"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NetHouse - stocktalk exclusive
NetHouse - stocktalk exclusive
larsenlarsen
12.01.2000 23:54
#13

Endre
Til alle eksisterende og fremtidige aksjonærer!

Jeg har hatt en senkvelds e-mail utveksling med IR ansvarlig i Nethouse og mailene gikk som følger: (siste mail først)

Luring. Ingen kommentarer. Og, for å sitere Davy Wathne: - Ha en aften som
står til pysjamasen! :-)

> -----Original Message-----
> From: sel [SMTP:sel@rl.telia.no]
> Sent: 12. januar 2000 23:44
> To: Tom Andersson
> Subject: Re: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
>
> Er det noen logikk i å notere NetHouse i Tyskland? Ville ikke Oslo vært
> mer nærliggende?
> SE
> ----- Original Message -----
> From: Tom Andersson
> To: sel
> Sent: Wednesday, January 12, 2000 11:34 PM
> Subject: RE: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
>
>
> > Bare hyggelig - og lykke til! Vi snakkes sikkert fremover.
> > Forøvrig er det da ekstra hyggelig om du flagger din tilknytning direkte
> -
> > man er jo alltid ekstra alert mot pressen, som du vet... :-)
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: sel [SMTP:sel@rl.telia.no]
> > > Sent: 12. januar 2000 23:39
> > > To: Tom Andersson
> > > Subject: Re: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
> > >
> > > du jobber sent... Jeg begynner som redaktør i SolBørs midt i februar,
> og
> > > kommer kanksje til å plage deg litt i fremtiden også!
> > >
> > > SE
> > > ----- Original Message -----
> > > From: Tom Andersson
> > > To: sel
> > > Sent: Wednesday, January 12, 2000 11:30 PM
> > > Subject: RE: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
> > >
> > >
> > > > Ja, i løpet av kun kort tid - til alle aksjonærer i NetHouse. Hvis
> > > posten
> > > > din er kronglete, kan du sjekke våre hjemmesider eller Hugin.
> > > >
> > > > > -----Original Message-----
> > > > > From: sel [SMTP:sel@rl.telia.no]
> > > > > Sent: 12. januar 2000 23:36
> > > > > To: Tom Andersson
> > > > > Subject: Re: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
> > > > >
> > > > > Kommer det snart en news-release fra dere om fremtidige planer
> osv.
Det er fordi unotertelisten ikke har klart å følge med i svingene :-) Den
behandles på ingen måte like seriøst og grundig som mer etablerte lister -
dessverre. Emisjonen var på 20 mill., kurs 15 = 1,33 mill. nye aksjer. Ha en
fortreffelig natt!

> -----Original Message-----
> From: sel [SMTP:sel@rl.telia.no]
> Sent: 12. januar 2000 23:32
> To: Tom Andersson
> Subject: Re: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
>
> Er dette en nylig økning? Har sett at markedsverdien har ligget ca på
> halvparten tidligere...
>
> SE

> > > > >
> > > > > SE
> > > > > ----- Original Message -----
> > > > > From: Tom Andersson
> > > > > To: sel
> > > > > Sent: Wednesday, January 12, 2000 11:20 PM
> > > > > Subject: RE: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
> > > > >
> > > > >
> > > > > > Korrekt antall NetHouse-aksjer er ca. 14 millioner.
> > > > > >
> > > > > > > -----Original Message-----
> > > > > > > From: sel [SMTP:sel@rl.telia.no]
> > > > > > > Sent: 12. januar 2000 22:25
> > > > > > > To: tom.andersson@nethouse.no
> > > > > > > Subject: Antall utstedte aksjer i NetHouse?
> > > > > > >
> > > > > > > Unnskyld at jeg spør men er det rette antallet aksjer 6,8
> > > millioner?
> > > > > > > Takk.
> > > > > > >
> > > > > > > Svend E Larsen

[This message has been edited by larsenlarsen (edited 12-01-2000).]

flyinghigh
13.01.2000 01:58
#1

Endre
re: larsenlarsen:

Bra jobbet Larsen, da har vi ihvertfall fått bekreftet at nyheter er på vei. Du fikk nesten lurt ham helt utpå.
Ha en god natt!

owen
13.01.2000 09:30
#5

Endre
Det bør komme no snart nå..var ikke 15.1 en dato det skulle komme noe nytt?
thorbjørn
13.01.2000 11:47
#1

Endre
At det skal skje noe den 15.1 er vel ikke bekreftet fra Nethouse sin side, eller?

Kommentar til tysk børsnotering: Dersom ryktene er sanne, tyder vel det på at NetHouse har kontakt med et tysk (internasjonalt) selskap og at dét er årsaken til at de har planer om dette...

Noen som vet noe? Eller tror de vet?

Baron Blod
13.01.2000 16:48
#2

Endre
Når det gjelder ryktene om børsnotering den 15.01, så lurer jeg på : Er det vanlig å notere selakaper på børs på en Lørdag??
larsenlarsen
13.01.2000 20:25
#18

Endre
Når det gjelder nyheter fra NetHouse så er det kun et nyhetsbrev som er på vei til eksisterende aksjonærer, ikke noe mer i denne omgang!
(jeg eier en mindre post i NetHouse)
Rubi
14.01.2000 10:12
#7

Endre
Informasjon til aksjonærer i NetHouse - Januar 2000

- Emisjonen ble overtegnet
- Nytt styre og ny ledelse
- Børsnotering utenlands vurderes

Godt nytt år! NetHouse ønsker med dette å oppdatere samtlige
aksjonærer om selskapets utvikling. Vi er i et marked som beveger seg
raskt. I informasjons-virksomheten overfor aksjonærene vil vi
vektlegge mest mulig hurtig og samtidig informasjon til alle
aksjonærer. Selskapets informasjonsstrategi vil i tiden fremover i
stor grad tilpasses kriteriene som børsnoterte selskaper arbeider
etter. Styret er kjent med at selskapet i lengre tid har vært utsatt
for ryktedreven spekulasjon i ulike fora. Dette er en uheldig
utvikling som også rammer andre selskap. Vår målsetting er gjennom
hyppig og etterrettelig informasjon til aksjonærer og markedet
forøvrig å overflødiggjøre useriøse kommunikasjonskanaler.

Emisjonen som ble gjennomført 13.12 1999 ble overtegnet, og brakte 20
millioner kroner inn til selskapet. Etter emisjonen har NetHouse 428
aksjonærer. Selskapets registrerte aksjekapital er nå 669.837 kroner,
fordelt på 13.396.740 aksjer.


Aksjekursen på selskapets aksjer steg i 1999 fra kr. 10,- ved årets
begynnelse til kr. 19,-. Høyeste og laveste kurs gjennom året har
variert mellom kr. 5,- til kr. 23,50.

Nytt styre ble enstemmig valgt i ekstraordinær generalforsamling 13.
desember 1999.

Harald Ellefsen (siv.øk, 54) ble ny styreleder. Han har lang erfaring
fra styrearbeid i teknologibedrifter, med vekt på finansiering,
kapitalmarkedsrelasjoner og børsintroduksjon. Ellefsen er stifter og
hovedaksjonær i de børsnoterte SuperOffice ASA og Office Systems
ASA.

Knut Jørstad (øk., samf.vit., 45) er en av Norges mest anerkjente
Internett-strateger. Han var med på å bygge opp Webavdeling og mye av
øvrig virksomhet i OsloNett AS. Han bygget også opp Intervett AS som
senere ble til InfoStream ASA. Jørstad har vært arkitekten bak f.eks.
Kvasir og en del andre nyskapninger på nettet.

Ronald Eriksen (MBA, 38) har tidligere hatt topplederstillinger innen
salg hos bl.a. Canon/Noiseless as, OKI Systems Norway, Telia Norge AS
og senest i MCI WorldCom AS, Norway, hvor han i dag er Country
Manager.

Frederick A. Mowinckel (shipping, finans, 33) er partner i et mindre
selskap som driver egenkapitalrådgivning rettet mot nyetablerte
bedrifter, og har variert erfaring fra en rekke styreverv i unoterte
selskaper i oppstartsfasen innen shipping/offshore, IT og finans. Han
har vært styremedlem i NetHouse siden 1998 og er eneste gjenværende
fra det tidligere styret.

Knut Adolphson, (ing. bed.øk., 39), ble tilsatt som administrerende
direktør pr. 1. september 1999. Han har arbeidet hands-on med IT
siden 1980, og har lang fartstid innen IT-rådgivning, senest fra
stillingen som rådgiver i Clockwork-Grape. Før dette startet og ledet
han flere nye satsinger innen IT-rådgivning i ISI AS (nå TietoEnator
Consulting AS).

Som nevnt innledningsvis arbeider vi nå aktivt med å gi våre
interessenter rask og etterrettelig informasjon. Til dette arbeidet
har vi knyttet til oss Vidar Ullenrød, tidl. informasjonsdirektør ved
Oslo Børs og i Storebrand ASA. Ullenrød er tre år på rad kåret til
Norges fremste informasjonsleder.

Organisasjonen i NetHouse er forøvrig under bearbeiding, samtidig med
at selskapet konkretiserer mål og strategier. Vår organisasjon skal i
større grad ivareta verdikjedene våre for å oppnå hurtigere
kommersialisering av nye konsepter, øke kundetilfredshet og
lønnsomhet, samt bidra til en mer effektiv kompetanseforvaltning.
Strategi- og organisasjonsarbeid for år 2000 avsluttes i løpet av
februar.

Børsnotering i utlandet vurderes. NetHouse har et ønske om å sikre
seg bredere kapitaltilgang for videre internasjonal satsning basert
på selskapets egenutviklede teknologi. Med dette som bakgrunn
gjennomfører vi en prosess for å vurdere notering på et utenlandsk
kapitalmarked for nye selskaper. Vi sikter oss i så måte inn mot et
av de europeiske markedene for nyere selskaper. Vi vil presisere at
det for øyeblikket dreier seg om en vurderingsprosess. Videre
informasjon vil bli gitt når saken er endelig avklart innen utgangen
av første kvartal.

Samarbeidsavtale mellom NetHouse og MCI WorldCom ble inngått i
november 1999. MCI WorldCom har produkter innen taletelefoni,
datakommunikasjon, Internett og båndbredde på eget globalt fibernett,
og selskapet er markedsleder i verden på dette området. Selv om
avtalen ikke er eksklusiv, gjør den partene til prefererte
samarbeidspartnere i Norge. Formålet med avtalen er å kunne utnytte
synergier slik at selskapenes kunder tilbys komplette løsninger i det
norske markedet. Gjensidig skal NetHouse og MCI WorldCom samarbeide
om hverandres kunder der dette faller naturlig. Et eksempel på dette
er det nylig inngåtte samarbeidet mellom MCI WorldCom/NetHouse og
Ullevål Business Club. Målsetningen er å lage en komplett
internettløsning for UBC kunder og medlemmer i bedriftsmarkedet på
internettrafikk og tjenester. MCI WorldCom AS besørger tilgang til
fastlinjeaksess og servertilgang med tilstrekkelig kapasitet ift.
behov og kvalitetskrav. NetHouse AS forestår selve utvikling og
design av internettløsningen mot UBC direkte.

SmartShopper er det siste produktet fra NetHouse. Dette er et
totalintegrert handelskonsept med nettbutikk, bestilling,
betalingsformidling, logistikk og distribusjon. Konseptet er
skreddersydd for leverandører, grossister, importører og produsenter
som hurtig ønsker å etablere og outsource en internettbasert handels-
og kommunikasjonskanal direkte mot forbrukere eller annen
forretningsvirksomhet. SmartShopper vil være tilgjengelig for
forbrukerhandel i nær fremtid. Dette vil være første versjon av
konseptet, som vil utvikle seg mot ”business to business”-markedet
frem mot sommeren. Mer informasjon om SmartShopper vil
tilg

larsenlarsen
14.01.2000 10:23
#20

Endre
Noen som vet hvem som står bak Spax Management? Det høres kjent ut, men jeg klarer ikke å koble her på morgenkvisten
sohb
14.01.2000 10:49
#3

Endre
Flere slike meldinger fra nethouse og dette blir svært så bra. Oppryddende og tillitsvekkende lesing - tror dette blir en spennende vår
Rubi
14.01.2000 10:58
#8

Endre
Re Larsenlarsen

Frederick Mowinckel tror jeg.

Rubi

Toppnotering
14.01.2000 11:46
#2

Endre
Stemmer, samt Tore Haug.
Baron Blod
14.01.2000 12:41
#3

Endre
Siste omsatt på Netthouse er 15.10. Hva skjer???
Goldfinger
14.01.2000 12:47
#1

Endre
Meldingen var absolutt ikke dårlig, men kanskje ikke så konkret som mange håpet på angående alle de rykter som har florert.

Jeg vil tippe at kursen synker grunnet at de største gamblerene som handlet de siste dagene i håp om større nyheter f.eks. ang børsintroduksjon, nå må selge seg ut igjen kjappt, ettersom de ikke har råd til å sitte på aksjen.
Vi vil nok se en lavere kurs kun en kort tid.

Vi så det samme på Hospitel i høst, meldingen som kom den gang ang. ESCN, var ikke den markedet ventet på og kursen datt ned MYE, men rettet seg nokså kjappt opp igjen, da man fikk tenkt mer igjennom det hele.
Sånn er det og investere i unotert.

daniel
14.01.2000 12:57
#6

Endre
Dersom det stemmer at Nethouse nå omsettes på 15kr er det jo bare en ting å gjøre...
Løøøøøøp og kjøøøøp!! Det finnes ikke en bedre internett aksje til en så billigg peng!
Med SmartShopper som lanseres nå snart - kommer denne aksjen til å passere 30kr innen 2mnd.

daniel

larsenlarsen
14.01.2000 13:07
#22

Endre
Den siste emisjonen i NetHouse (13.12.99) ble jo overtegnet på kurs 15,00. Det skulle jo danne et fint gulv kortsiktig.

jada, jeg eier noen få aksjer i NH

SE

Toppnotering
14.01.2000 16:10
#3

Endre
Fall?
Hvem vil selge på slike kurser, med de fremtidsutsiktene??

jeg selger ikke for under 30,-

Klipp fra hegnar:

Nethouse faller IKKE!!!!
Gjest
14/ 1/00 13:11
--------------------------------------------------------------------------------
Nethouse faller ikke. Bare en dust som har solgt sine 1000 aksjer på 15.10
--------------------------------------------------------------------------------
Helt riktig!!!
Jeg fikk dem,tusen takk.
Noen flere som vil selge til samme pris?

Legg i så fall igjen e-mail addressen her.

MVH
Knugen
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS