"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > PMENA - første milepæl er kr 5,-
PMENA - første milepæl er kr 5,-
Recon
29.08.2009 11:41
#10459

Endre
Starter ny topic med å besvare innlegget til Krafer fra forrige tråd:

"Blir jo spennende å se om pdr/pmena greier å komme frem til en løsning med BH'ene. Om en evt. løsningen i henhold til det som skisseres i PDR sin Q2 gir noe stort å juble over for eksisterende aksjonærer (muligens med unntak av pdr) avhenger mye av hvordan den nye egenkapitalen evt. skal skaffes til veie og hvordan eierandelene i PR3 blir til slutt.
Før man vet mer om det er vel kursmål bare et tall tatt ut ifra løse luften uansett om det er 10øre, 1kr eller 5kr.


Dersom man legger NAV beregninger til grunn, er ikke kursen et tall utav luften, langt i fra. PR3 og SSP har signerte kontrakter, på det grunnlaget må kursen settes.

Minimum kr 5,-

Recon
gransport
29.08.2009 11:59
#392

Endre
Er litt enig med Krafer.
Ingenting er helt opplagt enda og når løsningen er et nytt eierselskap på PR3 så vil det bety svært mye hvem som kapitaliserer opp Nye PR3.
Pmena blir garantert med i Nye PR3 , men andelen blir nok betydelig mindre enn 100% som i dag.
I tillegg har vi utvanningsproblematikken ifb. med emisjonen på 20Musd som skal gjøres i Pmena.

Oppsiden i Petromena aksjen bestemmes av hvilken andel Pmena får i Nye PR3 samt
gjeldsgrad og fremtidsutsikter for SS Petrolia som tydeligvis blir liggende heleid av Petromena.

Pålydende kurs i Nye PR3 får ingen betydning for Pmena , kun andelen i KR/% av innskutt kapital i Nye PR3 og fremtidig oppside i Nye PR3 har betydning for Pmena aksjenes verdivurdering.

I en ideell verden så blir Nye PR3 kapitalisert opp via/gjennom Pmena , i virkelighetens verden kan det fort bli en kamp om deltakerrettigheter i Nye PR3.

Endret 29.08.2009 12:08 av gransport
energikongen
29.08.2009 12:01
#639

Endre
Tipper det blir en fusjon her etter at alt har roet seg, ingen hensikt at deep venture,jack, pmena, larsenrigg1 drives hver for seg,Det må være store synergi effekter i og slå sammen disse 1 (2) riggs selskapene.

Endret 29.08.2009 12:01 av energikongen
ome
29.08.2009 12:17
#458

Endre
En helsides artikkel i DN i dag om BGL inkl "pent" bilde.

Mye møkk om BGL hentes frem i disse tider nå når vi skal prøve å få restene av Pmena på bena.


Utdrag fra denne artikkel:

"Etterforsket i mer enn fire år.

Politiet i Bergen har brukt fire og et halvt år på å etterforske Berge Gerdt Larsen. Og ennå er de ikke ferdige.
DN.no
Publisert: 29.08.2009 - 09:29 Oppdatert: 29.08.2009 - 09:30
I januar 2005 ble forretningsmannen anmeldt for grovt skattesvik og grov økonomisk utroskap. Da hadde politiet gransket forretningsimperiet hans i flere år alt.

Et år etter anmeldelsen ble det tatt ut siktelse og politiet gikk til razzia hos Larsen og beslagla en rekke dokumenter. Etterforskningen har tatt så lang tid på grunn av alle beslagene, sier politiadvokat Jan-Inge Raanes ved Hordaland politidistrikt til Dagens Næringsliv.

- Etterforskningen er helt eller delvis i avsluttende fase. Vi har jobbet med saken i fire og et halvt år og jobber fortsatt med den. Innstillingen til statsadvokaten er ikke skrevet ennå, sier Raanes. Det betyr at en eventuelt tiltalebeslutning neppe er klar før i 2010. Han skylder på at saken har vært krevende - først og fremst på grunn av de omfattende beslagene som måtte gjennomgås.

- Helt uakseptabelt
Larsens advokat, Svein Aage Valen i advokatfirmaet Thommessen mener det er meningsløst å bruke så lang tid.

- Helt uakseptabelt. Det er helt meningsløst å bruke fem år på å etterforske et relativt enkelt forhold, sier han.

Valen beskylder politiet for i lange tider å ha kjørt på sparebluss under etterforskningen. I følge Valen skal aksjetransaksjonen Larsen er anmeldt for ha skjedd for ti år siden.

- Vil dere bruke det til Larsens fordel i en eventuell rettssak?

- Det kan du regne med, svarer Valen"
.........

"Saken gjelder en transaksjon i Stavanger selskapet Independent Oil Tools (IOT). I jan 2000 sendte DNO ut melding om at de kjøpte IOT for 108 millNKR. Like før salget eide Larsens selskap Larsen Oil&Gas 34 % av IOT aksjene, men da DNO kjøpte selskapet var denne aksjeposten eid av selskapet Norden Oil på De Britiske Jomfuøyene. Larsen har benektet at han eier dette selskapet, og et sentralt spørsmål som politiet har brukt mange år på å etterforske er hvem som er den reelle eieren av selskapet Norden Oil"

Endret 29.08.2009 12:20 av ome
skipper*
29.08.2009 12:21
#7502

Endre
Recon
Fin heading, det er nå det gjelder...

Forrige topic PEMENA .ET snev av håp !

Endret 29.08.2009 12:21 av skipper*
Krafer
29.08.2009 13:09
#5953

Endre
re Recon
Så du kan beregne NAV rimelig nøyaktig uten å vite eierandelen i PR3?
Og du kan beregne hva dette gir i kursmål uten å vite hvor mange aksjer PMENA har etter en evt. løsning?
Ja da skjønner jeg selvsagt at kursmål ikke blir et tall tatt ut av løse luften.

re erergikongen
Det er nok store synergieffekter i å slå sammen selskapene. Man kan trolig spare store verdier på management. Men dette betyr jo bare mindre penger til LOG. Så her legger nok BGL vekt på litt andre hensyn enn de resterende aksjonærene.
gransport
29.08.2009 13:26
#393

Endre
Krafer.
Recon har rett i at det er mulig å kalkulere en sannsynlig verdi av Pmena aksjene etter refinansiering av systemet.

Problemet er at det er flere Xer i regnestykket som fylles med forutsetninger som ser logiske ut sett med våre øyne utenfra.

At Pmena inneholder restverdier i form av skattefordeler og gjerne også kontanter etter alt er oppgjort er jeg sikker på ,og dette kan kalkuleres ut og må gjenspeiles i Pmenas verdier i et refinansiert system.
howi
29.08.2009 13:28
#2626

Endre
Dette må jo være ren matematikk.

Totalt EK behov = T

EK fra PMENA = X (som allerede er innskutt+ evt. fra en ny emisjon)
EK fra PDR = Y
EK fra andre = Z

Eierandel Pmena (oss) = X/(X+Y+Z)*100%

Så her er det bare å fylle inn..

Krafer
29.08.2009 13:50
#5954

Endre
re gransport
Og jeg mener Recon tar feil, og at det er for stor usikkerhet rundt vitale ting til å kunne beregne noe man med rette kan kalle en sannsynlig verdi. Det vil alltid være usikkerhet rundt verdier i alle selskap men sjelden så stor usikkerhet som i pmena akkurat nå.
Egentlig ikke en så veldig interessant diskusjon da :-) Men blir spennende å se hva som skjer fremover. Kalkulatorene har vel størst verdi etter at PR3 er levert fra verftet og man vet hvem som faktisk eier den.
gehe
29.08.2009 13:57
#598

Endre
Enig med Krafer.
Hvor stor andel får pmena i PR3 og hvor mange aksjer er det i pmena når vi er ferdig.

Det som er enkelt å beregne er at SSP og PR3 (med dagens kontrakter) gir 500 - 700 mill pr år i netto.

Ny god kontrakt på SSP er dermed også veldig avgjørende.
gransport
29.08.2009 14:06
#394

Endre
Krafer , Recon , Gehe mfl.

Har selv konkludert med at PR3 blir et separat nytt selskap og SS Petrolia blir liggende i Petromena.

Er alle enige i at dette er rett tolkning av teksten ?

Dersom alt skal kapitaliseres opp gjennom Petromena så har Recon helt rett.

Med separate selskaper der emisjonen blir i Petromena og det blir en separat oppkapitalisering av et nytt PR3 så er regnestykket langt fra enkelt.
Recon
29.08.2009 14:43
#10460

Endre
Først må man regne NAV på enhetene. Verdien er mellom 2.5 og 3.5 mrd ved PE på 5 og mellom 1.5 og 2.1 mrd ved PE på 3.

Dette gir en verdi på mellom kr 17 og 23.80 per aksje på PE. på 5 og mellom 10,2 og 14.3 per aksje på PE på 3.

Dersom man legger til grunn at selskapet gir bort halvparten uten at det blir puttet inn en eneste krone (teoretisk da selskapet må ha cash) får vi en minimumskurs på kr 5.-

Dersom dere har andre spørsmål, er det bare å spør.

Emisjonskurser på kr 0..1 og kr 1 på aksjer som likestilles med de gamle aksjene er selvsagt bare sprøyt.

Derfor headeren på topicen.

Recon

gransport
29.08.2009 14:51
#395

Endre
Recon
Da forutsetter du at alle 60Musd tas inn i en emisjon i Pmena ?
gransport
29.08.2009 15:06
#396

Endre
En annen ting.
Kan AMA og BH selge rigg 2 uten budrunde av noe slag ?

Har ikke BH og AMA et ansvar for å få maksimalt igjen for PR2 ?

Endret 29.08.2009 15:06 av gransport
Recon
29.08.2009 15:22
#10461

Endre
Gransport

Samme hvordan man emitterer, vurderingen blir den samme. Artic kan ikke på vegne av selskapsledelsen gi bort halve selskapet fordi man trenger cash, det blir for dumt. Selskapet skal ikke finansiere rigger i opplag.

Recon

ole.odog
29.08.2009 15:28
#3

Endre
ser at petromena ikke lenger er på børsen,er pengene mine tapt?
gransport
29.08.2009 15:28
#397

Endre
Recon.
Tja.... er vel ikke helt enig med deg nå.
Det kan vel bli en helt annen interessekonflikt dersom feks. PDR ikke ønsker å gå inn med penger i Pmena , men derimot velger å bruke 2/3 av sine midler på oppkapitalisering av NyePR3.

Da kan det vel argumenteres for at PDR kjøper PR3 riggen av BH/Pmena i tillegg til å bruke 1/3 av sine midler på en muligjort redningsaksjon av Petromena som da kun inneholder SS Petrolia og en minoritetsinteresse i Nye PR3.

Endret 29.08.2009 15:33 av gransport
gransport
29.08.2009 15:29
#398

Endre
ole.odog

Kommer ann på inngangen din.
Du kan fremdeles risikere å få tilbake 5-10kr på sikt alt etter hva som skjer med refinansieringen.
Krafer
29.08.2009 15:40
#5955

Endre
re ole.odog
Pmena er ikke tatt av børsen men handelen er stanset inntil man får en avklaring på riggene. Så er fortsatt håp om at handelen skal startes igjen.
Recon
29.08.2009 16:14
#10462

Endre
Gransport

Vurderingen er og blir den samme. Skal selskapet gi bort en andel i PR3 uten videre?

Recon
Recon
29.08.2009 16:18
#10463

Endre
En oppkapitalisering av PMENA eller PR3 er to sider av samme sak. Utgangspunktet er NAV.

Recon
Recon
29.08.2009 16:25
#10464

Endre
Dere må være klar over at vi snakker om et selskap som har et forbigående likviditetsproblem. Substans finnes i bøtter og spann.

Recon

gehe
29.08.2009 16:36
#599

Endre
Gransport
sjekk pmena.net
Recon
29.08.2009 16:38
#10465

Endre
Enkelte her har hele tiden hevdet at pengene er tapt for aksjonærene. Det er mer basert på utopisk ønsketenking enn realiteter, enten man får til en løsning med BH i PR3 eller ikke.

Recon

skipper*
29.08.2009 17:56
#7504

Endre
Recon
Substans ?????????? ...... " Sikker som banker var mottoet her !!! "

Men det er klart, når en blir utsatt for landeveisrøvere så kan selv sentralbakesjefer bli robbet for verdier... for dette er vel noe lignende som et ID-tyveri av DB & Co...

Endret 29.08.2009 17:56 av skipper*
Recon
29.08.2009 18:19
#10466

Endre
Skipper*

Det har du helt rett i. Caset var OK helt til Deutsche Bank snudde seg og solgte bonds til JF. Defaulten var også OK med beslag i aksjene i PR1, PR2 og PR3. Jurong kom i en situasjon hvor man ikke hadde noe valg og solgte PR1.

Hovedstolene i bondlånene har aldri vært i fare for PR1, PR2 og PR3 med de kontraktene som hele tiden har ligget til grunn. Det vil nok bli JF sin store kattepine i rettsapparatet fremover, selvom det for aksjonærene er en mager trøst.

PR3 + SSP har betydelig substans i kontraktene og der ligger det store verdier som er aksjonærenes. Noen komikere her later til at kreditorene kan forsyne seg å plyndre ut et selskap som det passer, men slik er ikke verden.

Om noen uker har vi en løsning på bordet som delvis gir aksjonærene pengene igjen. Dersom JF hadde hatt et minstemål av etikk i sin forretning, ville aksjonærene attpåtil kunne fått en god oppside av sin investering.

Recon
gransport
29.08.2009 18:36
#399

Endre
"Dersom JF hadde hatt et minstemål av etikk i sin forretning, ville aksjonærene attpåtil kunne fått en god oppside av sin investering."


Den muligheten ble sløst bort i vår sannsynligvis i ren grådighet (eller hadde de kanskje ikke råd til en god handel).
I vår var det verdier nok til å gjøre en "deal" der både Seadrill , PDR og Pmena aksjonærene kom relativt godt ut .
Desverre gikk verdiene til Diamond , AMA , advokater og annet faenskap.
Recon
29.08.2009 19:01
#10467

Endre
gransport

Helt enig, så kan man spørre seg hva JF hadde igjen for det. Håper han får steike i sitt eget fett i flere år i rettsapparatet.

Recon
ramush
29.08.2009 20:15
#5545

Endre
Recon du er en Geni
aksjen er verd 5kr ja uanset hvordan du snur
Pmena tot
147 mill aksjer
60 nye aksjer konverteres til BH PÅ 5kr inkl renter osv 20% av bonden.
72 mill nye aksjer tegnes i emisjon fra Pdr og andre investorer på 5 kr

Resultat tot ca 280 mill nye Pmena aksjer på 5kr betur en markedsverdi på 1,4 millard kr.
ikke mye for en sel som betaler gjeldsfrit P3 på 5 år en rigg som har levetid på 40 år.
Ja det nye Pmena vil tjene minst 500 mill kr hvert år og blir en penge maskin

Dette er kinesik mate men jeg tror på den
Merk, selv om det ikke vises noen boardkode eller smilefjesknapper, kan de fortsatt brukes
Ramush (Bruker)

Sjefs Esel

Innlegg: 512

Endret 29.08.2009 20:17 av ramush
engam64
29.08.2009 20:27
#2575

Endre
Litt morsom den saken med økokrim og BGL. Norden Oil dukker opp som eier. Ikke meg sier BGL. Dette ad. aksjetransaksjoner i DNO.

Merkverdig og pikant at dette selskapet dukker også opp som mellommann mellom PDR og Arktik når det gjaldt Valentin Shashin. Her ble Norden Oil brukt som melkeku.

..og Recon og Skipper har, overraskende nok, tillitt til dette systemet.
Ikke det jeg tror også at månen er av ost og at Kuala Lumpur er hovedstaden i Norge.
ramush
29.08.2009 20:27
#5546

Endre
skipper vi blir rike her av Pmena


ut fra innjeting potensiallet Pmena er verd minst 10kr gutter

altså 280 mill nye aksjer på 5kr tot investering 1,4milliarder blir inntjent på bare 3 år investering
eller de som tegner 5kr får sin investering tilbake etter 3år plus beholder verdien av investering og aksjen
engam64
29.08.2009 20:32
#2576

Endre
Antar Ramush tegner aksjer i en eventuell emisjon til kroner 5,-?
ramush
29.08.2009 20:37
#5547

Endre
Engam dritt i det om jeg tegner eller ikke tegner
saken er biff Engam
det finnes mye penger i markedet å tegne på 5kr når verdiane synligjøres og reale verdien av aksjen er øver 10 kr

Ja du som tror veit allt hva er verdien av en aksjen eksempel på 5kr som kan tjenes på max 3 år
svar takk

Endret 29.08.2009 20:37 av ramush
ramush
29.08.2009 20:43
#5548

Endre
Ja jeg takker Norbast og vollerud for sin kjempe innsats i alliansen
ville kallt eks farens allianse og takker for aksjene de ga meg og Recon.
Recon har lovet å invitere Norbast i festen
og jeg Vollerud
det i det minste vi kan gjøre for gutta
ramush
29.08.2009 20:45
#5549

Endre
Engam blir de i festen?
kansje Raymond inviterer deg?
engam64
30.08.2009 11:29
#2577

Endre
Ramush mener det er mange tegnere på kroner 5,-. Er det flere debattanter her som er av samme mening?
energikongen
30.08.2009 11:40
#640

Endre
Engam

Konverteringen for BH3 sine 20% restlån til 5 kr er OK.
Da kan den lille emisjonen som kansje trengs fra aksjonærene være 5 kr.

korrigerer, bare gammle aksjonærer får tilbudet om emisjon, ja

Er du bondholder i rigg3?,Isåfall blir vi medaksjonærer.
Skal du Stemmer for løsningen som pmena har lagt frem???

Endret 30.08.2009 11:49 av energikongen
gransport
30.08.2009 11:45
#400

Endre
Ved en fornuftig avtale med BH kan vi regne med at feks PDR blir storkjøper av nye aksjer til 5Kr om det blir emisjonskurs.

Dette blir nok ikke en emisjon som retter seg mot "nye aksjonærer" .

Jeg forutsetter og tror at emisjon blir rettet mot eksisterende aksjonærer som får tilbud om å opprettholde sine relative andeler.

For gamle aksjonærer som vil opprettholde eller øke sin andel så er en høyere emisjonskurs en fordel da det sannsynligvis blir "ledige" aksjer å få fatt i da endel aksjonærer har ekstremt lav inngang og nok vil sikre en ev. gevinst på "høy" emisjonskurs..
Å opprettholde sin relative andel vil uansett emisjonskurs koste det samme kroneantall.

Sier regnestykket at 5Kr representerer Kontrakts/riggverdier korrekt så ender vi der.

En ting er sikkert , det blir ingen 1-10-20øres emisjon.

Det er faktisk fremdeles mulig å sette opp regnestykker som ender på omtrent pålydende kurs i Pmena uten at det nødvendigvis er sannsynlig resultat.

Endret 30.08.2009 11:49 av gransport
skipper*
30.08.2009 11:46
#7508

Endre
engam64
så du mener at bare norske aviser og media skriver om saken og holder på lenge nok og anklage en norsk statsborger for noe som aldri er blitt bevist og personen aldri er blitt dømt for i en domstol... så er personen skyldig ?????

Det vitner om at du står på gateplan, og snakker sprøyt.

Bergen Politiet har fått denne saken i fanget av Bergen-ligningskontor og det er ikke første gangen dette kontoret har lagt seg ut med norsk skattebetalere uten noe bevis.... vi får håpe for BGL sin skyld at denne saken nå blir avsluttet og at politiet slipper å bruke enorme resurser på denne type saker.

Tror enhver borgen vile føle det stressende å ha en slik sak hengende over hode, men for "landeveisrøverne "er det jo rene Krill-oljen...
og det ligger vel i kortene at DN er blitt anmodet av "landeveisrøverne " og deres lakeier om å friske opp i saken, så anklagene ikke skal gå i glemmeboken...

Endret 30.08.2009 11:52 av skipper*
eiavarvider
30.08.2009 12:11
#85

Endre
Du snakker om substans i kontraktene Recon, men situasjonen er jo så enkel at inntjeningen fra kontraktene kommer på et mye senere tidspunkt enn det tidspunktet lånegiverne har krav på pengene sine. Derfor default, derfor kapitalskvis etc. Skal framtidig inntjening dekke långivernes krav er PMENA avhengig av forhandlinger, og det er vel ikke akkurat det beste eksemplet på forhandlingsvilje vi har sett i de siste børsmeldingene. Derfor er alle regnestykker avhengig av en løsning med BH, evt at PMENA greier å emittere nok penger til å løse ut/kjøpe opp bondholderne. Hvis en av disse løsningene blir resultatet kan man begynne å regne, ikke før.
gehe
30.08.2009 12:15
#600

Endre
1211
Det skjønner vi alle! Men, man kan vel regne på situasjonen? Hva skal vi ellers gjøre? Gå tur i skogen?

Hvorfor er du her inne?
energikongen
30.08.2009 12:26
#641

Endre
eiavarvider

Du har enda ikke sjønt at det er bondholders i rigg3+ petrolia, pmena forhandler med.

Ingen utspill mot dem i den siste meldingen.
gransport
30.08.2009 12:28
#401

Endre
BH i PR3 blir tibudt 80% cash + eierandel i NPR3 , kjempedeal det etter AMA/Seadrills herjinger.
Slår BH til på dette forslaget så har de i realiteten 100% av pengene sine tilbake + en ev. gevinst på aksjene.

Når det gjelder BH i PR1 og 2 (Sdrl) så har de stått bak siste halvårs elendighet og vist 0 interresse for konstruktive løsninger.
Derfor har de heller ikke fått skryt fra Pmenas side og erstatningssaker må påregnes.

BH i PR3 og SSP har nå fått et tilbud om løsning fra PDR/Pmena og er heller ikke mål for angrep fra Pmenas side i denne omgang.
Kan ikke forstå annet enn at de vil holdes utenfor alle søksmål dersom avtalen går i boks.

En helt vill spekulasjon fra min side uten rot i kjente fakta eller rykter er at en løsning kan bli fullt utkjøp av BH i PR3 i kombinasjon med en eller annen form for løsning av SSP delen.
Det mangler tross alt ikke så mange kronene i forhold til 80% utløsning av PR3 BH , selskapet må i tilfelle være ekstremt kyniske ved bruk av de midlene som kan skaffes til veie.

Pmena sitter jo faktisk som de eneste med rettigheter til å betale ut riggen fra BH (byggekost er jo fordelaktig) i tillegg til en 5 års kontrakt de kan gå rett inn i.
Dette har åpenbart en verdi for oss aksjonærer i Pmena som må omsettes til Kroner og øre.

Endret 30.08.2009 12:34 av gransport
eiavarvider
30.08.2009 12:34
#86

Endre
Er klar over at angrepene er rettet mot andre BH enn PR3, men långivere flest er mest opptatt av å få igjen pengene sine + renter. Når en låntaker da
1) kommer i default på mange lån
2) har holdt tilbake opplysninger om reelt finansieringsbehov
3) skyter fra hoften mot BH (riktignok i andre lån)

tror jeg det vanskeliggjør en avtale med BH i PR3 også. Da måtte det eventuelt gis særdeles gode betingelser ift eierandel i PR3.
gransport
30.08.2009 12:40
#402

Endre
Ved 80% utløsning i cash så blir ikke eierandelen BH kan forvente ekstremt stor.
Oppsiden i et NPR3 blir likevel så stor at dette må være ekstremt fristende i forhold til å kjøre løpet Seadrill har valgt i PR1 og 2.
Det blir i tilfelle et sirkus med rettsaker , fordelingskrangler og rådgiver/advokatutgifter som fort kan redusere en salgspris betydelig.

Fra min side er dette regnestykket enkelt , BH PR3 har fått et kjempetilbud på bordet som vanskelig kan avslås.

PS Default grunnlag og detaljene her blir nok gjenstand for rettsvurderinger.
BH må så absolutt ta sin del av ansvaret da de ved å ha forlangt slakting av Pmena midt i den største økonomiske nedgangsperioden etter 1929 har skutt seg selv i foten med hagle.

Endret 30.08.2009 12:42 av gransport
eiavarvider
30.08.2009 12:46
#87

Endre
Når det gjelder gamle SS Petrolia så er det vel tid for pitstopp igjen neste år? Den ble sist klasset i 2005, så da er det vel snart "dags" igjen?
gransport
30.08.2009 12:53
#403

Endre
Klassedato for SSP kjenner jeg ikke , men du har sikkert rett.
Spørsmålet er hvordan selskapet har lagt opp klasseprogrammet sitt.
De senere år har det blitt mer og mer vanlig å foreta klassing med rigger i drift.

Vanlig preventivt vedlikehold søkes å tilpasses klasseprogrammer slik at klassejobben "på dato" ikke blir så omfattende at det krever lengre stopp i operasjonen.

Kjenner ikke til hvordan SSP/Pmena/LOG har lagt opp dette , og det er en viss fare for at pengekrangelen om inntektene fra driften av SSP har tatt noe av fokuset bort fra dette.
engam64
30.08.2009 12:59
#2578

Endre
Skipper

Jeg mener det er bemerkelsesverdig at Norden Oil dukker opp i to helt separate saker.

..og BGL påstår han ikke kjenner til selskapet i det hele tatt.
gransport
30.08.2009 13:04
#404

Endre
Hvem f.... her interreserer seg for Norden Oil , Snake Oil eller Alladin Oil for den saks skyld ??????????
Recon
30.08.2009 13:14
#10468

Endre
eiavarvider

Du har helt rett, en avtale med BH i PR3 er en forutsetning. Kontantstrømmen som planmessig skulle betjene dem er klippet av JF gjennom tvangssalg av PR1 og sannsynligvis også PR2.

Recon
Recon
30.08.2009 13:15
#10469

Endre
eiavarvider

Jeg anbefaler at du går tilbake til børsmeldingene mot slutten av 2004 og begynnelsen av 2005 og sjekker ut hva reaktiveringen av SSP faktisk kostet før du fremhever dette som et stort poeng.

Recon
Recon
30.08.2009 13:18
#10470

Endre
engam64

Hvems sier at jeg har tillit til systemet? Jeg vil ha pengene, cash, cash, cash.

Selvom selskapet er verd langt mer enn kr 5,- er kr 5,- første milepæl. Jeg vil da gjøre en ny vurdering av situasjonen. Får vi en verdivurdering som legger fremtidig inntjening til grunn, vil kr 5,- være altfor billig.

Recon
Recon
30.08.2009 13:20
#10471

Endre
Jeg skulle gjerne visst hvem som solgte aksjene til meg slik at jeg fikk takket vedkommende. Da jeg gikk inn flere ganger fra 85 øre og nedover, er det flere personer jeg skylder en stor takk.

Recon
Recon
30.08.2009 13:53
#10472

Endre
Nordbast, volerud1

Kan dere oppgi nøyaktig salgstidspunkt og megler, samt kurs slik at jeg kan sjekke ut om jeg skylder dere en stor takk for aksjene som nærmest ble gitt bort?

Recon
delta
30.08.2009 13:56
#13865

Endre
Recon#10472
Begynner du å få dårlig samvittighet for å ha tatt i mot de aksjene? Så nå vil du gi aksjene tilbake - uten fortjeneste? :-)
skipper*
30.08.2009 13:57
#7509

Endre
engam64
fra noe er merkelig til noe er bevist er to vidt forskjellige verdener...
men lykke til med å leve med det merkelige ...

Endret 30.08.2009 13:59 av skipper*
ramush
30.08.2009 14:13
#5551

Endre
skipper
blir du med i festen heeee i sandefjord?
ramush
30.08.2009 14:32
#5552

Endre
hva er som feiler nå Engam
er ikke glad han får nå 107% av pengene i Bond P3

Endret 30.08.2009 14:40 av ramush
engam64
30.08.2009 15:38
#2580

Endre
"Hvem f.... her interreserer seg for Norden Oil , Snake Oil eller Alladin Oil for den saks skyld ??????????" sitert av Gransport

Tror de fleste større aksjonærene og potensielle investorer synes det er interessant at den kontrollerende eier muligens er en storsvindler. Her er det jo ikke bare skattemyndighetene som kan ha blitt svindlet. Medaksjonærene også.

At Gransport tror dette er uinteressant er forbløffende. Han kan jo filosofere hvorfor de fleste offshoreselskapene greier å refinansiere seg. Pmena med sine faste kontrakter greier det ikke.

erlingi
30.08.2009 15:49
#3991

Endre
engam
For alt vi vet så kan jo du også være en betalt medsammensvoren av en av norges største, mulige storsvindlere.
Enkeltete ting kan jo tyde på det.
ramush
30.08.2009 15:51
#5553

Endre
heee
erlingi
nå er du meget sint
ikke umuligt du får på sikt tilbake din investering
erlingi
30.08.2009 16:23
#3992

Endre
ramush
Ikke sint i det heletatt :-)
Bare litt motsvar til engams forhandsdømmimg av BGL som en siste krampetrekning fra den kanten, før avtalen er i boks med BH i PR3.
Recon
30.08.2009 16:33
#10473

Endre
engam64

hvem er det som sier at PMENA ikke lar seg refinansiere? Jeg vet helt konkret at NTM ikke alltid informerer sine BH, mulig ar det er derfor du vet så fryktelig lite. Har du forsøkt en telefon til Ola Nygård

Recon

Recon
30.08.2009 16:39
#10474

Endre
AMA og NTM har gjordt BH'ene i SSP en bjørnetjeneste. Ved salg av PR1 og PR2 har de påført dem tap. Vil de melde seg på Larsen sin liste?

Recon
flexi
30.08.2009 19:43
#113

Endre
Ser altså ut til at selaas fikk rett i sine "avsindige" kursspådommer? Løsner det for Petromena nå?
Recon
30.08.2009 20:01
#10476

Endre
flexi

PR3 + SSP kan bli kjempebutikk for PMENA. Ser ikke bort fra at Selaas blir den som har truffet best, ja. Får vi en god pris på PR2 ser jeg ikke bort fra at vi klarer oss uten emisjon.

Recon

engam64
30.08.2009 20:46
#2581

Endre
Skal aksjonærene få noe som helst igjen er de avhengig av en gave fra obligasjonseierne.

Obligasjonseierne på sin hånd kan kjøre løpet uavhengig av å gi almisser.

En vesentlig forskjell det, Recon.

(Nå må jeg purre på Trøim. Har ikke fått månedens baisse fee fra Seadrill & co.)
Recon
30.08.2009 20:57
#10477

Endre
engam64

Gave fra obligasjonseierne, hva er det du babler om? AMA og NTM har kjørt et sannsynligvis ulovlig løp med PR1. I alle tilfeller, om det er lovlig eller ikke, er det et tankekors for NTM hvordan de skal forklare at de har ivaretatt BH i SSP sine interesser.

Recon
gransport
30.08.2009 21:14
#405

Endre
Skal BH få alle sine penger igjen så er de avhengige av å få en gave fra aksjonærene.
Denne gaven har aksjonærene tilbudt til BH.
Vil BH ta i mot gaven tro ??
gransport
30.08.2009 21:19
#406

Endre
Skal BH få alle sine penger igjen så er de avhengige av å få en gave fra aksjonærene.
Denne gaven har aksjonærene tilbudt til BH.
Vil BH ta i mot gaven tro ??
selaas
30.08.2009 21:22
#8734

Endre
SDRL hindret at PR1 og trolig PR2 også kom i drift som planlagt for PMENA. De utnyttet finanskrisen grovt (og fikk tom GIEK støtte). Det kan nå påregnes et gigantsøksmål som meget vel kan føre frem.

Endret 30.08.2009 21:23 av selaas
Recon
30.08.2009 21:33
#10480

Endre
Selaas

Helt enig. Men det vil nok ta en del år i rettsapparatet vil jeg tro.

Recon
selaas
30.08.2009 21:44
#8735

Endre
Ja, det vil nok ta tid.
I mellomtiden bør vi kjempe for at en emisjon skjer på en så høy kurs som mulig. Ser ikke noen grunn til at en emisjon skal skje under 5 kroner, da verdiene nå lett kan synliggjøres og dokumenteres. Under 5 kroner vil jeg si er helt uakseptebelt hvis løsningsforslaget går igjennom.

Endret 30.08.2009 21:44 av selaas
Recon
30.08.2009 21:46
#10481

Endre
Herfra kan det kun gå en vei:Nedskriving av aksjekapitalen gir en indikasjon av hva som blir minimum. Klarer vi å redde 1 av 3 rigger og de to riggene som selges ut gir en liten fortjeneste, blir det unaturlig å sette pålydende lavere enn kr 5,-

Har tro på at denne kan nå gamle høyder dersom kortene blir spilt riktig og vi har en god porsjon flaks.

Recon
selaas
30.08.2009 21:56
#8736

Endre
I forbindelse med emisjonen kan det vel meget vel også utstedes omsettelige tegningsrettigheter i forhold til aksjeantallet man har. Når finanskrisen nå er på hell, kan interessen for PMENA plutselig skyte fart. Det vil tilgodese oss som har satset og fremdeles sitter, mens mange andre kastet kortene.
Krafer
30.08.2009 22:01
#5956

Endre
re Recon
Er vel ingenting som tyder på at man klarer å redde 100% av PR3 og dermed 1 av 3. Forslaget som er fremsatt av pmena innebærer jo at pmena blir sittende igjen med mindre enn 100% av denne riggen dersom BH'ene går med på en avtale. Men så spørs det da hvor stor andel det er snakk om.

Når det gjelder pålydende blir jeg overrasket om den ikke settes til langt under 5 kr. En emisjon tviler jeg også på blir satt på noe i nærheten av det nivået. Tror det er mer realistisk å ta utgangspunkt i kursen for siste omsatt når man skal tippe nivå.

Når det gjelder søksmålene så er min oppfatning at pmena har en dårlig sak. Første møte i retten mener jeg understreker dette. Er vel mer LOG som bør stå til rette for sitt overbetalte men totalt fraværende management.

Men uansett så blir det jo spennende å se hva neste episode i såpeoperaen bringer :-)

Endret 30.08.2009 22:01 av Krafer
Recon
30.08.2009 22:17
#10484

Endre
Krafer

Enig, det må ses på utvanningen av PR3, selvsagt. Tar utgangspunkt i maks 10%, men så har man jo SSP og da.

Ikke skjønner jeg logikken i resonnementet at siste omsatt skal danne mal for emisjonskurs eller nytt pålydende. Hvordan kommer du frem til det? Kursen var jo preget av at selskapet mer eller mindre var konk. I mellomtiden har riggverdiene steget, kredittmarkedet er i kraftig bedring og PR3 sammen med SSP ser ut til å kunne settes i drift.

Når det gjelder retten i Oslo, så tok den kun stilling til om lånet var misligholdt eller ikke. Dermed var det klar bane for å tiltre pantet for å sikre seg PR1 aksjene. Hvorvidt det er rettmessig å derfra omsette riggene til dokumentert lavere pris enn markedet når riggene har kontrakter som gjør at gjelden kunne betjenes, er det ingen rett som har tatt stilling til ennå. Jeg vet ikke om PMENA har en god sak her eller ikke, men å blande sammen dette med kjennelsen fra tingretten i Oslo er bare tøv.

Recon

Endret 30.08.2009 22:18 av Recon
eiavarvider
30.08.2009 22:24
#88

Endre
Det hjelper nok ikke å synes at det er rart med lav emisjonskurs Recon. De som skal inn med penger har makten i så henseende, det ser vi gang på gang, spesielt i et tungt kapitalmarked som i dag. 50 øre er det absolutt høyeste tror jeg, mest sannsynlig er også det for høyt.
skipper*
30.08.2009 22:29
#7510

Endre
Krafeter
den dommen som ble gjort i Oslo tinghus,er som bekjent anket til en høyere rett.

Så siste ord er ikke sagt .... men den rettsaken som kan følge i kjølvannet nå, vil bli en skikkelig fight og da snakker vi fight med finjuss, om enorme beløp...

den kommer nok "landeveisrøverne" til å få store problemer med å forsvare .

En ting som slår en ,når en leste børsmeldingen ,er DB sin rolle i denne saken, det lukter formelig (som engam64 sier) merkelig, faktisk så lukter det mer enn merkelig............

Særlig nå, da obligasjonene som ble solgte til SDRL mest sansynlig får tilbake hver enda cent ....

Hvordan skal DB forklare slikt, særlig når riggene var sluttet til gode rater ,under mottoet "sikker som banken"... da blir dette merkelig..meget merkelig..

Særlig for BH som ble påført et enormt tap ved å selge til SDRL... finnest det ikke moral i internasjonal bankvesen ???????
Skal de ikke hjelpe kundene i en internasjonal finanskrise ??? Skal en bare leke bajsss med investorene som har investert milliarder i riggene og befrakteren Petrobras ???

Tror denne merkelige oppførselen til DB kommer til å bli en "hott potet" også i tyskland..

Endret 30.08.2009 22:32 av skipper*
Recon
30.08.2009 22:31
#10485

Endre
eiavarvider

Det kommer an på hvem som skal inn med penger og hvilke alternativer som foreligger. Det er 320 mill som skal konverteres og inntjeningen kan et barn regne seg frem til.

Dersom du tror at dette skal konverteres for 50 øre aksjen, lurer jeg faktisk litt på din dømmekraft. Hvorfor løser ikke PDR ut disse pengene og kjøper aksjene selv til 50 øre.

La meg likevel ta en vurdering: Dersom din vurdering var riktig, ville vi fått 640 mill nye aksjer i tillegg til de 147 mill som er der. Med en selskapsverdi på mellom 2,5 og 3,5 mrd vil den nye mikskursen være mellom 3,18 og 4,44. Selv i det caset vil de som har lav inngang gjøre et kupp.

Men jeg tror ikke dette blir kursen til slutt. På begge sider av bordet finnes folk som kan regne, ikke folk som tar tall ut av lufta slik som du later til å gjøre.

Recon
Recon
30.08.2009 22:36
#10486

Endre
Forøvrig er det vel snakk om direkte eierandel i PR3 og ikke PMENA.

Recon
eiavarvider
31.08.2009 07:30
#89

Endre
Ja jeg tok et tall ut av lufta Recon, nesten det dobbelte av sist omsatt. Men jeg sitter ikke på fasiten, og your guess is as good as mine, and opposite. Les forøvrig Krafers innlegg, omtrent som jeg ville skrevet det selv. I mellomtiden får vi vente og se og håpe og tro men å fastslå at 5 kroner er "bunnen" i regnestykket DET er også tatt ut av lufta..
Recon
31.08.2009 08:47
#10490

Endre
eiavarvider

Femmeren er dokumentert i mine innlegg.

Recon

Krafer
31.08.2009 09:21
#5957

Endre
re skipper*
Dommen var knusende og jeg mener også bruddet på avtalen var soleklart så jeg ser ingen grunn til at noen anke skal gi et annet resultat. Men den som ønsker å tro noe annet skal få lov til det.

re Recon
Det normale er nå en gang at man tar utgangspunkt i siste omsatte kurs når man setter en emisjonskurs. Pmena er uten emisjonen en konkurskandidat med en ekstremt lite populær ledelse. Det tror ikke jeg gir noe godt grunnlag for en emisjonskurs flere 100% over siste omsatt. En emisjon kommer nok ikke til å bli satt større enn at pdr i det minste opprettholder sin andel. Det gjør at pdr ikke har noe å tape på en lav emisjonskurs. Øker de andelen sin har de derimot noe å tjene på en høy emisjonskurs.
Dette gjør at jeg mener det er mest sannsynlig med en lav emisjonskurs. Så får tiden vise hva fasiten blir.

Endret 31.08.2009 09:22 av Krafer
Recon
31.08.2009 09:33
#10491

Endre
Krafer

Er i prinsippet enig at normalt sett bør børskurs være retningsgivende. Det forutsetter dog at markedet er i stand til å prise aksjen og har informasjon tilgjengelig. JF truet i sin tid med å ta Frontline av børs fordi markedet ikke var i stand til å prise selskapet.

Et selskap hvor alle lån er sagt opp prises ut fra slakteverdi som ikke gir grunnlag for å hente ut cashflowen som ligger i kontraktene. Der er vi ikke dersom vi snakker om drift av PR3 og SSP og da er det grunnlag for reprising hvor siste børskurs ikke er noe annet enn et tall i sammenhengen.

I mine beregninger har jeg lagt til grunn forskjellige scenarier for beregning av selskapsverdi og som på prinsippielt grunnlag må legges til grunn. Så kan man alltids diskutere beregningene og grunnlaget, men prinsippet ligger der. Jeg er overbevist om at det er den type diskusjoner som føres mellom Atric og NTM om dagen.

Recon
Recon
31.08.2009 09:36
#10492

Endre
Krafer

Mener du blander kortene her. Dommen var knusende på misligholdt lån, med retten tok IKKE stilling til de påfølgende handlinger og det er det saken dreier seg om.

Recon
skipper*
31.08.2009 09:45
#7514

Endre
Recon
Helt riktig, misligholdte lån var det vel ingen som forsøkte å motbevise, men det er påfølgende handlinger dette dreier seg om...og der er siste ord ikke sagt...Krafer
31.08.2009 09:46
#5958

Endre
re Recon
At lånet var missligholdt, og det faktum at BH'ene dermed hadde rett til å tiltre pantet er etter min mening grunnlaget for alt som har skjedd. Derfor er ikke dette å blande kortene i det heletatt. Spesielt ikke når kommentaren gikk på ankingen av akkurat denne dommen.

Når det gjelder alt annet LOG skal saksøke alt og alle for synes jeg det stort sett blir skirkerungeaktig hele greia. Når man driter i eget reir får man rydde opp selv og ikke forsøke å legge skylden på alle andre. Jeg tror ikke LOG har en god sak.
Euler
31.08.2009 09:47
#315

Endre
Krafer,
"Det normale er nå en gang at man tar utgangspunkt i siste omsatte kurs når man setter en emisjonskurs. Pmena er uten emisjonen en konkurskandidat med en ekstremt lite populær ledelse. Det tror ikke jeg gir noe godt grunnlag for en emisjonskurs flere 100% over siste omsatt."
Jeg tror du misforstår. Her kan det bli en emisjon med fortrinnsrett, dvs. rettet mot eksisterende aksjonærer i Pmena. Blant de aksjonærene som ikke er udelt begeistret over Pmena's ledelse er det vel få som ikke vil foretrekke en høy emisjonskurs?
Krafer
31.08.2009 10:29
#5959

Endre
re Euler
Jeg missforstår nok ikke, jeg har bare et annet syn på det enn noen andre her :-)

Høy emisjonskurs gagner kun de som ikke skal delta. Ergo er de som skal delta tjent med en lav kurs. Dette gjelder samme hvor rettet emisjonen er mot eksisterende aksjonærer. Er alltid noen som enten ikke vil eller kan delta.

Og det normale er uansett å ta utgangspunkt i siste omsatt kurs, rettet eller ikke, mener nå jeg.
energikongen
31.08.2009 10:52
#643

Endre
retten tok stilling til en midlertidig forføyning.
Ingeting annet.

Endret 31.08.2009 10:53 av energikongen
Euler
31.08.2009 10:54
#316

Endre
Krafer,
Jeg vil heller snu på det. En lav emisjonskurs gagner kun de som ikke har aksjer i Pmena i dag eller, mer generelt, vil tegne seg for en større andel enn de har i dag. Det er forøvrig ingen grunn til å basere emisjonskursen på siste omsatte kurs, men på de nettoverdiene som vil befinne seg i selskapet etter opprydding i bonds og etter oppkapitalisering.
energikongen
31.08.2009 11:00
#644

Endre
Dette kan markedet regulere selv tenker jeg.

En melding om at det er inngått en avtale med BH3+ petrolia, med de viktigste detaljer.sammt påfølgende renotering av aksjen.

Så kan man se vilken kurs markedet vil lande på.
Men det må bli bare gammle aksjonærer som får tilbudet om emisjon, så kan PDR plukke opp de aksjene som ikke blir tegnet.

Tegningsretter er en god ting for blakke aksjonærer.

Endret 31.08.2009 11:02 av energikongen
Euler
31.08.2009 11:03
#317

Endre
energikongen,
Ja, og det er ikke gitt at emisjon er nødvendig.
falitt
31.08.2009 11:06
#16829

Endre
georg:
P.t. er det knappe 148 millioner aksjer i PMENA. Disse var sist verdsatt til knappe 43 millioner NOK. PDR f.eks. sitter på aksjer sist verdsatt til 22 MNOK i selskapet.
Anta en emisjon på 500 millioner hvor PDR tar 75%, hva er PDR tjent med:
Emisjon til 5kr. aksjen eller emisjon til 0,50kr. aksjen ?
Såpass regneferdighet har vel du også at du klarer å finne ut det..

Endret 31.08.2009 11:07 av falitt
selaas
31.08.2009 11:07
#8737

Endre
Euler
31.08.2009 10:54
#316
Bra innlegg, her påpeker du sakens realiteter.
Dagens aksjonærer håper selvsagt på en høy emisjonskurs og det burde også selvsagt gjelde PDR.
Krafer
31.08.2009 11:26
#5960

Endre
re selaas
Er det selvsagt at PDR ønsker høy emisjonskurs? PDR er kun tjent med en høy emisjonskurs dersom de ikke skal forsvare sin andel. Skal de sitte med nøyaktig samme andel er kursen egentlig likegyldig, men skal de benytte anledningen til å øke sin andel er de tjent med lavest mulig emisjonskurs.

Er det selvsagt at PDR ikke øsnker å benytte anledningen til å øke sin andel?
selaas
31.08.2009 11:52
#8738

Endre
Krafer,
Ja, tror det er usannsynlig at PDR vil øke sin andel ytterligere. De er en dominerende nok eier som de er nå med sin andel. Et børsnotert selskap med en enda høyere andel for en hovedeier vil markedsmessig virke negativ. En lav emisjonskurs vil heller ikke virke positivt for PDR selv om de får en 10-15% høyere andel fordi det vil ta meget lengre tid før investeringen da blir lønnsom.

Endret 31.08.2009 11:52 av selaas
Recon
31.08.2009 12:12
#10493

Endre
For min del kan emisjonkursen være hva den vil. Dersom den settes lavt må eksisterende aksjonærer få anledning til å delta eller - det som er vanlig - ha tegningsretter i handel i tegningsperioden. Rettede emisjoner i et normalt fungerende marked settes normalt sett på eller over siste omsetning. Prisingen av et refinansiert PMENA og et PMENA i default er selvsagt to verdener.

Rettet emisjon på f.eks. 50 øre uten fortrinnsrett er rent tyveri. Det kommer ikke til å skje heller.

Recon
Euler
31.08.2009 12:23
#318

Endre
Krafer,
Jeg har ikke uttalt meg om hva PDR ønsker. Hvis en antar at PDR har nok penger til å finanisiere det hele gjennom en eventuell emisjon, og hvis en tror at PDR kun tenker på PDR som selskap vil de vel ønske å vanne ut øvrige aksjonærer ved å sette emisjonskursen så lav som mulig. Men PDR (og BGL) har også et rykte å forsvare, og i Pmena sitter det også personer med nær tilknytning til PDR's eiere og ledelse som også skal taes hensyn til. Og aksjonæralliansen har også fått inn et aktivt styremedlem i Pmena som synes å kunne ha litt påvirkningskraft i styret mht. å bevare verdiene for minoritetsaksjonærerene.
Uansett, dette blir et internt oppgjør. De som har solgt aksjene sine i Pmena, eller for den saks skyld de som aldri har hatt aksjer i Pmena, kan ta det helt med ro: Dere får ikke anledning til å kjøpe billige Pmena-aksjer. Og ut fra det flere av dere skriver så ønsker dere heller ikke under noen omstendighet å kjøpe Pmena-aksjer, så da blir vel alle fornøyde?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS