"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > gorwell er på saken om de nakent shortede TAD`er
gorwell er på saken om de nakent shortede TAD`er
gorwell
06.04.2008 04:38
#10410

Endre
Modde er kanskje så vennlig å være overbærende med denne tråden, jeg trenger at community`en diskuterer opp og ned ad spader for å få innspill og kritikk å redigere til i kveld.

Nei, stocklink kan ikke offentliggjøre ennå.

Hver og især bes bidra med synspunkter og holde liv i tråden. Skal vi ta rotta på disse svindlerene er det greit å presentere en vanntett case.

Hjelp meg å hjelpe oss alle, gutter!

*****

Her er et innlegg på HO
Gorwell sitter i saksen nå og prøver å redde seg. En jævla snik og rasshøl. La han blø.

Hehe. *Knis*.

gorwell


[Endret 06.04.08 04:44 av gorwell]
[Endret 06.04.08 04:45 av gorwell]
gorwell
06.04.2008 04:38
#10411

Endre
Ny tekst under.


[Endret 07.04.08 03:02 av gorwell]
gorwell
06.04.2008 04:39
#10412

Endre
Ny tekst under.


[Endret 06.04.08 04:48 av gorwell]
[Endret 07.04.08 03:02 av gorwell]
lanse
06.04.2008 23:08
#9374

Endre
Ser ut som om du er åpnet igjen gorwell.
Hilsen en som har stor respekt for hva du gjør.

lanse


[Endret 06.04.08 23:38 av lanse]
[Endret 06.04.08 23:54 av lanse]
jungel
06.04.2008 23:34
#547

Endre
gorwell, Du har gjort en kjempejobb. den krever både masse arbeid og en god del guts. Det står stor respekt av det.
Kanskje er saken tjent med at du skiller det konkrete tilfellet med nakenshortingen i TAD og de mer generelle sidene ved finansieringen av Oslo Børs + kontrollsystemene internt og eksternt omkring børsen (det kan eventuelt komme i neste omgang).
Så rådet er å konsentrere seg om de i dobbelt forstand "nakne" facts i første omgang og la de (etter mitt skjønn nokså velplasserte karakteristikker av diverse institusjoner og fora) få hvile inntil tiden er inne.


[Endret 06.04.08 23:34 av jungel]
Premium Equity
06.04.2008 23:35
#609

Endre
enig at det du har gjort er både modig og spennende. Stå på !
gorwell
07.04.2008 02:59
#10417

Endre
Jeg vil ha med argument om både short-register og allmen fri tilgang til realtime data i en og samme henvendelse. Ses det på en av sakene (naken short), får den andre saken gjerne også en grundigere behandling enn den ellers ville fått (realtime for massene).

Det kan være greit at FinMin`et får forståelsen av at det ikke er mye tillit til de offentlige institusjoner der ute. Den må fortjenes. Per i dag må den først gjenopprettes.

gorwell
gorwell
07.04.2008 03:01
#10418

Endre
Re handelen i TAD og avsløring av ugler i mosen: Det vises til tidligere avsløring av naken short-handel i TAD fra min side.

Jeg mener å ha gjort meg fortjent til å få utlevert en langtids trade-dump gratis slik at jeg kunne studere meglerhusenes posisjon over tid, men Oslo Børs ved Olsen har ikke funnet å kunne tilstå meg den da jeg er en anonym person. Det er ikke aktuelt å avsløre identitet så det er derfor ikke foretatt noen langtids analyse.

Men jeg besitter data over all omsetning tilbake til 14. mars 2008. Noen av meglerhusenes netto posisjoner kommer fra motsatt side av null aksjer, dvs at de på kortere tid enn fra 14. mars har økt eller redusert med mer enn sin totale netto posisjon.

Aktører med mer enn 5 mill aksjer netto kjøp:

DNM NON NTF FS
Kjøp 176 290 063 169 524 320 131 906 141 56 038 000
Salg -100 368 650 -128 091 250 -91 482 820 -31 361 000
Netto 75 921 413 41 433 070 40 423 321 24 677 000

SBN ND
Kjøp 52 777 134 63 385 886
Salg -30 115 618 -42 697 014
Netto 22 661 516 20 688 872

Aktører med mer enn 5 mill aksjer netto salg:

GLI DDB PAS CA
Kjøp 68 481 000 34 932 700 6 724 000 18 666 000
Salg -139 191 000 -82 439 000 -48 268 803 -40 000 000
Netto -70 710 000 -47 506 300 -41 544 803 -21 334 000

DIF ESO LBI GLS
Kjøp 80 062 252 1 370 000 4 576 625 1 100 000
Salg -96 370 200 -9 990 000 -12 572 573 -8 900 000
Netto -16 307 948 -8 620 000 -7 995 948 -7 800 000

DNM har kjøpt nesten 200% av selskapets aksjekapital, GLI har solgt nesten like mye. FOF gikk fra minus 24 mill aksjer ved børsåpning 4.april opp 20 mill aksjer til minus 4 mill aksjer ved stengetid. DIF gikk fra pluss 11 mill aksjer ved børsåpning 4. april ned 27 mill aksjer til minus 16 mill aksjer ved stengetid.

Andre aktører kan ha hatt omsetning som ved reelle aksjer sannsynligvis ville medført flaggeplikt, men er likevel ”små” i forhold til ovenstående aktører. Totalt er det solgt netto mer enn 231,5 mill aksjer siden 14. mars, snaue 4,9 ganger selskapets totale antall aksjer.
gorwell
07.04.2008 03:02
#10419

Endre
GLI vil ikke klare å dekke sitt salg innen 10. april.

Denne vel regisserte svindelen har innbrakt selgerne i underkant av kroner 50 mill. Dette utgjør omtrent en krone per eksisterende aksje i forhold til dagens kurs på snaue 10-øren. Kjeltringene har gevinst på 10-gangen på dagens kurs. Om TAD emisjonsaksjer tas opp til notering 10 april, anslagsvis til 2-4 øre, og kjeltringene leverer ”tilbake” slike aksjer, har de tatt inn 25-50 ganger sin utgift.

Det er åpenbart for alle og enhver at det her har foregått så alvorlige ulovligheter at myndighetene, for å kunne opprettholde allmenn tillit til Oslo Børs som markedsplass, i medhold lov om verdipapirhandel og dens bestemmelser om investor-beskyttelse må ta i bruk så tunge virkemidler som konsesjonsinndragning for å få satt slutt på uvesenet en gang for alle (lex TAD).

KT må altså inndra konsesjonene til de meglerhus som har forbrutt seg vesentlig. Det er ”vesentlig” om det er tale om mer enn 5% av et selskaps aksjekapital (første nivå flaggeplikt). Videre må KT bøtelegge og straffeforfølge etter 6-års bestemmelsene den eller de som har manipulert markedet.

KT må gjerne argumentere hva som gjør denne saken lettere for myndighetene å tillate enn saken mot Intrum Justitia. I all offentlighet, takk. Summa summarum, jeg forlanger adskillig røffere behandling av disse svindlerne som åpent driver ran over børs i størrelsesorden 50 mill enn det Intrum med halvannen mill i ”feil-gebyrer” ble til del.

Oslo Børs må suspendere all handel i TAD og emisjonen om nødvendig utsettes til alle (profesjonelle, udekkede) short-handler er reversert eller inndekket. TAD må tilstås beskyttelse så lenge saken pågår.

Hvis reversering ikke er mulig, må den inndratte fortjeneste likevel overføres til alle aksjonærene i TAD som har lidd tap som resultat av ulovlighetene. Ettersom det er en omfattende og i praksis kanskje bortimot umulig prosess å finne ut hvem som har tapt hvor mye, tror jeg aksjonærene kan akseptere at de får erstatningen ved at den blir utbetalt til selskapet TAD.

Ja, alle snaue 50 millioner kronene.

Jeg har tidligere aldri hatt aksjer i TAD men selv med kunnskaper om snusk i handelen med selskapets aksjer funnet det bryet verdt å satse en krones penge i emisjonen. Dermed har jeg egeninteresse av å se at kjeltringene blir ”tatt hånd om”.

Det er i diverse aksjefora en allmenn forargelse og enighet at det forventes at saken ses meget alvorlig på og at det tas affære. Det er også allmenn enighet at mangel på reaksjon vil bekrefte den forrakt det i diverse fora er kommet til uttrykk vedrørende Oslo Børs som en Mikke-Mus børs, et KT i lomma på gutteklubben Grei (kapitalen), et impotent Økokrim og et FinMin uten verken peiling eller kontroll.
gorwell
07.04.2008 03:02
#10420

Endre
Like ille som å slippe unna helt og holdent vil det være om kjeltringene slipper unna grunnet eventuell uklare formalia de i uhederlig hensikt eventuelt har klart å loop-hole`e seg inn i. For det kan ikke være slik at det er to klasser investors, dem som får lov til å gjøre slike stunts og alle oss andre.

At Oslo Børs fra denne dag blir pålagt å gi ut data fra et short-register er herfra en selvfølge. Betalt av short-interessene, real-time oppdatert og åpent for alle og enhver. Den short-posisjon som ikke er meldt registeret er juridisk ikke-eksisterende og ei heller forpliktende. Meldes både av utlåner og låntaker. Så får OB sine nødvendige data.

Videre, og utenfor den opprinnelige årsaken til denne henvendelse, synes Oslo Børs finansiering å være avhengig av systemer som fordrer eksklusivitet og hemmelighold. Det bes også om at det ses på om Oslo Børs bør bli pålagt å endre sin finansiering, feks til utelukkende å ta betalt som del av børsens omsetning.

Etter såvidt å ha tittet på Oslo Børs ASA`s regnskaper for Q4-2007 er det å fastslå at bedriften med 227 mill i driftsinntekter og 94 mill i resultat har tatt seg grovt overbetalt for sine monopol-tjenester. Men selv med 1 milliard i årlige driftsinntekter vil det for en omsetning på børsen på 5 milliarder per dag i 50 uker være behov for kun 0,08% avgift over handelen for å opprettholde samme servicenivå.

Da med fullt frislipp av all realtime informasjon til alle interesserte. Slik at alle aktører får tilgang til like god og detaljrik informasjon som selv den største aktøren har. Så får også Hvermansen og tante Olga adgang til et informert beslutningsgrunnlag når vedkommende skal foreta en investering i markedet.

Vi skulle hatt en lex CRP. Og vi skulle hatt en lex NOI. Gidder ikke tenke lengre tilbake, men vi skulle vel hatt en lex Kosmos også. Vi skal i alle fall ha en lex TAD.

Vedlegg:
Print-screen kopi av total kjøperside på 83,7 mill aksjer (mulig) og selgerside på 93,6 mill aksjer (umulig) i TAD hvor selskapet ennå har totalt kun 47,4 mill aksjer.
Ascii-kopi av kjøper- og selgerdybder 3. april og 4. april, klokken 16:21:23 var det 133.688.000 aksjer åpent til salgs, ca 280% av antall utstedte aksjer.

gorwell
gorwell
07.04.2008 03:02
#10421

Endre
Noen uttalelser er plukket opp i diverse aksjefora, for å kopiere noen:

SM:
At Oslo børs ikke stanser handelen umiddelbart er en skandale. Her ligger det altså flere aksjer ute for salg enn totalt antall aksjer utstedt. Frys ordreboken og plukk lovbrytere som sukkertøy på gaten. Makan for en frekkhet.

TS:
Man kan i alle fall konstatere at dette må være det absolutte lavmål og inkompetanse fra Oslo Børs og Kredittilsynet. Meg er det ikke synd på, jeg gjorde en liten kule på tegningsretter og har tegnet meg litt i emisjonen. Men her kan mange mindre aktører ulovlig fraranes på høylys dag mens kontrollaktørene sitter ringside. Snakk om bananrepublikk.

g:
At man kan fortsette å jukse så åpenlyst så alle kan se det vitner om at ose og kt ikke har ett fnugg av hverken respekt eller troverdighet. Alle som har tapt på både tad og tad t bør forlange sine tap dekket av ose, så får ose ta det igjen med jukserne. Her har handlene blitt gjort under helt forskjellige forutsetninger. Dersom jukserne får stikke av med gevinsten må det også bli tillatt å begå ran i Norg.

o.g:
Hvis børsen ikke reagerer på en slik bevisst kynisme og utnytting av andre aksjonærer, så vil det kunne komme til å bli tatt ut søksmål mot Oslo Børs og de meglerhusene som har vært "verst" - dersom disse handlene kan vises å ha påført andre aksjonærer et tap.

Gjest:
jeg skjønner ikke dette. Hvordan kan man handle aksjer som ikke er utstedt fra VPS? Kan meglerhusene "trykke" egne aksjer?

Gjest:
Jeg fatter ikke at jeg ikke har innsett det før den forskjellsbehandlingen det medfører at de som har tegnet seg i emisjonen ikke får lov til å selge sine fysiske aksjer før de har fått dem i hende, men at megler hus shorter et massivt antall akjser med sikkerhet i noe som først fysisk er tilgjengelig om noen dager.. Det lukter faktisk mulighet for søksmål både fra de med langposisjoner i TAD og de som har tegnet seg i emisjonen.

H:
Hvordan tjene penger på naked short salg i TAD: Du dumper mange aksjer i markedet. Etter tre dager dobler du antall aksjer og dumper de på best, så dekker du inn aksjene dine etter at kursen er blitt presset ned 20%. Slik fortsetter du, etter 3 dager --> dobling av short aksjer og inndekking av de gamle. 10 april dekker du inn med tegningsretter eller konverterte obligasjoner.

Kredittilsynet ser ikke ut til å bry seg. Noen tjener millioner på å selge aksjer som ikke finnes. Slik er det bare.

*****

gorwell
lanse
07.04.2008 03:03
#9385

Endre
Du har ett Scoop gorwell gå på.
Og gjør som du mener er best selv,
Har fulgt med på sidelinjen og vil støtte deg som jeg best kan.

lanse
gorwell
07.04.2008 03:41
#10422

Endre
Pittelitt småendring, dritten har gått. Noen kommer til å lukte sabla vondt.

Denne gang med cc også til smk.

gorwell
gorwell
07.04.2008 03:43
#10423

Endre
Stocklink kan offentliggjøre.

gorwell
lanse
07.04.2008 03:47
#9387

Endre
Håper de har motet, lykke til.
Jeg har alltid vært tro mot ST.

lanse


[Endret 07.04.08 03:57 av lanse]
[Endret 07.04.08 04:01 av lanse]
[Endret 07.04.08 04:02 av lanse]
lanse
07.04.2008 04:48
#9388

Endre
Jeg må sove fort nå så jeg kan se fortsettelsen snart.
lanse
cipo
07.04.2008 09:01
#11900

Endre
Oslo Børs om shorthandelen i TAD
Oslo Børs ønsker å presisere følgende om shortsalgene som har foregått i Tandberg Data.

Artikkel av: Stian Jacobsen (HegnarOnline - 07.4.08 08:52)Det har den siste tiden oppstått en usikkerhet blant markedsaktører knyttet til salg av tildelte aksjer i Tandberg Data. I den anledning vil Oslo Børs presisere følgende:Kredittilsynet har i en tolkning av verdipapirhandellovens bestemmelser om formidling av shortsalg på vegne av kunder i 2005 uttalt at aksjer ikke kan selges før aksjene er registrert i Foretaksregisteret. Ut fra denne tolkningen betyr det at en investor tidligst kan selge tildelte aksjer i Tandberg Data torsdag 10. april, gitt at aksjene da faktisk er registrert på investors VPS-konto.[Endret 07.04.08 09:00 av cipo]
Jarne
07.04.2008 09:12
#2

Endre
veldig bra Gorwell
seaman
07.04.2008 09:19
#15399

Endre
for et svada svar de kommer med,de er ikke hva som skjer etter den 10 som har den største interesse nu,MEN alle da aksjer som ER solgt,hallo noen hjemme på OSE eller KT,TROR IKKE DET.
mvh seaman
Senior Member
07.04.2008 09:30
#2783

Endre
Presiseringen er vel gjort for å være snille. De som fortsatt selger naken short har liten grunn til å påberope seg uvitenhet. Da er det bare å sette igang med anmeldelser.

mvh SM
blackie
07.04.2008 09:48
#2985

Endre
Glimmrende Gorwell!

Mvh Blackie
Snillen
07.04.2008 10:44
#1338

Endre
Det er INGEN som shorter som har rett til å påberope seg uvidenhet. Dette er gjort med vitende og vilje med hensikt personlig vinning.
Og gorwell, jeg synes det er betryggende at det ikke blir delt ut lister i hytt og vær tuil anonyme rekvirenter, men jeg tror heller ikke det vil være nødvendig for deg personlig å gå gjennom alt det matereialet. Det er jeg overbevist om kommer til å bli gjort av den/de rette myndighet/er.
****a bra jobba så langt, gorwell.
joergen
07.04.2008 12:05
#3122

Endre
Hjelper dette, Gorwell:
TAD handelsoversikt
Oppdatert oversikt for ca. 30 dagers handel legges inntil videre ut ca. 17:10
phil
07.04.2008 13:59
#729

Endre
jeg kunne jo også tenkt meg å solgt for 16-25 øre de aksjene jeg vil få om 3 dager......................flott initiativ å få stoppet/satt fokus på dette.!!
StLink
08.04.2008 12:02
#39

Endre
Stocktalk-skribent setter myndighetene i sving

Påstanden rundt oversalg av aksjer i Tandberg Data som startet på diskusjonsforumet Stocktalk for en drøy uke siden har de siste dagene skapt store overskrifter i finanspressen. Nå er Kredittilsynet på saken og varsler granskning av meglerhusene.

Stocktalk-skribent setter myndighetene i sving
Mordred
08.04.2008 12:52
#200

Endre
Konstituert kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, Tor Arne Olsen, sier til HegnarOnline at dette er noe som har pågått de siste par ukene og at det ser ut til å fortsette i dag, og et par dager til.

Han sier at de fortløpende plukker ut de ordrene der det er mistanke om udekket shorthandel og kontakter meglerhusene. I tillegg rapporterer børsen fortløpende dette også til Kredittilsynet.

I beste fall resulterer en slik henvendelse til meglerhuset i en advarsel. I verste fall kan det føre til inndragning av konsesjon.


Bemerkelsesverdig at de lar dette tikke å gå uten å suspendere handelen??

Det er som om politiet skulle sitte å se på to fyllekjørere kjøre rundt i oslo sentrum og si: ja de er gode og fulle og har kjørt rundt i et par uker nå og skal nok kjøre et par dager til.


[Endret 08.04.08 12:52 av Mordred]
Mort1
08.04.2008 13:04
#5893

Endre
Hvor har ABG Sundal Collier fått 30 mill aksjer fra i dag f.eks???

Det er jo langt over halve selskapet??

MVH

Mort1
Corinthian
08.04.2008 13:28
#5354

Endre
Det er ikke noe nytt, men i stedet for å inndra konsesjonen til meglerforetakene blir det ubetydelige straffer.

Her etter Opticomskandalen da generalforsamlingen ble en farse på grunn av at en stor prosentandel av aksjene ikke kunne stemmes for på grunn av aksjene ikke kunne leveres til rette eiere.

Brev til ABG

Brev til Carnegie

Brev til DNB NOR

Brev til Fondsfinans

Brev til Enskilda

Brev til Terra
motbedreviten
08.04.2008 13:34
#1786

Endre
Det var vel takket være naken shorthandel av meglerhusene at OSE falt 30% i jan 08 ( mye mer enn børsene rundom) ?
cipo
08.04.2008 13:35
#11905

Endre
He that sells what isn't hisn, Must buy it back or go to prison
tjuagutt
08.04.2008 13:50
#217

Endre
Det burde vært innført MH på TAD inntil tingene er i orden..
cipo
08.04.2008 13:54
#11907

Endre
blir ingen mh før gjengen har fått hand om aksjene sine .... hr T.A .Olsen er nok satt på saken
og da blir det henlagt pga bevisets stilling og bare et refsebrev blir det utav det


[Endret 08.04.08 14:10 av cipo]
tjuagutt
08.04.2008 14:03
#218

Endre
Sendte nettopp en mail til Oslo børs med oversikt over ordrebilde, hvor jeg spør om hvorfor det ikke er innført MH. Regner ikke med å få svar...så jeg tenkte å sende samme mailen til TV2 for å se om de er interessert i saken.
cipo
08.04.2008 14:08
#11908

Endre
sendte denne

Hvordan i alle dager kan det være 165 millioner
aksjer tilsalgs i Tad når det bare er 49 mill tilgjengelige for salg?
mvh cipo

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
fikk dette svaret .


Nei, det går jo ikke an.
Det er nettopp derfor vi og Kredittilsynet mistenker at det foregår såkalt udekket short-salg, med dekning i aksjer som ennå ikke er tilgjengelig (altså fra emisjonen og konvertering av obligasjoner). Det er tilsynets ansvar å følge opp at meglerhusene holder seg innenfor regelverket, herunder verdipapirhandellovens bestemmelser om shortsalg, som denne saken gjelder.
På Oslo Børs har vi avdekket flere tilfeller som vi mistenker kan være udekket shortsalg, og vi rapporterer dette videre til Kredittilsynet, som altså skal følge opp dette videre og eventuelt komme med reaksjoner dersom meglerhus har bidratt til udekket shortsalg.


Med hilsen/Best regards
Oslo Børs ASA
Tor Arne Olsen


[Endret 08.04.08 14:08 av cipo]
tjuagutt
08.04.2008 14:10
#219

Endre
Fikk hurtig svar :-)


Det er nettopp derfor vi og Kredittilsynet mistenker at det foregår såkalt udekket short-salg, med dekning i aksjer som ennå ikke er tilgjengelig (altså fra emisjonen og konvertering av obligasjoner). Det er tilsynets ansvar å følge opp at meglerhusene holder seg innenfor regelverket, herunder verdipapirhandellovens bestemmelser om shortsalg, som denne saken gjelder.
På Oslo Børs har vi avdekket flere tilfeller som vi mistenker kan være udekket shortsalg, og vi rapporterer dette videre til Kredittilsynet, som altså skal følge opp dette videre og eventuelt komme med reaksjoner dersom meglerhus har bidratt til udekket shortsalg.

Når det gjelder å gripe inn i handelen, så kunne Oslo Børs selvsagt gjort dette ved f.eks. å suspendere TAD fra handel. Det sitter derimot langt inne, all den tid dette også vil stanse ordinær handel.

Her må også meglerhusene ta et ansvar. Det er faktisk ikke lov å shortselge aksjer før de er registrert i Foretaksregisteret (iht Kredittilsynet tolkning av verdipapirhandelloven). Og dette vil som nevnt Kredittilsynet, som myndighetsorgan, følge opp.Med hilsen/Best regards
Oslo Børs ASA
Tor Arne Olsen
pressetalsmann/ press spokesman[Endret 08.04.08 14:10 av tjuagutt]
Bobben
08.04.2008 14:58
#2776

Endre
Helt patetisk av OSE dette. Det er derfor man trenger et shorteregister!!

INNFØR DET DA TOR ARNE!!!!
tjuagutt
08.04.2008 15:24
#220

Endre
Sendte likegodt en mail til TV2..

Hei

Det har de siste 14 dagene foregått storstilt aksjehandel på Oslo Børs med flere aksjer enn det finnes i selskapet. Se link for mer info.. http://www.stocktalk.no/Item.asp?GroupID=1&Group=In+the+pit+%2D+Oslo+B%

Slik ser ordrebildet ut nå.

...........

Som dere kan se er det 162 mill aksjer til salgs. Dette er meget underlig i og med at det bare finnes 47 mill aksjer i Tandberg Data pr. dags dato.
Resten skal det ikke være mulig å kunne selge før 10 april.

Håper dere kan se på saken, da handelen ikke er blitt stoppet av Oslo Børs på tross av at dette er ulovlig. Man kan jo undres over hvorfor Oslo Børs tillater dette...


Skulle selvsagt være 10 april :-)

Sendte også med svaret jeg fikk fra Oslo Børs.[Endret 08.04.08 15:25 av tjuagutt]
[Endret 08.04.08 15:34 av tjuagutt]
[Endret 08.04.08 15:38 av tjuagutt]
observer
08.04.2008 15:27
#13760

Endre
For TV2- journalister og andre kan dette sikkert være nyttig:

Patrick M. Byrne, Ph.D.
Chairman and CEO of Overstock.com®.
The Dark Side of the Looking Glass: The Corruption of Our Capital Markets

Kursras
08.04.2008 15:28
#881

Endre
Tjuagutt skulle vel være 10april ? :-)
gorwell
08.04.2008 19:35
#10424

Endre
Jeg har sendt fullverdig dokumentasjon på svineriet, så at dem "mistenker at der foregår såkalt udekket short-salg" er rent sprøyt og sannsynligvis engineera for å dempe raseriet til oss som ikke er villig til å finne vårs i det og håpe på at hele problemstillingen koker bort i kålen.

Mine mail`er er under oversetting. OSE og KT har til helgen med å gjøre noe "spektakulært". Deretter kan det forventes henvendelser fra utenlandske myndigheter og media i sakens anledning.

Så blir det nok mannefall flere steder enn i meglerhusene.

"tordner gorwell", *knis*...

gorwell


[Endret 08.04.08 19:59 av gorwell]
Truthseeker
08.04.2008 19:54
#2070

Endre
Jeg pratet med Børsen i dag tidlig. Og for en forklaring som nå ble gitt. De sier nå altså at de kun konkluderte med at emisjonsaksjene ikke kunne selges. Når det gjaldt obligasjonslånet som skal konverteres forklarte vedkommende at disse aksjene IKKE var omfattet at "salgsnekt" medlingen mandag morgen. Børsen hevder altså at det juridisk er usikkert hvorvidt konverteringsaksjene ikke kunne omsettes. Jeg ga klar beskjed om at aksjer som selges uten at oppgjør kan gjøres innenfor tidsfrister per definisjon er ulovlig (ref tidligere avgjørelse under Opticom striden) og da er det revnende likegyldig om nye aksjer tilkommer som følge av innbetaling av cash eller konvertering av lån. Fikk selvsagt sagt at det var synd at Børsen så åpenbart satt i lomma på sine storkunder, dvs meglerhusene. Fyren stammet fælt da jeg spurte hvorfor det ikke ble sendt flaggemeldinger på handler som åpenbart brøt 5% eierandel (eller de andre og høyere grensene). Han begynte igjen å svamle om de aksjene som da skulle gå til obligasjonseierne og at generalforsamlingen hadde vedtatt dette.
Så altså; Børsen gjør etter min mening sitt ytterste for å frikjenne shortingen. Dette rammer ikke meg økonomisk, men jeg mener denne saken burde vært politianmeldt.
truls
08.04.2008 23:18
#6855

Endre
tviler på at man kommer noen vei med politianmeldelse. de er nesten like inkompetente og tafatte som oslo børs og kredittilsynet.

økonomiavsnittet ved oslo politisistrikt henlegger faktisk saker med kjent gjerningsmann og klare beviser av 'prosesshensyn' eller 'bevisets stilling'.

konklusjonen blir dessverre: fritt frem for kjeltringer! og det er irriterende at enkelte har tjent x antall millioner på å selge emisjonsaksjer lenge før de hadde anledning til det.

det er for gode tider i norge. de nevnte etater mangler kompetante folk, er innefektive og alt for dyre. vi brødfør disse idiotene gjennom bl.a. kurtasjen vi betaler.
motbedreviten
08.04.2008 23:26
#1787

Endre
Det verste for Oslo børs er vel at det blir (gjennom denne TAD saken) internasjonalt marketsført som en ikke seriøs markedsplass.
gorwell
08.04.2008 23:34
#10427

Endre
Yess. Og etterfølgende brannslukking. Og påfølgende opprydding.

gorwell
termin
08.04.2008 23:49
#3299

Endre
re. Lovens voktere

Desverre finnes det ikke utenlandske eiere i TAD så dere kan bare glemme noen reaksjoner fra utenlandske miljøer fordi et idiot selskap uten 1 eneste viktig aksjonær blir herjet med .

Alle børser også mye større børser enn OSE har slike idiotselskap som det skjer mye rart med som ikke myndighetene i de enkelte land bryr seg med grunnet manglen på deltakelse fra andre enn lottospillere og gamblere og fullstendig mangel av proffesjonelle investor miljøer.

Som jeg har sagt på den andre TAD tråden OSE vet godt hvilke miljøer som har shortsolgt aksjer her , men får dere ikke KT på banen uten å gå omveien via OSE og Olsen så blir det blablabla svada svada svada vi har tipset KT som har sjekket våre tips om å se på handelen til nettmeglere NON og NFT som har vært mest ivrig i trading her og der har ikke KT funnet noe gale.
NON og NFT er sikkert de eneste som har sin sti ren men de blir brukt av OSE i dette spillet hvor de vil redde visse viktige trading miljøer fra KT om de kan.

Lykke til videre i kampen mot vindmøllene
nocky
08.04.2008 23:55
#6166

Endre
Mikkemus børs, verken mer eller mindre.

Var det ikke en kar her inne på ST som for noen år siden ble dømt fordi han hadde manipulert ordreboken, eller solgt til seg selv? Visst også bare småbeløp?

OSE og KT lagde kjempesak av det?

Bruce Wayne
08.04.2008 23:57
#8023

Endre
Hørte på nyhetene i ettermiddag at finansnæringen ville ha hjelp fra Kristin Halvorsen for å bedre deres omdømme, og i kampen mot Stockholm da de mente de var mye flinkere enn dem. Kanskje de burde gå i seg selv?
mats2005
09.04.2008 01:00
#3283

Endre
Din henvising til vindmøller er malplasert termin, vindmøllenne i Don Quixote representerte imaginære motstandere, i dette tilfelle er bandittene høyst reele og burde straffes deretter.

Det er interessant at du går ut med en slik nedlatende holdning til at noen faktisk gidder å gjøre en innsats for å stoppe svineriet.
caligula
09.04.2008 03:19
#9232

Endre
Home free sucker... :)


[Endret 09.04.08 04:00 av caligula]
[Endret 09.04.08 04:12 av caligula]
caligula
09.04.2008 04:12
#9233

Endre
.


[Endret 09.04.08 04:13 av caligula]
gorwell
09.04.2008 05:17
#10428

Endre
Trenger ikke være en eneste utenlandsk eier i TAD for at utenlandske interesser, media og myndigheter skal interessere seg for hvordan de og deres landsmenn må forvente å bli behandlet på Oslo Børs. I ethvert selskap, også YAR, REC, NHY, FRO, STL.

DoJ, SEC, WSJ etc....

NON og NTF har sitt på det tørre, jamnfør over. Dem som ikke har sitt på det tørre er GLI DDB PAS CA DIF ESO LBI og GLS.

gorwell


[Endret 09.04.08 05:18 av gorwell]
[Endret 09.04.08 05:18 av gorwell]
caligula
09.04.2008 05:36
#9242

Endre
Navy-seals...ønsker å gi deg en ekstreme makeover....åkai for you...?
caligula
09.04.2008 05:38
#9243

Endre
Ussja...glem liv og lemmer...just keep alive...sann...
termin
09.04.2008 08:41
#3300

Endre
re. mats 2005

Når du engang i løpet av dagen muligens blir edru så kan du sikkert lese mitt innlegg engang til å fortelle hvor du finner at jeg er negativ og har en "nedlatende holdning" til det som Gorwell styrer med.

hefd


[Endret 09.04.08 08:42 av termin]
caligula
09.04.2008 08:45
#9268

Endre
Mulig vi melder Termiss til myndighetene her....utilbørlig press og uklare konsesjonsavtaler ....jau, her blirre rettergang,
blackie
09.04.2008 09:31
#2988

Endre
Gorwell du gjør en kjempeviktig jobb,fortsett og send opplysninger til flere medier,når de unfallende i kt og ob skjønner at det faktisk begynner å bli rettet søkelys mot dem kan det hende det skjer noe.Jo flere medier som etterhvert kommer med spørsmål jo bedre. Synes det begynner å bli en trend i dette landet at det jukses og lyves i alle retninger. Flere ministre/statsråder er mistenkt for å bryte loven i forbindelse med ansettelser.Folk reagerer snart ikke på alt snusket.Alle har snart lik i skapet så snart tør ingen å heve røsten i frykt for å knuse rutene i glasshuset. Statsforvaltningen og det øvre sjiktet i privat næringsliv er gjennomsyret av suverene egoister .Da er det godt vi har mennesker som Gorwell som tør/gidder å ta i ett tak for å prøve å gjøre noe med dritten,uten slike mennesker trues demokratiet og vi får ett Bush lignende demokratisk diktatur eller hva vi skal kalle dagens USA.
Wow skal si man utvider og havner utpå viddene litt fjernt fra saken ;O) Godt å blåse ut litt på morran.

God Børs

Mvh Blackie
mats2005
09.04.2008 09:56
#3284

Endre
Termin, du snakker om å kjempe mot vindmøller, herav med referanse til en mann som slåss mot indre spøkelser og vrangforestillinger. Hvis ikke det er aldri så lite nedlatende så vet ikke jeg. Enten det eller så kjenner du ikke verket du referer til.

Men i god ånd og litt selvransakelse, så skal jeg gi deg tvilen til gode.

Hefd til deg også.


[Endret 09.04.08 10:02 av mats2005]
Andyman
09.04.2008 10:46
#468

Endre
Kjør på Gorwell, vi støtter deg.
Si i fra hvis du trenger hjelp, oversetter gjerne hvis det trengs.
Hva med Økorkrim? De har vel bedre forståelse enn Oslo polititet?
seaman
09.04.2008 10:51
#15406

Endre
detter blitt ern parodi uten like.
OSE viser sin inkompetanse,som vi som har fulgt med vet om.
de kommer ikke til og gjøre noe.
KT vet jeg for lite om,hvordan de kan gripe inne,eller de må vente på OSE ????
nei det er en utvei,den 5 statsmakt,FÅ medi på banen.
DN eller FA,kansje,men mistenker begger for å kan for tett kontakt til meglerbransjen.
TV2 eller AFTENPOSTEN,ville jeg tro passer,MEN å få dem til å ta tak,det blir en annen skål.
ang SHORT register,hvem tror dere kjemper med nebb og klør mot det,jo meglerstanden.
og hvorfor ser vi jo til de grader her.
hadde utfallet av dette blitt en innføring av et sådan,har det voldsomme arbeide som er nedlagt gitt frukter.
TAKK GORWELL for fantasisk arb,måtte du få den belønning.
mvh seaman
tjuagutt
09.04.2008 12:34
#221

Endre
TV2 er allerede varslet. Har ikke fått noe svar enda...
NetromO
09.04.2008 12:38
#10591

Endre
Det må presenteres på en enkel og lettfattelig måte overfor media, ellers gidder de ikke.
consejo
09.04.2008 12:42
#1397

Endre
Tror ikke dette er stoff som fenger i media. Den vanlige mann i gata har problemer med å forstå hva shorthandel er. "Nakent shortsalg" blir da komplett umulig å begripe for de fleste.
NetromO
09.04.2008 12:44
#10592

Endre
"Småsparere svindlet av profesjonelle investors og meglerhus : Spetalen og Fredly under mistanke."

Det hadde vært en fin overskrift.....
Mort1
09.04.2008 12:45
#5898

Endre
Ca har solgt 105 mill aksjer.

Er det mulig da?

MVH

Mort1
seaman
09.04.2008 12:49
#15411

Endre
MEGLERHUSENE lurer menigmann med hjelp og støtte fra OSLO BØRS.
kunne være enoverskrift uten for mye tekinske dikkedarier
morten,nei det skulle ikke være mulig,MEN
mvh seaman


[Endret 09.04.08 12:49 av seaman]
edgar
09.04.2008 12:59
#183

Endre
Traderne i Tandberg Data har intet å frykte
Meglerhusene som har solgt short for kunder, kan derimot sitte i saksa.
Kredittilsynet har tidligere varslet granskning av meglerhusene som skal ha formidlet udekket shortsalg av Tandberg Data-aksjer. Når meglerforetak selger short for kunder, skal de foreta nødvendige undersøkelser for å forsikre seg om at kundene faktisk er i stand til å levere tilbake aksjene som forutsatt ved shortsalg.. Det skal finnes flere eksempler på mistenkelige transaksjoner i Tandberg Data

Eystein Kleven hos Kredittilsynet sier til HegnarOnline i dag at de vil foreta grundige undersøkelser om hvilke verdipapirforetak som ikke har fylt sine forpliktelser, og i hvilket omfang. Straffen for lovbrudd vil avhenge av alvorlighetsgraden.

Traderene derimot vil ikke Kredittilsynet se nærmere på, de er kun interessert i meglerforetakene.

Traderne i Tandberg Data har intet å frykte
joergen
09.04.2008 16:31
#3123

Endre
Fra DN børskommentar i dag ved Kimmo Risbakken:
... Enkelte meglerhus har etter alt å dømme formidlet salg av aksjer som investorene planlegger å kjøpe i emisjonen. Problemet er at det er ulovlig for meglerhusene å formidle denne typen udekket shortsalg. Det er derimot ikke ulovlig for investorer å drive udekket shortsalg. . ... Sist Kredittilsynet reagerte på udekket shortsalg var i Opticom for to år siden. Da fikk meglerhusene i verste fall refs for usportslig opptreden.
gorwell
09.04.2008 17:48
#10429

Endre
"Traderne" er ikke tradere. Ei heller "investors". De er proffe verdipapirspekulanter og er veldig klar over hva de har innlatt seg på. De kjenner lov om verdipapirhandel. Det gjør advokatene deres også. De har manipuIert markedet. De kommer til å få slengt boka etter seg. Med 6 års strafferamme.

Overskriften på oversettingen kommer til å ligge i nærheten av

There is a rotten smell in the Stock Exchange and Financial Services Authorities in the Kingdom of Norway

gorwell
motbedreviten
09.04.2008 17:58
#1788

Endre
At det går an å kalle klar svindel for "usportslig opptreden"!!
Skal en le eller gråte.
Fanatic
09.04.2008 18:54
#5652

Endre
Ikke ulovlig? Trodde det var strenge regler for kursmanipulering, jeg. Det er jo det det egentlig er.
Truthseeker
09.04.2008 19:24
#2083

Endre
I tillegg har de brutt alle flaggeregler som kan brytes utallige ganger.
observer
09.04.2008 19:33
#13778

Endre
Dette er nok eksempel på en vel etablert praksis. Trist at gorwell kommer på banen.....

STÅ PÅ gorwell!

(nicket ditt vil gjøre seg utmerket i engelsksprålige media)
phil
09.04.2008 20:37
#733

Endre
Det slås hart ned på innsidehandel og når noen handler på grunnlag av informasjon de sitter med som ikke er kjennt i markedet. Denne shortingen som har funnet sted har også bare kunnet blitt utført av enkelte aggressive elementer i markedet. Lovbrudd av slik art fører til samme økonomisk vinning på bekostning av andre og bør derfor etter min mening behandles likt med innsidehandel. De som håndhever loven er "tannløse" etter min mening. Det er rart at dagspressen ikke griper an i dette i større grad, interessen har vel vært større hvis man kunne knytte kjente personer til handlene?


[Endret 09.04.08 20:38 av phil]
juma
09.04.2008 20:41
#26424

Endre
Vinningen går primært på bekostning av de som kjøper aksjen til en pris langt over det den er verdt. Jeg undres hvorfor dette skjer.

Derimot bør man kanskje heller rette søkelyset mot emisjoner som settes langt under kurs.

Kanskje selskapet i stedet burde lempe ut emisjonsaksjer over børs.
phil
09.04.2008 23:12
#734

Endre
Juma;
Ser ikke bort i fra at du kan ha rett i det, det virker iallefall mer rettferdig for alle parter.
tjuagutt
11.04.2008 08:42
#225

Endre
Finner ingen grunn til å la denne saken ligge død.
Har etter oppfordring også sendt mailen til Stocktalk, da jeg ikke har fått svar fra TV2.
tjuagutt
11.04.2008 09:05
#226

Endre
Ser ut som det bare er store kursutslag OB reagerer på..mens ulovligheter derimot...

28.03.2008 10:31


Det ble i dag innført børspause i Tandberg Data etter at aksjekursen plutselig tok sats og hoppet opp 38 prosent til 47 øre. Samtidig var det mulig å handle aksjer for 2,6 øre ved å investere i tegningsretter. Oslo Børs etterforsket bevegelser i aksjekursen.

Bobben
12.04.2008 06:57
#2796

Endre
Bra gorwell!!

Raser mot OSE
gorwell
12.04.2008 09:54
#10439

Endre
Kommer neppe til å skje noe. Mot overmakta kjemper selv den dummeste forgjeves, fritt etter Don Quiote og Kafka, oversatt av gorwell.

Så får man ta en fight by proxy og be den ennå større overmakta om hjelp. Det kan komme til mannefall til langt inn i tjenestemannsveldet om Wall Street Journal og Dep. of Justice/Dep of Finance og deres globale kolleger kommer og utber seg en forklaring på hvilken etikk deres fysiske eller juridiske borgere skal måtte innfinne seg med når de driver handel på Oslo Børs.

JPM, DBL, DDB, SYD, CSB, UBS, CDV og hele hurven.

Slik front-running for medlemmer av den finansielle elite er ikke akseptabel. Den ulovlige gevinsten må overføres selskapet sammen med en overtredelsesbot og manipuIatørene straffes i samsvar med 6-års strafferamme. Meglerne må få inndradd sine lisenser og fullmakter, husene gis en kraftig bot og ledelser og styrer må bli kastet.

For det er ikke tvil om at de har manipuIert kursen. Ned. Kanskje for kroner, kanskje for å ta en større bit av selskapet gjennom tegningsretter. Rammes av lovens straffebud gjør det åkkesom.

Jeg hadde tenkt å koble etikk-kravene til Oljefondet og de på Oslo Børs og FSA`s hjemlige moralske skavanker, ja. Oljefondet hadde fått forbud mot investeringer her.

Fritt etter Shakespeare:

There is something rotten in the State of Norway.

gorwell
seaman
12.04.2008 10:09
#15430

Endre
godt jobba gorwell,men som deg tror jeg at dette koker ned til et huff,dette må dere ikke gjør igjen.
når de såkalte overvåkere ikke gjør noe når salgsiden er større enn det totale antall aksjer i et selskap,da er det rent dumskap ,i beste fall som rår.
håper DN graver videre i saken,de har jo tidliger vært dyktige til det.
mvh seaman
rug_0573
12.04.2008 10:15
#4860

Endre
gorwell [10494]
Men din veltalenhet, dyktighet og grundighet vil jeg tro at noen griper fatt i dette.
Merkelig hvis ikke.
Og, fy **** for en motivasjon det må være, å få tråkket avskummet på tærne......håper iallefall det er motivasjon nok til at du kjører linja helt ut.
oddivar
12.04.2008 10:17
#7472

Endre
Juridisk bistand vil øke "tyngden" i prosessen. Stå på, gorwell!

oddivar
HOTSPUR
12.04.2008 11:35
#2290

Endre
.


[Endret 12.04.08 11:41 av HOTSPUR]
HOTSPUR
12.04.2008 11:41
#2291

Endre
.


[Endret 12.04.08 11:41 av HOTSPUR]
[Endret 12.04.08 11:41 av HOTSPUR]
HOTSPUR
12.04.2008 11:45
#2292

Endre
Loven

WHITE HART
Senior Member
12.04.2008 15:10
#2791

Endre
Gorwell, syns det er fint at du har tatt tak i dette, om ikke annet så blir det litt skrammel, noe som liver opp i en grå hverdag. Vi har sett mer enn nok av eksempler på MH i CNR og CEQ i det siste til å kjøpe bortforklaringene til Hr. Olsen.

Men jeg kan ikke se at du har grunnlag for påstanden om at kursen er manipulert ned som følge av nakent short salg. At kursen skulle til 2 øre var noe alle visste. Det som er ulovlig og som beriker lovbryterne, er det merkelige fenomenet at kursen gikk så sakte ned at de kunne selge langt over "korrekt" kurs i dagene før konverteringen og emisjonsaksjene ble omsettelige.

Skjønner ikke hvordan du og andre kan hevde at dere har tapt penger som følge av dette, hadde lover og regler blitt fulgt hadde det blitt mye færre aksjer omsatt, men kursen hadde vært den samme IMO, muligens med et brattere fall da stor omsetning har en tendens til å dempe utslag i begge retninger.

mvh SM
Truthseeker
12.04.2008 15:18
#2088

Endre
Man kan ellers hevde at vi som hadde tegningsretter tapte da vi forholdt oss til loven og unnlot å shorte til de som ville betale overpris. Hadde det blitt forlangt inndekning før nye aksjer ble tilgjengeliggjort - noe jeg absolutt mener KT burde forlangt - kunne et kjøp av shortede aksjer (selv til grov overpris i forhold til fundamental verdi) blitt gullkantet og lovbryterne hadde tapt.
Senior Member
12.04.2008 15:29
#2792

Endre
Tja, tror man stiller svakt om man hevder man har tapt som følge av manglende gevinst fordi man har fulgt loven.

Det blir som å kjøpe melk, for så å proklamere et tap på 10 kroner fordi de som stjeler melken ikke betaler.

Men at det er blodig urettferdig når de som er betalt av oss for å overvåke butikken ikke gjør jobben sin, hersker det vel ingen tvil om.

mvh SM
Senior Member
12.04.2008 15:35
#2793

Endre
Det siste poenget ditt er selvsagt interessant, og man kan bare spekulere i hva som kunne skjedd.

OSE hadde løst problemet enklest ved enten å suspendere aksjen til emisjonen var gjennomført, eller i det minste legge den under særskilt observasjon. Det har vært gjort før, og man kan bare spekulere på hvorfor det ikke ble gjort her. At endel personer har tjent mye penger ved ulovlige midler er det ingen tvil om.

Om noen kjøpte aksjer til overkurs fordi de håpte på å presse gjennom tvangskjøp vil jeg betegne som i overkant risikosøkende. If you play with matches you will get burnt.

mvh SM
gorwell
12.04.2008 16:04
#10440

Endre
Du kan kanskje synes det er harmløst at noen gjorde seg rike på juks, men Allah & Hans Profet vet hva kursen hadde vært hvis den ulovlige shortingen ikke var skjedd. Det er ikke oss undt å vite, ikke deg heller.

Det er også harmløst å føre båt i fylla, kjøre på rødt lys, kjøre for fort, brenne hjemme osv. Ikke dermed sagt at noen slipper unna om de blir tatt med buksene nede.

Det er ingen i finansadelen som skal ha forkjørsrett, de hadde å vente på emisjonsaksjene, de også. Som alle andre.

OB og KT som ikke har gjort noe ennå har vært overlagt og forsettelig tjenesteforsømmelige. Det tar seg ikke pent ut om det skulle komme til granskning. Det er avskjedsgrunnlag. I unåde.

gorwell
tote
12.04.2008 16:18
#1030

Endre
AMEN!
Mort1
12.04.2008 18:55
#5925

Endre
Truthseeker [2088]

Det du sier her er nok rett.

Men, alle handler er logget. Dette kan man spole tilbake og finne ut av. Er det riktig at kjeltringene skal få beholde gevinsten? (Eller bør den inndras og deles ut til TADs aksjonæerer ;-))

Det er uansett ingen grunn til at disse karene skal få gå fri.. Nå skal ikke jeg spekulere i enkeltpersoner, men jeg ville ikke blitt veldig overrasket om drevne karer som f.eks Spetalen var involvert i udekket shortsalg i TAD.

MVH

Mort1
Corinthian
12.04.2008 19:48
#5375

Endre
Slik jeg forstår loven så gjelder forbudet om udekket shortsalg meglerforetakene. I så fall er det ikke ulovlig for meg som kunde å foreta udekket shortsalg, men det er forbudt at meglerhuset gjennomfører ordrene.

For fond gjelder en egen lov som gjør det forbudt med alt shortsalg i Norge.

Noen som har sjekket dette og har en annen forståelse av dette enn meg? I så fall er det bare å selge ivei, og la meglerene ta støyten.
Truthseeker
12.04.2008 21:02
#2089

Endre
Tror verdipapirloven her kun gjelder meglerforetakene og de har da en plikt til å påse at du kan levere "varene". Om selve selgeren kan tas på andre lover vet jeg ikke.
Senior Member
12.04.2008 21:44
#2796

Endre
Gorwell, om det skyldes overlagt eller forsettlig tjenesteforsømmelse eller bare inkompetanse skal jeg ikke spekulere i. Men jeg har da aldri gitt intrykk av at jeg finner dette harmløst vel??? Jeg er om mulig like forbannet som deg på dette her.

Corinthian, slik som jeg oppfatter dette kan det sammenlignes med å reise uten pass/visum andre land. Når du lander blir du tatt til side og sannsynligvis sendt hjem med første fly, mens flyselskapet du kom med får straff i form av en mer eller mindre klekkelig bot. Altså er det ulovlig å reise uten pass, og du må ta konsekvensen i form av nektet innreise, men ingen annen straff.

Dersom min oppfatning er riktig, burde de fått indratt evt inntekter fra den udekkede shorten, mens megleren blir anmeldt.

mvh SM
tjuagutt
13.04.2008 02:22
#232

Endre
Initiativet til Gorwell er prisverdig!
Slik jeg ser det burde det få følger for OB siden de ikke innførte MH, og da de burde se at mange av handlene var ulovlig.
Argumentasjonen til OB for å ikke innføre MH er syltynn... Ja, jeg ser at det skjer noe ulovlig, men jeg er ikke "politi" og derfor griper jeg ikke inn??
Stå på Gorwell!! Den er den eneste måten å få de ansvarlige straffet på er å ikke la saken svinne hen og bli glemt!!
gorwell
13.04.2008 08:17
#10441

Endre
Senior, OB og KT har fått fullverdig dokumentasjon tilsendt. Av meg, ja. Oppsummeringer som dokumenterer netto salg av mer enn 100% av selskapets aksjer, ytterst lett å skaffe loggene på.

Så inkompetente er dem ikke at dem ikke forstår bevisene når det er shortet mer enn 100% av selskapets aksjer. Så er det kun overlagt og forsettelig tjenesteforsømmelse som gjenstår.

Kjeltringene kan tas etter verdipapirlovens bestemmelser om manipuIering av kursen (nedover). Den har 6 års strafferamme. Det vet dem og det vet advokatene demses. Det vet også OB og KT. Ettersom alle involverte er informert og har full oversikt over hva dem har innlatt seg på og ettersom FSA har latt det passere uten reaksjon i real-time forbryteri, er det lett å mistenke at hele problemstillingen "er tilgivelig" og at KT var informert på forhånd.

Det vil man kunne finne spor i kommunikasjonsloggen deres på (henvendelser fra bandittenes forlengede armer, advokater og andre prokuratorer) om så er tilfelle.

OB`s argument er et prokurator-knep for å slippe å ta ansvar, og kun egnet til å gi ulovlighetene muligheter for å gjennomføres. Handel i aksjen skal naturligvis ikke stanses om man har aksjene. Har man dog ikke aksjene, skal man dog heller ikke få handle.

OB har latt det skje.

gorwell


[Endret 13.04.08 08:18 av gorwell]
Moneylooser
13.04.2008 19:51
#765

Endre
gorwell

Har bare lest de sist innleggene, men flott at du tar tak i omstendighetene rundt OSE.

Nå hadde jeg ikke aksjer i TAD, men føyer meg inn i rekken av de som er kritisk til OSE.

Man ser i ny og ne at OSE er ute å preventerer eventuell kritikk med at de oftere enn man aner, handler i forhold til ulovligheter. Personlig kan jeg knapt huske at det har vært forhold som media har tatt fatt i, så denne "oftenheten" stiller jeg meg meget tvilende til.

Når det en skjelden gang blir handlet fra børsen, så er det i tilfeller hvor det er ledelsen i selskaper som gjør feil. Dette behandles med bøter. Disse bøtene er det i realiteten aksjonærene som betaler. Denne sanksjonsordningen har etter mitt syn liten/ingen effekt på den/de i ledelsen som tråkker over.

Systemet rundt OSE er pill rottent. Det har såvidt vært fremme i media om meglerhus som bruker analytikerne til å tale storaksjonærene sin sak.
Man kan også lure på hvordan enkelte investorer klarer å nærmest time hvert eneste oppkjøp, uten innsideinformasjon.

Det er mye, ekstremt mye som taler for at det foregår mye ulovlig spill rundt OSE, og det lemner ingen tvil om at OSE kunne gjort mye mer i forhold til dette. Men det er vel kanskje slik, at det er akkurat dette de lever ekstremt godt av ?

Kjør på gorwell - la disse pampene med loddet slips få kjøre seg litt !![Endret 13.04.08 19:51 av Moneylooser]
[Endret 13.04.08 19:52 av Moneylooser]
Dividenten
13.04.2008 20:51
#11013

Endre
Spørsmål:

Opprettet ikke KT en taskforce på 5-6 mann for noen år tilbake, kun for å overvåke børsen, diskusjonsfora, insidere osv...?

1. Husker jeg feil...?

2. Er den lagt ned...?

3. I Tilfelle ikke, hva i granskauen er deres misjon...?
gorwell
14.04.2008 09:47
#10443

Endre
Dem brant fingra på gorwell`s henvendelser til advokat Jon Bing og Datatilsynet.. Tar jeg ikke feil gikk det sogar en henvendelse til statsministerens kontor. Åkke som, de fant å måtte gå stille i dørene for et hvepsebol de var i ferd med å stikke henda inn i.

ST måtte sogar fingere innbrudd hos seg selv for å slette dokumentasjonen på at dem hadde gjort noe galt dengang Eirik Bunæs uhjemlet klarte å true til seg å få utlevert IP-logger i bulk.

Mimre, mimre, hehe.

gorwellStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS