"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SR bank I Rogaland suser videre
SR bank I Rogaland suser videre
Bois
20.09.2006 11:06
#3803

Endre
Acta-gründere kjøper 10 prosent av SR-Bank

Alfred Ydstebø og Fred Ingebrigtsen har kjøpt 9,84 prosent av grunnfondsbevisene i Sparebank 1 SR-Bank
Harald Birkevold Publisert 20.09.2006 09:39

Prisen er nesten 400 millioner kroner og selgeren er svenske Föreningssparbanken.

- På kort sikt er dette en ren finansiell investering, og vi vil ikke søke styreplass i banken, sier Alfred Ydstebø.

De to grunnleggerne av Acta-konsernet ser på SR-Bank som en attraktiv investering, sier Ydstebø, som karakteriserer SR-Bank som en veldreven og god bank. Kjøpet skjer gjennom deres felles selskap Spring Capital, som også eier posten deres i børsnoterte Acta. Spring Capital AS er hovedeier i børsnoterte Acta Holding ASA, med en eierandel på 31,8 %.

- Sparebank 1 SR-Bank er en spennende og veldrevet bank som er viktig for vestlandsregionen. Spring Capital har tro på at banken vil være blant de ledende i tiden fremover fordi banken satser på kompetanse og har vist stor evne til nytenking og innovasjon i et konkurranseutsatt marked, sier investeringsdirektør i Spring Capital Ole Njærheim i en pressemelding.Bois
21.09.2006 13:07
#3817

Endre
Her blir det fest - den stiger og stiger ;-)).

Brytes 180 kr, er neste motstand 200 kr.


[Endret 21.09.06 13:25 av Bois]
Bois
22.09.2006 10:07
#3823

Endre
Får vi "Acta -Alfred" inn i styre i Rogg mon tro ?

To gode parhester Varaberg og Ydstebø.Vi får et styrket finansmiljø i Stavanger som vil glede mangen.
Bois
15.12.2006 15:30
#4134

Endre
Ser at SR -bank driver og kjøper egne grunnfond,

Sparbanken Rogaland har den 14.12.06 kjøpt 22,000
grunnfondsbevis ( ROGG ) til kurs 184,50. Ny
beholdning etter kjøpet er 91.599 rogg.

Sparebanken Rogaland har den 12.12.06 kjøpt
13.900 grunnfondsbevis ( ROGG ) til kurs
186,33. Ny beholdning etter kjøpet er 69.599.

Sparbanken Rogaland har den 7.12.06 kjøpt 18.250
grunnfondsbevis ( ROGG ) til kurs 189,95. Ny beholdning
etter kjøpet er 55.699.


[Endret 15.12.06 15:32 av Bois]
Bois
21.12.2006 16:10
#4162

Endre
,,


[Endret 09.07.07 13:41 av Bois]
Bois
09.07.2007 13:43
#4661

Endre
Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1
Gruppen AS 2. kvartal 2007
I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for
2. kvartal 2007 for SpareBank 1 SR-Bank og
SpareBank 1 Gruppen AS, inviteres det til
presentasjon:
Tirsdag, 7. august 2007 kl. 17.00
Shippingklubben, Haakon VII`s gate 1, Oslo

Adm. direktør Terje Vareberg og konserndirektør
økonomi og finans Lisbet K. Nærø vil være
tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten
og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
Adm. direktør Eldar Mathisen vil presentere
regnskapet for SpareBank 1 Gruppen AS. Møtet
avholdes med webcast.

Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur
med S/Y Frøia med avgang fra Rådhusbryggen ca
kl. 18.30. Retur ca kl. 22.00.

For påmelding til presentasjon og båttur,
vennligst kontakt Seri Berge, telefon 51 50 95 50
eller e-mail: seri.berge@sr-bank.no.

Med hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Terje Vareberg
Adm. direktør


SpareBank 1 Gruppen AS

Eldar Mathisen
Adm. direktør

Her blir det båttur.......pengene strømmer inn. Bois
Bois
01.11.2007 15:19
#4848

Endre
Leder av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank,
Odd Rune Torstrup har i dag kjøpt 1000 Rogg til
kurs 68,50. Ny beholdning er 9000.


Varamedlem for ansatte i styret i SpareBank 1 SR-
Bank, Helge Pollestad har i dag kjøpt 600 Rogg til
kurs 69,92. Ny beholdning er 5.933.

Venter bare på utbyttefesten ;-)

Info [7763]
Ingen komentar, Hydro gutten gjør en kjempejobb her.


[Endret 01.11.07 15:19 av Bois]
[Endret 01.11.07 15:20 av Bois]
[Endret 01.11.07 15:21 av Bois]
[Endret 01.11.07 15:22 av Bois]
Info
01.11.2007 15:21
#7742

Endre
Trader du grundfonds også Bois?
Bois
01.11.2007 15:30
#4849

Endre
SpareBank 1 SR-Bank leverer igjen et resultat i toppklasse og da som
en konsekvens av en betydelig inntektsøkning


Konsernets samlede inntekter har økt med 348 millioner kroner til
1.922 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette
utgjør en vekst på 22,1 prosent. Spesielt er vi tilfreds med at
inntektene fra spare- og plasseringsprodukter har økt med 78 prosent
sammenlignet med i fjor. Disse inntektene utgjør nå 153 millioner
kroner mot 86 millioner kroner for samme periode i 2006.

- I tredje kvartal styrket vi vår posisjon innenfor sparing og
plassering ytterligere. Dette skjer tross uro i finansmarkedet i
høst, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1
SR-Bank.

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 948 millioner kroner i
årets ni første måneder. Det er en forbedring på 179 millioner kroner
sammenlignet med 2006. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,6
prosent.

Konsernets sterke satsing i eksisterende og nye markeder - Agder og
Hordaland - gir resultater. Det er en fortsatt svært god utvikling i
konsernets datterselskaper.

- Vi satser målrettet for å kunne levere toppresultater - også i
fremtiden. I høst har vi iverksatt et omfattende omstillingsprogram
for alle ledd i organisasjonen. Målet er å styrke vår posisjon
ytterligere. Vi har store forventninger til resultatene av dette,
sier Vareberg.

Hovedpunktene for årets tre første kvartaler:

* Konsernresultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr).
* Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %).
* Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)
* Netto renteinntekter: 967 mill kr (830 mill kr).
* Netto provisjons- og andre inntekter: 635 mill kr (494 mill kr).
* Netto avkastning på finansielle investeringer: 320 mill kr (250
mill kr).
* Utlånsvekst: 27,2 % (19,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,5 % og
BM: 50,5 %.
* Innskuddsvekst: 15,5 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 10,3 % og
BM: 19,9 %.
* Resultat pr grunnfondsbevis: 16,6 kr (13,5 kr).

(Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode
i 2006.)
Kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 25. oktober 2007

Spørsmål kan rettes til:
Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 51 50 95 53/911 00448

Lisbet K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
Telefon 51 50 95 61/952 65960

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
Telefon 51 50 92 81/480 31633Bois
20.11.2007 16:09
#4902

Endre
Sr-bank 1 ligger ann til å få tidenes beste resultat.Utbetaling på andeler har vert bra de siste årene, blir ikke mindre denne gang. Anbefales !

mvh, Bois
Bois
20.11.2007 17:09
#4903

Endre
NA 24 Stavanger

Fatter ikke

– Å ta opp lån og investere penger du ikke har er ingen god idé. Jeg skjønner ikke hvordan disse kommunene har tenkt, eller hva de er blitt forespeilet, sier Forsand-ordføreren.

Forsand har rundt 100 millioner kroner på bok. Og har fått flere henvendelser fra finansfolk som sier de skal få pengene til å vokse raskere.

– Vi har hatt noen møter med disse folkene, men er ikke interesserte i å ta høyere risiko. I stedet har vi syltet mye av pengene ned i grunnfondsbevis, blant annet er vi tolvte største eier i Sparebank1 Sparebank, og vi er inne på eiersiden i flere forretningsbygg, sier Forsand-ordføreren.
Bois
13.12.2007 13:32
#4949

Endre
Medlem av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank,
Vigdis Wiik Jacobsen har i dag kjøpt 2600 ROGG til
kurs kr. 64,8269. Ny beholdning er 9000 ROGG.
Info
13.12.2007 13:47
#7816

Endre
Hva er kursen i ROGG nå Bois. Vet de gamle ble splittet,men hva er verdien 65 kontra hva den var før splitt?
170?
Bois
18.02.2008 09:57
#5172

Endre
Her er nøkkeltallene for 2007:

* Konsernresultat før skatt: 1.256 mill kr (1.161 mill kr).
* Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,0 % (23,1 %).
* Netto renteinntekter: 1.340 mill kr (1.128 mill kr).
* Netto provisjons- og andre inntekter: 895 mill kr (678 mill kr).
* Netto avkastning på finansielle investeringer: 388 mill kr (441
mill kr).
* Utlånsvekst: 19,8 % (25,7 %) siste 12 mnd, herav privatmarkedet
(PM): 14,8 % og bedriftsmarkedet (BM): 28,3 %.
* Innskuddsvekst: 18,0 % (13,4 %) siste 12 mnd, PM: 11,8 % og BM:
23,2 %.
* Resultat pr grunnfondsbevis: 7,9 kr (7,8 kr).
* Styret foreslår et utbytte på 4,75 kr (4,4 kr) pr
grunnfondsbevis.
* Styret foreslår å avsette 95 mill kr (88 mill kr) til gavefondet.
* Styret foreslår rettet emisjon (utbytteemisjon) mot
grunnfondsbeviseierne.

(I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)
Bois
15.05.2008 12:12
#5245

Endre
Er de snart tid for ny inngang ? ? ? ?
Bois
30.10.2008 13:57
#5457

Endre
Publisert 30.10.2008 13:29 - Oppdatert 30.10.2008 13:29 Aftenbladet.no SpareBank 1 SR-Bank har tjent 633 mill kroner etter årets tre første kvartaler. Tilsvarende tall i fjor var 948 mill kroner.

Samtidig har banken hatt mye større netto renteinntekter i år enn i fjor. Inntektene har økt fra 967 millioner i fjor til 1213 millioner hittil i år, en økning på over 25 prosent.

Utlånsveksten er fortsatt på nesten 20 prosent, mot 27 prosent de første ni månedene i fjor.

- Resultatet preges av den internasjonale finansuroen gjennom betydelige nedskrivinger av konsernets finansielle investeringer. Dette er i all hovedsak investeringer i obligasjoner tilknyttet bankens behov for langsiktig kapital. Denne sikringen er nødvendig for at banken fortsatt skal kunne yte lån til både bedriftsmarkedet og privatmarkedet i regionen, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Terje Vareberg.

Isolert for kvartalet utgjorde resultat før skatt 112 mill kr mot 304 millioner i fjor, noe som gjenspeiler en betydelig negativ netto avkastning på finansielle investeringer.

- Reduksjon i aktivitetsnivået og knappheten på langsiktig kapital, vil føre til en lavere utlånsvekst i perioden som kommer. Konsernets satsing i de nye markedene i Hordaland og Agder viser seg å være av stor betydning for at vi fortsatt skal kunne levere gode resultater fra den underliggende drift, sier Terje Vareberg.
gorwell
30.10.2008 19:18
#12561

Endre
Finnes det andre denomineringer av pålydende enn 100%? Eh, kroner?

gorwell
Bois
29.09.2009 11:38
#5854

Endre
Tirsdag morgen offentligjorde ratingbyrået Fitch en ny vurdering av SR-Bank. Etter at banken tidligere i år har falt på ratingen med kommentarer om negative utsikter, er SR-Bank tilbake i sin tidligere form, ifølge Fitch.
Bekymringene for at SR-Bank skulle komme til å misligholde sine innlån i markedet er borte, og Fitch gir SR-Bank ratingen A uten kommentar om at utsiktene kan forverres. A som er en god karakter. På flere andre punkter har Fitch fjernet kommentaren om at utsiktene for banken kan forverres.

Fredag i forrige uke kunngjorde banken at den ville hente inn 1,2 til 1,3 milliarder kroner i ny egenkapital. Største investor var Gjensidige forsikring som skyter inn vel to tredeler av den styrkede egenkapitalen.
highlander
14.10.2009 12:29
#1494

Endre
Pareto anbefaler flere bankaksjer, og oppjusterer kursmålene i en rykende fersk analyse.
highlander
20.10.2009 11:04
#1519

Endre
Emisjonskursen blir 35 kroner
Bois
22.10.2009 21:09
#5891

Endre
Stavanger Aftenblad

I årets tre første kvartaler fikk Sparebank 1 SR-Bank et resultat på nesten én milliard kroner før skatt, nærmere bestemt 995 millioner kroner. Det er 362 millioner høyere enn på samme tid i fjor.

Og en halv milliard av resultatet er tjent inn i tredje og siste kvartal. Egenkapitalavkastningen etter skatt var i tredje kvartal 25,2 prosent, en stor forbedring sammenlignet med samme periode i fjor, da avkastningen var nede i 3,8 prosent.

- Ja, det er et solid resultat, sier Terje Vareberg, administrerende direktør, til Aftenbladet.no.

- Den underliggende driften går bra, tapene og misligholdte lån er på vei ned og låneviljen øker, sier Vareberg.

Næringslivet i Rogaland har kommet seg etter "forkjølelsen", som Vareberg kaller finanskrisen nå, og dermed gjør også SR-Bank det bra.

- Det har gått mye bedre i Rogaland enn det jeg trodde ved årsskiftet. Nå er den største bekymringen knyttet til en eventuell styrking av kronen. Vi forventer nå en gradvis økning av renten fremover, noe som signaliserer en bedret økonomi. Men risikoen er en styrket kronekurs. Hvis vi får en særnorsk valutaøkning, kan det få uheldige konsekvenser for det konkurranseutsatte næringslivet i Rogaland, sier Vareberg.


Nøkkeltall per 30. september 2009 (per 30. september 2008 i parentes):

- Resultat før skatt: 995 mill kr (633 mill kr).

- Resultat etter skatt: 781 mill kr (447 mill kr).

- Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,9 % (10,0 %).

- Netto tapsavsetninger: 294 mill kr (68 mill kr).

- Netto renteinntekter: 1221 mill kr (1213 mill kr).

- Netto provisjons- og andre inntekter: 713 mill kr (620 mill kr).

- Netto avkastning på finansielle investeringer: 496 mill kr (-66 mill kr)..

- Utlånsvekst hittil i år: 4,0 %. Utlånsvekst siste 12 mnd: 8,8 % (19,5 %).

- Innskuddsvekst hittil i år: 1,3 %. Innskuddsvekst siste 12 mnd: -0,3 % (10,1 %).

- Resultat pr egenkapitalbevis: 4,88 kr (2,83 kr).

- Kjernekapitaldekning: 6,9 % (7,2 %).

Endret 22.10.2009 21:09 av Bois
highlander
31.01.2010 15:01
#2380

Endre
- De tre beste finansaksjene
Bois
04.02.2010 15:28
#6183

Endre
Konsernet kan vise til tidenes beste resultat. Resultatet er skapt av en
motivert og effektiv organisasjon og ikke minst gjennom en betydelig styrket
markedsposisjon. I løpet av det siste året har konsernet fått 15.000 flere
personkunder og over 1.200 flere bedriftskunder. Samtidig omsatte EiendomsMegler
1 mer enn 1.000 flere boliger i fjor sammenlignet med 2008.SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2009 et resultat før skatt på 1.432 millioner
kroner (643 millioner kroner i 2008). Skattekostnaden ble 321 millioner kroner.
Dette gir et resultat etter skatt på 1.111 millioner kroner (480 millioner
kroner i 2008) og egenkapitalavkastning etter skatt på 17,5 prosent (8,0 prosent
i 2008).


- Jeg er godt fornøyd. Konsernet har kommet gjennom et turbulent år på en god
måte. Resultatet for 2009 er svært bra, særlig tatt i betraktning den
usikkerheten vi opplevde ved inngangen til året, sier Terje Vareberg,
administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.


Den underliggende bankdriften viste en god utvikling i 2009. Rentemarginen har
gått litt ned som følge av konjunkturutviklingen og økte finansieringskostnader.
Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til at netto avkastning på konsernets
finansielle investeringer økte markert fra 2008 til 2009. Tapsavsetningene ble
noe lavere i 2009 enn i 2008.


Kapitalgrunnlaget ble, gjennom tilførsel fra markedet, styrket med egenkapital
på 1.228 millioner kroner og fondsobligasjon på 800 millioner kroner.
Kjernekapitaldekningen økte fra 6,4 prosent til 9,6 prosent i løpet av 2009.


- Det er en tillitserklæring at private investorer stiller sin kapital til
rådighet og vurderer SpareBank 1 SR-Bank som en attraktiv investeringsmulighet.
Det var derfor ikke nødvendig å benytte kapital fra Statens finansfond, sier
Vareberg.


Resultat før skatt for 4. kvartal 2009, isolert, ble 437 millioner kroner (10
millioner kroner i

4. kvartal 2008). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 18,2 prosent (2,0
prosent). Tapsavsetningene var moderate.Nøkkeltall for 2009:

* Resultat før skatt:  1.432 mill kr (643 mill kr).

* Resultat etter skatt: 1.111 mill kr (480 mill kr)

* Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,5 % (8,0 %).

* Netto tapsavsetninger: 368 mill kr (386 mill kr)

* Netto renteinntekter: 1.676 mill kr (1.644 mill kr).

* Netto provisjons- og andre inntekter: 998 mill kr (796 mill kr).

* Netto avkastning på finansielle investeringer: 705 mill kr (42 mill kr).

* Utlånsvekst siste 12 mnd (inkl Boligkreditt): 5,3 % (20,2 %)

* Innskuddsvekst siste 12 mnd: 2,4 % (5,5 %).

* Resultat pr egenkapitalbevis: 6,88 kr (3,00 kr) .

* Styret foreslår et utbytte pr. egenkapitalbevis på 1,75 kr (0,83 kr)

* Styret foreslår avsetning til gavefond på 158 mill kr (20 mill kr)

* Kjernekapitaldekning (hensyntatt styrets forslag til utbytte): 9,6 % (6,4
%)

      (2008 i parentes)


Konsernet er godt posisjonert for vekst og nye forretningsmuligheter. Markedet
viser klare tegn til bedring, både internasjonalt og nasjonalt.


- De fleste vestlige land er ute av eller på vei ut av resesjon.
Petroleumsinvesteringene, som er viktige for aktiviteten i konsernets
markedsområde, ventes å fortsette på høye nivåer. Vi er klare til å utnytte en
slik positiv utvikling i markedet, sier Vareberg, som er imponert over
slagkraften hos konsernets ansatte.- Gjennom fjoråret reduserte vi staben med om lag 80 årsverk. Samtidig gikk
sykefraværet ned. Utlånsveksten var 5 prosent. På toppen av det hele fikk vi
15.000 flere personkunder og over 1200 flere bedriftskunder. Dette viser at vi
er en effektiv og fremtidsrettet organisasjon, fremholder Vareberg


Rapporten kan i sin helhet lastes ned frawww.sr-bank.no


Stavanger, 4. februar 2010


Kontaktpersoner:

Ter
Bois
04.02.2010 15:52
#6184

Endre
Med dette overskuddet burde utbytte på egenkapitalbevis vert minst to kroner.
Bruk noe av gavefondet til "akjsonærene"
vandregutten
05.02.2010 17:33
#2122

Endre
Sett renten ned er mitt råd, de er åkerkarle....
Bois
27.05.2010 16:39
#6512

Endre
Lurer på om det ikke er lurt og satse noen kroner her.den vokser og vokser.

http://www.h-avis.no/nyheter/ny-storbank-1.5325173

Endret 27.05.2010 16:42 av Bois
sovrehus
30.08.2010 01:56
#129

Endre
Hva skjer her da ? :)
Bois
27.05.2011 12:20
#6999

Endre
SRbank går snart over fra Andelsbevis til A/S.Venter bare på godkjenning.

Kan vi vente en fabelaktig stigning her?

Hva tror dere?
EazyE
27.05.2011 15:53
#1664

Endre
Knallhard konkurranse i Rogaland. DnB NOR og Sp. Vest er veldig aggressive. Marginene er under sterkt press. Dette vil gjenspeiles i resultatene til SR-Bank fremover.
gorwell
27.05.2011 17:51
#17780

Endre
Knallsterk økonomisk utvikling også. Om marginene skvises er det likevel gode tider.

gorwell
Bois
27.10.2011 12:36
#7047

Endre
Knallsterk i dag !!!!!!
Bois
27.10.2011 18:26
#7050

Endre


comlite
27.10.2011 23:01
#1438

Endre
EazyE, DnBNOR og SP.Vest har bare en sjappe hver i Stavanger.
DNBNOR har mistet Statoil avtalen. Sp.Vest har gir høye lønninger for i det hele tatt tiltrekke seg proaktive finans rådgivere.

Sr-bank blir snart finansbank og har en stadig økende kundemasse noe man kan lese i Q rapportene.
Viser at du er på bærtur Eazy....
Bois
28.10.2011 09:46
#7051

Endre
SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.005 mill kroner per 30.
september 2011 mot 1.200 mill kroner for samme periode i fjor. Resultatet preges
av god underliggende drift og markert vekst, men også av internasjonal uro i
finansmarkedene.

Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde per tredje kvartal 10,4 % (15,1 %).
Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 253 mill kroner (386 mill
kroner). For kvartalet isolert sett gir det en egenkapitalavkastning på 7,2 %
(14,3 %).

- Resultatet er påvirket av internasjonal markedsuro. Det er imidlertid gledelig
å se at den underliggende bankdriften er robust, og at markedsveksten vår
fortsetter. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader øker
rentenettoen i kroner, mens tapene er på et lavt nivå, sier Arne Austreid,
administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

De siste tolv månedene er utlånsveksten på 15,3 % og innskuddsveksten på 15,5 %.
Tap og nedskrivinger utgjør 94 mill kroner, mot 163 mill kroner på samme tid i
fjor.

Antall produkter per kunde er stigende og andre inntekter har økt med 21 % siste
tolv måneder.

Nøkkeltall pr. 30. september 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

- Resultat før/etter skatt: 1.005 (1.200) mill kroner / 744 (936) mill kroner
- Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,4 % (15,1 %)
- Netto renteinntekter: 1.308 mill kroner (1.300 mill kroner)
- Driftskostnader: 1.304 mill kroner (1.143 mill kroner)
- Utlånsvekst siste 12 måneder: 15,3 % (6,8 %)
- Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,5 % (3,7 %)
- Kjernekapitaldekning: 9,6 % (9,3 %)

 Den underliggende kostnadsøkningen er på om lag 5 %. Økningen i kostnader er
knyttet til investeringer i nye markeds- og forretningsområder.

- Fremover forventes det en fortsatt økning i innlånskostnadene. Dette kan føre
til gradvis økte utlånsrenter. Konsernet har god likviditet og står godt rustet
til å møte en forventet vekst i vår landsdel, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. oktober 2011

Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12Kvartalsrapport 3Q 2011:
http://hugin.info/149/R/1558865/481832.pdf

Kvartalspresentasjon 3Q 2011:
http://hugin.info/149/R/1558865/481812.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: SpareBank 1 SR-Bank via Thomson Reuters ONE

[HUG#1558865]
comlite
01.11.2011 10:08
#1439

Endre
http://e24.no/boers-og-finans/europeiske-bank-aksjer-stuper/20116015

Kan kanskje være lurt å kaste kortene når de internasjonale bank aksjene tryner så jæ....?
Meglerhus satsingen til SR har vært en katastrofe, forstår ikke hvorfor de på død og liv skal pløye hundrevis av millioner inn i en industri som ikke tjener penger om dagen.

Endret 01.11.2011 10:13 av comlite
Bois
01.11.2011 16:29
#7054

Endre
Og deres rådgivere er helt bak mål.
comlite
01.11.2011 18:17
#1440

Endre
Hva...Har du investert i en BMA?
Tror finansrådgivere nivå er relativt like i de fleste banker.
gorwell
01.11.2011 20:57
#19349

Endre
Finansrådgivere har ingen selvstendig hjerne. Finansrådgivere selger det de får i oppdrag å selge og lar være å selge det de får i oppdrag å la være å selge. Herunder alt fra obligasjoner med lav fastrente til aksjefond med potensiale for (bankens) tapsbringende utvikling.

Det gjelder fra bunn til toppstilling.

gorwell

Endret 01.11.2011 21:00 av gorwell
Bois
02.11.2011 17:21
#7058

Endre
Neste år 2012 er det slutt på andelsbeviser i SR-bank 1 om generalforsamlingen sier ja.

Hva har det og si for kursen, noen som tør og si noe ?
Bois
02.11.2011 17:55
#7059

Endre
SR bank 1 går da evt, over til A/S.
comlite
02.11.2011 21:26
#1442

Endre
Bull det. Fond og andre investorer som ikke skal eie egenkapital bevis kjøper nok seg inn. Negativt at en stiftelse skal eie en såpass stor andel.
Bois
04.01.2012 10:17
#7063

Endre
Hvor i huleste har grunnfondsbevisene tatt veien ?
Beinmarg
04.01.2012 10:43
#8292

Endre
De har dårlig kundeservice,
De har for mye gebyrer
De tar seg for godt betalt av små kundene.

På sikt taper de mange kunder fremover (De har mange loyale SPAREBANK kunder, som ikke vet at butikken har forandra seg)

De har også mista mange flinke ansatte, til konkurentene de siste 2 årene, da de har dårlig personalpolitikk.

De bør skifte stil, bli kundevennlige.
Bois
04.01.2012 10:58
#7065

Endre
Nå skal vi ha et skikkelig utbytte her, nå holder det ikke med tiøringer.
Bois
04.05.2012 13:02
#7097

Endre
Jeg lurer på hvordan SR-bank tenker når det nå kommer med forslag om ny emisjon. Utbytte på aksjen er langt under rentenivået ellers i banker i Norge.
Dette skurrer i mine ører.
gorwell
04.05.2012 13:51
#19803

Endre
Tror du skal studere rasjonalet for forslaget om emisjon, Bois.... Og legge inn at det også er skjulte agenda for hva pengene (økningen i aktiva) skal brukes til, settes av til eller kunne dekke.

gorwell
Bois
04.05.2012 14:09
#7099

Endre
Det gir jeg f..... i.
Kurs og utbytte er avgjørende , når SR-bank ikke matsjer innskuddsrenten med sitt utbytte sier jeg takk for meg.
gorwell
04.05.2012 14:53
#19805

Endre
Hehe.

gorwell
Bois
05.05.2012 09:58
#7102

Endre


Dette går reva !
Bois
10.05.2012 14:16
#7108

Endre
Er det noen som kan spå kursen på teiningsretter i SR-bank den 18 mai ?
gorwell
10.05.2012 18:28
#19832

Endre
Tja, når kursen er falt til 34,50 eks tegningsrett og du trenger 1/0,278=3,59 tegningsretter per nye aksje til 27 kroner, skulle T-retten være verdt (34,50-27)/3,59=2,09 kroner?

Det gjelder sluttkurs i dag. I morgen er den nok sammen med den underliggende aksjen verdt noe annet.

Blir det full utnyttelse av T-rettene, skal vi ikke se profit-taking på hverken dem eller de nye aksjene. Får vi ikke full utnyttelse av T-rettene, vil aksjekurs konvergere til 27 kroner og T-rett til null.

Gitt at vi ikke får andre overraskelser, naturligvis. Som at aksjekursen stuper på jitters & woes være seg fra EU, USA eller heime-avla.

gorwell
Mort1
11.05.2012 01:11
#8498

Endre
Det var et lignende scenario i MING, Gorwell. Der var det vel en fortrinnsrettemisjon med tegning til 20 kr / EK-bevis. Kursen kom vel aldri ned under 33-34 kr før under eller etter emisjonen.
gorwell
11.05.2012 11:11
#19837

Endre
Strategiske investors med tilknytning til det politiske miljø kan tenkes å lette seg forut for Jitters & Woes ifm Solvency II.

SPFU har solgt seg ned i finansinstitusjoner. Rekk opp hånda som tror at SPFI (Folketrygdfondet) lar være?

gorwell

Endret 11.05.2012 11:14 av gorwell
comlite
13.05.2012 15:16
#1501

Endre
Må jo få gratulere geniene i SR som varsler emisjon nesten 6 mnd før den finner sted. Sikrere varsel til å holde seg vekke fra aksjen får man neppe.
Bois
18.05.2012 08:25
#7110

Endre
Hva kommer prisen på t-retter til og ligge på, noen som tør spå ?
gorwell
18.05.2012 09:26
#19879

Endre
På 30 kroner for aksjen skal tegningsretten legge seg på (30-27)/3,59=0,84.

SRBank skal selge T-rettene som aksjonærer eier i jurisdiksjoner det ikke er naturlig å være venner med (USA, Japan osv). Så de kommer nok kanskje under litt press. For ikke å nevne at ettersom tegninga skjer midt i alle greske jitters&woes, Basel II og Basel III og alle korreksjoners mor, vil jeg tro du kan få aksjer uten T-retter.

gorwell
gorwell
18.05.2012 10:46
#19882

Endre
Næhæ, man trenger 1 T-rett per nye aksje. For noe vrøvl fra min side at man skulle trenge 3,59 av dem, hvor hadde jeg vel huet henne?

Vel, en T-rett skal være verd differansen mellom spot og emisjonskurs eller 3,60 kroner om aksjen står i 30,60.

Tegningsretter tilhørende eksisterende aksjeeiere som bor i jurisdiksjoner hvor prospektet ikke kan distribueres og/eller med lovgivning som, etter bankens vurdering, forbyr eller på annen måte begrenser retten til å tegne nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen ("Diskvalifiserte Aksjeeiere"), vil bli overført til slike Diskvalifiserte Aksjeeieres VPS-kontoer. Slik overføring utgjør ikke noe tilbud til Diskvalifiserte Aksjeeiere. Banken vil instruere SR-Markets til, så langt mulig er, å trekke tilbake tegningsretter fra VPS-kontoer tilhørende Diskvalifiserte Aksjeeiere og selge slike tegningsretter fra og med 23. mai 2012 til handelsslutt på Oslo Børs 1. juni 2012. Salg gjennomføres for de Diskvalifiserte Aksjeeiernes regning og risiko, såfremt de aktuelle tegningsrettene ikke holdes gjennom en finansiell mellommann.

gorwell

Endret 18.05.2012 10:51 av gorwell
Bois
18.05.2012 11:36
#7111

Endre
??

Endret 18.05.2012 11:49 av Bois
Babylon
18.05.2012 12:04
#2538

Endre
Er ikke MING et bedre bet en SR? Samme forventet EPS fo de neste årene, men lavere pris. P/B noen lunde på samme nivå.. Et annet moment er om SR nå møter sterk konkurranse fra andre aktører som er på vei inn i Rogalandsregionen.
gorwell
18.05.2012 19:40
#19886

Endre
Ikke at jeg har oversikt over antallet, men det kan komme en mengde T-retter på selgersiden fra og med 23. mai, Bois...

gorwell
Bois
19.05.2012 16:03
#7114

Endre
Fikk en lefse på mangen kilo i postkassen i dag.Tror ikke jeg gidder å lese.
Bois
08.04.2013 21:47
#7194

Endre
Er dere klar over at dette papiret har stege 100 % siste år og target er ner,eremere 70,-
highlander
09.08.2016 16:26
#6299

Endre
Nordea Markets mener at SR-Bank har den største oppsiden i sektoren dersom oljeprisen skulle stige videre.

SR-Bank har 7% direkte oljeeksponering i sin låneportefølje, men har p.t. fortsatt en avkatsning på egenkapitalen på over 10 % og prises til drøye 0,5 ganger bokførte verdier.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på SR-Bank og et kursmål på 51 kr pr aksje.

Jeg mener at effekten kan bli dobbelt negativ for SR-Bank om problemene innenfor olje og oljeservice vedvarer, ettersom boligmarkedet i Stavanger/Rogaland i så fall fortsatt har en betydelig fallhøyde. Kanskje nettopp derfor verdipapiret prises så "billig"...?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS