 stk i 2001, 2 stk i 2002 og ingen rapportert for 2003.

Colin Campbell, ledende geolog og medstarter av organisasjonen for studier av ”Peak Oil”, påpeker at verden siden 1981 har forbrukt mer olje pr.år enn det som er erstattet via nye funn. Dette kan ikke fortsette stort lengre. “Peak oil” har allerede nådd de fleste av verdens produserende områder, med unntak av Saudi Arabia, Irak og muligens Russland.

I dag holder produksjonen knapt følge med etterspørselen, selv Russland som har stått for den største produksjonsveksten de senere år rapporterer nå fall for tredje måned på rad. Spesielt stor etterspørsel i Asia og USA setter et vedvarende trykk på oljeprisen.

Et faktum er at 1 milliard, 1/6 av jordens befolkning boende hovedsakelig i OECD land, forbruker ¾ av det totale oljeforbruket i verden i dag. En FN rapport viser at i Kina har nå ca 160 millioner kinesere fått delta i en betydelig velstandsutvikling med et tilhørende ”høyt” oljeforbruk. Etter disse kommer nye 1 milliard kinesere og 1 milliard Indere som ønsker den samme velstandsveksten.

Gitt disse fakta er det ikke vanskelig å forestille seg at Olje prisen kommer til å øke betydelig framover, og 100 $/fat er nok realistisk i den ikke alt for fjerne framtid.
juma
13.02.2005 14:17
#21880

Endre
Om peak oil inntreffer i 2006,2007 eller 2010 spiller egentlig mindre rolle. Poenget er at peak oil ikke kan være mange år unna.

Det haster å finne alternative energikilder og en svært viktig faktor i den sammenheng er at prisen på olje og gass holder seg høy fremover.

Høy oljeprise - vår venn og reddende enegel:-)

PS. Ikke glem å sitte eksponert mot alt som har med olje og oljeservice i årene fremover. Et lodd i alternativ engergi kan nok også være lurt for den langsiktige investor.
motbedreviten
13.02.2005 15:00
#741

Endre
Las på en topic som går paralelt at turnaround var bull på olje i 1998, han ble straffet grusomt, men bommet likevel bare et par år.
juma
13.02.2005 16:58
#21882

Endre
La oss nå for guds skyld ikke starte en diskusjon om dette her.
OldNick
13.02.2005 17:54
#2201

Endre
re. Juma, du MÅ IKKE sitte med alt innen olje, gass og service. Stockpicking er like viktig her som i andre bransjer, og ihvertfall i dagens klima.

Bare se på NOI som et eksempel (som du har vært aktiv på). Se på utviklingen der ift. en kjempe som Statoil.

5 års chart

6 mnd chart

NOI har vært en katastrofe, Statoil en suksess.

Stockpicking.

Dessuten, skal man velge olje- og gass-selskap, velg selskap hvor reservene ikke synker, men øker.

Da er kanskje Statoil utsatt, for de har dessverre ikke veldig langsiktige reserver. Det er et av Statoil's problem.

Ellers vil jeg henvise til 2 av mine informasjonstråder på USA-forumet. De omhandler generelt bitumen-produksjon (tjæreolje, tungolje) i Alberta, Canada. Der finnes en uovertruffen kilde som kan konverteres til syntetisk råolje. Interesserte kan lese under

SU.NYSE Suncor Energy

CNQ.NYSE - Canadian Natural Resources

Dette er 2 av de beste som opererer der oppe. Andre (med viktige deler av sine operasjoner i Alberta) som kan handles på NYSE, AMEX er: Imperial Oil, Encana, Talisman, Nexen, Petro Canada, Devon. Kan man handle på Canadiske børser, er det flere alternativer som: Canadian Oil Sands Trust, Western Oil Sands (disse 2 har kun tar sand operasjoner), Shell Canada, OPTI Canada, UTS Energy (de to siste uten kommersiell prod). Alle majors (uten BP og Total) har også interesser der oppe (med Exxon, ChevronT og Shell som de viktigste).

Ellers bør man også vurdere PetroBras, som har hatt en fantastisk utvikling siste 1/2-året. Billigste, store oljeselskapet pr. idag, les her.


[Endret 13.02.05 17:54 av OldNick]
erlingi
13.02.2005 18:26
#1096

Endre
Ja her er det serdeles viktig å vurdere investering i Det norske oljeselskap hvis det blir noe av Eides` kvantesprang i reserver allerede dette året.
juma
13.02.2005 20:06
#21884

Endre
Oldnick,

Nå var det ikke min intensjon å anbefale kjøp av alt innen olje :-)

Tenkte mer på de papirene som garantert gir avkastning hvis peak oil inntreffer i nær fremtid. Papirer hvor underliggende risiko primært er oljepris og ikke hvordan en enkelt brønn eller en enkel rigg eller en enkel kontrakt utvikler seg.

På OSE er STL og NHY samt de seriøse oljeservicepapirene opplagte kandidater for langsiktig inngang.

Så kan man jo gjerne ta noen lodd her og der også i papirer som har en mye høyere risiko og mulig høyere reward.

NOI var et begredelig papir for de som satt stille der i fjor,- noe jeg heldigvis ikke gjorde.


[Endret 13.02.05 22:38 av juma]
teo
13.02.2005 20:18
#562

Endre
Dersom man tror at Peak oil snart er forestående er jo selvfølgelig det store spørsmålet hvordan man possisjonerer seg i selskapene oljeselskaper kontra oljeservice. Jeg personlig tror at den største re-prisingen fra nå av vil skje i oljeselskapene da de tradisjonelt har vært handlet på lave P/E sammenholdt mot oljeservice.
Når verden tar innover seg Peak oil og derav følgende kraftig prisøkning på ressursen vil vi sannsynligvis se en mye høyere multiple på selskaper som forsatt kan vise til vest i produksjon og inntjening.
juma
13.02.2005 22:41
#21886

Endre
Ser man på et selskap som STL så ligger de inne med en PE på 10.9 for 2005 med oljeprisi 40 dollar. PE faller i 2006 til PE 10.2 med en oljepris på 35 dollar.

Ser vi for oss i stedet et oljepris scenarium hvor oljeprisen stiger 10% årlig så skal STL opp både 50-100% de neste årene.

Samme skal sikkert NHY.
teo
13.02.2005 23:11
#564

Endre
I følge Pareto sin Februar rapport er STL priset til P/E = 10,3 i 2005 og 9,7 i 2006. Dette til tross for en reduksjon i Brent fra 40$ til 35$. Net profitt profitt forventes å øke med 1,3 miliarder kr.
Dersom vi forutsetter en prisvekst på Olje med 5$-8$ pr år, istedet for en reduksjon på 5$ pr. år, kan jo noen og enhver se hva dette utgjør for STL sine multiple. STL er tross alt ikke et vekst selskap, men sliter med å holde produksjonen.

Uten å nevne navn kan vi jo da forestille oss hvilken prising et selskap som øker produksjonen med 10-20% pr år vil kunne få.
OldNick
13.02.2005 23:14
#2204

Endre
Re. Juma, jeg er langt fra så bullish på STL og NHY, men det er et faktum at STO (STL på NYSE) har gått betydelig bedre enn de store oljeselskapene.

I USD har STO gått nesten 150% i løpet a vde drøyt 3 årene siden de kom på børs.

Sammenlignet med XOM, BP, CVX, COP har STO gjort over 50% mer enn nærmeste - COP. Det er bare siste året at COP har holdt følge, men de andre har algget.

Det er samme historie dersom man inkluderer fler av de store, som TOT og RD / SC.

Dette på tross av ugunstig vekslingkurs i perioden (NOK har styrket seg).
juma
13.02.2005 23:46
#21887

Endre
Forklaringen på det er nok ganske enkelt at utlendinger har oppdaget den tidligere rabatten som fantes på OSE. Nå er rabatten blitt betydelig mindre.

Hvis vi akspeterer at den reelle verdien av en aksje er identisk med den diskonternte summen av fremtidig kontantstrøm bak aksjen så hører slike rabatter ingen steds hjemme.
Pirelli
13.02.2005 23:57
#598

Endre
At peak oil kommer nærmere er sikkert, men om produksjonen begynner å flate ut i 2007 er det vanskelig å si noe sikkert om. Veksten i forbruket kan imidlertid ikke fortsette i 2006 og 2007 uten å gjøre oljen veldig dyr, og vekst vil verden ha - ikke nødvendigvis i oljeprisen, men med vekst i økonomien kommer også økt energiforbruk.

Problemene vi har i dag syldes tildels forrige oljekrise, i 1998 var oljeprisen nær 8 dollar fatet, og det førte til at nærmest ingen felt ble vurdert som lønnsomme og utvikle. Det ble nærmest stillstand i utbyggingen... I de nærmeste årene vil allt tilgjengelig oljeservice og engineering gå for full maskin, og jeg tipper at overproduksjonen igjen blir forholdsvis høy i 2007/2008. Om OPEC klarer å holde oljeprisen oppe når det skjer gjennstår å se, men jeg har mine tvil...

Jeg tror vi kommer til å få nye rekorder for oljeprisen i løpet av 2005 - 2007 og at oljeprisen blir høy i tidsrommet, men jeg tror problemene på tilbudssiden er forbigående - just another cykle...


[Endret 13.02.05 23:57 av Pirelli]
teo
14.02.2005 18:03
#566

Endre
Prognosticating oil supplies

By Michael R. Duffey

A rather alarming theory about oil supplies — which had been discussed mostly among fringe economists and on quirky Internet Web sites — has recently received much broader attention. Signs of the theory being taken seriously include a recent front-page story in the Wall Street Journal and advocacy by Matthew Simmons, a much-respected investment banker and former Bush energy adviser.

Proponents' dire, near-term predictions are as yet unprovable, and they are widely refuted by all major energy companies and government oil ministries.

But I keep thinking of National Security Adviser Condoleezza Rice's statement that "No one could have imagined" the terrorist tactics used on September 11. Our national security managers need to "imagine" the consequences of this disturbing theory, watch closely as the data emerge, and prepare actions if it proves credible.

Very briefly, peak oil theorists state that world reserves of fossil fuels are much smaller and less recoverable than generally accepted estimates, and that prices will soon sharply increase as we reach a global halfway point in extraction of available supplies. Peak oil theory proponents track physical data from oil fields such as the Saudi Ghawar field and compare them with public data supplied by corporate and government sources. The theory was conceived by a contrarian geologist from Shell Oil in the late 1950s, and interested readers should judge for themselves the often-hyperventilated discussion of "Hubbert's peak" on myriad Web sites. Oil at $100 a barrel and climbing by 2006 is a typical scenario thrown around by some peak alarmists. At a high of $55 a barrel this month, we are finally getting close to the price spike that followed the 1979 revolution in Iran (about $61 a barrel in today's dollars).

Even if peak oil supply predictions are exaggerated, the risk of increasingly sophisticated supply disruptions by our adversaries, as global demand surges, is worrisome. Already, in Iraq, terrorists have moved away from horrific but largely symbolic terrorist acts towards attacks on supply lines — of oil pipelines, troop supply convoys, power and water distribution and most recently newly trained Iraqi army recruits. The extension of this supply choking strategy to global oil is a stated goal of al Qaeda, and related attacks in Saudi Arabia have already impacted world oil markets at the margins. If oil shortages and prices were to sharply increase, this strategy would have proportionally greater leverage to threaten the daily life of Americans, probably even more than direct physical attacks. The multiplier effects on U.S. supply chains and infrastructures would severely disrupt the manufacture and distribution of most goods and services. U.S. relations with politically unstable energy-supplier nations and energy-hungry competitors (particularly China) would be much further strained.
teo
15.02.2005 18:29
#573

Endre
Produksjonen av olje synker i både Norge og UK. Peak oil er sannsynligvis allerede nådd i Nordsjøen.

Den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på norsk sokkel lå i januar på 2.582.000 fat.

Det viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet (OD). De endelige tall for desember viser heller ikke høyere produksjon i daglig gjennomsnitt enn 2.578.000 fat.

Selv om flere nye felt ble satt i produksjon i 2004, viste året under ett en nedgang i produksjonen av olje i forhold til de foregående år.

Tallene kommer som en bekreftelse på at toppen er nådd for norsk oljeproduksjon. Riktignok har tekniske uhell påvirket produksjonen negativt i vinter, men den tid synes definitivt forbi da totalproduksjonen på sokkelen lå over 3 millioner fat daglig.
NTB

UK Oil and Gas Output – January UK oil and gas production continued its year on year decline in November. The significant downturn in gas production is related to mild November. However, the decline in oil production is a continuation of the trend seen through 2004. UK oil production averaged 1,734,630 barrels per day (bpd) in November, up 6.4% on the month, but still down 14.8% on the year. UK gas production averaged 10,395 million standard cubic feet per day (mmcfd) in November, up 4.8% on the month and down 17.8% on the year. Combined oil and gas production was 3,564,786 bpd in November. This was up by 5.6% on the month but down 16.4% on the year. The Royal Bank of Scotland Oil and Gas Index rose 18.4 points on October to 158.8Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS