"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Aksjekonkurransen 2011 periode 2 - reg
Aksjekonkurransen 2011 periode 2 - reg
Provence
27.02.2011 10:49
#5905

Endre
2/3 av periode 1 har nå forløpt og det er kanskje på tide å starte opp ny registreringstråd for periode 2. Vel tidlig mener kanskje noen av dere men det har seg slik at jeg snart tar på meg kjeledressen igjen og skal ut i rommet for nye eventyr :)

Om noen av dere allerede nå legger inn testportefølje så får vi verifisert at dette virker slik at jeg kan overlate kontrollen til automaten som alltid vil være der. Husk at man kan endre porteføljen innen registreringsperioden avsluttes så dere har god tid på dere. Følg med på livetråden Aksjekonkurranse 2011 m/aktiv forvaltning av portefølje mht. status for hver deltaker

Så til de faste postene:


Om konkurransen:
- Det er kun registrerte deltakere i periode 1 som kan endre aksjeporteføljer ved inngang til periode 2..
- Deltakere som ikke velger å endre porteføljen, vil automatisk bli satt opp med samme portefølje som i foregående periode (passiv deltaker).
- Akkumulert avkastning fra en periode går inn som startkapital i den neste (som i uke/månedskonkurransene)
- Dette er en premiert konkurranse. Vinner blir den som oppnår høyest avkastning den 30. des. Se live tråden for detaljer

Porteføljesammensetning:
- må ha med minst 5 aksjer og maks 10.
- vekttall for en aksje må ligge innenfor 10 - 50%
- sum av alle vekttall må utgjøre 100%

Registreringsperiode:
- Starter nå og avsluttes mandag 4. april. kl. 6:00

Generelt for porteføljespesifikasjon:
Spesifikasjon må ha denne formen

***Ticker1 Ticker1%,Ticker2 Ticker2%,Ticker3 Ticker3%,...

Det er viktig at spesifikasjon av aksjeportefølje må starte med 3 stjerner (***) fordi registrering blir behandlet maskinelt. Aksjer som skal shortes må angis med bokstaven S etter vekttallet (Ticker%) for

aktuell aksje. Følger man innleggingsregelen, blir registrering 100% nøyaktig.

Følgende eksempel er en gyldig porteføljespesifikasjon:

***NHY 50%,REC 20% S,STL 10%, QEC 10%, TEL 10%

Legger man inn

NHY 50%,REC 20% S,STL 10%, QEC 10%, TEL 10%

så vil registeringsautomatikken betrakte dette som en kommentar og ignoreres.

Aksjer som kan velges:
Aksjer som kan velges er selskaper som er notert på Oslo Børs/Axess. Unntaket er selskaper som står på observasjonslisten til Oslo Børs. For tiden inneholder listen selskapet HJE og kan ikke velges.

Inngang og utgangskurser:
Inngangskurs for en aksje som velges vil være åpningskursen på mandag i starten på en periode, evt. 1. omsetningsdag for selskaper som kommer i handel etter suspensjon. Avslutingskurser vil være siste omsatt kurs innen utgangen av perioden.

Beregning av avkastning i en periode:
Avkastning for en aksje beregnes som differansen mellom utgangs- og inngangskurs delt på inngangskurs multiplisert med vektingen. For en aksje som shortes, bytter inngangs- og utgangskurs plass i formelen ovenfor. Totalavkastning for porteføljen blir da summen av alle delavkastninger.

Aksjekurser som påvirkes av utbytter, tegningsretter vil hensyntas som følger:
Aksjer som noteres eks. utbytte vil være eksponert for et fall tilsvarende beløpet som utbetales og inngangsverdien vil nedskrives med et tilsvarende beløp (nullsumaktivitet).

Aksjer som noteres eks. tegningsrettigheter vil følge samme regel men beløpet som brukes for nedskrivning vil være åpningskursen for tegningsretten når denne kommer i handel.

Endring av porteføljespesifikasjon i registreringsperioden:
Siste gyldig porteføljespesifikasjon for aktuelt nick vil bli stående som endelig innsats.

Ang. maskinell behandling:
Innsatser leses bare en gang. Dersom innsats er spesifisert feil, så legger man inn spesifikasjon på nytt i stedet for å endre lest innlegg.

Endret 27.02.2011 11:09 av Provence
gazza
27.02.2011 11:03
#4842

Endre
***PGS 50%,TGS 20%,RGT 10%,TTS 10%, NAUR 10%
Provence
27.02.2011 12:24
#5907

Endre
re:gazza #4842:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Provence
27.02.2011 12:47
#5908

Endre
Da PA Resources (PAR) nå ikke lenger er notert på OSE, må man endre porteføljene som har denne med (bytte ut med en annen aksje). Dersom porteføljene ikke endres, vil PAR ikke bidra noe i resultatrapporteringen for periode 2.

Dette gjelder følgende deltakere:
Børslusa,whramz,bulrik,elektrikeren og bank

I forbifarten så er vel også SIMTRO tatt av børs.

Generelt bør alle følge med mht. hvilke aksjer som fortsatt er notert på børsen og ta de nødvendige endringer mht. porteføljesammensetning.
QGN
27.02.2011 13:31
#133

Endre
***TSU50%,WRL20%,OTS10%,NEC10%,SBX10%
Provence
27.02.2011 13:33
#5909

Endre
re:QGN #133:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
elektrikeren
27.02.2011 14:18
#2824

Endre
***TSU30%,PSI40%,FAKTOR10%,IGE10%,KOA10%
Provence
27.02.2011 14:19
#5910

Endre
re:elektrikeren #2824:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
enlace
27.02.2011 21:54
#4164

Endre
***KOA30%,RGT25%,NSG25,FAKTOR20%
Provence
27.02.2011 21:56
#5911

Endre
re:enlace #4164:
Antall aksjer må minst være 5 evt. sjekk din spesifikasjon


mvh. Automation Notorious
enlace
27.02.2011 22:02
#4165

Endre
***KOA20%,RGT25%,FAKTOR20%,NSG20%,DESCC15%

Endret 27.02.2011 22:02 av enlace
Provence
27.02.2011 22:02
#5912

Endre
re:enlace #4165:
ugyldig ticker:DESCC


mvh. Automation Notorious
enlace
27.02.2011 22:07
#4166

Endre
***KOA20%,RGT25%,FAKTOR20%,NSG20%,DESSC15%
esn
27.02.2011 22:08
#2673

Endre
***rgt50%,dno20%,pdr10%s,tsu10%s,wrl10%s
Provence
27.02.2011 22:09
#5913

Endre
re:enlace #4166:
Din portefølje er registrert

re:esn #2673:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
javelda
27.02.2011 23:22
#3691

Endre
***DNO30%,MHG30%,QEC10%,SEAWELL20%,AUSS10%
Provence
27.02.2011 23:23
#5914

Endre
re:javelda #3691:
ugyldig ticker:SEAWELL


mvh. Automation Notorious
Raggo
27.02.2011 23:30
#527

Endre

***RGT50%,REC20%,QEC10%,FAKTOR10%,NHY10%
Provence
27.02.2011 23:32
#5915

Endre
re:Raggo #527:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Helicon
28.02.2011 18:46
#3

Endre
***JIN40%,NORD30%,AUSS10%,OLT10%,STL10%
Provence
28.02.2011 18:48
#5916

Endre
re:Helicon #3:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
janki
28.02.2011 18:52
#95

Endre
***rgt50%,tsu10%,wrl15%,pgs15%,nec10%
Provence
28.02.2011 18:53
#5917

Endre
re:janki #95:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
beginnersluck
28.02.2011 19:19
#625

Endre
***LOND20%,RGT20%,TSU20%,WRL20%,THIN20%
Provence
28.02.2011 19:21
#5918

Endre
re:beginnersluck #625:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
sirkel
28.02.2011 19:57
#1780

Endre
***QEC20%,DNO20%,AKER20%,EMGS10%,DNBNOR30%
Provence
28.02.2011 19:58
#5919

Endre
re:sirkel #1780:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
tåka
01.03.2011 09:25
#8602

Endre
***RGT 50%, QEC 20%, SEVAN 10%, DIAG 10%, NOF 10%
Provence
01.03.2011 09:26
#5920

Endre
re:tåka #8602:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
sjoroveren
01.03.2011 09:29
#43

Endre
***RGT 25%,QEC 20%,TSU30%,DESSC 10%,THIN 15%

Endret 01.03.2011 09:29 av sjoroveren
Provence
01.03.2011 09:30
#5921

Endre
re:sjoroveren #43:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
fredø
01.03.2011 09:37
#1492

Endre
***NAUR 50%,MIS 10%,PSI 20%,QEC 10%,NHY 10%
Provence
01.03.2011 09:39
#5922

Endre
re:fredø #1492:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
gransport
01.03.2011 09:50
#1388

Endre
***PDR20%,GRR20%,NADL40%,DNO10%,GOGL10%
Provence
01.03.2011 09:52
#5923

Endre
re:gransport #1388:
ugyldig ticker:NADL


mvh. Automation Notorious
gransport
01.03.2011 09:55
#1389

Endre
Det må du sjekke ut, NADL North Atlantic Drilling Ltd er på listen over unoterte.
Provence
02.03.2011 05:32
#5924

Endre
gransport #1389:

I reglene står det selskaper som er notert på hovedlisten/Axess og registrerte tickere er grunnlaget for konkurransen. Jeg vet at det vil skje saker og ting med NADL men inntil videre så vil det være sånn. Du får nok tid på deg til å få denne med i porteføljen.

Edited live from NYC :)
mortfol
02.03.2011 07:54
#38

Endre
TSU35%,AKD20%,BIONOR25%,NHY10%,PGS10%
aron
02.03.2011 17:49
#919

Endre
***WRL20%,EMGS20%,QEC20%,HRG20%,SONG20%
Provence
03.03.2011 00:44
#5925

Endre
re:aron #919:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
aud59
03.03.2011 09:18
#4723

Endre
***ELT20%,HRG20%,KOA20%,RGT20%,IGE20%

Endret 03.03.2011 09:24 av aud59
mortfol
03.03.2011 09:20
#39

Endre
***SU35%,AKD20%,BIONOR25%,NHY10%,PGS10%
mortfol
03.03.2011 09:20
#40

Endre
***TSU35%,AKD20%,BIONOR25%,NHY10%,PGS10%
Provence
03.03.2011 09:23
#5926

Endre
re:mortfol #39:
ugyldig ticker:SU

re:mortfol #40:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Delmont88
03.03.2011 11:45
#117

Endre
***NAUR50%,NOD30%,HEX20%
Provence
03.03.2011 11:48
#5927

Endre
re:Delmont88 #117:
Antall aksjer må minst være 5 evt. sjekk din spesifikasjon


mvh. Automation Notorious
Delmont88
03.03.2011 11:52
#118

Endre
***NAUR25%,NOD25%,HEX20%,GOD10%,TEL20%
Provence
03.03.2011 11:54
#5928

Endre
re:Delmont88 #118:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
togulle
03.03.2011 15:55
#56

Endre
***RGT50%,TSU25%,PHO25%
Provence
03.03.2011 15:57
#5929

Endre
re:togulle #56:
Beklager, du er ikke registrert som deltaker i konkurransen


mvh. Automation Notorious
klje123
03.03.2011 16:26
#51

Endre
***TSU100%
Provence
03.03.2011 16:28
#5930

Endre
re:klje123 #51:
Beklager, du er ikke registrert som deltaker i konkurransen


mvh. Automation Notorious
Fraiser
03.03.2011 16:30
#5648

Endre
***TSU20%,HRG20%,PGS10%,NHY20%,FRO15%,BIOTEC15%
Provence
03.03.2011 16:32
#5931

Endre
re:Fraiser #5648:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Beins
03.03.2011 16:44
#3344

Endre
***RGT40%,ECHEM10%,NHY10%,NAUR10%,PLCS10%,SONG10%,QEC10%.
Provence
03.03.2011 16:56
#5932

Endre
re:Beins #3344:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
aron
03.03.2011 19:57
#920

Endre
***WRL20%,EMGS20%,QEC20%,HRG20%,ELT20%
Provence
03.03.2011 20:00
#5933

Endre
re:aron #920:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Provence
03.03.2011 20:00
#5934

Endre
re:aron #920:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Athos70
03.03.2011 22:51
#4

Endre
***NAUR 50%, GOL 20%, GOGL 10%, FUNCOM 10%, BIONOR 10%
Provence
03.03.2011 22:53
#5935

Endre
re:Athos70 #4:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
tomtank
03.03.2011 22:58
#702

Endre
***RGT 25%, MIS 25%, WRL 25%, ECHEM 15%, DNO 10%
Provence
03.03.2011 22:59
#5936

Endre
re:tomtank #702:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Moneylooser
05.03.2011 11:11
#3423

Endre
***ECHEM40%,WRL20%,SEVAN10%,IGE20%S,GOGL10%*
Provence
05.03.2011 11:12
#5939

Endre
re:Moneylooser #3423:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
tjuagutt
08.03.2011 22:58
#2288

Endre
***RGT40%,NOM30%,TSU10%,YAR10%,REPANT10%
Provence
08.03.2011 23:00
#5941

Endre
re:tjuagutt #2288:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Ronny O
08.03.2011 23:40
#28

Endre
***NAUR35%,TSU20%,RGT20%,NSG15%,SEVAN10%
Provence
08.03.2011 23:41
#5942

Endre
re:Ronny O #28:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Siggen
08.03.2011 23:48
#5676

Endre
Jeg var ikke på ST da dere startet konkurransen ,så jeg vet ikke om jeg får være med..:-) Hvis dette går gjennom så satser jeg 70% Nec,naur 15%,Yara,15%
Provence
11.03.2011 16:34
#5943

Endre
Jeg drar nå inn i et område av verden hvor det kan være sånn som så med internettdekning. Om automaten får et illebefinnende så betyr dette ikke at registreringesmekanismen vil være død. Av og til trenger den et spark i baken og uansett har alle mulighet til å få inn nye innsatser før ny periode starter.

Lykke til!
jeez
11.03.2011 16:36
#286

Endre
***TSU35%,QEC20%,RGT20%,SONG15%,SEVAN10%
Provence
11.03.2011 16:36
#5944

Endre
re:jeez #286:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Rune1
11.03.2011 23:03
#1350

Endre
***SUB30%,NHY20%,PLCS30%,SEAW20%
Provence
11.03.2011 23:05
#5947

Endre
re:Rune1 #1350:
ugyldig ticker:SUB
Antall aksjer må minst være 5 evt. sjekk din spesifikasjon


mvh. Automation Notorious
orw
11.03.2011 23:19
#303

Endre
-

Endret 11.03.2011 23:24 av orw
Provence
11.03.2011 23:20
#5948

Endre
re:orw #303:
Beklager, du er ikke registrert som deltaker i konkurransen


mvh. Automation Notorious
Recon
12.03.2011 00:40
#15126

Endre
***PDR 30%, RGT 30%, DNO 20%, NEC 10%, QEC 10%
Provence
12.03.2011 00:43
#5949

Endre
re:Recon #15126:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
xenon
12.03.2011 01:03
#1859

Endre
***REC50%, RGT20%, DNO10%, PDR10%, TSU10%
Provence
12.03.2011 01:04
#5950

Endre
re:xenon #1859:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Siggen
12.03.2011 13:20
#5708

Endre
Er min portefølje registrert?
MeanTrack
12.03.2011 13:25
#828

Endre
Om konkurransen:
- Det er kun registrerte deltakere i periode 1 som kan endre aksjeporteføljer ved inngang til periode 2..
- Deltakere som ikke velger å endre porteføljen, vil automatisk bli satt opp med samme portefølje som i foregående periode (passiv deltaker).
- Akkumulert avkastning fra en periode går inn som startkapital i den neste (som i uke/månedskonkurransene)
- Dette er en premiert konkurranse. Vinner blir den som oppnår høyest avkastning den 30. des. Se live tråden for detaljer

Porteføljesammensetning:
- må ha med minst 5 aksjer og maks 10.
- vekttall for en aksje må ligge innenfor 10 - 50%
- sum av alle vekttall må utgjøre 100%

Nikkel
12.03.2011 18:44
#81

Endre
***WRL30%,MIS30%,OTS20%,YAR10%,NSG10%
Provence
12.03.2011 18:46
#5951

Endre
re:Nikkel #81:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
slapps
15.03.2011 09:55
#1168

Endre
***MIS25%,AKD25%,OTS20%,RXT20%,TSU10%
Provence
15.03.2011 09:57
#5952

Endre
re:slapps #1168:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Siggen
15.03.2011 12:19
#5726

Endre
Nec 50%-DNO 20%-Rec 10%-Yara 10%-TSU 10%
tomtank
15.03.2011 12:28
#736

Endre
Siggen:
Du får ikke være med. Du må være med fra start. Trur eg.
Rune Hansen
16.03.2011 10:26
#7008

Endre
***DNO50%,GOL10%,BLO10%,IGE10%,PGS10%
Provence
16.03.2011 10:28
#5953

Endre
re:Rune Hansen #7008:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%mvh. Automation Notorious
Rune Hansen
16.03.2011 10:34
#7009

Endre
***DNO50%,GOL15%,BLO10%,IGE10%,PGS15%
Provence
16.03.2011 10:36
#5954

Endre
re:Rune Hansen #7009:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
kattaklore
16.03.2011 20:29
#11671

Endre
***PSI50%,RGT15%,NAUR15%,REC10%,PGS10%
Provence
16.03.2011 20:30
#5955

Endre
re:kattaklore #11671:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
Zorro72
16.03.2011 20:33
#61

Endre
***koa40%,ige20%,qec20%,tsu10%,faktor10%
Provence
16.03.2011 20:35
#5956

Endre
re:Zorro72 #61:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
phinvest
17.03.2011 10:17
#104

Endre
***tsu30%,nec20%,repant15%,gol20%,rec15%
Provence
17.03.2011 10:18
#5957

Endre
re:phinvest #104:
Din portefølje er registrert


mvh. Automation Notorious
slapps
17.03.2011 11:15
#1171

Endre
***MIS25%,AKD25%,OTS20%,RGT20%,TSU10%Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS