"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Aker Seafoods
Aker Seafoods
LiveStrong
06.06.2005 14:00
#45

Endre
Aker Seafoods ASA baserer sin virksomhet på naturressursen fisk, og høster, foredler og selger et råstoff som, forvaltet riktig, er en fornybar ressurs på lik linje med vannkraft.

Både på kort og lang sikt er selskapets resultat avhengig av at fangsten representerer en bærekraftig utnyttelse av råstoffet. Bare på den måten kan man være sikker på at virksomheten kan fortsette år etter år.

Norway Seafoods omfatter gruppens fangstvirksomhet i Norge og foredling og markedsføring i Norge og Danmark.

Norway Seafoods er en av de største arbeidsgiverne i norsk fiskerinæring, og en av Norges ledende produsenter og eksportører av fiskeprodukter. Selskapet fokuserer på fangst og primærproduksjon av hvitfisk. Innenfor fangstleddet har Norway Seafoods eierinteresser i de tre trålerrederiene Lofoten Trålerrederi i Stamsund, Havfisk i Melbu og Hammerfest Industrifiske i Hammerfest.

Råstoffet fra trålerne blir videreforedlet ved Norway Seafoods‘ tre produksjonsanlegg i Norge; Melbu Fiskeindustri, J.M. Johansen i Stamsund, og Norway Seafoods Hammerfest.

I Danmark eier Norway Seafoods selskapet Thorfisk A/S som er en av Danmarks ledende bedrifter innen hvitfisk, og Norlax A/S som er Danmarks nest største lakserøkeri.

Aker Seafoods Corp. omfatter gruppens fangst og foredling i Argentina, Russland og ved Færøyene.

Aker Seafoods Corp. eier tre linebåter og en tråler som opereres fra Argentina, samt tre større fabrikktrålere som fisker i russisk farvann. På Færøyene eier Norway Seafoods sammen med trålerrederiet P/F JFK Trol selskapet P/F JFK Seafood som med fabrikktråleren Næraberg fisker etter kolmule med rettigheter innenfor færøysk fiskeri.

I 2003 hadde Aker Seafoods en omsetning på 1,53 milliarder kroner, og om lag 1.300 ansatte
Kilde: http://www.aker-rgi.com/visinvestering.cfm?investid=2

-------------------Børsmelding----------------------------------
Aker Seafoods har inngått avtaler om total refinansiering
av konsernet. Det tas opp lån og trekkrettigheter på inntil
1,3 milliarder kroner til gode betingelser. Eksisterende
lån vil i all vesentlighet bli tilbakebetalt i denne
forbindelse.

- Refinansieringen gir konsernet en reduksjon i
rentekostnader sammenlignet med gjeldende finansiering samt
stor fleksibilitet. Netto rentekostnader pr kvartal vil
etter refinansiering være i størrelsesorden 10 millioner
kroner med dagens rentenivå, sier finansdirektør Bent
Skisaker i Aker Seafoods.

- Etter refinansiering vil Aker Seafoods-konsernet ha en
kontantbeholdning og trekkrettigheter på om lag 200
millioner kroner, som gir et meget godt grunnlag for den
videre utviklingen av konsernet, opplyser Skisaker.

Det skal tas opp et pantelån i DnB NOR på 800 millioner
kroner med sikkerhet i trålerflåten og trålerselskapene.
Låntaker er majoritetseide trålerselskaper i konsernet.
Lånets løpetid er inntil 10 år.

Videre er det inngått avtale med Islandsbanki (ISB) Capital
Markets om plassering av et obligasjonslån på 400 millioner
kroner. Obligasjonslånet er garantert fulltegnet av ISB, og
som skal plasseres i det islandske markedet.
Obligasjonslånet har en løpetid på 5 år og er usikret.
Renten på obligasjonen er NIBOR + 2,8%.

Det er også inngått en garanti- og trekkfasilitet fra DnB
NOR på 100 millioner kroner.

http://www.newsweb.no/index.asp?languageID=0&symbol=&melding_ID=109142&lang=&date_start=06.06.2005&date_stop=06.06.2005&ncat_id=114
------------------------------------------------------------------------


[Endret 06.06.05 14:01 av LiveStrong]
norvald
06.06.2005 20:43
#14

Endre
Aker Seafood/Domstein.
Dette er to selskaper som opererer på samme felt-
hvitfisk-fiske-fangst-foredling.
Den eneste forskjellen er at domstein driver pelagisk
drift. sild/makrell. Dom eier en meget stor og spennende
aksjepost i Fjord.
Konserdir. H.Midttun i Fjord Seafood er også styremedlem
i Aker.Domstein har alltid ønsket om å bli en betydelig
aktør innen sitt område,og de er meget dyktige til å skape
allianser. Bli ikke overrasket om det skjer noe her...........

Neste trekk....
Aker Seafood/Domstein
på jakt etter Fjord Seafood

fusjoner og allianser skjer fort i disse tider
norvald
07.06.2005 11:04
#15

Endre
det skjer mye innen norsk fiskerinæring

vær obs........
lunken
15.06.2005 11:06
#9153

Endre
Børspause etter rally

Børsen stopper Aker Seafoods etter kurshopp.


Artikkel av: Øystein Byberg (15.6.05 10:52)Oslo Børs har innført børspause i Aker Seafoods for å se nærmere på kursutviklingen. aksjen er opp 11,8 prosent til 36 kroner. Omsetninegn er på 2,8 millioner kroner.
sjakkmatt
18.08.2005 10:34
#639

Endre
Lite fart på denne topic'en.
Kanskje chartet kan få litt fart i folket???

Parabolic ga salgs-signal i går. DnB NOR anbefaler med kursmål på 40.
Hva sier folket???


[Endret 18.08.05 21:57 av sjakkmatt]
sjakkmatt
18.08.2005 10:51
#640

Endre
Forbedret drift i 2. kvartal.

Aker Seafoods rapporterte en EBITDA (driftsresultat før
avskrivninger) på NOK 40 millioner for andre kvartal 2005,
svarende til en forbedring på 33 prosent i forhold til
samme kvartal i 2004. Selskapet hadde en EBITDA-margin på
5,8 prosent i andre kvartal 2005, en forbedring på 0,7
prosentenheter sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Integrasjonen av Aker Seafoods, Nordic Sea Holding og West
Fish-Aarsæther er i rute, og de forventede synergier vil
være på nivå med målene som ble kommunisert til markedet i
forbindelse med børsnoteringen av selskapet. Ledelsens
planer er godkjent av Styret og innebærer realiserte
synergieffekter på i størrelsesorden NOK 70 - 100 millioner
fra 2006.
- Vi er godt fornøyd med framgangen på driften i andre
kvartal, og er forventningsfull til de fremtidige effektene
av integrasjon og nye fremtidsrettede kvoteregimer for den
havgående flåte, sier konsernsjef Yngve Myhre. Det er også
tilfredsstillende at vi i sommer har kunnet holde driften i
gang på flere fabrikker, til glede for både ansatte og
kunder.
Aker Seafoods oppnådde driftsinntekter på NOK 680 millioner
i andre kvartal 2005, sammenlignet med NOK 592 millioner i
andre kvartal i fjor.
For de første seks måneder av 2005 hadde Aker Seafoods
driftsinntekter på NOK 1 347 millioner, sammenlignet med
NOK 1 398 millioner i samme periode i 2004. Justert for
inntekter fra avhendede virksomheter og engangsposter i
2004 utgjør inntektene for første halvår 2005 en fremgang
på NOK 91 millioner.
Økningen i driftsinntekter er et resultat av bedre priser
på råvarer så vel som et høyere aktivitetsnivå sammenlignet
med samme periode i fjor.
Aker Seafoods rapporterte en EBITDA på NOK 40 millioner
kroner for andre kvartal 2005, svarende til en forbedring
på NOK 10 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i
2004. Forbedringen er et resultat av høyere driftsinntekter
samt bedre drift. Som et resultat var EBITDA-marginen 5,8
prosent, sammenlignet med 5,1 prosent i andre kvartal 2004.
Målt på EBITDA før engangsposter viste Aker Seafoods en
fremgang på NOK 21 millioner (110%), fra NOK 19 millioner i
andre kvartal 2004 til NOK 40 millioner i andre kvartal
2005.
I de første seks månedene av 2004 oppnådde Aker Seafoods en
EBITDA før engangsposter på NOK 107 millioner, som ble
forbedret til NOK 123 millioner i samme periode i 2005. Som
en følge ble EBITDA-margin før engangsposter forbedret fra
8,6 prosent i første halvår 2004 til 9,1 prosent i samme
periode i 2005.
Vedlagt følger selskapets komplette delårsrapport 2.
Kvartal 2005, samt presentasjonsmateriell.

DnB NOR forventet en omsetning på NOK 622 mill. Den reelle omsetningen er rapportert til NOK 680 mill.

GLIMRENDE. Går det mot 40 snart?


[Endret 18.08.05 12:38 av sjakkmatt]
sjakkmatt
18.08.2005 22:00
#645

Endre
Ut fra Parabolic er det ikke usannsynlig at vi får et kjøpesignal igjen i morgen - dersom kursen holder seg på samme nivå som i dag. Noe den absolutt bør gjøre etter dagens resultatfremleggelser for Q2-2005.

Time will show!
sjakkmatt
19.08.2005 13:09
#646

Endre
På 35,40 nå (det siste jeg kan se) og Parabolic ha gitt nytt kjøpesignal som antydet i går. Neste motstandsnivå på 36 og deretter er det vel egentlig ingen selv om man såvidt har vært ATH på 38...

Å drive TA i denne er vel egentlig på grensen til tull - men .... er 40 neste???


[Endret 19.08.05 13:11 av sjakkmatt]
sjakkmatt
19.08.2005 17:41
#647

Endre
Sluttet på 35,50 i dag etter å ha vært en snartur oppom 35,70. Med et volum på 153.800, et relativt høyt volum til AKS å være, blir det spennende å se om den positive utviklingen fortsetter i neste uke.

Holder den nye støtten på 35?


[Endret 19.08.05 17:41 av sjakkmatt]
sjakkmatt
22.08.2005 10:26
#649

Endre
Starter på 35,90

Huff - blir en spennende dag...
sjakkmatt
22.08.2005 11:26
#650

Endre
Summeres antall aksjer solgt i dag får vi 11.000
På statuslinjen skriver Stocklink 61.000
Ligger det en skjult post på 50.000 som er solgt utenfor børs?
Snakker vi om et insidekjøp /-salg?
Noen som vet???
mats2005
22.08.2005 13:17
#28

Endre
Sitter med en liten pyttepost i AKS og gremmes over at jeg ikke forsynte meg grovere av matfatet forrige uke. Inngang på 33 er jo fint, men jeg skulle gjerne hatt 10 ganger så mange aksjer :o(

Litt tynt volum, men fin stigning oppsummerer vel dagen sålangt.
sjakkmatt
22.08.2005 13:43
#652

Endre
Re: mats2005 (28)
Jeg gikk også inn forrige uke på 33,50 og bestemte meg der og da at jeg skulle selge på 38.

Og derved er jeg glad og lykkelig ute igjen. Aldri feil å ta gevinst, sies det. Og AKS er vel egentlig litt for lite likvid selv om det kanskje vil bedre seg i tiden som kommer...

Lykke til videre ;o)
SJAKK MATT
mats2005
22.08.2005 14:09
#29

Endre
Sjakkmatt, økende volum etter lunsj...tror ikke jeg selger før vi passerer 40 jeg, har så lite å tape alikevel :o)
Hedersmann
22.08.2005 15:06
#9

Endre
AKS bør man bare legge i skuffen. Har etter min mening et av børsens beste risk/reward-forhold.
sjakkmatt
22.08.2005 15:50
#653

Endre
Tror nok AKS vil svinge litt Hedersmann. Kommer vel til å vurdere å gå inn igjen dersom det kommer en rekyl.
mats2005
23.08.2005 10:16
#31

Endre
43 sjakkmatt, måtte bare gni det inn litt :o)
sjakkmatt
24.08.2005 13:43
#660

Endre
Har du solgt mats2005 eller er du med på turen ned igjen?

Antar jeg går inn igjen når kursen faller mot en støttelinje lenger ned.
mats2005
24.08.2005 14:00
#41

Endre
Hei sjakk, ut på 41 i går.

Ser fristende ut nå. Lite fundamentalt bak fallet, naturlig korreksjon etter siste dagers rally.
janernilsen
25.08.2005 14:38
#2

Endre
som tidligere nevnt har den kanskje børsens beste risk/reward, så denne er det dumt å gi slipp på med mindre man får iallefall en halv hundrings...var selv med i emisjonen, og går ut på 50


jannis
mats2005
25.08.2005 14:59
#47

Endre
Tja, jeg fikk napp på 37 i dag så da er jeg med nok en gang. Klarer ikke helt å bestemme meg for om jeg skal vekte meg opp, får se hvordan ting utvikler seg på OSE.
mats2005
30.08.2005 10:22
#83

Endre
AKS ligger an til et byks, ser "sperren" er på plass som vanlig om morgenen dog litt høyere enn normalt.....begynner kanskje å bli nervøse...

As we speak, der kom det en større kjøper på 39,4...hvem vinner tro.
mats2005
30.08.2005 10:23
#84

Endre
Å det var bare noen som leker seg med boka....veldig morsomt :o)
mats2005
30.08.2005 11:31
#88

Endre
Der var FIP på plass som seg hør og bør....har plukket mye i det siste...

Ellers, er jeg enslig svale i AKS for tiden?
mats2005
31.08.2005 12:02
#100

Endre
Lækker bok nå folkens, får vi et kick opp i dag....
Per Pleks
31.08.2005 12:07
#566

Endre
Jada , men det er vel bare du så leiker med boka ..

Følger med denne aksjen ,men den må bli litt mere omsettelig før jeg går tungt inn.

Solgt i dag til fordel for et kjøp i HEXAGON.Har ikke angret på det ennå.
PP
Hector
31.08.2005 12:11
#725

Endre
Gode marginer i konsumpakket, fersk hvitfisk til Europa.

Omorganiseringen snart gjennomført, vil få full effekt av omorganiseringen og forbedringene i 2006.[Endret 31.08.05 12:12 av Hector]
mats2005
02.09.2005 10:27
#139

Endre
FIP på banen igjen etter å ha vært fraværende i går(?), vil vel ikke at AKSjen skal gå fra de før de har fått lastet opp....
mats2005
09.09.2005 10:45
#192

Endre
Lite interesse å spore for AKS for tiden. Vi har hatt en liten konsolidering (på mini volum). Kjøperne holder seg stort sett skjult, eller krysses internt. Litt vel illikvid til tider, noe som har skremt ut en del. Blir vel lite fart i sakene før noen større tar tak, FIP muligens...
mats2005
09.09.2005 16:12
#198

Endre
Se det ja, FIP kom innpå på slutten. Synes jeg ser et mønster her nå folkens.

løøøp å kjøp :o)
erikil
10.02.2006 17:42
#4

Endre
Kanskje på tide å ta inn aker seafood. Kan bli spennende neste uke med resultatfremmleggelse.
erikil
13.02.2006 22:20
#5

Endre
Skal kjøpe meg inn før resultat på torsdag. Tror Røkke gjør jobben sin. De sitter tross alt på en meget stor del av den norske trålkovoten på hvitfisk.
terri30
14.06.2006 11:31
#13

Endre

Stemmer det at krill satsningen blir en del av AKS ?

Da er i tilfelle dette en interessant aksje
chateau
29.06.2006 09:41
#2467

Endre
Har ikke gitt seg utslag på kursen ennå.
Vekstpotensiale pga melding?

Innkommet 28.06.2006 14:38

AKS - AKER SEAFOODS BLIR HOVEDLEVERANDØR TIL ICA

Aker Seafoods ASA har forlenget avtalen med ICA
Norden om levering av fiskeprodukter til flere
av ICA kjedens egne merkevarer. Avtalen er en
forlengelse og utvidelse av eksisterende avtale,
og har en årlig verdi på om lag NOK 70
millioner. Aker Seafoods blir med den nye
avtalen hovedleverandør av frosne
hvitfiskprodukter til ICAs egne merkevarer.

Vi er svært tilfredse med at ICA Norden har
valgt å fornye avtalen med Aker Seafoods. Dette
er en viktig kontrakt og i tråd med vår strategi
om utvikling av høykvalitets konsumpakkede
produkter direkte til forbrukerne. Vi ser frem
til å utvikle nye produkter sammen med ICA på
konsumentpakket hvitfisk, sier Yngve Myhre,
konsernsjef i Aker Seafoods ASA

På årsbasis har kontrakten en verdi på om lag
NOK 70 millioner. Den fornyede avtalen vil gi
nordiske konsumenter fiskeprodukter produsert av
førsteklasses ferskt torskeråstoff fra Nord-
Atlanteren.

Det er spesielt viktig for ICA at vi kjenner
kvaliteten og opprinnelsen til råvaren. ICA
fokuserer på å kunne gi sine kunder
kvalitetsfisk gjennom hele året. Sporbarhet
innebærer at vi kan garantere at våre produkt er
basert på et bærekraftig fiske, sier Hiroshi
Tanaka i ICA AB.

ICA Norden blir etter fornyelsen av avtalen med
Aker Seafoods en av selskapets største kunder på
frossen filet.

Avtale mellom Aker Seafoods og ICA Norden om
levering av konsumpakkede fiskeprodukter ble
først inngått i august 2005.

For ytterligere informasjon:
Yngve Myhre, Konsernsjef Aker Seafoods ASA.
Telefon 24 13 01 60
Morten H. Jensen, Konserndirektør salg og
marketing. Telefon 24 13 01 60
Se også www.akersea.comSS 5
09.01.2007 23:02
#106

Endre
Motstanden på 31,7 ble brutt idag.
Bør være 20 % å hente ganske raskt.
zita77
19.02.2007 11:12
#1

Endre
Knall tall fra AKS i dag.
Fjerde kvartal 2006 – Resultatforbedring i alle forretningsområder
Oslo, 19. februar 2007: Aker Seafoods leverte i 2006 sitt beste fjerde kvartal noen sinne. Årsaken til den positive utviklingen er økt fangst og økte hvitfiskpriser kombinert med forbedret drift og produktmiks. Det gode resultatet ble ytterligere styrket av suksesshonorar utbetalt for arbeid utført i forbindelse med etableringen av Aker BioMarine.

I fjerde kvartal 2006 var driftsinntektene i Aker Seafoods NOK 587 millioner, sammenlignet med NOK 460 millioner i samme periode i 2005 når justert for salg av Nordic Group. Dette er en økning av driftsinntektene på 127 millioner i fjerde kvartal og en økning i driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 63 millioner sammenliknet med kvartalet i fjor. Aker Seafoods oppnådde et EBITDA på NOK 96 millioner i fjerde kvartal 2006, mot NOK 33 millioner i fjerde kvartal året før.

Av økningen for EBITDA på 63 millioner, kommer 40 millioner fra suksesshonorar i forbindelse med en management avtale i forkant av en vellykket kapitalutvidelse i Aker BioMarine.

I 2006 oppnådde Aker Seafoods EBITDA på 235 millioner kroner sammenliknet med 181 millioner kroner i 2005. Resultat før skatt i 2006 endte på 104 millioner kroner mot 41 millioner kroner i 2005.

Styret har foreslått at det utbetales utbytte på 0,75 kroner per aksje for regnskapsåret 2006.

- Vi ser lyst på utviklingen og veksten i markedet. Samtidig som vi opplever økt etterspørsel i markedet etter produktene våre, ser vi stigende hvitfiskpriser som er med på å gi selskapet økt omsetning og EBITDA innen alle forretningsområder – både i kvartalet og i året som helhet, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA. I forretningsområdet Foredling Norge har Aker Seafoods, for første gang i historien, bedre resultater i andre halvår enn i første halvår. Strukturering av flåten og utjevnet drift gjennom året er en viktig årsak til denne fremgangen, legger Myhre til.

Som en følge av økende etterspørsel etter sjømatprodukter fra kvalitetsbevisste kunder og ytterligere forbedret produktmiks, venter Aker Seafoods fortsatt økende verdiskaping for hvitfiskprodukter i 2007. Selskapet foretar ytterligere strategiske grep for å møte den økte etterspørselen, og inngikk i fjerde kvartal avtale om kjøp av en trålerkvote i Finnmark.

Avskrivninger utgjorde NOK 17 millioner, sammenlignet med NOK 22 millioner i fjerde kvartal 2005. Netto finansielle kostnader utgjorde NOK 12 millioner i fjerde kvartal som er på samme nivå som året før. Resultat før skatt i kvartalet var NOK 67 millioner, sammenlignet med NOK -1 millioner i samme periode i fjor.


___________________

Blir spennende med det nye torske oppdretts selskapet Aker Seafarm heleid av Aker Seafood.[Endret 19.02.07 11:12 av zita77]
[Endret 19.02.07 11:13 av zita77]
SS 5
19.02.2007 12:13
#108

Endre
Første motstandsnivå er 35,3
Ulabrand
19.02.2007 13:10
#1884

Endre
Røkkes fiskelykke

Satsing på oppdrett, særlig torsk ser det ut for. Samarbeid med andre, etablerte, selskaper.

(Codfarmers har en marketcap på ca 500 mill.)
zita77
19.02.2007 16:54
#2

Endre
Ja, det ligger vel i kortene at det blir oppkjøp.
zita77
21.02.2007 10:38
#3

Endre
Fra Fiskaren.no

Mener Aker Seafoods har gjenvunnet tilliten

Publisert - 21-02-2007 09:20 Analytiker Henning Lassen i Pareto har sett nærmere på Aker Seafoods. I en fersk analyse hever meglerhuset anbefalingen i Aker Seafood til kjøp fra hold, og jekker samtidig opp kursmålet til 45 kroner fra 37,50 kroner per aksje, skriver Imarkedet.no.

Ifølge en analyse fra Henning Lassen i Pareto venter dessuten ledelsen i Aker Seafood en omsetningsvekst på 10 prosent i både 2007 og 2008. I 2008 er driftsmarginen ventet å ligge på mellom 11 og 12 prosent, skriver nettstedet.
zita77
23.02.2007 10:12
#6

Endre

Aker etablerer torskeselskap

http://www.kyst.no/index.php?page_id=59&article_id=76857
[Endret 23.02.07 10:12 av zita77]
Utmothavet
14.03.2007 11:27
#8764

Endre
Er det ikke merkelig at Aker Seafood IKKE melder om tapt rettssak ?

Dommen falt 5 mars - enstemmig dom.
- Dommen tilkjenner Remøy 10-15 mill kr.
Mulig dette er småpenger....
SS 5
02.05.2007 13:00
#113

Endre
AKS har brutt motstanden på 37.
45 neste?
flyver
20.05.2009 09:36
#26

Endre
På tide å få opp øynene for denne. Fisk er i skuddet nå, etter å ha fått hard medfart i en periode. Verden trenger sunn mat, og prisene stiger igjen. Aker Seafood kan gjøre det bra framover.
flyver
20.05.2009 09:50
#27

Endre
Etter jeg skreiv dette, for noen minutter siden har den gjort ytterligere et hopp. Gikk selv inn med mer. Den er fremdeles en brøkdel av der den har vært.
flyver
20.05.2009 10:03
#28

Endre
AKS er for øyeblikket ned ca 75 prosent sammenlignet med for 12 måneder siden. Skulle vel si litt om innhentingspotensiale.
LifeTime
08.01.2010 12:38
#3

Endre
Noen som har en formening om hvordan kursen på AKS vil utvikle seg (kort og lang sikt). Det er spådd gode resultater for fjerde kvartal.
LifeTime
29.01.2010 00:58
#4

Endre
AKS startet på 8.01 i dag og avsluttet på 8,31
Denne har ekstremt potensiale på kort, mellomlang og lang sikt.
Mordred
25.10.2010 11:36
#529

Endre
17. september 2010 13:40
Fiskeridirektøren øker kvotene i det konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen. Maksimalkvoten i det konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen, økes med 40 prosent.

Q2 presentasjon AKS:
Aker Seafoods' viktigste råstoff er torsk. Selskapet forventer at tilgangen på torsk vil være lavere for resten av året.Resultatforbedringen skyldes høy produksjon og økt salg, men med knapphet på råstoff mot slutten av halvåret.

---
Med økte kvoter bør vel andre halvår være vesentlig bedre.. men det har så langt ikke gitt noe kurs utslag (flere innsidekjøp i periden etter Q2 til tross).
Stygg andunge? Inngang 7,42. Long.


observer
11.12.2010 08:16
#18085

Endre
Den 800 gram store torskefileten ble 200 gram lettere etter at den hadde tint, viser tester Forbrukerrådet har gjennomført.

Nå ber de Økokrim vurdere om dette er bedrageri."Fisken, som produseres av Kjell Inge Røkkes selskap Aker Seafoods, selges under merkenavnet First Price i NorgesGruppens butikker, det vil si i butikker som Kiwi, Meny og Joker. "

Endret 11.12.2010 08:16 av observer
Ypsilon
06.11.2012 18:18
#1767

Endre
NRK Brennpunkt kl 21.30 i dag tirsdag 6. november:

Røkke mot røkla
Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 90-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er det opprør i Nord-Norge. Ansatte og politikere mener at Aker Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Røkke avviser kritikken: - Hvis andre mener så innlyst intelligent at det vi gjør er feil, kan de kjøpe bedriften av meg. Ingen kommer, de bare kritiserer.

Endret 06.11.2012 18:23 av Ypsilon
gorwell
07.11.2012 10:13
#21251

Endre
Og så har han flagget for allverden at han aldri har vært medlem i Ap...

Der dreit han på draget, for nå er det heller bedrageri de tenker på, dem som sitter og forvalter og som har trodd at han hadde partiboka i orden. Så nå blir det heller kjepper i hjulene enn hjelpende vedtak å få.

gorwell

Endret 07.11.2012 10:13 av gorwellStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS